Šunjić Vitomir, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Šunjić Vitomir

Datum rođenja:

 • 16.07.1939

Mjesto rođenja:

 • Sarajevo

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385(0)14895-172

E-mail adrese:

Šunjić Vitomir, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. – …)
 • redoviti profesor u trajnom zvanju

Institucije:

 • znanstveni savjetnik u miru – Institut \”Ruđer Bošković\”
 • naslovni profesor – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • ugovorni znanstveni savjetnik – GlaxoSmithKline

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2012. – …)
 • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (16.05.2002. – 10.05.2012.)

Životopis

Vitomir Šunjić, hrvatski kemičar, rođen je 16. srpnja 1939. u Sarajevu, a diplomirao je 1963. i doktorirao 1969. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Godinu 1969./1970. proveo je na poslijedoktorskom studiju na Švicarskom državnom institutu za tehnologiju u Zürichu (ZETH, Zürich) kod prof. Vladimira Preloga. Kontinuirani znanstvenoistraživački rad provodio je u industrijskim i akademskim institucijama: 1965. – 1969. u Istraživačkom institutu KRKA, 1975. – 1982. u Društvu za kemijska istraživanja (Compagnia di Ricerca Chimica – CRC) u Italiji, 2003. – 2009. kao direktor Odjela kemije, zatim znanstveni savjetnik u Institutu PLIVA, kasnije u tvrtki GlaxoSmithKline. U periodu 1970. – 1974. bio je zaposlen u Institutu za organsku kemiju Sveučilišta u Zagrebu te 1982. – 2003. na Institutu Ruđer Bošković (IRB). Godine 1982. izabran je za znanstvenog savjetnika na IRB-u, a 1988 za redovnog profesora na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.
Osnovne su mu znanstvene teme u radu organska sintetska kemija, posebno na području biološki aktivnih spojeva, organska stereokemija, sinteze kiralnih molekula u optički čistom obliku uz katalitičke i biokatalitičke metode. Znanstveni rad rezultirao je s 232 znanstvenih radova u časopisima koje citira SCI s oko 3.500 citata. Objavio je 30 stručnih radova i preglednih članaka, izumitelj je na 79 patentnih prijava, koje su rezultirale prihvaćenim patentima u SAD-u, europskim zemljama, V. Britaniji, Japanu i dr. Autor je šest knjiga, četiri na engleskom i dvije na hrvatskom jeziku. Predavao je na poslijediplomskom studiju na PMF-u kolegij Stereoselektivna sinteza i kataliza 1974. – 2010. te na diplomskom studiju od 1988. do danas Metode sinteze u organskoj kemiji. Vodio je 19 magistarskih radova i 17 doktorata.
U razdoblju 1993. – 2001. bio je član, a 2001. – 2003. predsjedatelj Međunarodnoga znanstvenog odbora Europskog simpozija za organsku kemiju (International Scientific Committee of European Symposia of Organic Chemistry). Od 2008. do 2012. bio je predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva. Dobitnik je Državne nagrade Ruđer Bošković 1990. za postignuća u organskoj kemiji, Nagrade Akademije za istraživanja u prirodnim znanostima, za područje kemije 1996., a 2011. dobio je Državnu nagradu za znanost. Od 2002. je član suradnik Akademije u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, a od 2012. redoviti član.

Obrazovanje

 • 1958-1963, Inž. kem.; Tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
 • 1969, Disertacija; Prehrambeno-biotehnološki fakultet,  Sveučilište u Zagrebu,
  “Sinteza i fizičko-kemijska svojstva 4(5)-nitro-imidazola“”
 • 1969-1970    Poslijedoktorski studij;
  Prof. Vladimir Prelog, ETH, Zurich.

Zaposlenja

 • 1963-1965    Inženjer u pogonu, “Pliva”, Zagreb, Farmaceutska i kemijska tvornica
 • 1965-1969    Kemičar-istraživač, “Krka”,  Istraživački Institut, Novo Mesto, Slovenija.
 • 1971-1975    Asistent, zatim docent, Institut za organsku kemiju, Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1976-1981    Direktor istraživanja odjela za organsku sintezu CRC, Compagnia di Ricerca Chimica  S.p.A., San Giovanni al Natisone (UD), Italija.
 • 1982- 2003    Znanstveni savjetnik, Odjel za org. kemiju i biokemiju, Institut “Ruđer Bošković, Zagreb, (IRB)
 • 2003-2007     Direktor odjela kemija u Institutu “PLIVA” d.d.; od 2006 postaje GSK Istraživački centar, Zagreb
 • 2007-2010    Znanstveni savjetnik u GSK Istraživačkom centru, Zagreb

Znanstveno-nastavna zvanja

 • 1971-1975    Asistent, zatim docent, Institut za  organsku kemiju, Sveučilišta u  Zagrebu
 • 1982- 2003 Znanstveni savjetnik, Institut “Ruđer Bošković (IRB), Zagreb,
 • 1989-2007  Redoviti profesor organske kemije, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PMF)
 • 2007-           Naslovni redoviti profesor PMF, Zavod za organski kemiju i biokemiju
 • 2011-            Naslovni redoviti profesor, Poslijediplomski studij kemije i biotehnologije, Sveučilište u Rijeci

Članstva i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • 1965-2011 Hrvatsko kemijsko društvo.
 • 1983-2011 Hrvatsko društvo kem. inženjera
 • 1972-2007 Geselschaft der Deutsch. Chemikers
 • 1972-2007 Swiss Chemical Society
 • 1978-2007 American Chemical Society
 • 1990-1993 Član Znanstvenog Savjeta Ministarstva znanosti i tehnologije RH
 • 1994-1998 Član Nacionalnog vijeća za znanstveno-tehnološki razvoj Vlade RH (1998 dao ostavku)
 • 1994-1998 Predsjednik Matičnog povjerenstva za izbore u zvanja u kemiji (1998 dao ostavku)
 • 1996-1997 Predsjednik Znanstvenog odbora Sastanka kemičara Hrvatske, Opatija, 1997
 • 1997-2003 Pročelnik Odjela za organsku kemiju i biokemiju na Insitutu ”Ruđer Bošković”
 • 1994-2000 Član International Scientific Committee of ESOC (European Symposia of Organic Chemistry), dva mandata
 • 2000-2003 Predsjednik European International Scientific Committee of ESOC
 • 2002-2012 Član suradnik HAZU, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
 • 2008-2010 Predsjednik Hrvatskog kemijskog društva (HKD)
 • 2010-2012  Predsjednik HKD u drugom mandatu
 • 2012-           Redoviti član HAZU, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Nagrade i priznanja

 • 1990 Državna nagrada “Ruđer Bošković” za znanstveno djelo u organskoj kemiji
 • 1998 Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za znanstveni rad u kemiji
 • 1996 Odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića, za osobite zasluge u znanosti
 • 2009 Medalja Prirodoslovno matematičkog fakulteta, priznanje za  nastavnu djelatnost
 • 2010 Diploma Fakulteta za kemijsko inženjerstvo i tehnologiju, priznanje za promociju suradnje Sveučilište-Industrija
 • 2011. Državna nagrada za znanost.

Bibliografija

 • Znanstveni tekstovi (publikacije)
  232 znanstvena rada u časopisima SCI, oko 3500 citata
  27 radova i preglednih članaka u časopisima koje ne citira SCI,
 • Stručni tekstovi
  ca. 80 nacionalnih patenata, među njima: USA 6, EP 14, Jap. 7, Ger. 6, Ital. 22 etc.
 • Knjige i poglavlja
  1. V. Šunjić, “Simetrija graničnih orbitala i reaktivnost u organskoj kemiji”,  izd. Školska knjiga,  Zagreb, 1979.
  2. V. Šunjić, M. Parnham, ”Signposts to chiral Drugs. Organic Synthesis in Action”, u koautorstvu sa M. J. Parnham, izd. Springer, Basel, 2011.
  3. V. Šunjić, poglavlje: ”Fascinating Stereochemistry of Chiral 1,4-Benzodiazepines”, u ”Medicinal Chemistry in Drug Discovery”, Transworld Research Network, 2013, 17-74.
  4. V. Šunjić, „Organska kemija od retrosinteze do asimetrične sinteze“, u koautorstvu sa V. Petrović Peroković, HKD&HINUS, 2014.
  5.  V. Šunjić, „Organic Chemistry from Retrosynthesi to Asymmetric Synthesis“, u koautorstvu sa V. Petrović Peroković, Springer 2016.
  6. V. Šunjić, K. Kovačević „Organic Stereochemistry in Croatia and Prelog School“, 2020, izdavači HAZU,  HKD, HDKI“.

Podaci po izboru

 • Organizacijska djelatnost: U priodu 1965-1969 osnovao i vodio Laboratorij za organsku sintezu u tada  osnovanom Istraživačkom institutu KRKA, Novo Mesto (SL).
 • U periodu 1976-1981 sudjelovao u osnivanju istraživačkog instituta tvrtke Compagnia di Ricerca Chimica (CRC) kraj Udina (IT), te djelovao kao Direktor istraživanja u organskoj kemiji.
 • U perodu od 1982, tj. od dolaska na Institut Ruđer Bošković, kroz ugovore sa međunarodnim institucijama i industrijom nabavio opremu u vrijednosti od ca 2 Mio DM.
 • Godine 1989 osnovao na Institutu ”Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu” (CATBIO). Za izgradnju zgrade u kojoj je i danas smješten CATBIO dobio na dva projekta u periodu 1989-1992 sredstva u iznosu od 1.8 Mio DM od Minstarstva znanosti i tehnologije.
 • Godine 2005 osnovao spin-off tvrtku Chirallica d.o.o. na IRB, uredio i opremio laboratorije u novim prostorima. Tvrka zapošljava 4 mlada znanstvenika, u punom je znanstvenom i komercijanom zamahu.
 • U periodu 2003-2008 djelovao kao organizator znanstvenih projekata u PLIVA Institutu, od 2006 u GSK Istraživačkom centru, u svojstvu Direktora odjela kemije.

Konzultantska djelatnost u industriji:

 • 1983-1990     Savjetnik po ugovoru u tvrtki CRC-Gruppo FIAT (IT)
 • 1990- 2003    Savjetnik po ugovoru u tvrtki Caffaro S.p.A. (IT)
 • 1995-2001     Savjetnik po ugovoru  POLYtech S.pA. (IT)
 • 1998-2003     Član International Advisory Board, PLIVA d.d.

Znanstveni i stručni skupovi:

Predavanja

8 plenarnih i pozivnih predavanja na međunarodnim skupovima
4 plenarna predavnja na domaćim znanstvenim skupovima
12 sekcijskih predavanja na međun. skupovima
8 usmenih saopćenja na međunarodnim skupovima
12 predavanja na poziv sa sveučilišta i znanstvenih institucija u inozemstvu
31 predavanje i kolokvija u zemlji (YU, HR)

Međunarodni projekti

 • 1978-198  NR (Consiglio Nazionale di Ricerca, Italija, koordinator, Prof. R. Ugi, Politechnico di Milano ”Nuove sintezi delle sostanze biologicamente attive” V. Šunjić sudjeluje sa projektom iz CRC, Compagnia di Ricerca Chimica, Udine,
 • 1984-1987 i 1987-1990 National Institute of Health (NIH, Bethesda, Maryland, USA) koordinator, Dr. H. Ziffer, NIH ”CD Studies of Chiral Compounds
 • 1992-1996 Lorand Oetvos University (Budapest, H) Partner u projektu, Prof. Miklos Hollosi ”Chiral spectroscopy in catalysis and biocatalysis
 • 1995-1997 i 1997-1999 COST V,  EU Projekt koordinatori; Prof.  Gerhard van Koten (NL) i Prof. Pierre Vogel (CH), V. Šunjić, sudjelova sa projektom CATBIO, IRB ”Stereoslektivna kataliza i biokataliza

Boravci na inozemnim znanstvenim institucijama

 • 1969/1970      Eidgenosische Technische Hochschule (ETH), Zurich
 • 1974                TechnischeHochshcule Munchen
 • 1989                 NIH, Bethesda, Maryland (USA)
 • 1990                 NIH, Bethesda, Maryland (USA)
 • 1991, 94, 95    Etvos Lorand University, Budapest (H)

Nastavna djelatnost

 • Od 1975- 2008 predavao na poslijediplomskom studiju kemije Sveučilišta u Zagrebu kolegij  “Stereoselektivne sinteza i kataliza u organskoj kemiji”, koji se do 1990 g. nazivao “Asimetrične sinteze u organskoj kemiji”.
 • Od 1989 do sada predajem na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kolegij “Metode sinteze u organskoj kemiji”.
 • U navedenom periodu vodio sam 17 magistarskih radova i 22 doktorska rada.
 • Nisam vodio statistiku o broju vođenih diplomskih radova i o broju komisija za obranu magistarskih i doktorskih teza u kojima sam sudjelovao.

Uređivanje publikcija

 • Gost-urednik (zajedno sa G. Snatzke, Sveučilište Bochum) specijalnog broja Croat. Chem. Acta; 62 (1986) svesci 2A i 2B, posvećenog CD spektroskopiji.
 • Gost-urednik (zajedno sa Dr. M. Dumićem, PLIVA, Zagreb) specijalnog broja Croat. Chem. Acta; 69 (1996) 2. svezak, posvećenog Prof. V. Prelogu uz njegov 90. rođendan.
 • 1971-2006    Član uredništva Croat. Chemica Acta
 • 1973-1986    Član uredništva Acta Pharm Jug.
 • 2011-             Član Nadzornog odbora Croatica Chemica Acta

Rekreacija:

 • Tenis
 • Šah, majstorski kandidat u šahu, nekada među prvih 10 juniora u SFRJ. Sudjelovao na brojnim turnirima uz učešće nacionlnih i internacionalnih majstora
 •  Književnost, odustao od studija književnosti i odlučio upisati studij kemije!

Bibliografija

Originalni radovi, članci

 1. Disertacija:
  Istraživanje strukture i kemijskih svojstava 1-supstituiranih -2-metil-4(5)-nitroimidazola. Sveučilište u Zagrebu, 1969.
 2. V. Šunjić, F. Kajfež, M. Slamnik, D. Kolbah
  N. Substitution in 2-Methyl-4(5)-nitromimidazole. III. NMR Spectral Analysis as a Means of Identification of the 4- and 5-Nitroisomers of N´-Substituted 2-Methyl-4(5)-nitroimidazoles Bull. Sci. Yougoslav. Spect. A 12 (1967) 59-60.
 3. V. Šunjić, F. Kajfež, M. Slamnik, D. Kolbah
  N-Substitution in 2-Methyl-4(5)-nitroimidazol. IV. Enclosure to Application of Thermomicro-Analysis
  Bull. Sci. Yougosla. Sect. A 12 (1967) 61-62,
 4. F. Kajfež, V. Šunjić, M. Oklobdžija, D. Kolbah, T. Fajdiga
  N1-Substitution in 2-Methyl-4(5)-nitroimidazole. I. Synthesis of the Compounds with Potential Antitrichomonal Activity.
  J. Med. Chem. 11 (1968) 167-168.
 5. F. Kajfež, D. Kolbah, M. Oklobdžija, T. Fajdiga, M. Slamnik, V. Šunjić
  N1-Substitution in 2-Methyl-4(5)-nitroimidazole. II.
  Croat. Chem. Acta 39 (1967) 199-206.
 6. F. Kajfež, M. Slamnik, V. Šunjić
  Polarographic Examination of N1-Substituted-2-methyl-4(5)-nitroimidazoles
  J. Polarograph. Soc. 13 (1967) 83-85.
 7. P. Rems, F. Kajfež, V. Šunjić
  N1-Substitution in 2-Methyl-4(5)-nitroimidazole. V. Infrared Spectroscopy as a Method for Determination of the Position of the Nitro Group
  Bull. Sci. Yougosl. Spect. A 12 (1967) 308-309.
 8. V. Šunjić, D. Kolbah, F. Kajfež, N. Blažević
  1-Imidazoyl Derivatives of 2-Hydroxy-3-phenoxypropane
  J. Med. Chem. 11 (1968) 1264-1265.
 9. V. Šunjić, T. Fajdiga, M. Japelj, P. Rems
  Nucleophilic Substitutions in Some 4(5)-Nitroimidazoles
  J. Heterocycl. Chem. 6 (1969) 53-60.
 10. L. Klasinc, F. Kajfež, V. Šunjić
  NMR Study of 1-Substituted 2-methyl-4(5)-nijtroimidazoles
  J. Molec. Structure 4 (1969) 108-111.
 11. M. Slamnik, V. Šunjić
  Determination of Molecular Weight of Some Imidazole Derivatives by Means of UV-Spectra of Their Picrates
  Bull. Sci. Yougosl. Sect. A 14 (1969) 76-77.
 12. F. Kajfež, N. Blažević, V. Šunjić
  Imidazol i njegovi derivati. II. Sinteza nekih 1--halogenalkil) i 1-alkoksimetil-2-metil-4-nitro- ili 5-nitroimidazola
  Farmaceutski glasnik 25 (1969) 49-54.
 13. V. Šunjić, F. Kajfež, P. Mildner
  Zwitterion Structure in Some 1-Carboxymethylimidazoles and their Analgetic Activity
  Croat. Chem. Acta 41 (1969) 107-110.
 14. V. Šunjić, T. Fajdiga, N. Blažević, F. Kajfež
  1,1´-Bis-2-Methyl-4(5)-nitroimidazoles
  Acta Pharm. Jug. 19 (1969) 65-69.
 15. V. Šunjić, T. Fajdiga, M. Japelj
  Reaction of Some Derivatives of 1-Carboxyalkylimidazoles with Polyphosphoric Acid (PPA)
  J. Heterocycl. Chem. 7 (1970) 211-213.
 16. V. Šunjić, F. Kajfež, N. Blažević
  σ-Values of Some Nitroimidazoles
  J. Heterocycl. Chem. 7 (1970) 227-229.
 17. M. Likar, P. Šauer, M. Japelj, M. Globokar, M. Oklobdæija, V. Šunjić
  Synthesis and Antimicrobial Activity of Some Thenoyl Amides
  J. Med. Chem. 13 (1970) 159-161.
 18. V. Šunjić, T. Fajdiga, M. Slamnik
  Study of Preparation and Properties of Imidazolium Betaines
  Croat. Chem. Acta 42 (1970) 397-400.
 19. V. Šunjić, F. Kajfež, D. Kolbah, N. Blažević
  Physikalisch-chemische Eigenschaften und antitrichomonale Wirkung von 2-, 4- und 5- -Nitroimidazolen
  Die Pharmazie 27 (1972) 131-138.
 20. V. Šunjić, F. Kajfež, D. Kolbah, N. Blažević
  Chirale 1,4-Benzodiazepine. I. Trennungsversuche von 7-Chlor-1,3-dihydro-3-hydroxy–5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on und seiner N1-Me-Derivat
  Croat. Chem. Acta 43 (1971) 205-213.
 21. N. Blažević, V. Šunjić, I. Crvelin, D. Kolbah, F. Kajfež
  1,4-Benzodiazepines III. Cyclization Paths of Hexaminium Salts of 2-Chloracetamido-5-chlorbenzophenone and its N-Methyl Derivate
  J. Heterocycl. Chem 9 (1972) 531-537.
 22. N. Blažević, D. Kolbah, V. Šunjić
  Antitrichomonal Activity of 2-, 4- and 5-Nitroimidazoles and their Physico-chemical Properties
  “Advances in Antimicrobial and Antineoplastic Therapy” M. Hajzlar, M. Semonsky i S. Masak, Editors; Urban Co. Schwarzenberg, 1972, str. 389-390.
 23. V. Šunjić, F. Kajfež, I. Štromar, N. Blažević, D. Kolbah
  Chiral 1,4-Benzodiazepines V. Synthesis and Properties of 1,4-Benzodiazepin-2-ones Containing α-Amino Acids as a Part of the 1,4-Diazepine Ring
  J. Heterocycl. Chem. 10 (1973) 591-599.
 24. V. Šunjić, F. Kajfež, D. Kolbah, H. Hofman, M. Štromar
  Stereochemistry of the Polonovsky Rearrangement
  Tetrahedron Lett. 1973, 3209-3212.
 25. V. Šunjić, M. Štromar, F. Kajfež, S. Rendić, D. Kolbah
  Chiral 1,4-Benzodiazepines VI. Preparation and Purification of 3-(S)-Methyl-5-phenyl-7-chloro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Acta Pharm. Jug. 23 (1973) 213-217.
 26. V. Šunjić, F. Kajfež, I. Štromar, N. Blazevic, D. Kolbah,
  Chiral 1,4-benzodiazepine V. Synthesis and Properties of 1,4-Benzodiazep-2-ones Containing a-amino Acids as a part of the 1,4-Diazepine ring
  J. Heterocycl. Chem. 10 (1973) 591-599.
 27. V. Šunjić, F. Kajfež, M. Oklobdžija, M. Štromar
  Synthesen von einigen pharmakologisch und stereochemisch interesanten Derivate der Camphansaure
  Croat. Chem. Acta 45 (1973) 569-578.
 28. V. Šunjić, F. Kajfež, M. Štromar, N. Blažević, M. Oklobdžija
  NMR Study of Hexaminium Salt Formation of α-Bromo-N-methyl-phenylacetamide
  Bull. Sci. Yougosl. Sect. A 18 (1973) 226-227.
 29. T. Kovač, V. Šunjić, M. Oklobdžija, F. Kajfež
  3-Onium Derivatives of 1,4-Benzodiazepine-2-ones with Tertiary Organic Bases
  J. Med. Chem. 17 (1974) 766-760.
 30. M. Mihalić, P. Valles, F. Kajfež, V. Šunjić, P. Mildner
  Synthesis and Pharmacological Activity of Some α-Monoglycerides
  Acta Pharm. Jug. 24 (1974) 1-7.
 31. S. Rendić, V. Šunjić, F. Kajfež, L. Klasinc, P. Mildner
  Stereoselectivity in Enzymic Biotransformation of Chiral and Achiral 1,3-Dihydro-2H-1,4-Benzodiazepin-2-ones.
  Chimia 28 (1974) 232-234.
 32. V. Čaplar, V. Šunjić, F. Kajfež, J. Kuftinec
  Physico-Chemical Properties and Identification Methods of Tinidazole
  Acta Pharm. Jug. 24 (1974) 147-151.
 33. V. Čaplar, V. Šunjić, F. Kajfež
  N1-Substitution in 4(5)-Nitroimidazole. III. New Syntheses of 1-2´-(Ethylsulphonyl)-ethyl  -2-methyl-5-nitroimidazole
  J. Heterocycl. Chem. 11 (1974) 1055-1060.
 34. M. Štromar, V. Šunjić, T. Kovač, F. Kajfež, L. Klasinc
  Chiral 1,4-Benzodiazepines. VIII. Concerning the Rate of H/D Exchange and Optical Stability of Chiral Centre C(3)
  Croat. Chem. Acta 46 (1974) 265-174.
 35. V. Šunjić, J. Kuftinec, F. Kajfež
  Chiral 1,4-Benzodiazepine. VII. Cyclization Rates of 2-(N--Ammoniumacyl)-amino-5-chloro-benzophenones in the Chiral 1,4-Benzodiazepin-2-ones
  Arzneim.-Forschung 25 (1975) 247-250.
 36. M. Mihalić, V. Šunjić, F. Kajfež
  Regio- and Stereoselectivity in ß-Participation of a Vinilogous-Amide Nitrogen
  Tetrahedron Lett. 1975, 1011-1014.
 37. S. Rendić, L. Klasinc, V. Šunjić, F. Kajfež, V. Kramer, P. Mildner
  Mass Spectrometry of 1,4-Benzodiazepines
  Biomed. Mass. Spectrom. 2 (1975) 97-106.
 38. S. Rendić, V. Šunjić, F. Kajfež, N. Blažević, T. Alebić-Kolbah
  Resolution of (S)-α-(3-Benzoylphenyl)-propionic Acid (Ketoprofen) and Diastereomeric Interaction of its Enantiomers with Some Biological Systems
  Chimia 29 (1975) 170-172.
 39. M. Oklobdžija, V. Šunjić, F. Kajfež, V. Čaplar, D. Kolbah
  Polyphosphoric Acid Alkyl Esters as N-Alkylating Agents
  Synthesis 1975, 595-598.
 40. V. Šunjić, F. Kajfež, N. Blažević, M. Oklobdžija, P. Mildner
  Chiral 1,4-Benzodiazepines. IX. Attempts at a Preparation of 7-Chloro-5-Phenyl-3(S) methyl-1,4-benzodiazepin-2-one through C(5)-C(5a) Bond Formation
  J. Heterocycl. Chem. 12 (1975) 995-999.
 41. F. Kajfež, L. Klasinc, V. Šunjić, T. Toth
  Application of Photoelectron Spectroscopy to Biologically Active Molecules and their Constituent Parts. II. (1)-1,4-Benzodiazepines
  J. Heterocycl. Chem. 12 (1975) 1175-1178.
 42. V. Čaplar, V. Šunjić, F. Kajfež, T. Kovač
  N(1)-Substituted 4(5)-Nitroimidazoles. IV. Syntheses of 1-(2´-Morpholino-ethyl)-5- nitroimidazole
  Acta Pharm. Jug. 25 (1975) 65-79.
 43. N. Blažević, M. Žinić, T. Kovač, V. Šunjić, F. Kajfež
  Identification Methods for (S)-α-(3-Benzoylphenyl)-propionic Acid (Ketoprofen) and its Enantiomers Based on Physicochemical Properties
  Acta Pharm. Jug. 25 (1975) 155-164.
 44. N. Blažević, M. Oklobdžija, V. Šunjić, F. Kajfež, D. Kolbah
  New Ring Closure of Quinazoline Derivatives by Hexamine
  Acta Pharm. Jug. 25 (1975) 223-230.
 45. M. Mihalić, V. Šunjić, P. Mildner, F. Kajfež
  Study of Cyclization Mechanism of N-Substituted -2-Amino-benzophenones into 1,4-Benzodiazepines; ß-Participation of a Vinylogous Amide Nitrogen
  Croat. Chem. Acta  48 (1976) 125-145.
 46. F. Kajfež, T. Kovač, M. Mihalić, B. Belin, V. Šunjić
  A New Synthesis of Ampicillin and Related Investigations
  J. Heterocycl. Chem. 13 (1976) 561-566.
 47. F. Kajfež, A. Lisini, M. Oklobdžija, M. Mihalić, V. Šunjić
  Synthetic Studies on 1,4-Benzodiazepines Preparation of 2-N-ß-Hydroxy- and 2N-ß-Methoxy-ethyl-amino-5-chloro benzophenones
  Acta Pharm. Jug. 26 (1976) 187-198.
 48. F. Kajfež, M. Oklobdžija, M. Mihalić, V. Šunjić , N. Blažević
  Synthetic Studies on 1,4-Benzodiazepines. Preparation of Various N(1)-Substituted-7-chloro-1,3H-5-phenyl-1,4-benzodiazepines and their 2-Deoxo Derivatives
  Acta Pharm. Jug. 26 (1976) 199-207.
 49. V. Šunjić, R. Dejanović, A. Palković, L. Klasinc, F. Kajfež
  Configurational Stability of the Chiral Centre C(3) in Some 1,4-Benzodiazepin-2-ones
  Tetrahedron Lett. 1976, 4493-4496.
 50. V. Čaplar, V. Šunjić, F. Kajfež, N. Blažević, P. Valles
  Synthesis, Physico-chemical Properties and Analytical Profile of N1-(4´-Chlorobenzy-dryl)-N4-spiromorpholino-piperazinium chloride hydrochloride (CRC 7001).
  Acta Pharm. Jug. 26 (1976) 265.
 51. D. Kolbah, N. Blažević, M. Hannoun, F. Kajfež, T. Kovač, S. Rendić, V. Šunjić
  Stereoselective in vitro Aromatic-ring Oxygenations of Chiral 1,4-Benzodiazepin-2-ones
  Helv. Chim. Acta 60 (1977) 265-283.
 52. V. Šunjić, A. Lisini, T. Kovač, B. Belin, F. Kajfež, L. Klasinc
  Chiral 1,4-Benzodiazepines. X. Further investigations of Configurational Stabillity of the Chiral Centre C(3).
  Croat. Chem. Acta 49 (1977) 505-515.
 53. S. Rendić, V. Šunjić, F. Kajfež, N. Blažević
  Stereoselective in vitreo Aromatic Oxygenation of Chiral 1,4-Benzodiazepin-2-ones
  “Microsomes and Drug Oxidations” (V. Ullrich, izdavaË) Pergamon Press, Oxford – New York, 1977. str. 622-627.
 54. M. Mihalić, V. Šunjić, F. Kajfež, M. Žinić
  Quaternization of 2-Aziridino-5-chlorobenzophenone, an Efficient Synthesis of Medazepam
  J. Heterocycl. Chem. 14 (1977) 941-942.
 55. M. Žinić, D. Kolbah, N. Blažević, F. Kajfež, V. Šunjić
  Synthesis of Some 7-Carboxyethyl-1,3-dihydro-(2H)-1,4-Benzodiazepin-2-ones
  J. Heterocycl. Chem. 14 (1977) 1225-1230.
 56. F. Kajfež, A. Lisini, R. Toso, B. Belin, V. Šunjić, O. Christofis
  Study of Physico-chemical Properties of 1-Cyano-2-methyl-3-/2-(5-methylimidazol-4-yl)-methylthio/-ethyl-guanidine and its S-Oxyde
  Acta Pharm. Jug. 27 (1977) 199-206.
 57. V. Čaplar, A. Lisini, F. Kajfež, D. Kolbah, V. Šunjić
  Synthesis of the 2,3-Dihydro-6H-1,4-oxazin-2-ones Chiral at C(3), and Asymmetric Induction in Hydrogenation of the Azomethine Bond
  J. Org. Chem. 43 (1978) 1355-1360.
 58. M. Mihalić, V. Šunjić, F. Kajfež, V. Čaplar, T. Kovač
  Syntheses of the New Indole Derivatives Related to Indomethacin
  Croat. Chem. Acta 51 (1978) 81-92.
 59. M. Oklobdžija, T. Kovač, O. Christofis, R. Toso, V. Šunjić
  Sinteze 1,4-benzodiazepin-2-ona i 5-fenil-kinolina. Nova metoda ciklizacije kinolinskog prstena
  Kem. u ind. 27 (1978) 453-459.
 60. J. Kuftinec, L. Klasinc, F. Kajfež, M. Mihalić, E. Decorte, V. Šunjić
  Kinetics of Cyclization of 2-(N-ß-Bromoethyl)-amino-5-substituted Benzophenones into 1,4-Benzodiazepines
  Croat. Chem. Acta 51 (1978) 213-223.
 61. P. Stern, M.M. Kubović F. Kajfež, M. Mišić, V. Čaplar , V. Šunjić
  Antitumor Activity and Some Other Biological Activities of CRC 7001
  Acta Pharm. Jug. 28 (1978) 21-26.
 62. N. Blažević, D. Kolbah, B. Belin, V. Šunjić, F. Kajfež
  Hexamethylenetetramine, a Versatile Reagent in Organic Syntheses
  Synthesys 1979, 161-176.
 63. F. Kajfež, L. Klasinc, V. Šunjić
  Application of Photoelectron Spectroscopy to Biologically Active Molecules and their Constituent Parts. IV: Methylnitroimidazoles
  J. Heterocycl. Chem. 16 (1979) 529-531.
 64. L. Klasinc, B. Ruščić, F. Kajfež, V. Šunjić
  Photoelectron Spectroscopy of the Heterocycles. Imidazole and Methylimidazoles
  Int. J. Quantum Chem. Qunatum Biol. 5 (1978) 367-371.
 65. T. Kovač, M. Oklobdžija, V. Šunjić, F. Kajfež
  Comparative Study on the Preparation of C(3) Hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodi-azepin-2-ones
  J. Heterocycl. Chem. 16 (1979) 1449-1454.
 66. T. Alebić-Kolbah, S. Rendić, F. Kajfež, V. Šunjić, A. Konoval, G. Snatzke
  Circular Dichroism and Gel Filtration Study of Bin ding of Prochiral and Chiral 1,4-Benzodiazepin-2-ones to Human Serum Albumin
  Biochem. Pharm. 28 (1979) 2457-2464.
 67. A. Konowal, G. Snatzke, T. Alebić-Kolbah, F. Kajfež, S. Rendić, V. Šunjić
  General Approach to Chiroptical Characterization of Binding of Prochiral and Chiral 1,4-Benzodiazepin-2-ones to Human Serum Albumin
  Biochem. Pharm. 28 (1979) 3109-3113.
 68. S. Rendić, T. Alebić-Kolbah, F. Kajfež, V. Šunjić
  Stereoselective Binding of (+)- and (-)-α-(Benzoylphenyl)-propionic Acid (Ketoprofen) to Human Serum Albumin
  Il Farmaco 34 (1979) 51-59.
 69. T. Alebić-Kolbah, S. Rendić, Ž. Fuks, V. Šunjić, F. Kajfež
  Enantioselectivity in the Binding of Drugs to Serum Proteins
  Acta Pharm. Jug. 29 (1979) 53-69.
 70. S. Rendić, V. Šunjić, R. Toso, F. Kajfež, H.H. Ruf
  Interaction of Cimetidine with Liver Microsomers
  Xenobiotica 9 (1979) 555-564.
 71. V. Šunjić, M. Oklobdžija, A. Lisini, A. Sega, F. Kajfež, D. Srzić, L. Klasinc
  Chiral 1,4-Benzodiazepines. XI. Kinetics of Degenerate Nucleophilic Exchange of C(3)-Hydroxy Group
  Tetrahedron 35 (1979) 2531-2537.
 72. B. Prodić-Kojić, F. Kajfež, B. Belin, R. Toso, V. Šunjić
  Study of Crystalline Forms of 1-Cyano-2-methyl-3-/2-(5-methylimidazol-4-yl)methyl-thio/-ethylguanidine (Cimetidine)
  Gazz. Chim. Italiana 109 (1979) 535-539.
 73. R. Toso, A. Sega, M. Mihalić, F. Kajfež, V. Šunjić
  Syntheses and Reactions of 4(5)-Methyl-5(4)-thiomethylimidazole
  Gazz. Chim. Italiana 109 (1979) 529-534.
 74. V. Šunjić, A. Sega, A. Lisini, T. Kovač, F. Kajfež, B. Ruščić
  Conformations of 7-Chloro-5-phenyl-d5-3(S)-methyl-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one in Solution
  J. Heterocycl. Chem. 16 (1979) 757-761.
 75. M. Hannoun, N. Blažević, D. Kolbah, A. Sabljić, N. Trinajstić, A. Sega, A. Lisini, F. Kajfež, V. Šunjić
  Friedel-Crafts Acylation of 3-Carboxymethyl-benzo/b/thiophene, LIS-NMR and HOMO/LUMO Study of Regioselectivity
  J. Heterocycl. Chem. 16 (1979) 1029-1033.
 76. G. Gratton, S. Rendić, V. Šunjić, F. Kajfež
  Stereoselective Binding of Chiral 7-Chloro-1,3-dihydro-3(S and R)-isopropyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one to Human Serum Albumin
  Acta Pharm. Jug. 29 (1979) 119-124.
 77. G. Comisso, R. Toso, G. Gratton, F. Kajfež, V. Šunjić
  Synthesis and Ulcerostatic Activity of 1-Cyano-2-methyl-3-/2-(4-methylazol-5-yl)methyl-tioethyl/-guanidine
  Acta Pharm. Jug. 20 (1979) 125-130.
 78. M. Sikirica, I. Vicković, V. Čaplar, A. Sega, A. Lisini, F. Kajfež, V. Šunjić
  Absolute Configuration and Crystal Structure of (3S, 5R)-3-Methyl-5-(4´-biphenyl)-2,3,5,6-tetrahydro-1,4-oxazin-2-one. Configuration in Solution of a 4,5-Dehydro Analogue
  J. Org. Chem. 44 (1979) 4423-4426.
 79. T. Kovač, F. Kajfež, N. Blažević, D. Kolbah, V. Šunjić
  Synthesis of Some Carbon-3-Substituted 1,4-Benzodiazepin-2-ones and their Central Nervous System Effect
  J. Med. Chem. 22 (1979) 1093-1096.
 80. G. Comisso, M. Mihalić, F. Kajfež, V. Šunjić, G. Snatzke
  Enantioselective Synthesis and Absolute Configuration of (+)-α-(3-Benzoyl)-propionic Acid
  Gazz. Chim. Italiana 110 (1980) 123-127.
 81. V. Čaplar, G. Comisso, V. Šunjić
  Homogenous Asymmetric Hydrogenation in Organic Synthesis
  Synthesis 1981, 85-116.
 82. L. Klasinc, A. Sabljić, V. Šunjić
  Photoelectron Spectroscopy of Heterocycles. 11H-Dibenz(b,f)-Azepine Analogs
  Proceedings of the Conference on Chemical Structure – Biological Activity Relationships, Quantitative Approaches, Akademie Verlag, Berlin 1978, 227-232
 83. D. Srzić, L. Klasinc, B. Belin, F. Kajfež, V. Šunjić
  Kinetics of Degenerate Nucleophilic Exchange of C(3)-Hydroxy Group in 1-Methyl-5-hydroxy-5-phenyl-7-chloro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  “Recent Developments in Mass Spectrometry”, Vol. 2 (A. Frigerio izdavač), Plenum Publ. Corp. 1979, New York, N.Y. 149-153.
 84. I. Novak, V. Butković, L. Klasinc, M. Mihalić, R. Toso, V. Šunjić
  Application of Photoelectron Spectroscopy to Biologically Active Molecules and Their Constituent Parts. VII. N-Cyano-azomethines
  Gazz. Chim. Italiana 110 (1980) 287-291.
 85. S. Rendić, G. Gratton, F. Kajfež, V. Šunjić
  Chiroptical Properties of Binding of 7-Chloro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one in HSA
  Acta Pharm. Jug. 30 (1980) 1-7.
 86. G. Comisso, A. Sega, V. Šunjić
  A Chiral Phosphine (CRC-PHOS) Derived from (+)-Camphanic Acid. New Ligand for Homogenous Asymmetric Hydrogenation
  Croat. Chem. Acta 53 (1980) 445-447.
 87. M. Oklobdžija, T. Fajdiga, T. Kovač, F. Zonno, A. Sega, V. Šunjić
  New Synthesis of 2-(2´,2´,2´-Trifluoroethyl)-amino 5-chloro benzophenone and Related Studies
  Acta Pharm. Jug. 30 (1980) 121-133.
 88. T. Kovač, B. Belin, T. Fajdiga, V. Šunjić
  Synthesis of 7-Bromo-5-(2-pyridyl)-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  J. Heterocycl. Chem. 17 (1980) 59-62.
 89. R. Toso, M. Mihalić, A. Sega, M. Oklobdžija, V. Šunjić
  New Synthesis of N-Cyano-N-methyl-N´´-2-(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl -thioethyl guanidine (cimetedine)
  Gazz. Chim. Italiana 110 (1980) 345-350.
 90. E. Decorte, V. Čaplar, A. Sega, V. Šunjić
  Preparation of O-Alkylated N-Amino-(N-terbutoxycarbonyl)-proline and Attempted Cyclization into 1-Oxo-4,5-diazepin-2-ones
  Acta Pharm. Jug 30 (1980) 183-187.
 91. G. Comisso, A. Sega, V. Šunjić, A. Lisini
  Synthesis and Enantioselective Homogeneous Catalytic Hydrogenation with CRC-PHOS and some Congeners
  Croat. Chem. Acta 54 (1981) 375-395.
 92. R. Toso, A. Sega, V. Šunjić, L. Klasinc, A. Sabljić, D. Srzić
  Mechanism of H/D Exchange and Configurational Stability of Nitroethylene Moiety in Ranitidine and Some Model Compounds
  Gazz. Chim. Italiana 111 (1981) 217-222.
 93. E. Decorte, R. Toso, A. Sega, V. Šunjić, Ž. Ružić-Toroš, B. Prodić-Kojić, N. Bresciani-Pahor, G. Nardin, L. Randaccio
  Chiral 1,4-Benzodiazepin-2-one, New Template for Enantioselective Synthesis of α-Aminoacids and their Congeners
  Helv. Chem. Acta 64 (1981) 1145-1149.
 94. R. Toso, E. Decorte, F. Zonno, V. Šunjić
  New Synthesis of Ulcerostatic Ranitidine and Some Related Compounds
  Acta Pharm. Jug. 31 (1981) 117-129.
 95. G. Snatzke, A. Konowal, A. Sabljić, N. Blažević, V. Šunjić
  Circular Dichroism of Chiral 1,4-Benzodiazepines
  Croat. Chem. Acta 55 (1982) 435-455.
 96. A. Sega, F. Moimas, R. Toso, E. Decorte, V. Šunjić
  LIS-NMR Conformational Study of 2- 5-(dimethylamino) methyl-2-furanyl methyl thio ethylamino-2-methyl-amino-1-nitroethene (Ranitidine)
  Gazz. Chim. Italiana 112 (1982) 421-427.
 97. E. Decorte, G. Gratton, T. Kovač, M. Mihalić, R. Toso, V. Šunjić
  Synthesis and Properties of Some New 11-Acyl-5,11-dihydro-6H-pyrido  23-b    1,4 benzodiazepin-6-ones
  II Farmaco 37 (1982) 787-796.
 98. E. Decorte, R. Toso, T. Fajdiga, A. Sega, V. Šunjić, A. Lisini
  Chiral 1,4-Benzodiazepines. XII. Conformation in the Solution of 7-Chloro-5-phenyl-3(S)-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine
  J. Heterocycl. Chem. 20 (1983) 1321-1327.
 99. M. Oklobdžija, G. Comisso, E. Decorte, T. Fajdiga, G. Gratton, F. Moimas, R. Toso, V. Šunjić
  Novel Synthesis of 5,11-Dihydro-6H-pyrido- 2,3-b 1,4-benzodiazepin-6-one and Related Studies
  J. Heterocycl. Chem. 20 (1983) 1329-1334.
 100. M. Oklobdžija, G. Comisso, E. Decorte, T. Kovač, C. Angeli, F. Zonno, R. Toso, V.    Šunjić
  Attempts at New Synthesis of 5,11-Dihydro-6H-Pyrido- 2,3-b-1,4 -benzodiazepin-6-one
  J. Heterocycl. Chem. 20 (1983) 1335-1338.
 101. T. Kovač, M. Oklobdžija, G. Comisso, E. Decorte, T. Fajdiga, F. Moimas, F. Zonno,    R. Toso, V. Šunjić
  New Synthesis of 11-Acyl-5,11-dihydro-6H-pyrido-2,3b-1,4 benzodiazepin-6-ones and   Related Studies
  J. Heterocycl. Chem. 20 (1983) 1339-1349.
 102.  V. Šunjić, Š. Šimaga, Lj. Vitale
  The Synthesis and Angiotensin Converting Enzyme Inhibitory Activities of N-(3-Substituted)amino-carbonyl-propanoyl-S-prolines
  Croat. Chem. Acta 57 (1984) 251-264.
 103. B. Kojić-Prodić, Ž. Ružić-Toroš, V. Šunjić, E. Decorte, F. Moimas
  Absolute Conformation and Configuration of (2S,3S)-3-Acetoxy-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-5-2-(dimethylamino)ethyl-1,5-benzothiazein-4(5H)-one Chloride (Diltiazem Hydrochloride)
  Helv. Chim. Acta 67 (1984) 916-926.
 104. G. Gratton, E. Decorte, F. Moimas, C. Angeli, V. Šunjić
  Enantioselectivity of the Binding of (S)- and (R)-7-Chloro-1,3-dihydro-3-methyl-5-phenyl-2N-1,4-benzodiazepines to Human Serum Albumin
  Il Farmaco 39 (1984) 209-217.
 105. F. Moimas, C. Angeli, G. Comisso, P. Zanon, E. Decorte, V. Šunjić
  A New Approach to 1-Nitro-2,2-bis(alkyl- or arylamino)ethylenes.
  A New Synthesis of Ranitidine.
  Synthesis 1985, 509-511.
 106. J. Horvat, B. Klaić, B. Metelko, V. Šunjić
  Mechanism of Levulenic Acid Formation
  Tetrahedron Lett. 26 (1985) 2111-2114.
 107. I. Habuš, V. Šunjić
  Preparation of the Chiral Diol (2R,3R)-2-Hydroxy-methyl-3-hydroxy-tetrahydropiran from D-Glucose via Reductive Rearrangement of Pseudo-D-Glucal-triacetate
  Croat. Chem. Acta 58 (1985) 321-330.
 108. J. Horvat, B. Klaić, B. Metelko, V. Šunjić
  Mechanism of Levulinic Acid Formation
  Croat. Chem. Acta 59 (1986) 429-438.
 109. G. Snatzke, C. Angeli, E. Decorte, F. Moimas, B. Prodić-Kojić, Ž. Ružić-Toroš, V. Šunjić
  Preparation via Diastereoselective Hydrogenation, Absolute Conformation and Configuration of Exogeneous Anabolic Zeranol (3S,7R)-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one
  Helv. Chim. Acta 69 (1986) 734-748.
 110. B. Klaić, Z. Raza, M. Sanković, V. Šunjić
  New Mechanistic Proposal for Some Heptamolybdate-Ion-Catalyzed Isomerizations
  Helv. Chim. Acta 70 (1987) 59-62.
 111. I. Habuš, Z. Raza, V. Šunjić
  Chiral Bidentate Ligands from the Most Widespread Monosaccharides for Enantioselective Hydrogenation. Diphenylphosphinites from D-Glucose and D-Xylose
  J. Mol. Catal. 42 (1987) 173-181.
 112. V. Šunjić
  Unusual Mechanisms of Inversion of Configuration and Other Stereochemical Studies on Chiral 1,4-Benzodiazepines
  J. Serb. Chem. Soc. 53 (1988) 3-29.
 113. I. Habuš, V. Šunjić
  Preparation of Chiral Diphosphines from D-Glucose and Enantioselective Hydrogenation with their Rh(I)complexes
  Croat. Chem. Acta 61 (1988) 857-866
 114. G. Snatzke, Z. Raza, I. Habuš, V. Šunjić
  Chiroptical Properties of Diols and their Congeners Derived from L-Arabinose, D-Galactose, D-Glucose and D-Xylose and Enantioselectivity in Reduction with Their Complexes
  Carbohydr. Res. 182 1988.179-196.
 115. D. Srzić, H. Horvat, V. Šunjić, B. Kralj
  A Mass Spectral Study of the Acid-catalysed Oxygen Exchange in Levulinic Acid
  Org. Mass. Spectrom. 23 (1988) 829-833.
 116. V. Šunjić, I. Habuš, G. Comisso, F. Moimas
  Asymmetric Hydrogenation of α-Arylpropenic Acids by Rhodium (I) Complexes of Chiral-Ligands Derived from Some Monosaccharides
  Gazz. Chim. Ital. 119 (1989) 229-233.
 117. V. Šunjić, I. Habuš, G. Snatzke
  Chiroptical Properties and Enantioselectivity in Hydrogenation with Rhodium (I) Complexes of Chiral Bis-diphenylphosphines Derived from D-Glucose and D-Galactose
  J. Organomet. Chem. 370 (1989) 295-304.
 118. G. Snatzke, E. Decorte, T. Kovač, F. Moimas, I. Habuš, V. Šunjić,
  Attempted Diastereoselective Preparation and Chiroptical Properties of S-1-(3Mercapto)-2-methyl-1-oxopropyl-L-proline (Captopril)
  Croat. Chem. Acta 62 (1989) 325-338.
 119. M. Sanković, Sh. Emini, S. Rusman, V. Šunjić,
  Heptamolybdate Catalyzed C(2) Epimerization of Monosaccharides-An Inorganic Model for Metalloenzyme Catalysis
  J. Molec. Catal. 61 (1990) 247-258.
 120. S. Rusman, B. Kojić-Prodić, Ž. Ružič-Toroš, V. Šunjić, A.T.H. Lenstra,
  Enantioselective Reduction of Some Aromatic Ketones by Baker’s Yeast
  Croat. Chem. Acta 63 (1990) 701-718.
 121. V. Šunjić, M.Gelo, S. Rusman, L. DiGrazia, G. Clauti,
  Stereoselective Reduction of Two Zeranole Precursors by Baker’s Yeast
  Enzyme Microb. Technol. 13 (1991) 344-348.
 122. Z. Raza, M. Sanković, I. Habuš, V. Šunjić,
  Preparation and Properties of Some Prochiral and Chiral Precursors of S-3-(3-hydroxyphenyl)-1-Propylpyperidine (S-3-PPP)
  Croat. Chem. Acta 64 (1991) 65-67.
 123. P. Čudić, B. Klaić, Z. Raza, D. Šepac, V. Šunjić,
  Synthesis and Properties of Some Rh(I) Catalytic Complexes with Dinitrogen Ligands Derived from 5-Pyrido-1,4-benzodiazepin-2-ones
  Tetrahedron, 47 (1991) 5295-5308.
 124. R. Marčec, Z. Raza, V. Šunjić,
  Transfer Hydrogenation of Cyclohexanone by Rhodium (II) Carboxylato Complexes Containing 1,4-Benzodiazepines as Nitrogen Ligands
  J. Molec. Catal. 69 (1991) 25-31.
 125. M. Gelo, Z. Raza, V. Šunjić, J. Guo, G. Snatzke,
  Determination of the Conformation of E- and Z-Zeralenone and Their 7E– and 7Z-Hydroxy Congeners
  Tetrahedron: Asymmetry, 2 (1991) 1005-1010.
 126. G. Snatzke, J. Guo, Z. Raza, V. Šunjić,
  Heptamolybdate Ion Catalyzed Epimerization of Monosaccharides. CD Study of Binding of Monosaccharides and Some Polyols to Molybdates
  Croat. Chem. Acta, 64 (1991).501-517.
 127. B. Kojić-Prodić, R. Marčec, B. Nigović, Z. Raza, V. Šunjić,
  Preparation, Crystal Structure and Chiroptical Properties of Rh2[camphanate]4  (MeOH)2 Tetrahedron: Asymmetry, 3 (1992) 1-4.
 128. M. Gelo, V. Šunjić,
  Enzymatic Kinetic Separation of Stereoisomeric 7-O-Acyl Derivatives of trans-Zearalenol and Zearanol
  Tetrahedron, 48 (1992) 6511-6520.
 129. B. Kojić-Prodić, R. Kiralj, Z. Raza, V. Šunjić
  Promoting Effect of Cu Ions in Vinyl-like Nucleophilic Substitution in N-Cyanoazomethines, Analysis Based on Crystal Structure Data
  Vestn. Slov. Chem. Druš. 39 (1992) 367-381.
 130. S. Kolarić, M. Gelo, M. Sanković, V. Šunjić,
  Kinetics and Mechanism of Heptamolybdate Catalyzed C(2) Epimerization of D-Xylose and D-Lyxose
  J. Molec. Catal. 79, (1993) 365-374.
 131. S. Knezović, A. Levai, V. Šunjić,
  Enantioselective Hydrolysis of Some 3-(2-Nitrophenoxy) butanoates Catalyzed by Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas sp. Lipase
  Tetrahedron: Asymmetry, 4 (1993) 313-320.
 132. V. Šunjić, D. Šepac,B. Kojić-Prodić, R. Kiralj, K. Mlinarić-Majerski, V. Vinković,
  Chiroptical, Structural and Catalytic Properties of S-α-Methyl-[1-(Substituted phenyl)-2-(2’-pyrido)-1-ethyliden]benzylamines and their Rh(I) and Cu(I) Complexes
  Tetrahedron: Asymmetry,  4 (1993) 575-590.
 133. D. Kontrec, B. Ladešić, Z. Hameršak V. Šunjić
  [14C]-UL-Chlorothalonil: Study of Catalytic Chlorination of [14C]-UL-1,3-Dicyanobenzene
  Appl. Radiation and Isotopes, 44 (1993) 1133-1137.
 134. M. Gelo, V. Šunjić
  Lipase Catalyzed Enantioselective Hydrolysis of rac. 3-Phthalimido-1-chloro-2-acetoxy-propane
  Synthesis, 1993, 855-857.
 135. S. Knezović, M. Gelo, M. Sanković, V. Šunjić
  Heptamolybdate-ion Catalyzed C(2) Epimerization of D-Mannose to D-Glucose  in Acetonitrile-Water Mixtures; a Kinetic Study
  J. Molec. Catal. 89 (1994) 247-256.
 136. V. Vinković, Z. Raza, V. Šunjić
  13C NMR and IR Evidence for the Two Types of Copper (I) and Copper (II) Complexes with 5-Pyrido-1,4-benzodiazepin-2-ones
  Spectroscopy Lett. 27 (1994) 269-279.
 137. A. Avdagić, L. Cotarca, K. S. Ružić, M. Gelo, V. Šunjić
  An Efficient Chemoenzymatic Synthesis of S-(-)-Fenpropimorph
  Biocatalysis, 9 (1994) 49-60.
 138. D. Srzić, S. Martinović, Lj. Paša-Tolić, D. Šepac, V. Šunjić
  LD FTMS Investigation of Rh(I) Complexes with Chiral 1,5-Bisnitrogen Ligands
  Croat. Chem. Acta, 67 (1994) 149-153.
 139. V. Šunjić
  Some Examples of Non-catalytic, Catalytic and Biocatalytic Reactions in Organic  Synthesis
  Croat. Chem. Acta, 67 (1944) 365-392.
 140. M. Gelo, S. Antolić, B. Kojić-Prodić, V. Šunjić
  Correlation of the Absolute Conformation of Macrocyclic sec Alcohols Derived from  Zearalenone and Stereoselectivity of Their Transacetylation by Pseudomonas     fluorescens Lipase in Organic Solvents
  Tetrahedron, 50 (1994) 13753-13764.
 141. M. Gelo-Pujić, A. Avdagić, M. Majerić, V. Šunjić
  Stereoselektivne reakcije u organskim otapalima katalizirane lipazama
  Kem. u Ind. 43 (1994) 445-460.
 142. Z. Hameršak, M. Hollosi, D. Kontrec, B. Ladešić, Zs. Majer, V. Šunjić
  Preparation and Properties of Glutathion Conjugates of 2,4,5,6-Tetrachloro- 1,3-dicyanobenzenes
  Tetrahedron, 51 (1995) 2331-2338.
 143. M. Majerić, M. Gelo-Pujić, V. Šunjić, A. Levai, P. Sebok, T. Timar
  Structural Effects on the Enantioselective Acetylation of 4-Hydroxychromanes Catalyzed by Microbial Lipases
  Tetrahedron: Asymmetry, 6 (1995) 937-944.
 144. S. I. Kirin, V. Vinković, V. Šunjić
  Chiral Enamines Derived from 2-(2’-Pyrido)-acetophenone and 2-(2’-Quuinolino)-acetophenone as Ligands in Copper (I) Catalyzed     Cyclopropanation.
  Chirality, 7, (1995) 115-120.
 145. Z. Raza, B. Klaić, R. Marčec, V. Vinković, V. Šunjić
  NMR Spectroscopic Study of Camphanic Acid, Rh2[camphanate]4 and its Adducts with 1,4-Benzodiazepines
  Spectroscopy Lett., 28 (1995) 683-697
 146. Z. Raza, B. Klaić, R. Marčec, V. Vinković, V. Šunjić
  Structure and Relative Stability of Dirhodium Tetracamphanate Adducts with 5-Pyrido-1,4-benzodiazepines and Their 4,5-Dihydro Congeners; First     Representatives of Non-Symmetric Bidentate 1,4-Bisnitrogen Ligands
  Croat Chem Acta, 69 (1996) 241-259.
 147. A. Avdagić, M. Gelo-Pujić, V. Šunjić
  Enantioselective Chemoenzymatic Synthesis of S-Enantiomer of Systemic Fungicide Fenpropimorph
  Synthesis, 1995, 1427-1431.
 148. M. Hollosi, Zs. Majer, A. Levai, M. Majerić, V. Šunjić
  CD Study of Absolute Conformation and Configuration of Some 4-Hydroxychromans
  Spectroscopy Lett. 28 (1995) 1181-1190.
 149. M. Majerić, A. Avdagić, Z. Hameršak, V. Šunjić
  Short Chemoenzymatic Synthesis of S-Enantiomers of Two Systemic Fungicides
  Biotechnol. Letters, 17 (1995) 1189-1194.
 150. A. Šuste, V. Šunjić
  Syntesis and Mesomorphic Properties of Novel Phenacylpyridines and Their Copper(II) Complexes
  Liquid Crystalls, 20 (1996) 219-224.
 151. M. Majerić, V. Šunjić,
  Preparation of S-2-Ethylhexyl-para-methoxycinnamate by Lipase Catalyzed Sequential Resolution
  Tetrahedron; Asymmetry 7 (1996) 815-824.
 152. L. Cotarca, A. Nardelli, P. Delogu, V. Šunjić
  Bistrichloromethylcarbonate-a New Building Block in Organic Synthesis
  Synthesis, 1996, 553-576.
 153. Zs. Majer, M. Hollosi, S.I. Kirin, V. Šunjić
  Chiroptical Properties and Conformation of Chiral Enamines of 2-(2’-Pyrido, or quinolino) acetophenone
  Chirality, 8 (1996) 244-248.
 154. A. Šuste, D. Moslavac, V. Šunjić
  Synthesis and Mesomorphic Properties of Naphthyl-2’-Pyridylmethyl Ketones and Their Copper (II) Complexes
  Liquid Crystalls, 21 (1996) 383-388.
 155. S. Kolarić, V. Šunjić
  Comparative Study of C(2) Epimerization of D-Glucose and D-Mannose Catalyzed by Water Soluble Organometallic Complexes with Nitrogen Ligands
  J. Mol. Catal. 111 (1996) 181-188.
 156. S. Kolarić, V. Šunjić,
  Comparative Study of Homogeneous Hydrogenation of D-Glucose and D-Mannose Catalyzed by Water Soluble [Ru(tri(m-sulfophenyl)phosphine)]     Complexes
  J. Mol. Catal., 110 (1996) 189-193.
 157. S. Kolarić, V. Šunjić
  Homogeneous Catalytic Hydrogenation of Aldehydes and Aldoses in Organic Solvents nad Water
  J. Mol. Catal. 111 (1996) 239-249.
 158. S.I. Kirin, S. Đaković, L. Liščić-Tumir, V. Vinković, Z. Raza, A. Šuste, V. Šunjić
  Enantioselectivity in Cyclopropanation Catalyzed by Cu(I) Catalytic Complexes Increased by p Stacking of Two Monodentate Ligands
  J. Mol. Catal., 118, (1997) 27-31.
 159.  V. Šunjić, M. Majerić, Z. Hameršak
  Study of Enantioselective Reduction of para-Substituted 2-methyl-cinnamaldehydes by Baker’s Yeast
  Croat Chem. Acta (“Surprise Festschrift” dedicated to 90th aniv. of. Prof. V.     Prelog) 69 (1996) 643-660.
 160. A. Solladie-Cavallo, A.-D. Vohuule, V. Šunjić, V. Vinković
  A Two-step Asymmetric Synthesis of Pure Trans-(R,R)-Diaryl-epoxides
  Tetraherdon; Asymmetry 7 (1996) 1783-1787.
 161. S. Đaković, Z. Raza, V. Vinković, V. Milinković, B. Kojić-Prodić, V. Šunjić
  Cyclopropanation by Cu(I) complexes of 4 (S)-Isopropyl-1,3-oxazolidin-2-thione and its 2-Oxo Congener Reveals Different Modes of Binding
  Acta Chim. Slov. 43, (1996) 119-131.
 162. Z. Raza, S. Đaković, V. Vinković, V. Šunjić
  Structural Properties of Some C2-Symmetric Schif Bases and Stereoselectivity in Cyclopropanation with Their Cu(I) Complexes
  Croat. Chem. Acta  69 (1996) 1545-1556.
 163. E. Ljubović, V: Šunjić
  Correlation Between Distance of the Perturbing Groups and Enantioselectivity of the Lipase Catalyzed Acylation of Acyclic sec Alcohols
  Tetrahedron; Asymmetry, 8 (1997) 1-4.
 164. V. Vinković, V. Šunjić
  A Highly Stereocontrolled Synthesis of S-(-)-1-(4-tert-Butyl)phenyl-2-methyl-3-N-(cis-3,5-dimethyl)morpholinylpropane via Chiral Mannich Reaction
  Tetrahedron, 53 (1997) 689-696.
 165. Amir Avdagić, Livius Cotarca, Zdenko Hameršak, Miklos Hollòsi, Edina Ljubović, Andreja Šuste, Vitomir Šunjić
  Longe-distance Control in Stereoselective Reduction of 3-[3-(4’-Bromo[1,1’-    biphenyl]-4-yl)-3-keto-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one; Relative     Configuration of Prevailing Diastereomer and Absolute Configuration of its Enantiomers
  Chirality, 1997, 9 (1997) 512-522.
 166. Z. Hameršak, N. Pavlović, V. Delić, V. Šunjić
  Regio- and Stereoselectivity in Homogeneous Catalytic Hydrogenation of 2,5-diketo-D-gluconic acid
  Carbohydrate Res. 302 (1997) 245-249.
 167. E. Ljubović, V. Šunjić
  Effect of Distant Group on the Enantioselectivity in Kinetic Resolution of sec  Alcohols Catalyzed by Microbial Lipases
  Croat. Chem. Acta 71 (1998) 99-117
 168. A. Avdagić, V. Šunjić
  Biocatalytic Deracemization of 1,4-Benzodiazepines in the Synthesis of Enantiopure  Serine
  Helv. Chim. Acta,  81 (1998) 85-92.
 169. Z. Hameršak, A. Selestrin, A. Lesac, V. Šunjić
  Conformational Study of α-Arylethylamides of (-)-Camphanic Acid
  Tetrahedron: Asymmetry 9 (1998) 1891-1897.
 170. A. Avdagić, A. Lesac, Zs. Majer, M. Hollosi, V. Šunjić
  Lipase-Catalyzed Acetylation of 3-Substituted 2,3-Dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ones; Effect of Temperature and Conformation on Enantioselectivity and     Configuration
  Helv. Chim. Acta 81 (1998) 1567-15-82.
 171. M. Roje, V. Vinković,  V. Šunjić, A. Solladie-Cavallo, A. Diep-Vohuule, T.     Isarno,
  Stereoselective Cyclopropanation and Ring-Opening: Application to the Synthesis of  Pure (S)-2-Methyl-3-arylpropylamines
  Tetrahedron, 54 (1998) 9123-9128.
 172. V. Vinković, L. Stucchi, L. Navarini, V. Šunjić
  Comparison of Two Methods of Preparation of the Stationary Phase for HPLC Chiral Columns Based on Tris(3,5-dimethylcarbamoyl) Cellulose
  J. Liquid Chromatogr., 22 (1999) 1041-1053.
 173.  A. Avdagić, A. Lesac, V. Šunjić
  First Example of the Solvent Effect on Absolute Conformation and Configuration of     Chiral 3,3-Disubstituted 1,4-Benzodiazepin-2-ones
  Tetrahedron, 55 (1999) 1407-1416
 174. B. Ćiško-Anić, Z. Hameršak, M. Majerić-Elenkov,  V. Šunjić
  Combined Biocatalytic Production of R-2-Ethylhexanol and 2-Ethyl laurate
  Food. Technol. Biotechnol. 37 (1999) 65-70.
 175. D. Kontrec, V. Vinković, A. Lesac, V. Šunjić, M. Hollosi
  Chiroptical and Conformational Properties of (R)-1-Phenylethylamine Derivatives of  Persubstituted Benzene
  Tetrahedron: Asymm. 10 (1999) 1935-1945.
 176. D. Kontrec, V. Vinković, V. Šunjić
  Stationary Phases Based on (R)-1-Naphthylethylamine Bound to 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-dicyanobenzene
  Chirality, 11 (1999) 722-730.
 177. Z. Hameršak, B. Perić, B. Kojić-Prodić, L. Cotarca, P. Delogu, V. Šunjić
  Preparation and Mechanism of Solvolysis, of 2-Chloro-2-hydroximino-1-    phenylethanone; Molecular Structure of α-Carbonyl Oximes
  Helv. Chim. Acta, 82 (1999) 1289-1301.
 178. E. Ljubović, M. Majerić-Elenkov, A. Avdagić, V. Šunjić
  Novel Biocatalytic Methodology: Low Temperature Enhanced Enantioselectivity of     Enzyme Catalyzed Reactions in Organic Solvents
  Food. Technol. Biotechnol.. 37 (1999 215-224
 179. A. Lesac, D. Moslavac-Forjan, D. C. Bruce, V. Šunjić
  (-)-Isocamphoric acid Building Block for Chiral Liquid Crystalls
  Helv. Chim. Acta, 82 (1999) 1707-1715.
 180. B. Kovač, L. Klasinc, Z. Raza, V. Šunjić
  On Electronic Structure of Some Mono- and Bisoxazolines
  J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2 (1999) 2455-2460.
 181. A. Avdagić, V. Šunjić
  On the Way to αAlkyl-α-Amino Acids; Unusual Elimination-Addition in 3,3-    Disubstituted 1,4-Benzodiazepines-2-ones
  Croat. Chem. Acta, 73 (2000) 743-753.
 182. D. Kontrec, V. Vinković, V. Šunjić
  Preparation and Evaluation of the Chiral Stationary Phases Based on N-(-(2,5,6-    Trichloro-1,3-dicyano)-phenyl Derivatives of L-α-Amino Acids
  J. Liq. Chromat. & Rel Technol., 23 (2000 )1203-1215.
 183. D. Kontrec, V. Vinković, V. Šunjić
  Preparation and Evaluation of Stationary Phases based on N, N-2,4- (or 4,6)-    disubstituted 4,5 (or 2,5)-dichloro-1,3-dicyanobenzenes
  Chirality, 12 (2000) 63-70.
 184. D. Marković, Z. Hameršak, A. Višnjevac, B. Kojić-Prodić, V. Šunjić
  syn/anti Diastereselectivity in Aldol Reaction of C(3) Carbanion of 1,4-    Benzodiazepin-2-one with Aldehydes
  Helv. Chim. Acta, 83 (2000) 603-615.
 185. A. Solladie-Cavallo, M. Roje, T. Isarno, V. Šunjić, V. Vinković
  Pirydyl and Furyl Epoxides of More than 99% Enantiomeric Purities: The Use of     Phosphazene Base
  Eur. J. Org. Chem. 2000, 1077-1080.
 186. I. Novak, B. Kovač, D. Kontrec, V. Šunjić,
  Persubstituted 1,3-Dicyanobenzenes as Model Chiral Selectors. Combined UPS and UV Study
  J. Electron Spectr. 199 (2000) 281-286.
 187. D. Kontrec, V. Vinković, A. Lesac, V. Šunjić, A. Aced
  Novel Chiral Stationary Phases Comprising 2,4-(or 2,6) Diamino-5,6- (or 2,5) dichloro-1,3-dicyanobenzene and 1-Acyl (1R,2R)-diaminocyclohexane
  Enantiomer, 5 (2000) 333-344.
 188. T. Portada, M. Roje, Z. Raza, V. Čaplar, M. Žinić, V. Šunjić
  Remarkable Cumulative Stereoselectivity in Cyclopropanation with Supramolecular     Cu(I) Catalytic Complexes
  J. Chem. Soc., Chem. Commun, 2000, 1993-1994.
 189. E. Ljubović, V. Šunjić
  Comparative Study of Conformational Effect on Stereoselective Lipase Catalyzed     Acetylation of sec Hydroxy Group in Diastereomeric 16-Membered Lactones and     Their Acyclic Analogs
  Tetrahedron Lett., 41 (2000) 9135-9138.
 190. E. Ljubović, V. Šunjić
  Chemoenzymatic Synthesis of (2R)-2-Hydroxyundecen-6-one
  Synthesis, 2001, 423-426.
 191. M. Luić, S. Tomić, I. Leščić, E. Ljubović, D. Šepac, V. Šunjić, Lj. Vitale, W.     Saenger, B. Kojić-Prodić,
  Complex of Burkholderia Cepacia Lipase with Transition State Analogue of 1-Phenoxy-2-acetoxybutane; Biocatalytic, Structural and Modelling Study.
  Eur. J. Biochem. 268 (2001) 3964-3967.
 192. D. Kontrec, A. Abatangelo, V. Vinković, V. Šunjić
  Solid-phase Synthesis of Chiral Stationary Phases based on 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-    dicyanobenzene Derivatives Spaced from N-3,5-Dinitrobenzoyl α-Amino Acids;     Comparative Study of Their Resolution Efficacy
  Chirality, 13 (2001) 294-301.
 193. S. Tomić, M. Luić, D. Šepac, I. Leščić, E. Ljubović, B. Kojić-Prodić, V. Šunjić, Molecular Modeling of the Complex of 1-Phenoxy-2-Butanol with Acetyl –Pseudomonas Cepacia Lipase (PCL), and Its P-Transition State Analog in Comparison with the Experimental Results, Rational Approaches to Drug Design, Proceedings of the 13th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships 2000, H.-D. Höltje, W. Sippl, Düsseldorf: Prous Science, Barcelona, 2001, 69-73.
 194. E. Ljubović, S. Tomić, B. Kojić-Prodić, V. Šunjić,
  Suvremeni pristup izučavanju biokatalitičkih reakcija: eksperiment i molekulsko     modeliranje lipazama kataliziranih reakcija
  Kem. u Ind. 50 (2001) 139-156.
 195. S. Tomić, B. Dobovičnik, V. Šunjić, B. Kojić-Prodić,
  Enantioselectivity of Pseudomonas cepacia Lipase towards 2-Methyl-3(or 4)- arylalkanols: an Approach Based on the Stereoelectronic Theory and Molecular     Modeling
  Croat. Chem. Acta, 74 (2001) 343-357.
 196. M. Majerić-Elenkov, B. Žiher, A. Višnjevac, Z. Hameršak, B. Kojić-Prodić, V. Šunjić,
  Stereoselective Aldol Reaction of 5-Bromo-5-pyrido-1,4-benzodiazepin-2-one; Relative and Absolute Configuration of All Stereoisomers
  Croat. Chem. Acta, 74 (2001) 707-724.
 197. V. Vinković, D. Kontec, V. Šunjić, L. Navarini, F. Zanetti, O. Azzolina,
  Mechanims of Chiral Recognition in the Enantioseparation of 2-Aryloxypropionic     Acids on New Brush-Type Chiral Stationary Phases
  Chirality, 13 (2001) 581-587.
 198. A. Abatangelo, F. Zanetti, L. Navarini, D. Kontrec, V: Vinković, V. Šunjić,
  Enantiomerization of 3-Carbethoxy-1,4-benzodiazepin-2-one; Combined Chiral     HPLC and Spectroscopic Study
  Chirality, 13 (2002), 12-17.
 199. A. Višnjevac, Lj. Tušek-Božić, M. Majerić-Elenkov, V. Šunjić, B. Kojić, Prodić,
  Cu(II) Promoted Rearrangement of 3-Substituted-5-(2’-pyridyl)-1,4-benzodiazepin-2-one Derivatives in Ethanol. Crystal Structures and Spectroscopic Characterization of  Metal Complexes
  Eur. J. Inorg. Chem, 2001, 2647-2654.
 200. Z. Hameršak, E. Ljubović, M. Merćep, M. Mesić, V. Šunjić
  Chemoenzymatic Synthesis of All Four Cytoxazone Stereoisomers
  Synthesis, 2001, 1989-1992.
 201. Z. Hameršak, M. Roje, M. Hollosi, Zs. Majer, V. Šunjić
  CD Spectra of Diastereomeric α-Arylethylamides od (-)-Camphanic Acid
  Spectrosc. Letters, 2002, 35, 73-82.
 202. M. Oda, H.-G. Nothofer U. Scherf, V. Šunjić, D. Richter, W. Regenstein, D. Neher,
  Chiroptical Properties of Chiral Substituted Polyfluorenes
  Macromolecules, 2002, 35, 6792-6798.
 203. M. Roje, Z. Hameršak, V. Šunjić,
  Efficient Resolution of (±)-1-(9-Anthryl)ethylamine
  Synth. Commun., 32, (2002) 3413-3417.
 204. M. Hollosi, Z. Majer, E. Vass, Z. Raza, V. Tomašić, T. Portada, I. Piantanida, M.  Žinić, V.Šunjić
  Structural and Chiroptical Properties of Acyclic and Macrocyclic 1,4-Bisoxazoline Ligands and Their Copper (I) and Silver (I) Complexes
  Eur. J. Inorg. Chem. 2002, 1738-1748.
 205. G. Šinko, P. Novak, B. Žiher, V. Vinković, V. Šunjić, V. Simeon,
  Separation, Conformation in Solution and Absolute Configuration of Ethopropazin Enantiomers
  Enantiomer, 7 (2002), 149-156.
 206. Z. Hameršak, M. Litvić, A. Lesac, Z. Raza, V. Šunjić
  Efficient Synthesis of Chiral Amides of 2-(´-Carboxyphenyl)-4-hydroxy-quinoline
  Synthesis, 2002, 2174-2176.
 207. M. Roje, V. Šunjić,
  Chemoenzymatic Synthesis and Properties of Schiff Bases Containing (R)-1-(9-    Anthryl)ethylamine
  Chirality, 14 (2002) 625-631.
 208. A. Ranogajec, D. Kontrec, V. Vinković, V. Šunjić
  Enantiomer Separation and Molecular Recognition on Novel Chiral Stationary Phases Based on Chiral Amines and 4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic Acid
  J. Liq. Chromat. & Rel Technol., 26, (2003) 63-83.
 209. D. Kontrec, V. Vinković, V. Šunjić, B. Schuiki, W. M. Fabian, C. O. Kappe,
  Enantioseparation of Racemic 4-Aryl-3,4-dihydro-2(1H)-pyrimidones on the Chiral Stationary Phases Based on 3-5-Dimethylanilides of N-(4-Alkylamino-3,5-dinitro)benzoyl-L-α-Amino Acids
  Chirality, 15, (2003) 550-557.
 210. D. Šepac, M. Roje Z. Hameršak, V. Šunjić
  Comparative Study of 1,5-Dinitrogen Schiff Bases as Potential Ligands in Palladium-Catalyzed Allylic Alkylation
  Croat. Chem. Acta, 76 (2003) 235-239.
 211. Z. Hameršak, D. Gašo, S. Kovač, A. Hergold-Brundić,  I. Vicković, V. Šunjić
  Convenient Entry to α-Amino-  β-hydroxy-γ-methyl carboxylic acids. Diastereoselective Formation and Directed Homogeneous Hydrogenation of 3-(1′-Hydroxy-2′-methyl-3′-aryl)-propen-2′-yl-1,4-benzodiazepin-2-ones.
  Helv. Chim. Acta 86 (2003) 2247-2257.
 212. Z. Hameršak, D. Šepac, D. Žiher, V. Šunjić
  CD Spectra and Absolute Configuration of All Stereoisomers of Cytoxazone and Isocytoxazone
  Synthesis 2003, 375-382.
 213. D. Šepac, Ž. Marinić, T. Portada, M. Žinić, V. Šunjić
  Macrocyclic vs. Acyclic Derivatives of Chiral Bisoxazolines; Conformation and Enantioselectivity of Their Pd(II) Complexes in Catalytic Allylic Alkylation
  Tetrahedron 59 (2003) 1159-1167.
 214. D. Šepac, Z. Hameršak, V. Šunjić
  Aldol Derivatives of 5-Phenyl-1,4-benzodiazepin-2-on-N4-oxide; Intriguing Inertness of N-Oxides in Aldol Reaction
  ARKIVOC, 14 (2003) 8-13
 215. Maja Majerić-Elenkov, Zdenko Hameršak, Vitomir Šunjić
  Kinetic Resolution of Diastereomeric Racemates of 7-Bromo-3-(1`-hydroxy-methylmethyl)-1-methyl-5-(2`-pyridyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one by Immobilized CAL-B
  Tetrahedron Asymm. 14 (2003) 2725-2730.
 216. A. Solladie-Cavallo, M. Roje, A. Baram, V. Šunjić
  Partial Hydrogenation of Substituted Pyridines and Quinolines: a Crucial Role of the Reaction Conditions
  Tetrahedron Lett. 44  (2003) 8501-8503
 217. A.Solladie-Cavallo, Marin Roje, Richard Welter, V. Šunjić
  A Two-Step Asymmetric Synthesis of Disubstituted N-Tosyl-Aziridines Having 98-100% ee: Use of a Phosphazene base
  J. Org. Chem. 69 (2004)  1409-1412.
 218. A.Solladie-Cavallo. M. Roje, M. Giraud-Roux, Y. Chen, N. Berova, V. Šunjić
  Trans-Anthryl-Phenyl, Phenanthryl-Phenyl, and Naphthyl-Phenyl Epoxides of More than 95% Enantiomeric Purities: Asymmetric Synthesis, Opening and Absolute Configuration
  Chirality, 16 (2004) 196-203.
 219. D. Kontrec, V. Vinković, M. Šepelj, V. Šunjić
  Experiments and Models in Enantiorecognition by Chiral Pirkle-type Stationary Phases Containing Aromatic π-Acid Branching Unit
  Croat. Chem. Acta, 77 (2004) 31-51.
 220. G. Zafirova, G. Landek, D. Kontrec, V. Šunjić, V. Vinković
  Study of Chromatogaphic Separation of the Esters of N-Dinitrobenzoyl (N-DNB) and N-Benzoyl ((N-B) α-Amino Acids on Novel Chiral Stationary Phases Containing Structurally Matching N-DNB and N-B-α-AA Amides in the Chiral Selector
  Croat. Chem. Acta 77 (2004) 573-579.
 221. E. Giorgio, M. Roje, K. Tanaka, Z. Hameršak, V. Šunjić, K. Nakanishi, C. Rosini,  N. Berova
  Determination of Absolute Configuration of Flexible Molecules by ab initio Calculations: A Case Study with Cytoxazones and Isocytoxazones
  J. Org. Chem. 70 (2005) 6557-6563.
 222. Zdenko Hameršak, Marin Roje,Amir Avdagić, Vitomir Šunjić
  Quinine-Mediated Parallel Kinetic Resolution of Racemic Cyclic Anhydride: Stereoselective Synthesis, Relative and Absolute Configuration of Novel Alicyclic α-Amino acids
  Tetrahedron Asymm., 18 (2007) 635-644.
 223. T. Portada, M. Roje, Z. Raza, V. Čaplar, M. Žinić, V. Šunjić
  Chiral Macrocyclic Bis(oxazoline) Cu(I) Complexes – Structure/Stereoselectivity Relationship in Catalytic Cyclopropanation
  Eur. J. Org. Cem. 2007, 838-851.
 224. V. Vinković, M. Roje, D. Kontrec, V. Šunjić,
  Separation of BINAPO Enantiomers on Brush-type Chiral Stationary Phases
  Archivoc, 2008, 242-253.
 225. V. Šunjić
  Separation of Enantiomers by Chromatography as a Vehicle for Ciral catalysis. Abridged Review.
  Croat. Chem. Acta, 82 (2009) 503-530.
 226. A. Vinter, A. Avdagić, V. Štimac, I. Palej, A. Čikoš, V. Šunjić, S. Alihodžić,
  An Expeditious Method for Preparation of 2-Hydroxy-1,4-dioxane and Its Use in Reductive alkylation of Amines.
  Synthesis 2010, 255-258.
 227. A. Hutinec, M. Đerek, G. Lazarevski, V. Šunjić, H. Čipčić Paljetak, S. Alihodžić, V. Eraković Haber, M. Dumić, N. Maršić, S. Mutak,
  Novel 8-aza-8a-homoerythromycin-4”-(3-substituted-amino)propionates  with broad spectrum antibacterial activity
  Bioorg. & Med. Chem. Lett. 20, 2010, 3244-3249.
 228. V. Šunjić, D. Franić, D. Kontrec, M. Roje,
  Recent Achievements in Simulated Moving Bed (SMB) Technology. Part I.
  Kem. u Ind. 59 (2010) 283-294.
 229. V. Šunjić, D. Franić, D. Kontrec, M. Roje,
  Recent Achievements in Simulated Moving Bed (SMB) Technology. Part II.
  Kem. u Ind. 59 (2010) xxx.
 230. A. Fajdetic, H.  Čipćić Paljetak, G. Lazarevski, A. Hutinec, S. Alihodžić, M.   Đerek, V. Štimac, D. Andreotti, V. Šunjić, J. M. Berge, S. Mutak, M. Dumić, S. Lociuro, D. J. Holmes, N. Maršić, V. Eraković Haber, R. Spaventi,
  4”-O-(v-Quinolylamino-alkylamino)propionyl derivatives of selected macrolides with the activity against the key erythromycin resistant respiratory pathogens.
  Bioorg. & Med. Chem. 18 (2010) 6559-6568.
 231. S. Dragojević, V. Šunjić, V. Bencetić-Mihaljevi´c, J. Ralić, M. Mesić, I. Jivkov Elenkov, A. Filipović Sučić, A.  Čempuh Klonkay, L. Lerman, M. Ilijaš, V. Gabelica-Marković, I. Malnar
  Determination of aqueous stability and degradation products of series of coumarin dimer
  J. Pharm. & Biomed. Anal. 54 (2011) 37-47.
 232. V. Šunjić, poglavlje: ”Fascinating Stereochemistry of Chiral 1,4-Benzodiazepines”, u ”Medicinal Chemistry in Drug Discovery”, Transworld Research Network, 2013, 17-74.
 233. G. Landek, I. Ozimec Landek, D. Pešić, M. Mesić, V. Šunjić, Conformational properties and chiral separation of dibenzo[b,f]thieno[3,4-d]-fused oxepines and thiepines, Monatsh. Chem. 144 (2013) 1825-1832.
 234. I. Palej Jakopović, S. Kapić, S. Alihodžić, V. Šunjić, Ethers from esters, from exceptional transfomation to synthetic method, Arkivoc, 2015, 300-326.

Internacionalni i nacionalni skupovi, plenarna predavanja i predavanja na poziv

Internacionalni skupovi, plenarna predavanja

 1. XIth Workshop Conference Hoechst, Schloss Regensburg, listopada 11-15, 1981 on
  “Structure of Complexes Between Biopolymers and Low-Molecular Weight Molecules”
  Introductory lecture for “Round Table Discussion”
  Enantioselectivity of Binding of Chiral 1,4-Benzodiazepines to Human Serum Albumine (HAS)
  Book of Abstracts, 14-16.
 2. Mini-symposium in honour to Prof. G. Snatzke “CD Spectroscopy in Natural Product Chemistry”, Debrecen, rujan 12-15, 1990
  Plenarno predavanje
  CD Spectroscopy and Absolute Conformation of Medium and     Large Rings; Example of 1,4-Benzodiazepines and Zearanols
 3. International Symposium, XXIII KRKA Awards, Šmarješke toplice,prosinac 6-7, 1993
  Plenarno predavanje
  Synthetic and Mechanistic Aspects of Stereoselective Reactions Catalyzed by Lipases
  Book of Abstracts, pp. 20.
 4. HB 95, Međunarodni kongres hrvatskog biokemijskog drustva, Brač, rujan 22-25, 1995
  Plenarno predavanje
  Origin and Results of Enantioselectivity in the Lipase Catalyzed Reactions
  Knjiga sažetaka,  pp. 26.
 5. 6th International Symposium “New Achievements in Chromatography”, Plitvička jezera, listopad 11-13, 2000
  Plenarno predavanje
  New Chiral Selectors; Syntesis, CD and Computational Studies, Resolution Efficacy in HPLC Columns
  Book of Abstracts, PL 2-4.
 6. XXVII Convegnio Nazionale della Divisione Organica, Societa Chimica Italiana, Trieste, rujan 3-7, 2001
  Plenarno predavanje
  Examples of Enzyme Catalyzed Reactions Resulting with Interesting Products and Problems
  Book of Abstracts p. PL 15
 7. IUPAC/OPCW International Workshop, Zagreb, April 22-25, 2007
  Invited lecture
  How to Use and Combat Toxic Gasses. Example of the Process Development for Ulcerostatic Drugs Based on Synthetic, Physico-chemical and Structural Data
  Book of Abstracts 31-34.
 8. Chirality 2007, San Diego (USA), July 8-12, 2007
  Invited lecture
  Journey from Brush-type to Polysaccharide CSPs
  Book of Abstracts, p. 28., L-21.

Internacionalni skupovi, sekcijska predavanja

 1. FIP Congress of Pharamaceutical Sciences, Stockholm, listopada 8-10, 1973
  Sekcijsko predavanje
  Synthesis and Cytostatic Activity of N1-(4-Chlorobenzhydryl)-N4-spiromorpholino-piperazinium chloride Hydrochloride (CRC 7001)
  Book of Abstracts, p. 113.
 2. 8th International Congress of Heterocyclic Chemistry, Graz, kolovoza 23-28, 1981
  Sekcijsko predavanje
  New Synthesis of 5,11-Dihydro-6H-pirydo-2,3-H, 1,4-benzodiazepin-6-ones
  Book of Abstracts, p. 66.
 3. 3rd International Conference on Circular Dichroism, Prag, kolovoza 21-25, 1989
  Sekcijsko predavanje
  Chiroptical Propeties of Some Catalytic Organometallic Complexes and Their Precursors
  Book of Abstracts, p. 191.
 4. ESOC 8, Barcelona, srpanj 29-rujan 3, 1993
  Sekcijsko predavanje
  Chiral 1,4-Dinitrogen Ligands Derived from 1,4-Benzodiazepines.
  Book of Abstracts p. 44.
 5. Vth International Conference on Circular Dichroism, Pingree Park, USA, kolovoz 18.-22, 1993
  Sekcijsko predavanje
  CD Studies Related to Some Stereoselective Reactions
  Book of Abstracts, pp. 146-151.
 6. COST D” Workshop on Selective Syntheses, Budapest, rujan 16-19, 1995
  Sekcijsko predavanje
  Correlation of Conformationa Properties and Enantioselectivity in Lipase Catalyzed Acylation of 4-Hydroxychromans
  Book of Abstracts pp. 32-33.
 7. VIth International Conference on Circular Dichroism, Pisa, rujan 21-24, 1997
  Sekcijsko predavanje
  CD Studies Related to Chemical and Enzymatic Stereoselective Transformations
  Book of Abstracts p. 64.
 8. Ist ACIS Meeting, Trieste srpanj 1-3, 1998
  Predavanje na poziv
  Effect of Absolute Conformation and Temperature on Enantioselectivity of Lipase Catalyzed Acylation of 1,4-Benzodiazepines
  Book of Abstracts p. 19.
 9. Symposium of Biological Chirality, Szeged, srpanj 27-31, 2000
  Predavanje na poziv
  Chiral 1,4-Benzodiazepines in Asymmetric Catalysis and Biocatalysis
  Book of Abstracts p. L19.
 10. IInd ACIS Meeting Brijuni, rujan 3-6, 2000
  Predavanje na poziv
  New Chiral Selectors, Synthesis, CD and Computational Studies, Resolution Efficacy in HPLC Columns
  Book of Abstracts p. L18.
 11. MAT/CHEM/COM, Dubrovnik, lipanj 25-30, 2001
  Sekcijsko predavanje
  Reactivity vs. Conformational and Configurational Properties of Chiral 5-Substituted 1,4-Benzodiazepines
  Book of Abstracts p. 97.
 12. MAT/CHEM/COM, Dubrovnik, lipanj 25-30, 2002
  Pozvano predavanje
  Model and Experiment in Development of New Chiral Stationary Phases
  Book of Abstracts p. 24.

Internacionalni skupovi, usmena priopćenja

 1. Jahresversammlung der Schweiz. Chem. Geselschaft, Schaffhausen, rujna 30, 1967
  Usmeno priopćenje
  N1-Substitution in 2-Methyl-4(5)-Nitroimidazolen
  Chimia 21 (1967) 12.
 2. 2nd Internationa Congress of Heterocyclic Chemistry, Montpellier, srpnja 7-11, 1969
  Usmeno priopćenje
  Reactions of Some 1-Carboxyalkyl-nitroimidazoles with Polyphosphoric Acid
  Book of Abstracts, p. 64.
 3. 5th Internationa Congress of Heterocyclic Chemistry, Ljubljana, srpanj 13-18, 1975
  Usmeno priopćenje
  New Synthesis of Ampicilline and Related Investigations
  Book of Abstracts, p. 30.
 4. ESOC 6, Beograd, rujan 10-15, 1989
  Usmeno priopćenje
  Heptamolybdate Ion-Catalyzed Isomerization of Monosaccharides
  Book of Abstracts, p. OC102.
 5. EUCHEM Conference “Nitrogen Ligands in Organometallic Chemistry and Homogeneous Catalysis” Alghero (IT), rujan 14-17, 1993
  Usmeno priopćenje
  Synthesis Properties and Catalytic Activity of Some Rhodium Complexes with Chiral Nitrogen Ligands
  Book of Abstracts, p.OC17.
 6. ESOC 11, Goteborg, srpanj 23-28, 1999.
  Usmeno priopćenje
  Chemoenzymatic Desymmetrization of Prochiral 1,4-Benzodiazepines
  Book of Abstracts p. O52.
 7. ESOC 12, Groningen, srpanj 13-18, 2001
  Usmeno priopćenje
  Conformational Properties of Macrocyclic Ligands and Their Acyclic Counterparts and Enantioselectivity in Homogeneous Catalysis
  Book of Abstracts p. O15.
 8. ESOC 14, Helsinki, srpanj 3-7, 2005
  Key note lecture
  Synthesis and Absolute configuration of All Four Stereoisomers of Cytoxazone and Isocytoxazone
  Book of Abstracts, p. KL 7.

Predavanja na poziv institucija u inozemstvu

 1. Istituto di Chimica, Universita di Trieste, rujna 9, 1978
  Predavanje na poziv, Prof. G. DeAlti
  Chiral 1,4-Benzodiazepines; Syntheses and Structural Properties
 2. Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff”, Universita di Firenze, svibanj 30, 1985
  Predavanje na poziv, Prof. A. Sarti-Fantoni,
  Le sintesi, proprieta chirottiche e biologiche delle 1,4-benzodiazepine chirali
 3. Department of Chemistry, New York State University at Stoney Brook, listopad 12, 1987
  Predavanje na poziv, Prof. I. Ojima
  Chiroptical Properties of 1,4-Benzodiazepines
 4. Columbia University at New York, N. Y., kolovoz 24, 1993
  Predavanje na poziv Prof. K. Nakanishi
  CD Studies of Heptamolibdate Catalyzed C(2) Epimerization of     Aldoses
 5. Universitat Regensburg, Abteilung fur Organische, und Abteilung fur Anorganische Chemie, listopad 14, 1994
  Predavanje na poziv, Prof H. Brunner i Prof. A. Manschreck
  Some Examples of Stereoselective Reactions Catalyzed by     Homogeneous Organometallic Catalysts
 6. Lorand Eotvos University, Budapest, listopad 16, 1994
  Predavanje na poziv, Prof. M. Hollosi ( u okviru projekta Lorand Eotvos Uni, Budapest-Sveučilište u Zagrebu Zagreb)
  CD Spectroscopy of Some Chiral Heterocycles and Macrocycles
 7. Lajos Kosuth Univeristy of Debrecen, rujan 14, 1995
  Predavanje na poziv, Prof. A. Levai,
  Homochiral Chromanes; Kinetic Resolution by Lipases and Determination of Absolute Configuration by CD
 8. Ecole Superior de Chimie, Strasbourg, listopad 22, 1995
  Predavanje na poziv, Prof. A. Solladie-Cavallo i Prof. G. Solladie
  Some Examples of Catalytic and Biocatalytic Approach to Eantiomerically Pure Compounds (EPC)
 9. Karl Franzens Universitat, Graz, svibanj 22, 2000
  Predavanje na poziv ,Prof. O. Kappe i Prof. K. Faber
  Not All (Biocatalytic) Paths Lead to Rome
 10. Univerza v Ljubljani, lipanj 06, 2003, pozvano predavanje
  “Stereoselective Reactions Monitored by Circular Dichroism (CD) Spectroscopy”
 11. University of Padova, rujan 05, 2003,
  Predavanje u okviru Ph. D., EU Master Study,
  “Recent Results in the Study of Sterechemical and Conformational Properties of 1,4-Benzodiazepines”
 12. University of Padova, rujan 05, 2003,
  Predavanje u okviru Ph. D., EU Master Study,
  “Case Studies in Design and Development of New Drugs in PLIVA d. d.”

Plenarna predavanja na domaćim znanstvenim skupovima

 1. “Ružičkini dani”, Vukovar, svibanj 23-25, 1985
  Plenarno predavanje
  Katalitičke i biokatalitičke transformacije kao osnova selektivnih i nisko-energetskih procesa
  Zbornik radova pp. 131-141.
 2. II. Savjetovanje kemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine, Banja Luka,  rujan 25-26, 1986
  Plenarno predavanje
  Enantioselektivna hidrogenacija katalizirana organometalnim kompleksima
  Knjiga sažetaka, pp. 12-13
 3. III. Savjetovanje kemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine, Banja Luka, listopad, 27-28, 1988
  Plenarno predavanje
  Znanstveni i tehnološki aspekti nekih homogenih stereoselektivnih katalitičkih procesa
  Knjiga sažetaka,  pp. 4-5.
 4. XVI Sastanak kemičara i tehnologa Hrvatske, 16-19. 02. 2003,
  Plenarno predavanje
  “Stereoselective Reactions Monitored by Circular Dichroism (CD)    Spectroscopy”
  Knjiga sažetaka, pp. 14.

Ostala predavanja u zemlji (YU, CRO)

 1. Kolokvij Hrvatskog kemijskog drustva, Zagreb, siječnja 15, 1975,
  Istraživanja kiralnih 1,4-benzodiazepina
 2. 1. Jugoslavenski simpozij o organskoj kemiji, Beograd, siječnja 17-19, 1987
  Usmeno saopćenje
  Asymmetric Induction During Reduction of the C=N Bond in some Dihydro-1,4-oxazyn-2-ones
  Glasnik srp. hem. društva 42 (1977) 61
 3. 3. Jugoslavenski simpozij o organskoj kemiji, Ljubljana, svibanj 29-lipanj 1, 1984
  Usmeno saopćenje
  Mehanizam nastajanja levulinske kiseline iz 5-hidroksimetil-furfurala
  Knjiga sažetaka p. 92.
 4. Kolokvij Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, veljače 10, 1982
  Uloga organske sinteze u istraživanju biološki aktivnih spojeva
 5. Kolokvij Hrvatskog kemijskog društva, Zagreb, listopada 6, 1982
  Stereoselektivne organske reakcije-osnova asimetričnih sinteza
 6. Kolokvij HAZU, Znanstveni svjet za naftu, Zagreb, prosinca 19, 1984
  Kritički osvrt na mogućnosti povezivanja znanosti i tehnološkog razvoja u nas
 7. Kolokvij Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, siječnja 9, 1985
  Znanstveno-istraživački rad-patent-tehnološki razvoj; stvarna ili imaginarna sprega
 8. Savjetovanje JAZU i SAZU (Slov. akad. znan. i umjetnosti)
  “Naučna i tehnološka politika za 90 godine”, studeni 28-29, 1986
  Predavanje na poziv
  Nekoliko primjera organizacije znanstveno-tehnoloških projekata u EEZ i SFRJ
  Knjiga sažetaka, p. 34-38.
 9. Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, ožujak, 13, 1987
  Predavanje na poziv, Prof. I. Tabaković
  Dali je neophodno i čemu služi patentiranje rezultata znanstveno-  istrazivačkog rada
 10. IV. Jugoslavenski simpozij o organskoj kemiji, Beograd, lipanj 1-4, 1987
  Sekcijsko predavanje
  Neki neuobičajeni mehanizmi inverzije konfiguracije
  Knjiga sažetaka pp 47-49.
 11. Otvoreni kolokvij Istraživačkog instituta PLIVA, Zagreb, veljače 5, 1988
  Stereoselektivna homogena katalitička hidrogenacija; stanje znanosti u tehnologije
 12. Kolokvij Hrvatskog biofizičkog društva, Zagreb, siječanj 25, 1989
  Kiroptičke metode, apsolutna konformacija i stereoselektivne reakcije
 13. Svjetovanje Ekonomskog instituta “Inventivni rad u funkciji ekonomskog i društvenog preobražaja”, Zagreb, travanj 19, 1989
  Predavanje na poziv
  Znanstvena istraživanja i tehnološki razvoj-postoji li povezanost u nas?
 14. God. skupština Hrvatskog kemijskog drustav, predavanje u čast Prof. V. Prelogu, Zagreb, svibanj 24, 1989
  Značenje kiralnih organskih molekula u prirodi i laboratoriju
 15. Kolokvij Hrvatskog kemijskog društva i Instituta “Ruđer Bošković”, prosinac 18, 1990
  E.J. Corey-Dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1990 g.
 16. XIII skup kemičara Hrvatske, veljača 8-10, 1993
  Sekcijsko predavanje
  Some Examples of Non-Catalytic, Catalytic and Biocatalytic Preparations of Organic Molecules
  Knjiga sažetaka, p. 14.
 17. Kolokvij grupe za teorijsku kemiju IRB, 16. studenog, 1995:
  Patent kao zaštita intelektulane svojine
 18. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, veljača 9, 1996
  Predavanje na poziv Sekcije za kemiju HKD
  Istraživanje stereoselektivnih sinteza na Institutu “Ruđer Bošković”
 19. HAZU-Simpozij o fundamentalnim istraživanjima, Zagreb, prosinac14-15, 1995
  Predavanje na poziv,
  Edukacija i istraživanja u organskoj kemiji danas
 20. Simpozij “Vladimir Prelog i hrvatska kemija”, Zagreb, rujan 27, 1996
  Predavanje na poziv
  Vladimir Prelog i biokatalitička istraživanja u Hrvatskoj
 21. Seminari Insituta “Ruđer Bošković” iz filozofije prirodnih znanosti, lipanj 11, 1997
  Filozofija managementa u istraživanju
 22. Znanstveni kolokvij, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, travanj 4, 1997
  Kiralnost u kemiji i kako je postići
 23. Kemijsko tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu, veljača 26, 1998
  Kiralnost u kemiji i kako je postići
 24. Mini-simpozij “Obnovljivi prirodni izvori kemijskih sirovina”, Osijek, studeni 26, 1998
  Kemijsko-tehnološki apsekti prerade kukuruza; globalno značenje i specifični problemi u Rep. Hrvatskoj
 25. Seminar Istraživačkog instituta PLIVAd.d., Zagreb, studeni 14, 2000
  Kiralne tehnologije
 26. Kolokvij Instituta Ruđer Bošković, studeni 7, 2001
  Nobelova nagrada za kemiju 2001 god. dodjeljena za istraživanja na području stereoselektivne katalize
 27. Inštitut za kemijo, Univerza v Ljubljani, lipanj 12, 2004
  Studeis of Enantioslectivty of catalytic and Biocatalytic Reactions by CD and Chiral HPLC Spectroscopy
 28. Simpozij u podvodu 90. god rođenja V. Preloga, 10. 10. 2006
  FKIT, Sveučilište u Zagrebu
  Spirobifluoreni kod Prof. V. Preloga, moj odlazak u treću dimenziju (stereokemiju)

Posterske prezentacije

 • Koautor na ca. 250 posterskih prezentacija, velikom večinom na skupovima sa međunarodnim učešćem.

Stručni radovi i pregledni članci

 1. F. Kajfež, V. Šunjić
  Imidazol i njegovi derivati. II. Sinteza nekih 1-ω-halogenalkil) i 1-alkoksimetil-2-metil-4-nitro- ili 5-nitroimidazola
  Farmaceutski glasnik 25 (1969) 49-54.
 2. F. Kajfež, N. Blažević, V. Šunjić
  Imidazol i njegovi derivati. Upotreba derivata imidazola u medicini. I.
  Farm. Glasnik 24 (1968) 56-72.
 3. F. Kajfež, N. Blažević, V. Šunjić,
  Imidazol i njegovi derivati. Upotreba  derivata imidazola u medicini. II.
  Farm. glasnik 25 (1969) 97-104.
 4. V. Šunjić, F. Kajfež,
  Prostaglandini
  Farm. glasnik 28 (1972) 239-249.
 5. N. Blažević, F. Kajfež, V. Šunjić, D. Kolbah,
  1,4-Benzodiazepini. Pregled farmakoloških ispitivanja i primjena u medecini. I.
  Farm. glasnik 28 (1972) 293-307.
 6. N. Blažević, F. Kajfež, V. Šunjić, D. Kolbah,
  1,4-Benzodiazepini. Pregled farmakoloških ispitivanja i primjena u medecini. II.
  Farm. glasnik 28 (1972) 389-398.
 7. V. Šunjić, F. Kajfež, M. Štromar, N. Blažević, M. Oklobdžija,
  NMR Study of Hexaminium Salt Formation of α-Bromo-N-methyl-phenylacetamide
  Bull. Sci. Yougosl. Sect. A 18 (1973) 226-227.
 8. S. Rendić, P. Mildner, N. Blažević, F. Kajfež, V. Šunjić
  Hidroksilacije lijekova katalizirane enzimima iz mikrosoma jetre.
  Farm. glasnik 31 (1975) 187-200.
 9. S. Rendić, V. Šunjić, F. Kajfež, N. Blažević, P. Mildner,
  Biotransformation der 1,4-Benzodiazepine
  Acta Pharm. Jug. 25 (1975) 135-192.
 10. B. Belin, S. Rendić, P. Valles, F. Kajfež, V. Šunjić
  Infracrvena spektroskopija b-laktama i njezin značaj u istraživanju penicilina
  Kemija u industriji, 25 (1976)141-156.
 11. V. Čaplar, V. Šunjić, F. Kajfež, N. Blažević, H. Hofman,
  Derivati benzhidrilamina i piperazinijeve kvaterne soli kao lijekovi
  Farm. Glasnik, 32 (1976) 191-200.
 12. V. Čaplar, N. Blažević, F. Kajfež, V. Šunjić
  Asimtrične sinteze u organskoj kemiji, I
  Kemija u industriji, 27 (1977) 177-188.
 13. V. Čaplar, N. Blažević, F. Kajfež, V. Šunjić
  Asimtrične sinteze u organskoj kemiji, II
  Kemija u industriji, 27 (1977) 235-243.
 14. M. Oklobdžija, T. Kovač, O. Christofis, R. Toso, V. Šunjić
  Sinteze 1,4-benzodiazepin-2-ona i 5-fenil-kinolina. Nova metoda ciklizacije kinolinskog prstena
  Kemija u in dustriji 27 (1978) 453-459.
 15. N. Blažević, A. Sabljić, V. Šunjić
  Struktura i biološka aktivnost 1,4-benzodiazepina
  Kemija u industriji 30 (1981) 235-248.
 16. V. Šunjić
  Maštovite pretvorbe
  Priroda 1983, 173-180.
 17. V. Šunjić, J. Horvat, B. Klaić, Š. Horvat
  Levulinska kiselina. Dobivanje i primjena
  Kemija u industriji, 33 (1984) 593-598.
 18. V. Šunjić, J. Horvat, B. Klaić, Š. Horvat
  Levulinska kiselina. Bazna sirovina iz vlastitih izvora
  Kemija u industriji, 33 (1984) 599-606.
 19. V. Šunjić
  Znanstveno-istraživački rad i tehnološki razvoj kemijske industrije-jedno viđenje problema i njihovog uzajamnog odnosa u nas.
  Kemija u industriji, 34 (1985) 263-272.
 20. Ž. Gumhalter, Z. Katović, V. Šunjić
  Politika prijavljivanja kemijskih i srodnih patenata u svijetu i u nas
  Kemija u industriji, 38 (1989) 57-70.
 21. M. Gelo-Pujić, A. Avdagić, M. Majerić, V. Šunjić
  Stereoselektivne reakcije u organskim otapalima katalizirane lipazama
  Kemija u indu striji  43 (1994) 445-460.
 22. V. Šunjić
  Edukacija i istraživanja u organskoj kemiji danas
  HAZU, Zbornik radova simpozija o fundamentalnim istraživanjima, Zagreb 1997,     pp. 136-145.
 23. V. Šunjić
  Vladimir Prelog i biokatalitička istraživanja u Hrvatskoj
  Kemija u industriji, 46 (1997) 73-78.
 24. D. Kontrec, V. Vinković, V. Šunjić
  Odjelivanje enantiomera tekućinskom kromatografijom I.
  Kemija u industriji, 46 (1997) 273-285.
 25. D. Kontrec, V. Vinković, V. Šunjić
  Odjeljivanje enantiomera tekućinskom kromatografijom II.
  Kemija u industriji, 46 (1997) 345-359.
 26. E. Lubović, S. Tomić, B. Kojić-Prodić, V. Šunjić
  Current Approach to the Study of Biocatalytic Reactions: Experiment and Molecular Modeling of Lipase Catalyzed Reactions
  Kemija u industriji 50 (2001) 139-156.
 27. V. Šunjić
  How to use and Combat Toxic Gasses.Example of the process Development for Ulcerostatic Drugs
  IUPAC/COCPW  Internationla Workshop, Zagreb, 22-25. 04, 2007.

Voditeljstvo magistarskih radova

 1. Miroslav Štromar, NMR Spektroskopija u istraživanju biološki aktivnih 1,4-benzodiazepina. Sveučilište u Zagrebu, 1974 god.
 2. Branka Belin,  Priprava laktona N-(α-hidroksi α-fenil)-acetil-6-amino penicilanske kiseline. Sveučilište u Zagrebu, 1975 god.
 3. Josip Kuftinec, Kinetička istraživanja ciklizacije derivata 2-amino-benzofenona u 1,4-    benzodiazepine. Sveučilište u Zagrebu, 1977god.
 4. Ivan Habuš, Sinteza bakar (I) kompleksnih soli kiralnih difosfita izvedenih iz monosaharida. Sveučilište u Zagrebu, 1986 god.
 5. Snježana Rusman-Knezović, Enantioselektivne redukcije nekih aril-aralkil ketona pekarskim kvascem (Sacccharomyces cerevisiae). Sveučilište u Zagrebu, 1988 god.
 6. Shefqet Emini, Izomerizacija nekih monosaharida katalizirana heptamolibdat ionom. Sveučilište u Zagrebu, 1988 god.
 7. Mirjana Gelo, Sinteza i lipazama katalizirana enantioselektivna hidroliza rac 3-ftalimido-1-kloro-    2-acetoksi propana. Sveučilište u Zagrebu, 1991 god.
 8. Snježana Kolarić, Istraživanja kinetike i mehanizma C(2) epimerizacije nekih monosaharida. Sveučilište u Zagrebu, 1992 god.
 9. Senka Đaković, Priprava kiralnih dušikovih liganada i katalitička svojstva njihovih kompleksa, Sveučilište u Zagrebu, 1994 god.
 10. Srečko Kirin, Sinteza kiralnih enamina 2-(2’-pirido)acetofenona i ciklopropanacija njihovim     Cu(I) kompleksima. Sveučilište u Zagrebu, 1994 god.
 11. Amir Avdagić, Kemoenzimske enantioselektivne sinteze fungicida S-(-)-fenpropimorfa. Sveučilište u Zagrebu, 1995 god.
 12. Darko Kontrec, Sinteza fungicida 2,4,5,6-tetrakloro-1,3-dicijanobenzena i nekih njegovih     metabolita. Sveučilište u Zagrebu, 1995 god.
 13. Edina Ljubović, Sinteza i enantioselektivne esterifikacije racemičnih sekundarnih alkohola     katalizirane lipazama. Sveučilište u Zagrebu, 1996 god.
 14. Maja Majerić, Studij enantioselektivne redukcije para-supstituiranih 2-metilcinamaldehida pekarskim kvascem (Saccharomyces cerevisiae). Sveučilište u Zagrebu, 1997 god.
 15. Davorka Moslavac (voditeljstvo zajedno sa Dr. A. Lesac), (-)-Izokamforna kiselina  – kiralni građevni blok za tekuće kristale. Sveučilište u Zagrebu, 1999 god.
 16. Blaženka Ćiško-Anić, Biokatalitička priprava optički čistih enantiomera 2-etilheksanola. Sveučilište u Zagrebu, 2000 god.
 17. Dragan Šepac, Priprava i svojstva katalitički kompleksa Rh(I) s kiralnim bidentatnim dušikovim ligandima. Sveučilište u Zagrebu, 2000 god.
 18. Marin Roje, Biokatalitička priprava enantiomera 1-(9-antril)etilamina i primjena iz njih pripravljenih dušikovih liganada u katalitičkoj ciklopropanaciji. Sveučilište u Zagrebu, 2000 god.
 19. Dajana-Gašo-Sokač (neposredni voditelj Dr. Z. Hameršak), Aldolna kondenzacija. Sveučilište u Zagrebu, 2003 god.

Voditeljstvo doktorskih disertacija

 1. Tomislav Kovač (voditeljstvo zajedno sa Prof. D. Kolbahom), Sinteza i biološka aktivnost 2-supstituiranih derivata 1,4-benzodiazepina u ovisnosti o fizičkim svojstvima. Sveučilište u Zagrebu, 1976 god.
 2. Milan Oklobdžija (voditeljstvo zajedno sa Prof. P. Mildnerom), Sinteza 1,4-benzodiazepina i kinazolina sa nepoznatim biološkim svojstvima. Sveučilište u Zagrebu, 1976 god.
 3. Vesna Čaplar, Sinteza 2,3-dihidro-1,4,6H-oksazin-2-ona i asimetrična indukcija kod redukcije C=N veze. Sveučilište u Zagrebu, 1977 god.
 4. Ivan Habuš, Enantioslektivna hidrogenacija Rh(I) kompleksima kiralnih difosfita i difosfina izvedenih iz monosaharida. Sveučilište u Zagrebu, 1988 god.
 5. Mirjana Gelo, Enzimska kinetička separacija stereoizomernih 7-O-acil derivata trans-zearalenola i zearanola. Sveučilište u Zagrebu, 1993 god.
 6. Andreja Šuste (voditeljstvo zajedno sa Prof. H. Falk, Universitat Linz), Pyridinologous Linear Tri- and Tetrapyrroles. Sveučilište u Zagrebu, 1993 god.
 7. Snježana Kolarić, Istraživanja katalitičke C(2) epimerizacije i hidrogeniranja D-glukoze i D-manoze. Sveučilište u Zagrebu, 1995 god.
 8. Amir Avdagić, Lipazama katalitirana stereoselektivna aciliranja nekih neprirodnih supstrata u organskim otapalima. Sveučilište u Zagrebu, 1998 god.
 9. Darko Kontrec, Nove kiralne stacionarne faze za odjeljivanje enantiomera visokodjelotvornom tekućinskom kromatografijom. Sveučilište u Zagrebu, 1999 god.
 10. Edina Ljubović, Sterički utjecaj na kinetičku resoluciju kataliziranu mikrobnim lipazama. Sveučilište u Zagrebu, 2000 god.
 11. Maja Majerić-Elenkov, Dijastereoselektivna aldolna reakcija 1,4-benzodiazepnin-2-ona i kinetička resolucija enantimera katalizirana lipazama.. Sveučilište u Zagrebu, 2003 god.
 12. Marin Roje (“cotutorial doctorate”, suvoditelj Prof. A. Solladie-Cavallo), Synthèse Asymmétrique des Petits Cycles: Epoxydes, Aziridines et Cyclopropanes”, Sveučilište u Strasbourgu i u Zagrebu, 2003 god.
 13. Tanja Poljak, PLIVA/GSK Istraživački centar, Stereoselektivna Diels-Alder-ova reakcija u sintezi enantiomerno čistih β-laktama. Sveučilište u Zagrebu, 2006 god.
 14. Dijana Pešić, PLIVA/GSK Istraživački centar, Priprava dibenzo (d,h)azulenskih derivata i njihovo protuupalno djelovanje. Sveučilište u Zagrebu, 2007 god.
 15. Ivana Ozimec Landek, PLIVA/GSK Istraživački centar, Priprava novih kondenziranih heterocikličkih spojeva i njihovo protuupalno djelovanje. Sveučilište u Zagrebu, 2009 god.
 16. Maja Matanović Škugor, PLIVA/GSK Istraživački centar, Priprava i biološka aktivnost novih 14- i 15-članih makrolida s ω-kinolonskom jedinicom na kladinozi. Sveučilište u Zagrebu, 2010 god.
 17. Zorica Marušić Ištuk, PLIVA/GSK Istraživački centar, Priprava novih 2-imino-supstituirnih oksazolidina kondenziranih na makrolidni skelet. Sveučilište u Zagrebu, 2010 god.
 18. Vlado Štimac, PLIVA/GSK Istraživački centar, Priprava i biološko djelovanje novih 6-O-alkil-supstituiranih 15-članih azalida. Sveučilište u Zagrebu, 2010 god.
 19. Samra Kapić, PLIVA/GSK Istraživački centar, Novi 6- i 7-supstituirani derivati 4-kinolon-3-karboksilne kiseline vezani na makrolidni skelet. Sveučilište u Zagrebu, 2010 god.
 20. Adrijana Vinter, PLIVA/GSK Istraživački centar, Priprava novih makrocikličkih antibiotika vezanih na derivate kinolona. Sveučilište u Zagrebu, 2011 god.

Patentne prijave i izdani patenti

Naziv patentne prijave, autori, država prijave, broj prijave, broj izdanog patenta

1.    Postopek za pripravo 1-(2’-hidroksietil)-2-metil-5-nitroimidazola T. Fajdiga, F. Kajfež, V. Šunjić

Država    No. Pat. prijave (datum)    No. izdanog patenta (datum)
YU        P-1151/66 (20.06.66)        30618 (31.10.71)
BE        44955 (14.06.67)        699934 (14.06.67)
ES        341398 (5.06.67)        341398 (24.01.68)
PT        47846 (8.06.67)        47846 (15.01.69)
LY        747 (13.06.67)
SD        610588 (22.06.67)
NE        11388805 (5.12.69)        1750 (31.03.70)
IN        110824 (25.05.67)        110824 (20.04.72)
DK        3156/67 (19.06.67)
PK        5552/67 (3.06.67)        118666 (3.06.67)
ID        2515 (31.05.67)
JA        38259/67 (16.06.67)        558692 (11.11.69)
US        640828 (24.05.67)        3520900 (21.07.70)
GB        25021/67 (31.05.67)        1138805 (31.05.67)
AT        4905/67 (26.05.67)        270640 (15.08.68)
CH        8674/67 (19.06.67)        478126 (15.09.69)
SE        8768/67 (20.06.67)        329624 (20.06.67)
NL        6708595 (20.06.67)        153534 (20.06.67)

2.    Postopek za pripravo novih 5-nitroimidayoletrov F. Kajfež, V. Šunjić, T. Fajdiga, M. Oklobdžija

YU        P-845/66 (7.05.66)        29920 (31.10.70)
FR        PV 105291 (5.05.67)        1522671 (5.05.67)
6599 (4.08.67)
PL        116893 (4.08.67)
GB        20988/67 (5.05.67)        1137655 (5.05.67)
CH        6003/67 (5.05.67)        462180 (5.05.67)
DE        P 1720042 (5.05.67)
US        636012 (4.05.67)
NL        6706373 (5.05.67)
AT        A 4192/67 (5.05.67)        268273 (15.05.68)
BE        43298 (5.05.67)        698066 (5.05.67)
DK        2377/67 (5.05.67)        119060 (5.05.67)
SE        6437/67 (8.05.67)        314380 (8.05.67)
ES        3410141 (5.05.67)        340141 (20.03.68)
SU        1153293 (7.05.67)        239874 (7.05.67)
PK        468/67 (16.05.67)        118926 (16.05.67)
IN        110506 (3.05.67)        110506 (20.04.72)
ID        2502 (10.05.67)
JA        28589/67 (6.05.67)        558691 (11.11.69)
LY        737 (16.05.67)            742 (16.05.67)
SD        9/67 (9.05.67)

3.    Postopek za pripravo novih 4-nitroimidazoletrov F. Kajfež, V. Šunjić, T. Fajdiga, M. Oklobdžija

YU        P-844/66 (7.05.66)        29919 (31.12.70)
FI        1289/67 (3.05.67)
NL        67.06374 (5.05.67)
GB        20989/67 (5.05.67)        1134919 (5.05.67)
FR        PV 105290 (5.05.67)        1522670 (5.05.67)
BE        43297 (5.05.67)        598065 (5.05.67)
US        636014 (5.05.67)

4.    Postopek za pripravo halogenskih derivatov 5-nitroimidazola F. Kajfež, V. Šunjić

YU        P-1894/66 (7.10.66)        3119 (28.02.71)
FR        PV 121632 (20.09.67)    1540545 (20.09.67)
GB        42343 (18.09.67)        1172113 (18.09.67)
CH        12649/67 (11.09.67)        481923 (11.09.67)
AT        A 8758/67 (28.09.67)        273099 (15.05.68)
BE        43672 (20.09.67)        704092 (20.09.67)
SE        13744/67 (6.10.67)        324783 (6.10.67)
ES        345355 (22.09.67)        345355 (22.09.67)
SU        1187362 (25.09.67)        238446 (7.10.66)
PK        80/67 (19.09.67)        119212 (19.09.67)
IN        112338 (12.09.67)        112338 (20.04.72)
DE        P 17.20.046 (6.06.67)
US        666935 (11.09.67)
NL        6713191 (28.09.67)
ID        2567 (11.09.67)
JA        63084/67 (2.10.67)        600589 (2.10.67)
LY        771 (19.09.67)
SD        610028 (28.09.67)
DK        4987/67 (6.10.67)

5.    Postopek ya pripravo novih halogenskih derivatov 5-nitroimidazola F. Kajfež, V. Šunjić, T. Fajdiga, M. Oklobdžija

YU        P-847/66 (7.05.66)        29921 (7.05.66)
DK        2376/67 (5.05.67)        126381 (5.05.66)
DE        P1695316-5 (8.05.67)
BE        43299 (5.05.67)        698067 (5.05.67)
ES        340046 (2.05.67)        340046 (3.11.67)
PT        47654 (6.05.67)        47654, (21.12.68)
LY        735 (6.05.67)            741 (6.05.67)
SD        8/67 (27.04.67)        25/1974
NG        (GB 1157854) (26.03.70)    1976 (30.04.70)
IN        110300 (20.04.70)        110300 (20.04.72)
US        634499 (28.04.67)
NL        67.06371 (5.05.67)
PK        406/67 (28.04.67)        118637 (28.04.67)
ID        2499 (5.05.67)
JA        28588/67 (6.05.67)        558690 (11.11.69)
SU        1153289 (6.06.67)        257378 (6.05.67)
GB        20986/67 (5.05.67)        1157854 (5.05.67)
AT        A 3929/67 (26.04.67)        272339 (15.10.68)
CH        6186/67 (1.05.67)        490387 (15.05.70)
SE        6233/67 (2.05.67)        324782 (2.05.67)

6.    Postopek za pripravo novih halogenskih derivatov 4-nitroimidazola F. Kajfež, V. Šunjić, T. Fajdiga, M Oklobdžija

YU        P/843/66 (7.05.66)        30611 (31.10.71)
GB        20987/67 (5.05.67)        1134918 (5.05.67)
FR        PV 105289 (5.05.67)        1522669 (5.05.67)
BE        43296 (5.05.67)        698064 (5.05.67)
US        636018 (4.05.67)
FI        1288/67 (3.05.67)
NL        67.06372 (5.05.67)

7.    Postopek za pripravo imidazolnih derivatov V. Šunjić, T. Fajdiga

YU        P/2544/68 (31.10.68)        32302 (28.02.73)
AT        A 10171/69 (29.10.69)    292693 (15.01.71)
GB        53522/69 (31.10.69)        1257238 (31.10.69)
DE        P 1954706.9 (30.10.69)
BE        80889 (29.10.69)        740975 (29.10.69)
JA        86948/69 (31.10.69)        673132 (18.01.73)

8.    Postopek za pripravo novih derivatov imidazola V. Šunjić, T. Fajdiga, M. Japelj, P. Rems, P. Jerman

YU        P-2557/68 (.11.68)        32622 (31.10.74)
YU        P-2687/73 (28.08.73)        33786 (31.10.77)
YU        P-2688/73 (28.08.73)        33787 (31.10.77)
AT        A 10172/70 (29.10.69)    296286 (15.06.71)
AT        A 10172/69            293379 (15.02.71)
AT        A 10173/70            296287 (15.06.71)
GB        53521/69 (31.10.69)        1290693 (31.10.69)
BE        80982 (31.10.69)        741077 (31.10.69)
JA        86949/69 (31.10.69)

9.    Postopek za pripravo novih imidazol-betainov V. Šunjić, T. Fajdiga

YU        P-1020/69 (25.04.69)        32400 (30.04.74)

10.    Postopek ya pripravo derivatov imidazola V. Šunjić, M. Japelj, T. Fajdiga

YU        P-1720/69 (3.06.69)        32636 (31.10.74)
KE        (GB 1279032) (2.07.70)    P 2429 (2.07.70)
GH        (GB 1279032 (2.07.70)    P 1364 (2.07.70)
PK        752/70 (8.08.70)        122360 (8.08.70)
JA        57359/70 (2.07.70)        695639 (27.06.73)
PL        141769 (2.07.70)        71736 (2.07.70)
AT        A 5964/70 (2.07.70)        295521 (15.05.71)
GB        322201/70 (2.07.70)        1279032 (2.07.70)
ET        3037 (9.06.71)            3037 (21.05.71)
SD        22/70 (19.07.70)
IN        127347 (1.07.70)        127347 (20.04.72)
IQ        21/1970 (9.07.70)        422 (12.09.72)
HU        KA 1257 (3.07.70)        160726 (31.10.73)
FR        7024709c (3.07.70)        7024709 (3.07.70)
CS        PV 4624/70 (2.07.70)        169808 (2.07.70)
SU        1455093/24-4 (2.07.70)    385445 (2.07.70)
ID        3217 (3.07.70)

11.    Postopek za pripravo derivatov imidazola V. Šunjić, M. Japelj, T. Fajdiga

YU        P-1721/69 (3.06.69)        32637 (31.10.74)
ET        3036 (9.06.71)            3036 (9.06.71)
SD        23/70 (19.07.70)
IQ        20/1970 (9.07.70)        436 (12.09.72)
IN        127348 (1.07.70)        127348 (20.04.72)
HU        KA 1258 (3.07.70)        160727 (3.07.70)
CS        PV 4623/70 (2.07.70)        169807 (2.07.70)
SU        1455092 (2.07.70)        386515 (2.07.70)
GH        (GB 1264937) (2.07.70)    1363 (2.07.70)
KE        (GB 1264936) (2.07.70)    P 2428 (2.07.74)
AT        A 5965/70 (3.07.70)        295522 (15.05.71)
JA        57360 (2.07.70)        680258 (17.08.72)
PL        141768 (2.07.70)        81265 (2.07.70)
PK        754/70 (8.07.70)        122440 (8.08.70)
ID        3218 (3.07.70)
GB        32202/70 (2.07.70)        1264937 (2.07.70)
FR        202471 (3.02.70)        7024710 (3.07.70)

12.    Postopek za pripravo imidazol-hidroksam kislin V. Šunjić, M. Japelj, T. Fajdiga

YU        P-2391/69 (29.09.69)        32644 (31.10.74)

13.    Postopek za pripravo imidazol-laktamov V. Šunjić, M. Japelj, T. Fajdiga

YU        P/2392/69 (29.09.69)        33267 (31.03.76)

14.    Verfahren zur Herstellung von optisch aktiven 1,3-Dihydro-2H-1,4–benzodiazepin-2-onen V. Šunjić, F. Kajfež, N. Blažević

CH            3868/71 (17.03.1971)        554 349 (30.09.1974)
AU            2149/72 (14.03.1972)        327 909 (15.05.1975)
AR            241 059 (21.03.1972)        194 586 (31.07.1973)
BE            115 265 (17.03.1972)        780 892 (14.04.1972)
CA            137 294 (16.03.1972)        992 079 (29.06.1976)
208 117 (29.08.1974)        1 008 468 (12.04.1977)
DA            1249/72 (17.03.1972)
FL            725/72 (17.03.1972)
FR            72 09 250 (16.03.1972)    72 09 250 (14.01.1977)
D            22 12 526 4 (15.03.1972)
GB            12 567/72 (17.03.1972)    1 391 081 (13.08.1975)
49 556/74 (17.03.1972)    1 391 082 (13.08.1975)
50 752/74 (22.11.1974)
HU            CA-323 (17.03.1972)        165 496 (28.04.1976)
IS            38 991/72 (16.03.1972)    38 991 (31.12.1976)
48 123/75 (20.04.1975)    47 123 (31.12.1976)
JP            27 350/72 (17.03.1972)
NL            72 03536 (16.03.1972)
NZ            166 620 (17.03.1972)        166 620 (12.11.1974)
172 684 (17.03.1972)        172 684 (22.11.1974)
NO            137 896 (16.03.1972)        137 896 (23.06.1978)
PO            57 442 (16.03.1972)        57 442 (26.03.1973)
SA            72/1845 (17.03.1972)        72/1845 (4.04.1973)
SP            400 851 (16.03.1972)        400 851 (19.04.1974)
SW            3457/72 (17.03.1972)        72 03 547-2 (15.06.1978)
SSSR        1 761 120/24-3 (17.03.1972)    453 842 (21.04.1974)
JY            P-697/72 (16.03.1972)
USA        234 645 (14.03.1972)
493 145 (30.07.1974)        3 998 811 (21.12.1976)
709 858 (29.07.1976)        4 045569 (30.08.1977)
709 859 (29.07.1976)        4 087614 (6.02.1978)

15.    Verfahren zur Herstellung  von optish aktiven 1,3-Dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-onen V. Šunjić, F. Kajfež, N. Blažević

CH            3867/71 (17.03.1971)        5 45799 (15.02.1974)

16.    Verfahren zur Herstellung von 3-substituirten Derivaten von 1,4-benzodiazepinen F. Kajfež, T. Kovač, V. Šunjić

Švicarska        13498/71 (15.09.1971)    559 189 (28.02.1975)
Norveška        3268/72 (14.09.1972)        137 895 (23.06.1978)
Portugal        58461/72 (14.09.1972)    58461 (15.05.1974)
Južna Afrika    72/6162 (8.09.1972)        72/6162 (9.09.1973)
Španjolska        406 637 (13.09.1972)        406 637 (13.12.1974)
Švedska        11 864/72 (14.09.1972)
76 013 176 (6.02.1976)
SSSR        1827 982 (13.09.1972)    614 749 (6.06.1978)
1981 253 (13.09.1972)
2 814 156 (19.01.1976)
Jugoslavija        P-2340/72 (14.09.1972)
USA        289 143 (14.09.1972)        3 852 274 (3.12.1974)

17.    Verfahren zur Herstellung von 1,4-Benzodiazepin-2-onen F. Kajfež, T. Kovač, V. Šunjić

Švicarska        7856/72 (26.05.1972)        588 473 )15.06.1977)
Austrija        7940/72 (15.09.1972)        327 201 (26.01.1976)
Argentina        244 132 (18.09.1972)        206 584 (6.04.1976)
250 222 (24.09.1973)        204 979 (31.03.1976)
260 479 (22.09.1975)        211 524 (30.01.1978)
260 480 (22.09.1975)        210 741 (15.09.1977)
Belgija        122090/72 (15.09.1972)    798 899 (29.09.1972)
Kanada        151 758 (14.09.1972)        998 668 (19.10.1976)
Danska        4519/72 (14.09.1972)        3748/74 (12.09.1974)
Finska        2529/72 (14.09.1972)
770 990 (30.03.1977)
Francuska        72 32474 (13.09.1972)    72 32474 (28.11.1975)
Njemačka        22 64 794.5 (15.09.1972)    22 64 794 (8.12.1977)
22 45 412 (20.04.1978)    22 45 412 (20.04.1978)
22 65 140.7 (15.09.1972)    22 65 140 (6.07.1978)
22 65 139.4 (5.02.1976)    22 65 139 (13.07.1978)
22 65 342.5 (11.03.1977)
Velika Briganija    41 656/72 (7.09.1972)    1 407 493 (21.01.1976)
Mađarska        CA 336 (14.09.1972)        166 372 (1.12.1976)
Izrael        40312/72 (6.09.1972)        40312 (31.12.1976)
Japan        93 143.72 (16.09.1972)    910 743 (17.10.1977)
43 493/76 (15.04.1976)
Nizozemska        72-12 584 (15.09.1972)    152 552 (26.08.1977)
76-14 227 (21.12.1976)
Novi Zeland    168 341/72 (11.09.1972)    168 341 (9.10.1975)

18.    Verfahren zur Herstellung von 5-Nitroimidazolderivaten F. Kajfež, Vesna Šunjić, V. Šunjić

Švicarska        5056/72 (6.07.1972)        568 297 (31.10.1975)
Jugoslavija        2684/74 (4.10.1974)

19.    Verfahren zur Herstellung von 5-Nitroimidazolderivaten F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        7855/72 (26.05.1972)        582 687 (15.12.1976)
Jugoslavija        2684/72 (4.10.1974)

20.    Verfahren zur Herstellung von N-Acylierten Aminobenzophenonen F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        11435/72 (2.08.1972)    581 606 (15.11.1976)

21.    Verfahren zur Herstellung von 1,4-Benzodiazepinen F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        18836/72 (22.12.1972)    580 087 (30.09.1976)
Belgija        165 607 (26.03.1976)        840 088 (13.04.1976)
Danska        874/76 (2.03.1976)
Grčka         50526 (5.03.1976)        56240 (24.11.1976)
Japan        24055/76 (5.03.1976)
Nizozemska        76 02 374 (5.03.1976)
Norveška        76 0704 (3.03.1976)
Švedska        76 03 008-9 (4.03.1976)
Yugoslavija        P 598/76 (8.03.1976)

22. Verfahren zur Herstellung von (+)-1-1,2-Bis)2’iminobutanyl-1’)-athan F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        3026/73 (1.03.1973)        574 389 (15.04.1976)
Kanada        171 168 (10.05.1973)        994 811 (10.08.1976)
Japan        57 103 (22.05.1973)        929 078 (17.10.1978)

23.    Verfahren zur Herstellung von chiral, optisch aktiven 1,4-benzodiazepin-2-onen F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        11056/73 (30.07.1973)    573 928 (31.03.1976)
Austrija        5676/74 (9.07.1974)        337 192 (15.10.1976)
Argentina        254 832 (22.07.1974)        202 224 (23.05.1975)
Belgija        146 905 (24.07.1974)        818 047 (14.08.1974)
Kanada        205 715 (26.07.1974)        1 021 778 (29.11.1977)
Danska        3932/74 (22.07.1974)        13 87 98 (9.04.1979)
Finska        2274/74 (29.07.1974)
Francuska        74 26 475 (30.07.1974)    74 26 475 (14.04.1978)
Njemačka        26 36 744.0 (30.07.1974)
Velika Britanija    30 736/74 (11.07.1974)    1 481 219 (23.11.1977)
Grčka        4740/74 (29.06.1974)        54 016 (12.01.1977)
Madjarska        CO 303 (29.07.1974)        169 180 (1.09.1976)
Irska        1474/74 (12.04.1974)        39904 (8.08.1979)
Izrael        45289/74 (17.07.1974)
Japan        87434/74 (30.07.1974)
Maksiko        153 836 (29.07.1974)        424 (24.03.1977)
Nizozemska        74 10256 (30.07.1974)
Norveška        74 2739 (29.07.1974)        137 897 (29.06.1978)
Novi Zeland    174 914 (18.07.1974)        174 914 (14.04.1976)
Portugal        62 255/74 (9.07.1974)    62 255 (14.11.1975)
Španjolska        428 675 (26.07.1974)        428 675 (25.03.1976)
Južna Afrika    4635/74 (19.07.1974)        74/4635 (6.10.1976)
Švedska        97 080/74 (26.07.1974)
USA        492 912 (29.07.1974)        4 050 153 (1.03.1977)
SSSR        2 049 069/23-4 (26.07.74)    528 872 (21.04.1976)
Jugoslavija        P-1898/74 (8.07.1974)

24.    Verfahren zur Herstellung von quaternaren Ammoniumsalzen der 1,4-Benzodiazepin-(1H,3H)-onen F. Kajfež, V. Šunjić, T. Kovač

Švicarska        14435/74 (10.10.1974)    588 474 (15.04.1977)

25.    Verfahren zur Herstellung von 5-Nitroimidazolderivaten F. Kajfež, V. Šunjić, V. Čaplar

Švicarska        5459/74 (19.04.1974)        605 811 (31.12.1977)

26.    Verfahren zur Herstellung von 5-Nitroimidazolderivaten F. Kajfež, V. Šunjić, V. Čaplar

Švicarska        13923/77 (19.04.1974)    605 814 (31.12.1977)

27.    Verfahren zur Herstellung von 5-Nitroimidazolderivaten F. Kajfež, V. Šunjić, V. Čaplar

Švicarska        13924/77 (19.07.1974)    605 815 (31.12.1977)

28.    Verfahren zur Herstellun g von 5-nitroimidazolderivate F. Kajfež, V. Šunjić, V. Čaplar

Švicarska        13 925/77 (19.04.1974)    605 816 (31.12.1977)

29.    Verfahren zur Herstellung von 5-Nitroimidazolderivaten F. Kajfež, V. Šunjić, V. Čaplar

Švicarska        13 926/77 (19.04.1977)    605 817 (31.12.1977)
Argentina        258/73 (31.03.1975)        208 080 (31.11.1976)
Austrija        2549/75 (3.04.1975)        351523 (25.06.1979)
7302/78 (11.10.1978)        366 375 (15.08.1981)
7303/78 (11.10.1978)        366 376 (15.08.1981)
Belgija        155 460 (16.04.1975)        828 001 (18.08.1975)
Kanada        225 425 (18.04.1975)        1 033 747 (27.06.1978)
Danska        1664/75 (18.04.1975)
Finska        750 867 (24.04.1975)
Francuska        75 12 225 (18.04.1975)    75 12 225 (16.03.1979)
Njemačka        25 15 110-4 (7.04.1975)
Velika Britanija    14 518/75 (9.04.1975)    144 6 301 (14.12.1976)
Grčka        6229 (10.03.1975)        58 573 (5.12.1977)
Mađarska        CE 1042 (18.04.1975)    173 570 (30.07.1980)
Irska        800/75 (9.04.1975)        40915 (30.01.1980)
Izrael        47 071/75 (11.04.1975)
Japan        47 355/75 (18.04.1975)    935 931 (12.12.1978)
123 404/77 (14.10.1977)
Meksiko        CI 764/C (17.04.1975)    1308 (18.11.1977)
Nizozemska        75 04 718 (21.04.1975)
Novi Zeland    177 198 (9.04.1975)        177 198 (5.07.1977)
Norveška        1323/75 (15.04.1975)        143 626 (11.05.1981)
Portugal        63 499 (18.04.1975)        63 499 (11.08.1976)
Španjolska        436 422 (8.04.1975)        436 422 (2.05.1977)
Juæna Afrika    2255/77 (9.04.1975)        75/2255 (2.06.1976)
Švedska        45070/75 (18.04.1975)
USA        569 383 (18.04.1975)        4160093 (7.03.1979)
720 613 (3.09.1976)        A160 096 (3.09.1976)
USSR        2 127 886/04 (18.04.1975)    637 083 (29.12.1978)
2 401 560/04 (14.10.1976)    671 727 (30.06.1979)
2 414 009/04 (20.10.1976)
2 426 144/04 (7.12.1976)    459 091 (24.05.1979)
Jugoslavija        P-2685/74 (4.10.1974)

30.    Verfahren zur Herstellung von 5-Nitroimidazolderivaten F. Kajfež, V. Šunjić, V. Čaplar

Švicarska        13 927/77 (19.04.1974)    605 817 (31.12.1977)

31.    Verfahren zur Herstellung von 1,4-Benzodiazepin F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        8412/74 (19.06.1974)        610 311 (12.04.1979)

32.    Ein neues Alkylierungsverfahren mittels Polyphosphorsaurealkylestern F. Kajfež, V. Šunjić, V. Čaplar

Švicarska        6068/75 (12.05.1975)
Francuska        76 13 627 (6.05.1976)
Njemačka        26 20 316.7 (7.05.1976)
Japan        54 222/76 (12.05.1976)
Velika Britanija    19 563/76 (12.05.1976)    15 53 589 (12.05.1979)
USA        684 450 (7.05.1976)
740.075 (8.11.1976)
Jugoslavija        P-1179/76 (11.05.1976)

33.    Das Verfahren zur Herstellung von Athylmorpholyno-Derivaten der 5-Nitroimidazolen V. Čaplar, F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        6 757/75 (27.05.1975)    611 895 (29.06.1979)
Japan        59 903/76 (24.05.1976)
Jugoslavija        1291/76 (26.05.1976)

34.    Neues Verfahren zur Herstellung von semisynthetischen Penicillinen F. Kajfeæ, V. Šunjić

Švicarska        6855/75 (28.05.1975)
Francuska        612 314 (26.04.1975)        76 12314 (19.05.1978)
Njemačka        26 24054.2 (28.05.1976)
Japan        61 703/76 (27.05.1975)
GrËka        54 404 (21.09.1977)        64 021 (18.01.1980)
Jugoslavija        P-1302/76 (27.05.1976)
Venecuela        1955 (13.10.1977)

35.    Neue Oxazol-quinazolin Derivaten F. Kajfež, V. Šunjić,  M. Oklobdžija

Švicarska        13 618175 (21.10.1975)    617 436 (30.06.1980)

36.    Verfahren zur Alkylerung von 4(5)-Mercaptomethulimidazolen mit Aziridinderivaten F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        163 40/77 (30.12.1977)

37.    Verfahren zur Herstellung von Cimetidin und seine Derivaten F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        106 94/78 (16.10.1978)    627 173 (31.12.1981)

38.    Neue Thioderivate des Imidazoles F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        15 213/77 (12.12.1977)

39.    Neue Derivate von N-Cyano-azomethinen F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        16 340/77 (30.12.1977)    10695/78-5 (16.10.1978)
631971 (15.09.1982)
Belgija        192686 (29.12.1978)        873221 (17.04.1979)
Čehoslovačka    PV 9198/78 (29.12.1978)
Danska        793196 (28.12.1978)
Finska        784018 (28.12.1978)
Francuska        7836922 (29.12.1978)
Njemačka        P 28573242 (28.12.1978)
Grčka        57973 (22.12.1978)        65.283 (1.08.1980)
Japan        500205 (28.12.1978)
Velika Britanija    7928551 (28.12.1978)        2.036.003 (18.08.1982)
Irska        2580/78 (29.12.1978)
Italija        31352A/78 (28.12.1978)
Luksemburg    26293/78 (28.12.1978)    WO 7900466 (2.10.1979)
Nizozemska        7812662 (29.12.1978)
Norveška        78350 (22.12.1978)
Poljska        P-212389 (30.12.1978)    113033 (25.08.1982)
Švedska        7907148-6 (28.12.1978)
Madjarska        RI-696 (29.12.1978)
Venecuela        2387 (28.12.1978)
Jugoslavija        P-3131/78 (29.12.1978)
USSR         2802997/04 (28.12.1978    950188 (7.08.1982)
USA        130.162 (28.12.1978)

40.    Neue Thioderivate des Imidazoles F. Kajfež, V. Šunjić

Švicarska        5236/78 (12.05.1978)
Belgija        194 955 (2.05.1979)        875 994 (3.09.1979)
Čehoslovačka    PV 2954 (27.04.1979)    213 375 (27.04.1979)
Danska        791 903 (9.05.1975)
Francuska        7911900 (10.05.1979)
Finska        791405 (2.05.1979)
Njemačka        2919477 (14.05.1979)
Japan        58557/79 (12.05.1979)
Grčka        58978 (28.04.1979)
Velika Britanija    7916706 (14.05.1979)        2.024.206 (10.11.1982)
Irska        939/79 (8.08.1979)
Italija        22446 A/79 (8.05.1979)
Luksemburg    81178 (23.04.1979)        81178 (10.09.1979)
Meksiko        177594 (10.05.1979)
Norveπka        791576 (11.05.1979)
Nizozemska        7903731 (11.05.1979)
Poljska        P-215534 (12.05.1979)
Švedska        79040060-6 (9.05.1979)
Mađarska        RI-711 (11.05.1979)        178 107 (29.12.1981)
USA        38836 (14.05.1979)
USSR        2761900 (10.05.1979)        784.765 (24.03.1981)
Venecuela        819 (11.05.1979)
Jugoslavija        P-11o2/79 (10.05.1979)
USA        178.945 (15.08.1980)

41.    Neue Derivate von N-Cyanoazomethinen F. Kajfeæ, V. Šunjić

Švicarska        5237/78 (12.05.1978)
Belgija        195 116 (11.05.1979)        876 201 (3.09.1979)
Čehoslovačka    PV 2955/79 (27.04.1979)    213 376 (24.04.1979)
Danska        791904 (9.05.1979)
Finska        791439 (4.05.1979)
Francuska        7911901 (10.05.1979)
Japan        58558/79 (12.05.1979)
Grčka        58979 (28.04.1979)
Njemačka        P 29191466 (11.05.1979)
Irska        940/79 (8.08.1979)
Italija        22447 A/79 (8.05.1979)
Velika Britanija    7916705 (14.05.1979)        2.023.574 (11.09.1979)
Luksemburg    81246 (11.05.1979)        81246 (10.09.1979)
Meksiko        177520 (3.05.1979)
Norveška        791577 (11.05.1979)
Nizozemska        7903732 (11.05.1979)
Poljska        P-215533 (12.05.1979)
Švedska        7904061 (9.05.1979)
USSR        2765150 (11.05.1979)        900.802 (10.02.1981)
2955203/4 (11.05.1979)
Mađarska        RI-710 (11.05.1979)
USA        38838 (14.05.1979)        4250092 (10.02.1981)
232.294 (6.02.1981)
Venecuela        818 (11.05.1979)
Jugoslavija        P-1096/79 (10.05.1979)

42.    Verfahren zur Herstellung von 4(5)-Mercaptoimidazolen mit Aziridinderivaten F. Kajfež, M. Mihalić, V. Šunjić

Švicarska        106 95178 (16.10.1978)
Meksiko        178 953 (16.08.1979)
Čehoslovačka    PV 9198 (16.08.1979)

43.    Verfahren zur Herstellung von Cimetidin un seinen Derivaten F. Kajfež, R. Toso, V. Šunjić

Švicarska        10694 (16.10.1978)

44.    Verfahren zur Alkilerung von 4(5)-Mercaptomethyl-imidazolen mit Aziridinderivaten F. Kajfež, R. Toso, V. Šunjić

PCT        0058/78 (28.12.1978)

45.    Procedemiento per la preparazione delle 1,4-benzodiazepine T. Kovač, V. Šunjić

Italija        27244 A/79 (13.11.1979)    1.193 353 (15.06.1988)
Španjolska        496 699 (10.11.1980)        496 999 (13.10.1981)

46.    11-(2’-Imidazol-1’-il)-acetil-5,11-diidro-5 2,3-b  1,4 benzodiazepin-6-oni, metodo per la loro preparazione e loro applicazione nella terapia dell’ulcera V. Šunjić, M. Mihalić, R. Toso

Italija        19 423 A/80 (24.01.1980)
Grčka        63 939 (22.01.1981)
Jugoslavija        P-169/81 (22.01.1981)

47.    Metoda priprave (+) -α-(β-benzoil)-fenilpropionske kiseline i njezinih enantiomera G. Comisso, M. Mihalić, V. Šunjić

Jugoslavija        P-2810/79 (15.11.1979)
Grčka        62271 (21.06.1980)        69287 (23.05.1982)

48.    Metodo per la preparazione di N- 2-(5-(dimetilamino)-metil-2-furanil -metil tioetil)-N’-alchil-2-nitro-1,1-etendiamine R. Toso, V. Šunjić

Italija        22006 A/80 (13.05.1980)    1.151 010 (17.12.1985)

49.    Processo per la produzione di 2-(2,2,2-trifluoroetil)-ammino-benzofenoni-5–sostituiti M. Oklobdžija, T. Kovač, V. Šunjić

Italija        22003 (13.05.1980)        1.131174 (18.06.1986)

50.    Processo per la fabricazione di N-(2,2,2-trifluoro-etil)-arilammine M. Oklobdžija, T. Kovač, V. Šunjić

Italija        22005 (13.05.1980)        1.131.175 (18.06.1986)

51. 1-Etilenimino-1-alchilamino-2-nitroeteni e processo per la loro preparazione V. Šunjić, R. Toso

Italija        25156 A/80 (7.10.1980)    1.132 918 (17.09.1986)

52.    Metodo per la preparazione di 2-tiometilfurani 3-sostituti e composti cosi ottenuti V. Šunjić, R. Toso

Italija        26 158 A/80 (21.11.1980)    1.134 408 (13.08.1986)

53.    Processo per la preparazione di 11-(2’-sostituito)-acetil-5,11-diidro-6H-pirido 2,3-b-1,4 benzodiazepin-6-oni T. Kovač, M. Oklobdžija, E. Decorte, R. Toso, V. Šunjić

Italija        20245 A/81 (10.03.1981)
Grčka        67518 (8.03.1981)
Nizozemska        8201001 (10.03.1982)
Švicarska        82015140 (10.03.1982)
Austrija        936/82 (9.03.1982)
Jugoslavija        P-521/82 (10.03.1982)
Njemačka        P 3208656.3 (10.03.1982)
Japan        38825/82 (10.03.1982)

54.    Metodo per l’isolamento e la purificazione della N- 2-(5-dimetilamino-metil-2-uranil) metil-tioetil -N’metil-2-nitro-1,1-etendiamina R. Toso, V. Šunjić

Italija        20 754 A/81 (27.03.1981)    1.169 237 (27.05.1987)

55.    Procedinento per la preparazione di una pirido- 2,3-b  1,4-benzodiazepina V. Šunjić, R. Toso

Italija        21 352 A/81 (24.04.1981)
Švicarska        1879 (23.03.1982)
Švedska        82020678 (31.03.1982)
Njemačka        P 3211973.9 (31.03.1982)
Japan        66169/82 (19.04.1982)
Nizozemska        8201587 (15.04.1982)
Grčka        67954 (21.04.1982)
Austrija        A 1596-82 (23.04.1982)
Jugoslavija        P-985/82 (23.04.1982)
Španjolska        511647 (23.04.1982)
Finska        821709 (14.05.1982)

56.    Procedimento per la preparazione enantioselettiva di derivati N-sositutiti della L-prolina E. Decorte, T. Kovač, V. Šunjić, R. Toso

Italija        21984 A/81 (27.05.1981)

57.    Neue Methode fur die Synthese von 2,2-Disubstituirten Nitroethylenen V. Šunjić, R. Toso

Austrija        A 2105 (12.05.1981)
Belgija        2/59150 (11.05.1981)        888747 (27.05.1982)
Kanada        377069 (7.05.1981)
Danska        2118/81 (13.05.1981)
Finska        811376 (4.05.1981)
Francuska        8109547 (13.05.1981)        8120684 (4.02.1982)
Njemačka        P 3118133 (12.05.1981)
Grčka        64932 813.05.1981)
Japan        71297 (11.05.1981)
Velika Brianija    8114575 (13.05.1981)
Meksiko        9448 (13.05.1981)
Norveπka        811501 (4.05.1981)
Nizozemska    8102334 (12.05.1981)
Švedska        8102985-2 (12.05.1981)
Švicarska        2817/81-5 (30.04.1981)
Španjolska        502121 (12.05.1981)        502121 ( 6.03.1082)
Madjarska        13/03/81 (12.05.1981)
USA        262649 (11.05.1981)
94853 (2.07.1982)
Venecuela        821 (13.05.1981)
Jugoslavija        10144 (6.05.1981)
Španjolska        512749 (1.06.1981)
512.750 (1.06.1981)

58.    Procedimento per la preparazione di derivati N,S-sostituiti della S-tioprolina R. Toso, V. Šunjić, E. Decorte, G. Comisso, F. Moimas, F. Zonno

Italija        20220 A/82 (17.03.1982)    1.190 738 (24.02.1988)

59.    Sintesi enantioselettiva di acidi -arilpropionici R. Toso, V. Šunjić, E. Decorte, G. Comisso, F. Moimas, F. Zonno

Italija        20310 A/82 (22.03.1982)

60.     Procedimento per la preparazione di 2,2-dialchilamino-1-nitroeteni V. Šunjić, R. Toso, E. Decorte, G. Comisso, F. Moimas, F. Zonno

Italija        20219 A/82 (17.03.1982)

61.    Processo per la preparazione di furani 2,5-disostituiti R. Toso, V. Šunjić, E. Decorte, G. Comisso, F. Moimas, F. Zonno

Italija        20461 A/82 (29.03.1982)

62.    Derivati di 2-fenacil-piridine dotati di proprieta di cristalli liquidi V. Šunjić, A. Šuste

Italija        MI 94A 001234 (1994)

63.    Chemoenzymatic process for production of S-fenpropimorph V. Šunjić, M. Gelo

Europ. Pat. Appl.    93830389.8 (1993)

64.    Kemoenzimska priprava stereokemijski čistog 7--zearanola i srodnika V. Šunjić, M. Gelo

Hrvatska        383-03/92-01/086 (1993)

65.    Lipazama kataliziran stereoselektivna priprava prekursora R-(-)-4-amino-3-hidroksi butan kiseline i njezinih derivata V. Šunjić, M. Gelo

Hrvatska        P921470A (1992)

66.    Priprava čistog α-zearanola (3S,’R-3,4,5,6,9,10,11,12-14.16-dihidroksi7-hidroksi-3-metil-1H-2-benzoksaciklotetra-dekan-1-ona, lipazama kataliziranim stereoselektivnim aciliranjem u organskim otapalima V. Šunjić, M. Gelo,

Hrvatska         P930334A (1993)

67.    Kemoenzimska priprava stereokemijski čistog 7-zearanola i srodnika V. Šunjić, M. Gelo

Hrvatska        P920036 (1992)

68.    Enantioselective Chemoenzymatic Production of S-(-)-Fenpropimorph V. Šunjić, A. Avdagić

Italija        94A 6305 ( 14 03.1994)

69.    Derivati di 2-fenacilpiridine dotati di proprieta di cristali liquidi A. Šuste, V. Šunjić

Italija            94A 001234 (15. 06. 1994)

70.    Procedimento per la sintesi enantioselettiva di derivati chirali di S-3-    (4’-tert-butil)-fenil-2-metil propilammina, fingicidi sistemici V. Šunjić, A. Avdagić, Z. Hameršak, M. Majerić

Italija            IT 95/A 002442 (1995)
Japan        .    JP 8-312195 (1995)
SAD            US 8/746,026 (1995)        Pat. 5,733,755
EP            EP 0 775 683 A1 (1996)

71.    S-2-Etil-para-metossicinamato ed il metodo per la sua produzione V. Šunjić, M. Majerić

Italija         96A 4766 (1996)

72.    Preparazione stereocontrollata di S-1-[3-4-tert-butilfenil-2-metil]propil-cis-3,5-dimetilmorfolina, un fungicida sistemico V. Šunjić, V. Vinković

Italija        96A 4822 (1996)

72.    Hidrogeniranje mono- i oligosaharida katalizirano u vodi topljivim kompleksom     rutenija V. Šunjić, S. Kolarić, Z. Hameršak

Hrvatska        P 960134A (1996)

73.    Kemoenzimska sinteza homokiralnih, supstituiranih α-aminokiselina i njihovih derivata V. Šunjić, A. Avdagić

Hrvatska        P 990379A (1997)

74.    Chiral stationary phases  for enantiomers separation and their preparation V. Šunjić, D. Kontrec, V. Vinković

Italija             MI 98A001502    (30.06. 1998)
EP            EP 99924833.9    (28. 04. 1999)
USA            US 09/719194        (28. 04. 1999)
Canada        CA 233 6105        (28. 04. 1999)
Israel            140240        (28. 04. 1999)

75.    Fasi stazionarie chirali basate su derivati dell`acido 4-amino-3,5-dinitrobenzoico V. Šunjić, V. Vinković, D. Kontrec, L. Navarini, P. Mariotti

Italija            MI 2001A000473    (07. 03. 2001)

76.    Biokatalitička priprava (R)-2-etilheksanola visoke optičke čistoće V. Šunjić, Z. Hameršak, M. Majerić-Elenkov, B. Ćiško-Anić

Hrvatska        HR 99003A A2    (07. 01. 1999)

77.    Sin i anti stereoizomeri 3-(1´-hidroksialkil i 1´-hidroksialkil)1,4-benzodiazepin-2-ona V. Šunjić, Z. Hameršak, M. Majerić-Elenkov, D. Marković

Hrvatska        HR 9900379A A2    (08 12. 1999)

77.    Biokatalitička priprava enantiomera 1-(9´-antracenil)-etilamina V. Šunjić, M. Roje

Hrvatska        HR 20000025A A2    (17. 01. 2000)

78.    I. Gazić, D. Kontrec, V. Vinković, G. Landek, V. Šunjić Priprava kiralnih stacionarnih faza za HPLC separaciju enantiomera

Hrvatska        HR 20070426A         (16. 10. 2007)

79.    V. Vinković, M. Roje, V. Šunjić, D. Kontrec, Kiralni selektori zasnovani na 4- ili 2-metil-3,5-dinitrobenzojevoj kiselini

Hrvatska         HR 2007711A                 (23. 11. 2007)