Suić Mate, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Suić Mate, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Institucije:

  • dopisni član – Akademija nauka ui umjetnosti Bosne i Hercegovine (14.04.1981. – 28.10.2002.)
  • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za društvene znanosti (04.06.1981. – 28.10.2002)
  • izvanredni član – Razred za društvene znanosti (06.06.1975. – 04.06.1981.)