Strugar Vladimir

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti
Strugar Vladimir

Datum rođenja:

 • 19.11.1946

Mjesto rođenja:

 • Bjelovar

Adrese:

 • Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, A. B. Šimića 1/I, 43000, 43000 Bjelovar

Telefoni:

 • +385 043 221 549

E-mail adrese:

Strugar Vladimir

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Funkcije u Akademiji:

 • upravitelj – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (03.12.2005.  – 01.01.2024.)
 • urednik časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2009. – …)
 • urednik edicije Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2013. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za društvene znanosti (2018. – …)

Životopis

Vladimir Strugar rođen je u Bjelovaru 19. studenoga 1946. godine. Završio je Pedagošku akademiju u Pakracu (1969.),  četverogodišnji izvanredni studij jednopredmetne pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1979.), magistarski je rad obranio na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1988., a 1991. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao znanstveni stupanj doktora društvenih znanosti iz područja pedagogije s temom Opće i pedagoške osobine nastavnika kao determinante efikasnosti obrazovanja.
Izbor u znanstvena i nastavna zvanja
 • znanstvenoistraživačko zvanje znanstveni asistent za znanstveno područje pedagogija (1989.),
 • znanstvenoistraživačko zvanje znanstveni suradnik za područje društvenih znanosti, u znanstvenom području pedagogija (1992.),
 • naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, za predmete Pedagogija i Didaktika (2000.),
 • viši znanstveni suradnik (2007.),
 • znanstveno zvanje izvanredni profesor za područje društvene znanosti, polje odgojne znanosti, grana Sistematska pedagogija u Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2007.),
 •  znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija (2014.).
Kretanje u službi
 • Osnovna škola Šandor Kiralji u Bedeniku (1969. – 1978.), učitelj hrvatskoga jezika, tajnik i računovođa te ravnatelj škole;
 • Dječji vrtić u Bjelovaru (1978. – 1979.), tajnik;
 • III. osnovna škola u Bjelovaru (1979. – 1984.), ravnatelj;
 • Zavod za unapređivanje školstva Republike Hrvatske, Radna jedinica za područje Zajednice općina Bjelovar (1984. – 1994.), prosvjetni  savjetnik za razrednu nastavu i opći razvoj;
 • Bjelovarsko-bilogorska županija (1993. – 2000.), pročelnika Ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Vlada Republike Hrvatske (2000. – 2003.), ministar prosvjete i sporta u Vladi Republike Hrvatske;
 • Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru (2005.-2024.), upravitelj Zavoda.
Radio je u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi kao stručni suradnik, gostujući nastavnik i vanjski suradnik – nastavnik na Filozofskom fakultetu i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vodio je kolegije: Didaktika, Sistematska pedagogija, Školska pedagogija, Teorija nastave i obrazovanja, Nastavni kurikulum te Obrazovne i razvojne strategije.
Bibliografija obuhvaća oko 470 radova, o čega 13 samostalnih knjiga, suautor 20 i urednik 41 knjige, oko dvije stotine znanstvenih članaka u zbornicima i pedagoškim časopisima te više informativno-popularnih članaka o odgoju i obrazovanju.
Sudjelovao je u nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata i aktivno na pedesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih te stručnih skupova.
Prinos hrvatskom obrazovanju i pedagogijskoj znanosti ostvario je na više područja, a to su: teorijsko i empirijsko istraživanje osobina i uloge učitelja, unapređivanje rada s darovitim učenicima, unapređivanje teorije i prakse kurikula i kurikularnih promjena sustava, proučavanju povijesti školstva.
Nagrade i priznanja: Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića, Red hrvatskog trolista predsjednika Republike Hrvatske, Plaketa Tihomir Trnski, Zlatna plaketa Grb Grada Bjelovara, Nagrada Ivan Filipović za životno djelo u području znanstvenog rada.

Bibliografija

Vladimir Strugar – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI
Popis radova