Stipetić Vladimir, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti
Stipetić Vladimir

Datum rođenja:

 • 27.01.1928

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Datum smrti:

 • 23.07.2017

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Stipetić Vladimir, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • profesor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • rektor – Sveučilište u Zagrebu (1986. – 1989.)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Muzej i zbirka Baltazara Bogišića u Cavtatu
 • voditeljica – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku (1978. – 2017.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (26.01.1973. – 23.07.2017)
 • izvanredni član – Razred za društvene znanosti (16.06.1961. – 26.01.1973.)

Biografski podaci akademika Stipetića kopirani s njegove osobne stranice na serveru Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Dubrovniku:
Link na biografiju

Vladimir Stipetić (*27.1.1928., Zagreb), akademik, profesor je emeritus Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Završio je Ekonomski fakultet (1951.), gdje je i doktorirao (1956.). Postdoktorski studij završio je 1957/8. u Oxfordu. Radio je na Radio Zagrebu (1952/3), u Ekonomskom institutu u Zagrebu (1953/5.), u Saveznom zavodu za privredno planiranje u  Beogradu (1955/60), Ekonomskom fakultetu (1960/93) i Hotelijerskom fakultetu u Opatiji (1988-1995). Bio je gostujući profesor 1967/8. na Sveučilištima u SAD (Ames, Iova; Yale; Stanford), a predavao je i na mnogim europskima sveučilištima i institucijama. Bio je rektor Sveučilišta u Zagrebu (1986/9.) i član Izvršnog vijeća Sabora (1971/4.), te zastupnik u Saboru i Skupštini SFRJ (1974/8). Bio je predsjednik Jugoslavenske nacionalne komisije za FAO (1973/82.), te potpredsjednik Svjetskog prehrambenog savjeta UN (1978/81.) i njegov stalni član (1976/85.). Izabran je za dopisnog člana JAZU 1961. godine, a redovni je član HAZU od 1973. godine. Dobio je brojna hrvatska godišnja znanstvena priznanja i nagradu za životno djelo (1988.).

Bavio se istraživačkim radom na području ekonomske teorije i ekonomske politike, prvenstveno ekonomske poljoprivrede. Objavio je brojne knjige, od kojih je desetak prevedeno na strane jezike (uključujući japanski i kineski). Najznačajnija djela: Kretanje i tendencije u razvitku poljoprivredne proizvodnje Hrvatske. Zagreb: Građa za gospodarsku povijest Hrvatske JAZU, sv. 7, 1959; Jugoslovensko tržište poljoprivrednih proizvoda (tražnja, ponuda, spoljna trgovina i cijene). Beograd: Zadružna knjiga, 1964; Poljoprivreda i privredni razvoj. Zagreb: Informator, Ekonomska biblioteka, kolo V, 1-2, 1969; II. prošireno i dopunjeno izdanje, 1985; Međurepublički promet poljoprivrednih proizvoda u Jugoslaviji. Beograd: Zavod za istraživanje tržišta (ZIT) i Privredni pregled, 1974. (koautori V. Milojković i B. Obradović); Prijeti li glad? Naše i svjetske rezerve hrane do 1985. Svjetska prehrambena kriza i jugoslavenska agrarna politika. Zagreb: Globus, 1976; Poljoprivreda u vanjskoj trgovini Jugoslavije 1953-1975 (u suradnji: P. Grahovac). Zagreb: Informator, 1977; Ekonomika Jugoslavije, Opći dio (koautor i kourednik), VII. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Informator, 1984; Ekonomika Jugoslavije, Posebni dio, VII. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Informator, 1988., reprintirano kao VIII. izdanje, Zagreb, 1990; Studije iz povijesti naše ekonomske misli. Zagreb: “Zagreb”, Samobor, 1989; Povijest hrvatske ekonomske misli, 1298-1847. Zagreb: Golden Marketing, 2001; Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2004 (koautor Nenad Vekarić).

OSTALE DJELATNOSTI AKADEMIKA STIPETIĆA

DOKTORATI
Mentor i/ili član Komisije u odbrani doktorata
Sokolov Lazar (Il. V. 1960.); Rues Jože (lO. IV. 1962.); Šoštarić Dragutin (18. VJ. 1962.); Gabričević Ante (28. XII. 1963.); Rubinić Ignjac (10. I. 1963.); Jurić Boris (6. VII. 1963.); Dobrenić Slavko (27. VI. 1964.); Bešir Boško (5. XI: 1964.); Pažur Krešimir (26. XII: 1964.); Kiš Jene (21. XII. 1965.); Rogić Dragica (28. X. 1965.); Rafajac Oto (30. XIT. 1965.); Berislav Šefer (4. l. 1966.); Savić Borislav (28. ll. 1966.); Rudnički Zvonimir (10. XII. 1966.); Sharma Kumar Soumitra (9. III. 1967.); Veselica Marko (7. IV. 1967.); Rajković Velimir (28. Vl!. 1967.); Kansou Ghassan (14. III. 1968.); Veselica Vladimir (18. v. 1970.); Grahovac Petar (23. Vl. 1971.); Zović-Svoboda Zorka (13. III. 1971.); Protić Radmila (8. Vl. 1973.); Šegota Boris (31. X. 1973.); Trkulja Milan (25. IX. 1973.); Baban Ljubomir (l. IT. 1974.); Zdunić Stjepan (lO. IX. 1974.); Miletić Mijo (9. IX. 1974.); Korošić Marijan (11. IV. 1975.); Gavranić Antun (10. VII. 1976.)•; Karli Ivo (15. IV. 1977.); Cicvarić Ante (24. XII. 1978.); Kauzlarić-Andrić Neda (6. Vl!. 1978.); Crnobrnja Jelena (26. ll. 1979.); Turčić Ivan (20. Vl. 1980.); Bratko Stjepan (28. Vl. 1980.); Strgačić Ivan (18. v. 1981.); Vasić Ljiljana (4. Vl. 1981.); Lagović Marko (18. Vl. 1981.); Petriš Ivica (I l. Xl. 1981.); Mikić Mato (17. VII. 1982.); Gelo Jakov (1982.); Krivošić Stjepan (27. V. 1983); Ćupić Ivo (21. IX. 1983.); Milivoj Ređep (6. XII. 1985.); Takashi Kamata (ll. llI. 1987.); Blažević Branko c(21. XII. 1994.); Radmila Jovančević; Damir Škoro (2009.)

MAGISTERlJl
Mentor i/ili član Komisije pri odbrani
Stubičan Martin (30. Xl. 1963.); Subotički Svetislav (15. IX. 1963.); Čordaš Andrija (30. III. 1964.); Kadijević Petar (24. IV. 1966.); Šegota Nikola (25. VII. 1966.); Dimitrijević Jelka (25. l. 1968.); Mirković Vladimir (19. ll. 1970.); Žugaj Miroslav (2. XII. 1971.); Prpić Grga (23. XII. 1972.); Kolega Ante (6. l. 1973.); Zečević Fuad (26. XI: 1973.); Zrza Abaz (8. l. 1974.); Jilek Zdenko (10. IV. 1978.); Drpić Ivica (lO. Vl. 1980.); Žic Čedo (8. VII. 1986.); Križan Kero (7. l. 1983.); Kaluža Miro (28. III. 1983.); Bektashi Mejdi (2. IV. 1984.); Bojnec Štefan (12. VII. 1984.); Jovančević Radmila (12. VII. 1984.); Šergo Zdravko (7. ll. 1994.); Buneta Ivica (27. V. 1994.); Labinac (Višković) Doris (26. VII. 1996.)

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Anali zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 1978. – 2006. (uredio 26 knjiga!) Dubrovnik Annals 1997 – 2006 (uredio 10 knjiga)