Šprem Nikica

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Šprem Nikica

Datum rođenja:

  • 1978

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Šprem Nikica

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (16.5.2024. – …)

Životopis

Nikica Šprem rođen je u Zagrebu 03. svibnja 1978. godine, gdje završava osnovnu i srednju školu, te Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. Tijekom studija dobitnik je Rektorove nagrade 2001. godine. Na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu radi od 2005. kao znanstveni novak, te upisuje doktorski studij na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je i doktorirao 2. listopada 2009. s temom „Morfološke i genetske osobine divljih svinja (Sus scrofa L.) u Republici Hrvatskoj“. U matičnoj ustanovi nadalje radi kao viši asistent od 2009., docent od 2012., izvanredni profesor od 2017., te kao redoviti profesor od 2022. godine.

Tijekom karijere bio je stipendist više prestižnih znanstvenih i nastavno-znanstvenih ustanova: 2006. University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Wien, Austria; 2007. HAKI Institute, Sarvasz, Mađarska; 2007. University of Göteborg, Göteborg, Švedska; 2010. Montana State University, Bozeman, SAD; 2011. University of Kaposvar, Kaposvar, Mađarska; 2012 Instituto de Investigaciones Marinas, Vigo, Španjolska; 2012 University of Sassari, Sassari, Italija; 2015. Massey University, Palmerston North, Novi Zeland; 2016. ponovno University of Sassari, Sassari, Italija i 2022. University of Siena, Siena, Italija.

Na matičnoj ustanovi voditelj je pet nastavnih modula na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini te jednog modula koja se izvode na engleskom jeziku. Također, sudjeluje u nastavi na doktorskom studiju „Evolutionary Biology“ na Sveučilištu Sassari u Italiji. Nastavu je izvodio i na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu.

Razvoju i promicanju biotehničkih znanosti doprinio je sa više od 120 objavljenih znanstvenih radova (A1, A2 i A3) od kojih je 87 indeksirano u bazi Web of Science Core Collection (ukupan broj citata bez autocitata: 1155, H-indeks: 15, Google Scholar Citati          2696, H-indeks 24 i 10-indeks 56. Također, objavio je i četiri koautorske znanstvene knjige. Osim znanstvenih radova, objavio je preko 40 stručnih radova u stručnim časopisima. Objavljenim znanstvenim radovima, stručnim radovima i knjigama ostvario je iznimno značajne rezultate u svome znanstveno-istraživačkom radu i time bitno unaprijedio razvoj znanstvenog područja kojim se bavi. Bio je mentor pet doktorskih studenata i jednog poslijedoktoranda, te više od trideset što diplomskih i završnih radova, a trenutno vodi četiri doktorska studenta.

Autor i koautor je na više od 115 sažetaka koji su rezultat aktivnog sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i na domaćim znanstveno-stručnim skupovima. Održao je pet pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i više pozvanih predavanja na stranim sveučilištima: Italija (University of Siena, University of Sassari), Češka (Czech University of Life Sciences Prague), Slovenija (University of Primorska, Faculty of Environmental Protection Velenje). Kao član znanstvenog i organizacijskog odbora sudjelovao je na više od deset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Bio je predsjednik organizatorskog odbora i član znanstvenog odbora „III International Rupicapra symposium“, koji je održan u Republici Hrvatskoj. Također, valja naglasiti da je predsjednig organizacijskog i znanstvenog odbora prestižnog znanstvenog kongresa koji će se po prvi puta održati 2027. godine u Hrvatskoj, Congress of the International Union of Game Biologists (IUGB).

Njegova aktivnost na popularizaciji znanosti prepoznata je i dodjelom projekta popularizacije znanosti Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom „Mali i veliki istraživači – gdje je nestao jelenko?“, tijekom kojeg se kroz interaktivna predavanja i radionice, mlađim naraštajima (osnovnoškolski naraštaj), studentima i široj društvenoj zajednici podiže svijest o važnosti očuvanja bioraznolikosti i zaštite divljih životinja, te im pobuditi zainteresiranost za biotehničke znanosti. Osim projekta koji se provodi već treću godinu, aktivno sudjeluje kao predavač i organizator brojnih radionica, okruglih stolova i panela diljem zemlje.

Ostvario je vrijedna znanstvena postignuća kao suradnik ili voditelj niza znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata. Tijekom svoje karijere sudjelovao kao suradnik na pet znanstvenih međunarodnih projekata; European network of wildlife professionals- EFSA (The Consortium ENETWILD I i ENETWILD II), Mammalnet (EFSA); Grazing for wildfire prevention, ecosystem, service provision, nature conservation and landscape management (LIFE); Responsible research and innovation grounding practices in biosciencies (HORIZON 2020). U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” sudjelovao je na projektu “Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“ kao koordinator svoje institucije, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Bio je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta pod nazivom „DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze“ (HRZZ), a trenutno je voditelj trilateralnog znanstveno-istraživačkog projekta „Strah divlje svinje od lova: utjecaj na korištenje prostora, stres i kvalitetu mesa“ (HRZZ) koji je dio Weave programa (Švicarska i Slovenija). Kao suradnik uključen je bio na još tri znanstveno-istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost. Osim znanstvenih projekata, sudjelovao je u preko četrdeset stručnih studija i projekata.

Također je član uredničkog odbora znanstvenog časopisa Zlatorogov Zbornik (ISSN 2232-6499) i Frontiers in Mammal Science (ISSN 2813-4699). Bio je gostujući urednik u specijalnim izdanjima “Application in Evolutionary Novelties and Diversities: Medicine, Agriculture, and Conservation” znanstvenog časopisa Frontiers in Ecology and Evolution (ISSN 2296-701X). Također, osam je godina bio u uredničkom odboru časopisa Journal of Central European Agriculture (JCEA)”, (ISSN 1332-9049). Recenzent je 39 radova u Q1/Q2 časopisima i 3 rada u Q3/Q4 časopisima.

Aktivno je uključen u stručnim povjerenstvima Ministarstva poljoprivrede, za izradu Zakona o lovstvu, Nacionalno povjerenstvo za gospodarenje smeđim medvjedom, Nacionalno povjerenstvo za gospodarenje mačkom divljom kao i Hrvatskog lovačkog saveza.

U razdoblju od 2018. do 2021. godine izabran na funkciji prodekana za znanstvenu infrastrukturu i pokušališta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Od 2010. godine obnaša funkciju voditelja znanstveno-nastavnog pokušališta Agronomskog fakulteta „Ban Josip Jelačić“. Također, kao koordinator svoje ustanove bio je uključen u izvedbu projekta „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene u potresu“. Bio je član Senata Sveučilišta u Zagrebu. Od 2021. godine je član Vijeća biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu i član stručnog povjerenstva za dodjelu državnih nagrada za znanost za područje biotehničke znanosti MZO. Trenutno je član upravnog vijeća Veleučilišta u Križevcima.

Sve navedeno svrstava redovnog profesora Šprema među vodeće eksperte u svome području rada, za što je i u 2021. godine nagrađen od Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta „Medalja fakulteta“ i Hrvatskog lovačkog saveza „Zlatno odličje Sv. Hubert“.

Nikica Šprem – Resarchgate profil