Sorić Jurica

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti
Sorić Jurica

Datum rođenja:

  • 16.11.1954

Mjesto rođenja:

  • Trogir

Adrese:

  • Posao: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, I. Lučića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Posao: +385(0)16168103

E-mail adrese:

Sorić Jurica

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • redoviti profesor

Institucije:

  • redoviti profesor – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (14.06.2018. – …)
  • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (29.05.2008. – 14.06.2018.)

 

Životopis

 

Jurica SORIĆ, Trogir, 16. XI. 1954, strojarski inženjer, stručnjak za numeričku mehaniku.

Diplomirao je 1978., magistrirao 1984. te doktorirao 1989. disertacijom Nelinearna analiza naprezanja i elastične stabilnosti torisferične ljuske (mentor → I. Alfirević) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je izabran u zvanje redovitoga profesora 2000. Predaje kolegije Metoda konačnih elemenata, Numeričke metode u strojarstvu i Čvrstoća konstrukcija. Osnovao je Laboratorij za numeričku mehaniku 1997. te je voditelj Katedre za mehaniku i čvrstoću (1999.–2003., 2006.–12. te od 2014.). Bio je gostujući profesor na sveučilištima u Karlsruheu (2007.−10.) i Hannoveru (2014.−15.).

Bavi se višerazinskim modeliranjem procesa deformiranja, bezmrežnim numeričkim metodama, razvojem i primjenom naprednih algoritama u metodi konačnih elemenata te numeričkim modeliranjem čvrstih tijela i elastoplastičnih procesa deformiranja. Autor je knjiga Metoda konačnih elemenata (2004.) i Uvod u numeričke metode u strojarstvu (2009.). Bio je predsjednik Hrvatskoga društva za mehaniku (2007.–09.) te je član upravnog odbora udruge Central European Association for Computational Mechanics (CEACM), kojega je bio predsjednik (2005.–08.). Član je suradnik HAZU-a od 2008. te član HATZ-a od 1994. Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost 1999. te Nagrade HAZU-a 2005.

Iz: Hrvatska tehnička enciklopedija

 


 

Bibliografija

 

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI

Biografski i bibliografski podatci člana suradnika Jurice Sorića dostupni su na adresi: link