Sondi Ivan, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Sondi Ivan

Rođen:

  • 1965. u Pitomači

Preminuo:

  • 9. ožujka 2024. u Pitomači

Sondi Ivan, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (19.05.2022. – 9.3.2024.)
  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (12.05.2016. – 19.05.2022.)

Životopis

Ivan Sondi rođen je 1965. u Pitomači. Znanstveni stupanj doktora znanosti iz geologije stekao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Od 1991. do 2011. bio je zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, gdje je 2010. godine izabran u zvanje znanstvenog savjetnika. Od 2011. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te gostujući profesor Instituta Jožef Stefan u Ljubljani. U razdoblju 1997. – 2003. boravio je i radio na Sveučilištu Clarkson u SAD-u, u laboratoriju znamenitog koloidnog kemičara hrvatskog podrijetla prof. Egona Matijevića. Tijekom boravka u SAD-u bio je i gostujući istraživač na institucijama Specialty Minerals, Pennsylvania; Lincoln Laboratory, MIT, Massachusetts; i Beckman Coulter, Florida.

Ivan Sondi dao je velik doprinos svjetskoj znanosti u području sedimentologije, geokemije, biomineralizacije i nanoznanosti. Istraživačka iskustva iz geoznanosti i nanoznanosti. Ivan Sondi objedinio je i danas istražuje biogeokemijske procese na nanorazini. Pokrenuo je novi smjer u geoznanostima u Hrvatskoj koji uključuje istraživanje formiranja nanominerala i nanostrukturiranih mineralnih čestica i njihovu ulogu u biogeokemijskom kruženju tvari u okolišu. Dao je i važan doprinos razumijevanju procesa biomineralizacije karbonatnih minerala na nanorazini.

Bio je voditelj ili suradnik na brojnim međunarodnim i domaćim projektima. Svojim znanstvenom radom i publiciranjem u prestižnim međunarodnim znanstvenim časopisima poput Journal of Colloid and Interface Science (IF 8,1), Science of the Total Environmentm (IF 7.9), Sedimentology (IF 4,1), Chemospfere (IF 7,0), Chemistry of Materials (IF 9,8), Crystal Growth and Design (IF 4,07), Langmuir (IF 3,88) promicao je hrvatsku znanost u svijetu.

Do sada je, prema bazi WoS, objavio 52 originalna znanstvena rada (39 ih je indeksirano u bazi Current Contents) i 5 poglavlja u knjigama te je koinventor na 5 patenata (US, EP i WPO). Na 36 je radova prvi i/ili dopisni autor. Znanstveni radovi Ivana Sondija do danas su, prema bazama Google Scholar, Scopus i WoS, citirani 9.923, 6.615 i 6.080 puta.

Profesor Sondi najcitiraniji je hrvatski geoznanstvenik i spada u grupu najcitiranijih profesora Sveučilišta u Zagrebu s respektabilnim međunarodnim ugledom. Njegov rad objavljen 2004. godine u časopisu Journal of Colloid and Interface Science jedan je od najcitiranijih radova hrvatskih znanstvenika u svijetu općenito (prema bazama Google Scholar i Scopus, ima 7.620, odnosno 5.102 citata).

Za svoj istraživački rad dobitnik je brojnih nagrada, od kojih se prema važnosti ističu sljedeći: 2008. Godišnja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2018. Nagrada Andrija Mohorovičić,  2019. Republička nagrada Ivan Filipović, 2010. Godišnja nagrada Instituta Ruđer Bošković.

Od 2016. bio je član je suradnik, a 2022. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za prirodne znanosti.

Akademik Ivan Sondi preminuo je 9. ožujka 2024. godine u Pitomači.

Ivan Sondi – osobna stranica


Bibliografija

Ivan Sondi – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI