Sondi Ivan

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Sondi Ivan

Datum rođenja:

  • 1965

Mjesto rođenja:

  • Pitomača

Adrese:

  • posao: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • posao: +385(0)1 553 5808

E-mail adrese:

Sondi Ivan

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (12.05.2016. – …)

 

Životopis

 

Ivan SONDI rođen je u Pitomači 1965. godine. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu 1990. godine (studij geologije), magistrirao 1993. godine (interdisciplinski studij oceanologije), a doktorirao 1995. godine (geologija). U razdoblju 1997. – 2003. godine Ivan Sondi, kao poslijedoktorand, a kasnije i znanstveni suradnik, boravio je i radio na Sveučilištu Clarkson (Clarkson University) u SAD-u. Danas je Ivan Sondi redoviti profesor Rudarsko- -geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te gostujući profesor Instituta Jožef Stefan u Ljubljani. Bavi se istraživanjima u području mineralogije okoliša, geokemije i sedimentologije, ponajprije formiranjem nanominerala i mineralnih nanočestica i njihovom ulogom u biogeokemijskom kruženju tvari u prirodnom okolišu. Prof. Sondi istražuje i procese biomineralizacije karbonata na nanorazini. Najcitiraniji je hrvatski geoznanstvenik i do sada je publicirao 40 znanstvenih radova u renomiranim međunarodnim časopisima, koji su citirani više od 3.500 puta (Scopus). Suautor je i 9 poglavlja u knjigama i suizumitelj (co- inventor) pet patenata (US, EP i WPO). Profesor Sondi voditelj je većeg broja međunarodnih i domaćih znanstvenoistraživačkih projekata. Dobitnik je Nagrade HAZU za najviša znanstvena dostignuća u Republici Hrvatskoj u području prirodnih znanosti i matematike za 2008. godinu. Član je Znanstvenoga vijeća za prirodoznanstveno istraživanje Jadrana HAZU.

 

Iz Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 12. svibnja 2016.

 


 

Bibliografija

 

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI

 

Web stranica Rudarsko-naftno-geološkoga faulteta Sveučilišta u Zagrebu