Šojat Antun

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Datum smrti:

  • 09.06.2012

Mjesto smrti:

  • Zagreb

Šojat Antun

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za filološke znanosti (31.03.1980. – 09.06.2012.)

 

Diplomirao je 1954. godine, a doktorirao 1964. godine tezom Kajkavski govori u Turopolju. Otada pa sve do svoje smrti bavio se kajkavskim suvremenim povijesnim idiomom. Bio je naš najbolji kajkavolog te stipendist Humboldtove zaklade dva puta.

Radio je u Institutu za jezik (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovje) od 1956. do umirovljenja 1998. godine. Od 1977. do 1982. godine bio je ravnatelj toga Instituta.

Član suradnik Hrvatske akademije u Razredu za filološke znanosti bio je od 1980.

Godine 1991. nagrađen je Državnom nagradom “Bartol Kašić” za istaknutu znanstvenu djelatnost, a 1999. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića. Bio je potpredsjednikom Hrvatskog filološkog društva (1973. – 1975.), a od 1975. do 1978. bio je njegovim predsjednikom. Uz kontinuiran terenski rad surađivao je na Općeslavenskom i na Hrvatskom dijalektološkom atlasu.

Posljednja knjiga koju je napisao je Kratki navuk jezičnice horvatske, gdje je proveo analizu kajkavskoga književnoga jezika te uobličio svojevrsnu gramatiku toga jezika. Istraživao je također zagrebačku kajkavštinu kao svojevrstan sociolekt različitih jezičnih utjecaja i prožimanja.

Njegova brazda u hrvatskoj filologiji duboka je i zapažena. Svi koji su ga poznavali poštivali su uzoran ljudski i znanstveni lik prof. Šojata i on će im zadugo ostati u uspomeni.

Preuzeto iz: Obavijest o smrti člana suradnika Antuna Šojata