Šlaus Ivo, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Šlaus Ivo

Datum rođenja:

 • 26.09.1931

Mjesto rođenja:

 • Split

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Šlaus Ivo, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • dopisni član – Makedonska akademija znanosti i umjetnosti (10.05.2006. – …)
 • dopisni član – Crnogorska akademija znanosti i umejtnosti (15.12.2006. – …)
 • počasni predsjednik – Svjetska akademija znanosti i umjetnosti (2013. – …)
 • počasno znanstveno zvanje zaslužni znanstvenik – Institut Ruđer Bošković
 • znanstveni savjetnik u miru – Institut Ruđer Bošković
 • predsjednik – Svjetska akademija znanosti i umjetnosti (2012. – 2013.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (24.07.1991. – …)
 • izvanredni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (07.06.1977. – 24.07.1991.)

Životopis

Datum i mjesto rođenja: 26.9.1931. u Splitu

Obrazovanje:

1954.          Diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu

1958.          Doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu

Radno iskustvo i funkcije:

2011.–       Predsjednik Svjetske akademije umjetnosti i znanosti (od 5.12.2011.), predsjednik Predsjedništva i Izvršni direktor Svjetske akademije (od 10.6.2011. do 12.11.2011.)

2010.-        Dekan Dag Hammarskjöld Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije, Zagreb

suosnivač  i član European Leadership Network (predsjednik Lord D. Browne, među članovima su R. von Weizsaecker, R. Lubbers, H. Schmidt, Lord Robertson, G. LaMalfa)

2008.-        Član Međunarodnog Savjeta Rimskog kluba

2007.-        Vanjski član Makedonske akademije i dopisni član Crnogorske akademije znanosti i umjetnosti

2007.-        Potpredsjednik Savjeta IUC

                          2005. –       Zaslužni znanstvenik Instituta “Ruđer Bošković”

2005. –       Predsjednik SouthEast European Division of World Academy of Art and Science i član Predsjedništva World Academy of Art and Science

2004. –       Član Balkan Political Club (BPC – predsjednik Ž. Željev, među članovima su K. Gligorov, M. Kučan, E. Constantinescu, S. Demirel, G. Parvanov, S. Mesić) i od 2007. član Izvršnog odbora BPC

                          2003. –       Član World Innovation Forum

                          2002. –                 Član Međunarodnog vijeća Pugwash Conferences on Science and World Affairs

                        2000.–2004.       Predsjednik Upravnog Vijeća Instituta „Ruđer Bošković“

                        2000.–2004.       Zastupnik u Hrvatskom Saboru

                         1997.–2001.       Član UNESCO Task group for Revitalizing R&D in South-East Europe

                        1996.–                 Počasni član Institute of Physics UK

                        1996.–2007.       Zamjenik glavnog direktora Interuniverzitetskog centra (IUC) Dubrovnik

                       1994.–                 Član World Academy of Art and Science

                       1992.–                 Član Academia Scientiarum et Artium Europaea, Salzburg

počasni savjetnik Sveučilišta J.J. Strosssmayer u Osijeku

1989.-                  Počasni član American Physical Society

                        1988.–                 Član i suosnivač (između 100 prvih članova) Academia Europaea

                       1991.-95.            Predsjednik Odbora za fiziku i tehničke znanosti (tijekom njegovog mandata članovi AE postali su skoro svi Nobelovci)

                        1987.-                  Član Rimskog kluba. 1993 osnivač i prvi predsjednik Hrvatske udruge Rimskog kluba

 1977.-                 Član (izvanredni 1977., redovni 1991.) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 1991-96: predsjednik Odbora HAZU za međunarodnu suradnju (HAZU je kroz to vrijeme postala član Međunarodnog vijeća znanstvenih društava – ICSU, međunarodnih i europskih udruga znanstvenih društava, npr.: EPS, IUPAP, IUPAC); suosnivač i član Međunarodne udruge svih akademija (IAP i IAMP) i ALLEA – udruge Europskih akademija znanosti i umjetnosti). Od 1984. do 1990. predsjednik Međuakademijskog odbora za znanstvena istraživanja, čiji su članovi predsjednici odnosno potpredsjednici akademija.

1975.                   V.d. generalnog direktora IRB

1972.–78.            Predsjednik Zajednice Instituta Prirodnih Znanosti Hrvatske

1971.-74.            Član International Nuclear Data Committee, IAEA

1969.-72. i 1988.-91.  Suutemeljitelj i član Izvršnog odbora Europskog društva fizičara

1968.-72.            Član Komisije za nuklearnu fiziku IUPAP

1968.-75.            Član Republičkog Savjeta za znanost i tehnologiju

1968.                   Predsjednik komisije za izradu pravilnika o Republičkim nagradama

1968.                   Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta „R. Bošković“ (u nekoliko navrata do 1983)

1967.                   Znanstveni savjetnik Instituta „R. Bošković“, redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu

1960.         Docent na PMF-u Sveučilištu u Zagrebu,

Znanstveni suradnik Instituta “Ruđer Bošković”

Nagrade:

1962. i 1969.         Dobitnik nagrade “Ruđer Bošković”

2008.                    Dobitnik državne nagrade za životno djelo

Područja znanstvenog rada:

Nuklearna i fizika čestica: Neutronska fizika, Nuklearne sile, Simetrije u fizici, Mase kvarkova, Problem triju tijela (Nuklearna fizike i fizika čestica: autor 229 znanstvenih publikacija, od toga 6 monografija, citirano ukupno 2500 puta s h-faktorom preko 35 (17 znanstvenih radova s preko 50 citata).

Pozvani predavač na 32 međunarodne konferencije iz nuklearne fizike, među koje treba istaći: pozvani predavač na Međunarodnoj konferenciji o nuklearnim silama, Gainesville 1966., pozvani predavač na kongresu nuklearne fizike u Tokiju 1976. i zaključni predavač na 18. IUPAP međunarodnoj konferenciji o sistemima s malim brojem čestica, Santos, Brazil 2006. Utemeljitelj 1975. i prvi predsjednik (do 1990.) European Few-body Research Group, te utemeljitelj niza međunarodnih konferencija Few-particle Research 1967. do danas (i organizator 5 konferencija). Profesor (visiting professor) na University of California Los  Angeles, SAD (1964.-2003.), Georgetown University, Washington, DC (1972.-94.), Duke University, NC (1980-danas), North Carolina Central University (2005.-danas), Free University, Amsterdam, Nizozemska (1974.), Universite Catholique Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija (1975.), Kyoto University, Japan (1981.), Universite Laval, Quebec (1984); savjetnik IKO, Amsterdam (1969.-1980.), Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM (1972.-2002.), Naval Research Laboratory, Washington, DC (1973.-1980.), TRIUMF, Vancouver (1989.-91.). Glavni istraživač na projektima našeg Ministarstva, te na međunarodnim projektima: SAD-SFRJ suradnja (1975.-92.) i EU projektima (1990.-95.). Recenzent projekata NSF, DOE, EU Framework 5, 6 and 7. Mentor 23 doktorata i magisterija. Član Uređivačkih Odbora Few Body systems (od osnutka do 1994.) i Journal of Physics (1988.-96.). Mentor 22 doktorata i magisterija.

Medicinska fizikaOsnivač medicinske nuklearne fizike u nas: radiofarmaceutici, radioterapija i matematički modeli u medicini (autor  24 znanstvene publikacije, mentor 4 doktorata, 1972.–74.: predsjednik Znanstvenog vijeća Središnjeg Instituta za tumore, Zagreb, sudionik u projektu Midatlantic Neutron Radiotherapy,1983.: član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, autor članaka u Medicinskoj Enciklopediji, 1977.-82. Glavni istraživač na projektima IAEA; 2000.-2002.: član Savjeta Ministrice za zdravstvo RH, 2000.-2003.: član Upravnog vijeća KB Sestara Milosrdnica.

Scientometrija, znanost o znanosti: Organizator međunarodne konferencije o vrednovanju znanstvenih istraživanja, Dubrovnik 1980.: član International Council for Science Policy Studies i član Uredništva časopisa Scientometrics (1980.-85.), autor 25 znanstvenih publikacija iz scientometrije među koje treba istaći uvodno predavanje pozvano od International Association of Universities, koje iznimno ističe Current Content (1983.).

Održivi razvoj (jedini član Rimskog kluba u RH, osnivač Hrvatske udruge Rimskog kluba, 1995.: suosnivač i predsjednik International center for Sustainable Development, Ljubljana). Autor 26 znanstvene publikacije.

Društvo temeljeno na znanju, Obrazovanje, Sigurnost, Mir i Razvitak. Autor 75 znanstvenih radova i pozvanih predavanja na međunarodnim konferencijama, među kojima treba istaći: uvodni počasni predavač na sastanku European Science Foundation, Strasbourg 1987., član Počasnog odbora i panelist međunarodne konferencije Religion, Science and the Environment, Atena –Venecija, 2002., pozvani predavač na Generalnoj skupštini Svjetske akademije u Zagrebu, 2005. i sudionik memorijalnog sastanka Pugwasha u Pugwash, NS, Kanada 2007., organizator 22 međunarodne konferencije. Direktor NATO radionica u Zagrebu 2005. i 2008. i u Dubrovniku 2012. Pokretač i predsjednik Uređivačkog odbora časopisa Cadmus (2010.)

Godine 1986. osniva Interdisciplinarni centar za frontalna istraživanja čije su dvije poznate inicijative bile inicijativa da sjedište ITER bude u našoj zemlji i inicijativa za uključenje naših suradnika koji žive i rade u inozemstvu u naš istraživačko-razvojni program. Izrađena je baza podataka i izrađene su smjernice modela suradnje.

Biografija unesena u:

Who’s who in Science in Europe, Longman, UK

Men of Achievement, International Biographical Centre, Cambridge, UK

Who Is Who In Croatia

Community Leaders of America

Marquis Who’s who in Medicine

Marquis Who’s who in the World

Za više podataka: Tko je tko u hrvatskoj znanosti

 Osobna stranica akademika Šlausa – Institut Ruđer Bošković