Šlaus Ivo, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Šlaus Ivo

Datum rođenja:

 • 26.09.1931

Mjesto rođenja:

 • Split

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Šlaus Ivo, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • dopisni član – Makedonska akademija znanosti i umjetnosti (10.05.2006. – …)
 • dopisni član – Crnogorska akademija znanosti i umejtnosti (15.12.2006. – …)
 • počasni predsjednik – Svjetska akademija znanosti i umjetnosti (2013. – …)
 • počasno znanstveno zvanje zaslužni znanstvenik – Institut Ruđer Bošković
 • znanstveni savjetnik u miru – Institut Ruđer Bošković
 • predsjednik – Svjetska akademija znanosti i umjetnosti (2012. – 2013.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (24.07.1991. – …)
 • izvanredni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (07.06.1977. – 24.07.1991.)

Životopis

Ivo Šlaus, hrvatski fizičar, rođen je 26.rujna 1931. u Splitu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu je diplomirao 1954. i doktorirao 1958. Radio u Institutu »Ruđer Bošković« (1954–98), znanstveni savjetnik (od 1967) te kao predavač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

Područja njegovog primarnog znanstvenog rada su nuklearna fizika, fizika čestica i medicinska fizika, uvodio je i razvijao nove eksperimentalne tehnike i metode analize o čemu je objavio više od 411 radova od toga 6 monografija iz fizike, citirano ukupno 2500 puta s h-faktorom preko 35 (17 znanstvenih radova s preko 50 citata).  Među prvima je istraživao nuklearna međudjelovanja izvan energetske ljuske. Na području medicinske nuklearne fizike bavio se radiofarmaceuticima i razvojem neutronske radioterapije, jedan je od organizatora skupova o nuklearnoj medicini. Međunarodni odnosi, održivi razvoj i znanost o znanosti su također područja istraživanja I. Šlausa.

Pozvani predavač bio je na 57 međunarodnih konferencija, organizirao je 18 međunarodnih konferencija. Bio je glavni istraživač na projektima IAEA, EU, NSF (SAD), a u dva navrata 2005. i 2008. direktor NATO workshopa. Recenzent za projekte EU Framework 5, 6 i 7, te za NSF, DOE projekte u SAD i u RH.

Počasni je član udruženja američkih fizičara (American Physical Society). Bio je gostujući profesor (visiting professor) na nizu sveučilišta i savjetnik u znanstvenim laboratorijima: University of California, Los Angeles, SAD (1964. – 2003.), Georgetown University, Washington, DC (1972. – 94.), Duke University, NC (1980. – danas), Free University, Amsterdam, Nizozemska (1974.), Universite Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija (1975.), Kyoto University, Japan (1981.), te savjetnik Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM (1972. – 2002.), Naval Research Laboratory, Washington, DC (1973. – 1980.), Institut Jožef Stefan i Internatioanl postgraduate school Jožef Stefan, Ljubljana (1996. – danas).

Godine 1977. izabran je za izvanrednog, a 1991. postaje redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iste godine postao je i predsjednik Odbora HAZU za međunarodnu suradnju. Za vrijeme njegovog predsjedavanja HAZU je postala član Međunarodnog vijeća znanstvenih društava ICSU, međunarodnih i europskih udruga znanstvenih društava i udruge Europskih akademija znanosti i umjetnost (ALLEA) i udruge svih akademija svijeta (IAP i IAMP).

Od 2000. do 2003. bio je zastupnik u Hrvatskom Saboru, član Odbora za međunarodne odnose i Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i šport. Godine 1997. je su-osnovao i bio glavni tajnik Hrvatskog pokreta za demokraciju i socijalnu pravdu.

Član je i suosnivač Academia Europaea (od 1988.) i predsjednik njenog Odbora za fiziku i tehničke znanosti (1990. – 1994.), član Academia Scientiarum et Artium Europaea u Salzburgu (od 1992.), član World Academy of Art and Science (WAAS) (od 1994.) i njen predsjednik (2011. – 2013.), a sada je njen počasni predsjednik, od 2005. je član predsjedništva WAAS i bio je predsjednik za Jugoistočnu Europu. Osnivač  je i glavni urednik časopisa Cadmus, kojeg izdaje WAAS. Počasni je član New Westminster College, Vancouver, Kanada. Vanjski je član Makedonske akademije i dopisni član Crnogorske akademije, te Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Član je Međunarodnog savjeta za Science Policy Studies, član World Innovation foruma, član UNESCO Task group for Revitalizing R&D u Jugoistočnoj Europi, suosnivač i predsjednik Međunarodnog centra za održivi razvoj u Ljubljani. Od 2002.  je član Međunarodnog vijeća Pugwash conferences on Science and World Affairs kao i član Počasnog Odbora i panelist međunarodne konferencije: Religion, Science and the Environment.

Od 1987. je član Rimskog kluba, a 1993. osnovao je i postao predsjednikom Hrvatske udruge Rimskog kluba.

Dekan je Dag Hammarskjöld visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije, Zagreb i član uredništva Međunarodne studije (od 2013).

Akademik Ivo Šlaus dobitnik je nagrade Ruđer Bošković 1962. i 1969. godine, a 2008. primio je državnu nagradu za životno djelo.


PODRUČJA ZNANSTVENOG RADA:

Nuklearna i fizika čestica:

Neutronska fizika, Nuklearne sile, Simetrije u fizici, Mase kvarkova, Problem triju tijela (Nuklearna fizike i fizika čestica: autor 229 znanstvenih publikacija, od toga 6 monografija, citirano ukupno 2500 puta s h-faktorom preko 35 (17 znanstvenih radova s preko 50 citata).
Pozvani predavač na 32 međunarodne konferencije iz nuklearne fizike, među koje treba istaći: pozvani predavač na Međunarodnoj konferenciji o nuklearnim silama, Gainesville 1966., pozvani predavač na kongresu nuklearne fizike u Tokiju 1976. i zaključni predavač na 18. IUPAP međunarodnoj konferenciji o sistemima s malim brojem čestica, Santos, Brazil 2006. Utemeljitelj 1975. i prvi predsjednik (do 1990.) European Few-body Research Group, te utemeljitelj niza međunarodnih konferencija Few-particle Research 1967. do danas (i organizator 5 konferencija). Profesor (visiting professor) na University of California Los  Angeles, SAD (1964.-2003.), Georgetown University, Washington, DC (1972.-94.), Duke University, NC (1980-danas), North Carolina Central University (2005.-danas), Free University, Amsterdam, Nizozemska (1974.), Universite Catholique Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija (1975.), Kyoto University, Japan (1981.), Universite Laval, Quebec (1984); savjetnik IKO, Amsterdam (1969.-1980.), Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM (1972.-2002.), Naval Research Laboratory, Washington, DC (1973.-1980.), TRIUMF, Vancouver (1989.-91.). Glavni istraživač na projektima našeg Ministarstva, te na međunarodnim projektima: SAD-SFRJ suradnja (1975.-92.) i EU projektima (1990.-95.). Recenzent projekata NSF, DOE, EU Framework 5, 6 and 7. Mentor 23 doktorata i magisterija. Član Uređivačkih Odbora Few Body systems (od osnutka do 1994.) i Journal of Physics (1988.-96.). Mentor 22 doktorata i magisterija.

Medicinska fizika:

Osnivač medicinske nuklearne fizike u nas: radiofarmaceutici, radioterapija i matematički modeli u medicini (autor  24 znanstvene publikacije, mentor 4 doktorata, 1972.–74.: predsjednik Znanstvenog vijeća Središnjeg Instituta za tumore, Zagreb, sudionik u projektu Midatlantic Neutron Radiotherapy,1983.: član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, autor članaka u Medicinskoj Enciklopediji, 1977.-82. Glavni istraživač na projektima IAEA; 2000.-2002.: član Savjeta Ministrice za zdravstvo RH, 2000.-2003.: član Upravnog vijeća KB Sestara Milosrdnica.

Scientometrija, znanost o znanosti:

Organizator međunarodne konferencije o vrednovanju znanstvenih istraživanja, Dubrovnik 1980.: član International Council for Science Policy Studies i član Uredništva časopisa Scientometrics (1980.-85.), autor 25 znanstvenih publikacija iz scientometrije među koje treba istaći uvodno predavanje pozvano od International Association of Universities, koje iznimno ističe Current Content (1983.).

Održivi razvoj:

Jedini član Rimskog kluba u RH, osnivač Hrvatske udruge Rimskog kluba, 1995.: suosnivač i predsjednik International center for Sustainable Development, Ljubljana). Autor 26 znanstvene publikacije.
Društvo temeljeno na znanju, Obrazovanje, Sigurnost, Mir i Razvitak. Autor 75 znanstvenih radova i pozvanih predavanja na međunarodnim konferencijama, među kojima se ističe: uvodni počasni predavač na sastanku European Science Foundation, Strasbourg 1987., član Počasnog odbora i panelist međunarodne konferencije Religion, Science and the Environment, Atena –Venecija, 2002., pozvani predavač na Generalnoj skupštini Svjetske akademije u Zagrebu, 2005. i sudionik memorijalnog sastanka Pugwasha u Pugwash, NS, Kanada 2007., organizator 22 međunarodne konferencije. Direktor NATO radionica u Zagrebu 2005. i 2008. i u Dubrovniku 2012. Pokretač i predsjednik Uređivačkog odbora časopisa Cadmus (2010.). Godine 1986. osniva Interdisciplinarni centar za frontalna istraživanja čije su dvije poznate inicijative bile inicijativa da sjedište ITER bude u našoj zemlji i inicijativa za uključenje naših suradnika koji žive i rade u inozemstvu u naš istraživačko-razvojni program. Izrađena je baza podataka i izrađene su smjernice modela suradnje.