Skorin-Kapov Jadranka

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti
Skorin-Kapov Jadranka

Datum rođenja:

 • 1955

Mjesto rođenja:

 • Pula

E-mail adrese:

Skorin-Kapov Jadranka

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

 • dopisni član – Razred za društvene znanosti (16.11.2020. – …)

Životopis

Jadranka Skorin-Kapov  redovita je profesorica i pročelnica Odjela za menadžment (Head of Management) na fakultetu College of Business pri njujorškom državnom sveučilištu Stony Brook (Stony Brook University).

Profesorica Skorin-Kapov rođena je 30. studenog 1955. godine u Puli. Godine 1977. godine diplomirala je primjenjenu matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu. Po završetku studija zaposlila se u Sveučilišnom računskom centru (SRCU). Uz rad u SRCU, godine 1983. magistrirala je na matematičkom odjelu PMF-a sa temom iz kvadratnog cjelobrojnog programiranja. Iste godine dobila je stipendiju za doktorski studij na kanadskom sveučilištu University of British Columbia, te je 1984. godine započela doktorski studij iz operacijskih istraživanja na Faculty of Commerce and Business Administration. Doktorirala je 1987. godine sa temom iz kvadratnog programiranja i razvoja polinomijalnih algoritama pod nazivom “Quadratic Programming: Quantitative Analysis and Polynomial Running Time Algorithms”, te je primljena kao gostujući profesor na istom fakultetu.

Godine 1988. Jadranka Skorin-Kapov prihvatila je poziciju docenta na državnom njujorškom sveučilištu Stony Brook University. Tamo je ranim izborim 1993. godine postala izvanredni profesor sa trajnom pozicijom (tenure), a 1998. godine postala je redoviti profesor.

Uz puno radno vrijeme redovitog profesora, Skorin-Kapov 2000. godine na Sveučilištu Stony Brook upisuje doktorski studij na Department of Philosophy. Na filozofiji je 2002. godine magistrirala sa temom iz analitičke filozofije, a 2007. godine doktorirala je sa temom iz fenomenologije iznenađenja i estetskog doživljaja pod nazivom “Beyond Anticipation: Exceeding of Expectation and Aesthetics”.

Nakon doktorata iz filozofije, kao “vječan” student po vlastitom izboru, Skorin-Kapov 2010. godine upisuje treći doktorat i to na Department of Art. Tamo je magistrirala 2012. godine sa temom o djelu slikara Pieta Mondriana, a 2014. godine doktorirala s temom iz filmske umjetnosti, pod nazivom “On Darren Aronofsky’s Filmography from 1998 to 2014: Obsessions, Addictions, and the Pursuit of Perfection”.

Na svom matičnom fakultetu College of Business at Stony Brook University profesorica Skorin-Kapov je godine 2015. izabrana za pročelnicu Odjela za menadžment (Head of Management). Zbog znanstvenog rada u primjenjenoj matematici, Skorin-Kapov je 2015. godine izabrana za pridruženog profesora na Department of Applied Mathematics and Statistics, College of Engineering and Applied Science, a zbog znanstvenog rada u humanistici 2015. godine izabrana je za pridruženog profesora na Department of Philosophy, College of Arts and Sciences, te je time postala jedini profesor na sveučilištu Stony Brook sa pozicijama na sva tri dijela sveučilišta, što je rezultat njezinog renesansnog pristupa znanosti. Da bi doprinijela edukaciji svojih studenata, profesorica Skorin-Kapov je godine 2015. na sveučilištu Stony Brook osnovala i od tada vodi Center za integraciju poslovne edukacije i humanistike (Center for Integration of Business Education & Humanities -CIBEH). Obrazloženje za uključivanje humanističkih pitanja u poslovni kurikulum je potreba da se proširi edukacija uz naglasak na osobnu i društvenu odgovornost koja je nedvojbeno potrebna u današnjem složenom svijetu.

Za svoj znanstveni rad Jadranka Skorin-Kapov je 2016. godine dobila prestižnu nagradu SUNY Chancellor’s Award for Excellence in Scholarship and Creative Activities. Državno njujorško sveučiliste The State University of New York (SUNY) je najveći i najopsežniji sustav višeg obrazovanja u SAD-u sa 64 centara u svom sastavu. Godinu dana kasnije, 2017. godine, Skorin-Kapov je dobila još jednu prestižnu nagradu, The Ideas Worth Teaching Award od strane američkog Aspen Instituta, te je magazin Quarz at Work proglasio njezin kolegij Business Ethics: Critical Thinking through Film među 20 najboljih poslovnih kolegija na svijetu. Znanstveni rad profesorice Skorin-Kapov u domeni humanističkih znanosti je doživio izuzetnu reputaciju pozivom za sudjelovanje kao ekspert-sugovornik u popularnoj američkoj televizijskoj seriji od strane National Geographic, StarTalk sa poznatim astrofizičarom Neil deGrasse Tysonom.

Sa tri doktorata u tri različite struke i sa međunarodno priznatim radovima u sve tri struke, Jadranka Skorin-Kapov ima renesansan pristup znanosti što je neobično za današnje vrijeme pretežno uskih specijalizacija.

U području analitike i operacijskih istraživanja znanstveni rad profesorice Skorin-Kapov uključuje rješavanje optimizacijskih problema uvjetovnih društvenim i poslovnim okolnostima. Njezin rad obuhvaća probleme optimizacije u razvoju tehnologije, inženjerstvu, dizajnu prometnih mreža, strojarstvu i proizvodnim procesima. Njezin je rad financiran kroz projekte od strane prestižne američke zaklade za znanost The National Science Foundation (NSF) koja podupire temeljna istraživanja u znanosti i inženjerstvu. Skorin-Kapov je višestruka dobitnica projekata financiranih od strane NSF Directorate for Engineering, dodijeljenih joj za razvoj heurističkih metoda optimizacije. Uz to, Skorin-Kapov je dobila Fulbrightovu stipendiju, te je višestruka dobitnica znanstvenih stipendija sa raznih sveučilista (University of British Columbia, Canada; Stony Brook University, USA; Catholic University of Valparaiso, Chile).

Razvoj tehnologije se često opisuje kao “mač sa dvije oštrice”, sa izuzetno pozitivnim, ali moguće i negativnim posljedicama za čovjeka. Razvoj algoritama u kojima se nastoji modelirati računalne procese prema procesima u ljudskom mozgu, navodi na potrebu suradnje sa humanističkim istraživačima, kroz područja estetike i etike. To je Jadranku Skorin-Kapov ponukalo da proširi svoj znanstveni horizont, ali na efikasan i stručno rigorozan način.

U društvenim znanostima, Jadranka Skorin-Kapov analizira estetsko doživljavanje te profesionalnu i poslovnu etiku izuzetno značajnu obzirom na razvoj tehnologije i utjecaj novih tehnoloških ostvarenja na pojedinca i na društvo u cjelini.  Njezina knjiga The Aesthetics of Desire and Surprise: Phenomenology and Speculation obrađuje središnje teme u suvremenoj kontinentalnoj filozofiji: strast/želju, očekivanja, višak (excess), rupturu/prekid/pauzu, transcendenciju, imanenciju i iznenađenje. Njezina knjiga The Intertwining of Aesthetics and Ethics: Exceeding of Expectations, Ecstasy, Sublimity razrađuje isprepletenost estetike i etike. U knjizi pod naslovom Darren Aronofsky’s Films and the Fragility of Hope Skorin-Kapov svoja saznanja u filozofiji i matematici koristi za analizu raznolike filmografije Darrena Arnofskog, opisanog kao filozofskog redatelja obzirom na teme života i smrti, ovisnosti i opsesije, žrtvovanja i krhkosti nade.

Istraživanja Jadranke Skorin-Kapova posvećena integraciji tehnologije, filozofije i umjetnosti rezultirala su njezinim nagrađenim kolegijem i objavljenom knjigom “Professional and Business Ethics trough Film: The Allure of Cinematic Presentation and Critical Thinking”. U toj knjizi Skorin-Kapov kombinira razvoj tehnologije i poslovne teme sa etikom i umjetničkim izražavanjem, otvarajući horizonte kreativnog razmišljanja.

Neovisno o znanstvenom radu, Jadranka Skorin-Kapov piše i poeziju pa je godine 1995. pod djevojačkim prezimenom Boljunčić objavila knjigu poezije na čakavskom dijalektu pod naslovm “Vajk z manon” (“Uvijek sa mnom”).

Jadranka Skorin-Kapov članica je Hrvatskog Društva za Operacijska Istraživanja (HDOI) od osnutka 1992. godine. Također, članica je profesionalnog instituta Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) od njegovog osnutka 1995. Kroz znanstveni rad iz operacijskih istraživanja Jadranka Skorin-Kapov je surađivala na organizaciji mnogobrojnih konferencija u Hrvatskoj, te je održala brojna predavanja na hrvatskim konferencijama. Vezano uz hrvatske časopise, od 1997-2004 Skorin-Kapov je bila članica uredničkog odbora časopisa Journal of Computing and Information Technology (CIT), a od 1997 do danas je član uređivačkog odbora časopisa Mathematical Communications.

U domeni društvenih znanosti Jadranka Skorin-Kapov proučava odnos profesionalne etike i zakonodavstva u djelovanju odgovornih profesionalaca u strukama poput arhitekture, geodezije, prava. Uz to, Skorin-Kapov proučava etiku i pitanja nadležnosti u djelovanju jedinica lokalne samouprave i relevantnih državnih tijela.

Interdisciplinarni pristup znanosti profesorice Skorin-Kapov kroz koji ona kombinira analitiku u modeliranju problema, te sagledava estetsko proživljavanje pojedinca i propitkuje etičke posljedice i na pojedinca i na društvo, izuzetno je značajan za suočavanje sa izazovima i promjenama i u društvu i kod pojedinca.

Jadranka Skorin-Kapov za dopisnu članicu HAZU izabrana je 2020.


Bibliografija

Knjige

 1. Jadranka Skorin-Kapov (2019), Professional and Business Ethics trough Film: The Allure of Cinematic Presentation and Critical Thinking, Palgrave Macmillan
 2. Jadranka Skorin-Kapov (2019 paperback edition, 2015), The Aesthetics of Desire and Surprise: Phenomenology and Speculation, Lexington Books (Rowman & Littlefield)
 3. Jadranka Skorin-Kapov (2017 paperback edition, 2016) Darren Aronofsky’s Films and the Fragility of Hope, Bloomsbury Academic
 4. Jadranka Skorin-Kapov (2016), The Intertwining of Aesthetics and Ethics: Exceeding of Expectations, Ecstasy, Sublimity, Lexington Books (Rowman & Littlefield)
 5. Jadranka Boljunčić (Skorin-Kapov) (1995), VAJK Z MANON, Corners and Planes Press

Znanstveni radovi u časopisima

 1. J. Skorin-Kapov, M. Benson (2018), “Teaching Business Ethics through Narrative Film,” Journal of Business Ethics Education Vol. 15, 185-202.
 2. J. Chakrapani and J. Skorin-Kapov (2013), “Mapping Tasks to Processors to Minimize Communication Time in a Multiprocessor System,” reprint in “The Impact of Emerging Technologies on Computer Science and Operations Research ((Operations Research/Computer Science Interfaces Series)”, Springer, 45-64.
 3. J. Skorin-Kapov, D. Skorin-Kapov, H. Podnar (2012), “Core Node Location Problem: Heuristic Solvability via Tabu Search, International Journal of Operations and Quantitative Management Vol. 18(1), 71-86.
 4. D. Skorin-Kapov, J. Skorin-Kapov (2012), “A Note on Steiner Tree Games,” Networks Vol. 59, Issue 2, 215-225.
 5. D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov (2011), “A Note on Steiner Tree Games”, Networks-2011-DOI 10.1002/net, p 1-11, published in Wiley Online Library ©2011.
 6. J. Skorin-Kapov, D. Skorin-Kapov (2009), “Optical Networks: Trends, Optimization and Management,” Handbook of Research on Telecommunications Planning and Management (Ed. In Lee), IGI Global – Information Science Reference, Advances in E-Business Series (AEBR) book series, 941-956.
 7. J. Skorin-Kapov, D. Skorin-Kapov (2008), “”MILP Formulations and Quantitative Analysis for the Core Node Location Problem,” International Journal of Operations and Quantitative Management Vol.14 (1), 17-27.
 8. J. Skorin-Kapov, D. Skorin-Kapov, V. Boljunčić (2007), “On Management of Optical Networks: Utilization versus Cost,” Journal of Applied Business and Economics, Vol. 7(2), 58-70.
 9. D. Skorin-Kapov, J. Skorin-Kapov and V. Boljunčić (2006), “Location Problems in Telecommunications,” Handbook of Optimization in TelecommunicationsChapter 20, 518-544 (ed. P.M. Pardalos and M.G.C. Resende), Springer.
 10. D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov (2005), “Threshold Based Discounting Networks: The Cost Allocation Provided by the Nucleolus,” European Journal of Operational Research Vol. 166, 154-159.
 11. V. Boljunčić, D. Skorin-Kapov, J. Skorin-Kapov (2004), “A Tabu search Approach Towards Congestion and Total Flow Minimization in Optical Networks,” Journal of Systems Science and Systems Engineering Vol.13(2), 180-201.
 12. H. Podnar and J. Skorin-Kapov (2003), “Genetic Algorithm for Cost Minimization Using Threshold Based Discounting,” Journal of Applied Mathematics and Decision Science Vol. 7(4), 207-228.
 13. H. Podnar and J. Skorin-Kapov (2002), “An Application of a Genetic Algorithm for Throughput Optimization in Non-broadcast WDM Optical Networks with Regular Topologies,” Mathematical Communications Vol. 7, 45-59.
 14. H. Podnar and J. Skorin-Kapov (2002), “A Genetic Algorithm for Optimizing Throughput in Non-Broadcast WDM Optical Networks,” in Hybrid Information Systems (Eds. A. Abraham and M. Koeppen), Physica Verlag, Heidelberg, 323-338.
 15. H. Podnar, J. Skorin-Kapov and D. Skorin-Kapov (2002), “Network Cost Minimization Using Threshold Based Discounting,” European Journal of Operational Research Vol. 137(2), 371-386.
 16. V. Boljunčić, D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov (2001), “On Delay versus Congestion in Designing Rearrangeable Multihop Lightwave Networks,” Journal of Computing and Information Technology, Vol. 9(3), 213-218.
 17. J. Skorin-Kapov and W. Tang (2001), “Training Artificial Neural Networks: Backpropagation via Nonlinear Optimization,” Journal of Computing and Information Technology, Vol. 9(1), 1-14.
 18. J. Skorin-Kapov and J.-F. Labourdette (1998), “On Minimum Congestion Routing in Broadcast Optical Networks with Regular and Arbitrary Topologies,” DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, Vol. 46, 143-155.
 19. J. Skorin-Kapov and J.-F. Labourdette (1998), “Rearrangeable Multihop Lightwave Networks: Congestion Minimization on Regular Topologies,” Telecommunication Systems Vol. 9, 113-132.
 20. J. Skorin-Kapov (1997), “On Strongly Polynomial Algorithms for Some Classes of Quadratic Programming Problems,” Mathematical Communications Vol. 2, 95-105.
 21. J. Skorin-Kapov and J.-F. Labourdette (1997), “On Throughput Optimization in Optical Networks with Regular and Arbitrary Topologies,” Journal of Computing and Information Technology, Vol. 5(4), 219-230.
 22. F. Granot, J. Skorin-Kapov and A. Tamir (1997), “Using Quadratic Programming to Solve High Multiplicity Scheduling Problems on Parallel Machines,” Algorithmica, Vol.17 (2), 100-110.
 23. M. O’Kelly, D. Bryan, D. Skorin-Kapov, J. Skorin-Kapov (1996), “Hub Network Design with Single and Multiple Allocation: A Computational Study of the Role of the Interhub Discount Factor,” Location Science, Vol.4 (3), 125-138.
 24. D. Skorin-Kapov, J. Skorin-Kapov and M. O’Kelly (1996), “Tight Linear Programming Relaxations of p-Hub Median problems,” European Journal of Operational Research, Vol.94, 582-593.
 25. D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov (1995), “On Hub Location Problems,” Journal of Computing and Information Technology, Vol.3 (3), 183-192.
 26. J. Skorin-Kapov and J.-F. Labourdette (1995), “On Minimum Congestion Routing in Logically Rearrangeable Multihop Lightwave Networks,” Journal of Heuristics, Vol.1 (1), 129-145.
 27. M. O’Kelly, D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov (1995), “An Improved Lower Bound Estimate for the Hub Location Problem,” Management Science, Vol.41 (4), 713-721.
 28. J. Chakrapani and J. Skorin-Kapov (1995), “Mapping Tasks to Processors to Minimize Communication Time in a Multiprocessor System,” in The Impact of Emerging Technologies of Computer Science and Operations Research, Kluwer Academic Publishers, 45-64.
 29. J. Chakrapani and J. Skorin-Kapov (1994), “A Constructive Method for Improving Lower Bounds for a Class of Quadratic Assignment Problems,” Operations Research, Vol.42 (5), 837-845.
 30. D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov (1994), “On Tabu Search for the Location of Interacting Hub Facilities,” European Journal of Operational Research, Vol.73 (3), 501-508.
 31. J. Skorin-Kapov (1994), “Extensions of Tabu Search Adaptation to the Quadratic Assignment Problem,” Computers and Operations Research, Vol.21 (8), 855-865.
 32. J. Chakrapani and J. Skorin-Kapov (1994), “A Constructive Method to Improve Lower Bounds for the Quadratic Assignment Problem,” Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DIMACS) Series 16: Quadratic Assignment and Related Problems, American Mathematical Society (ed. P. Pardalos and H. Wolkowicz), 161-171.
 33. J. Chakrapani and J. Skorin-Kapov (1993), “Massively Parallel Tabu Search for the Quadratic Assignment Problem,” Annals of Operations Research Vol.41, 327-341.
 34. J. Chakrapani and J. Skorin-Kapov (1993), “Connection Machine Implementation of a Tabu Search Algorithm for the Traveling Salesman Problem,” Journal of Computing and Information Technology Vol.1 No.1, 29-36.
 35. J. Skorin-Kapov and A. Vakharia (1993), “Scheduling a Flow‑Line Manufacturing Cell: A Tabu Search      Approach,” International Journal of Production Research Vol. 31 No.7, 1721-1734.
 36. F. Granot and J. Skorin-Kapov (1993), “On Polynomial Solvability of the High Multiplicity Total Weighted Tardiness Problem,” Discrete Applied Mathematics 41, 139-146.
 37. J. Chakrapani and J. Skorin-Kapov (1992), “A Connectionist Approach to the Quadratic Assignment Problem,” Computers and Operations Research Vol.19, No.3/4, 287-295.
 38. J. Skorin-Kapov (1990), “Tabu Search Applied to the Quadratic Assignment Problem,” ORSA Journal on Computing, Vol.2, No.1, 33‑45.
 39. F. Granot and J. Skorin-Kapov (1990), “Some Proximity and Sensitivity Results in Quadratic Integer      Programming,” Mathematical Programming 47, 259-268.
 40. F. Granot and J. Skorin-Kapov (1990), “Towards a Strongly Polynomial Algorithm for Strictly Convex Quadratic Programs: An Extension of Tardos’ Algorithm,” Mathematical Programming 46, 225-236.
 41. F. Granot and J. Skorin-Kapov (1989), “Simultaneous Approximation in Quadratic Integer Programming,” Operations Research Letters Vol.8, No.5, 251-255.
 42. J. Skorin-Kapov and F. Granot (1987), “Nonlinear Integer Programming: Sensitivity Analysis for Branch and Bound,” Operations Research Letters Vol. 6, No. 6, 269-274.

Znanstveni radovi u zbornicima radova sa konferencija

 1. D. Skorin-Kapov, J. Skorin-Kapov (2019), “Social Enterprise Tree Network Game” (abstract), ECCO XXXII: 32nd Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization, St. Julian’s Malta, 30 May – 1 June 2019.
 2. D. Skorin-Kapov, J. Skorin-Kapov (2012), “Some Notes on Cost Allocation in Multicasting,” Proceedings of the ICTSM 2012 International Conference on Telecommunication Systems Management, Prague, Czech Republic, May 24-25, 2012.
 3. D. Skorin-Kapov, J. Skorin-Kapov (2007), “A Cost Allocation Scheme for Multicasting,” Proceedings of the NEAC (Networking and Electronic Commerce Research Conference), Riva del Garda, Italy, October 18-21.
 4. D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov (2003), “On the Nucleolus of the Threshold Based Discounting Network (TBDN) Game, Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces, 525-530, Cavtat, June 16-19, 2003.
 5. D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov (2003), “On Economies of Scale and Cooperation in Communication Networks with Threshold Based Discounting,” Proceedings of the National Business and Economic Society Conference, St. Thomas, US Virgin Islands, March 5-8, 2003.
 6. J. Skorin-Kapov (2002), “On Heuristic Solvability and Applicability of the Quadratic Assignment Problem,” Operational Research Proceedings KOI 2002, 149-157, Trogir, October 2-4, 2002.
 7. V. Boljunčić, D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov (2002), “Some Efficiency Issues in Designing Optical Networks,” Proceedings of the National Business and Economic Society Conference, Maui, Hawaii, March 6-9.
 8. V. Boljunčić, J. Skorin-Kapov and D. Skorin-Kapov (2001), “On Delay versus Congestion in Designing Rearrangeable Multihop Lightwave Networks,” Proceedings “Information Technology Interfaces ITI 2001“, Pula, June 17-20.
 9. V. Boljunčić, J. Skorin-Kapov and D. Skorin-Kapov (2000), “A Design of Rearrangeable Multihop Lightwave Networks: A Multicriteria Approach,” Proceedings 4th Metaheuristics International Conference MIC 2001Portugal, July 16-20.
 10. H. Podnar, J. Skorin-Kapov and D. Skorin-Kapov (2000), “Cost Minimization of Networks with Threshold Based Discounting,” Proceedings INFORMS/KORMS Seoul, South Korea, June 2000.
 11. H. Podnar and J. Skorin-Kapov (1998), “On Network Design: Cost Minimization via Amalgamation of Flows,” Proceedings SoftCOM’98, Split-Bari-Dubrovnik, October 1998.
 12. J. Skorin-Kapov and J.F. Labourdette (1998), “On Congestion Minimization in Broadcast Optical Networks,” Proceedings MIPRO Conference, Opatija, May 18-22.
 13. J. Skorin-Kapov and J.F. Labourdette (1997), “On Throughput optimization in optical networks with regular and arbitrary topologies,” Proceedings “Information Technology Interfaces ITI 97”, Pula, June 17-20.
 14. L. Neralic, B. Reljic and J. Skorin-Kapov (1997), “On the selection of the maximal internal rate of return,       “Proceedings 20th Meeting of the EURO Working Group on Financial Modelling, Dubrovnik, April       20-24.
 15. J. Skorin-Kapov and J.F. Labourdette (1996), “On heuristic solvability of the congestion minimization problem in optical networks with regular topologies: a tabu search approach,” Proceedings “Broadband and Multimedia Workshop, the Department of Telecommunications, Faculty of Electrical Engineering and Computing, the University of Zagreb, Nov 10-12.
 16. J. Skorin-Kapov and J.F. Labourdette (1996), “On minimal congestion routing in optical networks,” Proceedings 6th Croatian Conference in Operations Research, Rovinj, October 1-3.
 17. D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov (1995), “On Hub Location Problems,” Proceedings of the 17th International Conference “Information Technology Interfaces” Pula, June 13-16.
 18. J. Chakrapani and J. Skorin-Kapov (1993), “On a Constructive Approach to Generate Lower Bounds or the Quadratic Assignment Problem,” Proceedings of the 3rd Conference on Operational Research, KOI’93Rovinj.
 19. J. Chakrapani and J. Skorin-Kapov (1993), “A Constructive Method to Improve Lower Bounds for the Quadratic Assignment Problem,” Proceedings of the Symposium on Applied Mathematical Programming and Modeling APMOD93, Budapest.
 20. F. Glover and J. Skorin-Kapov (1993), “Heuristic Advances in Optimization Integrating Tabu search, Ejection Chains and Neural Networks,” Proceedings of the Symposium on Applied Mathematical Programming and Modeling APMOD93, Budapest.
 21. J. Skorin-Kapov and F. Granot (1992), “A Strongly Polynomial Solvability for a Toxic Waste Disposal Problem,” Proceedings of the 2nd Conference on Operational Research, KOI’92, Rovinj.
 22. J. Skorin-Kapov (1991), “On Tabu Search for the Quadratic Assignment Problem”, Proceedings of the 1st       Conference on Operational Research, KOI’91, Zagreb.
 23. J. Skorin-Kapov (1991), “On Heuristic Search and on Some Exactly Solvable Special Cases for Nonlinear Integer Programming”, Proceedings of the 18th Annual NSF Grantees Conference on Design and Manufacturing Systems Research, Atlanta.
 24. V. Boljunčić and J. Skorin-Kapov (1984), “The Explicit Solution of the Quadratic Matrix Equation”, 6th Proceedings of the International Symposium “Computer at the University, Cavtat.
 25. J. Skorin-Kapov (1983), “Solving the Quadratic Assignment Problem by a Heuristic Method”, Proceedings of the 10th Symposium “SYMOPIS, Herceg-Novi.
 26. J. Skorin-Kapov (1983), “About Linearization of the Quadratic Assignment Problem”, Proceedings of the 5th International Symposium “Computer at the University, Cavtat.
 27. L. Neralić, J. Skorin-Kapov and L. Szirovicza (1983), “On an Application of the Multiplier Method”, Proceedings of the Symposium “Jahorina 83, Jahorina.

Za više podataka: https://www.stonybrook.edu/commcms/business/_cv/faculty/jskorin.pdf