Šitum Mirna, akademkinja

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Šitum Mirna

Datum rođenja:

 • 05.05.1962

Mjesto rođenja:

 • Cista Provo, Imotski

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za medicinske znanosti HAZU: +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Šitum Mirna, akademkinja

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • akademkinja (14.06.2018. – …)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • predstojnica – Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”
 • redovita profesorica – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (14.06.2018. – …)
 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (10.05.2012. – 14.06.2018.)

Životopis

OSNOVNI PODACI
Mirna Šitum je rođena 5. svibnja 1962. g. u Cisti Provo, Imotski. Osnovnu školu završila je u mjestu rođenja, a gimnazijsko obrazovanje stekla u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1980. g. te na istom diplomirala 13. srpnja 1985. g. Pripravnički staž obavila je u Domu zdravlja Imotski i u KB Split. Stručni ispit je položila 09. listopada 1986. g. u D.Z. Imotski.
Kao liječnik opće medicine radila je od listopada 1986. g. do listopada 1991. g. u Stanici za hitnu medicinsku pomoć u Splitu i to kao liječnik u smjeni, rukovoditelj smjene i kao ravnateljica Stanice za hitnu medicinsku pomoć Split.
Od listopada 1991. g. do prosinca 1993. g., kao dragovoljac Domovinskog rata pristupila je IV. Gardijskoj brigadi u Splitu, i to kao djelatni časnik Hrvatske vojske u kojoj je obnašala dužnosti Zapovjednika sanitetske desetine u postrojbi, Referenta sanitetske službe HV, Načelnika saniteta brigade, Glavnog sanitetskog inspektora te Voditelja brigadnog stacionara i ljekarne na prvoj crti bojišnice. Zbog ranjavanja na prvoj crti bojišnice ima status HRVI.
Specijalizaciju iz dermatovenerologije započela je 20. prosinca 1993.g. u Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a i MF-a Sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički ispit je položila 11. srpnja 1996. g. Od tada do 10. ožujka 2000. g. radila je kao stalni zaposlenik iste Klinike u kojoj je obavljala dužnosti odjelnog liječnika i voditeljice ambulanti za pigmentne tumorske promjene kože i male kirurške zahvate. Bila je i na stručnom usavršavanju u Klinikama za kožne i spolne bolesti Sveučilišta Heinrich-Heine u Düsseldorfu i Sveučilišta u Grazu.
Od travnja 2004. g. specijalist je uže specijalnosti Dermatološke onkologije.
Od 22. listopada 2000. g. predstojnica je Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a “Sestre milosrdnice”.
Od lipnja 2004. do prosinca 2005. g. bila je zamjenica ravnatelja KB „Sestre milosrdnice“.
Poslijediplomski studij iz Onkologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1987. g., a poslijediplomski studij iz Dermatovenerologije na istom fakultetu 1996. g. Magistarski rad pod naslovom “Histogeneza i mikromorfologija pigmentnih nevusa s posebnim osvrtom na displastični nevus” obranila je 1996.g. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Dijagnostika Lajmske bolesti pomoću lančane polimerazne reakcije-istraživanja u Hrvatskoj” obranila je 1998. g.
Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu habilitirala je u prosincu 1999. godine, u lipnju 2003. g. izabrana je za izvanrednog sveučilišnog profesora, a u lipnju 2007. g. za redovitog sveučilišnog profesora. 15. rujna 2007. odlukom Senata, izabrana je za redovitog sveučilišnog profesora MF-a Sveučilišta u Mostaru.
2007. g. izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. Od školske godine 1999./2000. bila je v. d. pročelnika, a od 10. ožujka 2000. g. u kontinuitetu do sada pročelnica je Katedre za dermatovenerologiju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. g. je pomoćnica dekana Stomatološkog fakulteta za kliničke medicinske predmete.
Od srpnja 2004. g. do listopada 2011. g. bila je pročelnica Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, BiH.

NASTAVNA AKTIVNOST

Pročelnica je Katedre za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Voditeljica je kolegija „Dermatovenerologija“ na znanstvenom poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Voditeljica je granskog predmeta „Kliničko-laboratorijska dijagnostika malignog melanoma s posebnim osvrtom na molekularno-biološke dijagnostičke mogućnosti“ na doktorskom poslijediplomskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1995. do 1999. g. sudjelovala je u izvođenju nastave u dodiplomskoj nastavi iz predmeta Dermatovenerologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2003. g. sudjeluje u dodiplomskoj nastavi i u dva izborna predmeta na Katedri za radiologiju i opću onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na poslijediplomskom studiju na istoj Katedri. Također sudjeluje u izvođenju izbornog predmeta „Kirurško liječenje tumora glave i vrata“ na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta/Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1997. g. sudjeluje i u poslijediplomskoj nastavi iz predmeta „Dermatovenerologija“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2001. g. sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2002. g. sudjeluje u nastavi metodološkog predmeta „Telemedicina“ doktorskog poslijediplomskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2007. g. sudjeluje u nastavi granskog predmeta „Psihoneuroimunologija“ doktorskog poslijediplomskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Suvoditeljica je tečaja trajne edukacije na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – „Maligni melanom i pigmentirane promjene na koži“.
Voditeljica je Poslijediplomskog tečaja stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – “Dermatoze s očitovanjem u orofacijalnoj regiji”.
Voditeljica je poslijediplomskog tečaja “Dermatoze važne za kliničku praksu” na Katedri za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2008. g. sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi specijalističkog studija „Dentalna medicina“ Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – „Dermatovenerološka problematika u stomatologiji“.
Od 2011. g. sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi specijalističkog studija „Dermatofarmacija i kozmetologija“ Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – „Dermatološka kozmetologija“.
Od akademske godine 2000./2001. sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, BiH, a od srpnja 2004. do listopada 2011. g. bila je pročelnica Katedre za dermatovenerologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, BiH.

PUBLICISTIČKA DJELATNOST

Da sada je objavila 437 različitih znanstveni i stručnih publikacija. Od toga: 77 radova u časopisima indeksiranim u CC, 21 u SCIE, 11 u časopisima indeksiranim u IM, 24 i EM, te 15 u neindeksiranim časopisima. 38 sažetaka u časopisima indeksiranim u CC, 78 sažetaka u časopisima citiranim u SCIE, IM i EM, te 145 radova u knjigama kongresnih sažetaka i zbornicima radova.
Kao urednica, autor i koautor u knjigama i udžbenicima objavila je ukupno 28 publikacija.
Ukupno ima 211 citata.

MENTORSTVA

Bila je mentor niza diplomskih i 6 magistarskih radova te 12 doktorskih disertacija.

ZNANSTVENI PROJEKTI

Voditeljica je znanstvenog projekta, sudjelovala je u još 11 znanstvenih projekata od kojih su dva međunarodna znanstveno-istraživačka.

STRUČNA I ZNANSTVENA AKTIVNOST

Kao predsjednica, dopredsjednica, tajnica, predsjednica znanstvenog odbora, članica organizacijskog ili znanstvenog odbora sudjelovala je na niz znanstvenih i stručnih skupova, tečajeva i stručnih sastanaka.
Od 2009. g. je predsjednica Hrvatskog dermatovenerološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora.
Predsjednica je Sekcije za dermatološku onkologiju Hrvatskog društva za onkologiju HLZ-a.
Potpredsjednica je Hrvatskog društva za telemedicinu HLZ-a.
Članica je Hrvatskog društva za vojnu medicinu HLZ-a i Hrvatskog društva za istraživanje raka.
Članica je i međunarodnih društava – International League of Dermatological Societies, Austrijskog društva za dermatokirurgiju (AOD-Arbeitsgruppe für Operative Dermatologie), American Diabetes Association Professional Section te European Society of Dermatology and Psychiatry.
Članica je Vijeća Udruge liječnika dragovoljaca Domovinskog rata 1991./1992.
Više od 4 godine je članica 3 uređivačka odbora znanstvenih časopisa, a dva broja časopisa je sama uređivala. Ukupno je imala 94 recenzije u znanstvenim časopisima.
Od 1996. g. članica je uredničkog odbora međunarodno recenziranog časopisa Hrvatskog dermatovenerološkog društva – Acta Dermatovenerologica Croatica, indeksiranog u Science Citation Index Expanded. Volumen 7, broj 3 iz 1999.g. i Volumen 8, broj 1 iz 2000. g. istog časopisa sam i uređivala.
Od 2000. g. članica je uredničkog odbora međunarodno recenziranog časopisa Acta Clinica Croatica, indeksiranog u SCIE.
Od 2000. do 2004. g bila je članica uredničkog odbora časopisa Croatian Medical Journal, indeksiranog u Current Contents.
Bila je pozivni urednik časopisa Collegium Antropologicum, indeksiranog u Current Contents 2010, broj 34, Supplement 2.
Recenzent je za dermatologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u razredu za medicinske znanosti.
Godinama se stručno i znanstveno usavršava na različitim kongresima, simpozijima, poslijediplomskim tečajevima i praktičnim seminarima, a na mnogima je bila i pozivni predavač.
Godinama sudjeluje u promidžbi stručnih i znanstvenih tema u području dermatovenerologije pišući u različitim tiskovnim medijima, govoreći u svim javnim i komercijalnim medijima u Hrvatskoj u mnogim radijskim i televizijskim emisijama.

NAGRADE I PRIZNANJA

Dobitnica je Nagrade grada Splita za 1991. g. te brojnih priznanja vezanih uz Domovinski rat (od Predsjednika Republike Hrvatske odlikovana je Spomenicom i Odličjem Domovinskog rata 1992. g., Odličjima vezanim za bitke Domovinskog rata, Plaketom IV. Gardijske brigade HV te Medaljom “Pauk”).
Dobitnica je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje medicinskih znanosti


Bibliografija

Znanstveni radovi

10 najboljih radova

 1. Sonja Levanat, Mirjana Mubrin – Končar, Ivana Crnić, Mirna Šitum, Aleksandra Basta – Juzbašić. Variable expression of Gorlin syndrome may reflect complexity of the signalling pathway. Europ J Physiol (Pflug Arch) 2000; 439 (3): 31-3.
 2. Mirna Šitum, Gorazd Poje, Blaženka Grahovac, Branka Marinović, Sonja Levanat. Diagnosis of Lyme borreliosis by polymerase chain reaction. Clin Dermatol 2002; 20 (2): 147-55.
 3. Mirna Šitum, Ivo Milinović, Gorazd Poje, Željana Bućan, Suzana Ožanić Bulić. Lethal injuries among the members of the 4th Guardian brigade of Croatian army during the 1991 – 1995 war. Mil Med 2004; 169 (4): 288-90.
 4. Maja Cretnik, Gorazd Poje, Vesna Musani, Božo Krušlin, Petra Ozretić, Davor Tomas, Mirna Šitum, Sonja Levanat. Involvement of p16 and PTCH in pathogenesis of melanoma and basal cell carcinoma. Int Oncol 2009; 34: 1045-50.
 5. Iva Dediol, Marija Buljan, Maja Vurnek Živković, Vedrana Bulat, Mirna Šitum, Željkica Čubrilović: Psychological burden of Anogenital Warts. JEADV 2009; 23(9): 1035-8.
 6. Vesna Musani, Maja Cretnik, Mirna Šitum, Aleksandra Batsa-Juzbašić, Sonja Levanat: Gorlin Syndrome Patient with Large Deletion in 9q22.32-q22.33 Detected by Quantitative Multiplex Fluorescent PCR. Dermatology 2009; 219(2): 111-18.
 7. Šamija I, Lukač J, Marić-Brozić J, Buljan M, Alajbeg I, Kovačević D, Situm M, Kusić Z. Prognostic value of microphthalmia-associated transcription factor and tyrosinase as markers for circulating tumor cells detection in patients with melanoma. Melanoma Res. 2010; 20(4): 293-302.
 8. Lorenzo Lo Muzio, Lorenza Pastorino, Sonja Levanat, Vesna Musari, Mirna Šitum, Giovanna Bianchi Scarra: Clinical utility gene card for: Gorlin syndrome. Eur J Hum Genet 2011; 19 (8): 11-3.
 9. M. Buljan, M. Šitum, D. Tomas, M. Milošević, B. Krušlin. Prognostic value of galectin-3 in primary cutaneous melanoma. JEADV 2011; 25 (10): 1174-81.
 10. Van der Leest RJ, de Vries E, Bulliard JL, Paoli J, Peris K, Stratigos AJ, Trakatelli M, Maselis TJ, Situm M, Pallouras AC, Hercogova J, Zafirovik Z, Reusch M, Olah J, Bylaite M, Dittmar HC, Scerri L, Correia O, Medenica L, Bartenjev I, Guillen C, Cozzio A, Bogomolets OV, Del Marmol V: The Euromelanoma skin cancer prevention campaign in Europe: characteristics and results of 2009 and 2010. JEADV 2011; 10: 1468-5.

Current Content

 1. Mirna Šitum, Sonja Levanat, Ivana Crnić, Božidar Pavelić, Darko Macan, Jakša Grgurević, Mirjana Mubrin – Končar, Jasna Lipozenčić. Involvement of Patched (PTCH) gene in Gorlin Syndrome and Related Disorders: Three Family Cases. Cro Med J 1999; 40 (4): 533-8. CC
 2. Sonja Levanat, Mirjana Mubrin – Končar, Ivana Crnić, Mirna Šitum, Aleksandra Basta – Juzbašić. Variable expression of Gorlin syndrome may reflect complexity of the signalling pathway. Europ J Physiol (Pflug Arch) 2000; 439 (3): 31-3.
 3. Mirna Šitum, Blaženka Grahovac, Jasna Lipozenčić, Stribor Marković, Gorazd Poje, Branka Marinović, Smiljana Bolanča – Bumber, Ljiljana Mišić – Majerus. Detection and genotyping of Borrelia burgdorferi by polymerase chain reaction. Cro Med J 2000; 41 (1): 47-53.
 4. Mirna Šitum. Memories Uncovered. Cro Med J 2000; 41 (1): 101-2.
 5. Mirna Šitum. Can I Do It? Cro Med J 2000:41(2): 219-20.
 6. Mirna Šitum. The Field Hospital. Cro Med J 2000; 41 (3): 342-3.
 7. Mirna Šitum. Banned Weapons. Cro Med J 2000; 41 (4): 452-3.
 8. Mirna Šitum. The Dove. Cro Med J 2001; 42 (1): 93-4.
 9. Mirna Šitum. Humane Warfare.Cro Med J 2001; 42 (2): 203-4.
 10. Mirna Šitum. The Singers. Cro Med J 2001; 42 (3): 346-7.
 11. Mirna Šitum. Dove’s Rock. Cro Med J 2001; 42 (4): 493-4.
 12. Mirna Šitum. Our Scars. Cro Med J 2001; 42 (5): 589-90.
 13. Mirna Šitum. A Two-way Road. Cro Med J 2001; 42 (6): 690-1.
 14. Mirna Šitum, Gorazd Poje, Blaženka Grahovac, Branka Marinović, Sonja Levanat. Diagnosis of Lyme borreliosis by polymerase chain reaction. Clin Dermatol 2002; 20 (2):147-55.
 15. Šitum. Images. Cro Med J 2002; 43 (1): 84-5.
 16. Mirna Šitum. Church Bells. Cro Med J 2002; 43 (2): 248-9.
 17. Mirna Šitum. The Right to Forgive. Cro Med J 2002; 43 (3): 359-60.
 18. Mirna Šitum. Olive Tree. Cro Med J 2002; 43 (4): 508-9.
 19. Bakija – Konsuo, A. Basta – Juzbašić, P. Rudan, M. Šitum, M. Nardelli – Kovačić, S. Levanat, J. Fischer, D. Hohl, D. Lončarić, S. Seiwert, H. Campell. Mal de Meleda: genetic haplotype analysis findings in cases originating from the island of Mljet (Meleda), Croatia. Dermatology 2002; 205: 32-9.
 20. Mirna Šitum. Value of Life. Cro Med J 2002; 43 (5): 618-9.
 21. Mirna Šitum. The Trench. Cro Med J 2002; 43 (6): 725-6.
 22. Mirna Šitum. The Secret. Cro Med J 2003; 44 (1): 112-3.
 23. Mirna Šitum. Dermatology in War. Cro Med J 2003; 44 (2): 242-3.
 24. Mirna Šitum. Railway timetable. Cro Med J 2003; 44 (3): 360-1.
 25. Mirna Šitum. Triage. Cro Med J; 2003; 44 (4): 500-1.
 26. Mirna Šitum. George. Cro Med J 2003; 44 (5): 651-2.
 27. Mirna Šitum. Oranges and Dead Fish. Cro Med J 2003; 44 (6): 784-5.
 28. Sonja Levanat, Mirna Šitum, Ivana Crnić, Dujomir Marasović, Neira Puizina Ivić. Alterations in CDKN2A locus as potential indicator of melanoma predisposition in relatives of non-familial melanoma cases. Cro Med J 2003; 44 (4): 418-24.
 29. Mirna Šitum, Ivo Milinović, Gorazd Poje, Željana Bućan, Suzana Ožanić Bulić. Lethal injuries among the members of the 4th Guardian brigade of Croatian army during the 1991 – 1995 war. Mil Med 2004; 169 (4): 288-90.
 30. Borki Vučetić, Sunčica Andreja Rogan, Antonija Balenović, Mirko Ivkić, Mirna Šitum, Narcis Hudorović, Zvonko Kusić. The role of lymphoscintigraphy in surgery planning for sentinel lymph node biopsy in malignant melanoma. Wien Klin Wochen Schr 2006; 118/9-10: 286-93.
 31. Ivan Šamija, Josip Lukač, Zvonko Kusić, Mirna Šitum, Mirko Šamija. Detection of disseminated melanoma cells by reverse-transcription-polymerase chain reaction. Coll Antropol 31 (2007); 4: 1187-1194.
 32. Mirna Šitum, Marija Buljan, Suzana Ožanić Bulić, Dubravka Šimić. The mechanisms of UV radiation in the development of malignant melanoma. Coll. Antropol. 31 (2007) Suppl. 1: 13-16.
 33. Liborija Lugović, Mirna Šitum, Marija Buljan, Sanja Poduje, Klaudija Šebetić. Results of determination of serum markers in patients with malignant melanoma. Coll. Antropol. 31 (2007) Suppl. 1: 7-11.
 34. Maja Vurnek, Marija Buljan, Mirna Šitum. Psychological status and coping with illness in patients with malignant melanoma. Coll. Antropol. 31 (2007) Suppl. 1: 53-56.
 35. Liborija Lugović, Mirna Šitum, Suzana Ožanić – Bulić, Ines Sjerobabski – Masnec. Phototoxic and photoallergic skin reactions. Coll. Antropol. 31 (2007) Suppl. 1: 63-67.
 36. Ines Sjerobabski Masnec, Karmen Voda, Mirna Šitum. What we know and do we protect ourselves adequately? Coll. Antropol. 31 (2007) Suppl. 1: 97-100.
 37. Maja Radman, Davor Tomas, Mirna Šitum, Miljenko Solter: What could be expected after fifteen years of amiodarone therapy. European Journal of Dermatology March – April 2008; 18 (2): 15-16.
 38. Darko Biljan, Roman Pavić, Mirna Šitum: Dermatomycosis, Hyperhydrosis, and Mechanical Injury to Skin of the Feet in Croatian Soldiers during War in Croatia 1991-1992. Military Medicine 2008 August; 173: 796-800.
 39. Davor Tomas, Majda Vučić, Mirna Šitum, Božo Krušlin: The expression of syndecan-1 in psoriatic epidermis. Arch Dermatol Res 2008; 300: 393-5.
 40. Mirna Šitum, Željana Bolanča, Marija Buljan, Davor Tomas, Marijana Ivančić: Nevus Spitz – Everlasting Diagnostic Difficulties – The Review. Collegium Antropologicum 2008; 32 Supplement 2: 171-176.
 41. Mirna Šitum, Marija Buljan, Vedrana Bulat, Liborija Lugović Mihić, Željana Bolanča, Dubravka Šimić: The role of UV Radiation in the Development of Basal Cell Carcinoma. Collegium Antropologicum 2008; 32 Supplement 2: 167-170.
 42. Liborija Lugović Mihić, Vedrana Bulat, Mirna Šitum, Vlatka Čavka, Iva Krolo: Allergic Hypersensitivity Skin Reactions Following Sun Exposure. Collegium Antropologicum 2008; 32 Supplement 2: 153-157.
 43. Željana Bolanča, Ivan Bolanča, Marija Buljan, Iva Blajić, Jasna Penavić Zeljko, Mirna Šitum: Trends, Habits and Attitudes towards Suntanning. Collegium Antropologicum 2008; 32 Supplement 2: 143-146.
 44. Maja Vurnek Živković, Marija Buljan, Iva Blajić, Mirna Šitum. Psychological Status and Illness Perceptions in Patients with Melanoma. Collegium Antropologicum 2008; 32 Supplement 2: 75-78.
 45. Marija Buljan, Nada Rajačić, Maja Vurnek Živković, Iva Blajić, Zvonko Kusić, Mirna Šitum. Epidemiological Data on Melanoma from the Referral Centre in Croatia (2002-2007). Collegium Antropologicum 2008; 32 Supplement 2: 47-51.
 46. Damir Homolak, Borki Vučetić, Zvonimir Puljiz, Iva Blajić, Maja Vurnek Živković, Mirna Šitum. Our Experiences of Melanoma Thickness as a Predictor of Outcome of Sentinel Node Biopsy. Collegium Antropologicum 2008; 32 Supplement 2: 57-60.
 47. Darko Biljan, Mirna Šitum, Krešimir Kostović, Tanja Batinac, Danica Matišić. Acute Phase Proteins in Psoriasis. Collegium Antropologicum 2009; 1: 83-86.
 48. Maja Cretnik, Gorazd Poje, Vesna Musani, Božo Krušlin, Petra Ozretić, Davor Tomas, Mirna Šitum, Sonja Levanat. Involvement of p16 and PTCH in pathogenesis of melanoma and basal cell carcinoma. International Journal of Oncology 2009; 34: 1045-50.
 49. Darko Biljan, Davor Laufer, Pavo Filaković, Mirna Šitum, Tomo Brataljenović. Psoriasis, Mental Disorders and Stress. Coll. Antropol. 33 (2009) 3: 889-92.
 50. Dubravka Šimić, Mirna Šitum, Edita Letica, Jasna Zeljko Penavić,  Maja Vurnek Živković, Teo Tomić: Psychological impact of Isotretionoin Treatment in Patients with Moderate and Severe Acne. Coll Antropol December 2009; 33 (Supplement 2): 15-9.
 51. Iva Dediol, Marija Buljan, Maja Vurnek Živković, Vedrana Bulat, Mirna Šitum, Željkica Čubrilović: Psychological burden of Anogenital Warts. JEADV September 2009; 23(9): 1035-8.
 52. Vesna Musani, Maja Cretnik, Mirna Šitum, Aleksandra Batsa-Juzbašić, Sonja Levanat: Gorlin Syndrome Patient with Large Deletion in 9q22.32-q22.33 Detected by Quantitative Multiplex Fluorescent PCR. Dermatology 2009; 219(2): 111-18.
 53. Mirna Šitum, Maja Vurnek Živković, Iva Dediol, Jasna Zeljko Penavić, Dubravka Šimić: Knowledge and Attitudes towards Sun Protection in Croatia. Coll Antropol March 2010; 34 (Supplement 1): 141-6.
 54. Dubravka Šimić, Asja Prohić, Jasna Zeljko Penavić, Mirna Šitum: Risk Factors Asocciated with the Occurance of Basal Cell Carcinoma. Coll Antropol March 2010; 34 (Supplement 1): 147-50.
 55. Jasna Zeljko Penavić, Mirna Šitum, Dubravka Šimić, Maja Vurnek Živković: Quality of Life in Psoriatic Patients and the Relationship between Type I and Type II Psoriasis. Coll Antropol March 2010; 34 (Supplement 1): 195-8.
 56. Mirna Šitum, Marija Buljan, Vlatka Čavka, Vedrana Bulat, Ivan Krolo, Liborija Lugović Mihić: Skin Changes in the Elderly People – How strong is the Influence of the UV Radiation on Skin Aging? Coll Antropol April 2010; 34 (Supplement 2): 9-13.
 57. Mirna Šitum,  Vedrana Bulat, Marija Buljan, Zvonimir Puljiz, V. Šitum, Željana Bolanča: Senile Lentigo-Cosmetic or Medical Issue of the Elderly Population. Coll Antropol April 2010; 34 (Supplement 2): 85-8.
 58. Marija Buljan, Mirna Šitum, Željana Bolanča, Maja Vurnek Živković, Liborija Lugović Mihić: Multiple Primary Melanoma: Epidemiological and Prognostic Implications; Analysis of 36 cases. Coll Antropol April 2010; 34 (Supplement 2): 131-4.
 59. Tarbuk A, Grancarić AM, Situm M, Martinis M. UV clothing and skin cancer. Coll Antropol. 2010 Apr;34 Suppl 2:179-83
 60. Ines Sjerobabski Masnec, Lena Kotrulja, Mirna Šitum, Sanja Poduje: New Options in Photoprotection. Coll Antropol April 2010; 34 (Supplement 2): 257-61.
 61. Lena Kotrulja, Suzana Ožanić Bulić, Ines Sjerobabski Masnec, Mirna Šitum, Sanja Poduje: Photosensitivity Skin Disorders in Chillhood. Coll Antropol April 2010; 34 (Supplement 2): 263-6.
 62. Mirna Šitum, Željana Bolanča, Marija Buljan: Lentigo Maligna Melanoma – The Review. Coll Antropol April 2010; 34 (Supplement 2): 299-301.
 63. Liborija Lugović Mihić, Vedrana Bulat, Mirna Šitum, Iva Krolo, Ana Šešerko: The Role of Apoptosis in the Pathogenesis of Malignant Melanoma. Coll Antropol April 2010; 34 (Supplement 2): 303-6.
 64. Marija Buljan, Mirna Šitum, Davor Tomas, Vlatka Čavka, Sanja Poduje, Slavko Gašparov: A Case Report of an Unrecognized Nevoid Melanoma in Young Woman- Clinicopathological Diagnostic Challenge. Coll Antropol April 2010; 34 (Supplement 2): 307-11.
 65. Samija I, Lukač J, Marić-Brozić J, Buljan M, Alajbeg I, Kovačević D, Situm M, Kusić Z. Prognostic value of microphthalmia-associated transcription factor and tyrosinase as markers for circulating tumor cells detection in patients with melanoma. Melanoma Res. 2010; 20(4) :293-302.
 66. M. Šitum, Ž. Bolanča, M. Kolić, S. Jerković Gulin, D. Gulin: Ten-Year Study in the Correlation of Clinical and Patohistological Diagnosis of Dysplastic Nevi. Coll Antropol 2011; 35 Supplement 2: 107-9.
 67. V. Bulat, M. Šitum, I. Dediol, I. Ljubičić, L. Bradić: The mechanisms of Action of Phototherapy in the Treatment of the most Common Dermatoses. Coll Antropol 2011; 35 Supplement 2: 147-51.
 68. I.Dediol, V. Bulat, M. Vurnek Živković, B. Mišanović Marković, M. Šitum: Dysplastic Nevus – Risk factor or Disguise for Melanoma. Coll Antropol 2011; 35 Supplement 2: 311-3.
 69. M. Šitum, M. Kolić, Ž. Bolanča, I. Ljubičić, B. Mišanović: Melasma – updated treatments. Coll Antropol 2011; 35 Supplement 2: 315-8.
 70. L. Lugović Mihić, T. Duvančić, M. Šitum, J. Mihić, I. Krolo: Actinic Reticuloid – Photosensitivity or Pseudolymphoma?-A Review. Coll Antropol 2011; 35 Supplement 2: 325-9.
 71. N. Pustišek, M. Šitum: UV-Radiation, Apoptosis and Skin. Coll Antropol 2011; 35 Supplement 2: 339-41.
 72. N. Pustišek, M. Šitum: Protection against Solar Ultraviolet Radiation in Childhood. Coll Antropol 2011; 35 Supplement 2: 343-6.
 73. Bartenjev I, Oremović L, Rogl Butina M, Sjerobabski Masnec I, Bouloc A, Voda K, Šitum M. Topical effectivness of a cosmetic skincare treatment for acne-prone skin: A clinical study. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat. 2011 Jun;20(2):55-62.
 74. Dubravka Šimić, Mirna Šitum, Inga Marijanović, Nermina Hadžigrahić: Most common skin tumors in correaltion with solar ultraviolet radiation in the area of west Herzegovina. Coll Antropol 2011; 35(4): u tisku
 75. van der Leest RJ, de Vries E, Bulliard JL, Paoli J, Peris K, Stratigos AJ, Trakatelli M, Maselis TJ, Situm M, Pallouras AC, Hercogova J, Zafirovik Z, Reusch M, Olah J, Bylaite M, Dittmar HC, Scerri L, Correia O, Medenica L, Bartenjev I, Guillen C, Cozzio A, Bogomolets OV, Del Marmol V: The Euromelanoma skin cancer prevention campaign in Europe: characteristics and resultrs of 2009 and 2010. JEADV 2011; u tisku
 76. Zivković MV, Dediol I, Ljubičić I, Situm M. Sun behaviour patterns and perception of illness among melanoma patients. JEADV. 2011; u tisku
 77. Lorenzo Lo Muzio, Lorenza Pastorino, Sonja Levanat, Vesna Musari, Mirna Šitum, Giovanna Bianchi Scarra: Clinical utility gene card for: Gorlin syndrome. European Journal of Human Genetics 2011: 19 (8): u tisku
 78. M. Buljan, M. Šitum, D. Tomas, M. Milošević, B. Krušlin. Prognostic value of galectin-3 in primary cutaneous melanoma. JEADV 2011;25 (10):1174-1181.

Science Citation Index

 1. Sonja Levanat, Božidar Pavelić, Ivana Crnić, Mirna Šitum, Mirjana Mubrin-Končar, Aleksandra Basta-Juzbašić. Role of PTCH in Cancer and Development. Periodicum Biologorum 1998; 100 (3): 319-24.

Science Citation Index Expanded

 1. Vedrana Bulat, Liborija Lugović, Mirna Šitum, Marija Buljan, Lada Bradić. Porphyria cutanea tarda as the most common porphyria. Acta Dermatol Croat 2007; 15 (4): 254-63.
 2. Liborija Lugović, Marija Buljan, Mirna Šitum, Sanja Poduje, Vedrana Bulat, Majda Vučić, Jozo Budimir. Unrecognized cicatricial pemphigoid with oral manifestations and ocular complications: A case report. Acta Dermatol Croat 2007; 15 (4): 236-42.
 3. Liborija Lugović, Jana Pušić, Mirna Šitum, Marija Buljan, Vedrana Bulat, Klaudija Šebetić, Antica Soldo Belić. Acrodermatitis (Pseudo-Kaposi sarcoma): Three case reports. Acta Dermatol Croat 2007; 15 (3): 152-7.
 4. Vedrana Bulat, Liborija Lugović, Mirna Šitum, Marija Buljan, Jana Pušić, Lada Bradić. Acroangiodermatitis (pseudo-Kaposi sarcoma) as part of chronic venous insufficiency. Acta Clin Croat 2007; 46: 273-277.
 5. Vedrana Bulat, Liborija Logović, Mirna Šitum: Prominent features and variations in clinical presentation of erythema multiforme. Acta Clin Croat 2007; 46: 55-62.
 6. Mirna Šitum, Marija Buljan, Vlatka Čavka, Nevena Skroza Di Biagio, Klaudija Šebetić, Sanja Poduje: Prevention of Complications in Dermatosurgery. Acta Dermatol Croat 2008; 16 (2): 101-7.
 7. Marija Buljan, Vedrana Bulat, Mirna Šitum, Liborija Lugović Mihić, Sandra Stanić Duktaj: Variations in clinical presentation of basal cell carcinoma. Acta Clin Croat 2008; 47: 25-30.
 8. Jozo Budmir, Liborija Lugović Mihić, Mirna Šitum, Vedrana Bulat, Sanja Peršić, Mirna Tomljanović-Veselski: Oral lesions in patients with pemphigus vulgaris and bullous pemphigoid. Acta Clin Croat 2008; 47: 13-18.
 9. Danijel Buljan, Marija Buljan, Maja Vurnek Živković, Mirna Šitum: Basic aspects of psychodermatology. Psychiatria Danubina 2008; 20 (3): 415-18.
 10. Sanja Peršić, Liborija Lugović Mihić, Jozo Budimir, Mirna Šitum, Vedrana Bulat, Iva Krolo: Oral lesions in patients with lichen planus. Acta Clin Croat 2008; 47: 91-6.
 11. Iva Dediol, Marija Buljan, Danijel Buljan, Vedrana Bulat, Maja Vurnek Živković, Mirna Šitum. Association of psoriasis and alcoholism: psychodermatological issue. Psychiatria Danubina 2009; 21 (1) 9-13.
 12. Liborija Lugović Mihić, Marija Buljan, Vedrana Bulat, Mirna Šitum. Erythema multiforme with reference to atypical presentation in an HIV-positive patient following antiretroviral therapy discontinuation. Acta Dermatol Croat 2009; 17 (1): 9-16.
 13. Vedrana Bulat, Liborija Lugović Mihić, Mirna Šitum, Marija Buljan, Iva Blajić, Jana Pušić. Most Common Clinical Presentations of Cutaneous Mastocytosis. Acta Clinica Croatica 2009; 48 (1): 59-64.
 14. Marija Buljan, Sanja Poduje, Mirna Šitum, Vedrana Bulat, Željana Bolanča, Davor Tomas: Multiple angiokeratomas of the vulva: case report and literature review. Acta Dermatovenerologica Croatica 2010; 18(4): 271-5.
 15. Mirna Šitum: Aging and how to put it off symposium. Foreword. Acta Clinic Croatica 2010; 49 (4): 499.
 16. Mirna Šitum, Marija Buljan: How to protect medical professionals from unrealistic expectations of clients in corrective dermatology? Acta Clinic Croatica 2010; 49 (4): 509-13.
 17. Ines Sjerobabski Masnec, Mirna Šitum: Skin aging. Acta Clinic Croatica 2010; 49 (4): 515-8.
 18. Lenka Oremović, Željana Bolanča, Mirna Šitum: Chemical peelings –when and why?  Acta Clinic Croatica 2010; 49 (4): 545-8.
 19. Liborija Lugović Mihić, Davor Tomas, Mirna Šitum, Iva Krolo, Klaudija Šebetić, Ines Sjerobabski Masnec, Freja Barišić: Perifolliculitis capitus abscendens et suffodines in a Causian: diagnostic and therapeutic approach. Acta Dermatovenerologica Croatica 2011; 19 (2): 98-102.
 20. Situm M, Dediol I, Buljan M, Živković MV, Buljan D. Delusion of Parasitosis – Case report and current concept of management. Acta Dermatovenerol Croat. 2011;19(2):110-6.

Index Medicus

 1. Hrvoje Cvitanović, Mirna Šitum. Search system and medical data quoting from the internet. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (3): 171-81.
 2. Mirna Šitum. Melanoma Malignum – New Findings and the coordination of treatment protocols. Acta Dermatovenerolo Croat 2003; 11 (1): 57.
 3. Krešimir Kostović, Ivana Nola, Željana Bučan, Mirna Šitum. Treatment of vitiligo: Current methods and new approaches. Acta Dermatol Croat 2003; 11 (3): 163-70.
 4. Nina Troskot, Liborija Lugović, Mirna Šitum, Majda Vučić. From circumscribed scleroderma (morphea) to subcutaneous panniculitis-like-t-cell lymphoma: case report. Acta Dermatol Croat 2004; 12 (4): 289-93.
 5. Liborija Lugović, Mirna Šitum, Liborka Kos. Malignant Melanoma – Future Prospects. Acta Dermatol Croat 2005; 13 (1): 36-43.
 6. Marija Buljan, Mirna Šitum, Liborija Lugović, Majda Vučić. Metastatic melanoma and vitiligo: a case report. Acta Dermatol Croat 2006; 14 (2): 100-3.
 7. Liborija Lugović, Mirna Šitum, Maja Vurnek, Marija Buljan. Djelovanje psihoneuroimunoloških i endokrinoloških čimbenika u bolesnika s malignim bolestima kože. Acta Med Croatica 2007; 61: 383-9.
 8. Mirna Šitum, Vlatka Čavka. Smjernice i preporuke za liječenje bolesnika s potkoljeničnim vrijedom. Acta Med Croatica 2009; 63(4): 131-5.
 9. Mirna Šitum, Maja Kolić, Mario Šekerija: Od neulcerativnih promjena kože do gangrene. Acta Medica Croatica 2010; 64(Supl. 1): 43-9.
 10. Mirna Šitum, Maja Kolić: Podjela kroničnih rana i algoritam diferencijalno-dijagnostičkih postupaka. Acta Medica Croatica 2011; 65 Supllement 2: 15-9.

Embasse

 1. Mirna Šitum, Ivan Dobrić, Aida Pašić, Damir Paljan, Branka Marinović. Dysplastic nevi. Acta Dermatovenerol Croat 1994; 2 (1): 43-6.
 2. Aida Pašić, Ivan Dobrić, Mirna Šitum. Terbinafine (Lamisil) 1 % cream in the treatment of interdigital tinea pedis. Acta Dermatovenerol Croat 1994; 2 (3): 105-7.
 3. Smiljana Bolanča-Bumber, Azra Balić-Winter, Branka Marinović, Ivan Dobrić, Mirjana Mustač-Gotovac, Branko Baričević, Aleksandra Basta-Juzbašić, Mirna Šitum, Vladimir Presečki. Laboratory diagnosis of Lyme disease. Acta Dermatovenerol Croat 1995; 3 (3): 87-9.
 4. Aida Pašić, Ivan Dobrić, Branko Baričević, Aleksandra Basta Juzbašić, Mirna Šitum. Effect of long-term UVB therapy on the occurence of epidermal atypias patients with psoriasis. Acta Dermatovenerol Croat 1996; 4 (2): 43-51.
 5. Iva Fattorini, Aleksandra Basta-Juzbašić, Branka Marinović, Mirjana Mustač-Gotovac, Mirna Šitum, Višnja Milavec Puretić. Grover’s disease: a case report. Acta Dermatovenerol Croat 1996;4 (3-4): 125-9.
 6. Smiljana Bolanča-Bumber, Mirna Šitum, Azra Balić-Winter, Mihael Skerlev, Jasna Lipozenčić, Ivan Dobrić, Branka Marinović, Vladimir Presečki, Branko Baričević, Aleksandra Basta-Juzbašić. First isolation of Borrelia burgdorferi sensu lato in Croatia.Acta Dermatovenerol Croat 1997; 5 (3): 95-9.
 7. Mirna Šitum, Ivan Dobrić, Aida Pašić, Branka Marinović, Smiljana Bolanča-Bumber, Slobodna Murat-Sušić, Davorin Lončarić. Main concepts on and our approach to dysplastic nevi. Based on the 16-year department casuistics. Acta Dermatovenerol Croat 1997; 5 (4): 143-51.
 8. Ines Lakoš-Jukić, Mirna Šitum, Jasna Lipozenčić, Aleksandra Basta-Juzbašić, Mirjana Gotovac-Mustač, Zrinka Bukvić-Mokos, Branka Marinović. Crest syndrom: case report. Acta Dermatovenerol Croat 1997; 5 (4): 159-61.
 9. Mirna Šitum, Gorazd Poje, Dragomir Budimčić, Aida Pašić, Branka Marinović, Branko Baričević, Zrinka Bukvić-Mokos, Iva Fattorini, Dujomir Marasović, Dean Delić. Skin manifestations of diabetes mellitus. Acta Dermatovenerol Croat 1997; 5 (4): 163-171.
 10. M. Šitum, G. Poje, D. Budimčić, A. Pašić, B. Marinović, A. Basta-Juzbašić, S. Bolanča-Bumber, S. Murat-Sušić, B. Baričević, D. Marasović. Skin disorders in diabetic patients: a five year study. Diabetol Croat 1998; 27 (1): 33-9.
 11. Mirna Šitum, Jasna Lipozenčić, Aida Pašić, Gorazd Poje, Branka Marinović, Ivan Dobrić. Nevocelullar nevi in the 16- year period of the University Department of the Dermatovenerology, Zagreb University Hospital Center. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (4): 177-83.
 12. Pašić Aida, Jasna Lipozenčić, Mirna Šitum, Aleksandra Basta-Juzbašić, Romana Čeović, Vladimira Barišić-Druško. PUVA therapy: the present state of art and perspectives. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (3): 151-63.
 13. Vesna Filipović, Jasna Lipozenčić, Mirna Šitum. Recklinghausen’s disease. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (4): 195-200.
 14. Ana Bakija-Konsuo, Mirna Šitum, Jasna Lipozenčić, Aida Pašić, Davorin Lončarić. Clinical and epidemiological study of keratoakanthoma in five-year period (1993-1997), at the department of dermatology and venerology, Zagreb University Hospital Center and Zagreb University School of Medicine. Acta Dermatovenerol Croat 1999; 7 (1): 3-9.
 15. Sonja Levanat, Mirna Šitum, Jasna Lipozenčić. Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome (NBCCS) or Gorlin Syndrom. Acta Dermatovenerol Croat 1999;7 (1): 11-7.
 16. Mirna Šitum, Ana Bakija-Konsuo, Aida Pašić. Epidemiologic and ethiologic characteristics of Bowen’s disease in the casuistics of the Department of Dermatology and Venerology, Zagreb University Hospital Center, Zagreb. Acta Dermatovenerol Croat 1999; 7 (3): 111-6.
 17. Mirna Šitum, Gorazd Poje. Malignant melanoma I. Epidemiology, ethiopathogenesis, clinical picture, staging, and diagnosis. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (1): 11-9.
 18. Mirna Šitum, Gorazd Poje. Malignant melanoma – prognostic factors, survival and prevention. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (2): 83-9.
 19. Mirna Šitum, Gorazd Poje, Dora Brezovečki-Biđin. Malignant melanoma. Latest concepts in therapy and follow-up. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (3): 167-75.
 20. Mirna Šitum, Daška Štulhofer Buzina. Most common tumor skin disorders in children. Acta Dermatovenerol Croat 2001; 9 (2): 155-9.
 21. J. Lipozenčić, M Šitum. Epidemiology of Lyme disease. Acta Dermatoven APA 2001; 10: 125-30.
 22. Mirna Šitum. Zloćudni tumori kože i mekih tkiva. Medicus 2001; 10 (2): 237-45.
 23. Krešimir Kostović, Mirna Šitum, Ivana Nola. Phototherapy (UVB) and photochemotherapy (PUVA) for psoriasis. Acta Clin Croat 2002; 41: 103-12.
 24. Majda Vučić, Sanda Rožanković, Vesna Vucelić, Mladen Belicza, Mirna Šitum. Non- melanoma skin cancers and precancerous skin lesions in the 1996-2002 period. Acta Clin Croat 2003; 42: 157-9.
 25. Danijel Buljan, Marija Buljan, Mirna Šitum. Psychodermatology: a brief review for clinicians. Psychiatria Danubina 2005; 17 (1-2): 76-83.
 26. Bandić D, Supić D.K., Šitum M., Nola N., Baronica K.B., Šuperina F: Dystrophic epidermolysis bullosa with skin cancer – Implication on anesthetic management – A case report. Libri Oncologici 2004; 32 (1-3): 63-5.
 27. Škerk V, Baršić B, Begovac J, Mahovlić V, Dostal M, Stojković A, Topolović Z, Vrčić H, Zekan J, Šitum M, Škerek V: Randomized open, comparative, multicentric, pilot study on the efficacy and tolerability of peroral valacyclovir and acyclovir in the patients with genital herpes and varicella zooster virus infections. Infektološki Glasnik 2004; 24 (4):189-92.
 28. Mirna Šitum. Psorijaza noktiju. Psoriasis 1998: 42: 21-3.

Ostalo

 1. Aida Pašić, Mirna Šitum. Maligni melanom. Medix 1999; 25/26: 29-39.
 2. Mirna Šitum, Jasna Lipozenčić. Dermatološki pristup indikacijama za liječenje pigmentiranih tumorskih promjena na koži. Medix 1999; 27/28: 24-9.
 3. Mirna Šitum, Željana Bučan. Dermatoze koje karakteriziraju promjene u usnoj šupljini. Sonda 2003; 7: 59-67.
 4. Mirna Šitum, Željana Bučan. Pigmentni nevusi (madeži) i maligni melanom. MEDIX 2003; 49: 126-33.
 5. Lena Kotrulja, Mirna Šitum. Psihodermatologija. MEDIX 2004; 54-55: 143-5.
 6. Mirna Šitum, Lena Kotrulja. Report on 1st Croatian Congress of Psychodermatology with international participation September 23rd – 26th 2004 Cavtat, Croatia. Dermatologia Kliniczna 2004; 6 (4): 253.
 7. Mirna Šitum, Radoslav Herman, Ivan Bolanča, Željana Bolanča: Učinkovitost Contratubex® gela u sprječavanju nastanka hipertrofičnih ožiljaka. Medix Listopad 2008; 78: 161-4.
 8. Mirna Šitum, Maja Vurnek Živković, Rudolf Gregurek. Psihodermatologija. Medix srpanj 2009; 83: 104-107.
 9. Liborija Lugović Mihić, Mirna Šitum, Ana Šešerko: Alergijske reakcije na stomatološke materijale. Sonda prosinac 2009. 33-5.
 10. Mirna Šitum, Marija Buljan, Sanja Poduje, Klaudija Šebetić: Prevencija i klinička obilježja malignog melanoma 21-37. U: Zbornik radova znanstvenog simpozija Melanom u HAZU u Zagrebu 06. ožujka 2008. g. urednik: akademik Zvonko Kusić.
 11. Mirna Šitum, Željana Bolanča: Stručna događanja: Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem «Starenje i kako ga odgoditi», Medix veljača/ožujak 2010. broj 86.
 12. Tugomir Gverić, Marko Barić, Vedrana Bulat, Mirna Šitum, Jana Pušić, Dubravko Huljev, Boris Zdilar, Snježana Gverić-Ahmetašević, and Davor Tomas: Clinical Presentation  of a Patient with Localized Acquired Cutis Laxa of Abdomen: A Case Report. Dermatology Research and Practice 2010.

Sažeci radova objavljeni u citiranim časopisima

Current Content

 1. Smiljana Bolanča-Bumber, Branka Marinović, Mirjana Mustač-Gotovac, Jasna Lipozenčić, Branko Baričević, Mirjana Tudorić, Mirna Šitum, Ivan Dobrić. Role of antiphospholipid antibodies in the diagnosis of some dermatoses. Allergy 1996; 51 (suppl): 177.
 2. Crnić Ivana, Levanat Sonja, Šitum Mirna, Basta-Juzbašić Aleksandra, Pavelić Krešo. Molecular-genetic analysis of NBCCS region in patients with baseocellular carcinoma and NBCCS. European Journal of Human Genetics, 1998; 6 (suppl 1): 167.
 3. Basta-Juzbašić, J. Lipozenčić, A. Pašić, B. Marinović, M. Šitum, Š. Kedmenec-Bartolić. Nevoid basal cell carcinoma syndrom – multilateral therapeutical approach. JEADV 1997; 9 (suppl 1): 145.
 4. Grahovac B, Šitum M, Marković S, Furač I, Kubat M, Balija M, Grgičević D. Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato DNA by PCR in sera from forestry workers, patients with erythema migrans and blood donors. Vox Sanguinis 1998; 74 (suppl 1): 1104.
 5. Basta-Juzbašić, J. Lipozenčić, V. Barišić Druško, A. Pašić, M. Šitum, B. Marinović. Acitretin in the treatment of pityriasis rubra pilaris. JEADV 1998; 11 (2): 268.
 6. Bijelić L, Sunko D, Konjevoda P, Šitum M, Manojlović S, Seiwerth S. Cluster analysis of benign pigmented skin lesion. Virchows Archiv on International Journal of Pathology 1999; 435 (3): 313.
 7. M. Šitum, B. Grahovac, S. Marković, J. Lipozenčić, B. Marinović, G. Poje. Detection and genotyping of Borrelia burgdorferi sensu lato by polymerase chain reaction. JEADV 2000; 14 (suppl 1): 179.
 8. M. Šitum, J. Lipozenčić, D. Štulhofer Buzina, S. Levanat, I. Crnić, M. Mubrin-Končar. Molecular genetic analysis of nevoid basal cell carcinoma syndrome or Gorlin syndrome JEADV 2000; 14 (suppl 1): 216.
 9. M. Šitum, D. Štulhofer Buzina, G. Poje. Dysplastic naevus: our experience. JEADV 2000; 14 (supp1): 297.
 10. Basta-Juzbašić, J. Lipozenčić, B. Marinović, M. Skerlev, A. Pašić, M. Šitum. Dermatitis artefacta and emotional disorders. JEADV 2000; 14 (suppl 1): 275.
 11. M. Šitum, D. Štulhofer Buzina. Congenital giant naevus – therapeuthic challenge. Melanoma Research 2001; 11 (suppl 1): 118.
 12. M. Šitum, D. Štulhofer Buzina, G. Poje. Naevus dysplasticus – our experience. Melanoma Research 2001; 11 (suppl 1): 137.
 13. S. Levanat, M. Šitum. Incidence of familial melanoma in Croatia: CDKN2A/p16 involvement in familial melanoma kindreds. Melanoma Research 2001; 11 (suppl 1): 145.
 14. D. Štulhofer Buzina, M. Šitum, G. Poje, A. Konsuo, S. Levanat. Bowen’s disease in our experience. JEADV 2001; 15 (suppl 2): 167.
 15. S. Levanat, M. Šitum, D. Štulhofer Buzina. CDKN2A/p16 involvement in familial melanom kindreds – Croatian experience. JEADV 2001; 15 (suppl 2): 168.
 16. D. Štulhofer Buzina, M. Šitum, G. Poje, A. Konsuo, S. Levanat. Precancerous lesions of the skin. JEADV 2001; 15 (suppl 2): 176.
 17. N. Di Biagio, M. Šitum. The role of flow cytometry in malignant melanoma prognosis. JEADV 2001; 15 (suppl 2): 179.
 18. M. Šitum, G. Poje. Skin disorders in diabetic patients: a 5 – year study. JEADV 2001; 15 (suppl 2): 273.
 19. Nola, L. Kotrulja, M. Šitum, S. Poduje, J. Meštrović. A case report: mycosis fungoides complicated with eczema herpeticatum ans sepsis. JEADV 2002; 16 (suppl 1): 185.
 20. M. Vučić, I. Nola, M. Šitum, M. Belicza. Distribution of malignant skin tumors in hospital cancer registry in two periods. Z Hautkr 2001; 76: 532.
 21. Kotrulja L, Šitum M, Levanat S. Pachyonychia congenita: a case report with early appearance and rapid progression of symptoms. Eur J Pediatr Dermato 2002; 28.
 22. Nola I, Soldo-Belić A, Kotrulja L, Šitum M. Pemphigus vulgaris and pregnancy. Ann Derm Venerol 2002, II: 1S628
 23. Nola I, Kotrulja L, Ajduković R, Šitum M, Meštrović J. Mycosis fungoides and chronic lymphatic leukemia. Ann Derm Venerol 2002, II: 1S628
 24. Soldo Belić A, Šitum M, Nola I, Delalle N, Meštrović-Štefekov J. Pyoderma gangrenosum: clinical observations in nine cases. Ann Derm Venerol II:1S586
 25. Poduje S, Šitum M, Kotrulja L, Soldo-Belić A. Cutaneous sarcoidosis: differential diagnosis. Ann Derm Venerol, 2002, II: 1S531.
 26. Soldo-Belić A, Oremović L, Šitum M, Ožanić-Bulić S. Cosmetic concern based on etiology, pathophysiology and current treatment options in facial teleangiectases. Ann Derm Venerol, 2002 II: 1S461.
 27. Šitum M, Marinović B, Meštrović-Štefekov J, Poduje S, Nola I. Case report of pemphigus foliaceus with both intercellular IgG and IgA antibodies. Ann Derm Venerol, 2002, II:1S437.
 28. Kotrulja L, Nola I, Šitum M, Oremović L, Ožanić S. A case report: herpes gestationis. Ann Derm Venerol, 2002, II: 1S436.
 29. M. Šitum, Ž. Bučan, S. Levanat. Nevoid basall cell carcinoma and therapeuthical possibilities. JEADV 2003; 17 (suppl 3): 284.
 30. M. Šitum, Ž. Bučan, D. Štulhofer-Buzina. Congenital giant nevus – our experience. JEADV 2003; 17 (suppl 3): 339-40.
 31. Ž. Bučan, M. Šitum, L. Kotrulja. Our experience in treating sexually transmited diseases. JEADV 2003; 17 (suppl 3): 418.
 32. Sjerobabski Masnec, L. Kotrulja, M. Šitum, L. Oremović, I. Nola, J. Meštrović Štefekov. Mistreatment in therapy acne with corticosteroids – a case report. JEADV 2003; 17 (suppl 3): 170.
 33. Lena Kotrulja, Ines Sjerobabski Masnec, Gorka Vuletić, Marija Buljan, Mirna Šitum. Quality of life and psychological status of patients with malignant melanoma. JEADV 2005; 19 (2).
 34. Teodora Gregurek – Novak, Vida Demarin, Marija Buljan, Mirna Šitum. Facial hemiatrophy- what to do and what to say? A case report. JEADV 2005; 19 (2).

Index Medicus

 1. Aida Pašić, Ivan Dobrić, Aleksandra Basta-Juzbašić, Branka Marinović, Mirna Šitum. Treatment of severe psoriasis with combination of puvabath and acitretin. Australasian Journal of Dermatology 1997; 38 (suppl 2): 148.
 2. Branka Marinović, Mirna Šitum, Zrinka Bukvić, Aida Pašić, Iva Fattorini. Various attempts of keloid treatment in the same patient. Australasian Journal of Dermatology 1997; 38 (suppl 2): 162.
 3. Murat-Sušić Slobodna, Marinović Branka, Skerlev Mihael, Husar Karmela, Šitum Mirna. Clinical features of incontinentia pigmenti in four infants. Australasian Journal of Dermatology 1997; 38 (suppl 2): 111.
 4. S. Bolanča-Bumber, M. Šitum, I. Dobrić, B. Marinović, B. Baričević, A. Bakija-Konsuo. The prevalence of Lyme borreliosis in the risk group of forestry workers in the Republic of Croatia. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (1): 40-1.
 5. S. Levanat, I. Crnić, M. Šitum, M. Mubrin-Lončar, A. Basta-Juzbašić, J. Lipozenčić, A. Pašić, K. Pavelić. Molecular genetic analysis of NBCCS region in patients with basal cell carcinoma and NBCCS. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (1): 52.
 6. Crnić, M. Šitum, S. Levanat, M. Mubrin-Lončar, A. Basta-Juzbašić, J. Lipozenčić, K. Pavelić, V. Milavec-Puretić. Chromosome 9q deletions in NBCCS region of a Gorlin syndrome family. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (1): 53.
 7. L. Kotrulja, L. Oremović, M. Šitum, I. Sjerobabski Masnec, S. Poduje. Launois-Bensaude syndrome: three case reports. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 132.
 8. M. Vučić, I. Nola, Ž. Fegeš, M. Šitum, B. Krušlin. Correlation beetwen clinical and pathohistologic findings of dysplastic nevi. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 133.
 9. M. Šitum, K. Kostović, L. Kotrulja, I. Nola, A. Soldo-Belić, L. Oremović, D. Štulhofer Buzina. Precancerous lesions of the skin and therapeutic options.Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 134.
 10. L. Kotrulja, I. Nola, M. Šitum, L. Oremović, S. Ožanić-Bulić. Herpes gestationis: case report. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 131.
 11. M. Šitum, D. Štulhofer Buzina. Nevus epidermalis – therapeutic possibilities. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 130.
 12. M. Šitum, D. Štulhofer Buzina. Keratoacanthoma. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 130.
 13. L. Kotrulja, M. Šitum, I. Nola, S. Poduje. Dermatologic manifestations of neurologic disease. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 111.
 14. S. Poduje, M. Šitum, A. Soldo Belić, L. Oremović, I. Dobrić, B. Marinović. Sacroiliitis – a complication in isotretinoin therapy. Acta Dermatol Croat 2002; 10(2): 126.
 15. Nola, M. Šitum, L. Kotrulja. Oral mucosa changes in dermatologic patients. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 126.
 16. Di Biagio, M. Šitum, J. Lukač, M. Belicza. Clinical, histopathologic and flow-cytometry properties of dysplastic nevi. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 125.
 17. Di Biagio, M. Šitum, G. Poje, B. Marinović. Bullous dermatoses: cutaneous markers of internal malignancy? Acta Dermatol Croat 2002; 10(2): 125.
 18. K. Kostović, A. Soldo Belić, M. Šitum, M. Penko Rode, I. Bartenjev, M. Potočnik, B. Zimic. Calcipotriol ointment in therapy of psoriasis vulgaris: results of clinical trial. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 109.
 19. M. Šitum. Algorithm in the management of melanoma patients. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 85.
 20. M. Šitum. Melanoma – clinical picture variation and problem in differential diagnosis. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 84-5.
 21. Nola, D. Muller, B. Krušlin, M. Šitum, S. Ožanić Bulić, M. Vučić, M. Belicza. Incidence of different types of basal cell carcinomas during the 1998-2001 period. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 84.
 22. Dobrić, M. Šitum, D. Štulhofer Buzina, I. Fattorini, D. Lončarić, J. Radoš, R. Čeović. Malignant epidermal tumors, classification, clinical picture, and diagnosis. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 82.
 23. M. Šitum. Dermatosurgical approach in the treatment of face skin tumors. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 77.
 24. M. Šitum, K. Kostović, L. Kotrulja, I. Nola, A. Soldo Belić, L. Oremović, N. Troskot, S. Ožanić-Bulić, L. Lugović, J. Meštrović Štefekov, S. Levanat. Gorlin-Goltz syndrome- a therapeuthic problem. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 130.
 25. Nola, L. Kotrulja, R. Ajduković, M. Šitum, J. Meštrović. Simultaneous occurrence of mycosis fungoides and chronic lymphocytic leukemia in the same patient. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 127.
 26. L. Kotrulja, A. Soldo Belić, M. Šitum, S. Ožanić Bulić. Lymphoedema idiopathicum non-hereditarium asymmethricum: case report. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 127.
 27. Nola, A. Soldo Belić, L. Kotrulja, M. Šitum, R. Herman, K. Kostović, I. Sjerobabski Masnec. Pemphigus vulgaris and pregnancy. Acta Dermatol Croat 2002; 10 (2): 124.
 28. Kotrulja L, Šitum M, Tomas D, Belicza M, Grce M. Giant condylomata of Busche and Lowenstein. Case Report. Acta Dermatoven APA 2002; 11 (4): 165-6.
 29. M. Šitum. Approach to dermatosurgery in Croatia. Acta Dermatovenerol Croat 2003; 11 (2): 114.
 30. M. Šitum, Ž. Bučan, S. Levanat. Gorlin’s syndrome and therapeuthical possibilities. Acta Dermatovenerol Croat 2003; 11 (2): 120.
 31. M. Šitum, Ž. Bučan, K. Kostović, D. Štulhofer Buzina. Congenital giant nevus – therapeuthical approach. Acta Dermatovenerol Croat 2003; 11 (2): 120-1.
 32. J. Meštrović-Štefekov, M. Šitum, B. Marinović, G. Novak-Bilić, L. Kotrulja, I. Nola. Therapeuthic difficulties in diagnosis of pemphigus foliaceus. Acta Dermatovenerol Croat 2003; 11 (2): 122.
 33. G. Novak-Bilić, M. Šitum, A. Soldo-Belić, J. Meštrović-Štefekov, L. Kotrulja, L. Lugović. Vasculitis with mutilation: part of leprosy clinical findings? Acta Dermatovenerol Croat 2003; 11 (2): 122-3.
 34. L. Kotrulja, L. Oremović, I. Sjerobabski-Masnec, M. Šitum, M. Vurnek, Ž. Bučan, M. Tadinac-Babić, N. Jokić-Begić, R. Gregurek. Correlation between quality of life and psychological impact in patients with acne vulgaris. Acta Dermatovenerol Croat 2003; 11 (2): 123-4.
 35. Kotrulja L, Oremović L, Sjerobabski Masnec I, Šitum M, Akik N, Bučan Ž, Jukić Z, Tadinac Babić M, Hajncl LJ. Correlation between quality of life and psychological impact of acne vulgaris. Dermatol Psycho 2003; 4: 9.
 36. Šitum M, Kotrulja L, Vurnek M. Quality of life and psychological symptoms in patients with atopic dermatitis. Acta Dermatovenerolo Croat 2004; 12 (2): 123.
 37. Vurnek M, Kotrulja L, Sjerobabski Masnec I, Oremović L, Šitum M. Psychological status and quality of life in patients with acne vulgaris. Acta Dermatovenerolo Croat 2004; 12 (3): 198.
 38. Kotrulja L, Sjerobabski Masnec I, Vurnek M, Oremović L, Šitum M. Isotretinoin and its influence on psychological status of patients with acne vulgaris. Acta Dermatovenerolo Croat 2004; 12 (3): 198-9.
 39. Troskot N, Šitum M. Etiological factors ina dermatitis artefacta. Acta Dermatovenerolo Croat 2004; 12 (3): 207.
 40. Cvitanović H, Šitum M, Knežević E, Kuljanac I. War stress and skin cancer in Karlovac County, Croatia. Acta Dermatovenerolo Croat 2004; 12 (3): 208-9.
 41. Ivan Dobrić, Branko Baričević, Mirna Šitum, Slobodna Murat-Sušić. Necrobiosis lipoidica. Liječ Vjesn 1995; 117 (suppl 1): 30.
 42. Mirna Šitum, Dragomir Budimčić, Gorazd Poje, Dean Delić, Aida Pašić. Kožne manifestacije dijabetes melitusa. Liječ Vjesn 1997; 119 (suppl 1): 118.

Embasse

 1. M. Šitum, A. Pašić, B. Marinović, A. Bakija-Konsuo, G. Poje. Dermatosurgical treatment of premalignant skin lesions and skin carcinomas during a five year period (1993-1997). Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (1): 55.
 2. Pašić, M. Šitum, D. Hrsan, A. Basta-Juzbašić, R. Čeović. Radiotherapy for skin tumors. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (1): 55.
 3. Marinović, B. Baričević, S. Bolanča-Bumber, M. Šitum. Role of antiphospholipid antibodies in the diagnosis of some connective tissue disorders. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (1): 61.
 4. Pašić, I. Dobrić, A. Basta-Juzbašić, M. Šitum, B. Marinović, R. Čeović. Treatment of psoriasis with a combination of acitretin and PUVA – BATH. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (1): 63.
 5. Marinović, M. Šitum, Z. Bukvić, A. Pašić, I. Fattorini. Various attemps of keloid treatment in the same patient. Acta Dermatovenerol Croat 1998: 6 (1): 63.
 6. M. Šitum, I. Dobrić, G. Poje, A. Pašić, B. Marinović. Educational approach to a patient with pigmented nevi: self-examination for melanoma. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (1): 64.
 7. M. Šitum, D. Budimčić, G. Poje, A. Pašić. Dermatologic patients with diabetes mellitus: their cutaneous manifestations. Acta Dermatovenerol Croat 1998; 6 (1): 68.
 8. Crnić I, Levanat S, Šitum M, Basta-Juzbašić A, Pavelić K. Genetic analysis of NBCCS Region in patients with Familial Neviod Basal Cell Carcinoma Syndrome. Pediatr Croat 1998; 42(suppl 3): 36.
 9. Levanat S, Crnić I, Pavelić B, Šitum M, Manojlović S, Mubrin-Končar M. Role of PTCH, a new tumor suppressor in cancer and development. Pediatr Croat 1998; 42 (suppl 3): 13.
 10. Mirna Šitum, Aida Pašić, Jasna Lipozenčić. Immunity in patients with multiple skin carcinoma. Acta Dermatovenerol Croat 1999; 7 (1): 51.
 11. Ines Lakoš-Jukić, Višnja Milavec-Puretić, Mirna Šitum, Jasna Lipozenčić. Epidermodysplasia verruciformis. Acta Dermatovenerol Croat 1999; 7 (1): 51.
 12. Dragomir Budimčić, Suzana Ljubojević, Jasna Lipozenčić, Aleksandra Basta-Juzbašić, Mirjana Mustač-Gotovac, Branka Marinović, Mirna Šitum. Results of pemphigus vulgaris treatment in our Department during the 1980-1998 period. Acta Dermatovenerol Croat 1999; 7 (1): 44.
 13. Mirna Šitum, Jasna Lipozenčić, Aleksandra Basta-Juzbašić, Aida Pašić.Gorlin-Goltz syndrome: case report and therapeutical approach. Acta Dermatovenerol Croat 1999; 7 (3): 139.
 14. Mirna Šitum. Precancerous lesion: epidemiology, clinical picture, and therapetical approach. Acta Dermatovenerol Croat 1999; 7 (3): 140.
 15. Mirna Šitum. Dermatosurgical treatment of epidermal premalignant skin lesions and skin carcinomas. Acta Dermatovenerol Croat 1999; 7 (3): 142.
 16. Sonja Levanat, Mirna Šitum. Molecular genetics of Gorlin syndrome. Acta Dermatovenerol Croat 1999; 7 (3): 138.
 17. Aleksandra Basta-Juzbašić, Boris Milaković, Jasna Lipozenčić, Mirna Šitum, Branka Marinović, Aida Pašić. The preventive effect of skin surface lipids on the occurence of malignant epithelial tumors. Acta Dermatovenerol Croat 1999; 7 (3): 133.
 18. Mirna Šitum, Jasna Lipozenčić, Aida Pašić. Nevocellular nevi – epidemiologic features in the 20 – year experience of our Department. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (1): 33.
 19. Mirna Šitum, Davorin Lončarić. Dysplasic nevus- an atypical nevus, melanoma precursor, or melanoma in situ? Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (1): 34.
 20. Mirna Šitum, Daška Štulhofer Buzina. Dysplastic nevi – our experience from 1979 till 1998. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (1): 35.
 21. Mirna Šitum, Jasna Lipozenčić. Dermatologic approach to indications for treatment of pigmented tumours skin lesions. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (1): 42.
 22. Jasna Lipozenčić, Mirna Šitum. Conclusions from the symposium on nevi and malignant melanoma, Zagreb, November 12, 1999. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (1): 45.
 23. M. Šitum, B. Marinović. Onychomycosis – Clinical aspect and differential diagnosis. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (2): 117.
 24. Bakija-Konsuo A, Basta-Juzbašić A, Šitum M, Nardelli-Kovačić M, Lončarić D, Seiwerth S, Murat-Sušić S. Keratosis palmoplantaris transgrediens: case report. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (3): 201.
 25. Šitum M, Štulhofer Buzina D. Tumour skin disorders in children. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (3): 199.
 26. Šitum M, Štulhofer Buzina D. Halo nevus – pathogenetic features and therapy. Acta Dermatovenerol Croat 2000; 8 (3): 200.
 27. M. Šitum, D. Štulhofer Buzina. Most common face tumors and our experience in their dermatosurgical treatment. Acta Dermatovenerol Croat 2001; 9 (3): 243-4.
 28. M. Šitum, S. Poduje, A. Soldo-Belić, L. Oremović, I. Dobrić, B. Marinović. A case of acne fulminans. Acta Dermatovenerol Croat 2001; 9 (3): 249.
 29. L. Korulja, M. Šitum, L. Oremović, S. Poduje. Rosacea- differential diagnosis. Acta Dermatovenerol Croat 2001; 9 (3): 250.
 30. K. Kostović, I. Nola, M. Šitum. Phototherapy and photochemotherapy in the prophylaxis of idiopathic photodermatoses. Acta Dermatovenerol Croat 2001; 9 (3): 251.
 31. M. Šitum, D. Štulhofer Buzina. Relative and cosmetic indications for dermatosurgery treatment of frequent benign tumors of the face skin. Acta Dermatovenerol Croat 2001; 9 (3): 251.
 32. Soldo-Belić, L. Oremović, M. Šitum. Facial teleangiectases- ethiopathology and herapeuthic problems. Acta Dermatovenerol Croat 2001; 9 (3): 251-2.
 33. M. Buljan, M. Šitum, L. Lugović, M. Vučić. Melanoma associated vitiligo – case report. Acta Clin Croat 2005; 44 (2): 229-30.
 34. Lukinac Lj, Buljan M, Krilić D, Brozić J, Šitum M, Kusić Z. Tumorski biljezi S-100 i MIA u praćenju bolesnika s malignim melanomom. Biochemia Medica 2006; 16 Suppl. 1: 160-1.

Ostalo

 1. Gregurek Novak T, Demarin V, Buljan M, Šitum M: Tvarova hemiatrofia – čo robit a čo povedat Odborny časopis dermatovenerologie, estetickej dermatologie a kozmetiky Derma 3. tisicročia 4/2006 Suplement.

Knjige kongresnih sažetaka i zbornici radova

 1. S. Levanat, B. Pavelić, S. Manojlović, M. Šitum, K. Pavelić, A. Basta-Juzbašić, A. Bale. Loh in jaw cysts as a first molecular evidence of a two hit mechanism for developmental defects. 20th Anniversary meeting of Croatian Biochemical Society. Zagreb, 18.-19. listopada 1996. Knjiga sažetaka: 24.
 2. Smiljana Bolanča- Bumber, Branka Marinović, Mirjana Mustač-Gotovac, Jasna Lipozenčić, Branko Baričević, Mirjana Tudorić, Mirna Šitum, Ivan Dobrić. Antifosfolipidna protutijela u dijagnostici nekih dermatoza. Klinički kolokvij hrvatskog društva za alergologiju u kliničku imunologiju: aktualnosti u kliničkoj i eksperimentalnoj alergologiji. Zagreb, 23.-24.05.1996. Knjiga sažetaka.
 3. S. Levanat, B. Pavelić, M. Šitum, G. Jurić, K. Pavelić, A.E. Bale. Molecular evidence of chromosome 9Q22.3 deletions in Gorlin syndrome region. A two-hit mechanism for developmental defects. 24th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, FEBS ’96. Abstracts book. Barcelona, 1996: PS11-31
 4. S. Levanat, I. Crnić, B. Pavelić, M.  Šitum, E.A. Bale. The Gorlin syndrome gene: a new tumor suppressor in cancer and developmental defects. 1st Congress of the Genetics Society of Slovenia. Ljubljana, 2.-5.09.1997. Proceedings book: 157-8.
 5. Mirna Šitum, Aida Pašić, Branka Marinović, Gorazd Poje, Ines Lakoš-Jukić. Pigmentirane tumorske promjene na koži – dermatološki pristup indikacijama za kirurškoliječenje. Prvi hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije Dubrovnik, 19.-23.09. 1998. Abstract book: 62-3.
 6. Mirna Šitum, Iva Fattorini, Aida Pašić, Ivan Dobrić. Sixteen-year experience in diagnosing and treating dysplastic nevi at our department. The fifth Asian Dermatological Congress Beijing, China, 14.-17. October 1998. Abstract book: 39.
 7. Branka Marinović, Iva Fattorini, Zrinka Bukvić, Mirna Šitum. Multiple spontaneusly developed keloids and treatment. A case report. The fifth Asian Dermatological Congress. Beijing, China, 14.-17. October 1998. Abstract book:39.
 8. B. Grahovac, M. Šitum, S. Marković, I. Furlač, M. Kubat, M. Balija, D. Grgičević. Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato DNA in biological samples by polymerase chain reaction. Prvi hrvatski kongres o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem. Dubrovnik, 1.-3.10.1998. Program: 36.
 9. Crnić, S. Levanat, M. Šitum, A. Basta-Juzbašić, K. Pavelić. Molecular Analysis Hedgehog/Patched Pathway in Patients with Famillial Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome. First international conference on signal transduction. Dubrovnik, 8.-11. 10.1998. Abstracts book: 94.
 10. S. Levanat, I. Crnić, B. Pavelić, M. Šitum, Manojlović S, M. Mubrin-Končar. The Role of Hedgehog/Patched Pathway in Nevoid Bacal Cell Carcinoma Syndrome. First international conference on signal transduction. Dubrovnik, 8.-11.10.1998. Abstracts book: 104-5.
 11. Levanat S, Crnić I, Pavelić B, Šitum M, Manojlović S, Mubrin-Končar M. Role of PTCH in Gorlin Syndrome patients. 30th Annual Meeting of the European Society of Human Genetics, Lisbon. Portugal, 15.-19.08.1998. Proceedings book.
 12. Lakoš-Jukić, M. Šitum, J. Lipozenčić, A. Basta-Juzbašić, Z. Bukvić, B. Marinović, D. Štulhofer-Buzina. CREST syndrome: case report. Clinical Dermatology Update, International Meeting of the International League of Dermatological Societies. Florence, 04.-07.03.1999. Abstracts book: 149.
 13. Mirna Šitum, Jasna Lipozenčić, Sonja Levanat, Ivana Crnić, Mirjana Mubrin-Končar. The Role of PTCH in the Nevoid Basal cell Carcinoma Syndrome or Gorlin Syndrome. 31st International symposium of cancer society of Northrhine-Westfalia and Department of Dermatology Heinrich-Heine University Düsseldorf. Malignant melanoma and non-melanoma skin cancer – the challenge for the 21st century. Düsseldorf, 25th June 1999. Abstracts book: 25.
 14. Basta-Juzbašić, J. Lipozenčić, B. Marinović, A. Pašić, M. Šitum. IgA pemphigus: case report. Clinical Dermatology 2000. Wiena 17-20 May 2000. Book of abstracts: 93.
 15. J. Lipozenčić , M. Šitum, D. Štulhofer Buzina. The most frequent benign tumours of the face skin – the relative and cosmetic indications for dermatosurgery treatment. Clinical Dermatology 2000. Wiena, 17-20 May 2000. Book of abstracts: 117.
 16. J. Lipozenčić, M. Šitum, D. Štulhofer Buzina. Precancerous lesions of the skin – the absolute indications for dermatological surgery treatment. Clinical Dermatology 2000. Wiena, 17-20, May 2000. Book of abstracts: 117.
 17. Šitum M. Congenital giant naevus – therapeutic challenge. III. kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem. Split, 20-24. September 2000. Zbornik sažetaka: 185.
 18. Šitum M. Naevus dysplasticus – atypic nevus or precursor melanoma. III. kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem. Split, 20-24. September 2000. Zbornik sažetaka: 94-5.
 19. Mirna Šitum, Blaženka Grahovac, Jasna Lipozenčić, Branka Marinović. Detection and genotyping of Borrelia burgdorferi sensu lato by polymerase chain reaction in Croatia. 3rd Lyme borreliosi Workshop, Trieste – Italy, 23-25 November 2000. Abstract book.
 20. Mirna Šitum, Ivo Milinović, Ivica Buzov, Denis Kulić, Luka Bakić, Gorazd Poje. Eksplozivne ozljede u pripadnika IV. gardijske brigade Hrvatske vojske u razdoblju domovinskog rata. Prvi hrvatski kongres vojne medicine, Zagreb, 26. – 28. listopada 2000. Zbornik radova: 89-94.
 21. Mirna Šitum, Ivo Milinović, Ivica Buzov, Denis Kulić, Luka Bakić, Gorazd Poje. Smrtonosne ratne ozljede u pripadnika IV. gardijske brigade Hrvatske vojske u razdoblju od 1991. do 1995. godine. Prvi hrvatski kongres vojne medicine, Zagreb, 26. – 28. listopada 2000. Zbornik radova: 93.
 22. Mirna Šitum, Ivo Milinović, Ivica Buzov, Denis Kulić, Luka Bakić, Gorazd Poje. Raznolikosti ratnih politrauma u pripadnika IV. gardijske brigade Hrvatske vojske u razdoblju od 1991. do 1995. godine. Prvi hrvatski kongres vojne medicine, Zagreb, 26. – 28. listopada 2000. Zbornik radova: 97-100.
 23. H. Cvitanović, M. Šitum, E. Knežević. Dermatoze u vojnika ročnika. Prvi hrvatski kongres vojne medicine, Zagreb, 26.-28. listopada 2000. Zbornik radova: 461-3.
 24. Šitum M, Štulhofer Buzina D. Giant melanocytic and epidermal congenital naevi – therapeutic challenge. III. kongres školske medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb 5.-7. travnja 2001. Knjiga sažetaka: 122.
 25. Šitum M, Štulhofer Buzina D. Halo nevi in childhood. III. kongres školske medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb 5.-7. travnja 2001. Knjiga sažetaka: 123.
 26. Mirna Šitum, Sanja Poduje. Epidemiološka slika sifilisa u 12-godišnjoj kazuistici Klinike za kožne i spolne bolesti KB “Sestre milosrdnice”. 3. Simpozij o spolno prenosivim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik, 14.-16. svibnja 2001. Knjiga sažetaka.
 27. Basta- Juzbašić, A. Bakija-Konsuo, M. Šitum, M. Nardelli- Kovačić, D. Lončarić, S. Seiwerth. Mal de Meleda still present on the island of Adriatic sea. 3rd Congress of the Mediterranean Association of Dermatology, Kemer – Antalya,Turkey, May 23-27, 2001. Abstract Book: 78.
 28. Šitum M, Grahovac B, Dobrić I, Štulhofer Buzina D, Poje G. Indirect fluorescence assay and polymerase chain reaction in detecting borrelia afzelii infections. 64. znanstveno stručni sastanak Hrvatskog društva infektologa s međunarodnim sudjelovanjem, Varaždin, 23. – 26. svibnja 2001. Knjiga sažetaka: 7-8.
 29. Šitum M, Grahovac B, Dobrić I, Štulhofer Buzina D. Borrelia burgdorferi sensu lato – detection and genotyping by polymerase chain reaction in Croatia. 64. znanstveno stručni sastanak Hrvatskog društva infektologa s međunarodnim sudjelovanjem, Varaždin, 23. – 26. svibnja 2001. Knjiga sažetaka:56.
 30. Šitum M, Levanat S, Štulhofer Buzina D. Study of CDKN2A/P16 in familial melanoma kindreds in Croatia. Regional Meeting- Medical Education in Dermatology, Rhodes, Greece, September 6-9, 2001. Book of Abstracts: 201.
 31. Šitum M, Štulhofer Buzina D, Soldo-Belić A, Troskot N. Microsporia canis-our experience. Regional Meeting – Medical Education in Dermatology, Rhodes, Greece, September 6-9, 2001. Book of Abstracts: 181.
 32. Nola I, Šitum M, Kotrulja L. The most frequent disorders of the skin and oral mucosa. 1st dental congress of Bosnia and Herzegovina with international partipation, Sarajevo, October 17-20, 2001. Book of abstracts: 97.
 33. Šitum M, Nola I, Delalle N, Kotrulja I. The frequency of blistering diseases in period 1995 – 2000 in Clinical Department of Dermatovenerology, University Hospital “Sestre milosrdnice”, Zagreb, Croatia. 1st dental congress of Bosnia and Herzegovina with international partipation, Sarajevo, October 17-20, 2001. Book of abstracts: 171-2.
 34. Mirna Šitum. Kliničke raznolikosti i poteškoće u diferencijalnoj dijagnostici malignog melanoma. I. kongres Hrvatskog onkološkog društva, Zagreb, 28.-30. studenoga 2001. Zbornik radova: 199-200.
 35. Mirna Šitum, Lena Kotrulja, Sanja Poduje, Jelena Meštrović-Štefekov, Davor Tomas, Vladimir Stančić, Krešo Zurak. Multidisclipinary approach to dermatological patients – case report. I. kongres telemedicine s međunarodnim sudjelovanjem, Makarska, 16.-18. svibnja, 2002. Knjiga sažetaka.
 36. Lena Kotrulja, Mirna Šitum, Sanja Poduje, Jelena Meštrović-Štefekov, Liborija Lugović. Telemedicine in dermatology. I. kongres telemedicine s međunarodnim sudjelovanjem, Makarska, 16.-18. svibanj, 2002. Knjiga sažetaka.
 37. L. Kotrulja, M. Šitum, K. Kostović, M. Grce. Genital infection with papillomaviruses (HPVs) in men and women. 4. simpozij o spolno prenosivim bolestima s eđunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik, 15.-17. travnja 2002. Knjiga sažetaka.
 38. J. Lipozenčić, M. Šitum, B. Marinović. Epidemiology of lyme disease. 1. hrvatski simpozij o lyme boreliozi s međunarodnim sudjelovanjem, Požega 2002. Knjiga sažetaka: 8-10.
 39. M. Šitum. Rjeđe i atipične kožne manifestacije lajmske bolesti. 1. hrvatski simpozij o lyme boreliozi s međunarodnim sudjelovanjem, Požega 2002. Knjiga sažetaka: 17-8.
 40. Lipozenčić Jasna, Jakić-Razumović Jasminka, Batinac Tanja, Pašić Aida, Mirna Šitum, Sandra Herman. Expression of catepsin D and cutaneous malignant melanoma. 14th Ljudevit Jurak International symposium on comparative patholology, June 6-7, 2003. Book of abstracts: 18.
 41. Meštrović-Štefekov Jelena, Šitum Mirna, Zarubica Jelena, Kotrulja Lena, Vučić Majda. Granuloma annulare and necrobiosis lipoidica: clinical and histopathological resemlance and differences. Case report. 14th Ljudevit Jurak International symposium on comparative patholology, June 6-7, 2003. Book of abstracts: 25.
 42. Lugović Liborija, Šitum Mirna, Soldo-Belić Antica, Vučić Majda. Pathohistological verification of clinical suspected psoriasis vulgaris skin changes. 14th Ljudevit Jurak International symposium on comparative patholology, June 6-7, 2003. Book of abstracts: 28.
 43. Šitum Mirna, Papić Marijana, Bučan Željka, Nola Ivana. Nevus dysplasticus – precursor of melanoma malignum? 14th Ljudevit Jurak International symposium on comparative patholology, June 6-7, 2003. Book of abstracts: 35.
 44. Vučić Majda, Rožanković Sandra, Vucelić Vesna, Belicza Mladen, Šitum Mirna. Non-melanoma skin cancer and precancerous skin lesions in the 1996-2002 period. 14th Ljudevit Jurak International symposium on comparative patholology, June 6-7, 2003. Book of abstracts: 38.
 45. L. Kotrulja, M. Šitum, L. Lugović. Lues resolutiva in a young man: a case report. 5 simpozij o spolno prenosivim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 2003. Knjiga sažetaka: 75.
 46. M. Šitum, Ž. Bučan, L. Kotrulja, K. Kostović. Our experience in treatment sexually transmited disease (STDs) in the STD outpatient in the Department of dermatovenereology of Clinical hospital «Sestre milosrdnice», Zagreb. 5 simpozij o spolno prenosivim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 2003. Knjiga sažetaka: 78.
 47. M. Šitum, Ž. Bučan. The most common face tumors and our experiance in their dermatosurgical treatment. Dermatološki dnevi, Maribor, Slovenija, 7-8. november 2003., Knjiga sažetaka: 7-10.
 48. M. Šitum, Ž. Bučan. Lesions on the and our experiance in their dermatosurgical treatment. I. kongres udruženja plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih kirurga u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 24.-27. rujan 2003. Book of abstracts: 27.
 49. Vučetić B, Novosel SA, Matejčić A, Đaković N, Šitum M, Marić-Brozić J, Nola I.. Biopsy of the sentinel lymph nodes, performed by gamma probe patients with malignant melanoma. I. kongres udruženja plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih kirurga u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 24.-27. rujan 2003. Book of abstracts: 57.
 50. Soldo Belić A, Šitum M, Meštrović-Štefekov J, Rajčić N. Lichen sclerosus et atrophicus-case report. 15th Ljudevit Jurak International symposium on comparative patholology, June 4-5, 2004. Book of abstracts: 29.
 51. Vučetić Borki, Matejčić Aljoša, Novosel Sunčica, Šitum Mirna, Đaković Nikola, Krušlin Božo. Biopsy of sentinel lymph nodes, perfomed by gamma-probe in patients eith malignant melanoma. 2nd Croatian congress on telemedicine, 2004. Book of abstracts. 94-5.
 52. Šitum Mirna, Kotrulja Lena, Jajić Zrinka, Tomas Davor, Čupić Hrvaoje, Belicza Mladen. Interdisciplinary approach to dermatologic and rheumathologic patients with special reference to pathohistologic diagnostics. 2nd Croatian congress on telemedicine, 2004. Book of abstracts. 96-7.
 53. Šitum M. Pigmentni nevusi i rizik nastanka melanoma. 2. kongres Hrvatskog onkološkog društva, Opatija 2004. Knjiga sažetaka: 90.
 54. Franceschi M, Rončević S, Marić Brozić J, Jazvić M, Đaković N, Šokčević M, Lukač J, Šitum M, Kusić Z. Efficacy of ultrasonography in follow-up of patients with melanoma. 2. kongres Hrvatskog onkološkog društva, Opatija 2004. Knjiga sažetaka: 156.
 55. Lukinac Lj, Krilić D, Brozić J, Đaković N, Delalle N, Šitum M, Kusić Z. Određivanje tumorskih biljega S100 B i MIA proteina u serumu bolesnika s melanomom. 2. kongres Hrvatskog onkološkog društva, Opatija 2004. Knjiga sažetaka: 157.
 56. Vučetić B, Novosel S, Matejčić A, Đaković N, Marić Brozić J, Šitum M, Nola I, Krušlin B, Čupić H, Kusić Z. Biopsija sentinel limfnog čvora vođena gama-sondom u bolesnika s malignim melanomom. 2. kongres Hrvatskog onkološkog društva, Opatija 2004. Knjiga sažetaka. 158.
 57. Mirna Šitum, Branka Marinović, Aleksandra Basta-Juzbašić. Genodermatoses. II dermatološki dnevi. Maribor, 2004. Zbornik sažetaka. 13-5.
 58. Aleksanda Basta-Juzbašić, Ana Bakija-Konsuo, Mirna Šitum. Mal de Meleda. II dermatološki dnevi. Maribor, 2004. Zbornik sažetaka. 41-4.
 59. Igor Bartenjev, Lenka Oremović, Mirjam Rogl Butina, Ines Sjerobabski Masnec, Mirna Šitum, Petra Štrus, Karmen Voda. Kliničko preizkušanje učinkovitosti dermokozmetične vlažilne nege za kožo nagnjeno k aknam. II dermatološki dnevi. Maribor, 2004. Zbornik sažetaka. 190-99.
 60. Kotrulja L, Oremović L, Sjerobabski Masnec I, Šitum M, Akik N, Bučan Ž, Vurnek M, Jukić Z, Tadinac-Babić M, Hajncl Lj. Correlation between quality of life and psychological impact of acne vulgaris. Prvi hrvatski kongres znanstvenika iz domovine i inozemstva, Zagreb-Vukovar, 2004. 656.
 61. Šamija I, Lukač J, Marić-Brozić J, Šitum M, Končar Mubrin M, Kusić Z: Microphthalmia-associated transcription factor and tyrosinase as markers of melanoma cells in blood of patients with melanoma Annual Meeting of Croatian Immunological Society September 29-October 02 2005, Božava, Dugi otok. Abstract Book: poster 3.
 62. Šitum M. Tumori usne šupljine, Spolno prenosive bolesti i infekcije u usnoj šupljini. Tečajevi trajne izobrazbe 2005., Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 63. Đaković N, Šitum M. Maligni melanom i pigmentirane promjene na koži – interdisciplinarni pristup. Program stalnog medicinskog usavršavanja 2005./2006., Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 64. Mirna Šitum, Klaudija Šebetić, Marija Buljan. Complications in dermatosurgery. 3. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem, Split, Hrvatska, svibanj 2006. Knjiga sažetaka: 51.
 65. Mirna Šitum, Lenka Oremović, Marija Buljan. Rhinophyma – our experience with surgical treatment. 3. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem, Split, Hrvatska, svibanj 2006. Knjiga sažetaka: 58-9.
 66. Maja Vurnek, Marija Buljan, Lena Kotrulja, Mirna Šitum. Quality of life, psychological status and illness perceptions. 3. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem, Split, Hrvatska, svibanj 2006. Knjiga sažetaka: 71.
 67. Liborija Lugović, Mirna Šitum, Marija Buljan, Sanja Poduje, Klaudija Šebetić. Results of the determination of serum markers in patients with malignant melanoma. 3. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem, Split, Hrvatska, svibanj 2006. Knjiga sažetaka: 71-2.
 68. Sanja Poduje, Liborija Lugović, Klaudija Šebetić, Mirna Šitum. The role of tumor markers in predicting the course of malignant melanoma. 3. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem, Split, Hrvatska, svibanj 2006. Knjiga sažetaka: 72.
 69. Maja Vurnek, Marija Buljan, Sanja Poduje, Mirna Šitum. Illness perceptions and quality of life in patients with anogenital warts. 3. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem, Split, Hrvatska, svibanj 2006. Knjiga sažetaka: 100-1.
 70. Liborija Lugović, Marija Buljan, Antica Soldo-Belić, Mirna Šitum. Pyoderma gangrenosum – standard and new therapy. 3. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem, Split, Hrvatska, svibanj 2006. Knjiga sažetaka: 106.
 71. Mirna Šitum, Marija Buljan, Željana Bučan. Variations in clinical presentation of malignant melanoma. 3. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem, Split, Hrvatska, svibanj 2006. Knjiga sažetaka: 115.
 72. Mirna Šitum, Marija Buljan, Željana Bučan. Naevus Spitz. 3. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem, Split, Hrvatska, svibanj 2006. Knjiga sažetaka: 118.
 73. Marija Buljan, Maja Vurnek, Mirna Šitum, Željka Čubrilović: How much patients suffer because of anogenital warts? 15th Congress of the EADV October 4-8, 2006 Rhodos – Greece. Abstract Book: P037.2
 74. Lena Kotrulja, Maja Vurnek, Marija Buljan, Mirna Šitum: Psychological status and illness perception in patients with malignant melanoma. 15th Congress of the EADV, October 4-8, 2006 Rhodos – Greece. Abstract Book: P036.9
 75. Šamija, J. Lukač, J. Marić Brozić, M. Šitum, Z. Kusić: Correlation between proportions of different lymphocyte subsets and presence of melanoma cells in blood of patients with melanoma. 16th European Congress of Immunology, September 2006, Paris, France. Abstract Book: PD-2837.
 76. Lugović L, Buljan M, Bulat V, Šitum M. Variations in clinical presentation of erythema multiforme. 16th Congress EADV, Vienna, Austria 16-20 May 2007. Abstract Book: P42. Miscellaneous: P1478.
 77. Lugović L, Buljan M, Poduje S, Bulat V, Šitum M. Cicatrial pemphigoid with oral and ocular manifestations: A case report. 16th Congress EADV, Vienna, Austria 16-20 May 2007. Abstract Book: P04; Bullous Diseases: P168.
 78. Šitum M, Buljan M, Oremović L, Vurnek M. Electrosurgical management of rhinophyma. 16th Congress EADV, Vienna, Austria 16-20 May 2007. Abstract Book: P35; Surgical therapy: P1285.
 79. Vurnek M, Oremović L, Buljan M, Šitum M. Psychological influence of androgenetic alopecia. 16th Congress EADV, Vienna, Austria 16-20 May 2007 Abstract Book: P31; Psychodermatology: P1183.
 80. Marija Buljan, Mirna Šitum, Nada Rajačić, Maja Vurnek. Epidemiological data on the malignant melanoma from the referral centre in Croatia. 1st BH international dermato-venerology conference, Sarajevo, 23-26. May 2007. O28.
 81. Ines Sjerobabski Masnec, Karmen Voda, Mirna Šitum. What people know about UV radiation and do they protect ourselves adequately. 1st BH international dermato-venerology conference, Sarajevo, 23-26. May 2007. O31.
 82. Mirna Šitum. The role of UV radiation in the development of malignant melanoma. 1st BH international dermatovenerology conference, Sarajevo, 23-26. May 2007. O25
 83. Vurnek, Marija Buljan, Mirna Šitum: Scar on the body, scar on the soul. 1st BH international dermatovenerology conference, Sarajevo, 23-26. May 2007. O47
 84. Šitum M, Buljan M. Tumor lesions of external genitalia. The 23rd IUSTI-EUROPE, Cavtat 2007. Abstract book: 43-44.
 85. Buljan M, Šitum M. Genital piercing – a fashion with possible complication. The 23rd IUSTI-EUROPE, Cavtat 2007. Abstract book: 62.
 86. Šitum M, Buljan M, Lugović L. STDs in the oral cavity. The 23rd IUSTI-EUROPE, Cavtat 2007. Abstract book: 105.
 87. Lugović L, Bulat V, Šitum M, Grgurević T, Buljan M. Sexually transmited disease in dermatovenerological practice at the beginning of the 21st century. The 23rd IUSTI-EUROPE, Cavtat 2007. Abstract book: 114.
 88. M. Vurnek, M. Buljan, M. Šitum. Illness perceptions and quality of life in patients with skin tumours. 21st World Congress of dermatology, Buenos Aires, Argentina, 2007. Abstract book: 1943.
 89. Sjerobabski Masnec, M. Buljan, M. Vurnek, K. Šebetić, S. Poduje, M. Šitum. Knowledge about side effects of UV rays in Croatia. 21st World Congress of dermatology, Buenos Aires, Argentina, 2007. Abstract book: 5091.
 90. L. Kotrulja, L. Lugović, M. Vurnek, M. Buljan, M. Šitum. Psychoneuroimmunologic aspects of malignant melanoma. 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry, Poland 2007; S1. 3: 17-18.
 91. Lugović L, Gregurević T, Šitum M, Buljan M, Bulat V. Učestalost spolno prenosivih bolesti u Klinici za dermatovenerologiju „KB Sestre milosrdnice“.9. Simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama. Knjiga sažetaka: 87.
 92. Maja Vurnek Živković, Mirna Šitum. Psychological aspects of aging. 2nd international Congress on antiaging and preventive medicine, April 10-12 2008. Book of Abstracts: 36.
 93. Liborija Lugović Mihić, Vedrana Bulat, Marija Buljan, Mirna Šitum. Acroangiodermatitis (Pseudo-Kaposi Sarcoma): a case report. 17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Pariz. 17. – 21. rujna 2008. Abstract book, p. 190 (FP1690).
 94. Maja Vurnek Živković, Marija Buljan, Iva Blajić, Željana Bucan, Mirna Šitum. Psychological importance of hair and the influence of hair loss. 6th World Congress of the International Academy of Cosmetic Dermatology, June 18-20 2008, Lisbon, Portugal. Abstract book: 072.
 95. Iva Blajić, Maja Vurnek Živković, Emil Dediol, Marija Buljan, Mirna Šitum. Overview of the fillers. 6th World Congress of the International Academy of Cosmetic Dermatology, June 18-20 2008, Lisbon, Portugal. Abstract book: 066.
 96. Biljan D, Filaković P, Šitum M, Vurnek Živković M, Laufer D, Troskot N, Buljan M, Buljan D, Kostović K. Psychiatric disorders in patients suffering from psoriasis. 2nd Coatian Congress of Psychodermatology,September 25-28 2008, Zagreb, Croatia. Abstract Book: 18.
 97. Buljan M, Vurnek Živković M, Šitum M, Ćubrilović Ž, Blajič I, Gregurek Novak T. Psychological burden of anogenital warts. 2nd Coatian Congress of Psychodermatology, September 25-28 2008, Zagreb, Croatia. Abstract Book: 21.
 98. Šitum M. Psychological aspect of aging. 2nd Coatian Congress of Psychodermatology, September 25-28 2008, Zagreb, Croatia. Abstract Book: 45-6.
 99. Blajić I, Buljan M, Vurnek Živković M, Šitum M. Delusion of parasitosis – the importance of multidisciplinary approach. 2nd Croatian Congress of Psychodermatology, September 25-28 2008, Zagreb, Croatia. Abstract Book: 50-51.
 100. Bolanča Ž, Šitum M, Bolanča M, Gregurek R. Psychological aspect of the patients who undergo esthetic surgery. 2nd Croatian Congress of Psychodermatology, September 25-28 2008, Zagreb, Croatia. Abstract Book: 51-52.
 101. L. Lugović Mihić, V. Bulat, M. Buljan, M. Šitum. Acroangiodermatitis (Pseudo-Kaposi Sarcoma): a case report. 17th Congress EADV, Paris, France. 2008 September Abstract Book.
 102. Šitum M, Vurnek Živković M, Dediol I. Knowledge and attitudes towards sun protection and UV radiation among melanoma patients. 1. hrvatski kongres psihoonkologije i liasonske psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem, 19-22. ožujka 2009., Pula. Abstract Book: 17-18..
 103. Vurnek Živković M, Šitum M. Psychological interventions for melanoma patients. 1. hrvatski kongres psihoonkologije i liasonske psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem, 19-22. ožujka 2009., Pula. Abstract Book: 24.
 104. Šitum M, Dediol I, Vurnek Živković M, Buljan M, Buljan D: Delusions of parasitosis. 4. Hrvatski Simpozij o poremećajima uzrokovanim stresom s međunarodnim sudjelovanjem, Rabac lipanj 2009. g Knjiga sažetaka; 48
 105. Liborija Lugović Mihić, Marija Buljan, Mirna Šitum, Vlatka Čavka. Uloga imunih faktora u procesu cijeljenja rane. Prvi kongres hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb. 21. – 23. svibnja 2009. Zbornik radova, str. 129.
 106. Šitum M, Čavka V. Prevencija razvoja kroničnih rana – značaj kompresivne terapije. Prvi simpozij o prevenciji i liječenju hroničnih rana Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Tuzla. 1.i 2. listopada 2009. Knjiga sažetaka, str. 33.
 107. Mirna Šitum, Liborija Lugović Mihić, Marija Buljan, Vedrana Bulat, A Šešerko: Erythema multiforme u HIV-pozitivnog bolesnika nakon prekida antiretroviralne terapije: prikaz slučaja. Prvi hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 5.-7. lipnja 2009. Knjiga sažetaka, str. 18.
 108. Kotrulja L, Vurnek M, Sjerobabski Masnec I, Šitum M, Vuletic Mavrinac G: psychological impact of acne vulgaris and isotretinoin treatment. XIII ESDaP, Venice, 17-22. September 2009
 109. M. Buljan , Z. Bolanca , M. Vurnek Zivkovic , M. Situm Multiple primary melanoma; epidemiological data from the Croatian Referral Melanoma Centre. EADV Berlin 7-10 October 2009. P664.
 110. Z. Bolanca , N. Troskot , M. Buljan , M. Situm: High level of MIA after resection of melanoma revealed low grade non Hodgkin lymphoma – a case report. EADV Berlin 7-10 October 2009. P679.
 111. Mirna Šitum, Vedrana Bulat, Željana Bolanča, M. Mataija, Nives Pustišek: Chilhood malignant melanoma. 5. hrvatski onkološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem 24-28.03.2010. Cavtat. Abstract Book 25-6.
 112. Vedrana Bulat, Mirna Šitum, L. Bradić, Suzana Ožanić Bulić, S. Bulat: Clinical presentation of a patient with localized acquired cutis laxa of abdomen: a case report 7th EADV Spring Symposium, Cavtat, Croatia 13-16 May 2010. Abstarct Book P068
 113. Liborija Lugović Mihić, S. Peršić, J. Budimir, Mirna Šitum, Vedrana Bulat: Oral lesions in patients with lichen planus. 7th EADV Spring Symposium, Cavtat, Croatia 13-16 May 2010. Abstarct Book P268
 114. Marija Buljan, Sanja Poduje, Mirna Šitum, Vedrana Bulat, Željana Bolanča: Multiple angiokeratomas of the vulva – a case report and literature review. 7th EADV Spring Symposium, Cavtat, Croatia 13-16 May 2010. Abstarct Book P434.
 115. N Pustišek, M Šitum, N Sikanić Dugić, V Hirsl Hecej, M Domjan: Halo nevi. 10th ESPD Congress May 20-22 2010 Lausanne, Switzerland. Abstract Book  PP153.
 116. Mirna Šitum, Iva Dediol: Fotostarenje kože: molekularno-genetski aspekti. VII. Dermatološki dnevi v Mariboru 5-6.11.2010 Maribor, Zbornik Predavanj; 7-8.
 117. Mirna Šitum, Marija Buljan, Maja Vurenk Živković, Iva Dediol: Epidemiology of multiple melanoma in Croatia. HDIR-1 from bench to clinic Zagreb 11. November 2010. Book of Abstracts; 52.
 118. Ines Sjerobabski Masnec, Mirna Šitum, Željana Bolanča: The role of cosmeceuticals in antiaging. IIIrd Anti-Aging Congress 2011 13-12 March, Bled Slovenia. Abstract Book: 23.
 119. L. Lugović Mihić, K. Šebetić, D. Tomas, M. Šitum: Perifolliculitis capitis abscendens and suffodiens in a white patient: diagnostic and therapeutical problem. 8TH EADV Spring Symposium Carlsbad, Checz Republic 14-17 April 2011; Abstract Book P090.
 120. Šitum M: Knowledge about illness among melanoma patients. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 51.
 121. Vurnek Živković M, Dediol I, Šitum M: Illness perception in dermatology. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 52.
 122. Lugović Mihić L, Bakula A, Šitum M, Turčić J, Sinković A: Contact allergy of the oral mucosa. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 66-7.
 123. Čavka V, Šitum M: Advisability of color Doppler ultrasonography for diagnosing calf deep venous thrombosis. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 84.
 124. Šitum M, Dediol I: Photoaging of the skin – molecular and genetic view. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 98.
 125. Bulat V, Šitum M, Bradić L, Ožanić Bulić S, Duvančić T, Mišanović B, Vidović I: Clinical presentation of a patients with erythema annulare centrifugum: a case report. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 107.
 126. Šebetić K, Šitum M, Špoljar S: The use of occlusive alginate dressing with medical honey on a radiation-induced wound: a case report. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 110.
 127. Buljan M, Šitum M: A giant congenital nevus spilus in a 12-year old girl. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 111.
 128. Šitum M, Kolić M: Appropriate sun protection. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 114.
 129. Šitum M, Kolić M: Dermatological signs of diabetes mellitus. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 115.
 130. Bolanča Ž, Troskot N, Šitum M: Chemotherapy plus monoclonal antibody therapy in the treatment of melanoma and non-Hodgkin lymphoma. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 117.
 131. Duvančić T, Lugović Mihić L, Šitum M: The role of superantigen in atopic dermatitis. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 121.
 132. Dediol I, Vurnek Živković M, Šitum M: Quality of life and psychological comorbidity in patients with psoriasis and atopic dermatitis. 4. Kongres hrvatskih dermatovenerologa. Osijek/Vukovar 5-8. svibnja 2011. Knjiga sažetaka; 99.
 133. M. Šitum, Ž. Bolanča, M. Kolić, S. Jerković Gulin, D. Gulin: Epidemiology of diagnosed dysplastic nevus in Refferal Centre for Melanoma. 4th Interantional Congress of Croatian Association for protection of non-Ionizing Radiation „Influence of non ionizing radiation on eyes and skin“, Rab, 26-28 May 2011. Knjiga Sažetaka: broj 4
 134. L. Lugović Mihić, T. Duvančić, M. Šitum, J. Mihić, V. Bulat: Actinic Reticuloid – Photosensitivity or Pseudolymphoma. 4th Interantional Congress of Croatian Association for protection of non-Ionizing Radiation „Influence of non ionizing radiation on eyes and skin“, Rab, 26-28 May 2011. Knjiga Sažetaka: broj 5
 135. V. Bulat, I. Dediol, I. Ljubičić, L. Bradić, L. Kotrulja: The mechanisms of Action of Phototherapy in the Treatment of the most Common Dermatoses. 4th Interantional Congress of Croatian Association for protection of non-Ionizing Radiation „Influence of non ionizing radiation on eyes and skin“, Rab, 26-28 May 2011. Knjiga Sažetaka: broj 6
 136. M. Šitum, M. Kolić, S. Ožanić Bulić: Melasma – updated treatments. 4th Interantional Congress of Croatian Association for protection of non-Ionizing Radiation „Influence of non ionizing radiation on eyes and skin“, Rab, 26-28 May 2011. Knjiga Sažetaka: broj 34
 137. M. Vurnek Živković, M. Šitum: Causes of Melnoma – patients perspective. 4th Interantional Congress of Croatian Association for protection of non-Ionizing Radiation „Influence of non ionizing radiation on eyes and skin“, Rab, 26-28 May 2011. Knjiga Sažetaka: broj 46
 138. Pustišek Nives, Šitum Mirna, Hirsi-Hecej Vlasta, Šikanić-Dugić Nives, Domljan Mislav Luka: Protection against solar ultraviolet radiation in childhood. 4th Interantional Congress of Croatian Association for protection of non-Ionizing Radiation „Influence of non ionizing radiation on eyes and skin“, Rab, 26-28 May 2011. Knjiga Sažetaka: broj 60B
 139. Pustišek Nives, Šitum Mirna: UV. Radiation, apoptosdis and skin. 4th Interantional Congress of Croatian Association for protection of non-Ionizing Radiation „Influence of non ionizing radiation on eyes and skin“, Rab, 26-28 May 2011. Knjiga Sažetaka: broj 60C
 140. Šitum M, Dediol I, Buljan M, Bulat V, Vurnek Živković M, Bolanča Ž: Dysplastic nevus- risk factor or disguise for melanoma. 4th Interantional Congress of Croatian Association for protection of non-Ionizing Radiation „Influence of non ionizing radiation on eyes and skin“, Rab, 26-28 May 2011. Knjiga Sažetaka: broj 70.
 141. Šitum M, Dediol I: Nevus dysplasticus vrs. Melanoma. 1. Kongres dermatovenerologa Crne gore. Bečići 13-16 june 2011; Knjiga sažetaka; 31-2.
 142. M. Situm, I. Dediol, M. Kolic, I Ljubicic, T. Duvancic: Patient with more then 20 primary malignant melanoma. EADV Lisbon 2011 October 20-24; P0654

Monoautorske knjige:

 1. Mirna Šitum. Naranče i mrtve ribe. Naklada Slap, 2004.
 2. Mirna Šitum. Oranges and Dead Fish. Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
 3. Šitum Mirna. Odabrana poglavlja iz pedijatrijske dermatologije. Naklada Slap, 2010.
 4. Šitum Mirna. Poremećaji pigmentacije-odabrana poglavlja. Naklada Slap, 2011.
 5. Mirna Šitum. Urednica hrvatskog izdanja G. Rassner. Dermatologija – udžbenik i atlas. Naklada Slap, 2004.

Multiautorske knjige:

 1. Šitum Mirna, Antica Soldo Belić. Kronične rane. Naklada Slap, 2006.
 2. Šitum Mirna, Lenka Oremović. Trihologija. Naklada Slap, 2007.
 3. Danijel Buljan, Mirna Šitum, Marija Buljan, Maja Vurnek Živković. Psihodermatologija. Naklada Slap, 2008
 4. Šitum Mirna. Dermatološka kirurgija. U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Naklada Zadro, Zagreb, 1999: 45-8.
 5. Šitum Mirna. Lyme bolest. U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Naklada Zadro, Zagreb, 1999: 101-3.
 6. Šitum Mirna. Madeži (Pigmentirani nevusi). U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Naklada Zadro, Zagreb, 1999: 293-7.
 7. Šitum Mirna. Paraneoplastičke dermatoze. U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Naklada Zadro, Zagreb, 1999: 298-300.
 8. Šitum Mirna. Dermatološka kirurgija. U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2004: 42-6.
 9. Šitum Mirna. Lajmska bolest. U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2004: 129-33.
 10. Šitum Mirna. Madeži (Pigmentirani nevusi). U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2004: 450-7.
 11. Šitum Mirna. Paraneoplastičke dermatoze. U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2004: 458-60.
 12. Šitum Mirna. Dermatološka kirurgija. U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2008: 52-6.
 13. Šitum Mirna. Lajmska bolest. U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2008: 145-50.
 14. Šitum Mirna. Madeži (pigmentirani nevusi). U: Prof. dr. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2008: 507-14.
 15. Šitum Mirna. Paraneoplastične dermatoze. U: Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić i sur. Ur. Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2008: 515-20.
 16. Mirna Šitum. Kožne promjene u onkoloških bolesnika (Limfedem, Paraneoplastične dermatoze, Alopecija). U: Mirko Šamija, Damir Nemet (urednici). Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. Medicinska naklada 2010; 164-73.
 17. Mirna Šitum. 10. Dermatologija. U: Drugo hrvatsko izdanje MSD priručnik dijagnostike i terapije osamnaesto izdanje Placcebo Split 2010; 929-1028.
 18. Mirna Šitum. Izabrana poglavlja iz dermatovenerologije. U: Božidar Vrhovac, Branimir Jakšić, Željko Reiner, Boris Vucelić: Interna medicina – sveučilišni udžbenik, 2008. g. 1613-25.
 19. Mirna Šitum – stručni suradnik. 6. poglavlje: Upalne lezije sluznice usne šupljine u Greenberg, Glick: Burketova oralna medicina: dijagnoza i liječenje. Medicinska naklada Zagreb, 2006.
 20. Mirna Šitum. Sunčajte se pametno i odgovorno! U: Mladen Iličković ur. Sunce pod lupom. Biblioteka festivala prvih ljeto 2010. g. 111-23.
 21. Mirna Šitum: Brada. U: Liječnici pisci u hrvatskoj književnosti od Dimitrije Demetra do danas. (Ana Batinić, urednik) Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti Zagreb prosinac 2008.; 204-7.
 22. Šitum Mirna, Marija Buljan. Tumori podrijetla folikula dlake i paraneoplastične promjene na dlakama. U: Dubravka Šimić, Nermina Hadžigrahić urednice. Bolesti vlasišta i kose. Mostar 2010. g. GNP Solvej. 121-32.
 23. Sanda Stanec, Mirna Šitum. Melanom – protokol liječenja. Znanje. d.d., Zagreb, 2003. 92 stranice.
 24. Mirna Šitum. Vrijednost patohistoloških prognostičkih čimbenika novotvorina kože u kliničkoj dermatološkoj praksi. U: B. Šarčević. Patohistološka obilježja i prognostički pokazatelji novotvorina kože. Zagreb, 2007. 30-9.

Uvodna, pozvana predavanja na međunarodnim skupovima:

 1. Internacionalni simpozij «New trends in immunodermatology». Zagreb,1999.
 2. Internationalni simpozij «Pediatric dermatovenerology». Zagreb,2000.
 3. Internacionalni kongres «Skin Changes and the Face». Cavtat, 2001.
 4. I. hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem «Lyme borreliosis». Varaždin, 2002.
 5. II. kongresu hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2002.
 6. V. Simpozij o spolno prenosivim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2003.
 7. II. Kongres Hrvatskog onkološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 2004.
 8. III. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem. Split, 2006.
 9. Prvi kongres dermatovenerologa BiH s međunarodnim sudjelovanjem. Sarajevo, 2007.
 10. 23. IUSTI Europe. Cavtat, 2007.
 11. IV. hrvatsko-talijanski Simpozij o psorijazi. Zagreb, 2008. g.
 12. Prvi hrvatski kongres psihoonkologije i liasonske psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem. Pula, 2009.
 13. Prvi simpozij o prevenciji i liječenju hroničnih rana Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Tuzla, 2009.
 14. 2. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem “Potkoljenični vrijed”. Primošten, 2009.
 15. Peti Hrvatski onkološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Cavtat, 2010.
 16. VII. Dermatološki dnevi. Maribor, 2010.
 17. 22nd Ljudevit Jurak International Symposium on comparative pathology. Zagreb, 2011.
 18. Prvi Kongres dermatovenerologa Crne gore s međunarodnim sudjelovanjem. Bečići, 2011.
 19. 2nd Continental Congress of Dermatology of the International Society of Dermatology. St. Petersburg, Russia 2011.
 20. International Congress of Dermatology „Systemic Treatment in Dermatovenerology. Ljubljana, 2011.
 21. IV.Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Kronične rane lokalno liječenje izazov za kliničare“. Primošten, 2011.

Glavni urednik ili član uredništva znanstvenog časopisa:

Uredništvo u časopisima

 1. Od 1996. g. članica uredničkog odbora Acta Dermatovenerologica Croatica. (Science Citation Index Expanded).
 2. Od 2000. g. članica uredničkog odbora Acta Clinica Croatica. (Science Citation Index Expanded).
 3. Od 2000. do 2004. g bila je članica uredničkog odbora Croatian Medical Journal. (Current Contents).

Pozivni urednik

 1. Pozivni urednik časopisa Collegium Antropologicum (Current Contents) 2010, broj 34, Supplement 2.
 2. Pozivni urednik 2 puta časopisa Acta Dermatovenerologica Croatica. (Science Citation Index Expanded); Volumen 7, broj 3 iz 1999.g. i Volumen 8, broj 1 iz 2000. g.

Magisteriji – obranjeni

 1. dr. Klaudija Šebetić. “Maligni tumori kože u Bjelovarsko-Bilogorske županije, s posebnim osvrtom na pojavu bazalioma u mlađoj populaciji”.
 2. dr. Hrvoje Cvitanović. «Etiopatogenetski čimbenici u razvoju karcinoma kože na karlovačkom području s osvrtom na razdoblje Domovinskog rata».
 3. dr. Jasna Zeljko Penavić. „Kvaliteta života i psihološke značajke oboljelih od psorijaze“.
 4. dr. Gaby Novak-Bilić. «Naevus dysplasticus ».
 5. dr. Gorazd Poje. «Uloga tumor supresorskih gena u nastanku bazeocelularnog karcinoma i malignog melanoma».
 6. dr. Ines Sjerobabski Masnec. «Kvaliteta života u osoba oboljelih od Acne vulgaris».

Doktorske disertacije – obranjene

 1. mr. sc. Nina Troskot. «Istraživanje etioloških čimbenika dermatoza s kliničkom slikom artefaktnog dermatitisa».
 2. mr. sc. Tonći Stipić. «Istraživanje mutacija u novootkrivenom putu prijenosa signala u sporadičnih i nasljednih baseocelularnih karcinoma kože»,
 3. mr. sc. Dubravka Šimić pod naslovom  «Povezanost terapijskog učinka izotretinoina i psihološkog aspekta u bolesnika s acne vulgaris».
 4. Marija Buljan, dr. med. “Prognostička vrijednost izraženosti galektina –3 u primarnim melanomima kože”.
 5. mr. sc. Lena Kotrulje. «Psihološki aspekti acne vulgaris u ovisnosti o kliničkoj slici i vrsti terapije».
 6. mr. sc. Maja Vurnek Živković, prof. «Psihološki status i percepcija bolesti kod bolesnika s malignim melanomom».
 7. Suzana Ožanić Bulić, dr. med.  «Utjecaj ekspresije E-kadherina i N-kadherina u primarnom melanomu i nodalnim metastazama melanoma na prognozu bolesti».

Doktorske disertacije (obranjene teme disertacije, izrada u tijeku)

 1. Iva Dediol, dr. med. „Kvaliteta života i psihijatrijski komorbiditet dermatoveneroloških bolesnika“;
 2. Damir Homolak, dr. med. „Uporabna vrijednost sadašnjih kriterija u određivanju indikacije za biopsiju limfnog čvora čuvara u bolesnika s primarnim melanomom kože“;
 3. Vlatka Čavka, dr. med. „Utjecaj humanog papiloma virusa na razvoj nemelanomskih tumora kože“;
 4. mr. sc. Jasna Zeljko Penavić. „Dermatološke i psihopatološke odlike oboljelih od psorijaze“;
 5. mr. sc. Deny Anđelinović. „Izraženost tumorosupresorskog gena nm23 i gubitak heterozigotnosti u oboljelih od primarnog i metastatskog melanoma“.

Diplomski radovi – Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu- obranjeni

 1. dr. stom. Gordana Žižić. «Alergijske bolesti kao stomatološki problem»
 2. dr. stom. Bernarda Cimerman. «Bulozne dermatoze na koži i vidljivim sluznicama i dijagnostički problemi».
 3. dr. stom. Ana Andabak. «Dermatoze praćene promjenama u usnoj šupljini».
 4. dr. stom. Ive Galić. « Uloga dentalne patologije u etiologiji nekih dermatoza».
 5. dr. stom. Maja Kukec. «Perioralni dermatitis medicinski ili kozmetski problem?»
 6. dr. stom. Jelena Boras. «Najčešći tumori u orofacijalnoj regiji u dermatološkoj onkologiji».

Organiziranje međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova:

Predsjednica Organizacijskih odbora

 1. I. Hrvatski kongres Psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem. Cavtat, 2004.
 2. II. Hrvatski kongres Psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 2008.
 3. IV.Kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem. Osijek/Vukovar, 2011.
 4. Simpozij „Melanom-nove spoznaje i usklađivanje protokola liječenja“. Zagreb, 2002.
 5. Simpozij „110 godina hrvatske dermatovenerologije“. Zagreb, 2004.
 6. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Kronične rane“. Zagreb, 2006.
 7. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Trihologija“. Zagreb, 2007.
 8. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Melanom-što danas znamo“. Zagreb, 2008.
 9. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Starenje i kako ga odgoditi”. Zagreb, 2009.
 10. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Odabrana poglavlja iz pedijatrijske dermatologije“. Zagreb, 2010.
 11. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Poremećaji pigmentacije“. Zagreb, 2011.
 12. Tečaj „Dermatoskopija u dijagnostici melanoma“. Zagreb, 2008.
 13. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Dermatoze s očitovanjem u orofacijalnoj regiji”, Zagreb, 2011.
 14. Poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe “Dermatoze važne za stomatološku praksu” Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2009., 2010., 2011.
 15. Tečaj „Kronične rane – dijagnostički i terapijski problem za liječnike obiteljske medicine“. Zagreb, 2010.

Suorganizator skupova

 1. Dopredsjednica 1. međunarodnog kongresa Hrvatskog udruženja za zaštitu od neionizirajućeg zračenja. Opatija, 2006.
 2. Dopredsjednica 2. međunarodnog kongresa Hrvatskog udruženja za zaštitu od neionizirajućeg zračenja. Opatija, 2009.
 3. Dopredsjednica Prvog hrvatskog kongresa o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2009.
 4. Dopredsjednica 4th International Congress of Croatian Association for protection of non-Ionizing Radiation „Influence of non Ionizing Radiation on Eyes and Skin“. Rab, 2011.
 5. Tajnica Simpozija „Dermatološka onkologija – epidermalni tumori“. Zagreb, 1999.
 6.  Tajnica Simpozija „Nevusi i maligni melanom”. Zagreb, 1999.

Članstvo u znanstvenim i organizacijskim odborima skupova

 1. Prvi hrvatski kongres dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 1998.
 2. Drugi hrvatski kongres dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2002.
 3. Međunarodni simpozij „Paediatric dermatovenerology“. Zagreb, 2000.
 4. Međunarodni kongres „Skin Changes and the Face“. Cavtat, 2001.
 5. I. Hrvatski kongres telemedicine s međunarodnim sudjelovanjem. Makarska, 2002.
 6. Međunarodni kongres „Topical procedures, innovations, and mistreatments in dermatovenerology“. Plitvice, 2003.
 7. Hrvatski kongres telemedicine s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 2004.
 8. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Dijagnostika i liječenje raka dojke i vrata maternice“. Zagreb, 2006.
 9. Antiageing meeting of Slovenian and Croatian associations of dermatovenerologists. Bled, Slovenia, 2006.
 10. II. Hrvatski Kongres telemedicine s međunarodnom sudjelovanjem. Hvar, 2006.
 11. 23rd IUSTI-EUROPE Conference on sexually transmitted infections and HIV-AIDS October 2007.
 12. Znanstveni simpozij „Melanom“. Zagreb, 2008.
 13. 14th Alpe-Danube-Adria Symposium on sexually transmitted diseases and infections of the skin. Zagreb, 2008.
 14. I. Hrvatski kongres psihoonkologije i liasonske psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem. Pula, 2009.
 15. Međunarodni Kongres Hrvatskog udruženja za zaštitu od neionizirajućeg zračenja. Opatija, 2009.
 16. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem “Potkoljenični vrijed”. Primošten, 2009.
 17. 7th EADV Spring Symposium. Cavtat, 2010.
 18. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Dijabetičko stopalo“. Sveti Martin na Muri, 2010.
 19. II. Anti-Aging Congress. Bled, Slovenija, 2011.
 20. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Kronične rane – lokalno liječenje izazov za kliničare“. Primošten, 2011.

Voditeljstvo domaćih i međunarodnih projekata:

 1. Voditeljica i glavni istraživač znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a “Sestre milosrdnice” pod naslovom „Psihološki status bolesnika s različitim dermatozama i zloćudnim bolestima kože” (br. 134-1342428-2420). od 01. 01. 2007. g.
 2. Voditeljica i glavni istraživač znanstvenog projekta Ministarstva znanosti RH i Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a “Sestre milosrdnice” pod naslovom “Povezanost kvalitete života i psihološkog aspekta bolesnika s acne vulgaris” (br. 0134017). do 31. 12. 2006. g.

Kao istraživač i konzultant, surađivala i surađuje u znanstvenim projektima drugih glavnih istraživača.
Slijedom:

  1. Istraživač u znanstvenom projektu prof. dr. sc. Ivana Dobrića prema Ugovoru s Upravom hrvatskih šuma “Lyme borreliosis u Hrvatskoj”, od 1995. do 1997. g.
  2. Istraživač u znanstvenom projektu prof. dr. sc. Jasne Lipozenčić, Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske “Imunološke značajke atopijskog dermatitisa (br. 3-101) u 1996. i 1997.god.
  3. Istraživač u znanstvenom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u Institutu “Ruđer Bošković”, u programu: Istraživanje raka (br. 009811), u temi: “Genetička istraživanja Gorlinova sindroma”, glavnog istraživača dr. sc. Sonje Levanat, od 1996.do 2001. g.
  4. Istraživač na projektu prof. dr. sc. Aleksandre Basta-Juzbašić, Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske “Nasljedni i stečeni poremećaji keratinizacije” (br. 108017), od 1999. do 2000. g.
  5. Konzultant na projektu “Signalni put SHH/PTCH/SMO u tumorima i malformacijama”, dr. sc. Sonje Levanat na Zavodu za molekularnu genetiku instituta “Ruđer Bošković” i Ministarstva znanosti i tehnologije RH, od 2002. g.
  6. Istraživač na projektu prof. dr. sc.Aleksandre Basta-Juzbašić i Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske “Nasljedni i stečeni poremećaji keratinizacije u kroničnih dermatoza”, od 2002. g.
  7. Istraživač u znanstvenom projektu prof. dr. sc. Ivice Klapana i Ministarstva znanosti i tehnologije RH „Kompjuterizirana kirurgija i telekirurgija nosa i paranazalnih sinusa“ (br. 3-01-543), na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2002. g.
  8. Istraživač na znanstvenom projektu doc. dr. sc. Marka Doke i Ministarstva znanosti i tehnologije RH „Primjena fotodinamske terapije“ (br. 134005), od 2002. g.
  9. Istraživač u projektu “EORTC 18961 SIGNATURE LOG” Europske organizacije za istraživanje i liječenje raka prof. dr. sc. Zvonka Kusića pod brojem 900.
  10. Članica hrvatskog tima u hrvatsko-francuskom programu integriranih akcija „Cogito“- Hrvatsko-francuski bilateralni projekt putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Molekularno-genetička osnova Gorlinova sindroma, od 2003. g.