Šimunović Petar, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Datum rođenja:

 • 19.02.1933

Mjesto rođenja:

 • Dračevica (otok Brač)

Datum smrti:

 • 05.08.2014

Mjesto smrti:

 • Split

Šimunović Petar, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • znanstveni savjetnik u miru – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. – 05.08.2014)
 • zamjenik tajnika – Razred za filološke znanosti (01.01.2004. – 31.12.2010.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (24.07.1991. – 05.08.2014)
 • izvanredni član – Razred za filološke znanosti (19.05.1988. – 24.07.1991.)
 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (09.06.1983. – 19.05.1988.)

 

Godina i mjesto rođenja:

 • 1933, Dračevica na otoku Braču.

Obrazovanje:

 • Klasična gimnazija u Splitu
 • Filozofski fakultet u Zagrebu, g. 1958. diplomirao hrvatski jezik i južnoslavenske jezike te francuski jezik.
 • Filozofski fakultet u Zagrebu, magistrirao g. 1964.
 • Filozofski fakultet u Zagrebu, doktorirao g. 1970. s temom Toponimija otoka Brača
 • 1972.-1974. boravi na Slavenskom institutu Sveučilišta u Kölnu kao stipendist Humboldtove zaklade

Zaposlenja:

 • Od g. 1964. radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (tada Institut za jezik JAZU).

Znanstveno-nastavna zvanja:

 • Godine 1970. izabran za znanstvenog suradnika
 • Godine 1979. izabran za znanstvenog savjetnika.
 • Godine 1991. izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima:

 • predsjednik Onomastičkoga odbora pri Razredu za filološke znanosti HAZU
 • član Odbora za dijalektologiju HAZU; član Odbora za leksikografiju HAZU; član Odbora za etimologiju HAZU
 • član Međunarodnog slavističkog komiteta
 • 1975.-1979. – tajnik Međunarodnog slavističkog komiteta
 • član Međunarodnoga povjerenstva za slavensku onomastiku, Krakov (Poljska)
 • od 1975. član Međunarodnoga vijeća za onomastičku znanost, Leuven (Belgija).

Nagrade:

 • 1983: Nagrada Općine Brač za istaknutu znanstvenu djelatnost
 • 1984: Republička nagrada “Božidar Adžija” za istaknutu znanstvenu aktivnost
 • 1998: Orden Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića
 • 2001. dodijeljena mu je Državna nagrada za znanost za životno djelo za godinu 2000. s područja humanističkih znanosti

Organizacijska djelatnost:

 • U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje obavlja funkciju pročelnika Odjela za povijest hrvatskoga jezika, dijalektologiju i onomastiku

Znanstveni i stručni skupovi:

 • Sudjelovao je u organizaciji i s referatima na mnogobrojnim međunarodnim onomastičkim i slavističkim konferencijama i znanstvenim skupovima

Znanstveni projekti:

 • voditelj projekta Onomastička istraživanja u Hrvatskoj u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Nastavna djelatnost:

 • 1994.-1998. gost profesor i lektor na Slavenskom institutu Sveučilišta u Kölnu
 • predaje onomastiku na poslijediplomskom studiju kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • predaje onomastiku na poslijediplomskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zadru

Voditeljstva teza:

Uređivanje publikacija:

 • glavni urednik akademijina časopisa Folia onomastica Croatica
 • član uredništva časopisa Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje