Simonić Ante

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti
Simonić Ante

Simonić Ante

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (16.05.2002. – …)

 

Životopis

 

Prof. dr. Ante SIMONIĆ roden je 19. rujna 1949. godine u Rijeci, gdje je polazio i završio osnovnu školu i gimnaziju. Maturirao je 1968. godine, te diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1973. godine.

Godine 1975. zapošljava se na Medicinskom fakultetu u Rijeci kao asistent na Zavodu za farmakologiju na kome je radio do 2001. godine. Magistrirao je 1977. godine te doktorirao 1980. godine.

Od 1985. godine je predstojnik Zavoda za farmakologiju, a od 1991. godine i predstojnik istoimene katedre. Docent je postao 1981. godine, izvanredni profesor 1987. godine, a redovni profesor 1990. godine.

Organizirao je i vodio dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu većeg broja kolegija, te predavao u različitim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu, a bio je dvadesetak puta mentor tijekom izrade magistarskih i doktorskih disertacija.

U nekoliko navrata boravio je na kracem ili dužžem usavršavanju u različitim institucijama u zemlji i inozemstvu. Primjerice 1978. godine boravio je na farmakološkom institutu nobelovca C. Heymansa, na Medicinskom fakultetu u Gentu (Belgija). U istom institutu je opet boravio dva mjeseca 1995. godine. Tijekom 1981. godine je završio tecaj iz kliničke i predkliničke farmakologije u Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London (Velika Britanija). Tijekom 1982. i 1983. godine boravio je kao Fulbrightov stipendista na znanstvenom usavršavanju kod prof. dr. E. F. Domina, Department of Pharmacology, School of Medicine, University of Michigan, Ann Arbor (Sjedinjene Americke Države), i td.

Godinama recenzira članke u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima. Bio je ili je još član uredništva većeg broja časopisa: “Acta Facultatis Mediceae Fluminensis”, “Medicina”, “Croatian Medical Journal”, “Archives internationales de Pharmacodynamie et de Therapie”, “Pharmaca” i “Medicus”. Recenzent je većer broja knjiga.

Bio je voditelj niza znanstvenih projekata, učinio je brojne stručne ekspertize farmaceutskoj industriji i sudski je vještak. Aktivno je sudjelovao u radu mnogih nacionalnih i internacionalnih znanstvenih i stručnih sastanaka. Bio je pozvani predavač, te član i predsjednik kongresnih odbora u većem broju zemalja.

Autor je tristotinjak znanstvenih i stručnih radova te 7 knjiga ili dijelova knjiga.

Prof. Simonić je sudjelovao u radu mnogih tijela Medicinskog fakulteta u Rijeci, Sveucilišta u Rijeci i republičkih obrazovnih, znanstvenih i zdravstvenih institucija. Primjerice: bio je dva puta predsjednik Hrvatskog farmakološkog društva, bio je predsjednik Zajednice zdravstvenih fakulteta Hrvatske, član komisije za izradu Zakona o visokim učilištima Republike Hrvatske, clan Znanstvenog područnog vijeća biomedicinskih znanosti Republike Hrvatske, predsjednik Upravnog odbora Kliničkog bolničkog centra Rijeka i presjednik Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran. U dva mandata (od 1990. do 1994. godine) bio je dekan i ravnatelj Medicinskog fakulteta u Rijeci. 1990. i 1991. godine je bio savjetnik u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske i clan Komisije za lijekove Republike Hrvatske. Utemeljitelj je i član izvršnog odbora “Academicus-a” i nekoliko humanitarnih udruga.

Tridesetak godina vrlo aktivno radi u različitim društveno-športskim organizacijama grada, regije i Republike. Višestruki je prvak držžave i godinama je bio član držžavne veslačke reprezentacije. Bio je clan Predsjedništva Rijeckog športskog saveza, predsjednik npr. Veslačkog kluba “Jadran” u Rijeci koji je godinama bio najuspješniji veslacki klub bivše držžave i najuspješniji športski kolektiv Rijeke, podpredsjednik je “Panathlona” – međunarodne udruge uspješnih sportaša i prijatelja športa. Član je “Medicinara” – nogometne ekipe liječnika koja nastupa kao reprezentacija Republike Hrvatske s kojim je bio prvak Europe i svijeta itd.

Član suradnik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član je i brojnih stručnih i znanstvenih udružženja u zemlji i inozemstvu. Primjerice: Hrvatskog liječničkog zbora, Svjetskog farmakološkog društva (IUPHAR), Hrvatskog društva za pomorsku, podvodnu i hiperbaricku medicinu, Internacionalnog toksikološkog društva, Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum; (CINP); European College of Neuropsycho-pharmacology (ECNP), Federation of European Pharmalogical Societies (EPHAR), Calcium Club i td.

Bio je predsjednik inicijativnih odbora za osnivanje mnogih društava prijateljstva u Rijeci: Hrvatsko-Turskog, Hrvatsko-Austrijskog, Hrvatsko-Njemackog, Hrvatsko-Slovenskog, Hrvatsko-Poljskog, Hrvatsko-Kineskog i td. Član je njihovih uprava, a bio je predsjednik ponekih. Član je Predsjedništva Koordinacije Hrvatskih društava prijateljstva u Zagrebu, bio je vijećnik grada Rijeke, i td. Organizirao je i rukovodio brojnim međunarodnim manifestacijama gospodarskog, političkog i općekulturološkoga, te znanstvenog, stručnog i športskog karaktera. Bio je potpredsjednik “Lions Club-a” Rijeka, bio je potpredsjednik je Hrvatske seljačke stranke, bio je saborski zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, član je odbora za dodjelu Držžavne nagrade za znanost, član je Hrvatskog povjerenstva za suradnju s UNESCO-om, bio predsjednik je Odbora Nagrade “Ivan Filipović”, predsjednik manifestacije “Nazorovi dani”. Predsjednik je Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a, te Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.

Medicinski fakultet, grad Rijeka, te razlicite znanstvene, športske i druge organizacije dodijelili su mu nekoliko priznanja, medu kojima se ističe Godišnja nagrada Grada Rijeke 2002. godine za izuzetan doprinos spoznaji, unaprjeđenju i popularizaciji znanosti.

 

Iz: http://www.croatia.org/crown/articles/7129/1/EH-Prof-dr-sc-Ante-Simonic-Deputy-Prime-Minister.html

 


 

Bibliografija

 

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI