Simonić Ante

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti
Simonić Ante

Datum rođenja:

  • 1949

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

E-mail adrese:

Simonić Ante

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (16.05.2002. – …)

Životopis

Ante Simonić rođen je 19. rujna 1949. godine u Rijeci, gdje je polazio i završio osnovnu školu i gimnaziju. Maturirao je 1968. godine, te diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1973. godine. Godine 1975. zapošljava se na Medicinskom fakultetu u Rijeci kao asistent na Zavodu za farmakologiju na kome je radio do 2001. godine. Magistrirao je 1977. godine te doktorirao 1980. godine. Od 1985. godine je predstojnik Zavoda za farmakologiju, a od 1991. godine i predstojnik istoimene katedre. Docent je postao 1981. godine, izvanredni profesor 1987. godine, a redovni profesor 1990. godine. Organizirao je i vodio dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu većeg broja kolegija, te predavao u različitim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu, a bio je dvadesetak puta mentor tijekom izrade magistarskih i doktorskih disertacija.

U nekoliko navrata boravio je na kraćem ili dužem usavršavanju u različitim institucijama u zemlji i inozemstvu. 1978. godine boravio je na farmakološkom institutu nobelovca C. Heymansa, na Medicinskom fakultetu u Gentu (Belgija). U istom institutu je opet boravio dva mjeseca 1995. godine. Tijekom 1981. godine je završio tečaj iz kliničke i predkliničke farmakologije u Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London (Velika Britanija). Tijekom 1982. i 1983. godine boravio je kao Fulbrightov stipendista na znanstvenom usavršavanju kod prof. dr. E. F. Domina, Department of Pharmacology, School of Medicine, University of Michigan, Ann Arbor (Sjedinjene Američke Države), itd. Godinama recenzira članke u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima. Bio je ili je još član uredništva većeg broja časopisa: “Acta Facultatis Mediceae Fluminensis”, “Medicina”, “Croatian Medical Journal”, “Archives internationales de Pharmacodynamie et de Therapie”, “Pharmaca” i “Medicus”. Recenzent je većeg broja knjiga.

Bio je voditelj niza znanstvenih projekata, učinio je brojne stručne ekspertize farmaceutskoj industriji i sudski je vještak. Aktivno je sudjelovao u radu mnogih nacionalnih i internacionalnih znanstvenih i stručnih sastanaka. Bio je pozvani predavač, te član i predsjednik kongresnih odbora u većem broju zemalja. Autor je tristotinjak znanstvenih i stručnih radova te 7 knjiga ili dijelova knjiga.

Prof. Simonić je sudjelovao u radu mnogih tijela Medicinskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci i republičkih obrazovnih, znanstvenih i zdravstvenih institucija. Bio je dva puta predsjednik Hrvatskog farmakološkog društva, bio je predsjednik Zajednice zdravstvenih fakulteta Hrvatske, član komisije za izradu Zakona o visokim učilištima Republike Hrvatske, član Znanstvenog područnog vijeća biomedicinskih znanosti Republike Hrvatske, predsjednik Upravnog odbora Kliničkog bolničkog centra Rijeka i predsjednik Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran. U dva mandata (od 1990. do 1994. godine) bio je dekan i ravnatelj Medicinskog fakulteta u Rijeci. 1990. i 1991. godine je bio savjetnik u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske i član Komisije za lijekove Republike Hrvatske. Utemeljitelj je i član izvršnog odbora “Academicus-a” i nekoliko humanitarnih udruga. Tridesetak godina vrlo aktivno radi u različitim društveno-športskim organizacijama grada, regije i Republike.

Član suradnik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član je i brojnih stručnih i znanstvenih udruženja u zemlji i inozemstvu: Hrvatskog liječničkog zbora, Svjetskog farmakološkog društva (IUPHAR), Hrvatskog društva za pomorsku, podvodnu i hiperbaricku medicinu, Internacionalnog toksikološkog društva, Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum; (CINP); European College of Neuropsycho-pharmacology (ECNP), Federation of European Pharmalogical Societies (EPHAR), Calcium Club i td.

Bio je predsjednik inicijativnih odbora za osnivanje mnogih društava prijateljstva u Rijeci: Hrvatsko-Turskog, Hrvatsko-Austrijskog, Hrvatsko-Njemačkog, Hrvatsko-Slovenskog, Hrvatsko-Poljskog, Hrvatsko-Kineskog itd. Član je njihovih uprava, a bio je predsjednik ponekih. Član je Predsjedništva Koordinacije Hrvatskih društava prijateljstva u Zagrebu, bio je vijećnik grada Rijeke, itd. Organizirao je i rukovodio brojnim međunarodnim manifestacijama gospodarskog, političkog i opće kulturološkoga, te znanstvenog, stručnog i športskog karaktera. Bio je potpredsjednik “Lions Club-a” Rijeka, bio je potpredsjednik je Hrvatske seljačke stranke, bio je saborski zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, član je odbora za dodjelu Državne nagrade za znanost, član je Hrvatskog povjerenstva za suradnju s UNESCO-om, bio predsjednik je Odbora Nagrade “Ivan Filipović”, predsjednik manifestacije “Nazorovi dani”. Medicinski fakultet, grad Rijeka, te različite znanstvene, športske i druge organizacije dodijelili su mu nekoliko priznanja, medu kojima se ističe Godišnja nagrada Grada Rijeke 2002. godine za izuzetan doprinos spoznaji, unaprjeđenju i popularizaciji znanosti.


Bibliografija

Ante Simonić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI