Silobrčić Vlatko, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Silobrčić Vlatko

Datum rođenja:

 • 18.04.1935.

Mjesto rođenja:

 • Split

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za prirodne znanosti HAZU: +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Silobrčić Vlatko, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti naslovni profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik – Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica (2011. – 2018.)
 • zamjenik tajnika Razreda za prirodne znanosti
 • član – Odbor za međunarodnu suradnju
 • član – Odbor za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana Hrvatske akademije
 • član – Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava
 • član – Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – …)
 • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (11.03.1986. – 24.07.1991.)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (07.06.1977. – 11.03.1986.)

 

Podaci na ovoj osobnoj stranici jedini su relevantni za realan prikaz života i djelovanja.

Životopis

OBRAZOVANJE

 • Dr. medicine, Medicinski fakultet, Zagreb, 1953.-1959.;
 • Dr. medicinskih znanosti (područje Fiziologija), Medicinski fakultet, Zagreb, 1963.;

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

 • Medicinski fakultet, Zavod za fiziologiju, Zagreb (student medicine): Transplantacijska imunologija, 1955.-1959.;
 • Institut Ruđer Bošković, Odjel biologije, Zagreb (znanstveni asistent): Transplantacijska imunologija, 1959.-1963.;
 • Baylor University College of Medicine,Department of Experimental Biology, Houston, Texas, SAD (Postdoctoral fellow): Transplantacijska imunologija, 1963.-1965.;
 • M. D. Anderson Hospital and Tumor Institute, Houston, Texas, SAD (Project investigator): Tumorska imunologija,  1965.-1966.;
 • Institut Ruđer Bošković, Odjel biologije, Zagreb (znanstveni suradnik): Transplantacijska i tumorska imunologija, 1966.-1970.;
 • Imunološki zavod, Odsjek za transplantacijsku i tumorsku imunologiju, Zagreb (voditelj Odsjeka, znanstveni suradnik, docent Imunologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu): Transplantacijska i tumorska imunologija, 1971.-1975.;
 • Massachusetts General Hospital, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, SAD (Visiting fellow): Tumorska imunologija, 1975.-1976.;
 • Imunološki zavod, Odsjek za transplantacijsku i tumorsku imunologiju, Zagreb (voditelj Odsjeka, znanstveni savjetnik, izvanredni i redovni profesor Imunologije na Medicinskome fakultetu): Transplantacijska i tumorska imunologija, 1976.-1986.;
 • Massachusetts General Hospital, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, SAD (Visiting fellow):  Tumorska imunologija, 1986.-1987.;
 • Imunološki zavod, Radna jedinica za kliničku i eksperimentalnu imunologiju i kemiju, Zagreb (znanstveni savjetnik, rukovodilac Radne jedinice): Transplantacijska i tumorska imunologija, 1987.-1992.
 • Imunološki zavod d.d., Zagreb, (glavni direktor), 1992.-1997.
 • Imunološki zavod d.d., Odjel za istraživanje i razvoj, Zagreb, (znanstveni savjetnik, istraživač), Opća imunologija, 1997.-1998.
 • Umirovljen, srpanj, 1998.

NASTAVA

Dodiplomska:

 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (docent, prvi habilitirani nastavnik iz Imunologije u SFRJ): Imunologija;
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (docent): Imunologija i imunokemija;
 • Medicinski fakultet, Zagreb (izvanredni profesor): Temeljna imunologija;

Postdiplomska:

 • Medicinski fakultet, Zagreb (izvanredni i redovni profesor): Imunologija (u pet različitih predmeta);
 • Medicinski fakultet, Rijeka: Infekcijska imunost,  Metodologija znanstvenog rada
 • Međufakultetski studij, Zagreb (izvanredni i redovni profesor): Eksperimentalna imunologija;
 • Međufakultetski studij, Zagreb (redovni profesor, uveo predmet): Metodologija znanstvenih istraživanja;
 • Stomatološki fakultet, Zagreb, Oblikovanje znanstvenog teksta;

DRUGE DJELATNOSTI

 • Pokrenuo je akciju za osnivanje Društva imunologa Jugoslavije, koje je zatim bilo članom-osnivačem Međunarodne unije imunoloških društava. Izabran za: tajnika, potpredsjednika i predsjednika Društva imunologa Jugoslavije, 1970.-1976.;
 • Član Simpozijskog komiteta Međunarodne unije imunoloških društava i potpredsjednik Komisije za Evropu te Unije, 1970.-1972.;
 • Organizirao Prvi međunarodni simpozij pod pokroviteljstvom Međunarodne unije imunoloških društava, Rovinj, 1970.;
 • Jedan od dvojice pokretača preuredbe časopisa BIOLOŠKI GLASNIK u PERIODICUM BIOLOGORUM, Zagreb, 1969. (časopis je 1972. uvršten u CURRENT CONTENTS);
 • Glavni urednik časopisa PERIODICUM BIOLOGORUM, Zagreb, 1974.-1993.

ČLANSTVA

 • Bio član Uređivačkog odbora: EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY,  FOLIA BIOLOGICA  (Prag); ACTA MEDICA IUGOSLAVICA (Zagreb);  SCIENTIA YUGOSLAVICA (Zagreb);
 • Bio/ili jest član: THE TRANSPLANTATION SOCIETY, EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (bio član Savjeta), EUROPEAN ASSOCIATION OF SCIENCE EDITORS (bio član Savjeta), HRVATSKOGA DRUŠTVA BIOLOGA, JUGOSLAVENSKOG IMUNOLOŠKOG DRUŠTVA (bio tajnik, potpredsjednik i predsjednik), HRVATSKOGA IMUNOLOŠKOG DRUŠTVA, JUGOSLAVENSKOG UDRUŽENJA ZA UNAPREĐIVANJE ZNANOSTI (bio potpredsjednik I.O.); HRVATSKA UDRUGA RIMSKOG KLUBA (bio potpredsjednik, predsjednik), EVROPSKOG POKRETA HRVATSKA (bio član Središnjeg odbora, Odbora za nagrade, potpredsjednik, predsjednik); HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA (član Izvršnog odbora, bio potpredsjednik i  predsjednik) ; PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a (bio predsjednik): GRAĐANSKO-ETIČKI FORUM (član): ETIČKI FORUM ZA RAZVOJ ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA (član Izvršnog odbora); UPRAVNI ODBOR INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, ZAGREB (predsjednik); POVJERENSTVO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST MINISTARSTVA ZNANOSTI OBRAZOVANJA I SPORTA RH (predsjednik); ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU HRVATSKOG SABORA (predsjednik, član)

VAŽNIJE NAGRADE I PRIZNANJA

 1. Priznanje za uspješan rad u aktivnostima pokreta NAUKU MLADIMA, Pokret Nauku mladima, Zagreb, 1970.
 2. Republička nagrada RUĐER BOŠKOVIĆ za istaknutu znanstvenu djelatnost, Zagreb, 1974.
 3. Izbor za redovitog člana Medicinske akademije Hrvatske, 1974.
 4. Nagrada PAVAO ČULUMOVIĆ za unapređenje medicinske znanosti, Zagreb, 1974.
 5. Izbor za čana-suradnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1977.
 6. Diploma za uspješnu dugogodišnju suradnju s Institutom, Institut RUĐER BOŠKOVIĆ, Zagreb, 1980
 7. Godišnja NAGRADA GRADA ZAGREBA za ključnu ulogu pri preuredbi časopisa PERIODICUM BIOLOGORUM, Zagreb, 1981.
 8. Diploma za osobit doprinos razvoju Klinike za ORL Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Klinika za ORL, Zagreb, 1981.
 9. Ponovni izbor za člana-suradnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1981.
 10. Priznanje za značajan doprinos u radu SIZ-a za znanost SRH od 1979-1982, Skupština SIZ-a V, Zagreb, 1982
 11. Diploma za uspješan i dugogodišnji rad na polju alergologije i kliničke imunologije, Savez lekarskih društava i Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije, Herceg-Novi, 1984.
 12. Izbor za izvanrednoga člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1986.
 13. Diploma za suradnju i razvoj SIZ-a za znanost SRH i samoupravnih društveno-ekonomksih odnosa u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, Skupština RZZR, Zagreb, 1986.
 14. Medalja za zasluge Massachusetts General Hospital, Boston, SAD, 1987.
 15. Godišnja Republička nagrada za populariziranje znanosti FRAN TUĆAN, Zagreb, 1991.
 16. Nagrada “JOSIP JURAJ STROSSMAYER”, Povelja za najuspješniji izdavački pothvat, kao jedan od pet urednika prijevoda knjige “Principi interne medicine”, Zagrebački velesajam i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1998.
 17. POVELJA u znak priznanja za osobit doprinos pri nastanku i kasnijem razvitku moderne imunologije u Hrvatskoj, Hrvatsko imunološko društvo, Zagreb, 1998.
 18. PRIZNANJE za promicanje zdravlja u 1998. godini, “Ekspertiza”, OTV, Zagreb, 1998.
 19. Nagrada za životno djelo, Republika Hrvatska, 1999.
 20. Zlatna medalja GILBERT H. FLETCHER SOCIETY, Houston, SAD, 2003.
  “For Outstanding Contributions to the Advancement of Knowledge in Cancer and Radiation Therapy”
 21. Fellow of the World Inovation Foundation, (WIF), Berkeley, SAD 2003
 22. Diploma prigodom 135. Obljetnice Hrvatskog Liječničkog Zbora. “U znak priznanja za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti I zdravstva u Republici Hrvatskoj “, Zagreb, 2009.
 23. Izbor za Počasnog člana povodom125. godine postojanja, Hrvatsko prirodoslovno društvo: “Za izniman dugogodišnji doprinos radu Društva”, Zagreb, 2010.
 24. Izbor za Profesora Emeritusa, Dubrovačko Internacionalno Sveučilište, Dubrovnik, 2011.

Uz ovaj životopis, kao prilog nastavlja se sumarni prikaz svih djelatnosti.


Popis objavljenih tekstova

Brojke ispisane debelim slovima uz podatke o članku pokazuju broj citata tog članka

1. Znanstveni tekstovi

1.1. Članci: 60            (VSa11)
 1. Nakić B, Silobrčić V 1958 Tolerance of skin homografts related to fatal disease in separated rat parabionts. NATURE 182:264-265                34
 2. Nakić B, Nakić Z, Silobrčić V 1960 Graft-versus-host reaction in parabiotic disease. NATURE 186:322-323                   22
 3. Nakić B, Silobrčić V, Nakić Z, Bunarević A 1961 Competitive tolerance of skin homografts in adult separated rat parabionts. BR J EXP PATHOL 42:63-71                 16
 4. Nakić B, Silobrčić V 1962 Specificity of tolerance following short-term parabiosis between immunologically mature albino rats. In MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL TOLERANCE Hašek M, Lengerova A, Vojtiškova M (Eds) Czechoslovak Academy of Sciences, Prague pp 337-343               10
 5. Silobrčić V, Kečkeš S, Allegretti N 1964 The fate of skin auto and homografts in sublethally irradiated rats. TRANSPLANTATION 2:459–463               14
 6. Silobrčić V 1965 Immunological tolerance in parental strain mice induced by F1 hybrid spleen cells. BR J EXP PATHOL 46:583-591                      30
 7. Silobrčić V, Trentin J J 1966 On the mechanism of homologous disease in sublethally irradiated mice. TRANSPLANTATION 4:719-731                    31
 8. Silobrčić V, Trentin J J 1966 Further study on lymphoid chimerism in tolerant mice. PROC SOC EXP BIOL MED 123:311-314             20
 9. Silobrčić V, Suit H D 1967 Tumor-specific antigen(s) in a spontaneous mammary carcinoma of C3H mice. I Quantitative cell transplants into MTA-positive and MTA-free mice. J NAT CANCER INST 39:1113-1119                  90
 10. Suit H D, Silobrčić V 1967 Tumor-specific antigen(s) in a spontaneous mammary carcinoma of C3H mice. II Active immunization of mammary-tumor-agent free mice. J NAT CANCER INST 39:1121-1128                 46
 11. Vitale B, Silobrčić V, Jurin M, Matošić M, Tomažič V 1968 Dynamics of cellular proliferation during acute homologous disease. In EFFECTS OF RADIATION ON CELLULAR PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION International Atomic Energy Commission, Vienna pp 395-409                     5
 12. Silobrčić V, Vitale B 1969 Influence of a lethal dose of X-ir-radiation on second set allograft rejection in mice. IUGOSLAV PHYSIOL PHARMACOL ACTA 5:3-10               13
 13. Nakić B, Mikuška J, Kaštelan A, Springer O, Silobrčić V 1970 Patterns of distribution of neonatally inoculated syngeneic or F1 cells in the lymphoid organs of host mice. J IMMUNOL 18:119-129                     26
 14. Tomažič V, Allegretti N, Silobrčić V 1970 Phagocytic activity in F1 hybrid mice injected with parental spleen cells. PERIOD BIOL 72:23-34
 15. Milas L, Horvat M, Silobrčić V 1970 Failure to observe “skin heterogenization” in mice. PERIOD BIOL 72:73-74               1
 16. Bašić I, Dekaris D, Matošić M, Silobrčić V, Tomažič V, Vitale B 1971 Primary immune reaction of allogeneic lymph node cells against tissue antigens of lethally irradiated hosts. In MORPHOLOGICAL ASPECTS OF IMMUNITY Lindahl-Kiessling K, Alm G, Hanna Jr M G (Eds) Plenum Press New, York pp 309-314                       1
 17. Silobrčić V 1971 Life-long tolerance and chimerism induced with F1 cells in parental mice. EUR J IMMUNOL 1:313-315                        22
 18. Milas L, Horvat M, Silobrčić V 1972 Prolonged survival of skin allografts from tumor-bearing animals. EUR J CANCER 8:59-64                12
 19. Rogan J, Silobrčić V 1972 The interval between lethal irradiation an injection of bone marrow cells. PERIOD BIOL 74:49-52            1
 20. Mažuran R, Silobrčić V, Dekaris D 1974 In vitro inhibition of macrophage spreading by ALS: Correlation of the effect with prolongation of allograft survival. INT ARCH ALLERGY APPLIED IMMUNOL 46:72-81                             11
 21. Dekaris D, Silobrčić V, Mažuran R, Kadrnka-Lovrenčić M 1974 Inhibition of monocyte spreading: a direct in vitro test assessing delayed-type hypersensitivity in man. CLIN EXP IMMUNOL 16:311-320                     29
 22. Boranić M, Hršak I, Marotti T, Mažuran R, Silobrčić V 1974 Cooperation of normal and malignant lymphoid cells in the immune response against sheep erythrocytes. BIOMED EXPRESS 21:9-12                   7
 23. Vitale B, Dekaris D, Bašić I, Matošić M, Silobrčić V 1974 Acute graft-versus-host reaction in mice 4. The onset of cell-mediated immunity. PERIOD BIOL 76:25-30             4
 24. Mažuran R, Volić B, Silobrčić V 1974 Reduction of GVH splenomegaly in mice by antilymphocyte serum (ALS): Correlation of the effect with immunosuppressive potency of ALS. Z IMMUN-FORSCH 147:378-383                  1
 25. Silobrčić V, Jurin M, Pojed I 1974 Detection of the F1 hybrid effect by the test of experimental pulmonary metastases. PERIOD BIOL 76:101-104                       2
 26. Silobrčić V, Sabioncello A, Mažuran R, Dekaris D, Kadrnka-Lovrenčić M 1975 A comparison of the inhibition of leukocyte migration and monocyte spreading as in vitro assays for tuberculin hypersensitivity in man. CLIN EXP IMMUNOL 20:239-247                     31
 27. Sabioncello A, Mažuran R, Bobinac-Georgievski A, Dekaris D, Silobrčić V 1975 In vitro detection of tuberculin hypersensitivity in man. PERIOD BIOL 77:41-45                2
 28. Silobrčić V, Mažuran R, Dekaris D, Balner H 1976 Inhibition of human monocyte spreading: An in vitro test for immunosuppressive potency of anti-human lymphocyte globulin. TRANSPLANTATION 21:51-56                     8
 29. Mažuran R, Mujagić H, Malenica B, Silobrčić V 1976 In vitro detection of cellular immunity to melanoma antigens in man by monocyte spreading inhibition test. INT J CANCER 17:14-20               20
 30. Silobrčić V, Vitale B, Šušnjić M, Tomažič V, Bašić I 1976 Acute graft-versus-host reaction in mice 3. Organ distribution of injected 51-chromium labeled lymphocytes. EXP HEMATOL 4:103-113                       18
 31. Derežić D, Šuman L, Silobrčić V 1976 Changes within lymphatic tissue of recipient mice reacting to foreign skin grafts of differing histocompatibility. ACTA MED IUGOSL 30:21-30
 32. Sabioncello A, Dekaris D, Veselić B, Silobrčić V 1976 A comparison of peritoneal exudate cells and peripheral blood leukocytes in direct and indirect migration inhibition tests as in vitro assays for tuberculin hypersensitivity. CELL IMMUNOL 22:375–383                  6
 33. Suit H D, Sedlacek R, Wagner M, Orsi L, Silobrčić V, Rothman K J 1976 The effect of C parvum on the response to irradiation of a C3H fibrosarcoma. CANCER RES 36:1305-1314                  95
 34. Suit H D, Sedlacek R, Silobrčić V, Lingood R M 1976 Radiation therapy and C parvum in the treatment of murine tumors. CANCER 37:2573-2579                   46
 35. Vitale B, Jakšić B, Matošić M, Silobrčić V, Tomažić V 1976 Acute graft-versus-host reaction in mice 1. Cellular events. TRANSPLANTATION 21:502-510                     16
 36. Svoboda I, Mažuran R, Rabatić S, Silobrčić V 1977 Detection of cellular immunity to tumor-associated antigen(s) in mice by the macrophage spreading inhibition test. INT J CANCER 19:371-377                     22
 37. Suit H D, Sedlacek R S, Silobrčić V 1977 Local control, and disease-free survival after treatment of squamous cell carcinoma by Corynebacterium parvum and local irradiation. CANCER RES 37:3869-3875                 10
 38. Šuman L, Silobrčić V, Kaštelan A 1978 Chimaerism in lymph nodes of F1 into parent radiation chimaeras rejecting skin allografts from the other parent. TRANSPLANTATION 25:302-304                10
 39. Jerbić J, Sabioncello A, Rabatić S, Mažuran R, Dekaris D, Silobrčić V 1978 Usefulness of cells from stored blood for leukocyte migration inhibition, lymphocyte transformation and monocyte spreading inhibition tests. ACTA MED IUGOSL 32:159-165                   1
 40. Suit H D, Elman A, Sedlacek R S, Silobrčić V 1978 Comparative evaluation of tumor-inhibitory activity of glucan and Corynebacterium parvum in a mouse fibrosarcoma model. In IMMUNE MODULATION AND CONTROL OF NEOPLASIA BY ADJUVANT THERAPY Chirigos M A (Ed) Raven Press, New York pp 235-240             4
 41. Mažuran R, Jakaša Đ, Silobrčić V 1979 Specific cellular immunity detected by the in vitro monocyte spreading inhibition test in patients with bronchogenic carcinoma. CANCER IMMUNOL IMMUNOTHER 6:157-162                      7
 42. Mažuran R, Silobrčić V, Dekaris D 1980 Some features of human monocyte spreading in vitro. PERIOD BIOL 82:65-69                      3
 43. Silobrčić V, Fredrickson G, Sedlacek R, Suit H D, Walberg G 1982 Immune reaction of tumor-bearing mice to Propionibacterium acnes and the antitumor effect of the bacteria. CANCER IMMUNOL IMMUNOTHER 14:10-12            5
 44. Knippel E, Mažuran R, Preussner S, Shutt W, Silobrčić V 1983 Relation between reduced electrophoretic mobility of human lymphocytes and the inhibition of spreading of human monocytes caused by the same anti-human lymphocyte globulin. FOL HAEMATOL 110:413-416
 45. Mažuran R, Silobrčić V 1987 In vitro inhibition of macrophage spreading by antigens and lymphokines: Correlation with the footpad test and kinetics of inhibition. ANN INST PASTEUR/IMMUNOL 138:201–211             6
 46. Rakočević S, Silobrčić V 1988 A peptidoglycan monomer as an antitumor agent in mice: Stimulation of phagocytosis by resident peritoneal macrophages with peptidoglycan monomer. J BIOL RESPONSE MOD 7:6-10                     12
 47. Zietman A L, Suit H D, Ramsay J R, Silobrčić V, Sedlacek R S 1988 Quantitative studies on the transplantability of murine and human tumors into the brain and subcutaneous tissues of NCr/Sed nude mice. CANCER RES 48:6510-6516                       134
 48. Suit H D, Rockwell S, Zeitman A, Silobrčić V, Porter E A, Ramsay J, Sedlacek R 1989 Quantitative transplantation assays of the rat rhabdomyosarcoma BA1112 isografts into the WAG/Rij Y rat and xenotransplantation into the athymic NCr (nu/nu) nude mouse. EUR J CANCER CLIN ONCOL 25:1463-146                       8
 49. Silobrčić V, Zieitman A L, Ramsay J R, Suit H D, Sedlacek R S 1990 Residual immunity of athymic NCr/Sed nude mice and the xeno-transplantation of human tumors. INT J CANCER 45:325-333                     53
 50. Rakočević S, Silobrčić V 1990 A peptidoglycan monomer (PGM) as an antitumor agent in mice: Stimulation of phagocytosis but not of specific antitumor immunity by PGM. PERIOD BIOL 92:311-317                     4
 51. Zietman A L, Sugiyama E, Ramsay J R, Silobrčić V, Yeh E T H, Sedlacek R S, Suit H D 1991 A comparative study on the xenotransplantability of human solid tumors into mice with different genetic immune deficiency. INT J CANCER 47:755-759             40
 52. Šuman L, Bunarević A, Silobrčić V 1992 Assessment of criteria for reactivity to H-Y antigen in skin graft rejection experiments. PERIOD BIOL 94:133-140                   6
 53. Šuman L, Silobrčić V 1992 Different rejection of first-set H-Y incompatible grafts transplanted to F1 females. PEPRIOD BIOL 94:267-270                 7
 54. Tambić A, Kes P, Milutinović S, Rabatić S, Silobrčić V 1992 Phagocytic function in patients with recurrent urinary tract infections. ACTA MED CROAT 46:21-25             1
 55. Gregurek-Novak T, Rabatić S, Silobrčić V 1993 Defective phagocytosis in chronic trichophytosis. J MED VET MYCOL 31:115-120                8
 56. Šuman L, Silobrčić V. 1994 The effect of allogeneic presensitization on Hya-isograft survival, IMMUNOL LETT 41:9-12                    1
 57. Šuman L, Metelko-Draganović J, Silobrčić V. 1996 Secondary response of F1 hybrid female mice to Hya-incompatible skin isografts. PERIOD BIOL 98:211-21
 58. Jovičić A, Penava Z, Sorokin B, Siladić I, Silobrčić V. 1999 Doctors of Science in Croatia: Their scientific productivity between 1991 and 1996 – I. Nonproductive scientists. DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA 8:513-527                  10
 59. Sorokin B, Jovičić A, Siladić I, Silobrčić V. 2002 Doctors of Science in Croatia: Their productivity from 1991 to 1998. II productive scientists. DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA 11:751-760             3
 60. Jokić M, Stepanić J, Kamenar B, Silobrčić V 2006, Research output of Croatian Universities from 1996 to 2004, registered by the Science citation index-Expanded, INTERDISCIPLINARY DESCRIPTION OF COMPLEX SYSTEMS (INDECS), Zagreb, 4(1): 44-50                 3

Ukupno   1056

1.2. Pregledni članci: 10           (VSa12)
 1. Silobrčić V, Milas L 1972 Experimental pulmonary metastases as a quantitative test for transplantability of tumours. In PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM OF MALIGNANT TUMORS OF THE HEAD AND NECK, Yugoslav Academy of Sciences and Arts, Zagreb pp 79-86 (naručeno, solicited)                       7
 2. Silobrčić V, Milas L, Mujagić H 1973 Experimental lung metastases as a test in tumour immunology. In PROCEEDINGS HOST-ENVIRONMENT INTERACTIONS IN THE ETIOLOGY OF CANCER IN MAN, Doll R and Vodopija J (Eds), International Agency for Cancer Research, Lyon pp 411-417 (naručeno, solicited)                      9
 3. Silobrčić V 1980 Active non-specific immunotherapy of experimental tumors. FOL BIOL 26:145-166 (naručeno, solicited)                     10
 4. Rukavina D, Silobrčić V 1981 Immunological relationship between the mother and fetus. In CURRENT STATUS OF EPH GESTOSES ICS 534, Kurjak A, Rippman E T and Šulović V (Eds), Excerpta Medica, Amsterdam pp 115-130 (naručeno, solicited)             5
 5. Silobrčić V 1985 Immunological aspects of the fetus. In THE FETUS AS A PATIENT, Kurjak A (Ed), Excerpta Medica, Amsterdam pp 24-29 (naručeno, solicited)
 6. Mažuran R, Sabioncello A, Rabatić S, Svoboda-Beusan I, Ikić-Sutlić M, Broketa G, Silobrčić V, Dekaris D 1991 Laboratory testing in clinical immunology 1. Characteristics and critical comments. PERIOD BIOL 93:111-117 (naručeno, solicited)                    3
 7. Mažuran R, Sabioncello A, Rabatić S, Svoboda-Beusan I, Ikić-Sutlić M, Broketa G, Silobrčić V, Dekaris D 1991 Laboratory testing in clinical immunology 2. State of the art in Alps-Adria Working Community (AAWC). PERIOD BIOL 93:119-12              2
 8. Silobrčić V 2019 Evaluation of the quality of scientific research DONALD SCHOOL J ULTRASOUND OBSTET GYNECOL 13 (4) 159-161 (naručeno, solicited)
 9. Silobrčić V 2015 How to increase the impact factor of a scientific journal? DONALD SCHOOL J ULTRASOUND OBSTET GYNECOL 9(4) 357-360 (naručeno, solicited) ULTRASOUND OBSTET GYNECOL 13 (4) 159-161 (naručeno, solicited)                       2
 10. Silobrčić V 2020 Peer Review: A Necessity for Assuring Quality of Scientific Publishing.DONALD SCOOL J ULTRASOUND OBSTET GYNECOL 14 (4): 1-2 (naručeno, solicited)

Ukupno       38

1.3. Konferencijska priopćenja: 23 (VSA13)
 1. Silobrčić V, Milas L, Horvat M 1972 Produženo preživljavanje kalema kože miševa s tumorom u alogenih primalaca. LIBRI ONCOL (Zagreb) 1:1941-1945 (in Croatian)
 2. Silobrčić V, Pojed I, Milas L 1972 Tumorski čvorići u plućima kao mjerilo transplantabilnosti tumora. LIBRI ONCOL (Zagreb) 1:1947-1951 (in Croatian)
 3. Zaplatić R, Silobrčić V 1973 Testiranje kunićjeg seruma protiv mišjih limfocita. U ZBORNIKU IV JUGOSLAVENSKOG KONGRESA ALERGOLOGA, Ljubljana, str 52-56 (in Croatian)
 4. Šušnjić M, Silobrčić V, Vitale B, Bašić I 1973 Raspored stanica limfnih čvorova ozračenih kromom u tkivima letalno ozračenih miševa. U ZBORNIKU IV JUGOSLAVENSKOG KONGRESA ALERGOLOGA, Ljubljana, str 56-59 (in Croatian)
 5. Radić B, Mažuran R, Kadrnka-Lovrenčić M, Silobrčić V, Dekaris D 1979 Factors in the E-rosette test, and percentage of E- and EAC–rosettes in different age groups. PERIOD BIOL 81:93-95                        1
 6. Mažuran R, Hajnšek S, Silobrčić V 1979 Cellular immunity to bovine and human albumin in mice. PERIOD BIOL 81:441-442
 7. Silobrčić V, Mažuran R 1979 Determination of immunosuppressive potency of horse-anti-human lymphocyte globulin by the in vitro test of the monocytes spreading inhibition. PERIOD BIOL 81:497-497                     1
 8. Ikić M, Mažuran R, Šooš E, Silobrčić V 1983 Effect of human leukocyte interferons on in vitro cytotoxicity of natural killer cells. PERIOD BIOL 85 (Supp 3):171-172
 9. Gregurek-Novak T, Rabatić S, Silobrčić V 1983 Defective phagocytosis by leukocytes of patients with chronic trichophytosis. PERIOD BIOL 85 (Supp 3):177-178                        3
 10. Martinić R, Svoboda-Beusan I, Silobrčić V 1983 Cryopreserved human monocytes for the in vitro test of monocyte spreading inhibition. PERIOD BIOL 85 (Supp 3):249-250                 1
 11. Sabioncello A, Mažuran R, Jajić I, Rabatić S, Silobrčić V, Dekaris D 1983 T and B lymphocytes and cell-mediated immunity in patients with rheumatoid arthritis (RA), psoriatic arthritis (PA) and ankylosing spondilytis (AS). PERIOD BIOL 85 (Supp 3):279-281                       1
 12. Silobrčić V, Fredrickson G, Sedlacek R, Suit H D, Walberg G 1983 Immune reaction to Propionibacterium acnes does not correlate to the antitumor effect of the bacteria. PERIOD BIOL 85 (Supp 3):315-317
 13. Bunjevac S, Jurin M, Silobrčić V 1983 Further study of the anti-tumor effect of a streptococcal preparation (OK-432) in mice with an implanted fibrosarcoma. PERIOD BIOL 85 (Supp 3):327-328
 14. Silobrčić V, Rakočević S 1985 Racionalan pristup aktivnoj nespecifičnoj imunoterapiji tumora. U IMUNOBIOLOŠKI I TERAPIJSKI ODNOSI TUMORA I NJEGOVIH METASTAZA Somborski medicinski dani, Sombor, str 73-80 (in Croatian)
 15. Ajduković R, Svoboda-Beusan I, Nemet D, Mažuran R, Silobrčić V 1986 Surface markers of lymphocytes as determined by rosette techniques in blood and lymph nodes od patients with non-Hodgkin’s lymphoma, chronic lymphocytic leukemia and Hodgkin’s disease. PERIOD BIOL 88 (Supp 1/A):497-498
 16. Rakočević S, Silobrčić V 1986 Stimulation of phagocytic ability of peritoneal macrophages and antitumor effect of a peptidoglycan monomoer in mice. PERIOD BIOL 88 (Supp 1/A):538-539
 17. Svoboda-Beusan I, Silobrčić V 1986 The mechanism of action of rabbit-anti-human-lymphocyte serum. PERIOD BIOL 88 (Supp 1/A):141-142
 18. Gregurek-Novak T, Silobrčić V, Silobrčić I, Karapanđa N 1986 Immune complexes in patients with echinococcosis. PERIOD BIOL 88 (Supp 1/A):401-402
 19. Handl S, Sabioncello A, Mažuran R, Rabatić S, Svoboda-Beusan I, Milić N, Silobrčić V, Dekaris D 1986 Immunological reactivity in elderly patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL). PERIOD BIOL 88 (Supp 1/A):477-479
 20. Končar M, Spaventi Š, Silobrčić V, Dekaris D 1986 Isohemagglutinins in healthy and splenectomized persons and in patients with chronic lymphocytic leukemia. PERIOD BIOL 88 (Supp 1/A):482-483
 21. Silobrčić V, Suit HD 1990 Innate cellular immunity in athymic nude NCr/Sed mice. PERIOD BIOL 92:62-63
 22. Šuman L, Silobrčić V 1990 Different rejection-rate of parental H-Y allografts transplanted to F1 females. PERIOD BIOL 92:161-162
 23. Silobrčić V 1994 Present and new vaccines for human use. PREHRAMBENO-TEHNOL BIOTEHNOL REV 32: 107-109

UKUPNO    7

1.4. Sažetci: 133            (VSa14)
 1. Silobrčić V., Kečkeš S., Allergetti N.: The fate of skin homo- and autografts in irradiated rats. Second International Congress of Radiation Research, Book of abstracts, 1962, p. 148.
 2. Silobrčić V., Allergetti N., Škarpa D.: Odnos atrofije limfatičnog tkiva i «homologne bolesti». III Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Zbornik kratkih sadržaja radova, Zagreb, 1963, str. 54.
 3. Silobrčić V., Vitale B.: Utjecaj smrtonosnog zračenja na odbacivanje homolognog kalema kože. V Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Zbornik kratkih sadržaja referata, Sarajevo, 1967, str. 87.
 4. Vitale B., Silobrčić V., Knapp V., Poklepović J.: Akutna homologna bolest u miševa ozračenih smrtonosnom dozom X-zraka. V Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Zbornik kratkih sadržaja referata, Sarajevo, 1967, str. 103.
 5. Jurin M., Silobrčić V., Vitale B.: Neki aspekti imunološke tolerancije davaočevih stanica prema tkivnim antigenima primaoca u homolognim radijacijskim kimerama u miševa. Šesti sastanak radiobiologa Jugoslavije, Kratki sadržaji referata, Zagreb, 1967, str. 23a.
 6. Silobrčić V., Vitale B.: Utjecaj smrtonosnog zračenja na reakciju odbacivanja homolognog kožnog kalema. Šesti sastanak radiobiologa Jugoslavije, Kratki sadržaji referata, Zagreb, 1967, str. 62.
 7. Silobrčić V., Vitale B., Knapp V.: Modificiranja akutna homologna bolest u miševa ozračenih smrtonosnom dozom X-zraka nakon ubrzigavanja ciklofosfamida. Šesti sastanak radiobiologa Jugoslavije, Kratki sadržaji referata, Zagreb, 1967, str. 63.
 8. Vitale B., Silobrčić V., Knapp V.: Akutna homologna bolest u miševa ozračenih smrtonosnom dozom X-zraka. Šesti sastanak radiobiologa Jugoslavije, Kratki sadržaji referata, Zagreb, 1967, str. 76.
 9. Tomažić V., Matošić M., Vitale B., Jurin M., Silobrčić V.: In vivo study of the proliferation of foreign lymph node cells during «acute homologous disease» in mice using tritiated thymidine. VIIth Yugoslav Conference on Radiobiology, Beograd, 1968, p. 38.
 10. Vitale B., Silobrčić V., Jurin M., Matošić M., Tomažić V.: Dynamics of cellular proliferation during «acute homologous disease» in mice in different antigenic combinations. VIIth Yugoslav Conference on Radiobiology, Book of Abstracts, Beograd, 1968, p. 39.
 11. Silobrčić V., Vitale B., Jurin M., Matošić M., Tomažić V.: The treatment of «secondary disease» with cyclophosphamide. VIIth Yugoslav Conference on radiobiology, Book of Abstracts, Beograd, 1968, p. 41.
 12. Tomažić V., Matošić M., Vitale B., Jurin M., Silobrčić V.: Studij proliferacije stanica stranih limfnih čvorova u «akutnoj homolognoj bolesti» obilježavanjem sa H3 timidinom. III Kongres biologov Jugoslavije, Knjiga plenarnih referatov in povzetkov, Ljubljana, 1969, str. 273.
 13. Vitale B., Silobrčić V., Jurin M., Matošić M., Tomažić V.: Utjecaj antigene razlike između davaoca i primaoca na dinamiku proliferacije stanica u miševa tokom «akutne homologne bolesti». III Kongres biologov Jugoslavije, Knjiga plenarnih referatov in povzetkov, Ljubljana, 1969, str. 282.
 14. Vitale B., Bašić I., Jurin M., Tomažić V., Silobrčić V., Proliferacija alogenih limfoidnih stanica u slezeni letalno ozračenih primalaca. VI Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Zbornik rezimea sekcija i simpozija, Ohrid, 1969, rezime br. 1.
 15. Matošić M., Tomažić V., Bašić I., Jurin M., Silobrčić V., Vitale B.: Kinetika proliferacije limfoidnih stanica u akutnoj homolognoj bolesti. VI Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Zbornik rezimea sekcija i simpozija, Ohrid, 1969, rezime br. 2.
 16. Silobrčić V., Bašić I., Jurin M., Matošić M., Tomažić V., Vitale B.: Općenit model za početno liječenje «homologne bolesti» citostaticima. VI Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Zbornik rezimea sekcija i simpozija, Ohrid, 1969, rezime br. 4.
 17. Vitale B., Bašić I., Jurin M., Silobrčić V.: Proliferation of allogeneic lymphoid cells in the spleen of lethally irradiated mice. Proc. Yug. Immunol. Soc., 1:34-35, 1969.
 18. Matošić M., Tomažić V., Bašić I., Jurin M., Silobrčić V., Vitale B.: The kinetics of proliferation of lymphoid cells in acute allogeneic disease. Proc. Yug. Immunol. Soc., 1:35-37, 1969.
 19. Silobrčić V., Bašić I., Jurin M., Matošić M., Tomažić V., Vitale B.: A possible general model for initial therapy of «homologous disease» with cytostatic drugs. Proc. Yug. Immunol. Soc., 1:37-38, 1969.
 20. Bašić I., Dekaris D., Matošić M., Silobrčić V., Vitale B.: Primary immunological reaction of allogeneic lymph node cells against tissue antigens of lethally irradiated hosts. Third International Conference on Lymphatic Tissue and Germinal Centers in Immune Reactions. Book of Abstracts, Upsala, 1970, Abs. No. 2 (Session 6).
 21. Silobrčić V., Milas L., Horvat M.: Produženo preživljavanje kalema kože miševa s tumorom u alogenih primalaca. III Kongres kancerologa Jugoslavije, Sažeci, Zagreb, 1971, str. 219-220.
 22. Silobrčić V., Pojed I., Milas L.: Tumorski čvorići u plućima kao mjerilo transplantabilnosti tumora. III Kongres kancerologa Jugoslavije, Sažeci, Zagreb, 1971, str. 220.
 23. Bašić I., Silobrčić V., Vitale B.: Treatment of the «acute allogeneic disease» with immunosuppressive drugs. Eight Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, Book of Abstracts, Baško Polje, Yugoslavia, 1971, pp. 13-14.
 24. Vitale B., Matošić M., Tomažić V., Bašić I., Silobrčić V.: A model for studying the development of graft versus host reaction in mice. Eight Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, Book of Abstracts, Baško Polje, Yugoslavia, 1971, pp. 134-135.
 25. Bašić I., Silobrčić V., Vitale B.: Liječenje «akutne alogene bolesti» imunosupresivnim tvarima. VII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Zbornik rezimea simpozijuma i sekcija, Beograd, 1971, rezime br. 3.
 26. Silobrčić V., Bašić I., Tomažić V., Vitale B.: Raspored ubrizganih stanica limfnih čvorova u organizmu letalno ozračenih primalaca. VII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Zbornik rezimea simpozijuma i sekcija, Beograd, 1971, rezime br.6.
 27. Matošić M., Vitale B., Bašić I., Silobrčić V.: Učinak preimunizacije davalaca na transformaciju i proliferaciju ubrziganih limfocita u slezeni letalno ozračenih alogenih primalaca. Idem, rezime br. 8.
 28. Silobrčić V., Šuman L., Derežić D.: Reakcija odbacivanja kalema pri različitoj histoinkompatibilnosti između davaoca i primaoca. Idem, rezime br. 12.
 29. Milas L., Silobrčić V.: Histologija limfnog tkiva u miševa s fibrosarkomom. Idem, rezime br. 18.
 30. Silobrčić V., Milas L.: Tumorski čvorići u plućima kao test za kvantitativno određivanje transplantabilnosti tumora. Idem, rezime br. 21.
 31. Bašić I., Vitale B., Dekaris D., Silobrčić V.: Vremenski slijed razvitka reakcije kalema protiv primaoca: mjerenje pomoću testa zadebljanja stopala. Idem, rezime br. 27.
 32. Vitale B., Matošić M., Bašić I., Silobrčić V., Tomažić V: Eksperimentalni model za izučavanje dinamike transformacije i proliferacije limfatičkih stanica u toku razvitka reakcije kalema protiv primaoca. Idem, rezime br. 28.
 33. Bašić I., Vitale B., Dekaris D., Silobrčić V.: The time course of the development of acute graft-versus-host reaction in mice determined by the footpad test. Proc. Yug. Immunol. Soc., 2:33-34, 1971.
 34. Vitale B., Matošić M., Tomažić V., Bašić I., Silobrčić V.: A model for studying the development of acute graft-versus-host reaction in mice. Proc. Yug. Immunol. Soc., 2:31-32, 1971.
 35. Silobrčić V, Šuman L., Derežić D.: Graft rejection under conditions of differing histocompatibility between the donor and the host. Proc. Yug. Immunol Soc., 2:47-48, 1971.
 36. Bašić I., Silobrčić V., Vitale B.: Treatment of the acute allogeneic disease with immunosuppressive drugs. Idem, 2:59-60.
 37. Milas L., Silobrčić V.: Histology of lymphoid tissue in mice bearing fibrosarcoma. Idem, 2:65-66, 1971.
 38. Silobrčić V., Milas L.: Experimental pulmonary metastases as a quantitative test for transplantability of tumors. Idem, 2:69, 1971.
 39. Silobrčić V., Bašić I., Tomažić V., Vitale B.: Distribution of labelled lymph node cells in lethally irradiated recipient mice. Idem, 2:73-75, 1971.
 40. Matošić M., Vitale B., Bašić I., Silobrčić V.: The effect of donor’s preimmunization on transformation and proliferation of injected lymphocytes in the spleen of lethally irradiated recipients of different genotypes. Idem, 2:78, 1971.
 41. Milas L., Silobrčić V.: Experimental lung metastases as a test in tumour immunology. Conference on Host-Enviroment Interactions in the Etiology of Cancer in Man-Implementation in Research, Book of Abstracts, Primošten, Yugoslavia, 1972, p. 68.
 42. Dekaris D., Silobrčić V., Mažuran R., Kadrnka-Lovrenčić M.: Detection of tuberculin sensitivity in humans by in vitro monocyte spreading inhibition test. Joint Meeting of European Societes for Immunology, Abstracts, Strasbourg, France, 1973, p. 18.
 43. Silobrčić V., Mažuran R., Dekaris D.: Inhibition of in vitro macrophage spreading by ALS. Joint Meeting of European Societes for Immunology, Abstracts, Strasbourg, France, 1973, p. 73.
 44. Boranić M., Blaži T., Blaži-Poljak M., Dekaris D., Mažuran R., Radačić M., Silobrčić V.: Neka funkcionalna svojstva malignih stanica u usporedbi s normalnim stanicama. 8. Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Sažeci referata, Opatija, 1973, saćetak 207.
 45. Dekaris D., Mažuran R., Silobrčić V., Kadrnka-Lovrenčić M.: Inhibicija širenja monocita – direktan in vitro test za mjerenje tuberkulinske alergije u ljudi. Idem, sažetak 215.
 46. Derežić D., Silobrčić V., Largiarder F.: Djelovanje L-asparaginoze na limfno tkivo tijekom primarne reakcije odbacivanja kalema. Idem, sažetak 216.
 47. Kadrnka-Lovrenčić M., Silobrčić V., Mažuran R., Sabioncello A., Dekaris D.: Pokušaj uporednog testiranja tuberkulinske alergije u ljudi in vitro metodom inhibicije migracije leukocita (IML) iz mikrokapilara i testom inhibicije širenja makrofaga (ISM). 8. Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Sažeci referata, Opatija, 1973, sažetak 230.
 48. Mažuran R., Silobrčić V., Dekaris D.: Inhibicija širenja mišjih peritonealnih makrofaga kao test za imunosupresivnost kunićjeg antiseruma protiv mišjih limfocita (ALS). Idem, sažetak 240.
 49. Silobrčić V., Mažuran R., Volić B.: Inhibicija splenomegalije pri akutnoj alogenoj bolesti u miša kunićjim antiserumom protiv mišjih limfocita (ALS): Korelacija učinka sa imunosupresivnošću ALS-a. Idem, sažetak 254.
 50. Šušnjić M., Vitale B., Silobrčić V.: Raspored kromiranih (51Cr) stanica limfnih čvorova TIR miševa i stanica timusa u letalno ozračenim alogenim miševima. Idem, sažetak 265.
 51. Dekaris D., Silobrčić V., Mažuran R., Kadrnka-Lovrenčić M.: Delayed-type hypersensitivity and inhibition of monocyte spreading: In vitro studies of tuberculin hypersensitivity. Proc. Yug. Immunol Soc., 3:79, 1974.
 52. Šušnjim M., Silobrčić V., Vitale B.: The distribution of 51Cr-labelled lymph node cells from T.I.R. mice or thymus cells from untreated donors injected into lethally irradiated allogeneic recipients. Idem, 3:37, 1974.
 53. Sabioncello A., Mažuran R., Silobrčić V., Dekaris D., Kadrnka-Lovrenčić M.: A comparison of the leucocyte migration inhibition (LMI) and monocyte spreading inhibition (MSI) assay of tuberculin hypersensitivity in man. Idem, 3:80, 1974.
 54. Boranić M., Blaži T., Blaži-Poljak M., Dekaris D., Hršak I., Mažuran R., Radačić M., Silobrčić V.: Some functional traits of malignant cells compared to normal cells. Idem, 3:106-107, 1974.
 55. Mažuran R., Silobrčić V., Dekaris D.: Inhibition of spreading of mouse peritoneal macrophages as a test for immunosuppressive potency of rabbit-anti-mouse lymphocyte sera (ALS). Idem, 3:115, 1974.
 56. Silobrčić V., Mažuran R., Volić B.: Reduction of GVH splenomegaly in mice by antilymphocyte serum (ALS): Correlation of the effect with immunosuppressive potency of ALS. Idem, 3:116, 1974.
 57. Derežić D., Silobrčić V.: Influence of L-asparaginase on the primary allograft reaction. Idem, 3:117, 1974.
 58. Silobrčić V., Mažuran R., Dekaris D.: Human monocyte spreading in vitro: Inhibition by specific antigen and by antilymphocyte globulin. 5th International Congress of the Transplantation Society, Abstracts, Jerusalem, Israel, 1974, p. 147.
 59. Silobrčić V., Mažuran R., Svoboda I.: Praćenje celularne imunosti protiv vlastitog tumora testom inhibicije širenja makrofaga in vitro. IV Kongres kancerologa Jugoslavije, Zbornik kratkih sadržaja referata, Sarajeva 1975, str. 82.
 60. Mažuran R., Mujagić H., Malenica B., Silobrčić V.: In vitro detection of cellular immunity in patients with melanoma by the monocyte spreading inhibition test. 1975 European Immunology Meeting, Amsterdam, 1975.
 61. Suit H.D., Sedlacek R.S., Silobrčić V.: Local control of disease free survival after treatment of a squamous cell carcinoma by C. parvum and radiation. Sixty-seventh Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, Proceedings, 17:185, 1976.
 62. Sabioncello A., Dekaris D., Veselić B., Silobrčić V.: Migration inhibition test in guinea-pig tuberculin allergy. Characteristics of the reaction of peritoneal exudate cells (PEC) and peripheral blood leucocytes (PBL). Period. biol., 78:25, 1976.
 63. Jerbić J., Mažuran R., Dekaris D., Silobrčić V.: Properties of cultivated mononuclear cells isolated from fresh or preserved human blood. Period. biol (supl.), 78:30-31, 1976.
 64. Oberiter V., Havliček J., Mažuran R., Žaknić M., Fabečić-Sabadi V., Bajakić D., Rabatić S., Sabioncello A., Silobrčić V., Dekaris D.: Cellular and humoral hypersensitivity to group A heamolitic streptococci in patients with acute and chronic glomerulonephritis and rheumatic fever. Idem, 78:31-32, 1976.
 65. Silobrčić V., Mažuran R., Dekaris D., Balner H.: Monocyte spreading inhibition: In vitro test for immunosuppressive potency of horse globulin against human lymphocites. Idem, 78:61, 1976.
 66. Šuman L., Silobrčić V., Kaštelan A.: Chimaeric analysis of radiation chimaeras displaying full or split tolerance. Idem, 78:95-96, 1976.
 67. Svoboda I., Mažuran R., Rabatić S., Silobrčić V.: Time course of cellular immunity to tumour antigens in tumour-bearing mice studied by the in vitro test of macrophage spreading inhibition. Idem, 78:138, 1976.
 68. Mujagić H., Mažuran R., Malenica B., Silobrčić V.: Clinical detection of cellular immunity in vitro to melanoma specific antigens in man by the monocyte spreading inhibition test: Correlation between in vivo and in vitro immunological test parameters. Idem, 78:156-157, 1976.
 69. Jerbić J., Mažuran R., Dekaris D., Silobrčić V.: Svojstva kultiviranih mononuklearnih stanica izoliranih iz svježe ili pohranjene ljudske krvi. Peti simpozij imunologa Jugoslavije, Kratki prikazi saopćenja, Zagreb, 1976, str. 22.
 70. Mujagić H., Mažuran R., Malenica B., Silobrčić V.: Klinička detekcija celularne imunosti na melanomske antigene in vitro testom inhibicije širenja monocita. Peti simpozij imunologa Jugoslavije, Kratki prikazi saopćenja, Zagreb, 1976, str. 36.
 71. Oberiter V., Havliček J., Mažuran R., Žaknić M., Sabadi-Fabečić V., Bajakić D., Rabatić S., Sabioncello A., Silobrčić V., Dekaris D.: Celularna i humoralna imunost na hemolitičke streptokoke grupe A (HSA) u bolesnika s akutnim i kroničnim glomerulonefritisom (AG i KG), karditisom (K) i reumatskom groznicom (RG). Idem, str. 38-39.
 72. Sabioncello A., Dekaris D., Veselić B., Silobrčić V.: Test inhibicije migracije u tuberkulinskoj alergiji zamorčadi. Karakteristike reakcije stanica peritonejskog eksudata (SPE) i leukocita iz periferne krvi (LPk). Idem, str. 52.
 73. Silobrčić V., Mažuran R., Dekaris D., Balner H.: Inhibicija širenja monocita: In vitro test za određivanje imunosupresivne sposobnosti konjskog globulina protiv humanih limfocita (ALG). Idem, str. 56.
 74. Svododa I., Mažuran R., Rabatić S., Silobrčić V.: Praćenje celularne imunosti na tumorske antigene u miševa s tumorom in vitro testom inhibicije širenja makrofaga. Idem, str. 64.
 75. Šuman L., Silobrčić V., Kaštelan A.: Ispitivanje kimerizma u miševa s potpunom i podvojenom tolerancijom. Idem, str. 65-66.
 76. Mažuran R., Dekaris D., Silobrčić V.: Primjena testa inhibicije širenja monocita u kliničkoj imunologiji. Peti kongres alergologa Jugoslavije, Sažeci prijavljenih referata, Zagreb, 1976, str. 26-27.
 77. Silobrčić V., Suit H.D.: Modification of the antitumor effect of C. parvum by concomitant specific antitumor immunity. Allergologia et Immunopathologia, Madrid, 1977, pp. 5:377-378.
 78. Mažuran R., Jakaša D., Silobrčić V.: Specific cellular immunity in patients with bronchogenic carcinoma detected by the in vitro monocyte spreading inhibition test. 4th European Immunology Meeting, Book of Abstracts, Budapest, 1978, p. 198.
 79. Silobrčić V., Mažuran R.: Određivanje imunosupresivnosti antilimfocitnoga globulina in vitro testom inhibicije širenja ljudskih monocita. 1. Kongres Jugoslavenske zajednice za dijalizu i transplantaciju, Knjiga sažetaka, Opatija, 1978, str. 74.
 80. Mažuran R., Hajnšek S., Silobrčić V.: Celularna imunost na govedski serumski albumin u mišu. 6. Simpozijum Imunologa Jugoslavije, Program i izvodi saopštenja, Kaluđerske bare, 1979, str. 24 (izvod br. 86).
 81. Radić B., Mažuran R., Silobrčić V., Dekaris D.: Standardizacija postupaka za određivanje ljudskih E- i EAC-rozeta. 6. Simpozijum Imunologa Jugoslavije, Program i izvodi saopštenja, Kaluđerske bare, 1979, str. 33 (izvod br. 122).
 82. Silobrčić V., Mažuran R.: Određivanje imunosupresivnosti antilimfocitnoga globulina in vitro testom inhibicije širenja ljudskih monocita. 6. Simpozijum Imunologa Jugoslavije, Program i izvodi saopštenja, Kaluđerske bare, 1979, str. 37 (izvod br. 138).
 83. Rabatić S., Mažuran R., Oberiter V., Silobrčić V., Dekaris D.: Stanični biljezi i celularna imunost u pacijenata s akutnim i kroničnim glomerulonefritisom. I Kongres nefrologa Jugoslavije, Beograd, 1979, Rezimei, str. 50 (rezime 66).
 84. Mažuran R., Silobrčić V.: Inhibition of macrophage spreading in mice by lymphokines is biphasic, 4th International Congress of Immunology, Paris, 1980. Abstracts, Abstract 13.8.23.
 85. Bunjevac C., Jurin M., Silobrčić V.: Picibanil and Propionibacterium acnes retard comparably the growth of mouse fibrosarcomas. 4th International Congress of Immunology, Paris, 1980. Abstracts, Abstract 10.5.09.
 86. Mažuran R., Jajić I., Sabioncello A., Silobrčić V.: T- i B-limfociti u krvi bolesnika s reumatoidnim i psorijatičnim artritisom. (Kongres reumatologa Jugoslavije, Knjiga sažetaka, 1980, str. 132.
 87. Jajić I., Rabatić S., Sabioncello A., Mažuran R., Silobrčić V., Dekaris D.: Lymphocyte receptors, cell-mediated immunity to human IgG and leucocyte functions in patients with rheumatoid arthritis. Abstracts of the Workshops, XIth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Abstracts of the Workshops, 1980, str. 339.
 88. Silobrčić V.: 1981 Znanstveni stil. 8. savjetovanje o stručnim i naučnim publikacijama i polupublikacijama (knjiga sažetaka), Referalni centar Sveučilišta, Zagreb.
 89. Ikić M., Mažuran R., Šooš E., Silobrčić V.: Učinak ljudskog leukocitnog interferona na urođene ubilačke stanice zdravih osoba. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Program i izvodi saopštenja, Radenci, 1982, str. 74 (6-85).
 90. Gregurek-Novak T., Rabatić S., Silobrčić V.: Oslabljeno fagocitiranje pri kroničnim trihofitijima. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Program i izvodi saopštenja, Radenci, 1982, str. 75 (6-88).
 91. Martinić R., Svoboda-Beusan I., Silobrčić V.: Primjena zamrznutih ljudskih monocita za in vitro test inhibicije širenja monocita. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Program i izvodi saopštenja, Radenci, 1982, str. 93 (9-123).
 92. Jajić I., Mažuran R., Sabioncello A., Silobrčić V.: T- i B-limfociti u reumatoidnom artritisu (RA), psorijatičnom artritisu (PA) i antiklozantnom spondilitisu (AS). 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Program i izvodi saopštenja, Radenci, 1982, str. 100 (10-136).
 93. Silobrčić V., Fredrickson G., Sedlacek R., Suit H.D., Walberg G.: Imunoreakcija miševa na propionibacterium acnes i antitumorski učinak bakterija. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Program i izvodi saopštenja, Radenci, 1982, str. 114(11-164)
 94. Bunjevac S., Jurin M., Silobrčić V.: Antitumorski učinak OK-432 u miševa s transplantiranim metilkolantrenskim fibrosarkomom (FSa). 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Program i izvodi saopštenja, Radenci, 1982, str. 116 (11-168).
 95. Gregurek-Novak T., Rabatić S., Silobrčić V.: Defective phagocytosis by leukocytes of patients with cronic trichophytosis. Fol Allergol. Immunol Clin. 30 (Suppl. 4), 1983, str. 74.
 96. Silobrčić V.: Immunology and fetus. First Inteernational Symposium: «The fetus as a patient», Book of Abstracts, 1984.
 97. Rakočević S., Silobrčić V.: Poticanje fagocitoze u miševa bakterijskim peptidoglikanom. Drugi kongres biologa Hrvatske, Zbornik sažetaka priopćenja, 1984, str. 211.
 98. Svoboda-Beusan I., Silobrčić V.: Ksenogenski antilimfocitni globulin – biološki imunosupresiv. Drugi kongres biologa Hrvatske, Zbornik sažetaka priopćenja, 1984, str. 213.
 99. Rakočević S., Silobrčić V.: Stimulation of peritoneal macrophages and anti-tumour effect of a peptidoglycan monomer (PGM) in mice. VIII Meeting of the European Association for Cancer Research, Bratislava, Meeting Abstracts, 1985, p. 60.
 100. Gregurek-Novak T., Silobrčić V.: Immune complexes in patients with echinococcosis. XIII Congreso International de Hidatologia, Abstracts, Madrid, 1985, p. 68.
 101. Dekaris D., Silobrčić V., Mažuran R., Sabioncello A., Rabatić S., Svoboda-Beusan I.: Macrophage spreading assay – Experimental and clinical aspects. X Dies Italo-Jugoslavici Medicine Destinati, Lugano, Relations, 1985, p. 11.
 102. Silobrčić V.: Effector functions of T-lymphocytes. 7th European Immunology Meeting, Amstracts, Jerusalem, 1985, p. 19.
 103. Ajduković R., Svoboda-Beusan I., Nemet D., Mažuran R., Silobrčić V.: Površinski biljezi limfocita periferne krvi i limfnog čvora pri ne-Hodgkinovu limfomu, Hodgkinovoj bolesti i kroničnoj limfocitnog leukemiji. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, 1985, str. 40.
 104. Gregurek-Novak T., Silobrčić V., Silobrčić I., Karapandža N.: Imuni kompleksi u bolesnika s ehinokokozom. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, Knjiga sažetaka, 1985, str. 80.
 105. Handl S., Sabioncello A., Mažuran R., Rabatić S., Svoboda-Beusan I., Ajduković R., Milić N., Silobrčić V., Dekaris D.: Imunološka reaktivnost staraca s kroničnom limfatičnom leukemijom (KLL). 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, Knjiga sažetaka, 1985, str. 82.
 106. Kordić D., Lukač J., Spaventi Š., Silobrčić V., Dekaris D.: Jednostavan postupak za brojenje velikih granuliranih limfocita (VGL) u perifernoj krvi. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, Knjiga sažetaka, 1985, str. 106.
 107. Matas-Bublić N., Rabatić S., Silobrčić V., Boranić M.: Imunološke funkcije djece s novorođenačkom hiperbilirubinemijom. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, Knjiga sažetaka, 1985, str. 126.
 108. Mažuran R., Ikić M., Jušić D., Silobrčić V.: Dnevna ritmičnost NK-aktivnosti i utjecaj te ritmičnosti na učinak imunomodulatora. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, Knjiga sažetaka, 1985, str. 128.
 109. Rakočević S., Silobrčić V.: Stimulacija fagocitne sposobnosti peritonejskih makrofaga i antitumorski učinak peptidoglikanskog monomera (PGM) u miševa. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, Knjiga sažetaka, 1985, str. 158.
 110. Silobrčić V., Vitale B., Mažuran R.: Efektorske funkcije T-limfocita: Imunoreakcija transplantata na primaoca i izlučivanje limfokina. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, Knjiga sažetaka, 1985, str. 168.
 111. Svoboda-Beusan I., Silobrčić V.: Mehanizam djelovanja kunićjeg antiseruma protiv ljudskih limfocita (ALG). 1. Apsorpcija antilimfocitne aktivnosti normalnim i leukemičnim limofictima. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, Knjiga sažetaka, 1985, str. 178.
 112. Suit H.D., Rockwell S., Zietman A., Porter E., Silobrčić V., Ramsay J., Sedlacek R.: Quantitative isotransplantation and xenotransplantation of rat rhabdomyosarcoma BA 1112. Proc Amer Assoc Cancer Res 1987 28:337 (Abs. No. 1334).
 113. Silobrčić V., Suit H.D., Ramsay J., Zietman A., Sedlacek R 1987 An attempt to immunosuppress further nude mice by sublenthal whole-body X-irradiation: Effect on lymphoid cells in the spleen and on peritoneal macrophages. Proc Amer Assoc Cancer Res 28:337 (Abs. No. 1333).
 114. Silobrčić V., Suit H.D., Zietman A., Ramsay J., Sedlacek R 1987 Attempts to reduce immunity of nude mice to human tumor xenotransplants. Period biol 89(Supp 1):197 (Abs. No. 09-35).
 115. Rakočević S., Silobrčić V. 1987 Peptidoglycan monomer, an antitumor agent, stimulates phagocytosis but not specific antitumor immunity of mice. Period biol. 89 (Supp 1):91 (Abs. No. 14-22).
 116. Silobrčić V., Suit H.H., Zietman A., Ramsay J., Sedlacek R 1988 Development and regeneration of the cellular immune potential in NCr/Sed (nu/nu) mice. Ninth European Immunology Meeting, Book of Abstracts, Roma, p. 175.
 117. Silobrčić V 1989 Znanstveni časopisi kao osnovni izvor znanstvenih informacija. 3. simpozij suradnika Sistema biomedicinskih naučnih informacija, Zbornik sažetaka, Zagreb.
 118. Silobrčić V 1989 PERIODICUM BIOLOGORUM 20 godina nakon preuredbe: Treba li nam takav znanstveni časopis? 13. Savjetovanje o znanstvenim i stručnim publikacijama, Program i Sažeci, Zagreb.
 119. Mažuran R., Sabioncello A., Rabatić S., Svoboda-Beusan I., Ikić-Sutlić M., Broketa G., Silobrčić V., Dekaris D.: 1990 Laboratory testing in clinical immunology: Characteristics and state of the art in Alpe-Adria Working Community. Period. biol. 92 (Supp 3):23 (Abs. S5-1).
 120. Šuman L., Bunarević A., Silobrčić V.: 1990 An reaprizal of criteria for scoring the H-Y skin allograft rejection in mice. Period. biol. 92 (Supp3):34 (Abs W2).
 121. Broketa G., Silobrčić V. 1990 Peptidoglycan monomer from Brevibacterium divaricatum as an antitumoral agent. Period. biol. 92 (Supp 3):98 (Abs W22).
 122. Silobrčić V, 1994 Imunološki sustav, imunogen, interakcija. Vakcinologija danas i sutra, Sažetci, Zagreb
 123. Silobrčić V, 1998 Skin and immunity, Acta Dermatovenerolog Croat 6 (1): 35-36 (Abs 015), Zagreb
 124. Silobrčić V, 1998 The concept of the immunocompromised host, International Symposium on Infection in the Immunocompromised host. Final Program/Abstract Book, Dubrovnik, Abs 1
 125. Silobrčić V, 1998 Imunost na infekcije, I. Hrvatski kongres o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, Knjiga sažetaka, Dubrovnik, Abs1
 126. Silobrčić V, 1998 Immunity to infections, 1st Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation, Abstract Book, Abs 10
 127. Silobrčić V, 1998 Cijepljenje imunokompromitirane djece, Paediatria Croatica, Zagreb, vol 41 (Sup 2): str 13
 128. Silobrčić V, 1999 Cijepiva u ljudi: Pogled u budućnost, Zbornik sažetaka, Hrvatsko društvo za biotehnologiju, Zagreb, str. 26
 129. Silobrčić V, 1999 Vaccines in men: A look into the future, Zbornik sažetaka, Hrvatsko društvo za biotehnologiju, Zagreb, str. 26V
 130. Silobrčić V, 2004 Open access to scientific information – A possible future in informing scientists, Invited Speakers Abstracts, Opatija, str. 23
 131. Silobrčić V, 2006 Writing scientific and professional papers, Marie Curie Workshop 2006, Invited Speakers Abstracts, Zagreb
 132. Silobrčić V, 2012 Slobodan pristup objavljenim znanstvenim informacijama, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, objavljeno na mrežnoj stranici HAZU 15. studenog 2012.
 133. Silobrčić V, 2012 Moguća načela politike sufinanciranja znanstvenih i znanstvenostručnih časopisa u Hrvatskoj, Food Technology and Biotechnology, Vol. 50, suplement, str. 9.

2. Stručni tekstovi

2.1. Članci: 75            (VSa21)
 1. Milas L, Silobrčić V 1970 Imunologija tumora. LIJEČNIČKI VJESNIK 92:5-33
 2. Silobrčić V 1971 Tolerantnost i kimerizam u miševa roditeljskog soja inducirani stanicama slezene križanaca F1. RADOVI IMUNOLOŠKOG ZAVODA (Zagreb) 13:63-78
 3. Silobrčić V 1971. Nastavit ćemo presađivanje bubrega (sudjelovanje u razgovoru), POLITIKA (Beograd, 06.06.)
 4. Silobrčić V 1972. 21. stoljeće: Presađivanje organa (razgovor), STUDIO (Zagreb, 13.05.), str. 62. – 85.
 5. Silobrčić V 1973. Svjetska razmjena organa za transplantaciju, VJESNIK (Zagreb, 30.12.),
 6. Kurjak A, Silobrčić V 1973 Imunološki aspekti fertilnosti ljudi. LIJEČ VJESN 95:522-524
 7. Derežić D, Silobrčić V 1974 L-asparaginaza kao imunosupresivno sredstvo. LIJEČ VJESN 96:478-484
 8. Silobrčić V 1976. Znanost – zaostajanja, VJESNIK U SRIJEDU,  (Zagreb, 11.12.), str. 14.
 9. Dekaris D, Silobrčić V 1977 In vitro detekcija celularne imunosti u kliničkoj imunologiji: Test inhibicije širenja monocita. RADOVI JAZU (knjiga 373) str 151-158
 10. Silobrčić V 1978 Liječenje imunosupresivima nakon kliničke transplantacije koštane srži. LIJEČ VJESN 100:394-395
 11. Silobrčić V 1979 Znanstveni časopisi i tercijarne publikacije kao izvor podataka za vrednovanje znanstvenog rada, SCI JUGOSL 5:15-18
 12. Silobrčić V 1980. Komentari i primjedbe u vezi sa studijom Znanstvenoistraživačka djelatnost u SRH (Razvoj i stanje), PERIOD BIOL 82:37.-38.
 13. Silobrčić V 1980. Citati i objektivnost (Pisma čitalaca), NIN (Beograd, 23.03.), str. 2.
 14. Mažuran R, Silobrčić V 1980 Prepoznavanje T- i B-limfocita u ljudskoj perifernoj krvi rozetnim tehnikama. LIJEČ VJES 102:98-104
 15. Silobrčić V 1980 Imunost na infekcije. SAOPĆENJA (Zagreb)26:49-76
 16. Silobrčić V 1980. O znanstvenom podmlatku, III program Radio Zagreba, 16.05. (7 stranica)
 17. Silobrčić V 1981 Imunoterapiji nije pružena prava prilika. LIJEČ VJESN 102:214-215
 18. Silobrčić V 1981. Znanost protiv pseudoznanosti (razgovor), VEČERNJI LIST (Zagreb, 05.12.)
 19. Silobrčić V 1981 Znanstveni temelji za planiranje i financiranje biomedicinskih istraživanja, PERIOD BIOL 83:324-325
 20. Silobrčić V 1982 Boris Nakić – začetnik transplantacijske imunologije u SRH. LIJEČ VJESN 104:140-142
 21. Silobrčić V 1982. Dobrano zakašnjenje, OKO (Zagreb, 04-18.02.), str. 21.
 22. Silobrčić V 1982 Imunoprofilaksa i imunoterapija. PRAXIS MEDICI (Zagreb) 13:52-60
 23. Silobrčić V 1983 Uloga imunodeficijencija u patogenezi sekundarnih leukemija i limfoma. LIJEČ VJESN 105:111-113
 24. Silobrčić V 1983. Još jedan promašen zakon, VJESNIK (Zagreb, 03.09.), str. 2.
 25. Silobrčić V 1983. U povodu donošenja Zakona o znanstveno- istraživačkoj djelatnosti u SRH, SCI YUGOSL 9:67.-76.
 26. Silobrčić V 1983 Znanstveni i “znanstvenoidni” članci, LIJ VJES 105:384
 27. Silobrčić V 1983 Uloga imunodeficijencija u patogenezi sekundarnih leukemija i limfoma. LIJEČ VJESN 105:111-113
 28. Silobrčić V 1984 Mogućnosti liječenja imunodeficijencija. PRAXIS MEDICI (Zagreb) 15:22-30
 29. Silobrčić V 1984 Znanstvena recenzija kao filtar kvalitete u znanstvenoj istraživačkoj djelatnosti (rasprava za okruglim stolom), SCI JUGOSL 16:113-125
 30. Silobrčić V, Milković S 1985 Znanstvene publikacije kao izvor podataka za vrednovanje znanstvenoistraživačkog rada, PERIOD BIOL 87:71-73
 31. Silobrčić V, Milković S 1986 Prijedlog postupka za objektiviziranu procjenu kvalitete znanstvenoistraživačkoga rada u prirodnim znanostima u nas, SCI JUGOSL 12:77-79
 32. Majerski Z, Silobrčić V 1986 Znanost i tehnologija – Razgraničenje pojmova, NAŠE TEME 30:1434-1437
 33. Dekaris D, Silobrčić V 1986. Još o kliničkoj imunologiji, LIJEČ VJESN 108:236.
 34. Silobrčić V 1987. O 8. evropskome imunološkom sastanku, SCI YUGOSL 13:73.-74.
 35. Silobrčić V 1987. Nobelova nagrada iz Medicine/Fiziologije za godinu 1987. dodijeljena imunologu, PRIRODA  76:105.-107.
 36. Silobrčić V 1987. Pismo uredniku, MEDICINSKI ANALI (Split) 13:273.-275
 37. Silobrčić V 1990 Primarni znanstveni časopisi kao osnovni izvor znanstvenih informacija, PERIOD BIOL 92:237-240
 38. Silobrčić V, Pravdić N 1990 Scientometrijska procjena stanja znanosti u Jugoslaviji. SCI JUGOSL 16:151-161
 39. Silobrčić V 1993. Pismo odgovornom uredniku. ENCYCL MOD 43:254.-255
 40. Silobrčić V 1994 Measles vaccine controversy. VACCINE 11:1269-1270
 41. Silobrčić V 1994 Sadašnja i nova humana cjepiva. PREHRAMBENO-TEHNOL BIOTEHNOL REV 32:107-109
 42. Silobrčić V, 1995 Forty years of Transplantation immunology in Croatia. PERIOD BIOL 97:167-170
 43. Silobrčić V 1998. Hrvatska bez znanstvene politike? ERASMUS 24:28.-32.
 44. Silobrčić V 1998. Vrednovanje znanstvenog rada – Gledište jednog prirodoslovca, u zborniku VIDLJIVA I NEVIDLJIVA AKADEMIJA, uredio: D. Polšek, Institut društvenih znanosti, Zagreb, str. 137.-141
 45. Silobrčić V 1998. Znanost u Hrvatskoj na kraju 20. stoljeća. EKONOMIJA 5:215.-219.
 46. Silobrčić V, Harjaček M 1998 Local immunity in the skin: The skin immune system (SIS), ACTA DERMATOVENEROL CROAT 6(3):135-139
 47. Harjaček M, Silobrčić V 1998 Cytokines and the skin immune system (SIS), ACTA DERMATOVENEROL CROAT 6(4):201-206
 48. Silobrčić V 1999. Znanstvena proizvodnost i kriteriji vrednovanja znanstvenika u Hrvatskoj, Inicijativa za promjenu položaja znanosti u Hrvatskoj, urednici: Gvozden flego i Vlatko Silobrčić, Zagreb, str. 17.-21.
 49. Silobrčić V 1999. O citiranosti kao međunarodnom odjeku znanstvenog djelovanja i mjere utjecaja pojedinaca na razvoj znanstvenoga područja u Hrvatskoj (pismo urednici), LIJ VJES 121: 43.
 50. Carević Olga i Silobrčić V 1999. Znanost, HRVATSKA AGENDA 2000, uredio: Lj. Čučić, Europski dom, Zagreb, str. 219.-225.
 51. Jovičić Aleksandra, Penava Zdenka, Sorokin Branka, Siladić I, Silobrčić V, Maričić S, 1999. Doktori znanosti u Hrvatskoj: Njihova proizvodnost od 1991. Do 1996. I. Neproizvodni znanstvenici, Društvena istraživanja, 8:513-527
 52. Silobrčić V, 2000. Znanstvena proizvodnost i kriteriji vrednovanja znanstvenika u Hrvatskoj, u ZNANOST U HRVATSKOJ NA PRAGU TREĆEG TISUĆLJEĆA, urednik: D. Sunko, HAZU, Zagreb, 25-29
 53. Silobrčić V 2001. Can bibliometric and scientometric indicators be useful for evaluating the quality of scientific research, EUROPEAN SCIENCE EDITING, 27:102
 54. Silobrčić V, Flego G, Jelaska Sibila, Kamenar B, Pravdić V, Sunko D, Šikić Z, Švob-Đokić Nada, 2001, Strategija razvitka znanosti, Vlada RH, wwwhrvatska21.hr, 30 str
 55. Silobrčić V, Flego G., Jelaska Sibila, Kamenar B, Pravdić V, Sunko D, Šikić Z, Švob-Đokić Nada, 2001, Science Development Strategy, Vlada RH, wwwhrvatska21.hr
 56. Silobrčić V, 2001. Strategija razvitka znanosti (Sažetak), Vlada RH, wwwhrvatska21.hr, 2 str
 57. Silobrčić V, 2001. Strategija razvitka znanosti (Sažetak za svodnu studiju), Vlada RH, wwwhrvatska21.hr, 13 str
 58. Silobrčić V, 2001. Strategija razvoja znanosti RH, Provedbeni plan, Vlada RH, 3 str
 59. Silobrčić V, 2001. Strategija razvoja znanosti u Hrvatskoj, Ruđer, Institut Ruđer Bošković, br. 9: 8
 60. Silobrčić V, 2001. Uloga znanosti u modernome društvu, u B. Bilić i sugovornici: TV Interview – Misli 21. Stoljeća, Globus, Zagreb, 356-362
 61. Silobrčić V, 2002. Znanstvena produktivnost i znanstvena produkcija u Hrvatskoj, Zarez, Zagreb, 4 (78) str. 27, od 11.04.
 62. Silobrcic V, 2002. Razgovori. Dijalog (Split), 4 (5), str. 57-59, lipanj.
 63. Silobrčić V 2002 Zašto je znanost važna za razvoj svakoga društva, PRIRODA 92: 19-21
 64. Sorokin Branka, Jovičić Aleksandra, Siladić I, Silobrčić V, 2002. Doktori znanosti u Hrvatskoj: Njihova proizvodnost od 1991. do  1998. II Produktivni znanstvenici, DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, Zagreb, 11 (4-5): 751-760
 65. Silobrčić V 2002., The productivity and production of research and development in Croatia, in RESEARCH AND DEVELOPMENT POLICIES IN THE SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIES IN TRANSITION, Institut za međunarodne odnose, Zagreb, str. 85-93
 66. Silobrčić V 2004., Što su relativne ljestvice I kako bi mogle biti korisne za vrednovanje u hrvatskoj znanosti, ACTA MED  CROATICA, Zagreb, 58:173-176
 67. Silobrčić V 2004., Slobodan pristup znanstvenim informacijama – moguća budućnost objavljivanja znanstvenih otkrića,  KEM IND, Zagreb, 53:472-476
 68. Silobrčić V 2005., Open access, EUROPEAN SCIENCE EDITING,  31(1): 14-15
 69. Silobrčić V 2005, Open access to peer reviewed scientific texts – a desirable future for informing scientists, PERIOD BIOL, Zagreb, 107(1): 117-121
 70. Silobrčić V 2005.,  Samo se govori, u AKO JE ŠKOLA ŽIVOT, priredio M. Meštrović, Ekonomski institut, Zagreb, lipanj, str. 110-114
 71. Silobrčić V 2006., Što smo do sada učinili za Spozi u Hrvatskoj, 6. seminar Otvoreno kao…knjižnica, postavljeno na mrežnu stranicu http://www.szi.hr/seminar
 72. Jokić M, Stepanić J, Kamenar B, Silobrčić V 2006, Research output of Croatian Universities from 1996 to 2004, registered by the Science citation index-Expanded, INTERDISCIPLINARY DESCRIPTION OF COMPLEX SYSTEMS (INDECS), Zagreb, 4(1): 44-50
 73. Silobrčić V 2007.,  Slobodan pristup ocijenjenim znanstvenim informacijama – Moguća budućnost informiranja znanstvenika, VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE, Zagreb, 50 (1/2): 51-61
 74. Silobrčić  V  2008  Three texts for the special issue devoted to the 40th Anniversary of the Croatian Immunological society,  PERIOD BIOL, Zagreb, 110, Suppl 1: pp. 21-22,  42, 133-134
 75. Silobrčić V 2016 Moje sjećanje na početak transplantiranja bubrega u Rijeci, u TRANSPLANTACIJA BUBREGA U RIJECI- POVIJESNI OSVRT I SADAŠNJE STANJE, Urednici: D. Rukavina i S. Rački, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb-Rijeka, str. 41 do 43.
2.2. Knjige/poglavlja: 54            (VSa 22)
 1. Silobrčić V, Nigrović V 1957 Fiziologija krvi. Skripta za studente medicine, Savez studenata Medicinskog fakulteta, Zagreb
 2. Nigrović V, Silobrčić V 1958 Fiziologija živčanog sistema i osjetnih organa. Skripta za studente medicine, Savez studenata Medicinskog fakulteta, Zagreb
 3. Silobrčić V 1969 Homologna bolest u subletalno ozračenih miševa. U IMUNOLOGIJA I TRANSPLANTACIJA N Allegretti (urednik) JAZU Zagreb str 39-50
 4. Silobrčić V, Suit H.D. 1969 Tumor-specifični antigeni spontanog tumora dojke C3H miševa. IMUNOLOGIJA I TRANSPLANTACIJA N Allegretti (urednik) JAZU Zagreb str 193-200
 5. Allegretti N, Silobrčić V 1969 Tumor-specifični antigeni. U ZBORNIK MEMORIJALNOG SIMPOZIJA O GENITALNOM KARCINOMU Sveučilište u Zagrebu, Zagreb str 63-66
 6. Silobrčić V 1971 Specifična imunološka tolerantnost i homologna bolest. U HOMOTRANSPLANTACIJA TKIVA I ORGANA A Kaštelan i V Silobrčić (urednici) Zbor liječnika SRH Zagreb str 53-60
 7. Dekaris D, Sabioncello A, Rabatić S, Mažuran R, Silobrčić V 1976 Suvremene metode u dijagnostici imunosti na Mycobacterium tuberculosis. U ZBORNIK RADOVA XV KONGRESA PNEUMOFIZIOLOA JUGOSLAVIJE Galenika Beograd str 57-74
 8. Silobrčić V 1977 Metastaze i metastaziranje. U RAK – ODABRANA POGLAVLJA IZ ONKOLOGIJE M Boranić (urednik) Medicinska knjiga Beograd-Zagreb str 75-84
 9. Silobrčić V 1978 Imunološka obrana od infekcija. U SANITARNI KORDON NEKAD I DANAS J Vodopija (urednik) Zbor liječnika SRH i Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba, Zagreb str 133-142
 10. Dekaris D, Silić J, Silobrčić V 1979 Imunologijski rječnik, U I Roitt: TEMELJNA IMUNOLOGIJA Jugoslavenska medicinska naklada Zagreb str I-XXIX
 11. Silobrčić V, Dekaris D 1979 Fagocitoza i obrana od infekcija. U ZBORNIK RADOVA III KONGRESA INFEKTOLOGA JUGOSLAVIJE Zagreb str 719-724
 12. Dekaris D, Silobrčić V 1979 Uloga komplementa u obrani od infekcije. U ZBORNIK RADOVA III KONGRESA INFEKTOLOGA JUGOSLAVIJE Zagreb str 725-730
 13. Silobrčić V 1981 Imunologija. U KLINIČKA ONKOLOGIJA Š Spaventi, I Padovan, P Keros (urednici) JUMENA Zagreb str 282-293
 14. Silobrčić V 1982 Aktivna nespecifična imunoterapija eksperimentalnih tumora. U OSNOVE SUVREMENE ONKOLOGIJE M Boranić (urednik) Medicinska knjiga Beograd-Zagreb str 175-179
 15. Silobrčić V 1982 Androimunologija. U NEPLODNOST U MUŠKARACA Z Škrabalo, P Cvitković (urednici) JUMENA Zagreb str 189-197
 16. Silobrčić V 1982 Imunoterapija solidnih tumora. U KEMOTERAPIJA MALIGNIH SOLIDNIH TUMORA Š Spaventi, K Kolari_, D Dekaris, M Grgić (urednici) Medicinska akademija Zbora liječnika SRH Zagreb str 347-357
 17. Silobrčić V 1983 Znanstveno djelo: Kako sastaviti i objaviti. Jugoslavenska medicinska naklada Zagreb (120 stranica) (In Croatian)
 18. Silić J, Dekaris D, Silobrčić V 1983 Razmišljanja o povodu standardizacije imunologijskog nazivlja. U STANDARDIZACIJA DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA U ALERGOLOGIJI I KLINI_KOJ IMUNOLOGIJI B Čvorišćec, D Dekaris, I Palaček (urednici) Zbor liječnika SRH Zagreb str 1-14
 19. Silobrčić V 1983 Mehanizam nastanka autoimunosnih bolesti. U AUTOIMUNOSNE BOLESTI V Oberiter (urednik) Medicinska akademija Zbora liječnika SRH Zagreb str 9-15
 20. Silobrčić V 1984 Urođena imunost. U I Tađer i sur OPŠTA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA Medicinska knjiga Beograd-Zagreb str 139-143
 21. Silobrčić V 1984 Transplantacijska imunologija. U I Tađer i sur OPŠTA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA Medicinska knjiga Beograd-Zagreb str 200-217
 22. Silobrčić V 1988 Autoimunost. U PATOFIZIOLOGIJA S Gamulin, M Marušić, S Kr vavica (urednici) Jugoslavenska medicinska naklada Zagreb str. 482-485
 23. Silobrčić V 1988 Leukociti. U PATOFIZIOLOGIJA S Gamulin, M Marušić, S Krvavica (urednici) Jugoslavenska medicinska naklada Zagreb str. 758-765
 24. Silobrčić V 1988 Hematološki laboratorijski testovi. U PATOFIZIOLOGIJA S Gamulin, M Marušić, S Krvavica (urednici) Jugoslavenska medicinska naklada Zagreb str. 782-788
 25. Silobrčić V, Rukavina D 1989 Imunologija u ginekologiji i opstetriciji. U GINEKOLOGIJA I PERINATOLOGIJA A Kurjak (urednik) Naprijed Zagreb str. 553-566
 26. Silobrčić V 1989 Znanstveno djelo: Kako sastaviti i objaviti. Jugoslavenska medicinska naklada Zagreb (126 stranica) (In Croatian)
 27. Silobrčić V 1990 Mehanizmi odbacivanja alotransplantata organa. U TRANSPLANTACIJA ORGANA II, J Sokolić, Ž. Sutlić, B Biočina (urednici) Medicinska akademija Hrvatske Zagreb str 229-233
 28. Silobrčić V 1990 Tumorska imunologija. U RADOVI (knjiga 86) Akademija nauka i umjetnosti BiH Sarajevo str 157-166
 29. Dekaris D, Silobrčić V, Sabioncello A, Rabati_ S, Svoboda-Beusan I, Ikić-Sutlić M, Mažuran R 1990 Celularne imunoreakcije. U KLINIČKA IMUNOLOGIJA U NAS D Dekaris i F Čulo (urednici) JAZU i Naprijed Zagreb str 123-154
 30. Silobrčić V 1990 Stanje i mogućnosti imunoterapije. U KLINIČKA IMUNOLOGIJA U NAS D Dekaris i F Čulo (urednici) JAZU i Naprijed Zagreb str 533-550
 31. Silobrčić V 1991 Važnost temeljnih medicinskih istraživanja za medicinsku praksu. U MJERA ZA ZNANOST, Grupa autora, Medicinska naklada, Zagreb str. 41-46
 32. Silobrčić V 1992 Tumorska imunologija. U PRIRUČNIK KLINIČKE ONKOLOGIJE Š Spaventi, I Padovan, P Keros i Z Kusić (urednici) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu str. 329-342
 33. Mažuran R, Silobrčić V 1994 Imunologija. U PEDIJATRIJA Lj Zergollern, Ž Reiner-Banovac, I Barišić, D Richter, A Votava-Raić (urednici) Naprijed Zagreb str. 505-529
 34. Silobrčić V 1994 Znanstveno djelo: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti. Medicinska naklada Zagreb (218 stranica) (In Croatian)
 35. Silobrčić V 1994 Medawar, Peter Brain: Osnove za transplantaciju tkiva. U Velikani Naše Epohe, Vince R (urednik), Biblioteka Hrvatski radio, knjiga 8, Zagreb, str. 446-449
 36. Silobrčić V 1994 Salk, Jonas Edward: Poliomijelitis i Salkovo cjepivo. U Velikani Naše Epohe, Vince R (urednik) Biblioteka Hrvatski radio, knjiga 8, str. 568-571
 37. Silobrčić V 1994 Imunosni faktori i razvoj osteomijelitisa. U DRUGI TEČAJ TRAJNO USAVRŠAVANJA LIJEČNIKA: INFEKCIJE LOKOMOTORNOG SUSTAVA Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 38. Silobrčić V 1994 The role of media in the proliferation of science and technic within national cultures. In The cultural Dimension of Scientific and Technological Development Supičić I (Editor) HAZU, Zagreb, p. 117-122
 39. Mažuran R, Silobrčić V, 1995 Imunologija. U GINEKOLOGIJA I PERINATOLOGIJA A. Kurjak i sur. (koautori) Golden Time, Varaždinske toplice, str. 81-96
 40. Silobrčić V 1996 Budućnost vakcinologije. U ZDRAVLJE I BOLEST U REPUBLICI HRVATSKOJ U PRVIM DESETLJEĆIMA XXI. STOLJEĆA B Richter (urednik) Hrvatska akademija medicinskih znanosti, str. 89
 41. Silobrčić V, Pisk K 1997 O vrednovanju i financiranju znanosti u Hrvatskoj. U FUNDAMENTALNA ISTRAŽIVANJA (Zbornik radova), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, str. 239-245
 42. Silobrčić V, 2000 Imunost. U INFEKTOLOGIJA (za medicinske škole), I. Kuzman i S. Schonwald (urednici), Medicinska naklada, Zagreb, str. 7-11
 43. Silobrčić V, 2002 State of R&D in Croatia: The R&D Dimension, IN CROATIA ON ITS WAY TOWARDS THE EU, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, p. 87-100
 44. Silobrčić V, 2002 Imunociti. PATOFIZIOLOGIJA (peto izdanje), S. Gamulin, M. Marušić, Z. Kovač i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb, str. 720
 45. Silobrčić V, 2002 Fagociti. PATOFIZIOLOGIJA (peto izdanje), S. Gamulin, M. Marušić, Z. Kovač i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb, str. 720-721
 46. Silobrčić V, 2003 Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo (peto izdanje), Medicinska naklada, Zagreb, 220 str. (in Croatian).
 47. Rabatić S, Silobrčić V 2007 Imunološki zavod. U ČETIRI STOLJEĆA JAVNOGA ZDRAVSTVA I BIOMEDICINE U HRVATSKOJ, B Vitale i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb, str 245-254
 48. Silobrčić V, 2007 Uloga Bože Težaka pri rođenju časopisa Periodicum biologorum. U PROFESOR BOŽO TEŽAK, LUČONOŠA ZNANOSTI, Đurđica Težak i suradnici, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, str 156-158
 49. Silobrčić V, 2008 Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo (šesto, dopunjeno izdanje), Medicinska naklada, Zagreb, 298 stranica (in Croatian).
 50. Silobrčić V, 2017, digitalna knjiga: http://rifin.com/images/stories/2017/09/vlatko_silobrcic_-_knjiga_o_imunoloskom_zavodu.pdf
 51. Silobrčić V, 2019, digitalna knjiga: http://rifin.com/images/stories/2019/12/HAZU_za_kakvu_se_zalazem_201912.pdf  
 52. Silobrčić V, 2020, digitalna knjiga: http://rifin.com/images/stories/2020/11/knjiga_o_znanosti_u_hrvatskoj_2020.pdf 
 53. Silobrčić V, 2021, digitalna knjiga: http://rifin.com/images/stories/2021/06/vlatko_silobrcic_HRT_od_javnog_do_drzavnog.pdf
 54. Silobrčić V, 2021, Ivan Đikić, Towards Understanding of Cell Growth Control, IN TESLA, PRELOG, RUŽIČKA…CROATIAN EXTRAORDINARY SCIENTISTS, J. Herak Ed., Croatian-American Society, Zagreb, pp 67-73 (ISBN 978-953-7743-04-8)
2.3. Prijevodi: 15            (VSa23)
 1. Silobrčić V 1969 Prijevod poglavlja 12, 49, 50 i 51 udžbenika A C Guyton MEDICINSKA FIZIOLOGIJA (3. izdanje). Medicinska knjiga Beograd-Zagreb
 2. Silobrčić V 1972. Prijevod teksta Biljezi biologijske osobnosti, R.A. Reisfeld i B.D. Kahan, PRIRODA, LXIX (3-4), str. 77. – 84.
 3. Silobrčić V 1973 Prijevod poglavlja 12, 52, 53, 54 udžbenika A C Guyton MEDICINSKA FIZIOLOGIJA (4. izdanje). Medicinska knjiga Beograd-Zagreb
 4. Silobrčić V 1974 Prijevod poglavlja 1, 3, 8, 9 udžbenika I Roitt OSNOVE IMUNOLOGIJE. Medicinska naklada Zagreb
 5. Silobrčić V 1976 Prijevod poglavlja 12, 52, 53, 54 udžbenika A C Guyton MEDICINSKA FIZIOLOGIJA (5. izdanje). Medicinska knjiga Beograd-Zagreb
 6. Silobrčić V 1978 Prijevod poglavlja 9, 58, 59, 60 ud`benika A C Guyton MEDICINSKA FIZIOLOGIJA (6. izdanje). Medicinska knjiga Beograd-Zagreb
 7. Silobrčić V 1979 Prijevod poglavlja 1, 3, 8, 9 udžbenika I Roitt TEMELJNA IMUNOLOGIJA (2. izdanje). Jugoslavenska medicinska naklada Zagreb
 8. Silobrčić V 1989 Prijevod poglavlja 16, 23, 30, 34 (ukupno 85 stranica) udžbenika OSNOVNA I KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Savremena administracija Beograd
 9. Ivić I, Silobrčić V 1997 Prijevod poglavlja 79, 89, 81, 82 (ukupno 22 stranice) udžbenika PRINCIPI INTERNE MEDICINE (13. IZDANJE), Placebo, Split
 10. Gagro Alenka, Silobrčić V 1997 Prijevod poglavlja 277 (ukupno 14 stranica) udžbenika PRINCIPI INTERNE MEDICINE (13. IZDANJE), Placebo, Split
 11. Silobrčić V, Markotić Alenka 1997 Prijevod poglavlja 375 (ukupno 10 stranica) udžbenika PRINCIPI INTERNE MEDICINE (13. IZDANJE), Placebo, Split
 12. Silobrčić V 1997 Jedan od pet urednika prijevoda udžbenika PRINCIPI INTERNE MEDICINE (13. IZDANJE), Placebo, Split
 13. Silobrčić V, Sabioncello A 2000 Prijevod poglavlja 146, 148, 149, 150 (ukupno 81 stranica), MSD PRIRUČNIKA DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE (17.IZDANJE), Placebo, Split
 14. Silobrčić V 2000 Prijevod poglavlja 147 i 151 (ukupno 20 stranica), MSD PRIRUČNIKA DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE (17. IZDANJE), Placebo, Split
 15. Silobrčić V 2000 urednik dijela 12 prijevoda (ukupno 93 stranice), MSD PRIRUČNIKA DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE (17. IZDANJE), Placebo, Split

3. Ostali tekstovi: 82            (VSa30)

 1.  Milas L, Silobrčić V 1971. Uzrokuju li virusi maligne tumore u ljudi? LIJEČ VJESN 93:161-167
 2. Silobrčić V 1975. I to smo doživjeli, preživjeli i baš nas briga, SCI YUGOSL 1:39-41
 3. Silobrčić V 1978. Uz 80. volumen našeg časopisa, PERIOD BIOL 80:105-113
 4. Silobrčić V 1978. The 80th volume of our journal, PERIOD BIOL 80: 3-12
 5. Silobrčić V 1978. Uz 80. Volumen Periodicum biologorum, BILTEN RZZR, Zagreb, 2:149-150
 6. Dekaris D, Silobrčić V 1984. Lakši put do zdravlja (razgovor) VJESNIK (Zagreb), 12.02.
 7. Silobrčić V 1985. Periodicum biologorum u razdoblju od 1978. Do 1984. PERIOD BIOL 87:445-448
 8. Silobrčić V 1990. The second quinquennial (1985-1990) report on Periodicum biologorum PERIOD BIOL 92:481-486
 9. Silobrčić V 1992 Periodicum biologorum (Zagreb): citation and contents analysis for appropriate categorization, EUROPEAN SCIENCE EDITING 45:4-5
 10. Silobrčić V 1994. Od miša do čovjeka RAD HAZU 466:133-136
 11. Silobrčić V 1997. Razgovor u povodu izbora za predsjednika u HAZU-u, NACIONAL, 03.12., str. 16. – 18.
 12. Silobrčić V 1997 Akademija mora biti neovisna od državne uprave, intervju, NOVI LIST, 12.12., str. 24.
 13. Silobrčić V 1997. Akademija ima koga birati, izjava, VEČERNJI LIST, 13.12., str. 21.
 14. Silobrčić V 1997, Nedovoljno se uvažavaju Akademijina gledišta, intervju, VJESNIK, 16.12., str. 19.
 15. Silobrčić V 1998. Akademija u službi partije, intervju, FERAL TRIBUNE, 12.01., str. 8. – 10.
 16. Silobrčić V. 1998. Nisam osvetnik, Pisma uredništvu, FERAL TRIBUNE, 19.01.
 17. Silobrčić V 1998. Izjava, NOVI LIST (Kultura življenja), 12.07., str. 31.
 18. Silobrčić V 1999. Znanstvenici nemaju pravo na šutnju, intervju, NOVI LIST, 18.07., str. 9.
 19. Silobrčić V 1999. Doktori tople vode, intervju, FERAL TRIBUNE, 26.07., str. 42. – 43.
 20. Silobrčić V. 2000. Kritičar učmale Akademije, intervju, NACIONAL, 12.12., str 36. – 39.
 21. Silobrčić V 2000. Akademija nema stratešku viziju, intervju, FOKUS, 18.12. str. 34.
 22. Silobrčić V 2000. Siromaštvo je loš saveznik moderne medicine, intervju, VINKOVAČKI LIST, 8.12., str. 9.
 23. Silobrčić V 2000. Albert Einstein inkarnacija 20. Stoljeća, izjava, NOVI LIST, 31.12., str. 9.
 24. Silobrčić V 2001. Prihvaćanje europskih vrednota ne znači gubitak svojega identiteta, intervju, VJESNIK, 05.01., str. 19.
 25. Silobrčić V 2001. Novi sustav vrednovanja, izjava, FERAL TRIBUNE, 01.09., 38. – 39.
 26. Silobrčić V 2001. Izjava, NOVI LIST, 24.08., str. 8.
 27. Silobrčić V 2001. Kriminalci guraju rješenja s ulice, intervju, FERAL TRIBUNE, 03.03., 26. – 29.
 28. Silobrčić V 2001. Od 9000 znanstvenika samo ih je oko 700 registrirano u svjetskim bazama podataka, intervju, JUTARNJI LIST, 01.06., str. 12.
 29. Flego G, Pravdić V, Silobrčić V 2001. Hrvatska znanost u Potemkinovu selu, ZAREZ, 25.06., str. 14.
 30. Silobrčić V 2001. Glasovanjem će se doći do stava Vijeća, intervju, HRVATSKO SLOVO, 02.11., str. 10.
 31. Silobrčić V 2001. Gubili smo vrijeme zato što se Ante Čović sa svima raspravljao, NOVI LIST, 28.11., str. 14.
 32. Silobrčić V 2001. Lustracija na Prisavlju, intervju, FERAL TRIBUNE, 10.11., str. 58. – 59.
 33. Silobrčić V 2001. Nećemo preuzeti urednički posao, intervju, VJESNIK, 02.11., str. 17.
 34. Silobrčić V 2001. Gubili smo vrijeme zato što se Ante Čović sa svima raspravljao, intervju, GLAS ISTRE, 29.10., str. ?
 35. Silobrčić V 2001. Zatvaranje u zidove, izjava, FERAL TRIBUNE, 01.12., str. 58.
 36. Silobrčić V 2001. Zašto doktori ne ordiniraju, intervju, ZAREZ, 25.06., 6. – 7.
 37. Silobrčić V 2002. Investiranje u znanost može nas učiniti bogatom državom, izjava, VJESNIK (Panorama), 16.02., str. 7. – 10.
 38. Silobrčić V 2002. Na katastrofalno stanje hrvatske znanosti upozoravalo se i mnogo prije Strategije MZT-a, Pisma čitatelja, VJESNIK, 05.03., str. 12.
 39. Silobrčić V 2002. Vlada nije nikada obrazložila neslaganja s našom strategijom, Pisma čitatelja, VJESNIK, 27.03., str. 14.
 40. Silobrčić V 2002. Nerazumijevanje uloge Vijeća prevršilo svaku mjeru, Stajališta, VJESNIK, 03.07., str. 11.
 41. Silobrčić V 2002. Vlast se mora prestati ponašati histerično, izjava, NOVI LIST, 30.06., str. 5.
 42. Silobrčić V 2002. Znanstvena produktivnost i znanstvena produkcija u Hrvatskoj, tekst, ZAREZ, ?
 43. Silobrčić V 2002. Jasna zaslužuje šansu, SLOBODNA DALMACIJA (TV prilog), 25.04., str. 7.
 44. Silobrčić V ? Očekujem pritiske i navijanja u izboru glavnih urednika, intervju, VEČERNJI LIST, ?
 45. Silobrčić V 2002. Intervju, DIJALOG (Split), IV (5), lipanj, str. 57. – 59.
 46. Silobrčić V 2002. Intervju, SLOBODNA DALMACIJA (TV prilog), 12.09., str. 7.
 47. Silobrčić V 2002. Pisma čitatelja, VJESNIK, 04.11., str. 14.
 48. Silobrčić V 2003. Intervju, SLOBODNA DALMACIJA (TV prilog), 27.02., str. 4 i 5.
 49. Silobrčić V 2003. NOVI LIST, Intervju (Novosti), 28.02.,
 50. Silobrčić V 2003. VJESNIK, Stajališta, 13.03., str. 12.
 51. Silobrčić V 2003. VJESNIK, Stajališta, 10.07., str.13.
 52. Silobrčić V 2003. VJESNIK, Stajališta, 23.07., str. 13.
 53. Silobrčić V 2003. VJESNIK, Pisma čitatelja, 31.07., str.16.
 54. Silobrčić V 2004. VJESNIK, Intervju, 04.04., str. 27.
 55. Silobrčić V 2004. VJESNIK, Stajališta, 15.06., str. 12.
 56. Silobrčić V 2004. VJESNIK, Stajališta, 30.06., str. 10.
 57. Silobrčić V 2004. VJESNIK, Stajališta, 06.07., str. 10.
 58. Silobrčić V 2004. NOVI LIST, Intervju (POGLEDI), 17.07., str. 5.
 59. Silobrčić V 2004 . VJESNIK, Stajališta, 10.08., str. 10
 60. Silobrčić V 2004. RUĐER, 5 (3): 8-9
 61. Silobrčić V 2004. VJESNIK, Stajališta, 02.10., str. 10
 62. Silobrčić V 2005. VJESNIK, Stajališta, 24.02., str. 12
 63. Silobrčić V 2005. NOVI LIST, Reagiranja, 16.04.
 64. Silobrčić V 2005. NOVI LIST, Znanost, 19.04.
 65. Silobrčić V 2005. VJESNIK (7 Dana) Intervju, 14. i 15.05. str. 22
 66. Silobrčić V 2005. NOVI LIST, Znanost, 17.05.
 67. Silobrčić V 2006. NOVI LIST, Znanost, str. 2. i 3., 29.01.
 68. Silobrčić V 2006. ACTA MEDICA CROATICA, Pismo urednici 60 (1), str. 77
 69. Silobrčić V 2006. FERAL TRIBUNE, Intervju, 26.05., str. 11-12
 70. Silobrčić V 2006. JUTARNJI LIST, Pismo, 05.06.
 71. Silobrčić V 2007. GLOBUS, Intervju, 05.01., 51-53
 72. Silobrčić V 2007. JUTARNJI LIST, Pismo, 22.01.
 73. Silobrčić V 2007. Ivan Supek 1915-2007. INFORMATOR (Zagreb), br.  5251, str. 4-5
 74. Komentar akademika Silobrčića: Strahote etičnosti profesora etike, prorektora Ante Čovića (srednja.hr)
 75. [Domaća zadaća] Vlatko Silobrčić: Trebamo li redefinirati koncept autonomije sveučilišta? (srednja.hr)
 76. Akademik Silobrčić o prepisivačini Hrvatskih studija: Ne vjerujemo da prepisanih 10 stranica teksta može biti ‘previd’ (srednja.hr)
 77. https://www.srednja.hr/novosti/akademik-silobrcic-za-srednja-hr-nakon-odluke-ustavnog-suda-crna-je-buducnost-hrvatske-akademske-zajednice-i-njezine-cestitosti/
 78. https://www.srednja.hr/faks/cijenjeni-akademik-postavio-vazno-pitanje-ministru-fuchsu-na-to-bih-stvarno-rado-dobio-odgovor/
 79. Kako je moguće da nam se dogodi suludi slučaj poput ovog s doktoratom Vice Mihanovića? Za Telegram piše ugledni akademik Silobrčić | Telegram.hr
 80. Čuveni akademik Silobrčić: ‘Akademska zajednica morala bi osuditi homofobne ispade Zolodoš i Lauca’ | Telegram.hr
 81. Telegramu se javio akademik Silobrčić; objašnjava zašto je skandalozno što je predsjednica odlikovala moćnog prorektora | Telegram.hr
 82. Akademik o Danici Ramljak i napadu na Puljka: Ona laže – Index.hr

Citati (Citations), VSA 15
Sažetci, stručni i ostali tekstovi od 1974. (Summaries, professional papers, others from 1974.)

 1. 1974. (p. 147) 5th Int C Transpl Soc     1
 2. 1974. Period. Biol., 76:101      2
 3. 1975. Period. Biol., 77:41     2
 4. 1975. Am Soc Teherap Radiol      1
 5. 1976. Period Biol, 78:25     2
 6. 1976. Period Biol, 78:31     1
 7. 1977. Alergol Immunopathol  5:377     1
 8. 1978. Period Biol, 80:105-113.     1
 9. 1978. Period Biol, 80:3      2
 10. 1979. Sci Yugosl, 5:15     1
 11. 1979. Period. biol., 2:497     1
 12. 1979. Period. biol., 1:441     1
 13. 1979. Period Biol., 87:71.     2
 14. 1980. Period. biol., 82:37      1
 15. 1981. Zdravlje i Zdravstvena Zaštita:575.      1
 16. 1982. Liječnički vjesnik, 104:140      2
 17. 1983. Knjiga, Med naklada     3
 18. 1985. Period Biol, 87 1:71     9
 19. 1985. Period Biol, 87:445     6
 20. 1986. Period Biol, 88:248.      1
 21. 1986. Sci Yugosl, 13:77      1
 22. 1986. Period. Biol., 88:538.      1
 23. 1987. Proc. Am. Assoc. Cancer Res., 28.      2
 24. 1990. Sci.Yugosl., 16:151     1
 25. 1990. Period Biol., 92;237     1
 26. 1990. Int J Cancer, 45:325     1
 27. 1993. Vjesnik HAZU, 5-6:45     1
 28. 1993. Period Biol., 85:177     3
 29. 1993. Measles-Vaccine – Titer And Safety.  Science 259:441     2
 30. 1994. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo     11
 31. 1997. Split: Placebo:1116-    .     1
 32. 1998. Visible and Invisible Academia:139     1
 33. 1998. Erasmus, 24:28.     2
 34. 1999. Društv Istraž  8:513     4
 35. 2000. P Sci Croat Beg Cent      3
 36. 2000. Znanost u Hrvatskoj na pragu Trećeg Tisućljeća. 25    4
 37. 2000. Zbor Saž 1. Hrvat Kongr  Suicid     1
 38. 2001. Ekonomist Zagreb, 7-8:43     1
 39. 2001. Bioethics in Theory and Practice      1
 40. 2001. Strategija razvitka znanosti, U sklopu, Strategije Razvitka RH     1
 41. 2001. Eur Sci Edit, 27:102.     3
 42. 2005. Period Biol 107 1:117     2
 43. 2006. INDECS, 4 1:44     1
 44. 2007. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 50 1:51     3
 45. 2012. Croatian Declaration on Open Access      1
 46. 2012. Hrvatska Deklaracija o otvorenom pristupu     1
 47. 2016. Transplantacija bubrega u Rijeci. 41     1

Ukupno 96


Znanstveni i stručni skupovi

1. Sudjelovanje: 101            (VSb10)

  1. SYMPOSIUM ON “MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL TOLERANCE”, Liblice, November, 1961
   Nakić B, Silobrčić V:SPECIFICITY OF TOLERANCE FOLLOWING SHORT-TERM PARABIOSIS BETWEEN IMMUNOLOGICALLY MATURE ALBINO RATS
  2. SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF RADIATION RESEARCH, Harrogate, England, August, 1962
   Silobrčić V, Kečkeš S, Allergetti N: THE FATE OF SKIN HOMO – AND AUTOGRAFTS IN IRRADIATED RATS
  3. III KONGRES JUGOSLAVENSKOG DRUŠTVA ZA FIZIOLOGIJU, Zagreb, lipanj 1963.
   Silobrčić V, Allegretti N, Škarpa D: ODNOS ATROFIJE LIMFATIČNOG TKIVA I HOMOLOGNE BOLESTI
  4. II HEMATOLOŠKI DANI, Zagreb, travanj 1963.
   Silobrčić V: TOLERANCIJA PREMA HOMOLOGNOM TKIVU (naručeno predavanje)
  5. V KONGRES JUGOSLAVENSKOG DRUŠTVA ZA FIZIOLOGIJU, Sarajevo, lipanj 1967.
   Vitale B, Silobrčić V, Knapp V, Poklepović J: AKUTNA HOMOLOGNA BOLEST U MIŠEVA OZRAČENIH SMRTONOSNOM DOZOM X-ZRAKA
   Silobrčić V, Vitale B: UTJECAJ SMRTONOSNOG ZRAČENJA NA ODBACIVANJE HOMOLOGNOG KALEMA KOŽE
  6. ŠESTI SASTANAK RADIOBIOLOGA JUGOSLAVIJE, Zagreb, prosinac 1967.
   Jurin M, Silobrčić V, Vitale B: NEKI ASPEKTI IMUNOLOŠKE TOLERANCIJE DAVAOČEVIH STANICA PREMA TKIVNIM ANTIGENIMA PRIMAOCA U HOMOLOGNIM RADIJACIJSKIM HIMERAMA U MIŠEVA
   Silobrčić V, Vitale B: UTJECAJ SMRTONOSNOG ZRAČENJA NA REAKCIJU ODBACIVANJA HOMOLOGNOG KOŽNOG KALEMA
   Silobrčić V, Vitale B, Knapp V: MODIFICIRANA AKUTNA HOMOLOGNA BOLEST U MIŠEVA OZRAČENIH SMRTONOSNOM DOZOM X-ZRAKA NAKON UBRIZGAVANJA CIKLOFOSFAMIDA
   Vitale B, Silobrčić V, Knapp V: AKUTNA HOMOLOGNA BOLEST U MIŠEVA OZRAČENIH SMRTONOSNOM DOZOM X-ZRAKA
  7. VIIth YUGOSLAV CONFERENCE ON RADIOBIOLOGY, Belgrade, December 1968
   Tomažič V, Matošić M, Vitale B, Jurin M, Silobrčić V: IN VIVO STUDY OF THE PROLIFERATION OF FOREIGN LYMPH NODE CELLS DURIN “ACUTE HOMOLOGOUS DISEASE” IN MICE USING TRITIATED THYMIDINE
   Vitale B, Silobrčić V, Jurin M, Matošić M, Tomažič V: DYNAMICS OF CELLULAR PROLIFERATION DURING “ACUTE HOMOLOGOUS DISEASE” IN MICE IN DIFFERENT ANTIGENIC COMBINATIONS
   Silobrčić V, Vitale B, Jurin M, Matošić M, Tomažič V: THE TREATMENT OF “SECONDARY DISEASE” WITH CYCLO-PHOSPHAMIDE
  8. III KONGRES BIOLOGA JUGOSLAVIJE, Ljubljana, Jugoslavija, lipanj 1969.
   Tomažič V, Matošić M, Vitale B, Jurin M, Silobrčić V: STUDIJ PROLIFERACIJE STANICE STRANIH LIMFNIH ČVOROVA U AKUTNOJ HOMOLOGNOJ BOLESTI OBILJEŽAVANJEM SA 3H TIMIDINOM
   Vitale B, Silobrčić V, Jurin M, Matošić M, Tomažič V: UTJECAJ ANTIGENE RAZLIKE IZMEĐU DAVAOCA I PRIMAOCA NA INAMIKU PROLIFERACIJE STANICA U MIŠEVA TOKOM AKUTNE OMOLOGNE BOLESTI
  9. VI KONGRES JUGOSLAVENSKOG DRUŠTVA ZA FIZIOLOGIJU, Ohrid, rujan 1969.
   Vitale B, Bašić I, Jurin M, Tomažič V, Silobrčić V: PROLIFERACIJA ALOGENIH LIMFOIDNIH STANICA U SLEZENI LETALNO OZRAČENIH PRIMALACA
   Matošić M, Tomažič V, Bašić I, Jurin M, Silobrčić V, Vitale B: KINETIKA PROLIFERACIJE LIMFOIDNIH STANICA U AKUTNOJ HOMOLOGNOJ BOLESTI
   Silobrčić V, Bašić I, Jurin M, Matošić M, Tomažič V, Vitale B: OPĆENIT MODEL ZA POČETNO LIJEČENJE “HOMOLOGNE BOLESTI” CITOSTATICIMA
  10. MEMORIJALNI SIMPOZIJ O GENITALNOM KARCINOMU, Zagreb, rujan 1969.
   Allergetti N, Silobrčić V: TUMOR – SPECIFIČNI ANTIGENI
  11. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LYMPHATIC TISSUES AND GERMINAL CENTERS IN IMMUNE REACTIONS, Uppsala, September, 1970
   Bašić I, Dekaris D, Matošić M, Silobrčić V, Vitale B: PRIMARY IMMUNOLOGICAL REACTION OF ALLOGENEIC LYMPH NODE CELLS AGAINST TISSUE ANTIGENS OF LETHALLY IRRADIATED HOSTS
  12. WORKSHOP ON THE SEPARATION OF HAEMATOPOIETIC CELL SUSPENSIONS, Rijswijk, September, 1970
   Vitale B, Bašić I, Dekaris D, Matošić M, Silobrčić V: GRAFT VERSUS HOST REACTION IN THE SPLEEN OF LETHALLY IRRADITED MICE DURING THE ACUTE ALLOGENEIC DISEASE
  13. III KONGRES KANCEROLOGA JUGOSLAVIJE, Zagreb, svibanj 1971.
   Silobrčić V, Milas L, Horvat M: KASNA KOŽNA SENZIBILIZACIJSKA REAKCIJA PREMA TUMOR- SPECIFIČNIM ANTIGENIMA FIBROSARKOMA SENZIBILIZIRANIH MIŠEVA
   Silobrčić V, Pojed I, Milas L: TUMORSKI ČVORIĆI U PLUĆIMA KAO MJERILO TRANSPLANTABILNOSTI TUMORA
  14. EIGHT ANNUAL MEETING – EUROPEAN SOCIETY FOR RADIATION BIOLOGY, Baško Polje, September, 1971
   Vitale B, Matošić M, Tomažič V, Bašić I, Silobrčić V: MODEL FOR STUDYING THE DEVELOPMENT OF GRAFT VERSUS HOST REACTION IN MICE
   Bašić I, Silobrčić V, Vitale B: TREATMENT OF THE “ACUTE ALLOGENEIC DISEASE” WITH IMMUNOSUPPRESIVE DRUGS
  15. VII KONGRES JUGOSLAVENSKOG DRUŠTVA ZA FIZIOLOGIJU, Beograd, Jugoslavija, rujan 1971.
   Bašić I, Silobrčić V, Vitale B: IMUNOSUPRESIVNA TERAPIJA AKUTNE ALOGENE BOLESTI
   Silobrčić V, Bašić I, Tomažič V, Vitale B: RASPORED UBRIZGANIH STANICA LIMFNIH ČVOROVA OBILJEŽENIH RADIOAKTIVNIM KROMOM U ORGANIMA LETALNO OZRAČENIH PRIMALACA
   Matošić M, Vitale B, Bašić I, Silobrčić V: UČINAK PREIMUNIZACIJE DAVALACA NA TRANSFORMACIJU I PROLIFERACIJU UBRIZGANIH LIMFOCITA U SLEZENI LETALNO OZRAČENIH ALOGENIH PRIMALACA
   Silobrčić V, Šuman L, Derežić D: REAKCIJA ODBACIVANJA KALEMA PRI RAZLIČITOJ HISTOINKOMPATIBILNOSTI IZMEĐU DAVAOCA I PRIMAOCA
   Milas L, Silobrčić V: HISTOLOGIJA LIMFNOG TKIVA U MIŠEVA S FIBROSARKOMOM
   Silobrčić V, Milas L: TUMORSKI ČVORIĆI U PLUĆIMA KAO TEST ZA KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE TRANSPLANTABILNOSTI TUMORA
   Vitale B, Matošić M, Bašić I, Silobrčić V, Tomažič V: EKSPERIMENTALNI MODEL ZA IZRAČUNAVANJE DINAMIKE TRANSFORMACIJE I PROLIFERACIJE LIMFATIČNIH STANICA U TOKU RAZVITKA REAKCIJE KALEMA PROTIV PRIMAOCA
  16. SYMPOSIUM ON MALIGANT TUMORS OF THE HEAD AND NECK, Zadar, June, 1971
   Silobrčić V, Milas L: LUNG NODULES AS A QUANTITATIVE TEST FOR TRANSPLANTABILITY OF TUMORS
  17. CONFERENCE ON HOST-ENVIRONMENT INTERACTIONS IN THE ETIOLOGY OF CANCER IN MAN: IMPLEMENTATION IN RESEARCH, Primošten, September, 1972
   Silobrčić V, Milas L: EXPERIMENTAL LUNG METASTASES AS TEST IN TUMOR IMMUNOLOGY
  18. IV JUGOSLAVENSKI KONGRES ALERGOLOGA, Ljubljana, rujan 1972.
   Zaplatić R, Silobrčić V: TESTIRANJE KUNIĆJEG ANTISERUMA PROTIV MIŠJIH LIMFOCITA
   Jakšić B, Vitale B, Bašić I, Silobrčić V: PRISTUP IMUNOSUPRESIVNOJ TERAPIJI NEPOŽELJNIH IMUNOLOŠKIH REAKCIJA
   Šušnjić M, Silobrčić V, Vitale B, Bašić I: RASPORED STANICA LIMFNIH ČVOROVA OZNAČENIH 51CR U TKIVIMA LETALNO OZRAČENIH MIŠEVA
  19. JOINT MEETING OF EUROPEAN SOCIETIES FOR IMMUNOLOGY, Strasbourg, France, September, 1973
   Dekaris D, Silobrčić V, Mažuran R, Kadrnka-Lovrenčić M: DETECTION OF TUBERCULIN SENSITIVITY IN HUMANS BY IN VITRO MONOCYTE SPREADING INHIBITION TEST
   Silobrčić V, Mažuran R, Dekaris D: INHIBITION OF IN VITRO MACROPHAGE SPREADING BY ALS
  20. VII KONGRES Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija, rujan 1973.
   Šušnjić M, Vitale B, Silobrčić V: RASPORED KROMIRANIH (51Cr) STANICA LIMFNIH ČVOROVA TIR MIŠEVA I STANICA TIMUSA U LETALNO OZRAČENIM MIŠEVIMA
   Dekaris D, Mažuran R, Silobrčić V, Kadrnka-Lovrenčić M: INHIBICIJA ŠIRENJA MONOCITA – DIREKTAN IN VITRO TEST ZA MJERENJE TUBERKULINSKE ALERGIJE U LJUDI
   Kadrnka-Lovrenčić M, Silobrčić V, Mažuran R, Sabioncello A, Dekaris D: POKUŠAJ UPOREDNOG TESTIRANJA TUBERKULINSKE ALERGIJE U LJUDI IN VITRO METODOM INHIBICIJE MIGRACIJE LEUKOCITA (IML) IZ MIKROKAPILARA I TESTOM INHIBICIJE ŠIRENJA MONOCITA (IŠM)
   Boranić M, Blaži T, Blaži-Poljak M, Dekaris D, Mažuran R, Radačić M, Silobrčić V: NEKA FUNKCIONALNA SVOJSTVA MALIGNIH STANICA U USPOREDBI S NORMALNIM STANICAMA
   Mažuran R, Silobrčić V, Dekaris D: INHIBICIJA ŠIRENJA MIŠJIH PERITONEALNIH MAKROFAGA KAO TEST ZA IMUNOSUPRESIVNOST KUNIĆJEG ANTISERUMA PROTIV MIŠJIH LIMFOCITA (ALS)
   Silobrčić V, Mažuran R, Volić B: INHIBICIJA SPLENOMEGALIJE PRI AKUTNOJ ALOGENOJ BOLESTI U MIŠA KUNIĆJIM ANTISERUMOM PROTIV MIŠJIH LIMFOCITA (ALS): KORELACIJA UČINKA SA IMUNOSUPRESIVNOŠĆU ALS-a
   Derežić D, Silobrčić V, Largiader F: DJELOVANJE L-ASPARAGINAZE NA LIMFNO TKIVO TIJEKOM PRIMARNE REAKCIJE ODBACIVANJA KALEMA
  21. II. INTERNATIONAL CONGRESS OF IMMUNOLOGY, Brighton, England, July, 1974
   Na Kongresu nije bilo uobičajenih referata. Sudjelovao sam s kraćim saopćenjima na ovim radnim sastancima:
   – Areaktivnost na transplantate i tumore
   – Antilimfocitni serum
   – Imunološke metode za dijagnozu tumora
  22. V. INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TRANSPLANTATION SOCIETY Jeruzalem, Israel, August,1974
   Sudjelovao u radu radnog sastanka o imunosupresiji. Saopćenje:
   Silobrčić, V, Mažuran, R, Dekaris, D: INHIBITION OF HUMAN MONOCYTE SPREADING BY SPECIFIC ANTIGEN AND BY ANTILYMPHOCYTE GLOBULIN
  23. IV KONGRES KANCEROLOGA JUGOSLAVIJE, Sarajevo, svibanj 1975.
   Silobrčić V, Mažuran R, Svoboda I: PRAĆANJE CELULARNE IMUNOSTI PROTIV VLASTITOG TUMORA TESTOM INHIBICIJE ŠIRENJA MAKROFAGA IN VITRO
  24. II EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING, Amsterdam, September, 1975
   Mažuran R, Mujagić H, Malenica B, Silobrčić V: IN VITRO DETECTION OF CELLULAR IMMUNITY TO MELANOMA ANTIGENS IN MAN BY THE MONOCYTE SPREADING INHIBITION TEST
  25. 67th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH, Toronto, May, 1976
   Suit, H D, Sedlacek R S, Silobrčić V: LOCAL CONTROL AND DISEASE-FREE SURVIVAL AFTER TREATMENT OF A SQUAMOUS CELL CARCINOMA BY CORYNEBACTERIUM PARVUM AND RADIATION
  26. PETI KONGRES ALERGOLOGA JUGOSLAVIJE, Šibenik, svibanj 1976.
   Mažuran R, Dekaris D, Silobrčić V: PRIMJENA TESTA INHIBICIJE ŠIRENJA MONOCITA U KLINIČKOJ IMUNOLOGIJI
  27. PETI SIMPOZIJ IMUNOLOGA JUGOSLAVIJE, Stubičke toplice, veljača 1976.
   Sabioncello A, Dekaris D, Veselić B, Silobrčić V: TEST INHIBICIJE MIGRACIJE U TUBERKULINSKOJ ALERGIJI ZAMORČADI. KARAKTERISTIKE REAKCIJE STANICA PERITONEJSKOG EKSUDATA (SPE) I LEUKOCITA IZ PERIFERNE KRVI (LPK)
   Jerbić J, Mažuran R, Dekaris D, Silobrčić V: SVOJSTVA KULTIVIRANIH MONONUKLEARNIH STANICA IZOLIRANIH IZ SVJEŽE ILI POHRANJENE LJUDSKE KRVI
   Oberiter V, Havliček J, Mažuran R, Žaknić M, Sabadi-Fabečić V, Bajakić D, Rabatić S, Sabioncello A, Silobrčić V, Dekaris D: CELULARNA I HUMORALNA IMUNOST NA HEMOLITIČKE STREPTOKOKE GRUPE A (HSA) U BOLESNIKA S AKUTNIM I KRONIČNIM GLOMERULONEFRITISOM (AG I KG), KARDITISOM (K) I REUMATSKOM GROZNICOM (RG)
   Silobrčić V, Mažuran R, Dekaris D, Balner H: INHIBICIJA ŠIRENJA MONOCITA: IN VITRO TEST ZA ODREĐIVANJE IMUNOSUPRESIVNE SPOSOBNOSTI KONJSKOG GLOBULINA PROTIV HUMANIH LIMFOCITA (ALG)
   Šuman L, Silobrčić V, Kaštelan A: ISPITIVANJE KIMERIZMA U MIŠEVA S POTPUNOM I PODVOJENOM TOLERANCIJOM
   Svoboda I, Mažuran R, Rabatić R, Silobrčić V:
  28. PRAĆENJE CELULARNE IMUNOSTI NA TUMORSKE ANTIGENE U MIŠEVA S TUMOROM IN VITRO TESTOM INHIBICIJE ŠIRENJA MAKROFAGA
   Mujagić H, Mažuran R, Malenica B, Silobrčić V: KLINIČKA DETEKCIJA CELULARNE IMUNOSTI NA MELANOMSKE ANTIGENE IN VITRO TESTOM INHIBICIJE ŠIRENJA MONOCITA
  29. SASTANAK MEDICINSKIH ODJELJENJA JUGOSLAVENSKIH AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI, Jajce, lipanj 1977.
   Dekaris D, Mažuran R, Rabatić S, Sabioncello A, Silobrčić V: IMUNOLOŠKE FUNKCIJE TONZILARNIH LIMFOCITA
  30. 10th EUROPEAN CONGRESS OF ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, Prague, Czechoslovakia, September, 1977
   Silobrčić V, Suit H D: MODIFICATION OF THE ANTITUMOR EFFECT OF C.PARVUM BY CONCOMITANT SPECIFIC ANTITUMOR IMMUNITY
  31. 4th EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING, Budapest, April, 1978
   Mažuran R, Jakaša D, Silobrčić V: SPECIFIC CELLULAR IMMUNITY IN PATIENTS WITH BRONCHOGENIC CARCINOMA DETECTED BY THE IN VITRO MONOCYTE SPREADING INHIBITION TEST
  32. 1. KONGRES I SKUPŠTINA JUGOSLAVENSKE ZAJEDNICE ZA DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU, Opatija, listopad 1978.
   Silobrčić V, Mažuran R: ODREĐIVANJE IMUNOSUPRESIVNOSTI ANTILIMFOCITNOGA GLOBULINA IN VITRO TESTOM INHIBICIJE ŠIRENJA LJUDSKIH MONOCITA
  33. 6. SIMPOZIJUM IMUNOLOGA JUGOSLAVIJE, Kaluđerske bare, veljača 1979.
   Mažuran R, Hajnšek S, Silobrčić V: CELULARNA IMUNOST NA GOVEDSKI SERUMSKI ALBUMIN U MIŠA
   Radić B, Mažuran R, Silobrčić V, Dekaris D: STANDARDIZACIJA POSTUPAKA ZA ODREĐIVANJE LJUDSKIH E- I EAC- ROZETA
   Silobrčić V, Mažuran R: ODREĐIVANJE IMUNOSUPRESIVNOSTI ANTILIMFOCITNOGA GLOBULINA IN VITRO TESTOM INHIBICIJE ŠIRENJA LJUDSKIH MONOCITA
  34. III KONGRES INFEKTOLOGA JUGOSLAVIJE, Dubrovnik, listopad 1979.
   Silobrčić V, Dekaris D: FAGOCITOZA I OBRANA OD INFEKCIJA (naručeno predavanje)
   Dekaris D, Silobrčić V: ULOGA KOMPLEMENTA U OBRANI OD INFEKCIJE (naručeno preda.)
  35. I KONGRES NEFROLOGA JUGOSLAVIJE, Beograd, Jugoslavija, listopad 1979.
   Rabatić S, Mažuran R, Oberiter V, Silobrčić V, Dekaris D: STANIČNI BILJEZI I CELULARNA IMUNOST U PACIJENATA S AKUTNIM I KRONIČNIM GLOMERULONEFRITISOM
  36. 12th MEETING ORGANISATION GESTOSIS, Dubrovnik, May,1980
   Silobrčić V: IMMUNOLOGICAL REACTION AND ITS MODULATION (naručeno pred.)
  37. REUMATOLOŠKA SEKCIJA ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE, Zagreb, svibanj 1980.
   Dekaris D, Sabioncello A, Rabatić S, Mažuran R, Silobrčić V, Jajić I: CELLULARNA IMUNOLOŠKA REAKTIVNOST U BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM
  38. 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF IMMUNOLOGY, Paris, July,1980
   Mažuran R, Silobrčić V: INHIBITION OF MACROPHAGE SPREADING IN MICE BY LYMPHOKINES IS BIPHASIC
   Bunjevac S, Jurin M, Silobrčić V: PICIBANIL AND PROPIONIBACTERIUM ACNES RETARD COMPARABLY THE GROWTH OF MOUSE FIBROSARCOMAS
  39. 8. KONGRES REUMATOLOGA JUGOSLAVIJE, Portorož, Jugoslavija, rujan 1980.
   Mažuran R, Jajić I, Sabioncello A, Silobrčić V: T- I B- LIMFOCITI U KRVI BOLESNIKA S REUMATOIDNIM I PSORIJATIČNIM ARTRITISOM
  40. XIth CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, Vienna, October, 1980
   Jajić I, Rabatić S, Sabioncello A, Mažuran R, Silobrčić V, Dekaris D: LYMPHOCYTE RECEPTORS, CELL-MEDIATED IMMUNITY TO HUMAN IgG AND LEUCOCYTE FUNCTIONS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
  41. OTVOREN SASTANAK HRVATSKOG FIZIOLOŠKOG DRUŠTVA – ZNANOST U NAS; KAKVA? KAKO? ZAŠTO? Zagreb, travanj, 1981.
   Silobrčić V: ZNANSTVENI TEMELJI ZA PLANIRANJE I FINANCIRANJE BIOMEDICINSKIH ISTRAŽIVANJA (naručeno predavanje)
  42. 8. SAVJETOVANJE O NAUČNIM I STRUČNIM PUBLIKACIJAMA I POLUPUBLIKACIJAMA, Zagreb, listopad 1981.
   Silobrčić V: ZNANSTVENI STIL (naručeno predavanje)
  43. XIII SEMINAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE, Opatija, listopad 1982.
   V. Silobrčić: IMUNOPROFILAKSA I IMUNOTERAPIJA (naručeno predavanje)
  44. PRVI ZNANSTVENI SIMPOZIJ: PRINCIPI I SUVREMENA DOSTIGNUĆA U KEMOTERAPIJI MALIGNIH BOLESTI TUMORA, Zagreb, listopad 1982.
   Silobrčić V: IMUNOTERAPIJA SOLIDNIH TUMORA (naručeno predavanje)
  45. 7. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ IMUNOLOGA, Radenci, Jugoslavija, studenI 1982.
   Bunjevac S, Jurin M, Silobrčić V: ANTITUMORSKI UČINAK OK-432 U MIŠEVA S TRANSPLANTIRANIM METILKOLANTRENSKIM FIBROSARKOMOM (FSa)
   Gregurek-Novak T, Rabatić S, Silobrčić V: OSLABLJENO FAGOCITIRANJE PRI KRONIČNIM TRIHOFITIJAMA
   Ikić M, Mažuran R, Šooš E, Silobrčić V: UČINAK LJUDSKIM LEUKOCITNOG INTERFERONA NA UROĐENE UBILAČKE STANICE ZDRAVIH OSOBA
   Jajić I, Mažuran R, Sabioncello A, Silobrčić V: T- I B- LIMFOCITI U REUMOTOIDNOM ARTRITISU (RA), PSORIJATI_NOM ARTRITISU (PA) I ANKILOZANTNOM SPONDILITISU (AS)
   Martinić R. Svoboda-Beusan I, Silobrčić V: PRIMJENA ZAMRZNUTIH LJUDSKIH MONOCITA ZA IN VITRO TEST INHIBICIJE ŠIRENJA MONOCITA
   Silobrčić V, Fredrickson G, Sedlacek R, Suit H D, Walberg G: IMUNOREAKCIJA MIŠEVA NA PROPIONIBACTERIUM ACNES I ANTITUMORSKI UČINAK BAKTERIJE
  46. STRUČNI SASTANAK SEKCIJE ZA DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU BUBREGA, ZLH, Zagreb, ožujak 1983.
   Silobrčić V: KLINIČKA PRIMJENA ANTILIMFOCITNOG SERUMA (naručeno predavanje)
  47. INTERNATIONAL COURSE: LARYNGEAL AND HYPOPHARYNGEAL CANCER, Dubrovnik, travanj 1983.
   Silobrčić V: TUMOR IMMUNOTHERAPY (naručeno predavanje)
  48. VII DIES ITALICO-JUGOSLAVICI MEDICINAE DESTINATI, Mantua, April, 1983
   Silobrčić V: A RATIONAL APPROACH TO IMMUNOTHERAPY OF TUMORS
  49. 10. SAVJETOVANJE O NAUČNI I STRUČNIM PUBLIKACIJAMA I POLUPUBLIKACIJAMA, Zagreb, listopad 1983.
   Pozvani diskutant za okruglim stolom o recenziji
  50. SIMPOZIJ O AUTOIMUNOSNIM BOLESTIMA, Akademija ZLH, Zagreb, listopad 1983.
   Silobrčić V: MEHANIZAM NASTANKA AUTOIMUNOSNIH BOLESTI (naručeno predavanje)
  51. SIMPOZIJ: STANDARDIZACIJA DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA U ALERGOLOGIJI I KLINIČKOJ IMUNOLOGIJI, ZLH, Zagreb, listopad 1983.
   Silić J. Dekaris D, Silobrčić V: O STANDARDIZACIJI NAZIVLJA U ALERGOLOGIJI (naručeno predavanje)
  52. STREMLJENJA I NOVINE U MEDICINI (XII SIMPOZIJUM), Medicinski fakultet, Beograd, Jugoslavija, prosinac 1983.
   Silobrčić V: NESPECIFIČNA AKTIVNA IMUNOTERAPIJA TUMORA (naručeno predavanje)
  53. GRUPA ZA MOLEKULSKU BIOLOGIJU (104. kolegij), Klub radnika “Plive”, prosinac 1983.
   Silobrčić V: DOSTIGNUĆA I PERSPEKTIVE IMUNOLOGIJE (naručeno predavanje)
  54. O LIJEČENJU OPERABILNOGA RAKA DOJKE, Zbor liječnika SRH, svibanj 1984.
   Silobrčić V: IMUNOTERAPIJA RAKA DOJKE (naručeno predavanje)
  55. FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE FETUS AS A PATIENT”, St. Stefan, Jugoslavija, June, 1984
   Silobrčić V: IMMUNOLOGY AND FETUS (naručeno predavanje)
   Predsjedavao uvodnoj sekciji
  56. DRUGI KONGRES BIOLOGA HRVATSKE, Zadar, listopad 1984.
   Svoboda-Beusan I, Silobrčić V: KSENOGENSKI ANTILIMFOCITNI GLOBULIN – BIOLOŠKI IMUNOSUPRESIV
   Rakočević S, Silobrčić V: POTICANJE FAGOCITOZE U MIŠEVA BAKTERIJSKIM PEPTIDOGLIKANOM
   Predsjedavao: Plenarnoj sekciji (02.10.1984.) i Imunologija II (04.10.1984.)
   Sudjelovao u diskusiji za okruglim stolom (03.10.1984.)
  57. PRVI SIMPOZIJ O LABORATORIJSKIM ŽIVOTINJAMA, Hrvatskog društva fiziologa, Zagreb, rujan 1984.
   Predsjedavao sekciji: Uzgoj i registracija naših sojeva laboratorijskih životinja
  58. JUGOSLAVENSKO-SOVJETSKI MEDICINSKI DANI, Ljubljana, listopada 1984.
   Dekaris D, Silobrčić V, Mažuran R, Rabatić S, Sabioncello A, Svoboda-Beusan I: SPOSOBNOST ŠIRENJA MAKROFAGA IN VITRO: PROMJENE PRI CELULARNIM IMUNOLOŠKIM REAKCIJAMA I ODNOS PREMA ADHERENCIJI, POKRETLJIVOSTI I FAGOCITOZI
  59. 221. KOLOKVIJ I IZVANREDNA GODIŠNJA SKUPŠTINA, Hrvatsko kemijsko društvo i Društvo kemičara i tehnologa, Sekcija za Rijeku i Istru, prosinac 1984.
   Silobrčić V: KAKO SASTAVITI I OBJAVITI ZNANSTVENO DJELO (naručeno predavanje)
  60. TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE LIJEČNIKA “TRANSPLANTACIJA KOŠTANE SRŽI”, Zagreb, travanj 1985.
   Silobrčić V: EKSPERIMENTALNA TRANSPLANTACIJA KOŠTANE SRŽI (naručeno pred.)
  61. XIII CONGRESO INTERNATIONAL DE HYDATOLOGIA, Madrid, April, 1985
   Gregurek-Novak T, Silobrčić I, Silobrčić V: IMMUNE COMPLEXES IN PATIENTS WITH ECHINOCOCCOSIS
  62. VII MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH, Bratislava, ŠSSR, May, 1985
   Rakočević S, Silobrčić V: STIMULATION OF PERITONEAL MACROPHAGES AND ANTI-TUMOR FFECT OF A PEPTIDOGLYCAN MONOMER (PGM) IN MICE
  63. X DIES ITALO-JUGOSLAVICI MEDICINAE DESTINATI, Lugnano in Taverina, Italia, May, 1985
   Dekaris D. Silobrčić V, Mažuran R, Sabioncello A, Rabatić S, Svoboda- Beusan I:   MACROPHAGE SPREADING ASSAY – EXPERIMENTAL AND CLINICAL SPECTS
  64. PRESENT PROBLEMS IN EPH GESTOSIS, Dubrovnik, September, 1985
   Silobrčić V: IMMUNOLOGICAL PROBLEMS IN EPH GESTOSIS (naručeno predavanje)
  65. 7th EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING, Jerusalem, Israel, September, 1985
   Silobrčić V: EFFECTOR FUNCTIONS OF T-LYMPHOCYTES (naručeno predavanje)
  66. KONGRES IMUNOLOGA JUGOSLAVIJE, Opatija, listopad 1985.
   Handl S, Sabioncello A, Mažuran R, Rabatić S, Svoboda-Beusan I, Ajduković G, Milić N,
   Silobrčić V, Dekaris D: IMUNOLOŠKA REAKTIVNOST STARACA SA KRONIČNOM LIMFATIČNOM LEUKEMIJOM
   Kordić D, Lukač J, Spaventi Š, Silobrčić V, Dekaris D: JEDNOSTAVAAN POSTUPAK ZA BROJENJE VELIKIH GRANULIRANIH LIMFOCITA
  67. PRVI JUGOSLAVENSKI ANATOMSKI SIMPOZIJ O MORFOLOGIJU TESTISA U FIZIOLOŠKIM I PATOLOŠKIM UVJETIMA, Zagreb, svibanj 1996.
   Silobrčić V: AUTOIMUNOST I TESTIS (naručeno predavanje)
  68. TWENTY-EIGHTH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH, Atlanta, Georgia, USA, May, 1987
   Suit H D, Rockwell S, Zietman A, Porter E, Silobrčić V, Ramsay J, Sedlacek R: QUANTITATIVE ISOTRANSPLANTATION AND XENOTRANSPLANTATION OF RAT RHABDOMYOSARCOMA BA 1112 (Poster);
   Silobrčić V, Suit H D, Ramsay J, Zietman A, Sedlacek R: AN ATTEMPT TO IMMUNOSSUPRESS FURTHER NUDE MICE BY SUBLETHAL WHOLE-BODY X-IRRATIATION: EFFECTS ON LYMPHOID CELLS IN THE SPLEEN AND ON PERITONEAL MACROPHAGES (Poster).
  69. EIGHTH EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING, Zagreb, Yugoslavia, August, 1987
   Chairperson: Symposium ONCOGENES, TUMOR IMMUNITY
   Silobrčić V, Suit H D, Zietman A, Ramsay J, Sedlacek R: ATTEMPTS TO REDUCE IMMUNITY OF NUDE NICE TO HUMAN TUMOR XENOTRANSPLANTS (Poster)
   Rakočević S, Silobrčić V: PEPTIDOGLYCAN MONOMER, AN ANTITUMOR AGENT, STIMULATES PHAGOCYTOSIS BUT NOT SPECIFIC ANTITUMOR IMMUNITY OF MICE (Poster)
  70. SIMPOZIJ: NOVIJI NAPREDAK U JUGOSLAVENSKOJ GINEKOLOGIJI I PERINATOLOGIJI, Zagreb, ožujak 1988.
   Silobrčić V: IMUNOLOGIJA U GINEKOLOGIJI I PERINATOLOGIJI (naručeno predavanje)
  71. NINTH EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING, Roma, Italy, September, 1988
   Silobrčić V, Suit H D, Zietman A, Ramsay J, Sedlacek R: DEVELOPMENT AND REGENERATION OF THE CELLULAR IMMUNE POTENTIAL IN NCr/Sed (nu/nu) MICE (Poster).
  72. ULOGA NAUKE U RAZVOJU SFRJ, Novi Sad, Jugoslavija, siječanj 1989.
   Silobrčić V, Pravdić N: SCIENTOMETRIJSKA PROCJENA STANJA ZNANOSTI U SFRJ (naručeno   predavanje)
  73. KLINIČKA IMUNOLOGIJA U NAS, Zagreb, veljača 1989.
   Dekaris D, Silobrčić V, Sabioncello A, Rabatić S, Svoboda-Beusan I, Ikić-Sutlić M, Mažuran R: CELULARNE IMUNOREAKCIJE (naručeno predavanje)
   Silobrčić V: STANJE I MOGUĆNOSTI IMUNOTERAPIJE (naručeno predavanje)
   Predsjedavajući: IMUNOTERAPIJA
  74. 2. KONGRES IMUNOLOGA JUGOSLAVIJE, Vrnjačka banja, Jugoslavia, svibanj 1989.
   Predsjedavajući: IMUNOREGULACIJA – plenarna izlaganja
   Silobrčić V, Suit H D: STANIČNA UROĐENA IMUNOST U ATIMIČNIH GOLIH MIŠEVA (Plakat);
   Šuman L, Silobrčić V:RAZLIKE U ODBACIVANJU RODITELJSKIH H-Y ALOTRANSPLANTATA U F1 ŽENKI (Plakat).
  75. TEHNOLOGIJA I RAZVOJ, Zagreb, listopad 1989.
   Silobrčić V, Majerski Z: ZNANOST I TEHNOLOGIJA – RAZGRANIČENJE POJMOVA (naručeno predavanje).
  76. ZNANSTVENO INFORMIRANJE U BIOMEDICINI, Zagreb, studeni 1989.
   Silobrčić V: PRIMARNI ZNANSTVENI ČASOPISI KAO OSNOVNI IZVOR ZNANSTVENIH INFORMACIJA (naručeno predavanje)
  77. 13. SAVJETOVANJE O ZNANSTVENIM I STRUČNIM PUBLIKACIJAMA: RAZVOJ ZNANSTVENIH ČASOPISA U JUGOSLAVIJI DO 2000. GODINE, Pula, studeni 1989.
   Silobrčić V: PERIODICUM BIOLOGORUM 20 GODINA NAKON PREUREDBE: TREBA LI NAM TAKAV ZNANSTVENI ČASOPIS (naručeno predavanje)
  78. 2. JUGOSLAVENSKI TEČAJ O TRANSPLANTACIJI ORGANA, Zagreb, listopad 1990.
   Silobrčić V: MEHANIZMI ODBACIVANJA ORGANA (naručeno predavanje).
  79. ALPS-ADRIA IMMUNOLOGY AND ALLERGOLOGY MEETING 1990, Opatija, October, 1990.
   Silobrčić V (Cochairman Symposium 1),
   Silobrčić V (Cochairman Workshop 16)
   Mažuran R, Sabioncello A, Rabatić S, Svoboda-Beusan I, Ikić-Sutlić M, Broketa G, Silobrčić V, Dekaris D,
  80. LABORATORY TESTING IN CLINICAL IMMUNOLOGY (naručeno predavanje)
   Šuman L et al. AN REAPRIZAL OF CRITERIA FOR SCORING THE H-Y SKIN ALLOGRAFT REJECTION IN MICE (poster)
   Broketa G, Silobrčić V PEPTIDOGLYCAN MONOMER FROM BREVIBACTERIUM DIVARICATUM AS AN ANTITUMORAL AGENT(poster)
  81. XIV DIES ITALICO-IUGOSLAVICI MEDICINAE DESTINATI, Pescara, Italia, November, 1990.
   Silobrčić V: A BACTERIAL PEPTIDOGLYCAN AS AN ANTITUMORAL AGENT
   Dekaris D, Mažuran R, Sabioncello A, Rabatić S, Svoboda-Beusan I, Ikić-Sutlić M, Broketa G, Silobrčić:  LABORATORY TESTING IN CLINICAL IMMUNOLOGY – CHARACTERISTCS AND PITFALLS
   Mažuran R, Sabioncello A, Rabatić S, Svoboda-Beusan I, Ikić-Sutlić M, Broketa G, Silobrčić V, Dekaris D: LABORATORY TESTING IN CLINICAL IMMUNOLOGY – STATE OF THE ART IN 17 REPRESENTATIVE REGIONS OF MIDDLE EUROPE
  82. ALERGOLOGIJA I KLINIČKA IMUNOLOGIJA, IMUNOMODULACIJA, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, Jugoslavia, prosinac 1990.
   Broketa G, Silobrčić V: IMUNOMODULACIJA PEPTIDOGLIKANSKIM MONOMEROM RADI ANTITUMORSKOG UČINKA
   Predstavljanje knjige KLINIČKA IMUNOLOGIJA U NAS, JAZU, Zagreb, prosinac 1990.
  83. XII SASTANAK KEMIČARA HRVATSKE, Zagreb, veljača 1991.
   Silobrčić V: Okrugli stol: DOMAĆI ZNANSTVENI ČASOPISI DA ILI NE? (pozvani diskutant)
  84. VIII. KONGRES KANCEROLOGA JUGOSLAVIJE, Zagreb, svibanj 1991.
   Silobrčić V IMUNOLOGIJA I IMUNOTERAPIJA LJUDSKIH TUMORA (naručeno)
  85. EUROPEAN ASSOCIATION OF SCIENCE EDITORS, FOURTH GENERAL ASSEMBLY AND CONFERENCE, Oxford, United Kingdom, September, 1991
   Silobrčić V PERIODICUM BIOLOGORUM (ZAGREB): CITATION AND CONTENTS ANALYSIS FOR APPROPRIATE CATEGORIZATION
  86. THE ELEVENTH BIENNIAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH, Genoa, Italy, November, 1991
   (bez referata, kao član Savjeta)
  87. 4. SAVJETOVANJE O ZNANSTVENIM I STRUČNIM PUBLIKACIJAMA I POLUPUBLIKACIJAMA, Maribor, Slovenija, prosinac 1991.
   (bez referata, član organizacijskog odbora i predsjedatelj)
  88. SIMPOZIJ ALLERGOLOGIA CROATICA 1952-1992, Zagreb, listopad, 1992.
   Silobrčić V: OD MIŠA DO ČOVJEKA (naručeno)
  89. 2. HRVATSKI KONGRES PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA, Zagreb, lipanj 1994.
   Silobrčić V: PRESENT AND NEW VACCINES FOR HUMAN USE (naručeno)
  90. DRUGI TEČAJ TRAJNOG USAVRŠAVANJA LIJEČNIKA: INFEKCIJE LOKOMOTORNOG APARATA, Zagreb, studeni 1994.
   Silobrčić V: IMUNOSNI FAKTORI DOMAĆINA I RAZVOJ OSTEOMIJELITISA (naručeno)
  91. “VAKCINOLOGIJA DANAS I SUTRA”, Hrvatsko mikrobiološko društvo, Zagreb, prosinac 1994.
   Silobrčić V: IMUNOLOŠKI SUSTAV – IMUNOGEN – INTERAKCIJA (naručeno)
  92. SIMPOZIJ O FUNDAMENTALNIM ISTRAŽIVANJIMA HAZU, Zagreb, prosinac 1995.
   Silobrčić V, Pisk K:  O VREDNOVANJU I FINANCIRANJU ZNANOSTI (naručeno)
  93. FIRST CROATIAN CONGRESS OF DERMATOVENEROLOGISTS, Zagreb,svibanj 1998.
   Silobrčić V: SKIN AND IMMUNITY (naručeno)
  94. INICIJATIVA ZA PROMJENU STANJA ZNANOSTI U HRVATSKOJ, Zagreb, svibanj 1998.
   Silobrčić V: VREDNOVANJE U ZNANOSTI (naručeno)
  95. INICIJATIVA ZA PROMJENU STANJA ZNANOSTI U HRVATSKOJ, Rijeka, lipanj 1998.
   Silobrčić V: VREDNOVANJE U ZNANOSTI (naručeno)
  96. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFECTION IN IMMUNOCOMPROMISED HOST, Dubrovnik, September, 1998
   Silobrčić V: THE CONCEPT OF THE IMMUNOCOMPROMISED HOST (naručeno)
  97. I. HRVATSKI KONGRES O INFEKTIVNIM BOLESTIMA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, Dubrovnik, listopad, 1998.
   Silobrčić V: IMUNOST NA INFEKCIJE (naručeno)
  98. 3. Kongres Hrvatskoga pedijatrijskog društva, Slavonski brod, listopad, 1998.
   Silobrčić V: CIJEPLJENJE IMUNOKOMPROMITIRANE DJECE (naručeno)
  99. Biotehnologija i biomedicina, Zagreb, veljača, 1999.
   Silobrčić V: CJEPIVA U LJUDI: POGLED U BUDUĆNOST (naručeno)
   Silobrčić V  (pozvani diskutant za okruglim stolom)
  100. Znanost u Hrvatskoj na pragu trećeg tisućljeća, Zagreb, svibnja 1999.
   Silobrčić V: VREDNOVANJE HRVATSKIH ZNANSTVENIKA (naručeno) Silobrčić V: (voditelj opće rasprave)
   Javno predstavljanje knjige HRVATSKA AGENDA 2000, Zagreb, lipnja 1999.
   Silobrčić V: (jedan od predstavljača)
  101. Croatian Immunological Society, Annual Meeting 2004, Opatija, listopad 2004.
   Silobrčić V:  OPEN ACCESS TO SCIENTIFIC INFORMATION – A POSSIBLE FUTURE IN INFORMING SCIENTISTS
   (naručeno predavanje)

2. Predsjedavanje: 35            (VSb20)

  1. Joint Meeting of European Societies for Immunology, Strasbourg, France, September, 1973
  2. Šesti simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske bare, veljača, 1979.
  3. 12th Meeting Organisation Gestosis, Dubrovnik, Yugoslavia, May, 1980
  4. Osmo savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama i polupublikacijama, Zagreb, listopad, 1981.
  5. Sedmi jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci, studeni, 1982.
  6. VIII Dies Italico-Jugoslavici Medicinae Destinati, Mantova, Italia, April, 1983
  7. Deseto savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama i polupublikacijama, Zagreb, listopad, 1983.
  8. Stremljenja i novine u medicini (XII simpozijum), Beograd, prosinac, 1983.
  9. First International Symposium THE FETUS AS A PATIENT, St. Stefan, Yugoslavia, June, 1984
  10. Drugi kongres biologa Hrvatske, Zadar, listopad, 1984.
  11. Prvi simpozij o laboratorijskim životinjama, Zagreb, rujan, 1984.
  12. Present problems in EPH gestoses, Dubrovnik, Yugoslavia, September, 1985
  13. Eighth European Immunology Meeting, Zagreb, Yugoslavia, August, 1987
  14. Tehnologija i razvoj, Zagreb, listopad, 1989.
  15. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, listopad, 1990 (Jedan simpozij i jedna radionica.)
  16. VIII. Kongres kancerologa Jugoslavije, Zagreb, svibanj, 1991 (organizator teme i pozvani predavač)
  17. Četrnaesto savjetovanje o znanstvenim i stručnim publikacijama i polupublikacijama, Maribor, prosinac, 1991.
  18. Primjena rekombinantnih DNA tehnologija u onkologiji, HAZU i Institut RUGJER BOŠKOVIĆ, Zagreb, ožujak, 1992.
  19. Simpozij Allergologia Croatica 1952-1992, HAZU i Hrvatski liječnički zbor, Zagreb, listopad, 1992.
  20. Drugi hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, lipanj, 1994.
  21. 2nd Alpe Adria Immunology and Allergology Meeting, Opatija, rujan, 1994.
  22. Annual Meeting of the Croatian immunological society, Zagreb, studeni 1995.
  23. Treći simpozij “Što je globalno, a što lokano u području ljudske reprodukcije, Hrvatska udruga Rimskog kluba, Zagreb, veljača 1996.
  24. Okrugli stol: “Uzgoj standardnih i pokusno zahtjevnih životinja; standardizacija sojeva i upotrebljavanih modela” Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima – prvi hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, listopad 1996.
  25. Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Plenary Lectures, Zagreb, November, 1997
  26. XVIth European Congress of Perinatal Medicine, moderator za Special lecture, Zagreb, June, 1998
  27. Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, predsjedatelj, Plenary scientific address, Opatija, September, 1998
  28. I. Hrvatski kongres o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, supredsjedatelj, Tema: Infekcije SŽS, Dubrovnik, listopad, 1998.
  29. Simpozij Bioetika u teoriji i praksi, supredsjedatelj jedne sekcije, Zagreb, prosinac, 1998.
  30. Simpozij Primijenjena etika, Zagreb, veljača, 1999.
  31. Biotehnologija i biomedicina, predsjedatelj plenarne sekcije, Zagreb, veljača, 1999.
  32. Croatian Immunological Society, Annual Meeting 2004, Opatija, listopad, 2004., supredsjedatelj: Session I
  33. Croatian Immunological Society, Annual Meeting 2005, Božava, rujan, 2005, supredsjedatelj: Session V
  34. 7th World Congress of Perinatal Medicine, Zagreb, rujan, 2005, supredsjedatelj: Session: Opening Lectures
  35. Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Starigrad-Paklenica, October, 4th, 2009

3. Organiziranje: 34            (VSb30)

  1. Joint Meeting of European Societies for Immunology, Strasbourg, France, September, 1973
  2. Šesti simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske bare, veljača, 1979.
  3. 12th Meeting Organisation Gestoses, Dubrovnik, Yugoslavia, May, 1980
  4. Osmo savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama i polupublikacijama, Zagreb, listopad, 1981.
  5. Sedmi jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci, studeni, 1982.
  6. VIII Dies Italico-Jugoslavici Medicinae Destinati, Mantova, Italia, April, 1983
  7. Deseto savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama i polupublikacijama, Zagreb, listopad, 1983.
  8. Stremljenja i novine u medicini (XII simpozijum), Beograd, prosinac, 1983.
  9. First International Symposium THE FETUS AS A PATIENT, St. Stefan, Yugoslavia, June, 1984
  10. Drugi kongres biologa Hrvatske, Zadar, listopad, 1984.
  11. Prvi simpozij o laboratorijskim životinjama, Zagreb, rujan, 1984.
  12. Present Problems in EPH Gestosis, Dubrovnik, Yugoslavia, September, 1985
  13. Eighth European Immunology Meeting, Zagreb, Yugoslavia, August, 1987
  14. Tehnologija i razvoj, Zagreb, listopad, 1989.
  15. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, listopad, 1990. (jedan simpozij i jedna radionica)
  16. Osmi kongres kancerologa Jugoslavije, Zagreb, svibanj, 1991. (organizator teme)
  17. Četrnaesto savjetovanje o znanstvenim i stručnim ublikacijama i polupublikacijama, Maribor, prosinac, 1991.
  18. Primjena rekombinantnih DNA tehnologija u onkologiji, HAZU i Institut Ruđer Bošković, Zagreb, ožujak, 1992.
  19. Simpozij Allergologia Croatica 1952.-1992., HAZU i Hrvatski liječnički zbor, Zagreb, listopad, 1992.
  20. 2nd Alps Adria Immunology and Allergology Meeting, Opatija, rujan, 1994.
  21. Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, studeni, 1995.
  22. Simpozij u počast Zdravka Lorkovića, Zagreb, studeni, 1995.
  23. Treći simpozij “Što je globalno, a što lokalno u području ljudske reprodukcije, Hrvatska udruga Rimskog kluba, Zagreb, veljača, 1996.
  24. Proslava 120. obljetnice nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu,Zagreb, travanj, 1996.
  25. Znanstveni skup “Hrvatski prirodoslovci 4”, Matica hrvatska, Zagreb, travanj, 1996.
  26. Okrugli stol: “Uzgoj standardnih i pokusno-zahtjevnih životinja; standardizacija sojeva i upotrebljavanih modela”, Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima – Prvi hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, listopad, 1996.
  27. I hrvatski kongres mikrobiologa, Opatija, travanj 1996.
  28. 28. Izložba Znanost u Hrvata – prirodoslovlje i njegova primjena, Zagreb, lipanj 1996.
  29. Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November, 1997
  30. 70. obljetnica rada Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb, studeni, 1997. (član Znanstvenog odbora).
  31. Inicijativa za promjenu stanja znanosti u Hrvatskoj, Zagreb, svibanj, 1998.
  32. Inicijativa za promjenu stanja znanosti u Hrvatskoj, Rijeka, lipanj, 1998.
  33. Simpozij Primijenjena etika, Zagreb, veljača, 1999.
  34. Biotehnologija i biomedicina, Zagreb, veljača, 1999.

Naručena predavanja: 118           (VSc)

  1. Detection of cellular immunity to tumor-associated antigens in mice by the macrophage spreading inhibition technique, M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute, Experimental Radiotherapy Seminar, Houston, Texas, December, 1975
  2. In vitro detection of cellular immunity to melanoma-specific antigens in man by the monocyte spreading inhibition test, Ambulatory Care Center, Weekly Tumor Conference, Huntsville, Alabama, December , 1975
  3. Monocyte inhibition test in malignant disease, University of Alabama School of Primary Care, Huntsville, Alabama, December, 1975
  4. Tumor Immunology and Immunotherapy, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, Massachusetts, December, 1975
  5. Basic Immunology (I) Tumor Immunology Lecture Series, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, April, 1976
  6. Basic Immunology (II), Tumor Immunology Lecture Series, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, April, 1976
  7. Monitoring of specific immunity to tumors, Tumor Immunology Lecture Series, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, April, 1976
  8. Immunotherapy of tumors (I), Tumor Immunology Lecture Series, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, April, 1976
  9. Immunotherapy of tumors (II), Tumor Immunology Lecture Series, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, April, 1976
  10. Inhibition of macrophage (monocyte) spreading as an in vitro test for detection of cell-mediated immunity, University of Washington, Experimental Pathology Seminars, Seattle, Washington, April, 1976
  11. Inhibition of macrophage (monocyte) spreading as an in vitro test for detection of cell-mediated immunity, University of Washington, Departments of Pathology and Microbiology and the Graduate School, Seattle, Washington, April, 1976
  12. Fagocitoza i obrana od infekcija. III Kongres infektologa Jugoslavije, Dubrovnik, listopad, 1979. (zajedno s D. Dekarisom)
  13. Immunological Reaction and Its Modulation. 12th Meeting Organisation Gestosis, Dubrovnik, May, 1980
  14. Nonspecific immunotherapy of tumors with Picibanil, Massachusetts General Hospital, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, July, 1980
  15. Znanstveni temelji za planiranje i financiranje biomedicinskih istraživanja. Otvoreni sastanak Hrvatskog društva fiziologa – Znanost u nas: Kakva?Kako? Zašto?, Zagreb, travanj, 1981.
  16. Znanstveni stil. 8. Savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama i polupublikacijama, Zagreb, listopad, 1981.
  17. Imunoprofilaksa i imunoterapija. XIII seminar za stručno usavršavanje liječnika opće medicine, Opatija, listopad, 1982.
  18. Imunoterapija solidnih tumora. Prvi znanstveni simpozij: Principi i suvremena dostignuća u kemoterapiji malignih tumora, Zagreb, listopad, 1982.
  19. Klinička primjena antilimfocitnog seruma. Stručni sastanak Sekcije za dijalizu i transplantaciju bubrega ZLH, Zagreb, ožujak, 1983.
  20. Tumor immunotherapy. International course: Laryngeal and hypopharyngeal cancer, Dubrovnik, April, 1983
  21. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, Karlovac, lipanj 1983.
  22. Pozvani diskutant o recenziji. 10. Savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama i polupublikacijama, Zagreb, listopad, 1983.
  23. Mehanizam nastanka autoimunosnih bolesti. Simpozij o autoimunosnim bolestima, Akademija ZLH, Zagreb, listopad, 1983.
  24. Nespecifična aktivna imunoterapija tumora. Stremljenja i novine u medicini (XII simpozijum), Medicinski fakultet, Beograd, prosinac, 1983.
  25. Dostignuća i perspektive imunologije. Grupa za molekulsku biologiju (104 kolegij) , Klub radnika “Plive”, Zagreb, prosinac, 1983.
  26. Imunoterapija raka dojke. O liječenju operabilnoga raka dojke, ZLH, Zagreb, svibanj, 1984.
  27. Immunology and fetus, First international symposium “The fetus as a patient”, St. Stefan, Yugoslavia, June, 1984
  28. Diskusija za okruglim stolom. Drugi kongres biologa Hrvatske, Zadar, listopad, 1984.
  29. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, Rijeka, prosinac 1984.
  30. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo. 221. Kolokvij i Izvanredna skupština Hrvatskog kemijskog društva, Rijeka, prosinac, 1984.
  31. Eksperimentalna transplantacija koštane srži. Tečaj trajne izobrazbe liječnika “Transplantacija koštane srži”, Zagreb, travanj, 1985.
  32. Immunological problems in EPH gestosis. “Present problems in EPH gestosis”, Dubrovnik, September, 1985.
  33. Effector functions of T-lymphocytes. Seventh European immunology meeting, Jerusalem, Israel, September, 1985
  34. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, Pula, listopad 1985.
  35. Autoimunost i testis. Prvi jugoslavenski anatomski simpozij o morfologiji testisa u fiziološkim i patološkim uvjetima, Zagreb, svibanj, 1986.
  36. Što je znanost?, Imunološki zavod, Zagreb, rujan 1986.
  37. Radiation response of normal tissues III – Immune system and whole body irradiation, Cell and Tissue Radiation Biology Course, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, October, 1986
  38. Radiation response of normal tissues III – Immune system and whole body irradiation, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, October, 1986
  39. Immunotherapy of tumors in mice by bacteria and their products, Immunology Workshop Seminar, Department of Pathology Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, October, 1986
  40. Znanost, što je to? Veterinarski fakultet, Zagreb, studeni 1986.
  41. Nonspecific active immunotherapy of tumors in mice, Mayo Clinic, Department of Oncology, Rochester, Minnesota, March, 1987
  42. Xenotransplantation of human tumors into nude mice as a model for studying the tumor’s radiosensitivity, University of Wisconsin, Department of Human Oncology and Clinical Cancer Center, Madison, Wisconsin, March, 1987
  43. Approaches to increase transplantability of human xenografts in nude mice, M D Anderson and Tumor Institute, Department of Experimental Radiotherapy, Houston, Texas, April, 1987
  44. Residual immunity of NCr/Sed (nu/nu) mice and attempts to reduce it, Massachusetts General Hospital, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, June, 1987
  45. Atimični goli miševi kao model za istraživanje ljudskih tumora in vivo: 1. Imunopotencijal atimičnih golih miševa NCr/Sed nu/nu), Imunološki zavod, listopad, 1987.
  46. Atimični goli miševi kao model za istraživanje ljudskih tumora in vivo: 2. Pokušaj smanjivanja imunopotencijala u miševa NCr/Sed (nu/nu), Imunološki zavod, listopad, 1987.
  47. Ksenotransplantiranje ljudskih tumora u gole miševe NCr/Sed (nu/nu), Imunološka sekcija studenata Medicine, Medicinski fakultet, Zagreb, prosinac, 1987.
  48. Imunologija u ginekologiji i perinatologiji, Zagreb, ožujak, 1988.
  49. Scientometrijska procjena stanja znanosti u SFRJ, Novi Sad, siječanj, 1989. (s N. Pravdić)
  50. Imunologija tumora, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, siječanj, 1989.
  51. Znanost i tehnologija – Razgraničenje pojmova, Zagreb, listopad, 1989. (sa Z. Majerskim)
  52. Primarni znanstveni časopisi kao osnovni izvor znanstvenih informacija, Zagreb, studeni, 1989.
  53. “Periodicum biologorum” 20 godina nakon preuredbe: Treba li nam takav časopis, Pula, studeni 1989.
  54. Procjena kvalitete znanstvenoistraživačkog rada, “Razgovori subotom”, Viša vojnotehnička škola, Zagreb, lipanj, 1990.
  55. Mehanizmi odbacivanja organa, Zagreb, listopad, 1990.
  56. Novi pogledi na imunodijagnostiku i imunoterapiju ljudskih tumora, Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet, Rijeka, travanj, 1991.
  57. Kako se organizam bori protiv infekcije? Stručni sastanci klinike za unutrašnje bolesti Medicinskog fakulteta, Zagreb, svibanj 1991.
  58. Peptidoglycan monomer from Brevibacterium divaricatum as an antitumoral biological response modifier, Central Institute for Molecular Biology, Berlin-Buch, May, 1991.
  59. Što može čovjekov imunosistem protiv malignih bolesti? Institut Ruđer Bošković, Zagreb, svibanj, 1991.
  60. Imunologija i imunoterapija ljudskih tumora 1991., VIII Kongres kancerologa Jugoslavije, Zagreb, svibanj, 1991.
  61. Znanstveni podmladak u ratnim i poratnim uvjetima, Okrugli stol, organizirali: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko-američko društvo i Hrvatsko vijeće Europskog pokreta, Zagreb, prosinac, 1991.
  62. Nove spoznaje o imunologiji i imunoterapiji tumora, Stručni sastanci Klinike za unutrašnje bolesti, Medicinskog fakulteta, Zagreb, travanj, 1992.
  63. Od miša do čovjeka, Simpozij Allergologia Croatica 1952.-1992., Zagreb, listopad, 1992.
  64. Znanstveno istraživanje u medicini – Kako postaviti pitanje, pronaći odgovor i objaviti rezultat, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kirurška klinika Kliničkog bolničkog centra “Split” i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Split, studeni 1992.
  65. Procjena rezultata znanstvenog rada, Stručni sastanci Klinike za unutrašnje bolesti Medicinskoga fakulteta, Zagreb, travanj, 1993.
  66. Odljev mozgova: uobičajen ili zabrinjavajući? Okrugli stol, organizirali: Hrvatsko vijeće Europskog pokreta i Hrvatsko-američko društvo, Zagreb, travanj, 1993.
  67. Gdje smo i što nam je činiti u hrvatskoj znanosti, Društvo nastavnika, suradnika, studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, svibanj, 1993.
  68. Znanstvena društva i hrvatsko demokratsko ustrojstvo, Rasprava, organizirali: Hrvatsko prirodoslovno društvo i Hrvatsko udruženje za društvene i humanističke znanosti, Zagreb, prosinac, 1993.
  69. Present and new vaccines for human use, 2. Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Zagreb, listopad, 1994.
  70. Imunosni faktori domaćina i razvoj osteomijelitisa, Drugi tečaj trajnog usavršavanja liječnika, Zagreb, studeni, 1994.
  71. Imunološki sustav – imunogen – interakcija, Vakcinologija danas i sutra, Zagreb, prosinac, 1994.
  72. Vrednovanje u znanostima i znanstvenom radu, četvrta rasprava, organizirali: Hrvatsko vijeće učenih društava, Hrvatsko prirodoslovno društvo i Hrvatsko udruženje za društvene i humanističke znanosti, Zagreb, veljača, 1995.
  73. O vrednovanju i financiranju znanosti, Simpozij o fundamentalnim istraživanjima HAZU, Zagreb, prosinac, 1995.
  74. Vinko Frančišković, kirurg, akademik – Pokretač nove medicinske grane u Rijeci i Hrvatskoj, Rijeka, veljača, 1996.
  75. Ima li za scientometriju mjesta pri vrednovanju znanosti i znanstvenika? Hrvatsko kemijsko društvo I Hrvatsko vijeće učenih društava, Zagreb, rujna 1996.
  76. Kako se branimo od infekcija, Znanstvena tribina Matice hrvatske, Zagreb, prosinac, 1997.
  77. Skin and immunity, First Croatian Congress of Dermatovenerologists, Zagreb, svibanj, 1998.
  78. Vrednovanje u znanosti, Inicijativa za promjenu stanja znanosti u Hrvatskoj, Zagreb, svibanj, 1998.
  79. Vrednovanje u znanosti, Inicijativa za promjenu stanja znanosti u Hrvatskoj, Rijeka, lipanja, 1998.
  80. The concept of the immunocompromised host, International Symposium on Infection in Immunocompromised host, Dubrovnik, rujan, 1998.
  81. Imunost na infekcije, I. Hrvatski kongres o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik, listopad, 1998.
  82. Cijepljenje imunokompromitirane djece, 3. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Slavonski brod, listopad, 1998.
  83. Vrednovanje znanstvenog rada u prirodnim znanostima, Institut za medicinska istraživanj i medicinu rada, Zagreb, studeni, 1998.
  84. Etička pitanja povezana s napretkom medicine, “Kraj stoljeća: položaj i perspektive čovjeka”, Filozofski fakultet, Zagreb, studeni, 1998.
  85. Znanstvena proizvodnost i kriteriji vrednovanja znanstvenika u Hrvatskoj, “Znanost u Hrvatskoj na pragu trećeg tisućljeća”, HAZU, Zagreb, svibanj, 1999.
  86. Evaluacija – trajna obveza na svim razinama odlučivanja u znanosti i tehnologiji, “Gospodarski razvitak i tehnološki napredak Hrvatske, Europski dom, Zagreb, studeni, 1999.
  87. Etička pitanja uz napredak medicine, Okrugli stol “Primijenjena etika”, Novinarski dom, prosinac, 1999.
  88. Kako napisati znanstveno djelo, Seminar “Metodologija znanstvenog i stručnog rada”, Brodarski institut, Zagreb, siječanj, 2000.
  89. Medicina kao znanost, Hrvatsko zdravstvo i europski zahtjevi, Forum europske Hrvatske, Europski dom, Zagreb, ožujak, 2000.
  90. Uloga znanosti pri integraciji Hrvatske u Europu, Forum Europske Hrvatske, Europski dom, Zagreb, ožujak, 2000.
  91. Javna televizija – Televizija za javnost?, pozvani diskutant za radni stol, Novinarski dom, Zagreb, travanj, 2000.
  92. Pozvani diskutant za raspravu za okruglim stolom: Mogu li naše banke donacijama i sponzorstvima doprinjeti izgradnji općeg dobra, CERANEO, Zagreb, svibanj 2000.
  93. Pisanje i recenziranje znanstvenih tesktova, Hrvatsko imunološko društvo, Zagreb, svibanj, 2000.
  94. Što je znanstveni članak i kako ga napisati? Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, listopad 2000.
  95. Pozvani uvodničar za raspravu o Zakonu o znanstveno – istraživačkoj djelatnosti, Hrvatska udruga za društvene i humanističke znanosti, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Hrvatski pokret za demokraciju i socijalnu pravdu, Europski dom, Zagreb, prosinac, 2000.
  96. Imunologija danas – Veza s kliničkom medicinom, Hrvatski liječnički zbor, Podružnica Vinkovci-Županja, Vinkovci, prosinac, 2000.
  97. Pozvani uvodičar za raspravu “Strategija razvoja Republike Hrvatske i uloga Hrvatske narodne stranke”, Okrugli stol, HNS, Šenkovec, veljača, 2001.
  98. Pozvani diskutant za raspravu: Politika-Institut-Znanost, U povodu 50 obljetnice Instituta Ruđer Bošković, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, svibanj, 2001.
  99. Strategija razvoja znanosti u RH, Senat Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, AMZH, Zagreb, svibanj, 2001.
  100. Strategija razvoja znanosti u RH, Odjel za molekularnu medicinu, Institut Ruđer Bošković, lipanj, 2001.
  101. Znanost za razvoj u Hrvatskoj i u svijetu, Hrvatska akademska udruga, Split, studeni, 2001.
  102. Vrednovanje rezultata znanstvenog rada, Rotary Club Zagreb, Zagreb, studeni, 2003.
  103. Pisanje znanstvenih projekata, Univerzitet u Tuzli, Tuzla , siječanj, 2004.
  104. Bibliometrijski pokazatelji za vrednovanje kvalitete znanstvenoga Rada, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, siječanj, 2004.
  105. Slobodan pristup znanstvenim informacijama – Moguća budućnost informiranja znanstvenika, Institut „Ruđer Bošković“, ožujak, 2004.
  106. Slobodan prisitup objavljenim znanstvenim informacijama – Poželjna budućnost informiranja znanstvenika, PLIVA, lipanj, 2004.
  107. Slobodan pristup objavljenim znanstvenim informacijama – Poželjna budućnost informiranja znanstvenika, Hrvatsko imunološko društvo, Godišnji sastanak, Opatija, rujan, 2004.
  108. Slobodan pristup objavljenim znanstvenim informacijama – Poželjna budućnost informiranja znanstvenika, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, travanj 2005.
  109. Što smo do sada napravili za SPOZI u Hrvatskoj, 6. seminar Otvoreno kao… knjižnica, Zagreb, ožujak, 2006.
  110. Writing scientific and professional papers, Marie Curie Workshop 2006,  Zagreb , October, 2006
  111. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Za kakvu se Akademiju zalažem, Tribina Grada, Zagreb, veljača, 2008.
  112. Što je znanstveni pristup i što se njime dobiva, SEMEP, Stubičke toplice, travanj, 2009.
  113. O Ivanu Supeku, X gimnazija “Ivan Supek”, Zagreb, svibanj, 2009.
  114. Znanje i znanosti – kako ih vrednovati, Hrvatska udruga Rimskog kluba, Simpozij: Znanje bez granica, Zagreb, listopad 2012.
  115. Slobodan pristup objavljenim znanstvenim informacijama, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, studeni, 2012.
  116. Moguća načela politike sufinanciranja znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa u Republici Hrvatskoj, 50. obljetnica časopisa Food, Technology and Biotechnology, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, studeni 2012.
  117. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, IANUBIH, Sarajevo, 12. i 13. ožujka, 2022.
  118. Jedan od dvoje uvodničara o stanju etičnosti u hrvatskoj akademskoj zajednici, Tribina u povodu pripreme za javnu raspravu o novom Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju,
   Zagreb, Hotel Sheraton, 2. travnja, 2022

Nastava           (VSd10)

Do 1980.

1. Dodiplomska
  • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (1969.-1976.)
   Kolegij: Imunobiologija – 52 sata (predavanja i vježbe) (zajedno s ostalim nastavnicima Imunološkog zavoda)
  • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (1973.-1984.)
   Kolegij: Imunokemija – 30 sati (predavanja i vježbe) (zajedno s ostalim nastavnicima Imunološkog zavoda)
   Kolegij: Imunokemija i imunologija – 20 sati (predavanja)
   (zajedno s ostalim nastavnicima Imunološkog zavoda)
  • Medicinski fakultet, Zagreb (1976.-1979.)
   Kolegij: Osnove imunologije – 30 sati (predavanja) (zajedno s prof. D. Dekarisom i B. Vitaleom)
2. Postdiplomska
  • Medicinski fakultet i Škola narodnog zdravlja A. Štampar, Zagreb
   Kolegij: Imunologija – 92 sata (predavanja i vježbe) za slušatelje “Medicinske mikrobiologije”  (zajedno s ostalim nastavnicima Imunološkog zavoda)
   Kolegij: Osnove imunologije – 30 sati (predavanja) za slušatelje “Javnog zdravstva i epidemiologije” (zajedno s prof. D. Dekarisom i B. Vitaleom)
   Kolegij: Uloga serumskih protutijela u infekcijskoj imunosti – 20 sati (predavanja i seminari) za slušatelje “Medicinske mikrobiologije” (zajedno s prof. B. Richterom)
   Kolegij: Uloga stanične imunosti pri infekcijama – 10 sati (predavanja i seminari) za slušatelje “Medicinske mikrobiologije” (zajedno s prof. B. Richterom)
  • Sveučilište u Zagrebu
   Kolegij: Eksperimentalna imunologija – 20 sati (predavanja) (zajedno s prof. D. Dekarisom i B. Vitaleom)

1980./1981.

1. Dodiplomska
  • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
   Kolegij: Imunobiologija, 6 sati predavanja i 8 vježbi (predavanja zajednos D. Dekarisom)
  • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
   Kolegij: Imunokemija, 30 sati (predavanja i vježbe) (zajedno s ostalim nastavnicima Imunološkog zavoda)
2. Postdiplomska
  • Medicinski fakultet, Zagreb
   Kolegij: Medicinska mikrobiologija – Imunologija, Predavanja 3 sata
   Kolegij: Javno zdravstvo i epidemiologija – Imunologija, Predavanja 6 sati
   Kolegij: Serumska i stanična imunost pri infekcijama, Predavanja 10 sati
   Kolegij: Alergologija i klinička imunologija, Predavanja 16 sati, Vježbe 3 sata
  • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (interfakultetski studij)
   Kolegij: Eksperimentalna imunologija, Predavanja 6 sati

Od 1981.

  • Medicinski fakultet, Zagreb
   Kolegij: Perinatalna medicina – Imunološki odnos majke i fetusa, Predavanja 4 sata

Od 1982.

  • Medicinski fakultet, Zagreb
   Kolegij: Metodologija znanstvenog rada – O sasavljanju znanstvenih djela, Predavanja 8 sati

Od 1987.

1. Postdiplomska
  • Medicinski fakultet
   Kolegij: Medicinska mikrobiologija – Imunologija (voditelj) Predavanja 8 sati
   Kolegij: Javno zdravstvo i epidemiologija – Imunologija Predavanje 6 sati
   Kolegij: Imunost pri infekcijama (Alergologija i klinička imunologija), voditelj Predavanja 20 sati Vježbe 3 sata
  • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (interfakultetski studij)
   Kolegij: Metodika znanstvenog rada (voditelj) Predavanja 15 sati
   Kolegij: Eksperimentalna imunologija (suvoditelj) Predavanja 6 ili 8 sati

Prestaje predavati od 1990. godine.

Od 1993. – 1996.

1. Postdiplomska
  • Medicinski fakultet, Zagreb
   Kolegij: Medicinska mikrobiologija Uvodno predavanje i o vakcinama Predavanja 2 sata
   Kolegij: Metodika znanstvenog rada Predavanja 28 sati
   Kolegij: Klinička imunologija Imunost pri infekcijama (zajedno s V. Burekom) Predavanja 20 sati
  • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb:
   Kolegij: Metodika znanstvenog rada Predavanja 15 sati
  • Stomatološki fakultet, Zagreb
   Kolegij: Imunologija usne šupljine Predavanja 10 sati
   Kolegij: Oblikovanje znanstvenog rada Predavanja 8 sati
  • Medicinski fakultet, Zagreb (za inozemne studente)
   Kolegij: Metode istraživanja Predavanja 15 sati (Dijabetologija)
   Kolegij: Metode istraživanja (Ultrazvuk) (za inozemne studente) Predavanja 15 sati
  • Medicinski fakultet, Rijeka
   Kolegij: Metode znanstvenoistraživačkog rada Predavanja 4 sata

Od 1997.

1. Postdiplomska
  • Medicinski fakultet, Zagreb (za inozemne studente)
   Kolegij: Metode istraživanja (Dijabetologija) Predavanja 15 sati
   Kolegij: Metodologija znanstvenog rada (Ultrazvuk) Predavanja 15 sati
  • Stomatološki fakultet, Zagreb
   Kolegij: Oblikovanje znanstvenog tekst
   Predavanja 15 sati (20 sati od 2003.) do školske godine 2003./2004.
  • Medicinski fakultet, Rijeka
   Kolegij: Metode znanstvenoistraživačkog rada
   Predavanje 4 sata, do 2002.
  • Medicinski fakultet, Zagreb
   Kolegij: Metodologija znanstvenog rada
   (više stručnih i znanstvenih studija), do 2002.

 

2. Voditeljstvo teza

2.1. Diplomske teze: 13            (VSd21)
  1. MILA HRŠAK: Usporedba testova za utvrđivanje prihvaćanja transplantata ksenogene koštane srži, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1970.
  2. LIDIJA ŠUMAN: Primarna reakcija odbacivanja transplantata kože u miševa, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1971.
  3. JASNA HIRŠL: Neke značajke eksperimentalnih plućnih metastaza, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1972.
  4. IVANKA POJED: Prikazivanje “hibridnog efekta” primjenom testa sa eksperimentalnim plućnim metastazama, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1972.
  5. JASNA MILIČIĆ: Djelovanje nekih imunosupresivnih sredstava na reakciju odbacivanja alotransplantata kože, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1973.
  6. SABINA BOLARIĆ: Djelovanje tumorskog antigena na peritonejske stanice životinja koje nose tumor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1974.
  7. ALKA HARAMUSTEK: Ispitivanje antigenosti pripravka tkiva mišjeg fibrosarkoma, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1974.
  8. MAJA ZEC: Djelovanje mitogenog faktora koji luče T-limfociti na stanice koštane srži, Prirodoslovno-matmatički fakultet, Zagreb, 1974.
  9. IVNA SVOBODA: In vitro testiranje heterolognog antilimfocitnog seruma, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1972.
  10. BISERKA VOLIĆ Utjecaj heterolognog antilimfocitnog seruma na reakciju transplantata protiv primaoca u miševa, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1974.
  11. MARIJA RUDOLF: Primjena testa širenja makrofaga in vitro za otkrivanje transplantacijskih reakcija. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1975.
  12. MISLAV CAREVIĆ: Sposobnost širenja peritonejskih makrofaga in vitro u nekih sojeva miševa, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1977.
  13. JADRANKA HALIČ In vivo i in vitro testiranje celularne imunoreakcije na ljudski albumin u miša, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 1983.
2.2. Magisteriji: 20            (VSd22)
  1. IVAN BAŠIĆ: Primjena citostatika za liječenje akutne alogene bolesti u letalno ozračenih miševa, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1971.
  2. DANKO DEREŽIĆ: Promjene u limfnom tkivu tijekom reakcije odbacivanja kalema pri različitom stupnju inkompatibilnosti, Sveučilište u Zagrebu, 1972.
  3. HAMZA MUJAGIĆ: Plućne metastaze fibrosarkoma kao test za proučavanje imunologije tumora, Sveučilište u Zagrebu, 1973.
  4. GORDANA ZUBČIĆ-KAROVIĆ: Određivanje utjecaja reaktanata IgG i anti-IgG na brzinu kvantitativne imunoprecipitacije u otopini u gelu, Sveučilište u Zagrebu, 1973.
  5. RENATA ZAPLATIĆ: Testiranje imunosupresivnosti heterolognog antilimfocitnog seruma, Sveučilište u Zagrebu, 1974.
  6. LIDIJA ŠUMAN: Analiza kimeričnosti u tolerantnih i netolerantnih radijacijskih kimera, Sveučilište u Zagrebu, 1975.
  7. NADA CENTNER-HERMANOVIĆ: Upotreba eksperimentalnih plućnih metastaza za otkrivanje nekih fenomena u tumorskoj imunologiji, Sveučilište u Zagrebu, 1975.
  8. IVNA SVOBODA: Otkrivanje celularne imunosti protiv vlastitog tumora testom inhibicije širenja makrofaga, Sveučilište u Zagrebu, 1975.
  9. JASNA LUKIĆ-NAGY: Otkrivanje specifične celularne imunosti u bolesnika sa bronhogenim karcinomom in vitro testom inhibicije širenja monocita, Medicinski fakultet, Zagreb, 1979.
  10. JASNA LIPOZENČIĆ: Histološke promjene u ležištu transplantata pri uraštanju transplantata i odbacivanju alogenske kože, Sveučilište u Zagrebu, 1978.
  11. MIRJANA ŠUŠNJIĆ: Raspodjela stanica limfnih čvorova obilježenih 51Cr u organizmu letalno ozračenih miševa, Sveučilište u Zagrebu, 1981.
  12. DARIJA GOREČAN-MIKULIČIĆ: Istraživanje in vitro imunosupresivnih faktora u serumu bolesnika sa zloćudnim tumorima pluća, Sveučilište u Zagrebu, 1982.
  13. ROKO MARTINIĆ: Pohranjivanje mononuklearnih stanica izdvojenih iz ljudske periferne krvi na -80°C i sposobnost širenja tih stanica in vitro, Sveučilište u Zagrebu, 1985.
  14. TEODORA GREGUREK-NOVAK: Imunost u bolesnika s kronočnim palmo-plantarnim mikozama, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1985.
  15. ARJANA TAMBIĆ: Uloga polimorfonukleara pri obrani od uroinfekcija, Medicinski fakultet, Zagreb, 1989.
  16. ILKO KULJANAC: Serumske koncentracije imunoglobulina u toku kontaktnog alergijskog dermatitisa, Medicinski fakultet, Zagreb, 1990.
  17. IVAN RIBIČIĆ: Određivanje broja limfocita T i B i subpopulacija limfocita T u bolesnika od jetrene ciroze uzrokovane alkoholom, Medicinski fakultet, Zagreb, 1990.
  18. BLAŽENKA IVANČIĆ: Procjena mikrometode za prepoznavanje O-serološke grupe ešerihije koli, Medicinski fakultet, Zagreb, 1994.
  19. IVANA GANČEVIĆ: Procjena imunološke reaktivnosti pri infarktu miokarda, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1995.
  20. ANDREJ AURER: Biljezi parodontne destrukcije u slini i u parodontnom džepu, Stomatološki fakultet, Zagreb, 1998.
2.3. Doktorske teze: 8            (VSd23)
  1. RENATA MAŽURAN: Primjena testa inhibicije širenja monocita u ljudi za otkrivanje celularne imunosti in vitro, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1977.
  2. DANIEL DEREŽIĆ: Utjecal L-asparaginaze in Escherichiae coli na primarnu reakciju odbacivanja alogenog transplantata, Medicinski fakultet, Zagreb, 1977.
  3. IVNA SVODOBA-BEUSAN: Kunićji imunoglobulin protiv ljudskih limfocita (KUALG) – standardizacija i mehanizam djelovanja, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1986.
  4. SILVIJA RAKOČEVIĆ: Model imunoterapije tumora temeljen na praćenju specifične imunoreakcije i fagocitoze u miševa, Veterinarski fakultet, Zagreb, 1986.
  5. TEODORA GREGUREK-NOVAK: Imunost pri kroničnim trihofitijama, Medicinski fakultet, Rijeka, 1990.
  6. LIDIJA ŠUMAN: Imunoreakcija na antigen H-Y u miševa: Odbacivanje kožnog alotransplantata, Institut RUĐER BOŠKOVIĆ, Zagreb, 1990.
  7. ZVJEZDANA DUKIĆ: Komunikacijska struktura u hrvatskoj znanosti, Filozofski fakultet, Zagreb, 1997.
  8. ANDREJ AURER: Sekrecija i aktivacija gelatinaze A u humanih gingivnih fibroblasta, Stomatološki fakultet, Zagreb, 2003.

3. Komisija za obranu teza

3.1. Komisija za obranu diplomske teze: 16            (VSd31)
  1. Veronika Legner, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1970.
  2. Tatjana Blaži, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1971.
  3. Renata Zaplatić, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1971.
  4. Zvezdana Štambuk, Prirodoslovno-matematički f.,Zagreb. 1972.
  5. Vera Gamulin, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1974.
  6. Jadranka Borčić, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1974.
  7. Ivanka Gorupec, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1974.
  8. Ervin Mačaš, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1974.
  9. Jasminka Mataković,Prirodoslovno-matemat. f., Zagreb, 1974.
  10. Jasna Matekalo, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1974.
  11. Anita Peronja, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1974.
  12. Branko Šredl, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1974.
  13. Maja Zec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1974.
  14. Marina Ikić, Farmaceutsko-biokemijski f., Zagreb, 1977.
  15. Jadranka Halić, Farmaceutsko-biokemijski f., Zagreb, 1982.
  16. Krešimir Zurak, Medicinski fakultet, Zagreb, 1989.
3.2. Komisija za obranu magistarske teze: 26            (VSd32)
  1. Jozef Mikuška, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1969.
  2. Marija Kaštelan, Prirodoslovno-matematički f.,Zagreb, 1970.
  3. Dragica Zaklan-Kavić, Prirodosl.-matematički f., Zagreb. 1973.
  4. Branko Plavšić, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1974.
  5. Vitomir Burek, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1974.
  6. Sabina Rabatić, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1977.
  7. Jasminka Pavelić, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1977.
  8. Marijan Gerenčer, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1978.
  9. Anita Ilić, Medicinski fakultet, Zagreb, 1982.
  10. Ljerka Zmajić, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1983.
  11. Srećko Sladoljev, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1983.
  12. Xevad Hasani, Medicinski fakultet, Zagreb, 1984.
  13. Zvonimir Zima, Medicinski fakultet, Zagreb, 1984.
  14. Smiljana Bolanča-Bumber, Sveučilište u Zgbu, Zagreb, 1984.
  15. Branka Horvat, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1985.
  16. Mirjana Mataušić-Bratković, Veterinarski f., Zagreb, 1985.
  17. Miroslav Rožić, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1986.
  18. Nada Stefanović, Medicinski fakultet, Zagreb, 1988.
  19. Ljiljana Poljak, Prirodoslovno-matemat. f., Zagreb, 1990.
  20. Robert Lončar, Prirodoslovno-matemat. f., Zagreb, 1991.
  21. Blaženka Ivančić, Medicinski fakultet, Zagreb, 1994.
  22. Ivana Gančević, Prirodoslovno-matemat. f., Zagreb, 1995.
  23. Suzana Bukovski-Simonoski, Medicinski f., Zagreb, 1995.
  24. Snježana Židovec, Prirodoslovno-matematički fak., 1997.
  25. Martina Merle-Broketa, Prirodoslovno-matematički fak., 1999.
  26. Belkisa Čolić-Hadžić, Medicinski fakultet, Tuzla, 2002.
3.3. Komisija za obranu doktorske teze: 21           (VSd33)
  1. Dušan Volf, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1973.
  2. Ivan Bašić, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1973.
  3. Marija Kaštelan, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1974.
  4. Blanka Veselić, Medicinski fakultet, Zagreb, 1976.
  5. Mirjana Končar, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1978.
  6. Damir Vrbanec, Medicinski fakultet, Zagreb, 1982.
  7. Boris Guljaš, Medicinski fakultet, Zagreb, 1982.
  8. Srećko Sladoljev, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1984.
  9. Petar Orlić, Medicinski fakultet, Rijeka, 1984.
  10. Zdenko Kovać, Medicinski fakultet, Zagreb, 1984.
  11. Miljenko Dorić, Medicinski fakultet, Rijeka, 1985.
  12. Mirko Šamija, Medicinski fakultet, Zagreb, 1985.
  13. Ivana Vučenik, Farmaceutsko-biokemijski f., Zagreb, 1987.
  14. Nikola Đaković, Medicinski fakultet, Zagreb, 1989.
  15. Marija Ivić-Kardum, Stomatološki fakultet, Zagreb, 1990.
  16. Zoran Tadić, Prehrambeno-biotehnološki f., Zagreb, 1992.
  17. Lea Gudelj, Medicinski fakultet, Rijeka, 1996.
  18. Dora Višnjić, Medicinski fakultet, Zagreb, 1996.
  19. Zvjezdana Dukić, Filozofski fakultet, Zagreb, 1997.
  20. Mladen Merćep, Medicinski fakultet, Zagreb, 2001.
  21. Elizabeth Wager, Medicinski fakultet, Split, 2010.
3.4.Komisija za obranu habilitacijske teze: 5          (VSd34)
  1. Oskar Springer, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 1972.
  2. Ivan Bašić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1976.
  3. Vitomir Burek, Medicinski fakultet, Zagreb, 1986.
  4. Drago Batinić, Medicinski fakultet, Zagreb, 1996.
  5. Renata Mažuran, Prirodoslovno-matematički f., Zagreb, 2002.

Uređivanje publikacija

1. Časopisi          (VSe10)

Glavni urednik

  • PERIODICUM BIOLOGORUM (Zagreb) 1974.-1994.

Uredništvo

  • PERIODICUM BIOLOGORUM (Zagreb), 1969-
  • EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY (Europe), 1970.-1980.
  • FOLIA BIOLOGICA (Prague), 1974.-1978.
  • SCIENTIA YUGOSLAVICA (Zagreb), 1975.-1991.
  • ACTA MEDICA IUGOSLAVICA (Zagreb)
  • ENCYCLOPAEDIA MODERNA (Zagreb), 1991.- do prestanka

2. Edicije            (VSe20)

 1. Urednik (Editor): HOMOTRANSPLANTACIJA TKIVA I ORGANA, Zbor liječnika SRH, 1971.
 2. Jedan od pet urednika prijevoda: Harrison: PRINCIPI INTERNE MEDICINE, prvo hrvatsko izdanje, Split, 1997.
 3. Jedan od pet urednika prijevoda: MSD PRIRUČNIK DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE, (The Merck Manual, 17. izdanje) prvo hrvatsko izdanje, Split, 2000.
 4. A. Kurjak i V. Silobrčić (urednici, Editors): BIOETIKA U TEORIJI I PRAKSI, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2001.
 5. Greta Pifat-Mrzljak i V. Silobrčić (urednici, Editors): Budućnost znanja – evolucijski izazovi 21. stoljeća, Hrvatska udruga rimskog kluba i The World Academy of Art and Science – South East European Division, Zagreb, 2007.

Članstva           (VSf10)

1. Znanstvena, stručna i ostala društva

  1. The Transplantation Society (član-osnivač, od 1965): – Član Committee on Immunological Monitoring, 1978-1982;
  2. European Radiobiological Society (od 1966.);
  3. International Reticuloendothelial Society (od 1974.);
  4. International Union of Immunological Societies (od 1969.): – Vice-president Commission for Europe, – Member Symposium Committee;
  5. European Association for Cancer Research (od 1980.): – Member of the Council (1989- );
  6. European Association of Science Editors (od 1985.) – Član Savjeta (Member of the Council)
  7. Savez fizioloških društava Jugoslavije (od 1969.): – Član više upravnih tijela;
  8. Društvo imunologa Jugoslavije (od 1969.): – tajnik, 1969.-1971., – podpredsjednik, 1971.-1973., – predsjednik, 1973-1975.;
  9. Zbor liječnika Hrvatske (od 1967.)
  10. Hrvatsko prirodoslovno društvo – predsjednik (2 mandata) 1992.- 1996.
  11. Hrvatska udruga Rimskog kluba – potpredsjednik 1998. – predsjednik 2000. – 2002.
  12. Europski pokret Hrvatska – član Središnjeg odbora – član Komisije za nagrade – predsjednik 1998. – 2003.
  13. Građansko-etički forum, Hrvatska akademska udruga, Split (2007. – …)
  14. Forum za etiku i razvoj znanosti i visokoga obrazovanja – jedan od osnivača – član Izvršnog odbora
  15. Hrvatski helsinški odbor, Zagreb – član (od 1998. – …) – član Izvršnog odbora (od 2006. – …) – potpredsjednik (2008.)

2. Ustanove          (VSf20)

  1. Medicinska akademija Hrvatske: redoviti član (full member) (od 1974.);
  2. Hrvatska (ranije Jugoslavenska) akademija znanosti i umjetnosti:
   • član-suradnik, 1977.,
   • član-suradnik, 1981.,
   • izvanredni član (associate member) 1986.,
   • član Međuakademijskog odbora za pitanja znanosti;
   • redoviti član (full member), 1991
   • član Odbora za mir i ljudska prava (member Committe for    Peace and Human Rights)
   • član Odbora za nagrade (member Awards Committee)
   • zamjenik tajnika Razreda za prirodne znanosti (Deputy Secretary of the Department of Natural Sciences)  (1991.-1997.)

Nagrade            (VSg)

 1. Priznanje za uspješan rad u aktivnostima pokreta NAUKU MLADIMA, Pokret Nauku mladima, Zagreb, 1970.
 2. Republička nagrada RUĐER BOŠKOVIĆ za istaknutu znanstvenu djelatnost, Zagreb, 1974.
 3. Izbor za redovitog člana Medicinske akademije Hrvatske, 1974.
 4. Nagrada PAVAO ČULUMOVI] za unapređenje medicinske znanosti, Zagreb, 1974.
 5. Izbor za čana-suradnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1977.
 6. Diploma za uspješnu dugogodišnju suradnju s Institutom, Institut RUĐER BOŠKOVIĆ, Zagreb, 1980.
 7. Godišnja NAGRADA GRADA ZAGREBA za ključnu ulogu pri preuredbi časopisa PERIODICUM BIOLOGORUM, Zagreb, 1981.
 8. Diploma za osobit doprinos razvoju Klinike za ORL Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Klinika za ORL, Zagreb, 1981.
 9. Ponovni izbor za člana-suradnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1981.
 10. Priznanje za značajan doprinos u radu SIZ-a za znanost SRH od 1979-1982, Skupština SIZ-a V, Zagreb, 1982.
 11. Diploma za uspješan i dugogodišnji rad na polju alergologije i kliničke imunologije, Savez lekarskih društava i Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije, Herceg-Novi, 1984.
 12. Izbor za izvanrednoga člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1986.
 13. Diploma za suradnju i razvoj SIZ-a za znanost SRH i samoupravnih društveno-ekonomksih odnosa u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, Skupština RZZR, Zagreb, 1986.
 14. Medalja za zasluge Massachusetts General Hospital, Boston, SAD, 1987.
 15. Godišnja Republička nagrada za populariziranje znanosti FRAN TUĆAN, Zagreb, 1991.
 16. Nagrada “JOSIP JURAJ STROSSMAYER”, Povelja za najuspješniji izdavački pothvat, kao jedan od pet urednika prijevoda knjige “Principi interne medicine”, Zagrebački velesajam i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1998.
 17. POVELJA u znak priznanja za osobit doprinos pri nastanku i kasnijem razvitku moderne imunologije u Hrvatskoj, Hrvatsko imunološko društvo, Zagreb, 1998.
 18. PRIZNANJE za promicanje zdravlja u 1998. godini, “Ekspertiza”, OTV, Zagreb, 1998.
 19. Nagrada za životno djelo, Republika Hrvatska, 1999.
 20. Zlatna medalja GILBERT H. FLETCHER SOCIETY, Houston, SAD, 2003.“For Outstanding Contributions to the Advancement of Knowledge in Cancer and Radiation Therapy”
 21. Fellow of the World Inovation Foundation, (WIF), Berkeley, SAD 2003
 22. Diploma prigodom 135. Obljetnice Hrvatskog Liječničkog Zbora. “U znak priznanja za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti I zdravstva u Republici Hrvatskoj “, Zagreb, 2009.
 23. Izbor za Počasnog člana povodom 125. godine postojanja, Hrvatsko prirodoslovno društvo: “Za izniman dugogodišnji doprinos radu Društva”, Zagreb, 2010.
 24. Izbor za Profesora Emeritusa, Dubrovačko Internacionalno Sveučilište, Dubrovnik, 2011.
 25. Povelja o izboru za POČASNOG ČLANA Internacionalne akademije nauka I umjetnosti u Bosni I Hercegovini, Sarajevo, 2022.

Znanstveni projekti            (VSzp)

U Hrvatskoj

 1. Suvoditelj, Projekt 18-06/02, Fond za znanstveni rad SRH
 2. Suradnik, Grant 02-057-1, USA-Yugoslav Joint Board of Scientific and Tecnological Cooperation,
 3. Suvoditelj, Projekt IV/3, Fond za znanstveni rad SRH
 4. Suvoditelj (?), SIZ-V, Republička zajednica za znanstveni rad SRH
 5. Suvoditelj, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

U SAD

 1. Co-investigator (Principal investigator: Dr J.J. Trentin), Public Health Service Research Grants, from the National Cancer Institute, No. CA- 03367, T4-CA-05021, K6-CA 14,219
 2. Project investigator (Principal investigator: Dr H.D. Suit), Public Health Service Research Grants, from the National Cancer Institute, No. CA-5047, CA-5099, IK3-CA 22,738-01
 3. Co-principal investigator (Principal investigator: Dr H.D. Suit), Public Health Service Research Grants, from the National Cancer Institute,  No. CA-13,311
 4. Co-investigator (Principal investigator: Dr H.D. Suit), Department of Health, Education and Welfare Grants, from the National Institutes of Health, No. CA-13,311, CA-19,415, CA-35,215, AR-03564

 


Sumarni prikaz

A. POPIS OBJAVLJENIH TEKSTOVA

 1. Znanstveni tekstovi
  1. Članci: 57
  2. Pregledni članci: 10
  3. Konferencijska priopćenja: 23
  4. Sažetci: 133
  5. Knjige ili poglavlja: 0
 2. Stručni tekstovi
  1. Članci: 73
  2. Knjige ili poglavlja: 54
  3. Prijevodi: 15
 3. Ostali tekstovi: 73

B. ZNANSTVENI, STRUČNI SKUPOVI 

 1. Sudjelovanje: 101
 2. Predsjedavanje: 35
 3. Organiziranje: 34

C. NARUČENA PREDAVANJA: 113

D. NASTAVA

 1. Predavanja (1969 do 1990.)
 2. Voditeljstvo teza
  1. Diplomske teze: 13
  2. Magistarske teze: 20
  3. Doktorske teze: 8
 3. Komisije za obranu teza
  1. Diplomske teze: 16
  2. Magistarske teze: 26
  3. Doktorske teze: 21

E. UREĐIVANJE PUBLIKACIJA

 1. Časopisi: 7
 2. Edicije: 4

F. ČLANSTVA

 1. Znanstvena, stručna društva: 12
 2. Ustanove: 2

G. NAGRADE: 24

H. ALOCITATI (WoS + Scopus): 1199   10 / 2023.

VSA 11          =   1056

VSA 12          =       38

VSA 13          =         7

VSA 15          =       96 (citati za sažetke, stručne članke i ostalo)

I. ZNANSTVENI PROJEKTI: 9