Šegedin Petar, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Šegedin Petar, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za književnost (07.06.1963. – 01.09.1998)
  • izvanredni član – Razred za književnost (27.12.1950. – 07.06.1963.)