Šćavničar Stjepan, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Šćavničar Stjepan

Rođen:

  • 31. listopada 1923. u Štrigovi

Preminuo:

  • 14. veljače 2011. u Zagrebu

Šćavničar Stjepan, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • professor emeritus
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
  • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (17.05.1990. – 14.02.2011.)
  • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (26.01.1973. – 17.05.1990.)

Spomenica Stjepan Šćavničar : 1923.-2011. / uredio Ivan Gušić