Sartorius Norman

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Sartorius Norman

Datum rođenja:

  • 28.01.1931

Mjesto rođenja:

  • Muenster

E-mail adrese:

Sartorius Norman

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (29.05.2008. – …)

Biografija

Norman Sartorius, hrvatski liječnik, rođen je u Münsteru 28. siječnja 1935. Završio je u Zagrebu studij medicine (1958), studij psihologije (1962) te specijalizaciju iz neuropsihijatrije (1963). God. 1959–66. radio je u zagrebačkoj Klinici za živčane i duševne bolesti. Od 1967. djelovao u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u Ženevi, najprije kao konzultant za epidemiologiju mentalnih bolesti i socijalnu psihijatriju, potom od 1977. do 1993. kao ravnatelj odjela za duševno zdravlje. God. 1993–99. bio je predsjednik Svjetskoga psihijatrijskog društva, potom do 2001. predsjednik Društva europskih psihijatara. Bio je profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (od 1982) te u Ženevi. Bavi se psihosocijalnim aspektima zdravlja, psihijatrijskom epidemiologijom, transkulturalnom psihijatrijom, organizacijom službe mentalnoga zdravlja.

Napose se istaknuo u borbi protiv stigmatizacije i diskriminacije duševnih bolesnika. Od 1989. do 2008. bio je suurednik časopisa Psychiatria Danubina, kojega je danas počasni urednik.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2008.