Šarc-Lahodny Olga

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Šarc-Lahodny Olga

Rođena:

  • 26. travnja 1928. u Požegi

Preminula:

  • 06. srpnja 2016. u Zagrebu

Šarc-Lahodny Olga

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Institucije:

  • redovita profesorica u miru – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (06.06.1975. – 06.07.2016.)

Životopis

Prof. dr. sc. Olga Šarc-Lahodny rođena je 26. travnja 1928. u Požegi, a preminula 6. srpnja 2016. u Zagrebu. Za članicu suradnicu izabrana je 1975. u tadašnjemu Razredu za matematičke, fizičke i tehničke znanosti, a u Razred za tehničke znanosti prešla je po njegovu osnivanju 1997.

Diplomirala je 1953. na Kemijsko-tehnološkome odsjeku Tehničkoga fakulteta, a doktorirala 1962. na Tehničkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je započela svoju akademsku karijeru i do umirovljenja 1998. radila u zvanju redovite profesorice Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta.

Usavršavala se na poslijedoktorskim studijima u Francuskoj (Museum d’histoire naturelle, Paris, 1966./1967.) i u SAD-u (University of California, Los Angeles, 1967./1968.). Kao gostujuća profesorica, boravila je i predavala na sveučilištima i znanstvenim institutima u SAD-u, Mađarskoj, Ukrajini, Norveškoj, Njemačkoj i Sloveniji. Bila je članica mnogih međunarodnih i nacionalnih znanstvenih i stručnih udruga i konzultantica organizacije UNESCO.

Znanstveno je bila zaokupljena kompleksnim problemima korozije i njezinim mehanizmima, kao i dobivanjem rješenja za zaštitu od korozije, posebice u izrazito agresivnoj sredini. Objavila je brojne znanstvene radove u časopisima, zbornicima radova znanstvenih skupova, revijalnim publikacijama i knjigama. Bila je članica organizacijskih odbora na mnogim međunarodnim skupovima o koroziji i zaštiti materijala. Bila je predsjednica organizacijskoga odbora skupova Symposium on Corrosion Control by Coatings, Cathodic Protection and Inhibitors in Seawater i 223rd Event of the European Federation of Corrosion u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatskoga društva za zaštitu materijala (Dubrovnik, 4. – 7. listopada 1998.).

U Akademiji je bila dugogodišnja voditeljica Zavoda za istraživanje korozije i desalinaciju u Dubrovniku (1984. – 2016.) i glavna tajnica Međunarodnoga komiteta za istraživanje boksita, glinice i aluminija (1972. – 2011.). Aktivno je sudjelovala u radu Znanstvenoga vijeća za pomorstvo i Znanstvenoga vijeća za tehnološki razvoj.