Sapunar Knežević Andrea, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Datum rođenja:

 • 1968

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Odsjek za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU,  Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4895 316
 • +385 01 4895 333

E-mail adrese:

Sapunar Knežević Andrea, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • viši znanstveni suradnik – Odsjek za povijest hrvatske književnosti ZavodA za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU

Životopis

 • 1968. – rođena u Zagrebu

Obrazovanje:

 • 1994. – diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu jednopredmetni studij kroatistike i studij muzeologije.
 • 1995. – 1997. – doktorantski studij na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču.
 • 2000. – obranila doktorsku disertaciju Das burgenlandkroatische literarische Volksbarock und seine stilistische und inhaltliche Besonderheiten (1732-1812) na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču. Diploma o stečenom akademskom stupnju doktorice znanosti nostrificirana je iste godine u Hrvatskoj.

Karijera, članstva:

 • Od 1997. – zaposlena u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, najprije kao stručna suradnica, a od 2003. kao znanstvena suradnica.
 • 1998. – 2002. – sudjeluje na znanstvenom projektu Kritičko izdanje sabranih djela Milana Begovića. Priredila četiri knjige Begovićevih kazališnih prikaza, kritika, eseja, polemika, intervjua
 • 1999. – 2005. – suradnica na znanstvenom projektu Instituta za slavistiku Sveučilišta Eötvös Loránd u Budimpešti Jezična i stilska obilježja gradišćanskohrvatske književnosti XIX. stoljeća.
 • 2000. – 2003. – suradnica na znanstvenom projektu Balkanske komisije Austrijske akademije znanosti u Beču Der Zivilisationswortschatz im südosteuropäischen Raum 1840 – 1870 – Herrschaft und Staat.
 • 2000. – 2005. – sudjeluje u visokoškolskoj nastavi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije Uvod u studij hrvatske kulture, Hrvatska književnost u dijaspori Matija Vlačić Ilirik.
 • Od 2002. – rad na znanstvenom projektu Hrvatski književni povjesničari. Sudjeluje u radu i organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova s područja književne historiografije.
 • 2003. – 2005. – lektorat za hrvatski jezik i književnost na Institutu za slavistiku i Institutu za teorijsko i primjenjeno prevođenje Sveučilišta u Grazu.
 • 2003. – 2006. – sudjeluje na znanstvenom projektu Balkanske komisije Austrijske akademije znanosti u Beču Der Zivilisationswortschatz im südosteuropäischen Raum 1840 – 1870 – Gesellschaft und Wirtschaft.
 • Od 2005. – suradnica na znanstvenom projektu Translation als Medium des Kulturtransfers im Kontext der kroatischen und deutschen Kultur 1848-1918 Instituta za teorijsko i primjenjeno prevođenje Sveučilišta u Grazu i Austrijske akademije znanosti.

Sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima:

 • Sudjelovala na dvadesetak znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Održavala nastavu na Sveučilištu u Grazu i Sveučilištu u Zagrebu.

Stipendije za znanstveni rad:

 •  U nekoliko navrata stipendistica Ministarstva znanosti Republike Austrije za znanstvenoistraživački rad (1993. – Ernst Mach; 1994.-1997. – Bertha von Suttner; 2002.-2003. – Ernst Mach).

Bibliografija

Andrea Sapunar Knežević – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI