Samardžija Marko, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti
Samardžija Marko

Rođen:

  • 02. rujna 1947. u Vođincima

Preminuo:

  • 19. veljače 2019. u Zaprešiću

Samardžija Marko, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • akademik

Funkcije u Akademiji:

  • voditelj – Zavod za lingvistička istraživanja u Zagrebu (2018. – 2019.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za filološke znanosti (10.05.2018. – 19.02.2019.)

Spomenica Marko Samardžija : 1947.-2019. / uredio Stjepan Damjanović

Marko Samardžija rođen je 2. rujna 1947. (Vođinci kod Vinkovaca). Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu god. 1971. diplomirao dvopredmetni studij jugoslavenskih jezika i književnosti (A) i filozofije (B-predmet) i stekao stručni naziv „profesor jugoslavenskih jezika i književnosti“. Od 5. rujna 1971. profesor pripravnik na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. U akademskim  godinama 1971./72. i 1972./73. odslušao poslijediplomski studij (studij III. stupnja) lingvistike – smjer hrvatski jezik. Magistrirao god. 1977. („magistar iz područja lingvistike s osobitim obzirom na hrvatski jezik“). Dana 27. prosinca 1973. izabran za asistenta pri Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik u Odsjeku za jugoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 1980. znanstveni asistent. Doktorirao 1986. obranivši disertaciju „Valentnost glagola u suvremenom hrvatskom književnom jeziku“ i promoviran u „doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije“. God 1987. izabran u zvanje docenta, od 1992. izvanredni, od 1996. redoviti sveučilišni profesor. Dne 17. prosinca 2002. izabran u „trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u humanističkom znanstveno-nastavnom području; znanstveno polje: jezikoslovlje“.

Predstojnik Katedre za hrvatski standardni jezik od 1992. do 2006. Pročelnik Odsjeka za kroatistiku od 1996. do 1998. Gost lektor na Sveučilištu u Kölnu ak. god. 1977./78. i 1978./79., gost docent na istom sveučilištu ak. god. 1986./87. i 1987./88. Gost profesor na Visokoj pedagoškoj školi D. Berzsenyija u Szombathelyu (ljetni semestar 1996.), na Sveučilištu u Mostaru (od 1995. do 2003.) i na Sveučilištu u Pečuhu (ljetni semestar 2004.). Gost predavač na sveučilištima u Budimpešti, Katowicama, Ljubljani, Poznanju, Warszawi i (višekratno) u Skopju. Ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2000. – 2001.). Sudionik međunarodnih slavističkih kongresa u Bratislavi (1993.), Krakowu (1998.), Ljubljani (2003.), Ohridu (2008.) i Minsku (2013.). Sudionik hrvatskih slavističkih kongresa u Puli (1995.), Osijeku (1998.), Zadru (2002.), Varaždinu (2006.) te u Vukovaru i Vinkovcima (2014.).
Član Međunarodne komisije za slavenske književne / standardne jezike (od 1995.) i Međunarodnoga slavističkoga komiteta (od 2008.).