Ruszkowski Ivo, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Ruszkowski Ivo, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor Ortopedske klinike – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (24.07.1991. – 22.08.1998)
  • izvanredni član – Razred za medicinske znanosti (09.06.1983. – 24.07.1991.)
  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (31.03.1980. – 09.06.1983.)