Rukavina Daniel, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Rukavina Daniel

Datum rođenja:

 • 22.02.1937

Mjesto rođenja:

 • Sarajevo

Datum smrti:

 • 31.01.2022.

Mjesto smrti:

 • Rijeka

Rukavina Daniel, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • professor emeritus – Sveučilište u Rijeci

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (25.09.2013. – 31.01.2022.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (18.05.2000. – 31.01.2022.)

Životopis

Rođen          22. veljače 1937. u Sarajevu
1947-1955   Državna realna gimnazija u Tuzli
1962            Liječnik, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1962            Asistent (Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)
1968            Magisterij znanosti (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)
1971            Doktorat znanosti (Sveučilište u Zagrebu)
1972-1973  Fulbright-ova stipendija (Department of Cell Biology, Southwestern  Medical School, Dallas – u grupi Dr. Ruperta Billinghama)
1973           Sveučilišni docent
1976            Izvanredni profesor
1977-2003   Predstojnik Zavoda za fiziologiju i imunologiju, Medicinskog fakulteta
1977-1979   Prodekan za znanost, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1978            Izv. profesor fiziologije. Filozofski fakultet Zadar
1981            Redovni profesor Fiziologije i Imunologije
1983-1987  Dekan Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci
1984          Osnivač i voditelj poslijediplomskih studija iz Kliničke imunologije i eksperimentalne i kliničke transplantacije
1985-1988  Predsjednik zajednice medicinskih fakulteta Jugoslavije
1986           Reizbor u zvanje redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Rijeci
1987-1990  Prodekan za znanost, Medicinskog fakulteta u Rijeci
1989-1997  Adjunct professor of Pathology, University of Pittsburgh, Medical School, Department of Pathology (reizbori)
1990           Redovni član Akademije medicinske znanosti Hrvatske
1991-1994  Član: Task Force for Continuing Medical Education in Europe  of the World Federation for Medical Education
1998          Reizbor – u trajno zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
1998          Član Odbora za alergologiju i kliničku imunologiju Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1998          Profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Mostaru, Bosna i Hercegovina
2000          Redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2000    v.d. Rektor Sveučilišta u Rijeci (jednogodišnji mandat)
2001-2005  Rektor Sveučilišta u Rijeci
2001         Član Povjerenstva za vrednovanje završnih izvješća znanstvenoistraživačkih projekata i tema iz znanstvenog područja biomedicinske znanosti
2001            Član Savjeta za europske integracije Županije Primorsko-goranske
2001 -2002   Predsjednik Rektorskog zbora hrvatskih sveučilišta
2001            Član Advisory Board UNIADRION (Zajednica sveučilišta jadranskog i jonskog     područja).
2001           Član Znanstvenog vijeća za mir i prava čovjeka Hrvatske akademije znanosti i     umjetnosti 2002       Član Senata (inozemni ekspert) Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Mariboru (u     osnivanju)
2002        Član Savjeta Udruženja Europskih sveučilišta (EUA)
2002        vd. ravnatelja Zaklade Sveučilišta u Rijeci
2003         ravnatelj Zaklade Sveučilišta u Rijeci
2003         član European Movement Croatia
2003-2005 član  European Medical Research Council (European  Science Foundation), predstavnik HAZU
2003       Predsjednik Ocjenjivačkog suda za urbanističko-arhitektonsko rješenje sveučilišnog kampusa na Trsatu
2002-2009  član Nacionalnog vijeća za konkurentnost RH
2004          član Međusveučilišnog vijeća MZOŠ,  za razvoj novih sveučilišta
2004          član Koordinacijskog vijeća MZOŠ za pomoć visokom školstvu u Bosni i     Hercegovini.
2005      predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Inter Academy Medical Panel     (IAMP).
2005-2009  Rektor Sveučilišta u Rijeci (reizbor)
2007 -2008  Predsjednik Rektorskog zbora hrvatskih sveučilišta
2009 –          Profesor Emeritus Sveučilišta u Rijeci
2009       Odlukom Sabora RH izabran za člana Upravnog odbora Nacinalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
2011-2012  član  European Medical Research Council Expert Group on “Open Access in Biomedical Research”
2012 –        član Etičkog Povjerenstva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2012 –        član Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost  Sabora RH
2012 –    Predsjednik Stručnog  povjerenstva MZOŠ za državne nagrade u području biomedicinskih znanosti

NAGRADE

•    Nagrade, priznanja zahvalnice (dobitnik preko 60 nagrada – najvažnije ..)

1970        Srebrna plaketa Grada Rijeke
1985        “Ruđer Bošković” – Nagrada Republike Hrvatske za znanstveni  doprinos
1987        Nagrada Grada Rijeke za znanstveni doprinos
1988        Povelja i Medalja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1988        Nagrada Unije fizioloških društava Jugoslavije
1994    Zahvalnica Hrvatskog vijeća obrane Hrvatske republike Herceg-Bosne za prilog obrani domovine.
1998    Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 1997. godinu iz područja medicinskih znanosti
1998      Nagrada vlade austrijske pokrajine Koruška za bogato znanstveno djelovanje i doprinos znanstvenoj suradnji u regiji Alpe-Adria. (St. Georgen, Austrija 22. – 24. svibnja 1998. godine / tradicionalni simpozij 10 Jahre Klinische Immunologie und Immunhamatologie (Alpe Adria Symposium/)
2000        Znanstvena nagrada “Ante Šercer” Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Plive d.d. za najbolji znanstveni rad iz područja medicine objavljen u 1997./98. godini (Rad: “The age related decline of perforin expression in human cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells” (Blood, Vol 92, No 7: 2410-2420, 1998.)
2000        Povelja Tokai Medical School Association, Japan.
2000        Povelja Japanskog društva za reprodukcijsku imunologiju uručena na 15th Annual Meeting of JSIR, Tokyo, Japan.
2002     Zahvalnica Medicinskog fakulteta za izniman doprinos razvoju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2005        Povelja Američkog društva za reprodukcijsku imunologiju (American Society for Reproductive Immunology (ASRI) za doprinos razvoju istraživačkog područja reprodukcijske imunologije u svijetu (25th Anniversary Meeting of ASRI, Providence, 18. lipnja 2005).
2006 –     Visoko priznanje za doprinos osnivanju i razvoju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru i dodijeljena titula počasnog profesora
2007 –     Medalja svjetskog društva – The International Society for Reproductive immunology     (ISIR), u znak zahvalnosti za obnašanje funkcije predsjednika za razdoblje 2004-    2007 godine.
2007 –     Plaketa za zahvalnicom – za značajan doprinos razvoju reprodukcijske imunologije u     svijetu (ISIR).
2007 –      Professor honoris causa Univerziteta “St. Cyril and Methodius”, Skopje, Makedonija.
2007 –     Počasni  Predsjednik  (Honorarry President) – svjetskog društva za reprodukcijsku imunologiju (ISIR))
2008 –     Blackwell Munksgaard Award, najviša nagrada  American Society for Reproductive     Immunology.   (28th Annual Meeting American Society for Reproductive Immunology (ASRI), 11.-14. lipnja 2008. godine, Chicago, USA). (Obrazloženje globalnog doprinosa  i doprinosa razvoju znanstvenog područja reprodukcijske imunologije objavljeno je u časopisu American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 60, No. 5, str. 379-382, 2008)
2009 –        Priznanje Zaklade Sveučilišta u Rijeci za doprinos u osnivanju, razvoju i radu Zaklade.
2009 –     Priznanje Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za cjelokupni     doprinos razvoju Građevinskog fakulteta.
2009 –     Povelja i medalja «Kiril Bratanov»  za doprinos razvoju  reprodukcijske imunologije (12. Int. Symposium, Varna, Bugarska, 26. lipnja)
2010 –      Povelja Kwansei Gakuin University , Nishinomya, Japan
2010 –    Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarene uspjehe i postignuća u 2010. godini koja su doprinjela napretku i promicanju ugleda Sveučilišta u Rijeci
2011 –        Gost profesor  medicinskih znanosti Sveučilišta “Juraj Strossmayer” u Osijeku.
2012 –        Zahvalnica Sveučilišta u Zadru za osobit doprinos obnovi i razvitku Sveučilišta u Zadru
2012 –       Honorarry member, European Society for Reproductive Immunology (Hamburg, May 30 – June 2, Joint Meeting ESRI and Am. Soc. Reprod. Immun.)

•    Nagrade za životno djelo

2004   Državna nagrada Sabora RH za životno djelo za znanstveni doprinos u području biomedicinskih znanosti
2009 – Zlatna kuna 2009. Nagrada za životno djelo. Priznanje Hrvatske gospodarske komore za doprinos izgradnji Hrvatske kao društva temeljenog na znanju.
2010 –   Nagrada za životno djelo Primorsko-goranske županije
2012 –  Nagrada Grada Rijeke za životno djelo za međunarodni doprinos u znanstvenom radu i razvoju Sveučilišta i izgradnji  Sveučilišnog kampusa ( Svečana sjednica Gradskog vijeća, 15.06.2012)

•    Odlikovanja

1980      Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom (Predsjedništvo SFRJ)
2007    Odlikovanje «Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića» za osobit doprinos znanosti i visokom obrazovanju u Hrvatskoj

ČLANSTVA I DUŽNOSTI U ZNANSTVENIM DRUŠTVIMA

Hrvatsko društvo fiziologa

 • 1962              Član
 • 1999 -2001    Predsjednik

Unija fizioloških društava  Jugoslavije (DFJ)

 • 1971-1973   Tajnik (DFJ)
 • 1973         Tajnik Organizacijskog odbora, Osmi kongres fiziologa Jugoslavije, Opatija, rujan 24.-28. 1973.

Hrvatsko imunološko društvo

 • 1967         Član
 • 1992        Osnivač i predsjednik Grupe za reprodukcijsku imunologiju, Hrvatskog imunološkog društva
 • 2006         član Etičkog odbora

Transplantation Society

 • 1973     Redovni član

International Society for Immunology of Reproduction (ISIR)

 • 1980 (Paris) Član osnivač
 • 1995         Na “6th International  Congress of Reproductive Immunology” ( Washington July 19-23) izabran za predsjednika Znanstvenog i Organizacijskog odbora “8th International  Congress of Reproductive Immunology” (Opatija  2. do 6. srpnja 2001. godine).
 • 1998             Član Council of ISIR
 • 1998             Član Znanstvenog odbora 7. Kongresa ISIR
 • 2001           President elect of International Society for Reproductive Immunology (ISIR) (ISIR General Assembly July 6, 2001.- 8th Congress of ISIR).
 • 2001              Honorarry member of ISIR
 • 2004              Član Znanstvenog odbora 9. Kongresa ISIR
 • 2004 – 2007   Predsjednik ISIRa (2004-2007) – (ISIR General Assembly, 9th Congress of ISIR, Hakone, Japan , October 15, 2004.)
 • 2007                Član Znanstvenog odbora 10. Kongresa ISIR
 • 2007                 Počasni predsjednik  ISIRa (President d’Honneur)
 • 2010                 Član Znanstvenog odbora 11. Kongresa ISIR
 • 2012                 Član International Advisory Board, 12th Congress of ISIR, Boston, USA, 2013

World Federation for Medical Education

 • !988 – 1992    Član Task Force for Continuing Medical Education, World Federation for Medical Education

International Coordination Committee for Immunology of Reproduction

 • 1982             Redovni član
 • 1982 -1990   Član Savjeta
 • 2009 –       Povelja i medalja «Kiril Bratanov»(12th Int. Symposium, Varna, Bugarska, 26. lipnja,  2009) za globalni doprinos razvoju područja

New York Academy of Sciences

 • 1984    Aktivni član

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

 • 1990             Redovni član
 • 2000-2002    Član Glavnog odbora

Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction (AASIR)

 • 1994           Član osnivač društva
 • 1994-1997  Prvi predsjednik
 • 1994 –         Predsjednik hrvatske grupe za reprodukcijsku imunologiju u okviru AASIR-a
 • 1997-          Počasni predsjednik AASIR-a
 • 1996-     Član Prosudbene skupine za ocjenu projekata iz znanstvenog područja biomedicinske znanosti RH (Istraživanje humane reprodukcije)
 • 1998-      Član Stručnog povjerenstva za područje biomedicinskih znanosti za državne nagrade Državnog sabora Republike Hrvatske

Society for Mucosal Immunology (SMI)

 • 1998    Redovni član

American Association of Medical Laboratory Immunologists

 • 1999     Član

European Federation of Immunology and Reproduction (EFIR)

 • 1999    Član osnivač
 • 1999-2001    Prvi predsjednik EFIR-a

Na prvom Europskom kongresu imunologije i reprodukcije koji je održan u Rimu 28.-29. listopada 1999. utemeljeno je europsko društvo (European Federation of Immunology and Reproduction) i izabran za predsjednika. Sjedište Federacije bilo je na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Hrvatsko bioetičko društvo (HBD)

 • 2000     Član

Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju (HDME)

 • 2000     Član

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

 • 1998 –     Član Odbora za imunologiju i alergologiju
 • 2000       Redovni član

American Society for Reproductive Immunology  (ASRI)

 • 2003      Redovni član
 • 2004    Član organizacijskog odbora za organizaciju 25th Anniversary meeting of American Society for Reproductive Immunology (16-18. lipnja 2005. Rhode Island, Providence, USA).

Alumni MedRi

 • 2007    Prvi počasni član Udruge (izabran na I. Skupštini diplomiranih studenata medicine)

European Society for Reproductive Immunology (ESRI)

 • 2008        Member
 • 2012       Honorarry member, European Society for Reproductive Immunology (Hamburg, May 30 – June 2, Joint Meeting ESRI and Am. Soc. Reprod. Immun.)

Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas

 • 2009     Prvi počasni član

PROJEKTI I DRUGA ZNANSTVENA AKTIVNOST

 • 1975- do danas: Glavni istraživač: Projekti Ministarstva znanosti Republike Hrvatske
 • 1977-1980    Koordinator znanstvenoistraživačkih programa Medicinskog fakulteta
 • 1981-1985    Sveučilišta u Rijeci, u područjima imunologije i transplantacije
 • 1986-1990  Koordinator znanstvenostraživačkih programa Republike Hrvatske za područje “Transplantacijska i Klinička imunologija” (SIZ za znanost)
 • 1988-1990   Nositelj istraživanja na dijelu projekta kojeg je nositelj Medicinski fakultet u Rijeci: ”Dobijanje i proizvodnja monoklonskih antitijela za medicinsku upotrebu i za potrebe naučno-istraživačkog rada” kojeg je financirao Savezni komitet za naučni rad SFRJ, Beograd.
 • 1988-1992 Glavni istraživač na znanstvenoistraživačkom programu za istraživanje imunomodulacijskih funkcija PGM-a (PLIVA, Zagreb)
 • 1991-1995   Glavni istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije br. 3-01-164 pod naslovom: ISTRAŽIVANJE LOKALNIH IMUNOREGULACIJSKIH MEHANIZAMA (engl. Investigation of local immunoregulatory mechanisms)
 • 1994-1997  Glavni istraživač ALIS projekta “Istraživanje imunobiologije LGL-a u reprodukcijskom traktu žene” (zajednički istraživački program sa prof. Peter M. Johnsonom, Zavod za imunologiju, Sveučilište u Liverpoolu, Velika Britanija, financiran od strane British Council i Ministarstva znanosti i tehnologije RH. Iz projekta osigurane su stipendije za znanstveno usavršavanje mladih istraživača.
 • 1995- 1999  Glavni istraživač – nositelj dijela istraživanja koja se u Rijeci obavljaju u okviru projekta “Pathophysiology of perforin expression in autoimmunity and transplantation” (glavni istraživač Podack E.R.) u okviru projekta  “Molecular Mechanism of Lymphocyte Mediated Cytotoxicity” National Institute of Health (NIH).
 • 1996-1999   Glavni istraživač: “Ekspresija perforina u limfocitima periferne krvi i decidualnim limfocitima u trudnoći”, MZOŠ (Projekt broj 006201).
 • 2001-2006  Glavni istraživač: ” Th1 citokini i citolitički mehanizmi u trudnoći”, MZOŠ (Projekt broj 0062029)
 • 2004-2008  Glavni istraživač – voditelj centra izvrsnosti u okviru europske mreže izvrsnosti 6. okvirnog programa Europske unije (Network of Excellence of the 6th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration). Istraživački program : “The  control of embryo implantation: studies of gene expression, protein profiles / functions at the utero embryonic level: cellular and molecular developmental events at the feto maternal interface”, skraćeni naslov “EMBIC” (Embryo implantation control), Contract no. LSHM-CT-2004-512040.
 • 2007-     Glavni istraživač: “Citokini i citolitički mehanizmi tijekom rane trudnoće”, MZOŠ (062-0620402-0376).
 • 2007-       voditelj programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa “Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće”(program sadrži četiri projekta)

ORGANIZACIJA SKUPOVA

•    Predsjednik Organizacijskog i znanstvenog odbora

 1. Predsjednik Organizacijskog odbora prvog kongresa imunologa Jugoslavije, Opatija, listopad, 21.-25. 1985.
 2. Predsjednik Organizacijskog odbora Prvog skupa imunologa i alergologa Radne Zajednice Alpe-Adria (Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting), Opatija, listopad 14.-17. 1990.
 3. Predsjednik Organizacijskog odbora Međunarodnog skupa “Mechanisms in Local Immunity” (2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting), Opatija, rujan 26.-28. 1994.
 4. “18th Tumour Biology Training Course”; Organizatori :International Union Against Cancer (UICC, Geneva), Fondazione Callerio (Trieste) i  Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci (su-organizatori: Enrico Mihich (Buffalo, USA), Dr. R. Brentani (Sao Paolo, Brasil), D. Rukavina (Rijeka, Croatia) i G. Sava (Trieste, Italy), Trieste-Rijeka, 20.-26. lipanj 1996.
 5. Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora Međunarodnog skupa “Mechanisms in Local Immunity” Opatija, rujan, 26.-28. 1996.
 6. Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora skupa Third Meeting of Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction, Opatija, rujan, 26.-28. 1996.
 7. Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, rujan, 16.-19. 1998.
 8. Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora Fourth Meeting of Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction, koji se je održao u Opatiji, rujan, 16.-19. 1998.
 9. Minisimpozij: Imunologija posttraumatskog stresa i starenja; organizatori : Dragan Dekaris (Odbor za alergologiju i kliničku imunologiju, Razreda za medicinske znanosti HAZU) i  Daniel. Rukavina (Zavod za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci), Rijeka, 12. svibnja 2000.
 10. Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora 8. svjetskog kongresa imunologije reprodukcije “VIII International Congress of Reproductive Immunology”,Opatija, 2.-6. srpnja, 2001.
 11. Organizator međunarodne ljetne škole: The First EMBIC Summer School: “Embryo implantation: From basics to clinics”, Malinska, Krk, 4.-10. lipnja 2005.
 12. Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora 10. svjetskog kongresa imunologije reprodukcije “10th  International Congress of Reproductive Immunology” koji  se je održao u Opatiji, od 10. do 14. lipnja 2007. godine

•    Organizator i predsjedavajući workshopa na svjetskim i europskim kongresima i uvodno predavanje u workshop

 1. Rukavina D. i Clark D.: Effects of cytokines, cells and hormons in Implantation and Early pregnancy, Fifth International Congress of Reproductive Immunology, Rome, August 28 – September 2, 1992.
 2. Rukavina D. i Voisin G.A.: “Immunology of Implantation and Early Pregnancy” Sixth International Congress of Reproductive Immunology, Washington, July 19-23, 1995.
 3. K. Tung i D. Rukavina (chairpersons and Invited speakers). Workshop No8. (Theme IV: Immunity and Disease): Endocrine and reproductive tract autoimmunity, 10th International Congress of Immunology, New Delhi, November 1-6, 1998.
 4. Rukavina D. i Vince G. (organizers and chairpersons) Workshop No 5: Role of cytokines/Immune cells at the interface, International Federation of Placenta Associations (IFPA) Meeting 1999, 8th Meeting of the European Placenta Group, Schladming, Austria, September 26-29, 1999 (D. Rukavina: Cells and cytokine networks).

•    Organizator i predsjedavajući simpozija na međunarodnim kongresima

 1. D. Rukavina i G. Lanzer (chairpersons): Klinische Immunpathologie, Jubilaumssymposium 10 Jahre Kliniche Immunologie und Immunhamatologie, Internationales St. Georgener Symposium (Alpe Adria Symposium), St. Georgen, May 22.-24. 1998.
 2. D. Rukavina i K. Schauenstein (chairpersons): Immunodeficiency and Autoimmunity, 12 Jahre Internationales St. Georgen Symposium (Alpe Adria Symposium), St. Georgen, June 2-4 2000.
 3. D. Rukavina: (predsjedavajući) uvodni osvrt na Alpe Adria, JEAN DAUSSET SYMPOSIUM “The Mini Lindau” for Clinical Immunology, (18. years of St. Georgen Symposium), St. Georgen/Langsee/ Charinthia/Austria, 9.-11. lipnja 2006.
 4. D. Rukavina: suorganizator i predsjedavajući, The Second EMBIC Summer School Pecs, Hungary, 30. lipnja do 4. srpnja, 2006.
 5. D. Rukavina i D. Dekaris (supredsjedavajući): 40th Anniversary of Croatian Immunological Society”, Šibenik, 9-12. listopada 2008.
 6. D. Rukavina (chairperson): Session 5: Infectionus Immunity. Internatinal Symposium for Immunology of Reproduction. ISIR-Osaka, August 28-29, 2010.

•    Članstvo u znanstvenim odborima značajnijih međunarodnih skupova

 • 1998-    Član Međunarodnog Znanstvenog odbora 7th International Congress of Reproductive     Immunology, 27.-30. listopad 1998, New Delhi
 • 1999    Član znanstvenog odbora prvog europskog skupa: European Meeting on Immunology and  Reproduction, Rome 28.-29. listopada 1999.
 • 2006   Član znanstvenog i organizacijskog odbora: 4th European Congress of Reproductive Immunology (and joint meetings: 7th ESRADI Congress and 11th AASIR Congress), Graz, Austria, 5-9 srpnja,2006.
 • 2012 –  Član “International Scientific Advisory  Committee”, 12th Congress of The International Society for Immunology of Reproduction, Boston 2013
 • 2012 –   Član Znanstvenog odbora,  2nd Joint Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology, Opatija, 2013

GOSTUJUĆI PROFESOR I POZVANA PREDAVANJA NA SVEUČILIŠTIMA

Gostujući profesor:

 • 1990  La Jolla University (European Campus)
 • 1990 (Studeni i Prosinac) Na sveučilištima :
  University of Pittsburgh  (Department of Pathology); FUHS University Chicago (Department Microbiology and Immunology); University of Miami (Department of Microbiology and Immunology)
 • 1992/93 (3 mjeseca)  Karolinska Institute, Department of  Endocrinology, Stockholm, Sweden
 • 1994 (Ožujak-Travanj) Na sveučilištima: Univ. Pittsburgh (Department of  Pathology); FUHS Univ. Chicago (Department Microbiology and Immunology) i Univ. Miami (Department Microbiology and Immunology)
 • 1995. (5.-28. srpanj) Na sveučilištima: Univ. Miami (Department of Microbiology and Immunology), Harward Medical School, (Schepens Eye Research Institute in Boston) i Roswel Memorial Cancer Institute (Buffalo, New York).
 • 1996. (17.-31 ožujak.) Na sveučilištima: Univ. Liverpool (Department of Immunology) Liverpool, i Univ. Bristol (Division of  Molecular and Cellular Biology), Bristol, UK.
 • 1996. (15.-19. svibnja) University Medical School of Pecs (Department of Microbiology) Pecs, Hungary
 • 1997. (28.svibanj-6. lipanj): University of Liverpool, Department of Immunology ( projekt ALIS) i  University of Bristol, Division of  Molecular and Cellular Biology, Bristol, UK.
 • 1998. Gostujući profesor na poslijediplomskom studiju iz prirodnih znanosti, polje Biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
 • 1999. Na sveučilištima : Univ. Alabama, Birmingham, Alabama, USA; Univ. Miami, Florida, USA; Dartmouth Medical School, Lebanon, New Hamphshire, USA
 • 2004. Na sveučilištima: Hyogo Medical College, Nishinomiya i Toyama Medical and Pharmaceutical University, Toyama.

•    Pozvana predavanja na sveučilištima

 1. D. Rukavina: “Alloreactivity in Pregnancy: Experimental Facts and Clinical Significance”, University of Verona, Italy, July 1, 1990.
 2. D. Rukavina: “First Trimester Human Decidual Lymphocytes Functional Activity”,  Department of Microbiology and Immunology, University of Health Sciences, North Chicago, Chicago, USA, November 20, 1990.
 3. D. Rukavina: “First Trimester Human Decidual Lymphocytes Functional Activity”, Department of Microbiology and Immunology, Miami, Florida, USA,  December 5, 1990.
 4. D. Rukavina: “Cellular Interactions at Materno Fetal Interface”, University of Milan, Institute of Science and Pharmacology, Milan, Italy, October 28, 1992.
 5. D. Rukavina: “Cellular interactions and perforin expression at the materno-fetal interface during pregnancy in humans”, Uppsala University, Department of Medical and Physiological Chemistry, Uppsala, Sweden, January 11, 1993.
 6. D. Rukavina: “Perforin-expressing lymphocytes at the maternal-fetal interface: characteristics and potential roles”, Department of Immunology, University of Liverpool, UK, March 3, 1994.
 7. D. Rukavina: “Perforin expressing lymphocytes in allotransplantation and autoimmunity”, University of Miami, Department of Microbiology and Immunology, Miami, Florida, USA, March 25, 1994.
 8. D. Rukavina: “Some aspects of immunoregulation at the human maternal-fetal interface”, Department of Microbiology and Immunology, University of Health Sciences, North Chicago, Chicago, USA, March 15, 1994.
 9. D. Rukavina: “Perforin expressing lymphocytes in peripheral blood and decidua of human normal and pathological pregnancies”, University of Miami, Department of Microbiology and Immunology, Miami, Florida, USA, July 7, 1995.
 10. D. Rukavina: “Role of perforin in clinical kidney transplantation”, The Schepens Eye Research Institute, Harward Medical School, Boston, USA, July 14, 1995.
 11. D. Rukavina: “Role of perforin in lymphocyte mediated cytotoxicity”, Grace Cancer Drug Center, Roswell Park Memorial Cancer Institute, Buffalo, USA, July, 24, 1995.
 12. D. Rukavina: “Perforin expression in the lymphocyte subpopulations in peripheral blood and decidua of human pregnancy”, Department of Pathology and Microbiology, School of Medical Sciences, University Walk, Bristol, UK, March 27, 1996.
 13. Rukavina D.: ”Perforin expression in rejecting and tolerant kidney transplant recipients”, University Medical School of Pecs, Department of Microbiology, Pecs, Hungary, May 17, 1996.
 14. Rukavina D.: “The role of perforin in tumors, allotransplantation and reproduction”, Fondazione Callerio, Trieste, Italy, July 19, 1996.
 15. Rukavina D.: “The role of perforin mediated cytotoxicity in early pregnancy”, Karl-Franzens-University of Graz, Department of Histology and Embryology, Graz, Austria, May 27, 1997.
 16. Rukavina D.: “Molecular mechanisms of lymphocyte mediated cytotoxicity: Physiology and Pathophysiology”. October 6, 1997.”, University Medical School of Pecs, Hungary, predavanje na poslijediplomskom doktorskom studiju, October 6 1997.
 17. Rukavina D.: “Perforin mediated cytolytic pathway: Basic mechanisms and clinical significance”, Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Microbiology, Division of Immunology and Gnotobiology, Prague, April 15, 1999.
 18. Rukavina D.: “Perforin-mediated Cytolytic Pathway at the Maternal-fetal Interface”, University of Alabama, Birmingham (Alabama, USA), June 22 1999.
 19. Rukavina D: “Cytokines and hormones in the regulation of perforin expression in the decidual lymphocytes”, University of Miami, Florida, USA, June 24, 1999.
 20. Rukavina D: Lymphocyte mediated cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface in early pregnancy”, Dartmouth Medical School, Lebanon, NH, USA, July 6, 1999.
 21. Rukavina D: “Th1 cytokines and cytolytic mechanisms in the decidua of the first trimester of pregnancy”, Hyogo Medical College, Nishinomya, Japan,  Od 8. do 11. prosinca 2000.
 22. Rukavina D: “Role of cytokines IL-15 and IL-18 at the maternal-fetal interface”, Toyama Medical & Pharmaceutical College & Association, Toyama, Japan, 12. prosinca 2000.
 23. Rukavina D: “The role(s) of IL-18 at the interface”, Tokai University Medical School, Isihara,  predavanje na Tokai Medical Association Meeting, Japan, 13. prosinca 2000.
 24. Rukavina D.: Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”, Hyogo Medical College, Nishinomiya, Japan, 4. listopada 2004.
 25. Rukavina D.: Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”, Toyama Medical and Pharmaceutical University, Toyama, Japan, 7. listopada 2004.
 26. Rukavina D: The role(s) of cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface, Hyogo Medical Colledge, Nishinomiya, Japan, August 30, 2010.

UREDNIŠTVO ČASOPISA I RECENZIJE

•    Uredništvo časopisa

 • 1972 – 1989     Yugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta (član Uredničkog odbora)
 • 1987 – 1990     Educatio Medica, glavni urednik i osnivač
 • 1990 – 2004     Acta Medica Croatica (član Savjeta)
 • 1994 – 1996     Regional Immunology (Boston) (član Uredničkog odbora)
 • 1995 –  2007    American Journal of Reproductive Immunology (član Uredničkog odbora)
 • 1997 –  2000    Early Pregnancy: Biology and Medicine(član Uredničkog odbora)
 • 2003 –             Član Uredničkog savjeta časopisa Novi Kamov
 • 2012              Guest Editor za časopis Clinical and Developmental Immunology, Special Issue on “Alloreactivity Based Medical Condition”

•    Recenzent u časopisima koji su uvršteni u Current Contents i u međunarodnim časopisima:

 1. Yugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta
 2. Periodicum  Biologorum
 3. Regional Immunology
 4. Journal of Reproductive Immunology
 5. American Journal of Reproductive Immunology
 6. Early Pregnancy: Biology and Medicine
 7. Clinica Chemica Acta
 8. International Immunopharmacology
 9. Cytokines
 10. Scandinavian Journal of Immunology
 11. Clinical and Developmental Immunology
 12. PLoSONE
 13. J. Immunology

•    Najznačajnije recenzije

 • 1997-      Recenzent znanstvenih projekata za Ministarstvo zdravstva Republike Češke
 • 2001-      Član, Habilitation Committee za izbor nastavnika na University of Graz, Austrija.
 • 2003-      Recenzent za izbor nastavnika na University of Crete, Grčka.
 • 2004 –    Recenzent za izbor nastavnika na Finch University of Health Sceinces/The Chicago  Medical School (Faculty Appointments, Promotion and Tenure Committee).
 • 2004 –     Recenzent referentnih centara za ministarstvo zdravstva RH
 • 2006 –   Predsjednik prosudbene skupine znanstvenih projekata iz područja medicinskih     znanosti: Humana reprodukcija MZOŠ
 • 2011 –     Recenzent znanstvenih projekata za Nacionalnu zakladu za znanost Republike Irske
 • 2012 –     Recenzent znanstvenih projekata za  Hungarian Scientific Research Fund (OTKA)

Recenzent velikog broja znanstvenih i tehnoloških projekata za Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

Recenzent velikog broja znanstvenih knjiga i sveučilišnih udžbenika

POZVANA PREDAVANJA

•    Plenarno predavanje na svjetskim kongresima

 1. D. Rukavina: “Physiologic and pathogenetic significance of perforin in pregnancy”, 7th International Congress of Reproductive Immunology, New Delhi, 27.-30. listopad 1998.
 2. D. Rukavina: “The role of perforin (P) mediated cytotoxicity in the prevention of autoimmune destruction in the female reproductive tract”, 10th International Congress of Immunology, New Delhi, November 1-6, 1998.
 3. D. Rukavina: “The role of Th1 type cytokines in regulation of cytotoxicity at interface”, 8th International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, 2.-6. srpanj 2001.
 4. D. Rukavina: “Immunoregulation at the interface in fallopian tuba ectopic pregnancy”, 9th International Congress of Immunology, Hakone, Japan, October 11-15, 2004.
 5. D. Rukavina:  Opening lecture, Post-congress Kyoto symposium of the 9th International Congress of Reproductive Immunology, October 16, 2004, Kyoto, Japan.
 6. D. Rukavina: Glavno plenarno predavanje (Presidential Address): «History of Reproductive Immunology – My personal view».  10th International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, 10.-14. lipnja 2007.

•    Plenarno predavanje na europskim kongresima

 1. D. Rukavina: “Cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface” (Lectures on “Recent advances in immunology”) European Meeting of Immunology and Reproduction, Rome, October 28-29, 1999.
 2. D. Rukavina: “Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”, European Congress or Reproductive immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30-July 3, 2004.

•    Plenarna predavanja na domaćem skupu

 1. D. Rukavina i Š. Vlahović: “Imunologija u perinatalnoj dobi”, Perinatalni dani, Zagreb, 11.-13. prosinca 1975.
 2. M. Morović, P. Eberhardt, D. Rukavina, D.J. Dujella: ”Kronični relapsirajući eksperimentalni alergijski encefalomijelitis (EAE) u štakora: indukcija, specifična imunološka reaktivnost i histopatološke promjene”, Memorijalni simpozij posvećen akademiku Nikši Allegrettiju-Eksperimentalni alergijski encefalomijelitis (EAE), Hrvatsko imunološko društvo, Zagreb, 5. travnja 1983.
 3. J. Sepčić, D. Rukavina, P. Ledić: “Imunološki aspekti multiple skleroze”, Memorijalni simpozij posvećen akademiku Nikši Allegrettiju- Eksperimentalni alergijski encefalomijelitis (EAE), Hrvatsko imunološko društvo, Zagreb, 5. travnja 1983.
 4. D. Rukavina: Imunološke interakcije u trudnoći. 1. kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21. – 25. listopad 1985.
 5. D. Rukavina, A. Dražančić, P. Cvitković, Z. Singer, N. Matejčić: “Imunologija oplodnje i trudnoće”, I. Simpozij odbora za alergologiju i kliničku imunologiju-Razred za medicinske znanosti- JAZU, Zagreb, 21. i 22. veljače 1989.
 6. D. Rukavina: “Stanične interakcije i ekspresija perforina na spoju između majčinih i fetalnih tkiva”, Počasno predavanje: Godišnja skupština Hrvatskog imunološkog društva, Zagreb. 18. svibanj 1993.
 7. Rukavina, Daniel. Molekularni mehanizmi stanične citotoksičnosti u odbacivanju alotransplantata”, Drugi hrvatski simpozij o supstitucijskom liječenju renalne insuficijencije i transplantacijskoj medicini, (s međunarodnim sudjelovanjem), Rijeka, 21.-23. studeni 1996.
 8. Rukavina, Daniel: Downregulation of perforin expression in lymphocyte subsets in healthy old people, pozvano predavanje na 1997 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, 6-7.11., 1997.
 9. D. Rukavina: “Promjene imunoloških funkcija sa starenjem”, Minisimpozij: Imunologija posttraumatskog stresa i starenja, Rijeka, 12. svibnja 2000.
 10. D. Rukavina: Okrugli stol o nastavi iz Fiziologije: “Kriza nastave iz Fiziologije. Problemi i perspektive” , 1. Kongres Hrvatskog društva fiziologa, Osijek, 14.-16. rujna 2000.
 11. D. Rukavina: Regulacija citolitičkih mehanizama na majčino-fetalnom spoju, Simpozij Akademije medicinskih znanosti Hrvatske: Novi proboji u Hrvatskoj medicini, Zagreb, 10. ožujka 2001. godine
 12. D. Rukavina: “Imunologija starenja, poruke istraživanja imunološkog statusa stogodišnjaka”, Hrvatski liječnički zbor, podružnica Rijeka, Klub umirovljenih liječnika, Rijeka, 8. prosinca 1998.

•    Plenarna predavanja na međunarodnom skupu

 1. D. Rukavina: “Materno-fetal relationship as a basis for understanding of immunological diseases in pregnancy”, 12th Meeting organisation Gestosis, Dubrovnik, May 18-25 1980.
 2. D. Rukavina: “Perforin Expression in PBL”, Klinische Immunologie und Immunhamatologie Neue Erkenntnisse, III. Internationales Symposium St. Georgen, Austria, June 12.-14., 1992.
 3. D. Rukavina: “Immunological Problems in Perinatal Medicine: Obstetrical point of view”, VIII Congress of Perinatal Medicine (XVI Alpe Adria Meeting), Graz, June 18, 1994.
 4. D. Rukavina: “Clinical significance of perforin expression in human kidney transplant patients”, Klinische Immunologie und Immunhamatologie Neue Erkenntnisse, IV. Internationales Symposium St. Georgen, Austria, June 3-5, 1994.
 5. D. Rukavina: “Immunology and EPH gestosis”. Plenary invited lecture. The 26th Silver Jubilee Meeting Celebrating 25. years of Organization Gestosis. Brijuni, September 10-12, 1994.
 6. D. Rukavina: “The human decidual lymphocytes: phenotype, perforin expression and function. Invited lecture. International meeting “Mechanisms in Local Immunity” (2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting), Opatija, Croatia, rujan 25.-28. 1994.
 7. D. Rukavina: “Perforin expressing cells in the human pregnancy decidua: The unique cell subpopulation”, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, Croatia, September 23-24, 1995.
 8. D. Rukavina: “Down-regulated expression of perforin+/CD16+ cells in the first trimester human pregnancy peripheral blood and decidual lymphocytes”. Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996.
 9. D. Rukavina: ”Perforin Mediated Natural Killer cytotoxicity”, 3rd International Conference Life Sciences ’96, Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, Gozd Martuljek, Slovenija, September 21-26, 1996.
 10. D. Rukavina: ”Molekularni mehanizmi stanične citotoksičnosti u odbacivanju alotransplantata”, Drugi hrvatski simpozij o supstitucijskom liječenju renalne insuficijencije i transplantacijskoj medicini, (s međunarodnim sudjelovanjem), Rijeka, 21.-23. studeni 1996.
 11. D. Rukavina: “Molecular mechanisms of cell  mediated cytotoxicity in early pregnancy”, 3rd Meeting of Czech Society for Reproductive Immunology, Ždar nad Sazavou, Czech Republic, 29. svibanj do 1. lipnja 1997.
 12. D. Rukavina: “Physiology and patophysiology of perforin mediated cytotoxicity”, IVth Conference of the International Foundation for Pulmonology, Allergology and Immunological Related Disorders (IFPAIRD), Debrecen, Hungary, August 28-29, 1997.
 13. D. Rukavina: “Lymphocyte-mediated cytotoxicity in aging, allotransplantation and reproduction”, XXVIIth Congress of the Hungarian Society for Immunology (Uvodno predavanje u kongres u trajanju od 40 minuta), Szeged, 1997.October 8-10.
 14. D. Rukavina: “Recent advances in immunology of early pregnancy”, European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Zagreb, June 10-13, 1998.
 15. D. Rukavina: “Immunobiology of Reproduction: Role of Uniquely Abundant NK Cells in the Placenta”, Plenary Session V, plenarno predavanje u trajanju od 45 minuta na skupu 12th Meeting of American Association of Medical Laboratory Immunologists (AMLI Meeting) koji je održan u Bethesdi, Maryland, July 7-10, 1999.
 16. D. Rukavina: ” Th1 cytokines in the regulation of cytotoxicity at interface”, 6th Congress of the Alps Adria Society of Immunology of Reproduction, Pecs, Hungary, June 27-30, 2000.
 17. D. Rukavina plenarno predavanje (30 minuta):” The Role of Perforin Mediated Cytotoxicity in Infections”, održao je  na 1st Slovenian Immunology Meeting with international participation-immunology and Clinic III./Immunity in Infection i 1st Slovenian Congress of Haematology and transfusiology with international participation, Portorož, Slovenija, 26.-28. listopada 2000.
 18. D. Rukavina: Cytokine and hormone networks in the regulation of cytotoxicity at the interface, plenarno predavanje, 15th Annual Meeting of Japan Society for Immunology of Reproduction, Tokyo, Japan, 15-16. prosinac 2000.
 19. D. Rukavina: Mechanisms of Immunological Defense at the Maternal Fetal Interface, I. Sessione: Immunologia dell apparato riproductive, ESIDOG, IV Congresso nazionale, European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology, Trst, Italia, 5-7. prosinca 2001.
 20. D. Rukavina: Th 1 Cytokines and LAK activity at the maternal-fetal interface, Plenary Session VII: Pregnancy, American Society for Reproductive Immunology – XXII Annual Meeting, Chicago, USA, June 6-9, 2002.
 21. D. Rukavina: Physiological role(s) of IL-15 and IL-18 at the maternal-fetal (M-F) interface. Session: Cytokine regulation in pregnancy, 8th Congress of the AASIR, Jena Weimar, 7-11. Rujna 2002.
 22. The 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Hippokration Congress on Reproductive Immunology, UVOD U WORKSHOP 31, Rhodes, June 4-6, 2003.
 23. D. Rukavina: “Cytokines and cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”. 3rd International Postgraduate School of Immunogenetics in Transfusion Medicine, Clinical immunogenetics and cell therapy. Ljubljana, Slovenia, June 6.-9. 2004.D. Rukavina: PHYSIOLOGICAL ROLE(S) OF PERFORIN/FasL PATHWAYS AT THE MATERNAL-FETAL INTERFACE, 25th Anniversary meeting of American Society for Reproductive Immunology (ASRI) u Providence, USA (15-18. lipnja 2005.) 25. D. Rukavina: T cells, NK cells and macrophages distribution and activation in extrauterine implantation, 3rd EMBIC Summer school, 3-7. rujna 2007., Jena, Njemačka.

•    Ostala predavanja

Hrvatski liječnički zbor, podružnica Rijeka, Klub umirovljenih liječnika:
Predavanje po pozivu:

 • D. Rukavina: “Imunologija starenja, poruke istraživanja imunološkog statusa stogodišnjaka”, Rijeka, 8. prosinca 1998.

Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva
Voditelj sekcije Biomedicina i zdravstvo
Plenarno predavanje po pozivu:

 • D. Rukavina: Suradnja s hrvatskom dijasporom u zdravstvu i biomedicini, Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, (Zagreb-Vukovar, 15.-19. 11. 2004.), Knjiga sažetaka voditelja sekcija, 2004, str. 38-43.

Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva (Split od 7. do 10. svibnja 2007. godine).
Voditelj sekcije biomedicina i zdravstvo : Uvodno predavanje

VODITELJSTVO TEZA

Magistarski radovi:

 1. Nikola Matejčić: Modifikacija sistemske reaktivnosti u ženki štakora intrauterno senzibiliziranih alogenim tkivom, Rijeka, 1977.
 2. Josip Stašić: Analiza imunološke reaktivnosti štakorica nakon intrauterine senzibilizacije alogenim tkivom, Rijeka, 1980.
 3. Miljenko Dorić: Imunološka reaktivnost u potomaka adoptivno imuniziranih majki, Rijeka, 1982.
 4. Stipan Jonjić: Prilog poznavanju imunoloških funkcija sindesmohorijalne posteljice, Rijeka, 1982.
 5. Miro Morović: Nespecifična imunološka reaktivnost kod kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa u štakora, Rijeka, 1983.
 6. Miljenko Kapović: Mehanizam potenciranja transplantacijske reaktivnosti majke trudnoćom, Rijeka, 1984.
 7. Lovorka Polić: Ispitivanje djelovanja somatostatina na imunološki odgovor miševa i štakora , Rijeka, 1984.
 8. Darko Ledić: Korelacija kliničke slike kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomyelitisa s patohistološkim promjenama i kožnim reakcijama preosjetljivosti u štakora, Rijeka, 1985.
 9. Luka Zaputović: Istraživanje imunosupresivnih svojstava ciklosporina na modelu kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomjelitisa u štakora, Rijeka, 1985.
 10. Herman Haller: Utjecaj supresijskih i facilitacijskih mehanizama na kliničku sliku kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalonijelitisa u štakora, Rijeka, 1986.
 11. Anđelka Radojčić: Citogenetska i imunološka analiza obitelji s Robertsonovom translokacijom, Rijeka, 1987.
 12. Marija Petković: Uloga antigena klase II glavnog sustava tkivne snošljivosti u kontroli normalnog rasta, Rijeka, 1988.
 13. Pero Lučin: Uloga imunoloških činilaca u streptozotocinom induciranom inzulitisu i dijalebetesu u miša, Rijeka, 1989.
 14. Damir Muhvić: Modulacija kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa somatostatinom, Rijeka, 1989.
 15. Vesna Barac-Latas: Eksperimentalna i klinička istraživanja demijelinizacijskih bolesti u trudnoći, Rijeka, 1989.
 16. Ira Pavlović: Vrijednosti imunodetekcije i imunoterapije u liječenju malignih solidnih tumora, Rijeka, 1990.
 17. Lea Gudelj: Urođenoubilačka (NK) aktivnost humanih decidualnih limfocita prvog tromjesečja trudnoće, Rijeka, 1991.
 18. Gordana Rubeša: Zastupljenost i fenotipska obilježja perforin pozitivnih stanica u perifernoj krvi i decidui prvog tromjesečja trudnoće, Rijeka, 1993.
 19. Jadranka Nemarnik: Izolacija i učinak presađivanja stanica lagerhansovih otočića pankreasa glodavaca, Rijeka, 1994.
 20. Đurđica Muhvić-Ostojić: Polinoza i hiposenzibilizacija djece, Rijeka, 1993.
 21. Sanja Balen-Marunić: Značaj ekspresije perforina u kliničkoj transplantaciji bubrega, Rijeka, 1994.
 22. Gordan Gulan: Ekspresija perforina u limfocitima periferne krvi i decidue prvog tromjesečja normalnih i patoloških trudnoća, Rijeka, 1995.
 23. Gordana Laškarin: “Regulacija izražavanja citolitičkog proteina perforina u humanim decidualnim limfocitima”, Rijeka, 1998.
 24. Larisa Prpić: “Imunofenotipizacija u diferencijalnoj dijagnostici akutnih leukemija”, Rijeka, 1998.
 25. Ivona Škarpa: “Zastupljenost citolitičkih stanica u perifernoj krvi bolesnika s poslijetraumatskim stresnim poremećajem”, Rijeka, 1999.
 26. Ivica Bedenicki: “CD3 – zeta lanca T staničnog receptora i gena za citolitičke molekule u humanim decidualnim limfocitima”, Rijeka, 1999.
 27. Nataša Štrbo:”Uloga interleukina – 15 u regulaciji citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita”, Rijeka, 1999.
 28. Vlatka Sotošek: “Uloga interleukina-18 u regulaciji citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita”, Rijeka, 2001.
 29. Kristijan Ćupurdija: “Uloga decidualnih makrofaga u regulaciji imunološke reaktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva”, Rijeka, 12. ožujka 2004.
 30. Tatjana Bogović Crnčić: “Istraživanje limfokinima aktivirane ubilačke (LAK) aktivnosti decidualnih limfocita”, Rijeka, 19. travnja 2004.
 31. Koraljka Juretić: “Fenotipska i funkcijska obilježja dendritičnih stanica na spoju majčinih i fetalnih tkiva, Rijeka,  09. veljače 2005.

Doktorske disertacije:

 1. N. Matejčić: Uloga imunoloških mehanizama u nastanku i razvoju kliničke slike EPH gestoza, Rijeka, 1984
 2. P. Orlić: Imunološko praćenje bolesnika sa transplantiranim bubregom, Rijeka, 1984.
 3. M. Udović-Širola: Anestezija i imunološki odgovor, Rijeka, 1984.
 4. Miljenko Dorić: Promjena u aloreaktivnosti tijekom trudnoće u miša, Rijeka, 1985.
 5. Stipan Jonjić: T limfocitne subpopulacije u svinje karakterizirane monoklonskim protutijelima, Rijeka, 1985.
 6. J. Tofoski: Imunološki aspekti odnosa majke i fetusa-mehanizam transplacentarne imunizacije, Rijeka, 1985.
 7. M. Morović: Imunološka analiza multiple skleroze i kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomjelitisa, Rijeka, 1986.
 8. M. Kapović: Imunoregulacija i aloreaktivnost u intrauterino senzibiliziranih ženki štakora, Rijeka, 1986.
 9. S. Vekarić: Funkcija T i B limfocitnog sustava u djece s IgA nedostatnostima, Rijeka, 1986.
 10. Ksenija Vujaklija: Transfuzija krvi u transplantaciji bubrega, Rijeka, 1989.
 11. Herman Haller: Imunološka karakterizacija i imunorepresijska aktivnost decidualnih limfocita u prvom tromjesječju trudnoće, Rijeka, 1991.
 12. Pero Lučin: Regulacijski učinak T limfocita i citokina na pojavu antitijela tijekom infekcije citomegalovirusom, Rijeka, 1991.
 13. M. Babić: Evaluacija uloge limfocitnih subpopulacija u krvi i sinovijalnoj tekućini u reumatskim bolestima, Rijeka, 1992.
 14. Oleg Petrović: Imunohistologija i funkcijska aktivnost limfocita humane decidue u prvom tromjesječju patoloških trudnoća, Rijeka, 1992.
 15. Mladen Peršić: Gastrointestinalni sekretorni imuni sustav u kroničnim poremećajima probavnog trakta djeteta, Rijeka, 1993.
 16. Darko Manestar: Određivanje imunoloških reaktivnosti kod postavljanja indikacija za tonziloadenoektomiju, Rijeka 1993.
 17. Vladimir Vincek: Porijeklo i evolucija DR haplotipova glavnog sistema tkivne srodnosti, Miami 1993.
 18. Vesna Barac-Latas: Morfološka i imunološka istraživanja u koronavirus induciranom demijelinizirajućem encefalomijelitisu, Rijeka, 1995.
 19. Lea Gudelj: Imunohistološka i funkcijska istraživanja perforina u endometriju i decidui trudnoće u čovjeka, Rijeka, 1996.
 20. Damir Muhvić: “Utjecaj različitih puteva aplikacije somatostatina na eksperimentalni alergijski encefalomijelitis”, Rijeka, 1996.
 21. Gordana Rubeša: Zastupljenost citolitičkih i apoptotičkih molekula tijekom normalne trudnoće”, Rijeka, 1997.
 22. Gordan Gulan: “Sistemska i lokalna ekspresija prerforina u bolesnika s reumatoidnim artritisom”, Rijeka, 1999.
 23. Sanja Balen-Marunić: “Uloga imunoloških i neimunoloških čimbenika u dugoročnom preživljavanju alogeničkih bubrežnih transplantata”, Rijeka, 2001.
 24. Gordana Laškarin: “Regulacija citolitičke aktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva hormonsko-citokinskom mrežom”, Rijeka, 2002.
 25. Nataša Štrbo: “Uloga proteina toplinskoga stresa gp96 u mehanizmima imunološke tolerancije”, Rijeka, 2003.
 26. Danijela Veljković Vujaklija: «Uloga granulizina na majčino fetalnom spoju tijekom rane trudnoće», Rijeka, 2011.
 27. Suzana Sršen Medančić: «Utjecaj mucina 1 na funkciju decidualnih CD14+ antigen predočnih stanica rane trudnoće», Rijeka, 2011.

Bibliografija

Znanstveni opus akademika Daniela Rukavine sastoji se od 838 naslova, od kojih su:

Teze – 2
Izvorni znanstveni radovi – 244
Kritički pregledi – 18
Poglavlja u knjizi – 14
Urednik u knjigama i CC časopisima – 12
Rasprave – 5
Enciklopedijski članci – 3
Ostalo – 22
Prijevodi – 24
Udžbenici (poglavlja ) – 15
Sažetci saopćenja na domaćim i inozemnim skupovima – 480 (55 sažetaka u Current Contents časopisima )

Citiranost radova :

U znanstvenoj bazi Web of Knowledge radovi su do 1. 12. 2012. godine citirani 1513 puta, a u znanstvenoj bazi Web of Science 1387 puta, a h-index iznosi 20.

Klasifikacijski radovi

 1. Rukavina, D.: Mehanizam imunološke reaktivnosti na transplantacijske stimule u perinatalnoj dobi štakora. Magistarski rad, Medicinski fakultet Rijeka, 1968.
 2. Rukavina, D.: Fiziologija reaktivnosti mladih štakora na alogeni kalem nakon senzibilizacije majke. Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, 1971.

Izvorni znanstveni radovi

 

 1. Rukavina, D., Radošević, B., Vlahović, Š.: The kidney compensatory growth in some particular age groups of rats. Iug. Physiol. Pharmacol. Acta, 3:37, 1967.
 2. Vlahović. Š, Rukavina, D., Radošević, B., Eberhardt, P., Steiner, A. and Cerkovnikov, E.: X-irradiation effects in unilaterally nephrectomized rats. -I. Enlargement and histology of the kidney following whole-body and partial X- irradiation. Iug. Physiol. Pharmacol. Acta, 3:185, 1967.
 3. Vlahović, Š., Rukavina, D., Eberhardt, P. and Radošević, B.: X-irradiation effects in unilaterally nephrectomized rats. II.Haematological observations. Iug. Physiol. Pharmacol. Acta, 4:133, 1968.
 4. Rukavina, D., Vlahović, Š.: Homologna bolest u genetski nesrodnoj populaciji štakora. Acta Fac. Med. Flumin., III/IV:91, 1968/69.
 5. Rukavina, D. i Vlahović, Š.: Reaktivnost alogenih splenocita injiciranih u mladunčad imuniziranih majki. Acta Fac. Med. Flumin., III/IV:81, 1968/69.
 6. Rukavina, D. and Vlahović, Š.: Facilitation of skin allografts in offspring of sensitized mothers. Proc. Yug. Immunol. Soc., 1:24, 1969.
 7. Vlahović, Š. and Rukavina, D.: Selection of donors between parents for the tissue transplants to their offspring. Proc. Yug. Immunol. Soc., 1:41, 1969.
 8. Avdalović, N., Rukavina, D. and Eberhardt, P.: Hormonal aspects of glycogen accumulation in the fetal and neonatal rat liver. Proc. Soc. Exptl. Biol. Med., 134:943, 1970.
 9. Vlahović, Š., Rukavina, D,: Delayed rejection of skin allografts in offsprigs of sensitized mothers. Fol. Biol. (Praha), 16:330-335, 1970.
 10. Rukavina, D., Vlahović, Š.: Cellular and humoral immunity in offspring of sensitized females: Enhancement and tolerance, Proc. Yug. Immuno. Soc., 2:61, 1971.
 11. Rukavina, D., Vlahović, Š.: Utjecaj transplantacijske imunosti majke na imunološku reaktivnost mladih štakora. Acta Fac. Med. Flumin., VI/VII:53, 1972.
 12. Vlahović, Š., Rukavina, D.: Izbor roditelja-davaoca tkiva za transplantaciju u štakora. Acta Fac. Med. Flumin., VI/VII:29, 1972.
 13. Rukavina, D., A. E. Beer and R. E. Billingham: Maternally induced runt disease a hazard of mammalian gestation. Proc.Yug. Immunol. Soc., 3:38-39, 1974.
 14. Rukavina, D., Vlahović, Š., Ivandić, Lj. and Ćuk, Đ.: Hypersensitivity to tuberculin in the offspring of immunized mothers. Iug. Physiol. Pharmacol. Acta. 11:137-142, 1975.
 15. Rukavina, D.: The role of immunological facilitation in the perinatal period. Period. Biol., 78 (supp.1):62, 1976.
 16. Rukavina, D. and Jonjić, S.: The effects of transplacental traffic of lymphocytes. Period. Biol., 78 (supp.1):65, 1976.
 17. Rukavina, D., Vlahović, Š, Stašić, J., Matejčić N.: Cellular and humoral immunity following intrauterine allogeneic sensitization. Proc. Yug. Immunol. Soc. 3:67, 1976.
 18. Stašić, J., Rukavina, D., Matejčić, N., Vlahović, Š.: Kvantitativna analiza imunološke reaktivnosti nakon intrauterine alogene senzibilizacije. Perinatalni dani 1975. (Izd. Zbor liječnika Hrvatske), Zagreb 1975, str.225-231.
 19. Rukavina, D., Eberhardt, P., Radošević-Stašić, B.: Fatalna oštećenja mladih štakora majčinim antitijelima. Acta. Fac. Med. Flumin., 15(supp.1):22, 1978.
 20. Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Utjecaj kaniliranja duktus toracikusa na kompenzacijski rast bubrega štakora. Acta Fac. Med. Flumin., 15:24, 1978.
 21. Orlić, P., Rukavina, D., Dorić, M. and Frančišković, V.: Početna iskustva u predviđanju krize odbacivanja bubrega praćenjem razine T limfocita. U: Zbornik radova (I kongres i 3. Skupština Jugoslavenske zajednice za dijalizu i transplantaciju, Opatija 1978), Rijeka 1980, str. 273-280
 22. Stiglić, N., Vlahović, V., Vlahović, Š., Rukavina, D.: Procjena stupnja inhibicije migracije leukocita postupkom brojenja migriranih stanica. Acta Fac. Med. Flumin. (Medicina), 15(supp.2):15-17, 1978.
 23. Rukavina, D., Matejčić, N.: Materno-fetal transfer of allogeneic cells in rats: sorting-out process of the most suitable donors. U: Immunology of Reproduction (Publ. House of the Bulgarian Acad. Sci.), Proc. 4th Int. Symp. of Immunology of Reproduction, Sofia, 1979, str. 590-594.
 24. Rukavina, D.: The effects of cells and antibodies transmitted from maternal to fetal circulation. Iug. Physiol. Pharmacol. Acta, 15:51, 1979.
 25. Rukavina, D., Jonjić, S.: Materno-fetal relationship and transplantation reactivity in the perinatal period of sheep. U: Immunology of Reproduction (Publ. House of Bulgarian Acad. Sci.), Proc. 4th Int. Symp. of Immunology of Reproduction, Sofia, 1979, str. 646-650
 26. Orlić, P., Rukavina, D., Dorić, M. and Frančišković, V.: Lymphocyte subpopulations monitoring in renal allograft recipients: Preliminary results. Period. Biol. 81:431-433, 1979.
 27. Sepčić, J., Rukavina, D., Ledić, P., Eberhardt, P. and Morović, M.: Low levels of active T-RFC in the blood of multiple sclerosis patients. Period. Biol., 81:225-227, 1979.
 28. Rukavina, D., Matejčić, N., Dorić, M.: Potentiation of immune response by pregnancy in rats. Period. Biol., 81:403-405, 1979.
 29. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Rukavina, D.: Cellular and humoral mediators in the compensatory renal growth. Period. Biol., 81:149-50, 1979.
 30. Radošević-Stašić, B. and Rukavina, D.: Renotropic activity of lymphatic tissue. Period. Biol., 81:151-152, 1979.
 31. Radošević-Stašić, B., Krišković-Ćuk, M., Rukavina, D.: Prenatal and postnatal transmission of maternal renotrophic factors. Jug. Physiol. Pharmacol. acta, 15:434-435, 1979.
 32. Radošević-Stašić, B., Krišković-Ćuk, M., Rukavina, D.: Compensatory renal growth of mothers and suckling rats. Jug. Physiol. Pharmacol. Acta, 15:435-436, 1979.
 33. Milohanović, S., Jurjević, A., Ledić, P., Willheim, K., Rukavina, D.: Imunološki aspekti miastenije gravis. Neurologija, 27:163-166, 1979.
 34. Rukavina, D., Sepčić, J., Ledić, P.: T i B limfociti u multiple sklerozi. I Jugoslavenski simpozijum o multiple sklerozi, Zbornik radova, Beograd, 1980., str. 121-125.
 35. Rukavina, D., Matejčić, N., and Stašić, J.: Cellular and hummoral immunity after intrauterine sensitisation in rats. Period. Biol. 82:89-95, 1980.
 36. Radošević-Stašić, B., Vlahović, S., Morović, M. and Rukavina, D.: Interference between immune functions and normal growth. Period. Biol. 82:83-88, 1980.
 37. Rukavina, D., Sepčić, J., Dorić, M. i Ledić, P.: Karakteristike staničnog i humoralnog immuniteta u krvi i likvoru oboljelih od multiple skleroze. Zbornik radova VI Kongresa neurologa Jugoslavije, Sarajevo, 1980., str. 443-447.
 38. Rukavina, D. and Matejčić, N.: Adult thymectomy and immune response provoked by intrauterine sensitization in rats. Period. Biol., 82:395-398, 1980.
 39. Sepčić, J., Rukavina, D., Ledić, P. i Mesaroš, E.: Komplementemija i multiple skleroza. Zbornik radova VI Kongresa neurologa Jugoslavije, Sarajevo 1980, str.440-442.
 40. Matejčić, N., Rukavina, D., and Uremović, V.,: Cyclic Variations of immune response during pregnancy in a patient with eclamptic gestosis. Proceedings, 12th Meeting Organization Gestosis (Dubrovnik, May 18-25, 1980.), Excerpta Medica, Amsterdam-Oxford-Princeton 1981, str. 131-137.
 41. Rukavina, D., Matejčić, N., Uremović, V. i Stašić, J.: Imunološki aspekti reprodukcije. XXV Jubilarna Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd 1981, str. 545-552.
 42. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M. and Rukavina, D.: The role of lymphatic tissue in the compensatory renal growth. Adv. of Physiol. Sci., 11:141-145, 1981.
 43. Sepčić, J., Rukavina, D., Mesaroš, E., Ledić, P., Eberhardt, P.: C3 complement level in the blood of multiple sclerosis (MS) patients. Acta Medica Yugosl., 36:101-106, 1982.
 44. Kapović, M., Rukavina, D., Jonjić, S.: Interaction of fetuses and “placebo” fetuses on systemic immune response. In: Immunology of Reproduction (Proc. 5th Int. Symp.), Bulg. Acad. Sci. Press, Sofia, 1981., pp. 191-195.
 45. Jonjić, S., Rukavina, D., Dorić, M., Kapović, M.,: Regulatory cells in fetal spleen and liver in rats and mice. In: Immunology of Reproduction (Proc.5th Int. Symp.), Bulg. Acad. Sci. Press, Sofia, 1981, pp.407-412.
 46. Rukavina, D. Matejčić, N., Eberhardt, P., Uremović, V.: Cellular immunity in EPH gestosis. In: Immunology of Reproduction (Proc. 5th Int. Symp.), Bulg. Acad. Sci. Press, Sofia 1981., pp.205-209.
 47. Matejčić, N., Rukavina, D., Kapović, M, Jonjić, S., Uremović, V.: Inhibitori staničnog imuniteta u serumu trudnica sa urednom trudnoćom i EPH gestozom.  Acta. Fac. Med. Flumin. 1982, Vol 18(supp.1), str.13-15.
 48. Matejčić, N., Rukavina, D., Dorić, M., Uremović, V.: Humoral immunity in EPH gestosis. In: Immunology of Reproduction (Proc. 5th Int. Symp.), Bulg. Acad. Press, Sofia 1982, pp.242-249.
 49. Morović, M., Eberhardt, P., Rukavina, D., Ledić, P., Haller, H.: Competition between specific (autoimmune) and nonspecific (transplantation) reactivity during the clinical course of chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis. Jug. Physiol. Pharmacol. Acta, 19:137-140, 1983.
 50. Kapović, M., Rukavina, D.: Sensitizing potential of fetal and adult tissue grafts implanted in the uterus. Jug.  Physiol. Pharmacol. Acta, 19:69-73, 1983.
 51. Jonjić, S., Rukavina, D.: Immunoregulation with fetal and neonatal liver and spleen cells. Jug. Physiol. Pharmacol. Acta, 19:69-73, 1983.
 52. Dorić, M., Rukavina, D., Jonjić, S.: Immune response in offsprings of adoptively immunized mothers. Jug. Physiol. Pharmacol. Acta, 19:27-28, 1983.
 53. Polić, L., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: The action of somatostatin on the lymphatic tissue in rats. Jug. Physiol. Pharmacol. Acta, 19:164-167, 1983.
 54. Radošević-Stašić, B., Milin, C., Kirigin, M., Rukavina, D.: Modulation of trophic properties of splenocytes by growth hormone and somatostatin. Jug. Physiol. Parmacol. Acta, 19:181-185, 1983.
 55. Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Kirigin, M., Rukavina, D.: Effect of growth hormone and somatostatin on the protein content of the regenerating liver in rats. Jug. Physiol. Pharmacol. Acta, 19:134-135, 1983.
 56. Hinić, V., Kirigin, M., Radošević-Stašić, B., Milin, C., Rukavina, D.: Effect of growth hormone and somatostatin on the phospholipids of the regenerting liver in rats. Jug. Physiol. Pharmacol. Acta, 19:47-49, 1983.
 57. Polić, L., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D., Efendić, S.: Humoral immune response of mice and rats treated with somatostatin. Period. Biol. 85(3):101, 1983.
 58. Udović-Širola, M., Radošević-Stašić, B., Ribarić, Lj., Rukavina, D.: The effect of general endotracheal and epidural anesthesia on the immune status. Period. Biol. 85(3):115, 1983.
 59. Radošević-Stašić, B., Jonjić, S., Polić, L., Rukavina, D.: Immune response of rats after pharmcological pinealectomy. Period. Biol. 85(3):119, 1983.
 60. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Pierpaoli, W., Rukavina, D.: Bone marrow-liver-spleen axis in the regulation of morphostasis. Period. Biol. 85(3):23, 1983.
 61. Dorić, M., Jonjić, S., Rukavina, D.: Immunological activity of lymphoid organs in pregnant rats. Period. Biol. 85(3):87, 1983.
 62. Kapović, M., Rukavina, D., Jonjić, S., Nemarnik, J.: Effect of multiparity on immune response in rats. Period. Biol. 85(3):89, 1983.
 63. Rukavina, D.: A modified test of active T lymphocytes and its clinical significance. Period.Biol. 85(3):243, 1983.
 64. Orlić, P., Kapović, M., Aničić, M., Rukavina, D., Franćišković, V.: Our experience in immunological monitoring after kidney transplantation. Period.Biol. 85(3):195,  1983.
 65. Vekarić, S., Rukavina, D.: T lymphocyte subpopulations in severe and moderate IgA deficiency in childhood. Period. Biol. 85(3):283, 1983.
 66. Matejčić, N., Rukavina, D., Uremović, V.: Inhibition of rosette formation by normal pregnancy sera and EPH gestosis sera. Period. Biol. 85(3): 197, 1983.
 67. Babić, M., Rukavina, D.: Lymphocyte subpopulations in peripheral blood and synovial fluid in rheumatoid arthritis (RA). Period. Biol. 85(3): 275, 1983.
 68. Jonjić, S., Dorić, M., Rukavina, D.: Regulation of the immunological response to mitogens and allogenic cells by fetal liver and spleen cells. Period. Biol. 85(3): 21-22, 1983.
 69. Morović, M., Eberhardt, P., Rukavina, D., Ledić, D., Haller, H.: Imbalance of immune control function during the clinical course of chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis. Period. Biol. 85(3): 59, 1983.
 70. Radošević-Stašić, B., Polić, L., Rukavina, D., Efendić, S.: Inhibition of local graft-versus-host reaction by somatostatin in mice. IRCS Med. Sci., 11:1097, 1983.
 71. Udović-Širola, M., Radoševic- Stašić, B., Rukavina, D.: Učinak anestezije i kirurškog stresa na limfocitne subpopulacije periferne krvi. Acta Fac. Med. Flumin., 19:5-10, 1983.
 72. Milin, Č., Kirigin, M., Radošević-Stašić, N., Rukavina, D., Varljen, J., Hinić, V.: Hormonski učinci na proteine, lipide i fosfolipide u tkivu regenerirajuće jetre štakora. Acta Fac. Med. Flumin., 19:49-52, 1983.
 73. Rukavina, D., Sepčić, J., Dorić, M., Ledić, P., Zaputović, L., Eberhardt, P.: Lymphocyte subpopulations in the blood and cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients in active disease. Acta Neurol. Scand. 69:182-195, 1984.
 74. Dorić, M., Rukavina, D., Jonjić, S.: Increase in the number of plaque forming cells in the spleen of newborns from adoptively immunized mothers. Fol. Biol. (Praha), 30:141-144, 1984.
 75. Rukavina, D.: Sorting-out process in the offspring of female rats injected during pregnancy by allogenic cells. Fol. Biol., 31:305-313, 1985.
 76. Jonjić, S., Rukavina, D.: Maternal and offspring alloimmunization during pregnancy in sheep. Period. Biol. 87(3): 355-360, 1985.
 77. Radošević-Stašić, B., Kosuljandić, Đ., Rukavina, D.: Hormonal control of the compensatory renal growth: Effect of pharmacological pinealectomy. Przeglad Lekarski, 42(4): 433-435, 1985.
 78. Polić, L., Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Rukavina, D.: The kidney growth in animals treated with somatostatin. Przeglad Lekarski, 42(4): 436-438, 1985.
 79. Radošević-Stašić, B., Rukavina, D., Polić, L., Efendić, S.: Effect of somatostatin on antibody and cell mediated immune responses. Neuroimmunomodulation (Proceedings of the First International Workshop on Neuroimmunomodulation) Bethesda, International Working Group on Neuroimmunomodulation, 1985, str.92-94.
 80. Radošević-Stašić, B., Polić, L., Rukavina, D.: Pineal gland and immune response. Neuroimmunomodulation (Proceedings of the First International Workshop on Neuroimmunomodulation) Bethesda, International Working Group on Neuroimmunomodulation, 1985, str. 9-12.
 81. Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Kirigin, M., Rukavina, D.: Turnover of tissue proteins after partial hepatectomy or unilateral nephrectomy. Iug. Physiol. Pharmacol. Acta, 21:163-173, 1985.
 82. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Activation of immune system by partial hepatectomy and the role of spleen in the compensatory liver growth. Iug. Physiol. Pharmacol. Acta, 21:37- 39, 1985.
 83. Polić, L., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D., Efendić, S.: Survival of allogeneic tumor transplanted in mice treated with somatostatin. Iug. Physiol. Pharmacol. Acta, 21:267-269, 1985.
 84. Čubranić, M., Marin, S., Rukavina, D., Mileusnić, N.: Klinička primjena bronoalveolarne lavaže u nekih intersticijskih bolesti pluća. Acta Fac. Med. Flumin.  10(1-2):7-12, 1985.
 85. Dorić, M., Rukavina, D., Jonjić, S.: Immune responsiveness in offspring of adoptively immunized mothers. Immunobiol. 172:92- 98, 1986.
 86. Zaputović, L., Rukavina, D.: The effect of Cyclosporine on chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis in rat. Period. Biol. 88(supp.1):347-348, 1986.
 87. Radošević-Stašić, B., Polić, L., Rukavina, D.: Circadian rhythm of antibody dependent immunity and its modulation by sympathetic nervous system in rats. Period. Biol., 88(supp.1):108-109, 1986.
 88. Kapović, M., Nemarnik, J., Rukavina, D.: Paraaortal lymph node cells reactivity after intrauterine sensitization in rats. Period.Biol., 88(supp.1):467-468, 1986.
 89. Radošević-Stašić, B., Udović-Širola, M., Polić, L., Rukavina, D.: Humoral immunity of mice subjected to isolated or combined effects of Halotane and operative stress. Period.Biol., 88(supp.1):24-26,1986.
 90. Polić, L., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D., Efendić, S.: Local GVHR in F1 hybrid mice after the treatment of donors with somatostatin. Period.Biol., 88(supp.1):87-89, 1986.
 91. Morović, M., Sepčić, J., Rukavina, D., Dujella, J., Eberhardt, P., Haller, H., Ledić, D.: Comparability of multiple sclerosis and chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis. I. Some genetical aspects. Period. Biol., 88(supp.1):335-336, 1986.
 92. Ledić, D., Haller, H., Morović, M., Eberhardt, P., Rukavina, D., Banac, S.: Correlation of pathohistological changes and delayed type hypersensitivity skin reactions with clinical course of chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis in rats. Period.Biol., 88(supp.1):331-332, 1986.
 93. Dorić, M., Cuculić, M., Malnar, D., Sindik, J., Cezner, M., Rukavina, D.: An analysis of lymphocyte function in patients With Trichinosis. Period. Biol., 88 (supp.1):331-332, 1986.
 94. Stošić, A., Manestar, D., Kovačević, M., Žuža, B., Dorić, M., Rukavina, D.: Immunocompetence in patients with malignant tumors of the head and neck. Period. Biol., 88 (supp.1):548-549, 1986.
 95. Dorić, M., Rukavina, D.: An in vitro analysis of murine immunocompetence during pregnancy. Period. Biol., 88(supp.1):462- 463, 1986.
 96. Jonjić, S., Vujaklija-Stipanović, K., Fućak, M., Ćuk, M., Kapović, M., Crnić, M., Matić-Glazar, Đ., Rukavina, D.: Immune competence in long term renal allograft recipients. Period. Biol., 88(supp.1): 76-77, 1986.
 97. Manestar, D., Matutinović, T., Jonjić, S., Rukavina, D., Gjuraj, C.: Immune competence of tonsillar lymphocytes in children undergoing tonsillectomy. Period.Biol., 88(supp.1):254-255, 1986.
 98. Jonjić, S., Pavlica, N., Dorić, M., Rukavina, D.: Investigation of immunoregulatory potential of fetal and neonatal spleen and liver cells in rats. Period.Biol., 88(4):319-325, 1986.
 99. Cuculić, M., Sindik, J., Bakašun, V., Gall, Z., Bujanić-Cuculić, S., Valković, A., Dorić, M., Rukavina, D., Matana, A., Sepić-Grahovac, D., Sepčić, J., Milohanović, S., Cezner, M.: Epidemija trihinoze na području Rijeke početkom 1985 godine. Acta Fac. Med. Flumin. 11(3-4):90-95, 1986
 100. Vujaklija-Stipanović, K., Dorić, M., Crnić-Martinović, M., Fućak, M., Jonjić, S., Ćuk,M., Polić, L., Šepić, A., Rukavina, D.: Spontaneous development of donor-specific tolerance in renal allograft recipients. Period.Biol. 88(supp.1A):575-576, 1986.
 101. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Pavelić, J., Vitale, B., Rukavina, D.:  The induction of dynamic changes in the cellularity of lymphatic organs by partial hepatectomy in mice. Period.Biol. 88(supp.1):151-153, 1986.
 102. Zec, J., Orlić, P., Matić-Glažar, Đ., Dimec, D., Velčić, G., Zelić, M., Uravić, M., Vukas, D., Čohar, F., Vujaklija-Stipanović, K., Miculinić-Ivančić, E., Crnić-Martinović, M., Jonjić, S., Rukavina, D. and Šepić, A.: 14 years of kidney transplantation in Rijeka, Period.Biol. 88:90-91, 1986.
 103. Orlić, P., Jonjić, S., Matić-Glažar, Đ., Gržetić, M., Zec, J., Rukavina, D.: Immune competence in patients under immunosupressive therapy with CsA. Period. Biol. 88:567-568, 1986.
 104. Čubranić, M., Marin, S., Rukavina, D.: The significance of immunologic mechanisms in the pathogenesis of sarcoidosis. Period. Biol. 88(1A):395-396, 1986.
 105. Marin, S., Čubranić, M., Rukavina, D.: Local and systemic immunity in interstitial lung diseases. Period. Biol. 88(1):66-67, 1986.
 106. Morović, M., Rukavina, D., Sepčić, J., Eberhardt, P., Ledić, D., Haller, H.: Comparability of multiple sclerosis and chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis.II.Immunologic observations. Period. Biol. 88(1A):335-336, 1986.
 107. Jonjić, S., Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Jonjić, N., Rukavina, D.: Class II antigen induction in the regenerating liver of rats after partial hepatectomy. Transplantation, 44:165-168, 1987.
 108. Rožmanić, J., Gligora, M., Miletić, V., Rukavina, D.: Hereditarni angioedema: Geneakološko-imunološki prikaz. Medicina, 13:49-53, 1987.
 109. Dorić, M., and Rukavina, D.: Alterations in immunological reactivity during pregnancy in mice determined in vitro by lymphoproliferation tests. Immunobiol. 175: 236-244, 1987.
 110. Jonjić, N., Jonjić, S., Saalmuller, A., Rukavina, D. and U. H. Koszinowski: Distribution of T-lymphocyte subsets in porcine lymphoid tissues. Immunology, 60:395-401, 1987.
 111. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Milin, Č., Kirigin, M., Rukavina, D.: Lymphoid system as a regulator of morphostatis and hormonal modulation of these functions. Annals of the New York Academy of Sciences, 496:104-108, 1987.
 112. Polić, L., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D., Efendić, S.: The modulation of immunologic pontential of splenocytes in inductin of local GVHR by somatostatin. Annals o the New York Academy of Sciences, 496:303-307, 1987.
 113. Radošević-Stašić, B., Polić, L., Mrakovčić, I., Pahor, Đ., Rukavina, D.: Modulation of circadian rhythms in antibody and cell-mediated immunity by chemical sympathectomy. Annals of the New York Academy of Sciences, 496:388-394, 1987.
 114. Dorić, M., Manestar, D., Kovačević, M., Rukavina, D.: Promjene imunološke reaktivnosti u bolesnika s malignim tumorima glave i vrata. Symp. Otorhinol. Iug. 23:139-143, 1988.
 115. Sepčić, J., Antonelli, L., Rudež, J., Rukavina, D., Antigen histocompatibility (HLA) in multiple sclerosis patients from Gorski Kotar, Croatia, Yugoslavia. In Cazzullo,C.L. Caputo, D., Ghezzi, A., Zaffaroni, M. (Eds.) Virology and Immunology in Multiple Sclerosis: Rationale for Therapy. Proceedings of the International Congress, Milan, December 9-11,1986. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-NewYork,1988,p.198-200.
 116. Šuša, M., Šegon, M., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Functional reactivity of splenocytes primed by partial hepatectomy. Iugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta 24 (Suppl.6):455- 457, 1989.
 117. Lučin, P., Ćuk, M., Šegon, M., Hortian, B., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Effects of indomethacin on the proliferative activity of lymphohematopoietic tissue in mice. Iug. Physiol. Pharmacol. Acta, 24,suppl.6, 227-229, 1989.
 118. Radošević-Stašić, B., Jonjić, S., Šuša, M., Šegon, M., Jonjić, N., Ćuk, M., Rukavina, D.: Significance od inducible class II MHC antigen expression during the compesatory liver growth. Iugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta, 24,suppl.6:375-377, 1989.
 119. Udović-Širola, M., Radošević-Stašić, B., Ribarić, Lj., Rukavina, D.: Comparison of the effects of general endotracheal and epidural anesthesia on the immune functions. In: “Immune consequences o trauma, schock and sepsis”. Eds. Faist/Ninnemann, Green,Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg,1989, p.411-417.
 120. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Šegon, M., Šuša, M., Rukavina, D.: Aspects of immunological control of compensatory organ growth. In:”Immune consequences of trauma, shock and sepsis”, Eds. Faist, Ninnemann/Green, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1989, p.351-354.
 121. Radošević-Stašić, B., Udović-Širola, M., Stojanov, L., Ribarić, Lj., Rukavina, D.: Growth of allogeneic sarcoma in mice subjected to halotane anesthesia and/or surgical stress. Anesthesia and Analgesia, 69:570-574, 1989.
 122. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Mrakovčić-Šutić, I., Barac-Latas, V., Muhvić, D., Lučin, P., Petković, M., Rukavina, D.: Immunosupressive properties of halothane anesthesia and/or surgical stress in experimental conditions. Int. J.Neuroscience, 51:235-236, 1989.
 123. Jonjić, S., Karboun, A., Šuša, M., Lučin, P., Haller, H., Jonjić, N., Rukavina, D.: The role of CD4+ CD8+ T-cell subsets in the rejection of the tumor allograft. Iugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta 24(supp.6):157-158, 1989.
 124. Gligora, M., Rukavina, D.: Immunological status of patients with Porphyria Cutanea Tarda. Acta Fac. Med. Flumin. 14(1-2):17- 21, 1989.
 125. Haller, H., Morović, M., Rukavina, D., Sepčić, J., Ledić, D. and Dujella, J.: Prevention and suppression of relapsing experimental allergic encephalomyelitis (R-EAE) with a single dose of cyclophosphamide in rats. Acta Fac. Med. Flumin. 14:7-9, 1989.
 126. Morović, M., Rukavina, D., Sepčić, J., Kronični relapsirajući oblik eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa kao animalni model za istraživanje multiple skleroze. Anali Opće bolnice “Dr J. Kajfeš”, str.134-138, 1989.
 127. Zaputović, L. and Rukavina, D.: The immunosuppressive action of cyclosporin on chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis in rat. Period.Biol. 91(3):349-356, 1989.
 128. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Mrakovčić-Šutić, I., Trobonjača, Z., Salamon, R., Stojanov, L., Rukavina, D., Župan, G., Simonić, A.: Immunological consequences of lesions of nucleus basalis in rats. Int.J. Neuroscience, 51:325-327, 1990.
 129. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Milin, Č., Mrakovčić-Šutić, I., Barac-Latas, V., Petković, M., Muhvić, D., Verbanac, D., Rukavina, D.: Changes of lymphoid homeostasis and inhibition of liver regeneration provoked by sandostatin in mice. Period.Biol. 92:38-39, 1990.
 130. Radošević-Stašić, B.,Ćuk, M., Mrakovčić-Šutić, I., Petković, M., Lučin, P., Barac-Latas, V., Muhvić, D., Rukavina, D.: Disturbance of lymphoid morphostasis provoked by halothane anaestesia in mice. Period. Biol. 92:38-39, 1990.
 131. Rukavina. D., Vujaklija-Stipanović, K., Šuša, M., Crnić-Martinović, M., Fučak, M.: Specific suppression of allograft in recipients treated preoperatively by donor specific transfusions (DST). Period. Biol. 92:158-159, 1990.
 132. Randić, Lj., Haller, H., Matejčić, N. and Rukavina, D.: Cells adherent to cooper-bearing intrauterine contraceptive devices determined by monoclonal antibodies. Contraception 42:35-42, 1990.
 133. Kapović, M. and Rukavina, D.: Alloreactivity and CD4+/CD8+ cells ratio during pregnancy in rats. Period.Biol. 92:48-49, 1990.
 134. Lučin, P., Rukavina, D., Crnković, I., Tomac, J., Jonjić, S.: Effect of L3T4 and/or Lyt-2 T-cell depletion on low-dose streptozotocin-induced diabetes in mice. Period. Biol. 92:95-96, 1990.
 135. Jonjić, S., Pavić, I., Lučin, P., Grković, I.,Rukavina, D.: The role of T lymphocyte subsets in the control of cytomegalovirus infectin. Period. Biol. 92:23-24, 1990.
 136. Jonjić, S., Pavić, I., Lučin, P., Rukavina, D. and U.H. Koszinowski: Efficacious control of cytomgalovirus infection after long-term depletion of CD8+ T lymphocytes. J. Virology 64:5457-5464, 1990.
 137. Sepčić, J., Morović, M., Rukavina, D., Šepić-Grahovac, D.: Immunological observations in Guillain-Barre syndrome. Acta med.Iug. 44:265-274, 1990.
 138. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Mrakovčić-Šutić, I., Barac-Latas V., Muhvić, D., Lučin, P., Petković, M. and Rukavina, D.: Immunosuppressive properties of halothane anesthesia and/or surgical stress in experimental conditions. Intern. J. Neuroscience, 51:235-236, 1990.
 139. Morović, M., Haller, H., Rukavina, D., Sepčić, J., Ledić, D., Barac-Latas, V.: Chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis (CR-EAE) in rats: Clinicopathological course, some genetical and immunological aspects. Acta Fac.Med.Flumin., 16:99-105, 1991.
 140. Kapović, M. and Rukavina, D.: Kinetics of lymphoproliferative responses of lymphocytes harvested from the uterine draining lymph nodes during pregnancy in rats. J. Reprod. Immunol., 20:93-101, 1991.
 141. Kapović, M. and Rukavina, D.: Reactivity to alloantigens and polyclonal mitogens and CD4/CD8 cell ratio shifts of cervical lymph nodes and spleen during pregnancy in rats. J. Reprod. Immunol. 20:165-174, 1991.
 142. Rukavina, D., Kapović, M. and Radojčić, A.: Immunoregulatory factors contributing to fetal allograft survival. Int. J. Development. Biol. 35:275-278, 1991.
 143. Radojčić, A., Tomašić, V., Rukavina, D.: Familial Robertsonian translocation associated with disturbed immune functions. Acta Fac. Med. Flumin. 16:107-111,1991.
 144. Matejčić, N., Rukavina, D. and Krmpotić, F.: Immunologic reactivity of newborns in pregnancies with EPH gestoses. Acta Fac. Med. Flumin. 16:27-33 (1-2) 1991.
 145. Šepić-Grahovac, D., Antonelli, L., Sepčić, J., Rukavina, D.: Humoral immunity of epileptic patients. Acta Fac. Med. Flumininsis, 16:19-26, 1991.
 146. Morović, M., Haller, H., Rukavina, D., Sepčić, J., Ledić, D. and Dujella J.: Effect of splenectomy and low dose cyclophosphamide on susceptibility to active induction and reinduction of relapsing experimental allergic encephalomyelitis (R-EAE) in rats. Period. Biol. 93:405-409, 1991.
 147. Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Kirigin, M., Hinić, V., Rukavina, D., Berggren, P.O. and Efendić, S.: Somatostatin promotes accumulation of phospholipids in regenerating liver tissue of rats. Bioscience Reports, 11:1-6, 1991.
 148. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M. and Rukavina, D.: Immunomodulation by  somatostatin. Period. Biol. 93:13-139, 1991.
 149. Lučin, P., Polić, B., Crnković, I., Lučin, K., Rukavina, D., Jonjić, S.: Involvement of CD4+ T lymphocytes and Macrophages in Low-dose Streptozotocin-induced Diabetes in CBA Mice. Croatian Med.J., 33:9-16, 1992.
 150. Muhvić, D., Radošević-Stašić, B., Pugel, E., Rukavina, D., Sepčić, J. and Efendić, S.: Modulation of experimental allergic encephalomyelitis by somatostatin. Ann. N.Y. Acad. Sci. 650:170-179, 1992.
 151. Haller, H., Gudelj, L., Rubeša, G., Petrović, O., Matejčić, N., Randić, Lj., Pavešić, D. and Rukavina, D.: Imunosupresijski učinak topivih čimbenika decidualnih leukocita normalnih humanih trudnoća prvog tromjesečja, Gynaecol. Perinatol. 4:219-223, 1992.
 152. Haller, H., Radillo, O., Rukavina, D., Tedesco, F., Candussi. G., Petrović, O. and Randić, Lj.: An immunohistochemical study of leucocytes in human endometrium, first and third trimester basal decidua. J. Reprod. Immunol. 23:41-49, 1993.
 153. Radošević-Stašić B, Petković M, Trobonjača Z., Milin, Č., Verbanac, D., Merlak I., Zelić M., Ravlić J., Barac-Latas, V., Ćuk M., Efendić S. and Rukavina, D. The effects of pharmacological pinealectomy on the regenerating liver and lymphoid morphostasis of hepatectomized rats. Adv. Pineal Res.7: 157-165, 1993.
 154. Haller, H., Gudelj, L., Rubeša, G., Petrović, O. and Rukavina, D.: Suppressive effect of decidual leucocytes. Period biol. 95:327-333, 1993.
 155. Matejčić, N., Rukavina, D. and Krmpotić, F.: Role of immunological factors in a etiopathogenesis of EPH gestosis. Acta Fac. Med. Flumin., 18:47-53, 1993.
 156. Petrović, O., Gudelj, L., Rubeša, G., Haller, H., Beer, A. E., Rukavina, D.: Decidual trophoblast interactions: decidual lymphoid cell function in normal anembryonic, missed abortion and ectopic human pregnancy. J. Reprod. Immunol., 26: 217-231, 1994.
 157. Rukavina, D., Rubeša, G., Gudelj, L., Podack, E.R.: Human decidual lymphocytes: phenotype, perforin expression and function. Regional Immunology, Vol. 6: 320-325, 1994.
 158. Rubeša, G., Beaman, K.D., Lučin, P., Beer A.E., Rukavina, D.: Expression of TJ6 protein in the human first trimester decidual lymphocytes. Regional Immunology, Vol. 6: 331-333, 1994.
 159. Radošević-Stašić, B., Petković, M., Trobonjača, Z., Milin, Č., Verbanac, D., Ćuk, M., Muhvić, D, Ravlić-Gulan, J., and Rukavina, D.: Modification of liver regeneration and lymphatic homeostasis after in vivo depletion of CD4 and/or CD8+ lymphocytes in partially hepatectomized mice. Regional Immunol., Vol. 6: 402-405, 1994.
 160. Barac-Latas, V., Morović, M., Sepčić, J., Matejčić, N., Rukavina, D.: Immunological reactivity of multiple sclerosis patients during pregnancy and postpartum period. Acta Fac. med. Flum., Vol. 19(2):151-158, 1994.
 161. Rukavina, D., Rubeša, G., Gudelj, L., Haller, H. and Podack, E.R.:  Characteristics of perforin expressing lymphocytes within the first trimester decidua of human pregnancy. Am. J. Reprod. Immunol., 33: 394-404, 1995.
 162. Haller, H., Tedesco, F., Rukavina, D., Radillo, O., Gudelj, L. and Beer, A.E.: Decidual-trophoblast interactions: decidual lymphoid cell populations in basal and parietal decidua. J. Reprod. Immunol. Vol. 28: 165-171, 1995.
 163. Radošević-Stašić, B., Trobonjača, Z., Petković, M., Milin, Č., Čuk, M., Muhvić, D., Ravlić-Gulan, J., Marić, I., and Rukavina, D.: Immunomodulating effects of peptidoglycan monomer linked with zinc in adult mice, Int. Arch. Aller. Immunol., Vol. 106: 219-228, 1995.
 164. Radošević-Stašić, B., Trobonjača, Z., Lučin, P., Čuk, M., Polić, B., Efendić, S., and Rukavina, D.: Immunosuppressive and antiproliferative effects of somatostatin analog SMS 201-995. Inter. J. Neurosci., 81; 283-297, 1995.
 165. Milin, Č., Verbanac, D., Ćuk, M., Varljen, J., Rukavina, D., Radošević-Stašić, B.: Indomethacin-induced changes on liver regeneration in mice, Acta Pharm. 45; 53-60, 1995.
 166. Milin Č., Radošević-Stašić B., Verbanac D., Domitrović R., Petković M., Ćuk M., Trobonjača Z., Varljen J., Rukavina D.: Changes of hepatic and thymic zinc during the liver regeneratin in hepatectomized mice. Croatica Chemica Acta, 68:559-567, 1995.
 167. Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Verbanac, D., Domitrović, R., Petković, M., Trobonjača, Z., Ravlić-Gulan, J., Ćuk, M., Varljen, J., Rukavina, D.: Activation of zinc-dependent hepato-thymic axis during liver regeneration in hepatectomized mice. Croatica Chemica Acta, 68; 559-567, 1995.
 168. Gudelj, L., Deniz, G., Rukavina, D., Johnson, P.M, Christmas, S.E.: Expression of functional molecules by human CD3- decidual granular leucocyte clones, Immunology, Vol 87; 609-615, 1996.
 169. Rukavina, D., Balen-Marunić, S., Rubeša, G., Orlić, P., Vujaklija, K., Podack, E.R.: Perforin expression in peripheral blood lymphocytes in rejecting and tolerating kidney transplant recipients, Transplantation, 61; 285-291, 1996.
 170. Rubeša, G., Beaman, D.K., Beer, E.A., Haller, H., Rukavina, D.: Expression of membrane form of the pregnancy associated protein TJ6 on decidual lymphocytes in the first trimester of pregnancy, J. Reprod. Immunology, Vol 30; 17-27, 1996.
 171. Ravlić-Gulan, J., Ćuk, M., Radošević-Stašić. B., Petković, M., Dvornik, Š., Simović, J., Mandekić, L., Rukavina, D.: Changes of immune status induced by cholestasis and immunoregulatory effects of peptidoglycan monomer linked with zinc (PGM-Zn), Period. Biolog., 98(4):511-516, 1996.
 172. Radošević-Stašić. B., Trobonjača, Z., Ćuk, M., Petković, M., Rukavina, D.: Liver regeneration in MHC class I deficient mice, Period. Biolog., 98(4):517-522, 1996.
 173. Trobonjača, Z., Radošević-Stašić. B., Rukavina, D.: Modulatory effects of SMS 201-995 on anti-CD3-induced apoptosis in thymus, Period. Biolog., 98(4):523-526, 1996.
 174. Rubeša G., Podack, E.R., Sepčić, J., and Rukavina, D.: “Increased perforin expression in peripheral blood lymphocytes in multiple sclerosis patients in exacerbation of disease”, J. Neuroimmunol., 74:198-204, 1997.
 175. Petković, M., Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Trobonjača, Z., Milin, Č., Verbanac, D., Dvornik, Š., Ravlić-Gulan, J., Muhvić, D., Rukavina, D.: Regulatory effects of CD4 and CD8+ T lymphocytes on liver regeneration after partial hepatectomy in mice. The Immune Consequences of trauma, Shock and Sepsis, Mechanisms and Therapeutic Approaches, Monduzzi Editore, Bologna, 1997, pp 515-520.
 176. Radošević-Stašić, B., Trobonjača, Ćuk, M., Ravlić-Gulan, J., Mrakovčić-Šutić, I., Rukavina, D.: Liver regeneration in MHC class I deficient mice. Relationship to NK.1.1. cells. The Immune Consequences of trauma, Shock and Sepsis, Mechanisms and Therapeutic Approaches, Monduzzi Editore, Bologna, 1997, pp 521-526.
 177. Gulan, G., Podack, E.R., Rukavina, D., Gudelj, L., Rubeša G., Petrović O., Johnson, P.M. and Christmas, SE..: “Perforin-expressing lymphocytes in peripheral blood and decidua of human first-trimester pathological pregnancies”, Am. J. Reprod. Immunol., 38:9-18, 1997 .
 178. Rukavina, D., Podack, E.R., Rubeša, G., Španjol-Pandelo, S. and Randić Lj.: “Down regulated expression of perforin positive/CD16+ cells in the peripheral blood lymphocytes in the first trimester of pregnancy and upregulation at the end of pregnancy”, Am. J. Reprod. Immunol., 38:189-196, 1997.
 179. Gudelj, L., Christmas, S.E., Laskarin, G., Johnson, P.M., Podack, E.R., and Rukavina, D.: “Membrane phenotype and expression of perforin and serine esterases by CD3- peripheral blood and decidual granular lymphocyte-derived clones”, Am. J. Reprod. Immunol., 38:162-167, 1997.
 180. Radošević-Stašić, B., Ravlić-Gulan, J., Trobonjača, Z., Ćuk, M., Milin, Č., and Rukavina, D.: Age-Dependent effect of peptidoglycan monomer linked with zinc on generation of suppressor macrophages in mice. Croatian Medical Journal, 38(3):212-216, 1997.
 181. Daniel Rukavina, Gordana Laskarin, Gordana Rubesa, Natasa Strbo, Ivica Bedenicki, Darko Manestar, Mario Glavas, Stephen E Christmas, Eckhard R Podack: The age related decline of perforin expression in human cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells, Blood, Vol 92, No 7: 2410-2420, 1998.
 182. Donatella Verbanac, Čedomila Milin, Biserka Radošević-Stašić, Zlatko Trobonjača, Robert Domitrović, Jasminka Giacometti, Marija Petković, Mira Ćuk, Zlatko Ciganj, Jasminka Rupčić and Daniel Rukavina: “Tissue zinc dynamics during the immune reaction in mice, Biological Trace Element Research, 65(2):97-108, 1998.
 183. Z. Trobonjača, B. Radošević-Stašić, J. Ravlić-Gulan, D. Rukavina, S. Efendić: Effect of  SMS 201-995 on blastic proliferation of lymphocytes induced by different transmembrane pathways, Periodicum Biologorum, Vol. 100, No 4, 507-513, 1998.
 184. B. Radošević-Stašić, Z. Trobonjača, J.Ravlić-Gulan, M. Ćuk, I. Mrakovčić-Šutić, D. Rukavina: On the role of natural killer cells in liver regeneration, Periodicum Biologorum, Vol. 100, No 4, 429-434, 1998.
 185. Bedenicki, I., Newton D.J., Flanagan, F.B., Johnson, P.M., Rukavina, D. and Christmas S.E.: “Human decidualized endometrial T lymphocytes do not substantially downregulate CD3?”, Am. J. Reprod. Immunol,  41:245-252, 1999.
 186. J. Ravlić-Gulan, B. Radošević-Stašić, Z. Trobonjača, M. Petković, M. Ćuk, D. Rukavina: On the role of T lymphocytes in stimulation of humoral immunity induced by peptidoglycan-monomer linked with zinc, Int. Arch. Allergy and Immunology, 119:13-22, 1999
 187. Štrbo N., Laškarin G., Sotošek V.,Randić Lj., Podack E.R., Rukavina D. Modulation of perforin expression in the decidual and peripheral blood cytotoxic lymphocytes in culture. Am. J. Reprod. Immunol. 42:14-21, 1999.
 188. Sotošek V., Laškarin G., Štrbo N., Dohr G., A. Blaschitz, Podack E.R., Rukavina D. Decidual macrophages are the population of decidual adherent cells which regulates perforin expression in cytolytic cells. Am. J. Reprod. Immunol. 42:76-82, 1999.
 189. Faust Zs., Laškarin G., Rukavina D., Szekeres-Bartho J: Progesterone-Induced Blocking Factor inhibits degranulation of natural killer cells. Am. J. Reprod. Immunol. 42:71-75, 1999.
 190. Laškarin G., Faust Zs., Štrbo N., Sotošek V., Podack E.R., Szekeres-Bartho J., Rukavina D. Progesterone directly and indirectly affects perforin expression in cytolytic cells. Am. J. Reprod. Immunol. 42:5, 312-320, 1999.
 191. Rukavina D. and Podack E.R.: Abundant perforin expression at the maternal-fetal interface: guarding the semiallogeneic transplant?, Immunol Today, 21(4):160-163, 2000.
 192. L. Prpić, N. Štrbo, V. Sotošek, F. Gruber, E.R. Podack and D. Rukavina: Assesment of perforin expression in peripheral blood lymphocytes in psoriatic patients during exacerbation of disease. Acta Derm Venereol 2000, Suppl 211: 14-16, 2000.
 193. Ravlić-Gulan J., Radošević-Stašić B., Gulan G., Štimac D., Pavelić K., Rukavina D.: Immunoprotective Properties of Peptidoglycan Monomer Linked with Zinc in Cholestatic Jaundice, International Acrhives of Allergy and Immunology, vol.123, 354-364, 2000.
 194. Daniel Rukavina and Gill Vince: “Roles of cytokines and immune cells at the interface-a workshop report”, Placenta 2000 Mar-Apr;21 Suppl A, Trophoblast Research, 14, S97-S98.
 195. Gerald W. Lee, Jonathan S. Boomer, Alice Gilman-Sachs, Antonio Chedid, Lea Gudelj, Daniel Rukavina and Kenneth D.  Beaman: Regeneration and tolerance factor of the human placenta induces IL-10 production, Eur. J. Immunol. 31:687-691, 2001.
 196. D. Muhvić, V. El-Samalouti, H-D Flad, B. Radošević-Stašić and D. Rukavina: The involvement of CD14 in the activation of human monocytes by peptidoglycan monomers, Mediators of Inflammation, 10, 155-162, 2001.
 197. Zlatko Trobonjača, Biserka Radošević-Stašić, Željka Crnčević, Daniel Rukavina: Modulatory effects of octreotide on anti-CD3 and dexamethasone-induced apoptosis of murine thymocytes, International Immunopharmacology, 1:1753-1764, 2001.
 198. Ivona Škarpa, Gordana Rubeša, Ljiljana Moro, Darko Manestar, Mladen Petrovečki and Daniel Rukavina: Changes of cytolytic cells and perforin expression in patients with posttraumatic stress disorder (PTSD), Croatian Medical Journal, 42:551-555, 2001.
 199. Ines Mrakovčić-Šutić, Biserka Radošević-Stašić, Marija Šimin, Daniel Rukavina: Augmentation of  NKT and NK cell-mediated cytotoxicity by peptidoglycan monomer linked with zinc, Mediators of Inflammation, 11, 129-135, 2002.
 200. G. Laskarin, V. Sotosek Tokmadžić, N. Strbo, T. Bogovic, J. Szekeres-Bartho, Lj. Randic, E.R. Podack and D. Rukavina: Progesterone Induced Blocking Factor (PIBF) Mediates Progesterone Induced Suppression of Decidual Lymphocyte Cytotoxicity, Am J Reprod Immunol. 48: 201-210, 2002.
 201. Sotosek Tokmadzic V, Tsuji Y, Bogovic T, Laskarin G, Cupurdija K, Strbo N, Koyama K, Okamura H, Podack ER and Rukavina D.: IL-18 is present at the maternal-fetal interface and enhances cytotoxic activity of decidual lymphocytes. Am J Reprod Immunol. 48: 191-200, 2002.
 202. Strbo N., Yamazaki K., Lee K., Rukavina D., Podack E. Heat Shock Fusion Protein gp96-Ig Mediates Strong CD8 CTL Expansion in vivo. Am J Reprod Immunol, 48: 220-225, 2002.
 203. Gabriella Par, Daniel Rukavina, Eckhard R. Podack, Margit Horanyi, Julia Szekeres-Bartho, Geza Hegedus, Maria Paal, Laszlo Szereday, Gyula Mozsik, Alajos Par: Decrease in CD3-negative-CD8dim+ and Vdelta2/vgama9 TcR+ peripheral blood lymphocyte counts, low perforin expression and the impairment of natural killer cell activity is associated with chronic hepatitis C virus infection. Journal of Hepatology, 37:514-522, 2002.
 204. Gulan G, Ravlic-Gulan J, Strbo N, Sotosek V, Nemec B, Matovinovic D, Rubinic D, Podack ER, Rukavina D.: Systemic and local expression of perforin in lymphocyte subsets in acute and chronic rheumatoid arthritis. J Rheumatol, Apr;30(4):660-670, 2003.
 205. I. Mrakovčić-Šutić, M. Šimin, D. Radić, D. Rukavina, B. Radošević-Stašić: Syngeneic pregnancy induces overexpression of natural killer T cells in maternal liver, Scandinavian Journal of Immunology, 58:358-366, 2003. 206.     Prpić Massari L., Kaštelan M., Gruber F., Laškarin G., Sotošek Tokmadžić V., Štrbo N., Zamolo G., Žauhar G., Rukavina D.: Perforin expression in peripheral blood lymphocytes and skin-infiltrating cells in patients with lichen planus, British Journal of Dermatology, 151:433-439, 2004.
 206. Juretic K., Strbo N., Bogovic Crncic T., Laskarin G., Rukavina D.: An insight in the dendritic cells at the maternal-fetal interface, AJRI, 52: 350-355, 2004.
 207. Kastelan M, Prpic Massari L, Gruber F, Zamolo G, Zauhar G, Coklo M, Rukavina D.: Perforin expression is upregulated in the epidermis of psoriatic lesions. Br J Dermatol. Oct;151(4):831-836, 2004.
 208. Kastelan M, Prpic Massari L, Gruber F, Zamolo G, Zauhar G, Coklo M, Rukavina D.: The role of perforin-mediated apoptosis in lichen planus lesions. Archives of Dermatological Research. 296, 5; 226-230, 2004.
 209. Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Rukavina, Daniel: Antitumor efficancy of intrahepatic natural killer T cells in animal models. Medicinski razgledi, Suppl 5, 43:159-165, 2004.
 210. Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Zamolo, Gordana; Belac-Lovasić, Ingrid; Radošević-Stašić, Biserka, Rukavina, Daniel: Modulatory effect of chemotherapy on cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells of colon carcinoma patients, Medicinski razgledi, Suppl 5, 43:187-188, 2004.
 211. Laskarin G., Ćupurdija K., Sotosek Tokmadzic V., Dorcic D., Dupor J., Juretic k., Strbo N., Bogovic Crncic T., Marchesi F., Allavena P., Mantovani A., Randic Lj., Rukavina D.: The presence of functional mannose receptor on macrophages at the materno-fetal interface, Human Reproduction, 20, 4:1057-1066, 2005 .
 212. Damir Muhvić, Daniel Rukavina, Biserka Radošević-Stašić: Induction of experimental allergic encephalomyelitis in a low -susceptible Albino Oxford Rat strain by Somatostatin Analogue SMS 201-995. Neuroimmunomodulation, 12: 20-28, 2005.
 213. Yeny Martinez de la Torre, Massimo Locati, Chiara Buracchi, Jana Dupor, Donald N. Cook, Raffaella Bonecchi, Manuela Nebuloni, Daniel Rukavina, Luca Vago, Annunciata Vecchi, Sergio A. Lira, Alberto Mantovani: Increased inflammation in mice deficient for the chemokine decoy receptor D6, Eur. J. Immunol., 35: 1342-1346, 2005.
 214. Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Dupor, Jana; Sršen, Suzana; Randić, Ljiljana; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco Julie; Rukavina, Daniel.
 215. Perforin and Fas/FasL Cytolytic Pathways at the Maternal-Fetal Interface. // American Journal of Reproductive Immunology. 54 (2005) , 54; 241-248.
 216. Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Ledee Bataille, Nathalie; Chaouat, Gerard; Rukavina, Daniel: Physiological Role of IL-15 and IL-18 at the Maternal-Fetal Interface. // Chemical Immunology and Allergy. 89 (2005) , 89; 10-25.
 217. Massari, Dražen; Trobonjača, Zlatko; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka. SMS 201-995 enhances the S-phase block induced by 5-fluorouracil in human colorectal cancer line. // Anti-Cancer Drugs. 16 (2005) , 9; 989-996.
 218. Rabot, Magali; Tabiasko, Julie, Polgar, Beata; Aguerre-Girr, Maryse; Berrebi, Alain; Bensussan, Armand; Štrbo, Nataša; Rukavina, Daniel; Le Bouteiller, Philippe: HLA Class I/NK Cell Receptor Interaction in Early Human Decidua basalis: Possible Functional Consequences. // Chemical Immunology and Allergy. 89 (2005), 89; 72-83.
 219. Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Bedenicki, Ivica; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Randić, Ljiljana; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie; Podack, Eckhard R; Rukavina, Daniel: Short term cytolytic mediators expression in decidual lymphocytes is enhanced by IL-15. // American Journal of Reproductive Immunology. (2006), 55: 217-225.
 220. Ravlić Gulan J., Gulan G., Matovinović D., Rukavina D.: A comparison of lymphocyte subpopulations simultaneously on local and systemic level in acute rheumatoid arthritis patients. Collegium Antropologicum, 2005, 29(2):661-669.
 221. Tabiasco J, Rabot M, Aguerre-Girr M, El Costa H, Berrebi A, Parant O, Laskarin G, Juretic K, Bensussan A, Rukavina D, Le Bouteiller P.Related Articles, Links  Human decidual NK cells: unique phenotype and functional properties — a review. Placenta. 2006 Apr;27 Suppl A:S34-9. Epub 2006 Mar 3. Review. Erratum in: Placenta. 2006 Sep-Oct;27(9-10):1034-5.
 222. Strbo N, Laskarin G, Bogovic Crncic T, Juretic Frankovic K, Bedenicki I, Sotosek Tokmadzic V, Randic L, Le Bouteiller P, Tabiasco J, Podack ER, Rukavina D.: Short-term cytolytic mediators’ expression in decidual lymphocytes is enhanced by interleukin-15. Am J Reprod Immunol. 2006 Mar;55(3):217-25.
 223. Srsen-Medancic S., Juretic-Frankovic K., Veljkovic D., Laskarin G., Dupor J. and Rukavina D. Cytolytic and apoptotic signaling pathways at the maternal-fetal interface, in: Handbook: EMBRYO IMPLANTATION: FROM BASICS TO CLINICS, eds. Daniel Rukavina i Gerard Chaouat, ed. Medical Faculty, University of Rijeka, ISBN 953-96970-2-6, 2006, pp. 119-130.
 224. Jakovac H, Grebic D, Mrakovcic-Sutic I, Tomac J, Rukavina D, Radosevic-Stasic B: Endoplasmic Reticulum-resident Heat Shock Protein Gp96 as an Innate sensor of Damage Induced by Tissue Remodelling, Stress and Bacterial Peptidoglycan, (th International Congress of Neuroimmunology, Nagoya (Japan), October 15-19, Monduzzi Editore, Bologna,2006, pp 317-321.
 225. Crncic TB, Laskarin G, Frankovic KJ, Tokmadzic VS, Strbo N, Bedenicki I, Le Bouteiller P, Tabiasco J, Rukavina D.Related Articles, Links  Early pregnancy decidual lymphocytes beside perforin use Fas ligand (FasL) mediated cytotoxicity. J Reprod Immunol. 2007; 73:108-117.
 226. Martinez de la Torre Y, Buracchi C, Borroni EM, Dupor J, Bonecchi R, Nebuloni M, Pasqualini F, Doni A, Lauri E, Agostinis C, Bulla R, Cook DN, Haribabu B, Meroni P, Rukavina D, Vago L, Tedesco F, Vecchi A, Lira SA, Locati M, Mantovani A.: Protection against inflammation- and autoantibody-caused fetal loss by the chemokine decoy receptor D6, Proc Natl Acad Sci U S A. 2007; 104, 7, 2319-2324.
 227. Prpic Massari L, Kastelan M, Laskarin G, Zamolo G, Massari D, Rukavina D: Analysis of perforin expression in peripheral blood and lesions in severe and mild psoriasis, Journal of Dermatological Science, 2007; 47:29-36.
 228. Laskarin G, Kammerer U, Rukavina D, Thomson A, Fernandez N, Blois SM: Antigen presenting cells and materno-fetal tolerance:An emerging role for dendritic cells, American Journal of Reproductive Immunology, 2007; 58: 255-267.
 229. Blois S, Kammerer U, Soto CA, Tometten MC,Shaikly V, Barrientos G,  Jurd R, Rukavina D, Thomson AW, Klapp BF, Fernandez N, Arck P: Dendritic cells: key to fetal tolerance?Biology of Reproduction, 2007; 77:590-598.
 230. Laskarin G, Redzovic A, Rubesa Z, Mantovani A, Allavena P, Haller H, Vlastelic I, Rukavina D:  Decidual Natural Killer Cell Tuning by Autologous Dendritic Cells. American Journal of Reproductive Immunology, 2008; 59: 433-445.
 231. Rukavina D: The history of Reproductive immunology: My Personal view.  American Journal of Reproductive Immunology, 2008; 59: 446-450.
 232. El Costa H, Casemayou A, Aguerre-Girr M, Rabot M, Berrebi A, Parant O, Clouet-Delannoy M, Lombardelli L, Jabrane-Ferrat N, Rukavina D, Bensussan A, Piccinni MP, Le Bouteiller P, Tabiasco J.: Critical and differential roles of NKp46- and NKp30-activating receptors expressed by uterine NK cells in early pregnancy., J Immunol. 2008 Sep 1;181(5):3009-17
 233. Laskarin G, Redzovic A, Medancic SS, Rukavina D.: Regulation of NK-cell function by mucins via antigen-presenting cells. Med Hypotheses. 2010 Dec;75(6):541-3.
 234. Laskarin G, Redzovic A, Vukelic P, Veljkovic D, Gulic T, Haller H, Rukavina D.: Phenotype of NK cells and cytotoxic/apoptotic mediators expression in ectopic pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2010 Nov;64(5):347-58.
 235. Gordana Laskarin, A. Redzovic, I. Vlastelic, H. Haller, S. Srsen Medancic, G. Solinas, D. Rukavina.: Tumor Associated Glycoprotein (TAG-72) is a natural ligand for C-type lectin-like domain that induces anti-inflammatory orientation of early pregnancy decidual CD1a+ dendritic cells. J Reprod Immunol. 2011 Jan;88(1):12-23.
 236. Laskarin G, Persic V, Ruzic A, Miletic B, Rakic M, Samsa DT, Raljevic D, Pejcinovic VP, Miskulin R, Rukavina D. Perforin-Mediated Cytotoxicity in non-ST Elevation Myocardial Infarction. Scand J Immunol. 2011 Aug;74(2):195-204.
 237. Miko E, Halasz M, Jericevic-Mulac B, Wicherek L, Arck P, Arató G, Skret Magierlo J, Rukavina D, Szekeres-Bartho J. Progesterone-induced blocking factor (PIBF) and trophoblast invasiveness.J Reprod Immunol. 2011 Jun;90(1):50-7.
 238. Vujaklija DV, Mulac-Jericevic B, Laskarin G, Dominovic M, Tijanic T, Srsen Medancic S, Rukavina D. Immunoregulation by Cytolytic Pathways, Mucins and Progesterone at the Maternal-Fetal Interface. Advances in Neuroimmune Biology 2011, 2:31-40.
 239. Vujaklija DV, Gulic T, Sucic S, Nagata K, Ogawa K, Laskarin G, Saito S, Haller H, Rukavina D. First Trimester Pregnancy Decidual Natural Killer Cells Contain and Spontaneously Release High Quantities of Granulysin. Am J Reprod Immunol. 2011 May 27. doi: 10.1111/j.1600-0897.2011.01015.x. [Epub ahead of print]
 240. Veljkovic Vujaklija D, Sucic S, Gulic T, Dominovic M, Rukavina D. Cell death mechanisms at the maternal-fetal interface: insights into the role of granulysin. Clin Dev Immunol. 2012;2012:180272. Epub 2011 Sep 8.
 241. Laskarin G., Srsen-Medancic S.,Redzovic, A.,Djuric,D. And Rukavina, D.: Specific ¸Decidual CD14+ cells hamper cognate NK cells proliferation and  cytolytic mediator expression after Mucin1 treatment in vitro. Journal of Reproductive Immunology, 2012, vol. 95: 36-45.
 242. Veljkovic Vujaklija D., Dominovic M., Gulic T., Mahmutefendic H., Haller H., Saito S. and Rukavina D.: Granulysin expression and the interplay of granulysin and perforin at the maternal-fetal interface. J Reprod Immunol. 2013. doi: 10.1016/j.jri.2012.11.003.
 243. Gulic T.,Laskarin G., Redzovic A., Haller H. and Rukavina D. :”The significance of  heat shock protein GP96 and its receptors’  CD91 and Toll Like Receptor 4 expression at the maternal fetal interface”, Am J Reprod Immunol. 2012  (accepted)
 244. Jakovac Grebic D., Grubic-Kezele T., Mrakovcic-Sutic I.,Rukavina D. and Radosevic-Stasic B.: Endoplasmic reticulum resident heat-shock protein-gp96 as morphogenetic and immunoregulatory factor in syngeneic pregnancy, Histology and Histopatology, 2013 (accepted)

Kritički pregledi

 1. Rukavina, D. i Eberhardt, P.: Funkcija kore nadbubrežne žlijezde u fetalnom i neonatalnom razdoblju štakora. Acta Fac. Med. Flumin., 1:117, 1966.
 2. Rukavina, D., Vlahović, Š.: Fetus kao alokalem. Liječnički vjesnik, 95:489-497, 1973.
 3. Sepčić, J., Rukavina, D., Ledić, P., Morović, M.: Trudnoća i multipla skleroza: Prikaz slučaja i analiza imunološke reaktivnosti. Lij. vjesnik, 104:178-180, 1982.
 4. Zaputović, L., Rukavina, D.: Cyclosporin A u eksperimentalnoj i kliničkoj medicini. Lij. vjesnik 108(4):150-155, 1986.
 5. Jonjić, S., Jonjić, N., Rukavina, D.: Perspektiva imunosupresivne terapije monoklonskim protutijelima koja prepoznaju diferencijacijske antigene na T limfocitima. Acta Fac. Med. Flumin. 11(3-4):102-109, 1986.
 6. Cuculić, M., Bakašun, V., Rukavina, D., Sindik, J., Mohar, N., Brnčić-Dabo, N., Cezner, M.: Karakteristike infekcije s LAV/HTLV-III uzročnikom AIDS u naših dvaju bolesnika. Praxis Medici XVII:7- 27, 1986.
 7. Šepić-Grahovac, D., Sepčić, J., Rukavina, D.: Imunologija epilepsija. Liječ. Vjesnik 1989, 111:39-43.
 8. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M. and Rukavina, D.: Immunomodulation by Somatostatin. Period. Biol., 93:131-139, 1991.
 9. Rukavina D. and Gill T.J. III: “Immunobiology and Immunopathology of Early Pregnancy”, Early Pregnancy: Biology and Medicine 3:141-145, 1997.
 10. Rukavina D. i S. Balen Marunić: “Stanični i molekularni mehanizmi citotoksičnosti u odbacivanju alotransplantata”, Acta facultatis, 1997.
 11. Barac-Latas, V., Radošević-Stašić, B., Sepčić, J. Rukavina, D.: Eksperimentalni modeli demijelinizacije” Drugi hrvatski neurološki kongres, Zagreb, 14.-17. svibnja 1997.
 12. Š. Dvornik, B. Radošević-Stašić, Č. Milin, M. Ćuk, Z. Trobonjača, J. Ravlić-Gulan, D. Rukavina: Metabolički aspekti imunološke reakcije, Farmacevtski vestnik, Međunarodni simpozij: Laboratorijska dijagnostika gastroenteroloških bolesti, Atomske toplice, 5. i 6. lipnja 1998, Farm vestn 49:417-424, 1998.
 13. D. Rukavina, N. Štrbo, V. Sotošek, I. Bedenicki, G. Laškarin: Recent Advances in immunology of early pregnancy, Gynaecol. Perinatol. Vol. 7 (2): 77-83, 1998.
 14. Daniel Rukavina, Gordana Laskarin, Natasa Strbo, Vlatka Sotosek, Tatjana Bogovic: Immunobiology of reproduction: Role of uniquely abundant NK cells in the placenta, AMLI Twelfth Annual Meeting and Update in Clinical Immunology, Bethesda, Maryland, USA, July 6-10, 1999, Clinical Immunology Newsletter Vol. 19, No 4/5, 59-61, 1999.
 15. Daniel Rukavina, Sanja Balen Marunić, Larisa Prpić: The role of perforin mediated cytotoxicity in Infections (Vloga s perforinom pogojene citotoksičnosti pri okužbah) , 1st Slovenian Immunology Meeting with international participation-immunology and Clinic III./Immunity in Infection, Medicinski razgledi, 2000; 39; S4; 95-100.
 16. D. Rukavina: Croatia. European funding for reproduction research-A multinational perspective. Nature Medicine Nov;14(11):1223, 2008.
 17. D. Veljkovic Vujaklija, B. Mulac Jericevic, G. Laskarin, M. Dominovic, T. Tijanic, S, Srsen Medancic and D. Rukavina : Immunoregulation by cytolytic pathways, Mucins and Progesteron at the maternal-fetal interface, Advances in Neuroimmune Biology, 2:31-40, 2011.
 18. M. Dominovic and D. Rukavina: Immune cells and cytokines at the maternal-fetal interface, Macedonian Medical Review,  65(2): 73-78, 2011

Poglavlja u knjizi

 1. Rukavina, D., Vlahović, Š.: Imunologija u perinatalnoj dobi. Perinatalni dani 1975, (Izd. Zbor liječnika Hrvatske), Zagreb 1975, str.183-208.
 2. Rukavina, D., Silobrčić, V.,: Materno-fetal relationship and immunological diseases in pregnancy. Proccedings 12th Meeting Organization Gestosis (Dubrovnik, May 18-25, 1980), Excerpta Medica, Amsterdam-Oxford-Princeton 1981, str.115-130.
 3. Rukavina, D., Matejčić, N., Cvitković, P., Singer, Z., Dražančić, A.: Imunologija oplodnje i trudnoće, U: Klinička imunologija u nas, Izd. D. Dekaris i F. Čulo, JAZU, Zagreb, p. 478-491, 1989.
 4. Sepčić, J., Antoneli, L., Apostolski, S., Dskalovska, V, Đorđević, D., Guna, V., Jurjevič, A., Ambič-Butkovič, M., Končan-Vračko, B., Ljapčev, R., Mavra, M., Milokanović, S., Pernov, P., Roskolija, G., Rukavina, D., Šepić-Grahovac, D., Thaller, V. i Willheim, K.: Neurologija, U: Klinička imunologija u nas, Izd. D. Dekaris i F. Čulo, Naprijed, Zagreb, str. 437-447, 1990.
 5. Clark D.A., Rukavina D.: Effects of cytokines, cells and hormones in implantation and early pregnancy. In: Reproductive Immunology. Dondero F., Johnson P.M. (Eds). Raven Press, New York, p. 377-379, 1993.
 6. Radošević-Stašić B., Petković M., Trobonjača Z., Milin Č., Verbanac D., Merlak I., Zelić M., Ravlić J., Barac-Latas V., Ćuk M., Efendić S, Rukavina D. The effects of pharmacological pinealectomy on the regenerating liver and lymphoid morphostatis of hepatectomized rats. In: “Advances in pineal research”. Eds. G.J.M. Maestroni, A. Conti, R.J. Reiter, John Libbey Comp., London, Paris, Rome; Vol. 7: 157-165, 1994.
 7. Rukavina D.: Immunology and EPH gestosis. In: Advances on the pathophysiology of pregnancy. Eds. Kurjak A., Latin V., Ripmann E. CIC Edizioni Int. Todi (Italy), pp. 215-223, 1995.
 8. Rukavina D.: Imunologija trudnoće i perinatalne dobi. U: Ginekologija i perinatologija II (2. izdanje) ur: Kurjak A., Golden Time, Varaždinske Toplice, str. 91-99, 1995.
 9. Rukavina D. and Balen-Marunić S: Perforin mediated natural killer cytotoxicity. Life sciences 1996. Proceedings of the 3rd International Conference, Gozd Martuljek, Slovenija, September 21-26, 1996, pp. 99-101.
 10. Rukavina D., Bedenicki I., Laškarin G., Balen-Marunić S. and Vlastelić I.: Physiology and Pathophysiology of Perforin Mediated Cytotoxicity, IVth Conference of the International Foundation for Pulmonology, Allergology and Immunological Related Disorders (IFPAIRD), Debrecen, Hungary, August 28-29, 1997, pp. 134-139.
 11. V. Barac-Latas, B. Radošević-Stašić i D. Rukavina: Pokusni modeli demijelinizacije u: Pokusni modeli u biomedicini ur. M. Radačić, I. Bašić, D. Eljuga, Medicinska naklada, Zagreb,  2000, str. 123-130.
 12. Rukavina D. and C.B. Coulam: Immunomodulatory analogies between trophoblastic and cancer cells and their hosts. In: Cancer & Pregnancy (in Part II: Comparative aspects of pregnancy development and tumor biology), eds: E.R. Barnea, E. Jauniaux, P.E. Schwartz, Springer-Verlag, London LTD, Publisher, 2001, pp 190-208.
 13. D. Rukavina, N. Štrbo, T. Bogović-Crnčić: Imunologija trudnoće i perinatalne dobi. Ginekologija i Perinatologija, ur. A. Kurjak, treće izdanje, Varaždinske toplice, 2003.
 14. D. Rukavina: Imunologija trudnoće, Porodništvo, Medicinska naklada, u tisku

 

Varia

 1. Vlahović, Š., Rukavina, D., Eberhardt, P.: Istraživanje uvjeta za produženje života tkivnih kalema u odrasla štakora. Pregled naučnih radova (Republički Savjet za naučni rad i Republički fond za naučni rad SRH), knjiga II, Zagreb, 1970, str.310.
 2. Rukavina, D.: Tri desetljeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, Medicina 21:130-131,1985.
 3. Čečuk, Lj., Lapter, V., Marin, S., Rukavina, D., Jerolimov, V., Lacković, Z.: Zdravstveni fakulteti u SR Hrvatskoj i njihov prilog razvoju liječničkih kadrova i medicinske znanosti. Lij. Vjesnik 108(1):6-11, 1986.
 4. Rukavina, D.: Uz prvi broj, Educatio medica, 1:9-13, 1987.
 5. Rukavina, D., Gill III, T.J.: Proceedings of the International Meeting Mechanisms in Local Immunity. Period. Biol., 96: 221, 1994
 6. Rukavina D., Gill III T.J. Mechanisms in Local Immunity, Regional Immunology, Vol 6, 1995.
 7. Rukavina, D., Gill III, T.J.: Proceedings of the International Meeting Mechanisms in Local Immunity. Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, 26-28. September, 1996, Period. Biol., 98: 25, 1996.
 8. Rukavina D.: Professor Slobodan Marin, M.D., Ph.D. (1924-1996), Acta Medica Croatica, 51 (2), 120, 1997.
 9. Rukavina D, Gill III T.J.: Thomas J. Gill III. Inaugural Spiridon Brusina Awardee – 1997., Periodicum Biol., 99(3):445-447, 1997.
 10. Rukavina, D., Gill III, T.J.: Abstract book: Introduction of the International Meeting Mechanisms in Local Immunity. Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, 16-19 rujan, 1998, Period. Biol., 100: 5, 1998.
 11. Rukavina, D: Pismo rektora, U: Prema društvu znanja; Izd. Sv. u Rijeci – Adamić, 2001, str. 7-11
 12. Rukavina, Daniel: Prof. dr. Predrag Eberhardt, Zaslužni hrvatski veterinari, II, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pp. 166-169, 2003.
 13. Rukavina, Daniel: Challenges in approaching European higher education area (EHEA) u: Towards the European University Networks; Trends and challenges in Higher Education. Ur. Greta Pifat-Mrzljak i Neven Žarković, Nakladnik: Hrvatsko-austrijsko društvo u Zagrebu, 30-37, 2004.
 14. D. Rukavina i P. Lučin: Suradnja s hrvatskom dijasporom u zdravstvu i biomedicini (Cooperation with Croatian diaspora in health and biomedicine), Knjiga sažetaka voditelja sekcija, str. 38/43, 2004.
 15. Rukavina, Daniel: Prof. dr. sc. Nikša Pokrajac, Mef.hr, Časopis Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, God. 23, br. 2, str. 45-46, 2004.
 16. D. Rukavina: Uz 50. obljetnicu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, uvodna riječ rektora. U: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1955-2005., Medicinski fakultet Rijeka, str. 9-10, 2005.
 17. B. Radošević-Stašić i D. Rukavina: Kratka povijest razvitka Zavoda za fiziologiju i imunologiju. U: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1955-2005., Medicinski fakultet Rijeka, str. 84-92, 2005.
 18. D. Rukavina: Vizija razvoja biomedicine na Sveučilištu u Rijeci. U: B. Vitale i sur: Četiri stoljeća javnoga zdravstva i biomedicine u Hrvatskoj, Medicinska naklada, 162-168, Zagreb, 2007.
 19. P. Lučin, S. Jonjić, B. Radošević-Stašić and D. Rukavina: Four Decades of Immunology in Rijeka. Immunology in Croatia – 40th anniversary of the Croatian Immunological Society, Period. biol. Vol 110, Suppl 1, 81-95 , 2008.
 20. D. Rukavina: VAP Team Visit: One year after.  In: The visiting Advisors Program, Institutional Transformation through Visitation. Universities project Final Report (1997-2002), Salzburg Seminar. Salzburg, 2003, pp. 76-80.
 21. D. Rukavina: Universitas – 10. Godina u očima drugih, U: Universitas – Prvih 10 godina; Rijeka 2010, str . 50-51
 22. D. Rukavina : Uvodno slovo, Zbornik Petra Strčića, Rijeka 2012.

 

Urednik u knjigama (časopisima)

 1. Immunology of Tissues and Organs, Editors: Rukavina D. and T.J. Gill III, Proceedings of the Meeting Mechanisms in Local Immunity, Opatija, Croatia, September 26-28, 1994, Regional Immunology (Boston), Numbers 5-6, Vol. 6, pp 285-460, 1994.
 2. Proceedings of the Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, Croatia, 26.-28. rujan 1996., Editors: D. Rukavina, T. J. Gill III i D. Dekaris, Periodicum Biologorum Vol 98(4), pp. 413-532, 1996.
 3. Selected Papers from the Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, September 26.-28, 1996, Opatija-Croatia. Editors: D. Rukavina, H.W. Kunz i T.J. Gill III, American Journal of Reproductive Immunology, Vol 38, No 3, pp. 141-234, 1997.
 4. Proceedings of the Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, Croatia, 16.-19. rujan 1998., Editors: D. Rukavina, T. J. Gill III i D. Dekaris, Periodicum Biologorum, Vol. 100, No 4, 403-404, 1998.
 5. Selected Papers from the Fourth International Meeting ” Mechanisms in Local Immunity” , September 16.-19, 1998, Opatija-Croatia. Editors: D. Rukavina, H.W. Kunz i T.J. Gill III, American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 42, No.1., pp. 1-69, July 1999.
 6. Selected Papers from the Fourth International Meeting ” Mechanisms in Local Immunity” , September 16.-19, 1998, Opatija-Croatia. Editors: D. Rukavina, H.W. Kunz i T.J. Gill III, American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 42, No.2., pp. 71-133, August 1999.
 7. Proceedings of the VIII International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, Croatia, July 2-6, 2001., Editors: Daniel Rukavina, David A. Clark and Gerard Chaouat, American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 46, No. 1, pp.5-116, July 2001.
 8. Selected Papers from the VIII International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, Croatia, July 2-6, 2001., Editors: Daniel Rukavina, David A. Clark and Gerard Chaouat, American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 48, No. 2, 4, 5, p.p. 63-117, 191-283, 291-343, 2002.
 9. Proceedings of the first EMBIC summer School: Embryo implantation: from basics to clinics, Editors: Daniel Rukavina and Gerard Chaouat, Handbook for PhD Students, University of Rijeka, Medical Faculty, pp 1-209, 2006.
 10. Special issue from the X International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, Croatia, June 10-14, 2007. Guest editor: Daniel Rukavina, American Journal of Reproductive immunology, Vol. 57, No 6, 2007.
 11. Special issue on NK cells. Eds: Kenneth D. Beaman, Daniel Rukavina, American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 59, No 5, May 2008.
 12. Clinical and Developmental Immunology, Special issue on “Alloreactivity based medical conditions”,  Guest Editors : Vukmanovic, S., Petroff, M.G., Stevensm A.M. and Rukavina. D., 2013.

Rasprave

 1. Rukavina, D.: Uloga i zadaci Sveučilišta u našim uvjetima: Znanost u nas: Kakva, kako, zašto? Otvoreni sastanak HDF-a, 10. travnja 1981, Period.Biol. 83:327-328, 1981.
 2. Rukavina, D., Beleznay, O.: Rasprava na temu: Klinička transplantacija koštane srži (u okviru simpozija “25.obljetnica transplantacijske imunologije u Hrvatskoj”), Lij. Vjesnik, 1981.
 3. Rukavina, D.: Rasprava na simpoziju ” 25. obljetnica transplantacijske imunologije u Hrvatskoj”, Lij. vjesnik, 1981.
 4. Rukavina, D., Diskusija. U: D. Dekaris i sur. Klinička imunologija u nas, JAZU, Zagreb, 1990, stranice: 74, 75, 121, 122, 153, 183, 212, 221, 240, 241, 244, 313, 489, 505, 548, 565.
 5. Rukavina, D. and Gill III J.T.: “Immunology Meetings in Opatija: A Way to Establish Tradition and International Recognition”, Croatian Medical Journal, 38(1):64:66, 1997.

Enciklopedijski članci

 1. Rukavina, D.: Imunologija reprodukcije. Medicinska enciklopedija. II Dopunski svezak, 1986, str.250-252.
 2. Rukavina, D.: Imunologija perinatalne dobi. Medicinska enciklopedija, II Dopunski svezak, 1986,str.486-488.
 3. Sepčić, J. Rukavina, D.,: Demijelinizacijske bolesti: Imunologija demijelinizacijskih bolesti. Medicinska enciklopedija, II Dopunski svezak,1986, str.99-100.

Prijevodi

 1. Guyton: Medicinska fiziologija – Poglavlje 22. Regulacija arterijskog tlaka: II Dugoročna kontrola mehanizmom bubreg – tjelesna tekućina i sistemom renin-angiotenzin;mehanizmi hipertenzije, str.360-380.
 2. Guyton: Medicinska fiziologija – Poglavlje 23. Minutni volumen srca, venski priljev i njihova regulacija, str. 382-401.
 3. Berne M.R. and Levy, M.N.: Physiology – Poglavlje 24. Blood components. II ed. MOSBY Co, St Loms W.T. 1988. (Medicinska naklada, Zagreb, 1993.)
 4. Berne M.R. and Levy, M.N.: Physiology – Poglavlje 25. Homeostasis and blood coagulation. II ed. MOSBY Co, St Loms W.T. 1988. (Medicinska naklada, Zagreb, 1993.)
 5. Berne M.R. and Levy, M.N.: Physiology – Poglavlje 20. Krvni sastojci II ed. MOSBY Co, St Loms W.T. 1988. (Medicinska naklada, Zagreb, 1993.)
 6. Berne M.R. and Levy, M.N.: Physiology – Poglavlje 21. Hemostaza i zgrušavanje krvi II ed. MOSBY Co, St Loms W.T. 1988. (Medicinska naklada, Zagreb, 1993.)
 7. Berne M.R. and Levy, M.N.: Fiziologija – Poglavlje 20. Krvni sastojci , treće izdanje, Ur: Igor Andreis i Nikša Pokrajac (Medicinska naklada, Zagreb, 1996.)
 8. Berne M.R. and Levy, M.N.: Fiziologija – Poglavlje 21. Hemostaza i zgrušavanje krvi , treće izdanje, Ur.: Igor Andreis i Nikša Pokrajac (Medicinska naklada, Zagreb, 1996.)
 9. Robert M. Berne and Matthew N. Levy: Fiziologija kroz prikaze bolesnika, Poglavlje 20: Krvni sastojci, treće izdanje, Medicinska naklada, Zagreb 1997.
 10. Robert M. Berne and Matthew N. Levy: Fiziologija kroz prikaze bolesnika, Poglavlje 21: Hemostaza i zgrušavanje krvi, treće izdanje, Medicinska naklada, Zagreb 1997.
 11. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 13:, Medicinska naklada Zagreb, 1999.
 12. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 19:, Medicinska naklada Zagreb, 1999.
 13. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 20:, Medicinska naklada Zagreb 1999.
 14. T.M. Cox i J. Sinclair: “Molecular Biology in Medicine”; urednici prijevoda S. Jonjić, P. Lučin i dr.: “Molekularna biologija u medicini”, D. Rukavina: Autoimunost u ljudi (pogl. 11), Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
 15. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 13:, Medicinska naklada Zagreb, 2001.
 16. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 19:, Medicinska naklada Zagreb, 2001.
 17. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 20:, Medicinska naklada Zagreb 2001.
 18. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 13:, 10. izd., Medicinska naklada Zagreb, 2003.
 19. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 19:, 10. izd., Medicinska naklada Zagreb, 2003.
 20. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 20:, 10. izd., Medicinska naklada Zagreb 2003.
 21. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 13:, 11. izd., Medicinska naklada Zagreb, 2006.
 22. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 20:, 11. izd., Medicinska naklada Zagreb 2006.
 23. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 13:, 12. izd., Medicinska naklada Zagreb, 2012.
 24. A.C. Guyton & Hall: Medicinska fiziologija, Poglavlje 20:, 12. izd., Medicinska naklada Zagreb, 2012.

Udžbenici (poglavlja)

 1. Jonjić, S., Rukavina, D.: IV Imunost, 3. Odjeljivanje limfocita iz periferne krvi metodom sedimentacije, Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka, Medicinski fakultet Zagreb, str. 96-97.
 2. Jonjić, S., Rukavina, D.: IV Imunost, 4. Odjeljivanje limfocita T i B metodom sedimentacije rozeta. Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka, Medicinski fakultet Zagreb, str. 97-100.
 3. Jonjić, S., Rukavina, D.: IV Imunost, 5. Odjeljivanje limfocitnih subpopulacija metodom imunoadsorpcije. Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka, Medicinski fakultet Zagreb, str. 100-102.
 4. Jonjić, S., Rukavina, D.: IV Imunost, 6. Test jednostrane radijalne imunodifuzije, Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka, Medicinski fakultet Zagreb, str.102-105.
 5. Jonjić, S., Rukavina, D.: IV Imunost, 7. Test imunofouorescencije: a) Indirektna imunofouorescencija. Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka, Medicinski fakultet Zagreb, str. 105
 6. Jonjić, S., Rukavina, D.: IV Imunost, 7. Test imunofouorescencije: b) Direktna imunofluorescencija. Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka, Medicinski fakultet Zagreb, str. 106-107.
 7. Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: V srce. 8.Elektrokardiografija u štakora. Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka, Medicinski fakultet Zagreb, str. 152-157.
 8. Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: VI Cirkulacija. 2. Mjerenje krvnog tlaka u šrakora indirektnom metodom. Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka, Medicinski fakultet Zagreb, str. 174-176.
 9. Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: VI Cirkulacija. 3. regulacija krvnog tlaka u štakora. Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka. Medicinski fakultet Zagreb, str. 176-182.
 10. Cuculić, M., Bakašun, V., Sindik, J., Brnčić-Dabo, N., Rukavina, D., Mohar, N., Cezner, M.: Antitijela na LAV/HTL V-III virus utvrđena u dva bolesnika od sumnjom na AIDS. U: Sindrom stečene imunodeficitarnosti. Ur. Hamza Mujagić i sur., Svjetlost, Sarajevo, 1987, str.137-147.
 11. Silobrčić, V., Rukavina, D.: Imunologija u ginekologiji i opstetriciji. U: A. Kurjak i sur. “Ginekologija i opstetricija”, Naprijed, Zagreb, 1989, str. 553-566.
 12. Matejčić, N. i Rukavina, D.: Imunologija trudnoće, U: Porodništvo (Gl. ur. A. Dražančić), Školska knjiga Zagreb, str. 117-119 1994.
 13. D. Rukavina, B. Radošević-Stašić i P. Lučin: Priručnik za vježbe iz Fiziologije I. dio, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci, ožujak, 1999.
 14. D. Rukavina, B. Radošević-Stašić, P. Lučin i M. Ćuk: Priručnik za vježbe iz Fiziologije, Neurofiziologije i Imunologije, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci, listopad 1999.
 15. D. Rukavina, B. Radošević-Stašić, P. Lučin i M. Ćuk: Priručnik za vježbe iz Fiziologije, Neurofiziologije i Imunologije, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci, ispravljeno i nadopunjeno izdanje 2001.

Sažetci

 1. Rukavina, D., Avdalović, N., Eberhardt, P.: Utjecaj spolnih hormona na eozinopeničku i goukoneogenetsku aktivnost kortizola u normalnih i adrenalektomiranih štakora. Zbornik radova IV Kongresa Jug. društva za fiziologiju, Ljubljana, 27-30. IX 1965., str. 66-67.
 2. Eberhardt, P., Avdalović, N., Rukavina, D.: Dinamički aspekti glikogena u fetalnom i ranom postnatalnom razdoblju štakora. Zbornik radova IV Kongresa Jug. društva za fiziologiju, Ljubljana 27-30. IX 1965. str.84.
 3. Rukavina, D., Radošević, B., Vlahović, Š.: Utjecaj tjelesne težine i starosti unilateralno nefrektomiranih štakora na porast težine bubrega. V Kongres Jug. društva za fiziologiju, Sarajevo 5-7.VI 1967, Zbornik radova, str. 84.
 4. Vlahović, S., Rukavina, D.: Oštećenje bubrega nakon izlaganja rendgenskom zračenju. V Kongres Jug. društva za fiziologiju, Sarajevo, 5-7.VI 1967, Zbornik radova, str. 103.
 5. Vlahović, S., Rukavina, D., Eberhardt, P.: Partial and whole-body X-irradiation effects in rats during compensatory kidney growth. Abstracts 6th Ann. Meeting of European. Soc. for Rad.Biol., Interlaken (Switzerland), 5-8.VI 1968. p.130.
 6. Vlahović, S. i Rukavina, D.: Izbor davaoca među roditeljima za transplantaciju tkiva njihovim potomcima. VI Kongres Jug. društva za fiziologiju, Ohrid, 7-10.IX 1969, Zbornik radova, str.43.
 7. Rukavina, D. i Vlahović, Š.: Facilitacija alokalema koze u mladunčadi senibiliziranih majki. VI Kongres Jug. društva za fiziologiju, Ohrid, 7-10.XI 1969, Zbornik radova, str.44.
 8. Rukavina, D. i Vlahović. Š.: Učinak celularnih i humoralnih antitijela na imunološku reaktivnost mladunčeta. Zbornik radova VII Kongresa Jug. društva za fiziologiju, Beograd,26-30.XI 1971, str.58.
 9. Rukavina, D., A. E. Beer i R. E. Bilingham: Bolest kržljanja inducirana majčinim stanicama. Zbornik radova 8. Kongresa Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija 24-28.IX 1973,str.252.
 10. Jonjić, S. i Rukavina, D.: Prijenos stanica iz fetusa u majku. 9. Kongres JDF, Portorož, 15-19.IX 1975, Izvlecki referatov, str.93.
 11. Matejčić, N., Rukavina, D., Vlahović, Š.: Senzibilizacijski i facilitacijski učinak intrauterinog kalemljenja. 9. Kongres JDF, Portorož, 15-19.IX 1975., Ivlečki referatov, str.146.
 12. Rukavina, D. i Beer, A. E.: Prilog proučavanju prijenosa limfocita iz majke u fetus. 9. Kongres JDF, Portorož, 15-19.IX 1975, Ivlečki referatov. str.205.
 13. Rukavina, D., Beer, A. E., Ivandić, Lj. i Vlahović, S: Izazivanje bolesti kržljanja prijenosom majčinih stanica u nesrodnoj populaciji štakora. 9. Kongresa JDF, Portorož, 15-19.IX, Izvlečki referatov, str.206.
 14. Stašić, J., Rukavina, D. i Vlahović, Š.: Osobine imunog odgovora nakon intrauterine senibilizacije. 9. Kongres JDF, Portorož, 15- 19.IX 1975. Izvlecki referatov, str.223.
 15. Rukavina, D.: Uloga imunološke facilitacije u perinatalnoj dobi. V.Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 10- 14.II 1976. Krtki prikaz saopćenja, str.50.
 16. Rukavina, D., Jonjić, S.: Učinci transplacentarno prenesenih limfocita. V. Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 10-14.II 1976. Kratki prikaz saopćenja,str.51.
 17. Rukavina, D., Vlahović, Š., Stašić, J., Matejčić, N.: Stanična i humoralna imunost nakon intrauterine alogene senibilizacije. V. Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 10-14.II 1976. Kratki prikaz saopćenja,str. 51-52.
 18. Rukavina,D.: Sensitization and facilitation after intrauterine grafting. 3rd European Immunology Meeting (Symposium on Immunology of Reproduction), Copenhagen, 25-27. August 1976. Abstracts, str.122.
 19. Rukavina, D.: Maternally acquired runt disease in outbred rats. 4th European Immunology Meeting Budapest, April 12- 14, 1978, Abstracts, str.64.
 20. Rukavina, D.: Materno-fetal transfer of allogeneic cells in rats: sorting-out process of the most suitable donor. 4th Symp. on Immunology of Reproduction, Varna, Sept.19-22, 1978, Abstracts of Papers, str.126.
 21. Rukavina, D., Jonjić, S: Materno-fetal relationship and transplantation reactivity in the perinatal period of sheep. 4th Int. Symp. on Immunology of Reproduction, Varna, Sept. 19-22, 1978, Abstracts of papers, str.137.
 22. Radošević-Stašić, B., Krišković-Ćuk, M., Rukavina, D.: Kompenzacijski rast bubrega majke i mladih štakora u doba laktacije. Acta Biologiae et medecinae experimentalis (XI Kongres Saveza društva iziologa Jugoslavije – Izvodi, supp.1, str. 374, 1979.
 23. Radošević-Stašić, B., Krišković-Ćuk, M., Rukavina, D.: Ispitivanje mogućnosti prijenosa renotropnih tvari kroz placentu i putem mlijeka. Acta Biol. et Med.Exp. (XI Kongres Saveza društva fiiologa Jugoslavije – Izvodi, suppl.1, str. 376,1979.
 24. Orlić, P., Rukavina, D., Dorić, M., Frančišković, V.: Dinamika kretanja limfocitnih subpopulacija u pacijenata na dijalizi i po transplantaciji bubrega, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaludjerske Bare, 5-9.II 1979, Izvodi saopštenja, str.28.
 25. Radošević-Stašić, B., Rukavina, D: Renotropna aktivnost limfatičkog tkiva. 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaludjerske Bare, 5-9.II 1979. Izvodi saopštenja, str.34
 26. Radošević-Staić, B., Krišković-Ćuk, M., Rukavina, D.: Uloga splenocita u kompenzacijskom rastu bubrega. 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaludjerske Bare, 5-9.II 1979., Izvodi saoptenja, str.34.
 27. Rukavina,D., Matejčić,N., Dorić,M., Staić,J.: Potenciranje imunolokog odgovora trudnoćom. 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaludjerske Bare, 5-9.II 1979. Izvodi saopštenja, str.36.
 28. Sepčić, J., Rukavina, D., Ledić, P., Eberhardt, P., Morović, M.: Imunološki aspekti multiple skleroze. 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaludjerske Bare, 5-9.II 1979. Izvodi saopštenja,str.37.
 29. Orlić, P., Rukavina, D., Frančišković, V.: T limfociti i predviđanje krize odbacivanja transplantiranog bubrega. 1. Kongres “Jugotransplanta”, Opatija 25-27. X 1978, Knjiga sažetaka, str.71.
 30. Rukavina, D., Matejčić, N. and Dorić, M.: Consequences to maternal and offspring reactivity of immunological manoeuvres during pregnancy. 4th Int. Congress of Immunology, Paris, 21-26. VI 1980. Abstracts, Abstract No.16.4.15.
 31. Rukavina, D., Sepčić, J. and Ledić, P.: Multiple sclerosis (MS): Immunological profiles in the bllod and cerebrospinal fluid (CSF). 4th Int. Congress of Immunology, Paris 21-26. VI 1980. Abstracts, Abstract No.18.6.24.
 32. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M. and Rukavina, D.: The role of lymphatic tissue in the compensatory renal growth. Proc. Int. Union Physiol. Sci., vol.XiV (XXVIII Int. Congress, Budapest, 1980) str.654.
 33. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B. and Rukavina, D.: Transmission of renotropic factors across the barriers in the perinatal period of rats. Proc. Int .Union Physiol. Sci., vol.XIV (XXVIII INt.Congress, Budapest, 1980), str.366.
 34. Ribarić, V., Vlahović, V., Gligo, D. and Rukavina, D.: Cell-mediated immunity in patients with acute erpetic eye disease. 7. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Tunis, Oct. 26-29, 1980, Abstracts, VI-08.
 35. Milin, Č., Kirigin, M., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Utjecaj hormona rasta i somatostatina na sadržaj proteina regenerirajućih organa u štakora. VII Kongres kemičara Hrvatske, Zagreb, 16-21.II 1981. Sinopsisi, str.170, 1981.
 36. Rukavina, D., Matejčić, N., Uremović, V., Stašić, J.: Imunološki aspekti reprodukcije. XXV Jubilarna Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, Zbornik radova str. 545-552, 1981.
 37. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Rukvina, D.: Influence of adrenergic blockers and reversion of circadian rhythm on the compensatory renal growth. IV European Colloquium on renal physiology, Prag 14-17.VI 1982. Abstracts p.96.
 38. Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Kirigin, M., Rukavina, D.: Effects of growth hormone and somatostatin on the compenstory renal growth in rats. IV European Colloquium on renal physiology, Prag 14-17.VI 1982., abstracts p.82.
 39. Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Kirigin, M., Rukavina, D.: Utjecaj hormona rasta i somastatina na proteine regenerirajuće jetre štakora. 12. Kongres Saveza društva fiziologa Jugoslavije, Sarajevo 9-12.IX 1982., Zbornik radova p.12-153.
 40. Hinić, V., Kirigin, M., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Utjecaj hormona rasta i somatostatina na fosfolipide regenerirajuće jetre štakora. 12. Kongres Saveza društva fiziologa Jugoslavije, Sarajevo 9-12.IX 1982. Zbornik radova, p.12-154.
 41. Radošević-Stašić, B., Milin, Č., Kirigin, M., Rukavina,D.: Ispitivanje trofičkih svojstava splenocita tretiranih hormonom rasta i somatostatinom. 12. Kongres Saveza društva fiziologa Jugoslavije, Sarajevo 9-12.XI 1982., Zbornik radova, p.12-155.
 42. Polić, L., Rukavina, D., Radošević-Stašić, B: Ispitivanje djelovanja somatostatina na limfatičko tkivo štakora. 12. Kongres Saveza društva fiziologa Jugoslavije, Sarajevo 9-12.XI 1982., Zbornik radova, p.12-156.
 43. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Regeneracija jetre i slezene u subletalno ozračenih parcijalno hepatektormiranih miševa. 12. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Sarajevo 9-12.IX 1982., Zbornik radova, p.6-217.
 44. Eberardt, P., Morović, M., Ledić, D., Haller, H., Rukavina, D.: Nespecifična stanična reaktivnost kod kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa (EAE) u štakora. 12. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Sarajevo 9-12.XI 1982., Zbornik radova, p.7-229.
 45. Jonjić, S. Rukavina, D.: Imunoregulacija stanicama fetalne i neonatalne jetre i slezene. 12. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Sarajevo 9-12.IX 1982., Zbornik radova, p.7-230.
 46. Dorić, M., Rukavina, D., Jonjić, S.: Imunološka reaktivnost u potomaka adoptivno imuniiranih majki. 12. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Sarajevo 9-12.IX 1982., Zbornik radova, p.7- 231.
 47. Kapović, M., Rukavina, D., Matejčić, N.: Senzibilizacijski potencijal fetalnih i adultnih tkiva (“placebo” fetusi) implantiranih u uterus. 12. Kongres Saveza društava iziologije, Sarajevo 9-12.IX 1982., Zbornik radova, p.7-232.
 48. Sepčić, J., Rukavina, D., Dorić, M., Ledić, P., Zaputović, L.: Neke karakteristike sistemskog i lokalnog imuniteta u multiploj sklerozi. 7. Jugoslavenski simpoij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki, p.10-146.
 49. Dobrila, D., Polić, L., Radošević-Stašić, B., Longhino, A., Rukavina, D.: Imunološki aspekti tumora dojke. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki, p.12-176.
 50. Babić, M., Rukavina, D.: Limociti T i limfociti B u krvi i sinovijalnoj tekućini u reumatskim bolestima. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982, Program in izvlečki, p.10-134.
 51. Orlić, P., Kapović, M., Aničić, M., Rukavina, D., Frančišković, V.: Naša iskustva u imunološkom praćenju bolesnika nakon transplantacije bubrega. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki p.7-101.
 52. Rukavina, D.: Kliničko značenje aktivnih T limfocita. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki, p.9-121.
 53. Radošević-Stašić, B., Jonjić, S., Polić, L., Rukavina, D.: Imunološki odgovor štakora u uvjetima farmakološke pinealektomije. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki,p.4-58.
 54. Udović-Širola, M., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Utjecaj anestezije i operativnog zahvata na imunološki status bolesnika. 7.Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki p.4-56.
 55. Polić, L., Rukavina, D., Radošević-Stašić, B.: Učinci somatostatina na limfatičko tkivo i humoralni imunološki odgovor. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982.Program in izvlečki, p.4-49.
 56. Dorić. M., Jonjić, S., Kapović, M., Rukavina, D.: Sistemska i lokalna imunološka reaktivnost u gravidnih ženki štakora. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa. Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki, p.3-43.
 57. Eberhardt, P., Morović, M., Ledić, D., Haller, H., Rukavina, D.: Nespeciična imunološka reaktivnost u štakora sa eksperimentalnim alergijskim encefalomijelitisom (EAE). 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki, p.3-28.
 58. Jonjić, S., Dorić, M., Rukavina, D.: Imunoregulacija fetalnim stanicama: in vitro i in vivo istraživanja. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6,XI 1982. Program in izvlečki p.1- 7.
 59. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Pierpaoli, W., Rukavina, D.: Uloga osovine koštana srž-slezena u regulaciji morfostaze ozračenih miševa. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki, p.1-8.
 60. Vekarić, S., Rukavina, D.: Nedostatnosti staničnog i humuralnog imuniteta u dječjoj dobi. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki, p.10-141.
 61. Gligora, M., Rukavina, D.,: Stanični i humoralni imunitet u Porphyria cutanea tarda (PCT). 7 Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki, p.10-151.
 62. Matejčić, N., Rukavina, D., Uremović, V.: Funkcionalna reaktivnost limfocita u EPH gestozi. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki, p.10-153.
 63. Kapović, M., Rukavina, D., Jonjić, S.: Funkcionalna reaktivnost limfocita u multipara i intrauterino senzibiliziranih ženki štakora. 7. Jugoslavenski simpozij imunologa, Radenci 3-6.XI 1982. Program in izvlečki, p.3-43.
 64. Milin, Č., Kirigin, M., Radošević-Stašić, B., Varljen, J., Hinić, V., Rukavina, D.: Sadržaj proteina i lipida u kompenzacijskom rastu jetre. 6. Kongres medicinskih biokemičara Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem, Split 18.-21.V 1983. Jug. Med. Biokem., S3-17.
 65. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Polić, L., Rukavina, D.: Prenatal and postnatal transfer of factors which influence the compensatory renal growth of rats. 6th Danube Symposium on Nephrology, Opatija 13-16.V 1984. Abstracts V/41.
 66. Polić, L., Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Rukavina, D.: The kidney growth in animals treated with somatostatin. 6th Danube Symposium on Nephrology, Opatija 13-16.V 1984. Abstracts V/42.
 67. Radošević-Stašić, B., Milin, Č., Kirigin, M., Rukavina, D.: Hormonal control of compensatory renal growth. 6th Danube Symposium on Nephrology, Opatija 13-16.V 1984. Abstracts V/43.
 68. Matejčić, N., Rukavina, D., Uremović, V., Radošević-Stašić, B.: Immune aspects of EPH gestosis. 6th Danube Symposium on Nephrology, Opatija 13-16.V 1984. Abstracts V/16.
 69. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Milin, Č., Kirigin, M., Rukavina, D.: Hormonska kontrola procesa regeneracije organa u štakora. 3. Kongres endokrinologa Jugoslavije, Novi Sad 31.V-2.VI 1984.
 70. Radošević-Stašić, B., Polić, L., Jonjić, S., Rukavina, D.: Uloga epifize i diurnalnog ritma u regulaciji imunološkog odgovora štakora. 3. Kongres endokrinologa Jugoslavije, Novi Sad 31.V – 2.VI 1984.
 71. Polić, L., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Imunološka reaktivnost životinja tretiranih somatostatinom. 3. Kongres endokrinologa Jugoslavije, Novi Sad 31.V – 2.VI 1984.
 72. Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Kirigin, M., Hinić, V., Rukavina, D.: Somatostatin as a modificator of the proteins and phospholipids in the regenerating liver of rats. 16th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Moskva 25-30.VI 1984. Abstracts, Posters XX-045.
 73. Radošević-Stašić, B., Polić, L., Rukavina, D.: Somatostatin as a modificator of immune response in mice. 6th European Immunology Meeting, Interlaken, 3-8. September 1984.
 74. Vekarić, S., Rukavina, D.: Učestale infekcije dišnih putova u djece sa izoliranim IgA deficitom. VII Kongres alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije, Herceg Novi 4-6.X 1984.
 75. Babić, M., Rukavina, D.: Praćenje staničnog i humoralnog imuniteta u sinovijalnoj tekućini u bolesnika s reumatoidnim artritisom (RA). I Jugoslavensko-sovjetski reumatološki dani u okviru Jugoslavensko-sovjetskih medicinskih dana, Ljubljana, listopad 1984.
 76. Radošević-Stašić, B., Rukavina, D., Polić, L., Efendić, S.: The role of somatostatin in the antibody and cell mediated immune response. First International Workshop on Neuroimmunomodulation, Bethesda, 28-30. November 1984.
 77. Radošević-Stašić, B., Polić, L., Rukavina, D.: Pineal gland and immune response. First International Workshop on Neuroimmunomodulation, Bethesda, 28-30. November 1984.
 78. Polić, L., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: The survival of allogeneic tumor transplant in mice treated with somatostatin. XIII Kongres Saveza drutava fiziologa Jugoslavije, Skopje 18-21.IX 1985. Abstracts 192.
 79. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Activation o immune system by partial hepatectomy and the role o the spleen in the compensatory liver growth. XIII Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Skopje 18-21.IX 1985. Abstracts 193.
 80. Kapović, M., Rukvina, D.: Cellular reactivity after intrauterine and orthotopic skin graft sensitization in rat. XIII Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Skopje 18-21.IX 1985. Abstracts 235.
 81. Morović, M., Dujella, J., Rukavina, D., Eberhardt, P., Haller, H., Ledić, D.: Development of inflammatory demyelinating lesions in rats with chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis. XIII Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Skopje 18-21.IX 1985. Abstracts 86.
 82. Polić, L., Radošević-Stašić, B., Efendić, S., Rukavina, D.: Modulation of cellular and humoral immunity by somatostatin in mice and rats. 7th European Immunology Meeting, Jerusalem, Sept.8-13. 1985. Abstracts p.15.
 83. Rukavina, D., Kapović, M., Jonjić, S.: Maternal alloreactivity during gestation and postpartum. Sixth International Symposium on Immunology of Reproduction, Varna, Bulgaria, May 30-June 2, 1985, Abstracts 191, Am. J. Reprod. Immunol. Microbiol. 7(2) 1985.
 84. Dorić, M., Rukavina, D.: Allogeneic reactivity of maternal lymphoid cells during gestation. Sixth International Symposium on Immunology of Reproduction, Varna, Bulgaria, May 30. June 2, 1985, Abstracts 182, Am. J. Reprod. Immunol. Microbiol. 7(2) 1985.
 85. Dorić, M., Rukavina, D.: Responsiveness to Concanavalin A of maternal lymphoid cells during gestation. Sixth International Symposium on Immunology of Reproduction, Varna, Bulgaria, May 30. June 2, 1985, Abstracts 183, Am. J Reprod. Immunol. Microbiol. 7(2) 1985.
 86. Antonelli, L., Šepić-Grahovac, D., Rudež, J., Sepčić, J., Ledić, P., Rukavina, D.: Reumatski imunoglobulini u oboljelih od multiple skleroze. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R19-7, str.42.
 87. Babić, M., Rukavina, D.: Poremećaji imuniteta u bolesnika sa Reiterovom bolešću. 1.Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R2-10, str.44.
 88. Jonjić, N., Jonjić, S., Batinić, Š., Rukavina, D.: Primjena protutijela u imunohistološkoj studiji limfatičkog sustava svinje. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R8-14, str.46.
 89. Beleznay, O., Rukavina, D.: Sklonost infekcijama u novorođenčadi i dojenčadi sa deficitom aktivnih T limfocita. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka S5-15, str.46.
 90. Čubranić, M., Marin, S., Rukavina, D.: Značenje imunoloških mehaniama u patogenezi sarkoidoze. 1. Kongres imunologa Jugoslavije Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R13-43, str.60.
 91. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Pavelić, J., Vitale, B., Rukavina, D.: Međuovisnost regeneracije jetrnjeg i limfohematopoetskog tkiva u subletalno ozračenih miševa. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985., Knjiga sažetaka R3-45, str.62.
 92. Dobrila, F., Polić, L., Radošević-Stašić, B., Pavlović, I., Rukavina, D.: Imunološki aspekti tumora dojke. 1.Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R-19-55, str.68.
 93. Dorić, M., Rukvina, D.: Promjene u imunološkoj reaktivnosti tijekom trudnoće u miša, 1.Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25X 1985. Knjiga sažetaka R16-58, str.70.
 94. Jonjić, S., Vujklija-Stipanović, K., Fućak, M., Kapović, M., Crnić, M., Matić-Glažar, Đ., Rukavina, D.: Imunološka reaktivnost limfocita u pacijenata s dugoročno funkcionirajućim transplantatom bubrega. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka S6-73, str. 76.
 95. Haller, H., Ledić, D., Rukavina, D., Morović, M., Eberhardt, P., Rossini, D.: Supresija i facilitacija kliničke slike kroničnog relapsirajućeg experimentalnog alergijskog encefalomijelitisa (CR-EAE) u štakora. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21- 25X 1985. Knjiga sažetaka S3-84. str.82.
 96. Jonjić, N., Jonjić, S., Rukavina, D.: Imunohistološko istraživanje odbacivanja alogeničkog i ksenogeničkog transplantata primjenom monoklonskih antitijela u imunoperoksidaza tehnici. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R20-101, str.92.
 97. Kapović, M., Nemarnik, J., Rukavina, D.: Dinamika stanične imunosti u intrauterino senzibiliziranih ženki štakora. 1. Kongres imunologa jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R16- 114, str.98.
 98. Ledić, D., Haller, H., Morović, M., Eberhardt, P., Rukavina, D.: Kronični relapsirajući EAE i korelacija kliničke slike sa kožnim reakcijama preosjetljivosti. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R10-143. str.114.
 99. Cuculić, M., Malnar, D., Dorić, M., Cezner, M., Rukavina, D.: Imunološka reaktivnost u ljudi inficiranih Trihinelom Spiralis. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R13-154, str.120.
 100. Manestar, D., Matutinović, T., Jonjić, S., Rukavina, D., Gjuraj, C.: Imunološka reaktivnost stanica Waldeyerovog prstena. 1. Kongres imunologa Jugoslavije,Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R8-155, str.120.
 101. Marin, S., Čubranić, M., Rukavina, D.: Lokalni i sistemski imunitet u intersticijalnih bolesti pluća. 1.Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka S5-158. str.122.
 102. Matejčić, N., Rukavina, D.: Poremećaj imunološke ravnoteže u odnosima majka-fetus. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R16-165, str.126.
 103. Dujella, J., Morović, M., Eberhardt, P., Rukavina. D., Haller, H.: Doprinos pitanju komparabilnosti kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa (CR-EAE) i multiple skleroze (MS). 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R10-186, str.136.
 104. Orlić, P., Jonjić, S., Matić-Glažar, Đ., Gržetić, M., Zec, J., Rukavina, D.: Imunološki status bolesniha s transplantiranim bubregom tijekom imunosupresivne terapije ciklosporinom. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R20- 195., str. 142.
 105. Udović-Širola, M. Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Dinamika sekundarne GVHR u miševa injiciranih splenocitima donora tretiranih somatostatinom i/ili Lyt 1.2 monoklonskim antitijelima 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka S6-213, str.150.
 106. Radošević-Stašić, B., Polić, L., Rukavina, D.: Cirkardijarne vrijacije u imunološkom odgovoru izazvane kemijskom simpatektomijom u štakora. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R1-226, str.156.
 107. Rožmanić, J., Gligora, M., Rukavina, D., Miletić, V.: Angiodema hereditarium: Genealoško-imunološki prikaz. 1. Kongres imunologa Jugoslvije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R7-236, str.162.
 108. Rukavina, D.: Imunološke interakcije u trudnoći. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka P-238A, str.164.
 109. Beleznay, O., Sabolić, J., Rukavina, D.: Teška imunološka nedostatnost: Klinička, imunološka, genetička i patohistološka slika. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R14-240, str.164.
 110. Stašić, A., Manestar, D., Kovačević, M., Žuža, B., Dorić, M., Rukavina, D.: Imunološko praćenje pacijenata sa tumorom u području glave i vrata. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 19885. Knjiga sažetaka R19-264, str.178.
 111. Šepić-Grahovac, D., Antonelli, L., Sepčić, J., Ledić, P., Rukavina, D.: Humoralna imunost epileptičara. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R6-269, str.180.
 112. Tofoski, J.,Jurukovski, J.,Rukavina, D., Gill III, J.T., Spiroski, M., Lekovski, G.: Efekti imunizacije bremene žene toksoidom tetanusa. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X1985. Knjiga sažetaka R16-278, str.186.
 113. Radošević-Stašić, B., Udović-Širola, M., Polić, L., Rukavina, D.: Učinci izoliranog i kombiniranog djelovanja halotanske anestezije i operativnog stresa na imunološki odgovor u miševa. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21.25.X 1985. Knjiga sažetaka S2-283, str.188.
 114. Vekarić, S., Rukavina, D.: Limfociti T i limfociti B u zdrave djece i djece s imunološkim nedostatnostima. 1.Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka R14-286, str.190.
 115. Vujaklija-Stipanović, K., Dorić, M., Crnić-Martinović, M., Fućak, M., Jonjić, S., Ćuk, M., Polić, L., Šepić, A., Rukavina, D.: Promjene u reaktivnosti prema alogeničkim stanicama donora u pacijenata s dugoročno funkcionirajućim transplantatom bubrega. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka, R20-299, str.196.
 116. Zaputović, L., Rukavina, D.: Analiza imunosupresivne aktivnosti ciklosporina na modelu kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa u štakora. 1.Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija, 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka. R10-310, str.202.
 117. Zec, L., Orlić, P., Matić-Glažar, Đ., Dimec, D., Velčić, G., Zelić,;., Uravić, M., Vukas, D., Čohar, F., Vujaklija-Stipanović, K., Miculinić, E., Crnić, M., Rukavina, D., Šepić, A.: 14 godina transplantacije bubrega u Rijeci,. 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21-25.X 1985. Knjiga sažetaka S6-310 A. str.202.
 118. Sepčić, J., Rukavina, D.: Neuroimmunology.. 25. International Neuropsychiatric “Gerald Grinschgl” Symposium Pula, 1985. Knjiga referata, str.125. Abs. II/37.
 119. Sepčić, J., Rukavina, D., Korolija, Z., Mesaroš, E.: Epidemiology of Huntington’s disease in Rijeka region, Yugoslavia. J. Neurology, Abstracts of XIIIth World Congress of Neurology, Hamburg, september 1985. Suppl. Vol.232, 1985, p.86.abs 06.13.01.
 120. Antonelli, L., Šepić-Grahovac, D., Rudež, J., Sepčić, J., Ledić, P., Rukavina, D.: Serumski imunoglobulini u oboljelih od multiple skleroze. Prvi kongres imunologa Jugoslavije,Opatija, 21-25.X 1985. Sažetak 7 (R12) Knjiga sažetaka, str.42.
 121. Radoševi-Stašić, B., Polić, L., Rukavina, D.: Role of the sympathetic nervous system in the formation of circadian rytms in immune response. Second International Workshop on Neuroimmunomodulation, Dubrovnik, 1-6.XI 1986. Abstracts 53.
 122. .Polić, L., Radošević-Stašić, B., Efendić, S., Rukavina, D.: Stress-induced change of the allogeneic tumor growth and their modulation by somatostatin. Second International Workshop on Neuroimmunomodulation, Dubrovnik 1-6.XI 1986. Abstract 142.
 123. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Milin, Č., Kirigin, M., Rukavina, D.: Lymphoid system as a regulator of morphostasis and hormonal modulation of these functions. Second International Workshop on Neuroimmunomodulation, Dubrovnik 1-6.XI 1986. Abstract 118.
 124. Jonjić, S., Dorić, M., Kapović, M., Rukavina, D.: Do allopregnant mice mount specific suppressor cell activity? J. Reprod. Immunol., supp.June 1986. p.174 (3rd International Congress of Reproductive Immunology, Toronto, Canada, 1-5. July 1986.).
 125. Rukavina, D., Vujaklija-Stipanović, K., Jonjić, S., Dorić, M.: Immune competence in long-term renal allograft recipients. 6th International Congress of Immunology, Book of abstracts p.719, Toronto, Canada, 6-11.July 1986.
 126. Antonelli, L., Sepčić, J., Šepić-Grahovc, D., Rukavina, D.: Hepatitis A and B markers in multiple sclerosis patients. International Congress virology and immunology in multiple sclerosis: rationale for therapy. December 9-11, 1986. Abstracts, p.52.
 127. Sepčić, J., Antonelli, L., Rudež, J., Rukavina, D.: Antigen histocompatibility (HLA) in multiple sclerosis patients from Gorski Kotar, Croatia, Yugoslavia. Proceedings of the International Congress, Milano, Dec. 9.-11.- 1986.
 128. Radošević-Stašić, B., Jonjić, S., Ćuk, M., Šegon, M., Rukavina,D.: Inducible expression of class II MHC antigens in the regenerating liver of rats. 18th FEBS Meeting, Ljubljana, June 28-July 3, 1987, p.243.
 129. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Verbanec, D., Ćuk, M., Varljen, J., Kirigin, M., Rukavina, D.: Temporal varitions in the kinetics of compensaatory liver growth in mice. 18th FEBS Meeting, Ljubljana, June 28-July 3, 1987, p.243.
 130. Beleznay, O., Rukvina, D.: Imunološke nedostatnosti novorođenčadi i dojenčadi. Diseminiran sa Zbornikom radova V seminara za liječnike Jugoslavenske pedijatrijske proljetne škole, Split, 1987.
 131. Vekarić, S., Rukavina, D.: Lymphocytes subpopulations monitoring in children with allergies subjected to immunotherapy. Eight European Immunology Meeting Zagreb, August 30-Sept.5.1987.
 132. Jonjić, N., Manestar, D., Dorić, M., Jonjić, S., Matutinović, T., Rukavina, D.: Characterization of tonsillar lymphocytes in patiens undergoing tonsillectomy. Eight European Immunology Meeting, Zagreb, August 30.Sept.5, 1987.
 133. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M, Stojanov, L., Župan, G., Trobonjača, Z., Salamon, R., Simonić, A., Rukavina, D.: Modulation of immune response produced by the damage of cholinergic projections to neocortex in rats. Eight European Immunology Meeting, Zagreb, August 30-Sept.5. 1987.
 134. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Pavelić, J., Vitale, B., Rukavina, D.: Immunoregulatory potential of regenerating liver in mice. Eight European Immunology Meeting, Zagreb, August 30 Sept.5. 1987.
 135. Lučin, P., Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Muškardin, D., Raguz, M., Rukavina, D.: Morhpogenetic and immunoregulatory role of spleen and syngeneic splenocytes from hepatectomized donors. Eight European Immunology Meeting, Zagreb, August 30-Sept.5. 1987.
 136. Šuša, M., Radošević-Stašić, B., Šegon, M., Rukavina, D.: In vitro and in vivo activation of syngeneic splenocytes by the liver cells obtained from the hepatectomized donors. Eight European Immunology Meeting, Zagreb, August 30-Sept.5, 1987.
 137. Stojanov, L., Radošević-Stašić, B., Efendić, S., Rukavina, D.: Immunomodulatory potential of somatostatin provoked by the depletion of growth hormone and by the direct effect on lymphoid cells. Eight European Immunology Meeting, Zagreb, August 30- Sept.5. 1987.
 138. Šegon, M., Radošević-Stašić, B., Jonjić, N., Ćuk, M., Šuša, M., Jonjić, S., Rukavina, D.: The role of class II MHC molecules in the regulation of normal growth. Eight European Immunology Meeting, Zagreb, August.30-Sept.5. 1987.
 139. Ledić, D., Haller, H., Morović, M., Rukavina, D.: Cellular immunologic derangements in chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis: Eight European Immunology Meeting, Zagreb, August 30-Sept.5. 1987.
 140. Haller, H., Morović, M., Ledić, D., Rukavina, D.: Susceptibility to active reinduction of experimental allergic encephalomylitis in rats: Effects of nonspecific immunomodulation. Eight European Immunology Meeting, Zagreb, August 30-Sept.5, 1987.
 141. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Šegon, M., Šuša, M., Lučin, P., Jonjić, S., Rukavina, D.: Activation of lymphoid system during the reparatory growth and the role of class II MHC molecules in these events. Simpozij iz stanične patologije, Moskva, 24-28.11. 1987.
 142. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Šegon, M., Šuša, M., Jonjić, S., Jonjić, N., Lučin, P., Rukavina, D.: Immunological control of compensatory organ growth. 1st International Congress on the immune consequences of trauma,snock and sepsis, Munchen, 3.-5.III 1988.
 143. Udović-Širola, M., Radošević-Stašić, B:, Stojanov, L., Matanić-Manestar., Rukavina, D.: The effect of anaesthesia and surgery on the immunologic responsiveness of humans and mice 1st International Congress on the immune consequences of trauma, snock and sepsis, Muncen, 3-5.III 1988.
 144. Vekarić, S., Rukavina, D., Ćuk, M.: Dinamika limfocitnih subpopulacija u djece tijekom specifične imunoterapije. Pedijatrijski dani, Lošinj, 20.-21.V 1988.
 145. Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Varljen, J., Verbanac, D., Laginja, J., Ćuk, M., Kirigin, M., Rukavina, D.: Circadian fluctuation in plasma proteins and albumins during the compensatory liver growth in mice. 7th Balkan Biochemical and Biophysical days. Dubrovnik, 27.-29.IV 1988, Progamme and abstracts p.50.
 146. Radošević-Stašić, B., Šuša, M., Šegon, M., Ćuk, M., Jonjić, N., Rukavina, D.: Signs of “autoimmunity” in the regenerating liver of mice and the role of Ia molecules in the syngeneic MLR. IX European Immunology meeting, Roma, Italy, Sept. 14.-17., 1988, Abstracts W 30-41.
 147. Udović-Širola, M., Radošević-Stašić, B., Stojanov, L., Ćuk, M., Ribarić, Lj., Rukavina, D.: Comparison between the immunosuppressive properties of anaesthetics and operative stress in clinical and experimental condition. IX European Immunology Meeting, Roma, Italy, Sept. 14.-17., 1988, Abstracts W 30-41.
 148. Vekarić, S., Rukavina, D., Ćuk, M.,: Imunološka reaktivnost dijece prije i poslije imunoterapije. VIII Kongres alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije, Novi Sad 11.-15.X 1988.
 149. Sepčić, J., Antonelli, L, Materljan, E., Rukavina, D.: Multiple sclerosis cluster in Gorski Kotar, Croatia, Yugoslavia. International MS Conference. Scientific meeting “An update on multiple sclerosis” sponsored by IFMSS/ECTRIMS, Rome,september 14-17,1988, Abstract book, IV/4.
 150. Sepčić, J., Matejčić, N., Rukavina, D.,Materljan, E., Morović, M., Šepić-Grahovac, D.: Od neuroepidemiologije do neuroimunologije: plodnost i multipla skleroza. VIII Kongres neurologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad,7-11.XI 1988. Zbornik sažetaka str.210.
 151. Ćuk, M., Milin, Č., Lučin,P., Mrakovčić,I., Barac-Latas, V., Petković, M., Muhvić, D., Verbanac, D., Radošević-Stašić, B., Rukavina,D.: Promjena limfoidne homeostaze i inhibicija regeneracije jetre izazvana sandostatinom. 2.Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja, 29.5.-2.6.1989., Knjiga sažetaka, Program, 1.33. R 2.
 152. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Mrakovčić, I., Petković, M., Barac-Latas, V., Muhvić, D., Lučin, P., Rukavina, D.: Imunosupresija izazvana alotanskom anestezijom i/ili operativnim stresom. Susreti farmakologa, Rijeka, 1989, Sažeci izlaganja str.31.
 153. Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Milin, Č., Verbanac, D., Mrakovičić, I., Barac-Latas, V., Muhvić,D., Petković, M., Lučin, P., Kirigin, M., Rukavina, D.: Promjene kompenzacijskog rasta jetre i limfoidne homeostaze izazvane Sandostatinom. Susreti farmakolog, Rijeka, Sažeci izlaganja, str.40.
 154. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Župan, G., Mrakovčić, I., Trobonjača, Z., Salamon, R., Stojanov, L., Simonić, A., Rukavina, D.: Imunološke posljedice oštećenja nucleus basalis u štakora. Susreti farmakologa, Rijeka, 1989., Sažeci izlaganja str.56.
 155. Ćuk, M., Lučin,P., Petković, M., Mrakovčić, I., Barac-Latas, V., Muhvić, D., ortian, B., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Role of prostaglandins (PGs) in the maintanance of lymphohematopoietic homeostasis in mice. 19th Meeting of the Federation of European biochemical societies, Rome, July 2.-7.1989. Abstract book, MO 478.
 156. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Mrakovčić, I., Stojanov, L., Šuša, M., Župan, G., Simonić, A., Rukavina, D.: Immunological consequences of the bilateral nucleus basalis lesions in rats. 19th Meeting of the Federation of European biochemical societies, Rome, July 2.-7.1989., Abstract book, MO 496.
 157. Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Verbanec, D., Ćuk, M., Varljen, J., Rukavina, D., Kirigin, M.: Indomethacin induced changes of hepatic nucleic acids and proteins during the liver regeneration in mice. 19th Meeting of the Federation of European biochemical societies, Rome, July 2.-7.1989., Abstract book, TH 243.
 158. Kirigin, M., Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Varljen, J., Ćuk, M., Verbanec, D., Rukavina, D.: Somatostatin as a modificator of hepatic tissue components and serum proteins in partially hepatectomized mice. 19th Meeting of the federation of European biochemical societies, Rome, July 2-7.1989, Abstract book, TH 244.
 159. Verbanec, D., Radošević-Stašić, B., Milin, Ć., Ćuk, M., Varljen, J., Laginja, J., Rukavina, D., Kirigin, M.: Changes of serum proteins in partially hepatectomized and intact mice induced by prostaglandins synthesis inhibition. 19th Meeting of the federation of European biochemical societies, Rome, July 2.-7.1989, Abstract book, TH 245.
 160. Ćuk, M:, Milin, Č., Lučin, P., Mrakovčić, I., Barac-Latas, V., Petković, M., Muhvić, D., Verbanac, D., Radošević-Stašić, V., Rukavina, D.: Promjene limfoidne homeostaze i inhibicija regeneracije jetre izazvana Sandostatinom. 2.Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 1989, Knjiga sažetaka, Program 1.33 R 2.
 161. . Rukavina, D., Kapović, M.: Alloreactivity during pregnancy in rats. J. Reprod. Immunol., Supplement, pp.217, 1989. Int. Congress of Reprod. Immunol., Kiel 26-29.July 1989.
 162. Jonjić, S., Karboun, A. T., Šuša, M., Lučin, P., Rukavina, D.: The role of CD4+ and CD8+ T-cells subsets in the rejection of tumor allograft. IX Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije s međunarodnim učešćem, Beograd, Septembar 20-24,1988. Zbornik rezimea 2.7, str.41.
 163. Šuša, M., Radošević-Stašić, B., Šegon, M., Rukavina, D.: In vitro activation of syngeneic splenocytes by regenerating liver cells. IX Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije s međunarodnim učešćem, Beograd, Septembar 20-24,1988, Zbornik rezimea 2.8, str.41.
 164. Šegon, M., Radošević-Stašić, B., Jonjić, S., Ćuk, M., Jonjić, N., Šuša, M., Rukavina, D.: Tissue distribution and estimation of Ia antigens induced by partial hepatectomy in regenerating liver. IX Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije s međunarodnim učešćem, Beograd, Septembar 20-24, 1988. Zbornik rezimea 2.9, str.42.
 165. Rukavina, D., Stojanov, L., Radošević-Stašić, B.: Immunoregulatory effects of somatostatin. IX Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije s međunarodnim, učešćem Beograd Septembar 20-24,1988. Zbornik rezimea 2.18, str.46.
 166. Kapović, M., Rukavina, D.: Physiological importance of the local immunological reactivity in allogeneic pregnancy in rats. IX Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije s međunarodnim učešćem, Beograd, Septembar 20-24, 1988, Zbornik Rezimea 2.19, str.47.
 167. Ćuk, M., Lučin, P., Šegon, M., Hortian, B., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D: Effect of Indomethacin on the proliferative activity of lymphohematopoetic tissue in mice. IX Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije s međunarodnim učešćem, Beograd, Septembar 20-24.1988, Zbornik rezimea 2.29, str.52.
 168. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Stojanov, L., Salamon, R., Trobonjača, Z., Župan, G., Šuša, M., Mrakovčić, I., Simonić, A., Rukavina, D.: Immunological effects of nucleus basalis lesions in the rat. IX Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije s međunarodnim učešćem, Beograd, Septembar 20-24.1988, Zbornik rezimea 2.36, str.55.
 169. Karboun, A. T., Jonjić, S., Jonjić, N., Lučin, P., Rukavina, D.: CD8+ T cells are required for resistence to secondary sarcoma graft challenge. 3rd Int. MoBBEL Meeting, Malinska, September 20- 24.1988, Proceedings of MoBBEL, p.155.
 170. Šegon, M., Radošević-Stašić, B., Jonjić, S., Ćuk, M., Jonjić, N., Šuša, M., Rukavina, D.: Inducible expression of class II MHC molecules in regenerating liver of rats and mice challenge. 3rd. Int. MoBBEL Meeting, Malinska, September 20-24.1988. Proceedings of MoBBEL, p.161.
 171. Jonjić, S., Pavić, I., Lučin, P., Rukavina, D.: Selektivna uloga CD4+ i CD8+ limfocita T u kontroli virusne infekcije. 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.05.-2.06.1989., Knjiga sažetaka, 1-9P.
 172. Lučin, P., Jonjić, S., Crnković, I., Rukavina, D.: Učinak deplecije CD4+ i CD8+ limfocita T na razvoj dijabetesa induciranog malim dozama streptozotocina u CBA miševa. 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.05-2.06.1989, Knjiga sažetaka 10-4p.
 173. Jonjić, S., Lučin, P., Pavić, I., Šuša, M., Gudelj, L., Rukavina, D.: Proizvodnja i karakterizacija monoklonskih protutijela na antigene ljudskih limfocita. Produkcija stabilnih hibridoma linija i njihova primarna karakterizacija. 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.05.-2.06.1989., Knjiga sažetaka, 11-8 R1.
 174. Jonjić, N., Lučin, K., Jonjić, S., Scnurer, T., Čulo, F., Rukavina, D.: Imunost prema ponovljenom transplantatu singeničnog tumora ovisna je o prisustvu i CD4+ i CD8+ limfocita T. 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.05.- 2.06.1989., Knjiga sažetaka 13-10 R1.
 175. Matejčić, N., Haller, H., Gudelj, L., Petrović, O., Randić, Lj., Rukavina, D.: Supresorska aktivnost humanih decidualnih stanica. 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.05.-2.o6.1989., Knjiga sažetaka 1.4 P.
 176. Kapović, M., Rukavina, D.: Aloreaktivnost i omjer CD4+/CD8+ stanica u različitim fazama trudnoće ženki štakora. 2.Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.05.-2.o6.1989. Knjiga sažetaka 3.1 R1.
 177. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Mrakovčić, I., Petković, M., Lučin, P., Muhvić, D., Barac-Latas, V., Rukavina, D.: Imunosupresivni učinci halotanske anestezije u miša. 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.05.-2.06. 1989. Knjiga sažetaka 8.5 R1.
 178. Stašić, J., Jonjić, S., Pugel, E., Sabolić, J., Jonjić, N., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Ekspresija HLA-DR antigena u cervikalnim intraepitelijalnim neoplastičkim (CIN) lezijama. 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.05.-2.06.1989. Knjiga sažetaka 13.28 R2.
 179. Rukavina, D., Vujaklija-Stipanović, K., Šuša, M., Crnić-Martinović, M., Fučak, M.: Specifično potiskivanje MLR odgovara u pacijenata tretiranih donor specifičnim transfuzijama. 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.05.-2.06.1989. Knjiga sažetaka 14.3 P.
 180. Rukavina, D., Kapović, M.: Alloreactivity during pregnancy in rats. J. Reprod. Immunol., Suppl., pp.217, 1989. Int. Congress of Reprod. Immunol., Kiel, 26.-29. July 1989.
 181. Rukavina, D., Radošević-Stašić, B., Stojanov, L., Efendić, S.: In vivo and in vitro immunoregulation by somatostatin. 7th International Congress of Immunology, Berlin, July 30.-August 5, 1989.
 182. Jonjić, S., Jonjić, N., Lučin, K., Rukavina, D.: CD8+ T cells are required for resistence to secondary sarcoma graft challenge. 7th International Congress of Immunology, Berlin, July 30-August 5, 1989.
 183. Muhvić, D., Pugel, E., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D., Sepčić, J. and Efendić, S.: Modulation of experimental allergic encephalomyelitis by somatostatin. 1st Intern. Congress ISNIM (4th International Workshop on Neuroimmunomodulation), Florence, Italy, May 23-26, 1990, Abstracts 250, p.340.
 184. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Mrakovčić-Šutić, I., Trobonjača, Z., Latas- Barac, V., Muhvić, D., Petković, M., Lučin, P. and Rukavina, D.: Attempts for the correction of immunosuppression induced by halothane anesthesia andoperative stress. 1st International Congress ISNIM (4th International Workshop on Neuro- immunomodulation), Florence, Italy, May 23-26, 1990, Abstracts 420, p.556.
 185. Jonjić, S., Lučin, P., Pavić, I. and U.H. Koszinowski: Cytomegalovirus infection in CD8+ T lymphocyte subset deficiency. Frühjahrstagung der Sektion Virologie der DGHM, Ulm 21-24.März 1990, p.118.
 186. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Mrakovčić-Šutić, I., Barac-Latas, V., Trobonjača, Z., Milin, Č., Verbanac, D., Kirigin, M. and Rukavina, D.: Immunosuppressive and hepatotoxic effects of halothane anesthesia in mice. 9th Regional Meeting of Biochemists, Biophysics and Biotechnologists, Opatija, 28-30. Marz, 1990, Programm and abstracts 37, p.44.
 187. . Milin, Č., Ćuk, M., Verbanac, D., Varljen, J., Mrakovčić, I., Barac-Latas, V., Muhvić, D., Petković, M., Radošević-Stašić, B., Kirigin, M. and Rukavina, D.: Somatostatin induced changes of compensatory liver growth and lymphoid homeostasis in mice. 9th Regional Meeting of Biochemists, Biophysics and Biotechnologists, Opatija, 28-30.Marz 1990, Programm and abstracts 38, p.46.
 188. Verbanac, D., Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Varljen, J., Pantović, R., Rukavina, D. and Kirigin, M.: Effect of indomethacin on compensatory liver growth in mice. 9th Regional Meeting of Biochemists, Biophysics and Biotechnologists, Opatija, 28-30. Marz 1990, Programm and abstracts 36, p.43.
 189. Radošević-Stašić B., Ćuk M. and Rukavina D.: Immunomodulation by somatostatin and somatomedins. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, S3-5.
 190. Polić B., Lučin P. and Rukavina D.: Effect of sandostatin on the proliferation of lymphoid cells. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W3 24.
 191. Trobonjača Z., Radošević-Stašić B., Ćuk M., Mrakovčić-Šutić I., Barac-Latas V., Muhvić D., Petković M., Rubeša G., Lučin P., Jonjić N. and Rukavina D.: Correction of halothane and operative stress induced immunosuppression by IGF-I, Indomethacin and peptidoglycan monomers. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W5-41.
 192. Lučin P., Polić B., Rukavina D. and Jonjić S.: The role of T-cell subsets and macrophages in the induction of low-dose streptozotocin diabetes in mice. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W6-48.
 193. Barac-Latas V., Morović M., Rukavina D. and Sepčić J.: Influence of pregnancy on chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis in rats. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W6-51.
 194. Muhvić D., Pugel E., Barac-Latas V., Radošević-Stašić B., Rukavina D. and Efendić S.: Modulation of dynamics and susceptibility to the induction of experimental allergic encephalomyelitis by somatostatin. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W6-50.
 195. Pavić I., Lučin P., Jonjić S., Rukavina D. and Koszinowski U.H.: Efficacious control of cytomegalovirus infection after long-term depletion of CD8+ T lymphocytes. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W10-88.
 196. Jonjić S., Lučin P., Pavić I., Rukavina D. and Koszinowski U.H.: Role of interferon-gamma in T-cell-mediated control of cytomegalovirus infection. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W10-89.
 197. Milin Č., Dušanek Š., Radošević-Stašić B., Ćuk M., Verbanac D., Trobonjača Z., Varljen J., Kirigin M. and Rukavina D.: Metabolic aspects of T-dependent antibody response and their modulation by in vivo treatment with a monoclonal anti-CD4 antibody. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W11-106.
 198. Ćuk M., Radošević-Stašić B., Milin Č., Trobonjača Z., Verbanac D., Kirigin M. and Rukavina D.: Modulation of the growth of intact and regenerating liver by anti CD4 and anti CD8 monoclonal antibodies. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W12-107.
 199. Crnčević-Orlić Ž., Zaputović L. and Rukavina D.: Immunologic activity in patients with Morbus Basedow and Hashimoto thyroiditis. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W12-109.
 200. Haller H., Gudelj L., Petrović O., Matejčić M. and Rukavina D.: Suppressive effect of decidual lymphocytes on peripheral blood leucocytes response to alloantigens and policlonal mitogens. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W17-163.
 201. Rubeša G., Haller H., Gudelj L., Petrović O., Matejčić M., Randić Lj. and Rukavina D.: Suppression of lymphocyte reactivity in vitro by supernatants of human early gestation decidual cells. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W17-165.
 202. Gudelj L., Haller H., Petrović O., Matejčić N. and Rukavina D.: The effect of purified decidual lymphocytes on mitogen-induced proliferation of peripheral blood leucocytes. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, W17-164.
 203. Tofoski J., Rukavina D., Demirdžiev K., Naumski I.: Immunization of the human fetus by immunization of the mother. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, W17-167.
 204. Morović M., Barac-Latas V., Sepčić J. and Rukavina D.: Immune response in pregnant women with multiple sclerosis. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, W19-193.
 205. Šantić V., Sepčić J., Rukavina D., Materljan E.: Viral hepatitis, type B and multiple sclerosis. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W19-194.
 206. Stašić J., Jonjić N., Pugel E., Sabolić J., Radošević-Stašić B. and Rukavina D.: Expression of class II antigen in cervical intraepithelial neoplastic lesions. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting 1990, Opatija, October 14-17, 1990, Abstract book, W22-223.
 207. Milin,Č.Radošević Stašić B., Ćuk M., Varljen j.,Vebanac D., Mrakovčić-Šutić I.,Barac Latas V., Trobonjača, Z., Kirigin M. and Rukavina D. Hepatotoxic and immunosuppressive effects of halothane anaesthesia in mice. Abstracts 2oth Meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Budapest,August 19-24, 1990, 156.
 208. Stašić, J., Pugel, E., Jonjić, N., Sabolić J., Radošević- Stašić, B., Rukavina, D. Indukcija HLA-DR antigena u cervikalnim intraepitelijalnim neoplastičkim (CIN) lezijama. Apstrakti VIII kongresa kancerologa Jugoslavije, Zagreb, 1991.
 209. Radošević-Stašić,B., Milin, Č., Ćuk, M., Trobonjača, Z., Kirigin, M., Rukavina, D. Immuno and hepatomodulatory activity of somatostatin analog SMS 201-995. Abstracts 15 th International Congress of biochemistry, Jerusalem, 1991.
 210. Milin, Č., Radošević-Stašić, B., Verbanac, D., Ćuk, M., Dušanek, Š., Trobonjača, Z., Rukavina, D., Kirigin, M. Inducement of immune-related changes of hepatic proteins and nucleic acids. Abstracts 15 th International Congress of biochemistry, Jerusalem, 1991.
 211. Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Trobonjača, Z., Lučin, P., Muhvić, D., Polić, B., Efendić, S., Rukavina, D. Somatostatin as an immunoregulatory substance. Abstracts Third Intern. Congress of the International Society of Neuroimmunology, Jerusalem, Israel, October 27- November 1, 1991.
 212. Gudelj, L., Haller, H. and Rukavina, D.: Natural killer (NK) activity of first trimester human decidual lymphocytes. 1992. EOS-Journal of Immunology and Immunopharmacology Vol. XII. No. 2. 5th International Congress of “Reproductive Immunology”, pp 97.
 213. Haller, H., Sinjicki-Bezić, N., Gudelj, L., Rukavina, D., and Podack, E.R.: An immunohistochemical study of perforin positive cells in early pregnancy decidua. 1992. EOS-Journal of Immunology and Immunopharmacology Vol. XII. No. 2. 5th International Congress of “Reproductive Immunology”, pp 99.
 214. Petrović, O., Haller, H., Gudelj, L., Rubeša, G. and Rukavina, D.: Immunoregulatory potential of decidual leucocytes in pathological pregnancies. 1992. EOS-Journal of Immunology and Immunopharmacology Vol. XII. No. 2. 5th International Congress of “Reproductive Immunology”, pp 129.
 215. Gudelj, L., Haller, H. and Rukavina, D.: Natural killer (NK) activity of first trimester human decidual lymphocytes. 1992. EOS-Journal of Immunology and Immunopharmacology Vol. XII. No. 2. 5th International Congress of “Reproductive Immunology”, pp 97.
 216. Rubeša, G., Rukavina, D., Haller, H. and Podack, E.R.: Expression ofperforin by cells of the human early pregnancy decidua. 1992. EOS-Journal of Immunology and Immunopharmacology Vol. XII. No. 2. 5th International Congress of “Reproductive Immunology”, pp 132.
 217. Rukavina, D., Rubeša, G., Haller, H. and Podack, E.R.: The phenotype of perforin positive cells in the peripheral blood and decidua of the first trimester of pregnancy. 1992. EOS-Journal of Immunology and Immunopharmacology Vol. XII. No. 2. 5th International Congress of “Reproductive Immunology”, pp 132.
 218. Radošević Stašić B., Trobonjača, Z., Ćuk, M., Petković, M., Barac-Latas, V., Šutić, I., Muhvić, D., Ravlić, J., Efendić, S., Rukavina, D. Immunosuppressive and antiproliferative actions of SMS 201-995. Abstracts of 8th International Congress of Immunology, Budapest, 1992, 253.
 219. Trobonjača, Z., Radošević-Stašić, B., Ćuk, M., Petković, M., Barac Latas V., Šutić, I., Muhvić, D., Ravlić, J., Rukavina, D.:Immunocorrective properties of peptidoglycan monomer (PGM) linked wih metals. Abstracts of 8th International Congress of Immunology, Budapest, 1992, 583.
 220. Radošević Stašić ,B., Trobonjača, Z., Ćuk, M., Petković, M., Barac Latas, V., Šutić, I., Ravlić, J., Muhvić, D., Milin, Č. and Rukavina, D. Immunorestoration by peptidoglycan monomer (PGM) linked with Zn in deficiencies induced by aging, halothane anaesthesia and anti CD4 monoclonal antibodies. In Advances in psychoneuroimmunology, Hans Selye symposia in neuroendocrinology, Budapest, 1992, 58.
 221. Trobonjača Z., Radošević Stašić, B., Ćuk, M., Petković, M., Barac-Latas, V., Šutić, I., Muhvić, D., Ravlić, J., Efendić, S., Rukavina, D.Immunomodulatory anti proliferative actions of soma tostatin analogue SMS 201-995. Advances in psychoneuroimmunology, Hans Selye symposia in neuroendocrinology, Budapest, 1992, 77.
 222. Petković, M., Radošević Stašić, B., Milin, Č., Trobonjača, Z., Ćuk, M., Ravlić, J., Verbanac, D., Barac-Latas, V., Muhvić, D., Šutić, I., Rukavina, D. Changes of hepato-lymphatic axis after in vivo depletion of CD4 and/or CD8 lymphocytes and partial hepatectomy. Advances in psychoneuroimmunology, Hans Selye symposia in neuroendocrinology, Budapest, 1992, 55.
 223. Muhvić, D., Petković, M., Radošević Stašić, B., Rukavina, D., Efendić, S. Characteristic of experimental allergic encephalomyelitis (EAE) induced by SMS 201-995 in AO strain of rats. Advances in psychoneuroimmunology, Hans Selye symposia in neuroendocrinology, Budapest, 1992, 49.
 224. Radošević-Stašić,B., Petković, M., Trobonjača, Z., Ravlić, J., Merlak,I., Muhvić, D., Ćuk, M., Rukavina,D.: Regenaration of the liver in rats subjected to pharmacological pinealectomy, 1st Locarno Inter. Meeting on Neuroendocrinoimmunology, Locarno, may 2-5, 1993. p.33.
 225. Radošević-Stašić B., Trobonjača, Z., Muhvić, D., Ravlić- Gulan, J., Petković, M., Efendić, S., Rukavina, D.: Somatostatin- induced changes of immunity. 2nd Inter. Congress ISNIM, Paestum (Salerno), Italy-September 12-17, 1993.p.106.
 226. Radošević-Stašić, B., Petković, M., Trobonjača, Z., Milin, Č., Verbanac, D., Muhvić, D., Ravlić-Gulan, J., Barac-Latas, V., Ćuk, M., Rukavina D.: Activation of hepato-lymphatic axis after in vivo depletion of CD4 and CD8 lymphocytes and partial hepatectomy and its hormonal modulation. 2nd Inter. Congress ISNIM, Paestum (Salerno), Italy-September 12-17, 1993, p.340.
 227. Radošević-Stašić, B., Trobonjača, Z., Muhvić, D., Ravlić- Gulan, J., Petković, M., Ćuk, M., Efendić, S., Rukavina, D.: Somatostatin-induced changes of lymphoid morphostasis and mitogenesis. Abstracts, Jahrestagung der Osterreichischen gesellschaft fur allergologie und immunologie, Graz,. November, 18-20, 1993, p. 35.
 228. Rukavina, D., Rubeša, G., Gudelj, L., Haller, H., Podack, E.R.: Perforin expression at the maternal-fetal (M-F) interface. Abstracs, Jahrestagung der Osterreichischen gesellschaft fur allergologie und immunologie, Graz,. November, 18-20, 1993, p. .
 229. Radošević-Stašić B., Trobonjača, Z., Muhvić, D., Ravlić-Gulan, J., Petković, M., Ćuk, M., Rukavina, D.: Somatostatin-induced changes of lymphoid morphostasis and mitogenesis. Abstracts, Jahrestagung der Osterreichischen gesellschaft fur allergologie und immunologie, Graz,. November, 18-20, 1993, p. .
 230. Jonjić, S., Polić, P., Pavić, i., Crnković, I., Rukavina, D., Koszinowski U.H.: B-cell deficient mice control cytomegalovirus infection and establish latency. Abstracts, Jahrestagung der Osterreichischen gesellschaft fur allergologie und immunologie, Graz,. November, 18-20, 1993, p. .
 231. Rukavina, D., Rubeša, G., Gudelj, L., Haller, H., Podack, E.R.: The human decidual lymphocytes (DL): Phenotype, perforin (P) expression and function, Periodicum Biologorum, Mechanisms in Local Immunity, Opatija, 26.-28.09.1994., 1994, 96:239.
 232. Rubeša, G., Beaman, K., Rukavina, D.: Expression of membrane form of the pregnancy associated protein TJ6 on decidual lymphocytes (DL) in the first trimester of pregnancy, Periodicum Biologorum, Mechanisms in Local Immunity, Opatija, 26.-28.09.1994., 1994, 96:256.
 233. Sepčić, J., Rubeša, G., Rukavina, D., Podack, E.R: Significance of perforin expression in peripheral blood lymphocytes (PBL) of multiple sclerosis (MS) patients, Periodicum Biologorum, Mechanisms in Local Immunity, Opatija, 26.-28.09.1994., 1994, 96:257.
 234. Gudelj, L., Španjol-Pandelo, S., Rukavina, D., Podack E.R.: Cytotoxic properties of decidual granulated lymphocytes derived from first trimester normal human pregnancy, Periodicum Biologorum, Mechanisms in Local Immunity, Opatija, 26.-28.09.1994., 1994, 96:262.
 235. Gulan, G., Rubeša, G., Gudelj, L., Petrović, O., Podack E.R., Rukavina, D.: Perforin-expressing lymphocytes in peripheral blood and decidua of normal and pathological pregnancies, Periodicum Biologorum, Mechanisms in Local Immunity, Opatija, 26.-28.09.1994., 1994, 96:262.
 236. Radošević-Stašić, B., Petković, M., Trobonjača, Z., Milin, Č., Verbanac, D., Ćuk, M., Muhvić, D., Ravlić-Gulan, J., Rukavina, D.: Modification of liver regeneration and lymphatic homeostasis after in vivo depletion of CD4+ and/or CD8+ lymphocytes in partially hepatectomized mice, Periodicum Biologorum, Mechanisms in Local Immunity, Opatija, 26.-28.09.1994., 1994, 96:259.
 237. Radošević-Stašić, B., Trobonjača, Z., Petković, M., Milin, Č., Ćuk, M., Muhvić, D., Ravlić-Gulan, J., Marić, I., Rukavina, D.: Immunomodulating effects of peptidoglycan monomer linked with zinc in old mice, Periodicum Biologorum, Mechanisms in Local Immunity, Opatija, 26.-28.09.1994., 1994, 96:285.
 238. Ravlić-Gulan, J., Trobonjača, Z., Petković, M., Muhvić, D., Barac-Latas, V., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Immunomodulating effects of peptidoglycan monomer linked with zinc (PGM-ZN) in mice depleted of CD4+ lymphocytes, Periodicum Biologorum, Mechanisms in Local Immunity, Opatija, 26.-28.09.1994., 1994, 96:285.
 239. Trobonjača, Z., Radošević-Stašić, B., Ravlić-Gulan, J., Rukavina, D., Efendić, S.: Differential effects of somatostatin on early activation events and on blastic proliferation of lymphocytes induced by anti CD3 monoclonal antibody and/or by PMA, Periodicum Biologorum, Mechanisms in Local Immunity, Opatija, 26.-28.09.1994., 1994, 96:285.
 240. Petković, M., Ćuk, M., Trobonjača, Z., Radošević-Stašić, B., Milin, Č., Muhvić, D., Ravlić-Gulan, J., Barac-Latas, V., G.J.M. Maestroni, Rukavina, D.: Modulation of liver regeneration by pharmacological pinealectomy, Periodicum Biologorum, Mechanisms in Local Immunity, Opatija, 26.-28.09.1994., 1994, 96:285.
 241. Rukavina, D., Gulan, G., Rubeša, G., Gudelj, L., Podack, E.R: Perforin expression in decidual and peripheral blood lymphocytes in normal and pathological pregnancies, American Journal of Reproductive Immunology, 6th International Congres of Reproductive Immunology, Washington, 19.-23.07.1995., 1995, 33:444.
 242. Rubeša G., Beer A., Beaman K.D., Haller H., Rukavina D.: Expression of pregnancy-associated-protein TJ6 on decidual and peripheral blood lymphocytes during first trimester pregnancy, American Journal of Reproductive Immunology, 6th International Congres of Reproductive Immunology, Washington, 19.07.1995-23.07.1995., 1995, 33:454.
 243. Balen-Marunić, S., Podack, E.R., Rubeša, G., Orlić, P., Vujaklija, K., Rukavina, D.: Perforin expression in peripheral blood lymphocytes (PBL) in kidney transplant recipients, Periodicum Biologorum, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 23-24 1995, 1995, 97:15.
 244. Rubeša, G., Španjol-Pandelo, S., Bedenicki, I., Gudelj, L., Randić, Lj., Rukavina, D.: Perforin expression in the human pregnancy peripheral blood lymphocytes (PBL), Periodicum Biologorum, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 23-24 1995, 1995, 97:16.
 245. Gudelj, L., Christmas, S.E., Deniz, G., Johnson, P.M., Rukavina, D.: Cloning of human CD3+ decidual granular leucocytes, Periodicum Biologorum, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 23-24 1995, 1995, 97:17.
 246. Muhvić, D., Župan, G., Petković, M., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Changes of experimental allergic encephalomyelitis (EAE) in AO and DA rats by intracerebroventricular or subcutaneous application of somatostatin, Periodicum Biologorum, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 23-24, 1995, 1995, 97:20.
 247. Rubeša, G., Španjol-Pandelo, S., Gudelj, L, Randić, Lj., Podack, E.R., Rukavina, D.: In vitro cultivation of human decidual granulated leucocytes exerts a significant changes in expression of cell mediated cytotoxicity-related molecules, Periodicum Biologorum, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 23-24, 1995, 97:39.
 248. Trobonjača, Z., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Inhibitory effects of SMS 201-995 on calcium-dependent ?CD3-trigered transmembrane signalling, Periodicum Biologorum, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 23-24, 1995, 97:42.
 249. Ravlić-Gulan, J., Radošević-Stašić, B., Trobonjača, Z., Petković, M., Muhvić, D., Barac-Latas, V., Ćuk, M., Rukavina, D.: Enhancement of humoral immunity in CD4 and/or CD8-depleted mice by peptidoglycan monomer linked with zinc (PGM-ZN), Periodicum Biologorum, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 23-24, 1995, 97:50.
 250. Petković, M., Ćuk, M., Marić, I., Trobonjača, Z., Muhvić, D., Ravlić-Gulan, J., Radošević-Stašić, B., Efendić, S., Rukavina, D.: Immunological functions of PEC-60-A trypsin inhibitor-like peptide, Periodicum Biologorum, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 23-24, 1995, 97:53.
 251. Chrismas, S.E., Gudelj, L., Deniz, G., Brew, R., Rukavina, D., Johnson, P.M.: Phenotype and function of human decidual leukocytes, Periodicum Biologorum, Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996, 98:48.
 252. Rukavina, D., Rubeša, G., Gudelj, L., Španjol-Pandelo, S., Haller, H., Podack, E.R.: Down-regulated expression of perforin+/CD16+ cells in the first trimester human pregnancy peripheral blood and decidual lymphocytes, Periodicum Biologorum, Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996, 98:50.
 253. Gudelj, L., Christmas, S.E., Laškarin, G., Johnson, P.M., Rukavina D., Podack E.R.: Membrane phenotype and expression of perforin and serine esterases by CD3- peripheral blood and decidual granular lymphocyte-derived clones, Periodicum Biologorum, Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996, 98:62.
 254. Rubeša, G., Španjol-Pandelo S., Laškarin, G., Gudelj, L., Randić, Lj., Podack E.R., Rukavina D.: Up-regulation of perforin protein expression in peripheral blood and decidual lymphocytes co-cultivated with decidual macrophages, Periodicum Biologorum, Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996, 98:63.
 255. Radošević-Stašić, B., Ravlić-Gulan, J., Trobonjača, Z., Petković. M., Ćuk, M., Rukavina, D.: Lymphatic tissue response to partial hepatectomy and role of MHC class I molecules in liver regeneration, Periodicum Biologorum, Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996, 98:71.
 256. Ravlić-Gulan, J., Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Petković. M., Dvornik, Š., Simović, J., Mandekić, L., Rukavina, D.: Changes of immune response induced by cholestatis and immunoregulatory effects of peptidoglycan monomer linked with zinc (PGM-ZN), Periodicum Biologorum, Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996, 98:72.
 257. Trobonjača, Z., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D.: Modulatory effects of SMS 201-995 on anti-CD3- triggered transmembrane signalling in vivo and in vitro, Periodicum Biologorum, Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996, 98:73.
 258. Gulan, G., Ravlić-Gulan, J., Nemec, B., Matovinović, D., Rukavina, D.: Expression of cytolytic protein-perforin in synovial tissue and synovial fluid lymphocytes in rheumatoid arthritis, Periodicum Biologorum, Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996, 98:81.
 259. Bedenicki, I., Gudelj, L., Rukavina, D., Johnson, P.M., Christmas, S.E.: Human decidual T lymphocytes express CD3-x , Periodicum Biologorum, Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996, 98:81.
 260. Balen, S., Rubeša, G., Vujaklija, K., Orlić, P., i Rukavina, D.: “Ekspresija perforina u akutnoj krizi odbacivanja bubrežnih transplantata”, II. Hrvatski simpozij o supstitucijskom liječenju renalne insuficijencije i transplantacijskoj medicini-s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka, 21.-23. studeni 1996.
 261. Rukavina, D.: “Molekularni mehanizmi stanične citotoksičnosti u odbacivanju alotransplantata”, II. Hrvatski simpozij o supstitucijskom liječenju renalne insuficijencije i transplantacijskoj medicini-s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka, 21.-23. studeni 1996.
 262. Radošević-Stašić, B., Trobonjača, Z., Ćuk, M., Ravlić-Gulan, J. and Rukavina, D.: Liver regeneration in MHC class I deficient mice, 4th International Congress on the immune consequences of trauma, shock and sepsis-mechanisms and therapeutic approaches, March 4th-8th, 1997, Munich, Klinikum Grosshadern, Deutschland, Abstract book Shock, supplement, Vol. 7p.60.
 263. Ćuk, M., Petković, M., Radošević-Stašić, G., Trobonjača, Z, Milin, Č, Verbanac, D., Ravlić-Gulan, J., Muhvić, D. and Rukavina, D.: Regulatory Effects of CD4+ and/or CD8+ lymphocytes on liver regeneration after partial hepatectomy in mice, 4th International Congress on the immune consequences of trauma, shock and sepsis-mechanisms and therapeutic approaches, March 4th-8th, 1997, Munich, Klinikum Grosshadern, Deutschland, Abstract book Shock, supplement, Vol. 7p.60.
 264. Muhvić, D., Flad., H.D., Radošević-Stašić, B., Rukavina, D. and Ulmer, A.J.: Cytokine production in human mononuclear cells induced by peptidoglycan monomer is CD14 dependent, XIIIth Spring Meeting of the Deutsche Gesellschaft fur Immunologie (13. Fruhjahrstagung, Deutsche Gesellshaft fur Immunologie), March 6-8, 1997, Greifswald, Deutschland, Abstract book WI7.
 265. Barac-Latas, V., Radošević-Stašić, B., Sepčić, J. and Rukavina, D.: Eksperimentalni modeli demijelinizacije, Drugi hrvatski neurološki kongres, Zagreb, 14.-17. svibnja, 1997.
 266. Rukavina D., Laškarin G., Bedenicki I., Gudelj L., Podak E.R.: “Molecular mechanisms of cell mediated cytotoxicity in early pregnancy”. 3rd Meeting of Czech Society for Reproductive Immunology, Ždar nad Sazavou 29.05-01.06.1997.
 267. Ravlić-Gulan, J., Ćuk, M., Radošević-Stašić, B., Petković, M., Dvornik, Š., Rukavina, D.: “Immunocorrective potential of peptidoglycan monomer linked with zinc (PGM-ZN) in experimental obstructive jaundice”, Fourth International Symposium on Clinical Immunology, Amsterdam, June, 19-22, 1997, Amsterdam, The Netherlands, Abstract book, Immunology letters. vol. 56, May 1997, p
 268. Trobonjača, Z., Radošević-Stašić, B., and Rukavina, D.: “The effects of SMS 201-995 on anti-CD3 or dexamethasone-induced apoptosis in thymus”, 13th European Immunology Meeting, June, 22-25, 1997, Amsterdam, The Netherlands, Abstract book, Immunology letters. vol. 56, May 1997, p.245.
 269. Radošević-Stašić, B., Trobonjača, Z., Ćuk, M., Ravlić-Gulan, J., Mrakovčić-Šutić, I., and Rukavina, D.: “Liver regeneration in MHC class I deficient and NK 1.1. depleted mice”, 13th European Immunology Meeting, June, 22-25, 1997, Amsterdam, The Netherlands, Abstract book, Immunology letters. vol. 56, May 1997, p.245.
 270. Bedenicki, I., Christmas S.E., Newton D.J., Flanagan B.F., Rukavina D. and Johnson P. M.: “Human decidualized endometrial T lymphocytes express reduced levels of cytoplasmic CD3z “, First international conference on experimental and clinical reproductive immunobiology, Charlottesville, VA, USA, 30 September – 3 October 1997.
 271. Barac-Latas, V., Rubeša, G., Sepčić J., Škarpa I., Rukavina D.: “Downregulation of perforin expression in peripheral blood lymphocytes in multiple sclerosis patients treated with corticosteroids”, 13th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, ECTRIMS’97, Istanbul, Turkey, November 2-5, 1997.
 272. Zs. Faust, G. Laskarin, J. Szekeres-Bartho, D. Rukavina: “A Perforin Pozitiv Lymphocytak aranyanak valtozasa Terhesseg Soran Periferias Verben es Deciduaban”, XXVII. Congress Hungarian Immunological Society (A Magyar Immunologiai Tarsasag, XXVII. Kongresszusa), Szeged, October 8-10, 1997, Abstract book, 1997, pp134-140.
 273. D. Rukavina, G. Rubeša, G. Laškarin, I. Bedenicki, D. Manestar: “Downregulation of perforin expression in lymphocyte subsets in healthy old people”, 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 6-7, 1997, Periodicum biologorum, Vol 99, suppl. No2, 1997, p.8.
 274. G. Laškarin, N. Štrbo, Lj. Randić, D. Rukavina: “Phenotypic differencies between decidual and peripheral blood adherent cells and their role in upregulation of perforin expression”, 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 6-7, 1997, Periodicum biologorum, Vol 99, suppl. No2, 1997, p.21.
 275. N. Štrbo, G. Laškarin, Lj. Randić, D. Rukavina: “The role of il-15 on the maintaining of perforin protein in decidual and peripheral blood lymphocytes”, 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 6-7, 1997, Periodicum biologorum, Vol 99, suppl. No2, 1997, p.22.
 276. I. Bedenicki and D. Rukavina: “Perforin mRNA expression in human first trimester pregnancy decidual and peripheral blood lymphocytes”, 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 6-7, 1997, Periodicum biologorum, Vol 99, suppl. No2, 1997, p.21.
 277. M. Ćuk, M. Petković, Z. Trobonjača, Č. Milin, Š. Dvornik, J. Ravlić-Gulan, I. Mrakovčić-Šutić, B. Radošević-Stašić, D. Rukavina: “The consequences of in vivo depletion of CD4+ and/ or CD8+ lymphocytes on regenerative liver growth”, 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 6-7, 1997, Periodicum biologorum, Vol 99, suppl. No2, 1997, p.23.
 278. D. Muhvić, A.J. Ulmer, H.D. Flad, B. Radošević-Stašić and D. Rukavina: “Peptidoglycan monomer induces cytokine production in human mononuclear cells via CD14”, 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 6-7, 1997, Periodicum biologorum, Vol 99, suppl. No2, 1997, p.18.
 279. J. Ravlić-Gulan, M. Ćuk, B. Radošević-Stašić, M. Petković, Š. Dvornik, D. Štimac and D. Rukavina: “Immunological and serological changes in cholestatic jaundice and immunocorrective potential of peptidoglycan monomer linked with zinc (PGM-ZN)”, 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 6-7, 1997, Periodicum biologorum, Vol 99, suppl. No2, 1997, p.35.
 280. Z. Trobonjača, B. Radošević-Stašić and D. Rukavina: “The effects of SMS 201-995 on anti-CD3 and dexamethasone-induced apoptosis in thymus”, 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, November 6-7, 1997, Periodicum biologorum, Vol 99, suppl. No2, 1997, p.19.
 281. Š. Dvornik, B. Radošević-Stašić, M. Ćuk, Z. Trobonjača, J. Ravlić-Gulan, D. Rukavina: Metaboličke promjene u jetri tijekom normalne i modificirane imunološke reakcije u različitim eksperimentalnim modelima, Međunarodni simpozij Laboratorijska dijagnostika gastroenteroloških bolesti, Slovensko združenje za klinično kemijo, Atomske toplice, Slovenija, 5. i 6. lipanj, Program Povzetki, L10, p.30. 1998.
 282. V. Barac-Latas, J. Sepčić, D. Rukavina: Perforin expression in peripheral blood lymphocytes of the pregnant women with multiple sclerosis, ’98 ECTRI MS, 14th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Miltiple Sclerosis, Stockholm, Sweden, September 9-12, 1998.
 283. Lea Gudelj, Daniel Rukavina, Kenneth D. Beaman: Expression of a membrane form of regeneration and tolerance factor by human T cell line jurkat, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 53, 1998.
 284. V. Sotošek, G. Laškarin, N. Štrbo, Lj. Randić, E.R. Podack, D. Rukavina: Phenotype of decidual and pheripheral blood adherent cells and their role in upregulation of perforin expression, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 54, 1998.
 285. Laškarin G., Faust Zs., Štrbo N., Sotošek V., Podack E.R., Szekeres-Bartho J., Rukavina D.: The role of progesterone in regulation of perforin expression in decidual and peripheral blood lymphocytes, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 54, 1998.
 286. M. Abram, D. Vučković, M. Dorić, E.R. Podack, D. Rukavina: Primary and secondary listeria monocyto-genes infection in virgin and pregnant perforin-deficient mice, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 66, 1998.
 287. N. Štrbo, G. Laškarin, V. Sotošek, I. Vlastelić, E.R. Podack, D. Rukavina: The significance of interleukin (IL)-15 in regulating perforin protein expression in the first trimester pregnancy decidual lymphocytes, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 64, 1998.
 288. G. Gulan, J. Ravlić-Gulan, V. Sotošek, N. Štrbo, D. Matovinović, B. Nemec, D. Rukavina: Expression of cytolytic protein – perforin in peripheral blood, synovial fluid and synovial tissue lymphocytes in patients with rheumatoid arhtiritis, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 80, 1998.
 289. G. Gulan, J. Ravlić-Gulan, V. Sotošek, N. Štrbo, D. Matovinović, B. Nemec, D. Rukavina: Analysis of cytotoxic T-lymphocytes and natural killer cells in peripheral blood, synovial fluid and synovial tissue of patient with rheumatoid arthritis, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 80, 1998.
 290. J. Ravlić-Gulan, B. Radošević-Stašić, K. Pavelić, D. Rukavina: Signal transduction aspects of cholestatic liver injury and its treatment by PGM-ZN, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 78, 1998.
 291. J. Varljen, Č. Milin, V. Eraković, J. Ravlić-Gulan, M. Petković, M. Ćuk, Š. Dvornik, B. Radošević-Stašić, D. Rukavina: Hepatic and intestinal alkaline phosphatase activity in murine obstructive jaundice, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 77, 1998.
 292. . Jagoda Ravlić-Gulan, Biserka Radošević-Stašić, Zlatko Trobonjača, Marija Petković, Ines Mrakovčić-Šutić, Mira Ćuk, Daniel Rukavina: Involvement of T cells in upregulation of hepatic MHC class II expression in mice treated with PGM-ZN, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 78, 1998.
 293. B. Radošević-Stašić, Z. Trobonjača, J. Ravlić-Gulan, M. Ćuk, I. Mrakovčić-Šutić, D. Rukavina: On the role of NK cells in liver regeneration, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 32, 1998.
 294. Z. Trobonjača, B. Radošević-Stašić, D. Rukavina: Modulatory effects of SMS 201-995 on T-cell growth, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 62, 1998.
 295. D. Rukavina, G. Laškarin, N. Štrbo, V. Sotošek, I. Bedenicki, E.R. Podack: Cytokines and hormones in the regulation of perforin expression in the decidual lymphocytes, Fourth International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100(3): 41, 1998.
 296. Z. Trobonjača, B. Radošević-Stašić, D. Rukavina:Modulatory effects of SMS 201-995 on processes of T-cell proliferation and differentiation, John Humphrey Course “Effector functions of immune cells”, Abstract book, Dubrovnik, 11.-14. listopad 1998.
 297. Jagoda Ravlić-Gulan, Biserka Radošević-Stašić, Zlatko Trobonjača, Marija Petković, Ines Mrakovčić-Šutić, Mira Ćuk, Daniel Rukavina: On the role of T lymphocytes in stimulation of humoral immunity and activation of macrophages in mice treated with PGM-ZN, John Humphrey Course “Effector functions of immune cells”, Abstract book, Dubrovnik, 11.-14. listopad 1998.
 298. D. Rukavina, G. Laskarin, N. Strbo, V. Sotosek and E.R. Podack: “Physiologic and pathogenetic significance of perforin in pregnancy”, 7th International Congress of Reproductive Immunology, New Delhi, 27-30 October 1998, American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 40, No. 4, p. 250.
 299. Zs. Faust, G. Laskarin, D. Rukavina, J. Szekeres-Bartho: PIBF inhibits perforin relase from NK cells, 10th International Congress of Immunology, New Delhi, November 1-6, 1998, The Immunologist, Hogrefe&Huber Publishers, Supp. 1, p 69.
 300. D. Rukavina, G. Laskarin and E.R. Podack: “The role of perforin (P) mediated cytotoxicity in the prevention of autoimmune destruction in the female reproductive tract”, 10th International Congress of Immunology, New Delhi, November 1-6, 1998, The Immunologist, Hogrefe&Huber Publishers, Supp. 1,W-27: Endocrine and reproductive tract autoimmununity, p 180.
 301. L. Prpić, F. Gruber, N. Štrbo, V. Sotošek, D. Rukavina: Assesment of perforin expression in peripheral blood lymphocytes in psoriatic patients during exacerbation of disease, Alpe-Adria Symposium on Psoriasis, Trieste (Italy), 20.-21. November 1998, Abstract book.
 302. N. Štrbo, G. Laškarin, V. Sotošek, Lj. Randić and D. Rukavina: Regulation of cytolytic activity of decidual lymphocytes: role of cytokines IL-2 and IL-15. IFPA Meeting 1999, 8th Meeting of the European Placenta Group, Schladming, Austria, September 26-29, 1999, Placenta, No. 5/6, Vol. 20, A. 64.
 303. V. Sotošek, G. Laškarin, N. Štrbo, Lj. Randić and D. Rukavina: Decidual macrophages regulate cytolytic potential of decidual natural killer cells. IFPA Meeting 1999, 8th Meeting of the European Placenta Group, Schladming, Austria, September 26-29, 1999, Placenta, No. 5/6, Vol. 20, A. 63.
 304. J. Ravlić-Gulan, B. Radošević-Stašić, K. Pavelić, D. Rukavina: Protective effects of peptidoglycan monomer linked with zinc (PGM-ZN) on immunodysfunction induced by cholestatic jaundice. The Fourth International congress – International Society for Neuroimmunomodulation – ISNIM – 99, Lugano Switzerland, September 29-October 2, 1999, Neuroimunomodulation, 6:391-483, P160, p478.
 305. B. Radošević-Stašić, Z. Trobonjača, D. Rukavina: Modulatory effects of somatostation on anti – CD3 and dexamethasone induced apoptosis of thymocytes. The Fourth International congress – International Society for Neuroimmunomodulation- ISNIM – 99, Lugano Switzerland, September 29-October 2, 1999, Neuroimunomodulation, 6:391-483, P123, p.467.
 306. G. Laskarin, N. Strbo, V. Sotosek, T. Bogovic, Lj. Randic, D. Rukavina and E.R. Podack: The influence of progesterone in regulation of perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes. European Meeting of Immunology and Reproduction, Rome, October 28-29, 1999, Abstract book, p.15.
 307. V. Sotosek, G. Laskarin, N. Strbo, T. Bogovic, Lj. Randic, D. Rukavina and E.R. Podack: Th1 and th2 regulatory effects on perforin expression – the role of decidual macrophages. European Meeting of Immunology and Reproduction, Rome, October 28-29, 1999, Abstract book, p.19.
 308. N. Strbo, G. Laskarin, V. Sotosek, T. Bogovic, I. Vlastelic, Lj. Randic, D. Rukavina and E.R. Podack: Natural killer activity and response to Th1 cytokines of decidual lymphocytes. European Meeting of Immunology and Reproduction, Rome, October 28-29 1999, Abstract book, p.20.
 309. D. Rukavina, G. Laskarin, N. Strbo, V. Sotosek and E.R. Podack: Cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface. European Meeting of Immunology and Reproduction, Rome, October 28-29, 1999, Abstract book, p.80.
 310. B. Radošević-Stašić, Z. Trobonjača, J. Ravlić-Gulan, M. Ćuk, I. Mrakovčić-Šutić and D. Rukavina: Liver regeneration in perforin-deficient mice. 1999 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, November 25, 1999, Abstract book, F) Organ-associated effector mechanisms, P22.
 311. J. Ravlić-Gulan, B. Radošević-Stašić, D. Štimac and D. Rukavina: Abrogation of antiproliferative effects of cholestatic serum on human lymphocytes by peptidoglycan-monomer linked with zinc (PGM-Zn). 1999 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, November 25, 1999, Abstract book, E) Immunomodulation, P18.
 312. G. Laškarin, N. Štrbo, V. Sotošek, T. Bogović, LJ. Randić and D. Rukavina: Progesterone induced blocking factor (PIBF) mediates immunosuppressive activity of progesterone at the interface. 1999 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, November 25, 1999, Abstract book, SOP 5.
 313. V. Sotosek, N. Strbo, G. Laskarin, I. Bedenicki, Lj. Randic, and D. Rukavina: IL-15 plays a key role in the regulation of perforin expression at the maternal-fetal interface. 1999 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, November 25, 1999, Abstract book, A) Cytokines in health and disease, P3.
 314. T. Bogovic, G. Laskarin, N. Strbo, V. Sotosek, I. Vlastelic, Lj. Randic, E.R. Podack and D. Rukavina: Decidual macrophages are involved in regulation of cytolytic activity of decidual lymphocytes. 1999 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, November 25, 1999, Abstract book, F) Organ-associated effector mechanisms, P24.
 315. N. Strbo, G. Laskarin, V. Sotosek, T. Bogovic, Lj. Randic, E.R. Podack and D. Rukavina: Effect of Th1 type cytokines (IL-2, IL-12, IL-15) on cytotoxic activity of decidual NK cells. 1999 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, November 25, 1999, Abstract book, SOP 4.
 316. G. Par, A. Par, D. Rukavina, M. Horanyi, J. Szekeres-Bartho, G. Hegedus, M. Paal, Gy. Mozsik: Decrease in CD3-CD8 and Vg9/Vd2 TCR+ T cell count and low perforin expression is associated with an impairment of natural killer cell activity in hepatitis C virus (HCV) infection. The enhancing effects of interferon a 2B treatment. Postgraduate Course and Abstracts of the 35th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, 29 April-3 May, Rotterdam, The Netherlands. Journal of Hepatology, Suppl. no 2. Vol 32, P/C05/19, 2000,
 317. G. Laskarin, V. Sotosek, T. Bogovic, N. Strbo, Lj. Randic, D. Rukavina: Interactions of progesterone and cytokines in the regulation of cytotoxicity of decidual lymphocytes. 6th Congress of the Adria-Alps Society of Immunology of Reproduction, Pecs, Hungary, June 27-30, 2000.
 318. . D. Rukavina, N. Strbo, G. Laskarin, V. Sotosek, Lj. Randic: TH1 cytokines in the regulation of cytotoxicity at the interface. 6th Congress of the Adria-Alps Society of Immunology of Reproduction, Pecs, Hungary, June 27-30, 2000.
 319. M. Abram, D. Vuckovic, B. Wraber, M. Doric, E.R. Podack, D. Rukavina: Secondary Listeria monocytogenes infection in virgin and pregnant perforin deficient mice. 6th Congress of the Adria-Alps Society of Immunology of Reproduction, Pecs, Hungary, June 27-30, 2000.
 320. . D. Rukavina: Regulatory circuits of inflammatory cytokines at interface. The 3rd Congress of ESRADI, Poznan, Poland, 19-21 September, 2000.
 321. L. Prpic, G. Laskarin, V. Sotosek, F. Gruber, D. Rukavina: The role of perforin mediated cytolytic pathway in the pathophysiology of psoriasis, 9th Congress EADV, European Academy of Dermatology & Venerology, Geneva, Switzerland, October 11-15, 2000.
 322. V. Sotošek, G. Laškarin, N. Štrbo, T. Bogović, Lj. Randić, I. Vlastelić and D. Rukavina: Macrophages secreted cytokines regulate perforin expression in the first trimester pregnancy decidua. 1. Kongres Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 14.-16. rujna 2000, Abstract book p-17.
 323. G. Laškarin, N. Štrbo, V. Sotošek, T. Bogović, K. Ćupurdija, Lj. Randić and D. Rukavina: Progesterone and progesterone induced blocking factor (PIBF) regulate perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes. 1. Kongres Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 14.-16. rujna 2000, p-16.
 324. Mrakovčić-Šutić I., Radošević-Stašić B., Ravlić-Gulan J., Šimin M., Ćuk M. Radić D., Rukavina D: Enhancing effect of PGM-ZN on cytotoxic activity of murine macrophages and NK cells, 1. Kongres Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 14.-16. rujna 2000, Abstract book p-18.
 325. Radošević-Stašić B., Trobonjača Z., Rukavina D.: Modulatory effects of somatostatin on Anti-CD3 and dexamethasone-induced apoptosis of murine thymocytes, 1. Kongres Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 14.-16. rujna 2000, Abstract book t-5.
 326. I. Mrakovčić-Šutić, B. Radošević-Stašić, J. Ravlić-Gulan, M. Šimin, M. Ćuk, D. Rukavina: PGM-zn as immunomodulator and antiproliferative agent, 5th International Symposium on Predictive Oncology & Therapy, Cancer Detection and Prevention, vol. 24 (suppl. 1), 673P410, S-250, Geneva, October 28-31, 2000.
 327. G. Laškarin, V. Sotošek, T. Bogović, K. Ćupurdija, Lj. Randić, D. Rukavina: Utjecaj progesterona i citokina na regulaciju citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita, (pozvano predavanje), 2000 Godišnji sastanak HID 15. prosinca 2000, Knjiga sažetaka, str. 4.
 328. I. Mrakovčić-Šutić, B. Radošević-Stašić, M. Šimin, D. Radić, M. Ćuk, D. Rukavina: Utjecaj PGM-Zn na citotoksičnu aktivnost mononuklearnih limfatičkih stanica jetre i slezene, 2000 Godišnji sastanak HID 15. prosinca 2000, Knjiga sažetaka, str. 6.
 329. Rukavina D., Laskarin G., Sotosek V., Strbo N., Bogovic T, Cupurdija K. and *Randic Lj.: Cytokine and hormone networks in the regulation of cytotoxicity at the interface, 15th annual meeting of Japan Society for Immunology of Reproduction, Tokyo, December 15-16, 2000, Journal of the Japan Society for Immunology of Reproduction, 15:No1:25-26, 2000.
 330. Balen-Marunić S, Vujaklija-Stipanović K., Rukavina D.: Molecular basis of cell mediated cytotoxicity (CMC) in long-term renal allograft recipients (LTRAR), 2nd International Postgraduate School of Immunogenetics in transfusion Medicine, Molecular and cellular basis of immunity and alloimmunity, Ljubljana, Slovenija, 23.-26. September 2001.
 331. G. Laskarin, V. Sotosek, T. Bogovic, K. Cupurdija, Lj. Randic, E.R. Podack and D. Rukavina: Progesterone mediated regulation of cytolytic potential and activity of decidual lymphocytes, VIII International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, July 2-6, 2001, (pozvano predavanje), American Journal of Reproductive Immunology, WIL2-3, Vol. 46, No 1, p.40, 2001.
 332. T. Bogovic, V. Sotosek, G. Laskarin, K. Cupurdija, Lj. Randic, E.R. Podack and D. Rukavina: Cytolytic activity of decidual lymphocytes in response to short and  long term IL-12, IL-15 and IL-18 stimulation, VIII International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, July 2-6, 2001, American Journal of Reproductive Immunology, WP3-5, Vol. 46, No 1, p. 51, 2001.
 333. K. Cupurdija, G. Laskarin, T. Bogovic, V. Sotosek, Lj. Randic, E.R. Podack and D. Rukavina: The effect of progesterone induced blocking factor (PIBF) in regulation of cytolitic potential of decidual lymphocytes, VIII International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, July 2-6, 2001, American Journal of Reproductive Immunology, WP3-2, Vol. 46, No 1, pp 49-50, 2001.
 334. V. Sotosek, G. Laskarin, T. Bogovic, K. Cupurdija, Lj. Randic, E.R. Podack, D. Rukavina: The regulatory effects of IL-18 on cytolytic potential of decidual and peripheral blood lymphocytes of first trimester normal human pregnancy, VIII International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, July 2-6, 2001, American Journal of Reproductive Immunology, WP3-9, Vol. 46, No 1, p. 53, 2001.
 335. I. Mrakovcic-Sutic, M. Simin, B. Radosevic-Stasic, G. Laskarin, K. Cupurdija, D. Radic, Lj. Randic, D. Rukavina: Peptidoglycan monomer as a modulator of cytotoxic activities of extrathymic lymphatic cells, VIII International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, July 2-6, 2001, American Journal of Reproductive Immunology, WP7-13, Vol. 46, No 1, pp. 99-100, 2001.
 336. K. Juretic, K. Cupurdija, G. Laskarin, T. Bogovic, V. Sotosek, LJ. Randic, E.R. Podack, D. Rukavina: Involvement of Fas/Fas ligand mechanism in TH1 mediated cytolytic activity of peripheral blood lymphocytes of pregnant women, VIII International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, July 2-6, 2001, American Journal of Reproductive Immunology, WP3-12, Vol. 46, No 1, pp. 54-55, 2001.
 337. M. Simin, D. Radic, I. Mrakovcic-Sutic, M. Cuk, B. Radosevic-Stasic, D. Rukavina: Pregnancy-induced changes of cytotoxic activity of conventional and extrathymic lymphatic cells in mice, VIII International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, July 2-6, 2001, American Journal of Reproductive Immunology, WP7-16, Vol. 46, No 1, pp. 101-102, 2001.
 338. V. Sotosek Tokmadzic, Y. Tsuji#, T. Bogovic, G. Laskarin, K. Cupurdija, N. Strbo, Lj. Randic* and D. Rukavina: The presence and role of interleukin-18 at maternal-fetal interface, 2001 Godišnji sastanak HID, 7. prosinca 2001., poster, Knjiga sažetaka str. 3.
 339. G. Laskarin, V. Sotosek Tokmadzic, T. Bogovic, K. Cupurdija, I. Vlastelic*, Lj. Randic* and D. Rukavina: The presence and regulation of IL-15 protein expression in human first trimester pregnancy decidua, 2001 Godišnji sastanak HID, 7. prosinca 2001., poster, Knjiga sažetaka str. 8.
 340. T. Bogovic, V. Sotosek Tokmadzic, G. Laskarin, K. Cupurdija, K. Juretic, D. Dorcic, Lj. Randic* and D. Rukavina: The effects of short and long term TH1 cytokine stimulation on Fas/Fasl mediated cytotoxicity of first term pregnancy peripheral blood lymphocytes, 2001 Godišnji sastanak HID, 7. prosinca 2001., poster, Knjiga sažetaka str. 15.
 341. I. Mrakovčić-Šutić, M. Šimin, D. Radić, B. Radošević-Stašić, Lj. Randić, D. Rukavina: Peptidoglycan monomer as a modulator of cytotoxic activity of lymphatic cells in pregnancy, 2001 Godišnji sastanak HID, 7. prosinca 2001., poster, Knjiga sažetaka str. 9.
 342. M. Petković, D. Muhvić, G. Zamolo, I. Mrakovčić-Šutić, B. Radošević-Stašić i D. Rukavina: Patohistološki i imunohistokemijski nalaz u bolesnice s gigantocelularnim tumorom smještenim u maloj zdjelici uz imunogenotipski nalaz limfocita periferne krvi, 1. Hrvatski onkološki kongres, 28-30, studeni 2001, Zagreb.
 343. Rukavina D, Bogovic T, Laskarin G, Sotosek V, Juretic K, Cupurdija K,Dorcic D: Th1 cytokines and lak activity at the maternal-fetal interface. ASRI XXIInd Annual Meeting: Adapting New Technologies to Reproductive Immunology, ASRI 2002, Chicago, Illinois, June 6-9, 2002, AJRI, Vol. 47, No 6, 2002, PSA 031, p 351.
 344. Natasa Strbo, Koichi Yamazaki, June Ohata, Zachary Zimmerman, Daniel Rukavina, Eckhard Podack: Perforin is essential for CTL expansion by tumor secreted gp96-Ig. 93rd AACR Annual Meetings 2002 April 6-10 2002, San Francisco, California, Abstract book, p. 225.
 345. M. Šimin, Z. Trobonjača, B. Radošević-Stašić, I. Mrakovčić-Šutić, J. Ravlić-Gulan, M. Ćuk, D. Rukavina: Regulatory role of intrahepatic natural killer T cells in liver regeneration, Frontiers in Autoimmunity: Fundamental Aspects and Clinical Perspectives, A NATO Advanced Study Institute, 8-18. September, 2002, Keszthely, Hungary, Abstract book, Abstract #16, p. 37.
 346. I. Mrakovčić-Šutić, B. Radošević-Stašić, M. Šimin, D. Radić, D. Rukavina: Peptidoglycan monomer linked with zinc as a modulator of hepatic NKT cells, Frontiers in Autoimmunity: Fundamental Aspects and Clinical Perspectives, A NATO Advanced Study Institute, 8-18. September, 2002, Keszthely, Hungary, Abstract book, Abstract #9, p. 30.
 347. Daniel Rukavina, Tatjana Bogovic, Vlatka Sotosek, Gordana Laskarin, Natasa Strbo, Koraljka Juretic, Kristijan Cupurdija, Yoshiyuki Tsuji, Koji Koyama: Physiological role(s) of IL-15 and IL-18 at the maternal-fetal (M-F) interface. 8th Congress of the AASIR, Jena Weimar, 7-11. Rujna 2002, American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 48, 3, (Invited lecture) I16, pp 139-140, 2002.
 348. Laskarin G., Strbo N. Sotosek-Tokmadzic V., Bogovic-Crncic T. Ćupurdija K., Juretic K., Dorcic D, Dupor J, Randic Lj. Rukavina D, Podack ER.: Interaction of profesterone and IL-15 in the regulation of perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes at the materno-fetal interface. 8th Congress of the AASIR, Jena Weimar, 7-11. Rujna 2002, American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 48, 3, P-18, p 160, 2002.
 349. Strbo N., Laskarin G., Sotosek-Tokmadzic V., Bogovic-Crncic T., Cupurdija K., Juretic K., Dorcic D, Dupor J, Randic Lj. Rukavina D., Podack ER.: Characterisation of antigen presenting cells in the human first trimester decidua. 8th Congress of the AASIR, Jena Weimar, 7-11. Rujna 2002, American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 48, 3, P-19, p 160, 2002.
 350. M. Petković, I. Mrakovčić-Šutić, G. Zamolo, I. Belac-Lovasić, B. Radošević-Stašić, D. Rukavina: Perforin expression in peripheral blood lymphocytes of colon carcinoma patients treated with adjuvant chemotherapy, 3rd Central European Oncology Congress, Opatija, 19.-22. Lipnja 2002.
 351. M. Petković, D. Muhvić, G. Zamolo, I. Mrakovčić-Šutić, B. Radošević-Stašić i D. Rukavina: Patohistološki i imunohistokemijski nalaz u bolesnice s gigantocelularnim tumorom smještenim u maloj zdjelici uz imunofenotipski nalaz limfocita periferne krvi. 1. Hrvatski Onkološki kongres, Zagreb, 28.-30. Rujna 2002.
 352. Dorotea Dorčić, Gordana Laškarin, Nataša Štrbo, Vlatka Sotošek Tokmadžić, Tatjana Bogović-Crnčić, Kristijan Ćupurdija, Koraljka Juretić, Ljiljana Randić, Daniel Rukavina: Progesteron decreases perforin release from decidual NK cells in a close contact with K562 targets. Annual meeting 2002, Croatian Immunological Society, November 22-24, 2002, Trakošćan, Abstract book, poster abstracts 22, p. 36.
 353. Juretic K, Strbo N, Laskarin G, Sotosek V, Cupurdija K, Dorcic D, Dupor J, Randic Lj, Rukavina D.: Phenotypic and functional characteristics of human first trimester decidual macrophages and dendritic cells. Annual meeting 2002, Croatian Immunological Society, November 22-24, 2002, Trakošćan, Abstract book, poster abstracts 21, p. 35.
 354. Štrbo N, Yamazaki K, Sotošek V, Rukavina D, Podack ER: Heat shock fusion protein gp96-Ig induces activation of innate and adaptive immunity. Annual meeting 2002, Croatian Immunological Society, November 22-24, 2002, Trakošćan, Abstract book, oral presentation 7, P 18, p. 13.
 355. Gordana Laskarin, Marcello Chieppa*, Giancarlo Bianchi*, Andrea Doni*, Fabio Pasqualini*, Federica Marchesi*,  Daniel Rukavina, Alberto Mantovani*, Paola Allavena: Appropriate triggering of mannose receptor affects maturation of monocyte derived dendritic cells. Annual meeting 2002, Croatian Immunological Society, November 22-24, 2002, Trakošćan, Abstract book, oral presentation 8, P 19, p. 14.
 356. I. Mrakovčić-Šutić, B. Radošević-Stašić, D. Rukavina: The role of hepatic NKT cells in experimental autoimmune diabetes mellitus. Annual meeting 2002, Croatian Immunological Society, November 22-24, 2002, Trakošćan, Abstract book, oral presentation 15, P 16, p. 21.
 357. Cupurdija K, Hammer A, Dohr G, Daniel Rukavina and Peter Sedlmayr: Decidual macrophages express markers of alternative activation. Annual meeting 2002, Croatian Immunological Society, November 22-24, 2002, Trakošćan, Abstract book, poster presentation, P 20, p. 34.
 358. M. Šimin, I. Mrakovčić-Šutić, Z. Trobonjača, B. Radošević-Stašić, Č. Milin and D. Rukavina: The involvement of hepatic NKT cells in liver regeneration. Annual meeting 2002, Croatian Immunological Society, November 22-24, 2002, Trakošćan, Abstract book, poster presentation, P 42, p. 49.
 359. I. Mrakovčić-Šutić, S. Ćuka-Husnjak, Š. Dvornik, B. Radošević-Stašić, D. Rukavina: Cell-mediated cytotoxicity in experimental cholestasis. Toxicology letter (Suppl. 1), p. 135, 2002.
 360. Ćupurdija, Kristijan; Hammer, Astrid; Dohr, Gottfried; Rukavina, Daniel; Sedlmayr, Peter: Human first trimester decidual macrophages display phenotypic and functional characteristics of alternative activation, 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Hippokration Congress on Reproductive Immunology, Rodos, Grčka, 04.-06.06.2003. Journal of Reproductive Immunology, 7.16 (P), p. 164-165.
 361. Juretić, Koraljka ; Štrbo, Nataša ; Ćupurdija, Kristijan ; Laškarin, Gordana ; Bogović-Crnčić, Tatjana ; Dorčić, Dorotea ; Dupor, Jana ; Randić, Ljiljana ; Rukavina, Daniel: Analysis of dendritic cells in human and murin first trimester placenta, 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Hippokration Congress on Reproductive Immunology, Rodos, Grčka, 04.-06.06.2003. Journal of Reproductive Immunology, 6.10 (P), p. 152.
 362. Laškarin, Gordana ; Ćupurdija, Kristijan ; Sotošek Tokmadžić, Vlatka ; Dupor, Jana ; Dorčić, Dorotea ; Allavena, Paola ; Randić, Ljiljana ; Rukavina, Daniel: Expression and distribution of the mannose receptor (MR) in the first trimester decidual tissue, 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Hippokration Congress on Reproductive Immunology, Rodos, Grčka, 04.-06.06.2003.  Journal of Reproductive Immunology, 6.11 (P), p. 152-153.
 363. Štrbo, Nataša ; Ćupurdija, Kristijan ; Juretić, Koraljka ; Laškarin, Gordana ; Dorčić, Dorotea ; Dupor, Jana ; Randić, Ljiljana ; Rukavina, Daniel: Expression of heat shock protein gp96 at the materno-fetal interface, 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Hippokration Congress on Reproductive Immunology, Rodos, Grčka, 04.-06.06.2003. Journal of Reproductive Immunology, 7.15 (P), p. 163-164.
 364. Prpic Massari L, Kastelan M, Zamolo G, Laskarin G, Strbo N*, Sotosek V*, Gruber F and Rukavina D: Increased perforin expression in peripheral blood lymphocytes in psoriatic patients in exacerbation phase of disease, New York, June 17, 2003.
 365. Laškarin, G., Ćupurdija K., Sotošek Tokmadžić V., Haller H., Rupčić S., Juretić K., Dorčić D., Dupor J., Štrbo N., Randić Lj., Rukavina D.: Expression of perforin in fallopian tuba ectopic pregnancy, Annual meeting 2003, Croatian Immunological Society, October 17-19, Brijuni, Abstract book, Selected oral presentation 5, P 26, p. 16., 2003.
 366. Ćupurdija K, Laškarin G., Štrbo N., Juretić K., Dorčić D., Dupor J., Sotošek Tokmadžić V, Bogović-Crnčić T, Allavena P, Randić Lj., Vlastelić I., Rukavina D.: Antigen presenting cells from human first trimester pregnancy decidua express functional mannose receptor, Annual meeting 2003, Croatian Immunological Society, October 17-19, Brijuni, Abstract book, oral presentation 10, P 12, p. 21., 2003.
 367. Bogović Crnčić T., Štrbo N., Laškarin G., Ćupurdija K., Dorčić D., Juretić K., Dupor J., Sotošek Tokmadžić V., Vlastelić I., Randić Lj., Rukavina D.: Molecular mechanisms involved in short term cytolytic activity of early pregnancy decidual NK cells, Annual meeting 2003, Croatian Immunological Society, October 17-19, Brijuni, Abstract book, poster 4, p. 32., 2003.
 368. Dorčić D., Štrbo N., Juretić K., Dupor J., Ćupurdija K., Bogović Crnčić T., Laškarin G., Randić Lj., Vlastelić I., Rukavina D.: CD83 positive dendritic cells in the normal human first trimester decidua, Annual meeting 2003, Croatian Immunological Society, October 17-19, Brijuni, Abstract book, poster 14, p. 36., 2003.
 369. Dupor J., Laškarin G., Ćupurdija K., Juretić K., Dorčić D., Sotošek Tokmadžić V., Štrbo N., Haller H., Rupčić S., Randić Lj., Rukavina D.: Analysis of leukocyte subpopulations in ectopic pregnancy, Annual meeting 2003, Croatian Immunological Society, October 17-19, Brijuni, Abstract book, poster 15, p. 37., 2003.
 370. Juretić K., Štrbo N., Dorčić D., Dupor J., Ćupurdija K., Bogović Crnčić T., Laškarin G., Rukavina D.: Changes in the frequency of dendritic cell subsets in murin placenta, Annual meeting 2003, Croatian Immunological Society, October 17-19, Brijuni, Abstract book, poster 23, p. 43., 2003.
 371. Mrakovčić-Šutić I., Husnjak S., Dvornik Š., Rukavina D., Radošević-Stašić B.: Cholestatic liver injury increases cytotoxic activities against tumor cell lines and syngeneic targets, Annual meeting 2003, Croatian Immunological Society, October 17-19, Brijuni, Abstract book, poster 32, p. 47., 2003.
 372. Ravlić-Gulan J., Štrbo N., Gulan G., Novak S., Ćupurdija K., Juretić K., Dorčić D., Dupor J., Rukavina D.: The expression of adhesion and co-stimulatory molecules on dendritic cells in different tissue compartments in rheumatoid arthritis patients, Annual meeting 2003, Croatian Immunological Society, October 17-19, Brijuni, Abstract book, poster 36, p. 51., 2003.
 373. Šimin M., Mrakovčić-Šutić I., Rukavina D., Radošević-Stašić B.: Characterization of cell-mediated cytotoxicity induced by partial hepatectomy in mice, Annual meeting 2003, Croatian Immunological Society, October 17-19, Brijuni, Abstract book, poster 41, p. 56., 2003.
 374. Štrbo N., Sotošek Tokmadžić V., Ćupurdija K., Juretić K., Laškarin G., Dorčić D., Dupor J., Randić Lj., Podack E.R., Rukavina D.: Heat shock protein gp96: Rare simplicity, Annual meeting 2003, Croatian Immunological Society, October 17-19, Brijuni, Abstract book, poster 43, p. 57., 2003.
 375. J. Ravlić Gulan, N. Štrbo, G. Gulan, S. Novak, K. Ćupurdija, K. Juretić, D. Dorčić, J. Dupor, D. Rukavina: The phenotypic characteristic of dendritics cells in diferent tissue compartments in rheumatoid arthritis patients. Annual European Congress of Rheumatology, (EULAR 2004), Berlin, 9.-12. June, 2004, Annals of the Rheumatic Diseases, 63:153 (THU0142), 2004.
 376. B. Radošević-Stašić, I. Mrakovčić-Šutić, M. Šimin, D. Rukavina: Overexpression of intrahepatic NKT cells increases the cell-mediated cytotoxicity against tumor cell lines, 7th International symposium on Predictive Oncology& Intervention Strategies, February 7-10, 2004, Nice, Cancer Detection and Prevention, 361 (poster session 1091), S-162, 2004 Symposium volume (CC Clinical Medicine).
 377. I. Mrakovčić-Šutić, M. Petković, G. Zamolo, I. Belac-Lovasić, Č. Milin, B. Radošević-Stašić, D. Rukavina: Chemotherapy-induced changes of perforin expression in cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells of colon carcinoma patients, 7th International symposium on Predictive Oncology Intervention Strategies, February 7-10, 2004, Nice, Cancer Detection and Prevention, 360 (poster session 1091), S-162, 2004 Symposium volume (CC Clinical Medicine).
 378. 387.     D. Massari, Z. Trobonjača, D. Rukavina, B. Radošević-Stašić: Evaluation of antineoplastic activities of SMS 201-995 and Ukrain on human colon cancer cell line, after monotherapy and combination with 5-fluorouracil, 7th International symposium on Predictive Oncology& Intervention Strategies, February 7-10, 2004, Nice, Cancer Detection and Prevention, 416 (poster session 991), S-180, 2004 Symposium volume (CC Clinical Medicine).
 379. Rukavina D., Štrbo N., Laškarin G., Bogović T, Juretić K.: Cytokines and cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface. 3rd International Postgraduate School of Immunogenetics in Transfusion Medicine, Clinical immunogenetics and cell therapy. Ljubljana, Slovenia, 6.-9 lipnja 2004. Invited lecture. Abstract book, p 21, 2004.
 380. J. Ravlić Gulan, N. Štrbo, G. Gulan, S. Novak, K. Ćupurdija, K. Juretić, D. Dorčić, J. Dupor, D. Rukavina: The phenotypic characteristic of dendritics cells in diferent tissue compartments in rheumatoid arthritis patients. Annual European Congress of Rheumatology, (EULAR 2004), Berlin, 9.-12. June, 2004, Annals of the Rheumatic Diseases, 63:153 (THU0142), 2004.
 381. Rukavina D., Laskarin G., Strbo N., Juretic K., Dupor J., Rupcic S, Randic Lj.: Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface. European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30-July 3, 2004. Invited lecture (I15), American Journal of Reproductive Immunology, 51: 452, 2004.
 382. Štrbo N, Ćupurdija K, Juretić K., Dupor J., Dorčić D., Bogović Crnčić T., Laškarin G., Randić Lj., Podack ER., Rukavina D.: Heat shock protein gp96 modulates innate immune response at the materno-fetal interface. European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30-July 3, 2004. Oral presentation (O6), American Journal of Reproductive Immunology, 51: 465, 2004.
 383. Mrakovčić-Šutić I., Šimin M., Rukavina D., Radošević-Stašić B.: Modulating activity of peptidoglycan monomer linked with zinc on hepatic NKT cells and cell-mediated cytotoxicity in syngeneic pregnancy. European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30-July 3, 2004. Poster presentation (P28), American Journal of Reproductive Immunology, 51: 486-487, 2004.
 384. Juretic K., Štrbo N., Dorčić D., Dupor J., Ćupurdija K., Bogović Crnčić T., Laškarin G., Randić Lj., Rukavina D.: Phenotypic and functional characteristics of dendritic cells at human and murin materno-fetal interface. European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30-July 3, 2004. Poster presentation (P29), American Journal of Reproductive Immunology, 51: 487, 2004.
 385. Laškarin G., Ćupurdija K., Dorčić D., Dupor J., Juretić K., Štrbo N., Bogović-Crnčić T., Randić Lj., Allavena P., Mantovani A., Marchezi F., Rukavina D.: The presence of functional mannose receptor at the materno-fetal interface. European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30-July 3, 2004. Poster presentation (P32), American Journal of Reproductive Immunology, 51: 488, 2004.
 386. Bogović Crnčić T., Štrbo n., Laškarin G., Ćupurdija K., Dorčić D., Juretić K., Dupor J., Sotošek Tokmadžić V., Vlastelić I., Randić Lj., Rukavina D.: Decidual NK cells use Fas/FasL cytolytic pathway. European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30-July 3, 2004. Poster presentation (P37), American Journal of Reproductive Immunology, 51: 490, 2004.
 387. Sršen S., Laškarin G., Dupor J., Juretić K., Štrbo N., Dorčić D, Ćupurdija K., Sotošek Tokmadžić V., Haller H., Rupčić S., Randić Lj., Rukavina D.: Tubal mucosa implantation site is characterized by infiltration of CD3+CD8 bright+ T cells and relative lack of NK cells. European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30-July 3, 2004. Poster presentation (P38), American Journal of Reproductive Immunology, 51: 490-491, 2004.
 388. Srsen S., Laskarin G., Dupor J., Juretic k., Strbo n., Dorcic D., Cupurdija K., Sotosek-Tokmadzic V., Bogovic Crncic T., Haller H., Rupcic S., Randic Lj, Rukavina D.: Phenotypic characteristics of leukocytes in ectopic pregnancy, EFIS symposium and postgraduate course: Molecular and cellular interactions in chronic inflammatory autoimmune diseases, Beograd, August 29-September 2, 2004, Abstract book, poster presentation, p0, 2004.
 389. Bogovic Crncic T., Strbo N., Laskarin G., Sotosek Tokmadzic V., Cupurdija K., Juretic K., Dorcic D., Dupor J., Srsen S, Vlastelic I., Randic LJ, Rukavina D.: Early pregnancy decidual lymphocytes lyse NK resistant targets by perforin and Fas/FasL cytolytic mechanisms, EFIS symposium and postgraduate course: Molecular and cellular interactions in chronic inflammatory autoimmune diseases, Beograd, August 29-September 2, 2004, Abstract book, SOP, p0, 2004.
 390. Rukavina D., Laškarin G., Juretić K., Štrbo N., Haller H., Rupčić S.: Immunoregulation at the interface in Fallopian tuba ectopic pregnancy, IX International Congress of Reproductive Immunology – Reproductive Immunology into a New Era,  October 11-15, 2004, Hakone, Japan, Invited lecture, I-19, American Journal of Reproductive Immunology, 52(suppl.1):13, 2004.
 391. Strbo N, Juretic K, Cupurdija K, Dupor J, Bogovic Crncic T, Dorcic D, Srsen S, Laskarin G, Randic Lj*, Podack ER ** Rukavina D.: Heat shock protein gp96: immune modulation at the materno-fetal interface, IX International Congress of Reproductive Immunology – Reproductive Immunology into a New Era,  October 11-15, 2004, Hakone, Japan, Poster presentation P-39, American Journal of Reproductive Immunology, 52(suppl.1):40, 2004.
 392. G. Laskarin, K. Cupurdija, N. Strbo, V. Sotosek Tokmadzic, D. Dorcic, J. Dupor, K. Juretic, T. Bogovic Crncic, Paola Allavena, Alberto Mantovani, Ljiljana Randic, D. Rukavina: Expression and natural ligands for the mannose receptor at the materno-fetal interface, IX International Congress of Reproductive Immunology – Reproductive Immunology into a New Era,  October 11-15, 2004, Hakone, Japan, Poster presentation, P-30, American Journal of Reproductive Immunology, 52(suppl.1):36-37, 2004.
 393. Bogovic Crncic T, Strbo N, Laskarin G, Sotosek Tokmadzic V, Cupurdija K, Juretic K, Dorcic D, Dupor J, Srsen S, *Vlastelic I, *Randic Lj and Rukavina D.: The influence of th1 cytokines on perforin and fas/fasl mediated cytotoxicity of first trimester pregnancy decidual and peripheral blood lymphocytes, Annual meeting 2004, Croatian Immunological Society, October 8-10, Opatija, Abstract book, SOP11/P45, p. 34. 2004.
 394. Mrakovčić-Šutić I., Grbas H., depolo A., Rukavina D., Radošević-Stašić B.: Cholestasis-related expansion of perforin-expressing CD4+T lymphocytes in peripheral blood of patients with gallstones, Annual meeting 2004, Croatian Immunological Society, October 8-10, Opatija, Abstract book, SOP13/P20, p. 36. 2004.
 395. Juretić K, Štrbo N, Bogović Crnčić T, Dorčić D, Dupor J, Ćupurdija K, Sršen S, Laškarin G, Randić Lj*, Rukavina D.: Lineage, maturity and phenotype of dendritic cells at human and murine maternal-fetal interface, Annual meeting 2004, Croatian Immunological Society, October 8-10, Opatija, Abstract book, P27, p. 57. 2004.
 396. Sršen S, Laškarin G, Ćupurdija K, Štrbo N, Juretić K, Dupor J, Bogović-Crnčić T, *Gašparović M, Veljković D, *Randić LJ and Rukavina D.: Tumor associated glycoprotein-72 (TAG-72) binds to the mannose receptor on decidual macrophages and enables them to induce Interleukin-4 production in naive T cells, Annual meeting 2004, Croatian Immunological Society, October 8-10, Opatija, Abstract book, P43, p. 70. 2004.
 397. Mrakovčić-Šutić I., Čuka Husnjak S., Rukavina D., Radošević-Stašić B.: Experimental cholestasis increases cytotoxicity tumor cell lines. 3rd Croatian Congress of Toxicology, CROTOX, Plitvice, May 26-29, 2004, Abstract book, p 75.
 398. BRadošević-Stašić, I. Mrakovčić-Šutić, M. Šimin, D. Rukavina: Overexpression of intrahepatic NKT cells increases the cell-mediated cytotoxicity against tumor cell lines, 7th International symposium on Predictive Oncology& Intervention Strategies, February 7-10, 2004, Nice, Cancer Detection and Prevention, 361 (poster session 1091), S-162, 2004 Symposium volume (CC).
 399. I. Mrakovčić-Šutić, M. Petković, G. Zamolo, I. Belac-Lovasić, Č. Milin, B. Radošević-Stašić, D. Rukavina: Chemotherapy-induced changes of perforin expression in cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells of colon carcinoma patients, 7th International symposium on Predictive Oncology& Intervention Strategies, February 7-10, 2004, Nice, Cancer Detection and Prevention, 360 (poster session 1091), S-162, 2004 Symposium volume (CC).
 400. D. Massari, Z. Trobonjača, D. Rukavina, B. Radošević-Stašić: Evaluation of antineoplastic activities of SMS 201-995 and Ukrain on human colon cancer cell line, after monotherapy and combination with 5-fluorouracil, 7th International symposium on Predictive Oncology& Intervention Strategies, February 7-10, 2004, Nice, Cancer Detection and Prevention, 416 (poster session 991), S-180, 2004 Symposium volume (CC).
 401. Rukavina D., Štrbo N., Laškarin G., Bogović T, Juretić K.: Cytokines and cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface. 3rd International Postgraduate School of Immunogenetics in Transfusion Medicine, Clinical immunogenetics and cell therapy. Ljubljana, Slovenia, 6.-9 lipnja 2004. Invited lecture. Abstract book, p 21, 2004.
 402. J. Ravlić Gulan, N. Štrbo, G. Gulan, S. Novak, K. Ćupurdija, K. Juretić, D. Dorčić, J. Dupor, D. Rukavina: The phenotypic characteristic of dendritics cells in diferent tissue compartments in rheumatoid arthritis patients. Annual European Congress of Rheumatology, (EULAR 2004), Berlin, 9.-12. June, 2004, Annals of the Rheumatic Diseases, 63:153 (THU0142), 2004.
 403. Rukavina D., Laškarin G., Juretić K., Štrbo N., Haller H., Rupčić S.: Immunoregulation at the interface in Fallopian tuba ectopic pregnancy, IX International Congress of Reproductive Immunology – Reproductive Immunology into a New Era,  October 11-15, 2004, Hakone, Japan, Invited lecture, I-19, American Journal of Reproductive Immunology, 52(suppl.1):13, 2004 (CC).
 404. Strbo N, Juretic K, Cupurdija K, Dupor J, Bogovic Crncic T, Dorcic D, Srsen S, Laskarin G, Randic Lj*, Podack ER ** Rukavina D.: Heat shock protein gp96: immune modulation at the materno-fetal interface, IX International Congress of Reproductive Immunology – Reproductive Immunology into a New Era,  October 11-15, 2004, Hakone, Japan, Poster presentation P-39, American Journal of Reproductive Immunology, 52(suppl.1):40, 2004 (CC).
 405. G. Laskarin, K. Cupurdija, N. Strbo, V. Sotosek Tokmadzic, D. Dorcic, J. Dupor, K. Juretic, T. Bogovic Crncic, Paola Allavena, Alberto Mantovani, Ljiljana Randic, D. Rukavina: Expression and natural ligands for the mannose receptor at the materno-fetal interface, IX International Congress of Reproductive Immunology – Reproductive Immunology into a New Era,  October 11-15, 2004, Hakone, Japan, Poster presentation, P-30, American Journal of Reproductive Immunology, 52 (suppl.1):36-37, 2004 (CC).
 406. Laškarin, Gordana; Sršen, Suzana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana, Veljković, Danijela, Gašparović, Milena, Đorđević, Predrag; Mantovani, Alberto; Randić, Ljiljana; Haller,Herman.Immunological role of Tumor Associated Glycoprotein-72. // American Journal of Reproductive Immunology. 53 (2005), 6; 293 (kongresno priopćenje, znanstveni rad).
 407. Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka, Randić, Ljiljana; Haller, Herman.Physiological role(s) of perforin/FasL pathways at the maternal-fetal interface. // American Journal of Reproductive Immunology. 53 (2005) , 6; 274-275 (kongresno priopćenje, znanstveni rad).
 408. Dupor, J; Bonecchi, R; Borroni EM; Doni, A; Bulla R; Tedesco, F; Locati, M; Rukavina, D; Mantovani, A.Chemokine Decoy receptor D6 acts as a chemokine scavenger at the maternal-fetal interface // Abstract book / Jonjić, Stipan (ur.).Rijeka : Hrvatsko imunološko društvo, 2005. 72 (sažetak, znanstveni rad).
 409. Juretic, Koraljka; Strbo, Nataša; Dupor, Jana; Laskarin, Gordana; Rukavina, Daniel. Possible role of dendritic cells in syngenic and allogenic murine pregnancy // Abstract book, The first EMBIC Summer School “Embryo implantation: from basics to clinics” / Rukavina, Daniel (ur.). Rijeka : Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 2005. 52-53 (sažetak, znanstveni rad).
 410. Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana. Lymphocyte mediated cytotoxicity at the interface // Abstract book, The first EMBIC Summer School “Embryo implantation: from basics to clinics” / Rukavina, Daniel (ur.).
  Rijeka : Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 2005. 29-30 (sažetak, znanstveni rad).
 411. Sršen, Suzana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel. Interleukin-15 produced by decidual adherent cells in vitro enhances perforin, Fas ligand and Granzyme B expression in decidual lymphocytes // Abstract book, The first EMBIC Summer School “Embryo implantation: from basics to clinics” / Rukavina, Daniel (ur.). Rijeka : Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 2005. 59 (sažetak, znanstveni rad).
 412. Tabiasco, J; Aguerre-Girr, M; Polgar, B; ElCosta, H; Berrebi, A; Strbo, N; Laskarin, G; Rukavina, D; Bensussan, A; Le Bouteiller, P. Comparative phenotypic analysis of CD160+ and CD160- human decidual NK cells // Abstract book, The first EMBIC Summer School “Embryo implantation: from basics to clinics” / Rukavina, Daniel (ur.).Rijeka : Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 2005. 51 (sažetak, znanstveni rad).
 413. Veljković, D; Laškarin, G; Dupor, J; Sršen Medančić, S; Juretić Franković, K; Mahmutefendić, H; Gašparović, M; Randić, Lj; Saito, S; Rukavina, D.Granulysin expression in peripheral blood and decidua of the first trimester pregnancy // Abstract book / Jonjić, Stipan (ur.). Rijeka : Hrvatsko imunološko društvo, 2005. 74 (sažetak, znanstveni rad).
 414. Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Milin, Čedomila; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka.Upregulation of heat shock protein gp96 in the liver, spleen and thymus induced by stress in mice // Final Program & Abstract Book / Crousos GP (ur.).
  Atena, 2005. 84 (sažetak, znanstveni rad).
 415. Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Milin, Čedomila; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka. Stress-induced changes in heat shock protein gp96 and metallothioneins in the liver, spleen and thymus in mice // Croatian Immunological Society Annual Meeting 2005 / Jonjić, Stipan i sur. (ur.). Rijeka : Medicinski fakultet, 2005. 51 (sažetak, znanstveni rad).
 416. Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka. Peptidoglycan-monomer linked with zinc upregulates the expression of the heat protein gp96 and metallothioneins in the liver and spleen in old and young mice // Final Program & Abstract Book / Crousos GP (ur.). Atena, 2005. 61 (sažetak, znanstveni rad).
 417. Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka. Regulatory activities of peptidoglycan-monomer linked with zinc on heat shock protein gp96 and metallothioneins in the liver and spleen in old and young mice // Croatian Immunological Society Annual Meeting 2005 / Jonjić, Stipan i sur. (ur.).Rijeka : Medicinski falkultet, Rijeka, 2005. 49 (sažetak, znanstveni rad).
 418. Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel. The endoplasmic reticulum-resident heat shock protein Gp96 participates in the control of liver regeneration after partial hepatectomy in mice // Final Program & Abstract Book / Crousos GP (ur.). Atena, Grčka, 2005. 74 (sažetak, znanstveni rad).
 419. G. Laskarin1, N. Strbo1, K, Juretic Frankovic1, J. Dupor1, D. Veljkovic1, H. Haller2, T. Stimac2, P. Allavena3, A. Mantovani3,4, D. Rukavina1: MATURE CD83+ DENDRITIC CELLS ACTIVATE DECIDUAL NK CELLS, The Second EMBIC Summer School, June 30th-July 4th, 2006, Pecs, Hungary, Abstract book, p18, 2006.
 420. Juretic Frankovic K1, Laskarin G1, Dupor J1, Strbo N1, Bogovic Crncic T1, Bedenicki I1, Srsen Medancic S1, Veljkovic D1, Randic Lj2, Tabiasco J3, Le Bouteiller P3, Rukavina D1: HUMAN DECIDUAL NK CELL-MEDIATED LYSIS OF K562 TRANSFECTANT CELLS, The Second EMBIC Summer School, June 30th-July 4th, 2006, Pecs, Hungary,  ,  Abstract book, p35, 2006.
 421. Veljkovic D, Laskarin G, Dupor J, Srsen Medancic S, Juretic Frankovic K, Mahmutefendic H, *Gasparovic M, *Stimac T **Saito S, ***Tabiasco J, ***Le Bouteiller P, Rukavina D.: GRANULYSIN EXPRESSION AND LOCALIZATION IN THE FIRST TRIMESTER PREGNANCY DECIDUA, The Second EMBIC Summer School, June 30th-July 4th, 2006, Pecs, Hungary, Abstract book, p41, 2006.
 422. Juretic Frankovic K, Laskarin G, Dupor J, Strbo N, Bogovic Crncic T, Bedenicki I, Srsen Medancic S, Veljkovic D, Randic Lj, Tabiasco J, Le Bouteiller P, Rukavina D HUMAN DECIDUAL NK CELL-MEDIATED LYSIS OF K562 TRANSFECTANT CELLS. 4th European Congress of Reproductive Immunology, Graz, July 5-9, 2006, AJRI, 56, p46, 2006.
 423. G. Laskarin, S. Srsen Medancic, J. Dupor, D. Veljkovic, K. juretic Frankovic, Lj. Randic, T. Stimac, A. Mantovani, P. Allavena and D. Rukavina: Tumor associated glycoprotein-72 modulates phenotype and functional activity of decidual macrophages. 4th European Congress of Reproductive Immunology, Graz, July 5-9, 2006, AJRI, 56, p23, 2006.
 424. Juretić Franković, Koraljka; Laškarin, Gordana; Haller, Herman; Vlastelić, Ivan; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel. Interactions between HLA-G molecule and decidual natural killer cells of human first trimester pregnancy // American Journal of Reproductive Immunology / Beaman, Kenneth ; Rukavina, Daniel (ur.). Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2007. 431-431 (znanstveni).
 425. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka. Enhanced expression of metallothioneins I/II in placenta and maternal liver, induced by syngeneic pregnancy and by peptidoglycan-monomer linked with zinc in mice // American Journal of Reproductive Immunology / Beaman, Kenneth (ur.).Singapore : Markano Print Media PTe Ltd, 2007. 465-465 (znanstveni).
 426. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Veljković, Danijela; Vlastelić, Ivan; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel.Decidual CD1a+ cells are able to shape the percentage and functions of CD56+bright and CD3+ cells at the maternal-fetal interface // American Journal of Reproductive Immunology / Beaman, Kenneth (ur.).Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2007. 234-235 (znanstveni).
 427. Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel.Endoplasmic reticulum-resident heat shock protein gp96, natural killer T cells and regulatory T cells as regulators of self-tissue damages induced by various types of injuries // American Journal of Reproductive Immunology / Beaman, Kenneth (ur.).Singapore : Markano Print Media PTe Ltd, 2007. 461-561 (znanstveni).
 428. Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Vlasteli, Ivan; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel.Tumor associated glycoprotein-72 inhibits the maturation and induces anti-inflammatory properties of decidual CD1a+ dendritic cells // American Journal of Reproductive Immunology / Beaman, Kenneth ; Rukavina, Daniel (ur.).Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2007. 463-463 (znanstveni).
 429. Trobonjača, Zlatko; Toševski, Vinko; Sargent, Ian; Haller, Herman; Randic, Ljiljana; Rukavina, Daniel. Type 1 versus type 2 immune response balance of decidual innate and adaptive cells during first trimester of pregnancy // American Journal of Reproductive Immunology / Beaman, Kenneth ; Rukavina, Daniel (ur.).Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2007. 460-460 (znanstveni).
 430. Trobonjača, Zlatko; Toševski, Vinko; Sargent, Ian; Haller, Herman; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel. Comparison of type 1 and type 2 immune response balance of decidual and blood lymphatic cells during first trimester of pregnancy // American Journal of Reproductive Immunology / Beaman, Kenneth (ur.).Oxford : Blackwell Publishing Ltd., 2007. 236-237 (znanstveni).
 431. Veljkovic, Danijela; Laskarin, Gordana; Haller, Herman; Saito, Sigeru; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel.Regulation of granulysin protein expression in decidual NK cells by Th1 cytokines and antigen presenting cells // American Journal of Reproductive Immunology / Beaman, Kenneth ; Rukavina, Daniel (ur.).Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2007. 449-450 (znanstveni).
 432. Laškarin, Gordana; Sršen Medančić, Suzana; Dupor, Jana; Veljković, Danijela; Juretic Franković, Koraljka; Randić, Ljiljana; Štimac, Tea; Mantovani, Alberto; Allavena, Paola; Rukavina, Daniel. Tumor associated glycoprotein -72 modulates phenotype and functional activity of decidual macrophages // .2006. 22-23 (znanstveni).
 433. Veljković, Danijela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Piccinni, Marie-Pierre; Saito, Shigeru; Rukavina, Daniel. Granulysin mediates long term cytolytic activity of the first trimester pregnancy decidual NK cells // Abstract book: 3rd EMBIC Summer School // Markert, Udo (ur.). Jena : Frierich Schiller Universitat, 2007. 51-51 (sažetak, znanstveni).
 434. Grebić, Damir; Jakovac, Hrvoje; Mrakovčić-Šutić, Ines; Tomac, Jelena; Bulog, Aleksandar; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka. Metallothioneins and heat shock protein gp96 as sensors of stress and toxin-induced damages // Book of abstracts / EFIS (ur.). Pariz : EFIS, 2006. 498 ; PA3302 (sažetak, znanstveni).
 435. Juretić Franković, Koraljka; Laškarin, Gordana; Strbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Dupor, Jana; Dorčić, Dorotea; Sršen Medančić, Suzana; Veljković, Danijela; Randić, Ljiljana; Tabiasco, Julie; Le Bouteiller; Philippe; Rukavina, Daniel. Cytotoxic activity of human decidual natural killer cells against k562 cell line and its hla-g transfectant //. 2006. 46-46 (znanstveni).
 436. Juretic Frankovic, Koraljka; Laskarin, Gordana; Dupor, Jana; Strbo, Natasa; Bogovic Crncic, Tatjana; Bedenicki, Ivica; Srsen Medancic, Suzana; Veljkovic, Danijela; Randic, Ljiljana; Tabiasco, Julie; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel. HUMAN DECIDUAL NK CELL-MEDIATED LYSIS OF K562 TRANSFECTANT CELLS // Abstract book Molecular Mechanisms of Implantation, Second EMBIC Summer School / Szekeres-Bartho, Julia (ur.). Pećuh : Sveučilište u Pećuhu, 2006. 35-35 (sažetak, znanstveni).
 437. Laskarin, Gordana; Strbo, Natasa; Juretic Frankovic, Koraljka; Dupor, Jana; Veljkovic, Danijela; Haller, Herman; Stimac, Tea; Allavena, Paola; Mantovani, Aleberto; Rukavina, Daniel. MATURE CD83+ DENDRITIC CELLS ACTIVATE DECIDUAL NK CELLS // Abstract book Molecular Mechanisms of Implantation, Second EMBIC Summer School / Szekeres-Bartho, Julia (ur.). Pećuh : Sveučilište u Pećuhu, 2006. 18-18 (sažetak, znanstveni).
 438. Mrakovčić-Šutić, Ines; Grbas, Harry; Depolo, Arsen; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka. Cholestasis-induced changes of cytotoxicity and comparison of laparoscopic and open cholecystectomy // Book of abstracts / EFIS (ur.). Pariz : EFIS, 2006. 96 (sažetak, znanstveni).
 439. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Laskarin, Gordana; Brajac, Ines; Simonić, Edita; Stojnic Soša L.; Rukavina, Daniel. Expression of cytolytic molecule perforin in peripheral blod of lichen planus patients // XVI congress of European academy of dermatovenerology. (sažetak, ostalo).
 440. Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel. Morphogenetic and immunomodulatory functions of endoplasmic reticulum resident heat shock protein gp96 // Book of abstracts / Efis ; IUIS (ur.). Pariz : EFIS, 2006. 96, PA1310 (sažetak, znanstveni).
 441. Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel. Endoplasmic reticulum-resident heat shock protein gp96 as an innate sensor of damage induced by tissue remodelling, stress and bacterial peptidoglycan // Abstract book / Takeshi Tabira (ur.). Nagoya : Japanese Neuroimmunology Organizing Committee, 2006. PP05-17 (sažetak, znanstveni).
 442. Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje, Grebić, Damir; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel. Peptidoglycan monomer as a modulator of gp96 expression during liver regeneration in mice // Poster abstracts 2006 NIAID Research Conference / National Institutes of Health (ur.). Bethesda, USA : US Department of Health and Human Services, 2006. 45-45. (sažetak, znanstveni).
 443. Veljkovic, Danijela; Laskarin, Gordana; Dupor, Jana; Srsen Medancic, Suzana; Juretic Frankovic, Koraljka; Mahmutefendic, Hana; Gasparovic, Milena; Stimac, Tea; Saito, Sigeru; Tabiasco, Julie; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel. GRANULYSIN EXPRESSION AND LOCALIZATION IN THE FIRST TRIMESTER PREGNANCY DECIDUA // Abstract book Molecular Mechanisms of Implantation, Second EMBIC Summer School / Szekeres-Bartho, Julia (ur.). Pećuh : Sveučilište u Pećuhu, 2006. 41-41 (sažetak, znanstveni).
 444. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Juretic Frankovic, Koraljka; Veljković, Danijela; Vlastelić, Ivan; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel. Natural killer and dendritic cell interaction at the maternal-fetal interface // American Journal of Reproductive Immunology / Beaman, Kenneth ; Rukavina, Daniel (ur.). Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2007. 448-448 (sažetak, znanstveni).
 445. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel.Mutual dendritic cell/NK interaction leads to their well balanced co-existence at the maternal-fetal interface // Book of Abstracts / Rabatić, Sabina (ur.).Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2007. 12-12 (sažetak, znanstveni).
 446. Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Veljković, Danijela; Vlastelić, Ivan; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel. Anti-inflammatory properties of decidual NK cells are mediated by CD1a+ cells // Abstract book: 3rd EMBIC Summer School / Markert, Udo (ur.). Jena : Friedrich-Schiller Universitat, 2007. 43-43 (sažetak, znanstveni).
 447. Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Đurić, Danijel; Rukavina, Daniel. Anti-inflammatory properties of early pregnancy decidual antigen presenting cells after the bindnig of natural ligands // Book of Abstracts / Rabatić, Sabina (ur.). Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2007. 42-42 (sažetak, znanstveni).
 448. Rubeša, Željka; Laškarin, Gordana; Redžovic, Arnela; Veljković, Danijela; Haller, Herman; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel. Phenotypic and functional characteristic of the first trimester pregnancy decidual CD1a+ dendritic cells // American Journal of Reproductive Immunology / Beaman, Kenneth ; Rukavina, Daniel (ur.). Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2007. 464-464 (sažetak, znanstveni).
 449. Rubeša, Željka; Laškarin, Gordana, Redžović, Arnela, Veljković, Danijela, Haller, Herman, Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel. Cytotoxicity of CD1a+ first trimester pregnancy decidual cells towards autologuos CD3+ cells // Abstract book: 3rd EMBIC Summer School / Markert, Udo (ur.). Jena : Friedrich Schiller Universitat, 2007. 45-45 (sažetak, znanstveni).
 450. Rubeša, Željka; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Veljković, Danijela; Haller, Herman; Allavena, Paola; Mantovani, Albrto; Rukavina, Daniel. Dendritic CD1a+ cells regulate the expansion of CD3+ cells at the maternal fetal interface // Book of Abstracts / Rabatić, Sabina (ur.). Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2007. 28-28 (sažetak, znanstveni).
 451. Tosevski, Vinko; Trobonjaca, Zlatko; Sargent, Ian; Haller, Herman; Randic, Ljiljana; Rukavina, Daniel. Comparison of activation status, cytolytic potential and functional reactivity of decidual NKT (dNKT) and peripheral blood NKT (pbNKT) cells // Abstract book: 3rd EMBIC Summer School / Markert, Udo (ur.).Jena : Friedrich Schiller Universitat, 2007. 49-49 (sažetak, znanstveni).
 452. Veljković, Danijela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Mahmutefendić, Hana; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel. Granulysin expression and distribution in peripheral blood lymphocytes of first trimester pregnancy // Book of Abstracts / Rabatić, Sabina (ur.). Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2007. 55-55 (sažetak, znanstveni).
 453. Laškarin, Gordana, Sršen-Medančić, Suzana, Redžović, Arnela, Vukelić, Petar, Gulić, Tamra, Vlastelić, Ivan, Haller, Herman, Rukavina, Daniel. Mucine 1 hampers the proliferation and the cytolytic mediators’ expression in NK cells sustained by CD14+ antigen presenting cells at the maternal-fetal interface // Journal of reproductive Immunology / Robertson, Sarah ; Ware Branch, D ; Saito, Shigeru (ur.). Nizozemska : Elsevier, 2009. 142-142 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
 454. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Veljković, Danijela; Haller, Herman; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel. Mutual cytotoxic reactions between decidual NK and dendritic cells // Final Programme and Abstract book of the 22nd Annual meeting Diversity and Plasticity of the Innate Immune Reponse / Sozzani, Silvano ; Mantovani, Alberto (ur.). Brescia : School of Medicine University of Brescia, 2008. 88-88 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 455. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka, Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Philippe Le Bouteiller; Rukavina, Daniel.Killing of decidual dendritic cells by autologous decidual NK cells // Book of Abstracts / Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology (ur.). Moskva : MEDI Expo, 2008. 31-32 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
 456. Le Bouteiller, Philippe; El Costa, Hicham; Tabiasco, Julie; Lombardelli, Letizia; Rukavina, Daniel; Piccinni, Marie-Pierre.Human decidual NK cells: Unique NK cell receptor repertoire and functions // Book of Abstracts / Kulakov VI (ur.).Moscow : MEDI Expo, 2008. 22-23 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 457. Radošević-Stašić, Biserka; Jakovac, Hrvoje; Mrakovčić-Šutić, Ines; Grebić, Damir; Rukavina, Daniel. Damage and stress-associated signals as inducers of endoplasmic reticulum resident heat shock protein gp96, natural killer T and regulatory T cells // Porto 08 Abstracts / Shoenfeld Yehuda (ur.). Geneva : C/o Kenes International, 2008. 329-329 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 458. Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Haller, Herman; Mulac-Jeričević, Biserka; Rukavina, Daniel. Do antigen presenting cells help in removing tumor – associated glycoprotein -72 (tag-72) from the maternal-fetal implantation site? // Abstract book / Rabatić, Sabina (ur.). Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2008. 63-63 (poster,međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
 459. Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Allavena, Paola; Solinas, G; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel.Tumor associated glycoprotein-72 affects the balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cyto/chemokine production in CD1a+ dendritic cells // Book of Abstracts / Kulakov V.I. (ur.). Moskva : MEDI Expo, 2008, 2008. 33-34 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 460. Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Vlastelić, Ivan; Solinas, G; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel.Tumor associated glycoprotein-72 and mucin I show distinct impact on decidual dendritic cells functions // Final Programme and Abstract book / Sozzani, Silvano; Mantovani, Alberto (ur.).Brescia : School of Medicine, University of Brescia, 2008. 88-88 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 461. Sršen Medančić, Suzana; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Allavena, Paola; Mantovani, Alavena; Rukavina, Daniel.Mucin I tune cytolytic mediators expression in decidual CD56+ cells via decidual CD14+ cells // Book of Abstracts / Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology (ur.).Moskva : MEDI Expo 2008, 2008. 32-33 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 462. Sučić, Sonja; Veljković, Danijela; Juretić-Franković, Koraljka; Gulić, Tamara; Haller, Herman; Rukavina, Daniel.The expression of cytolytic mediators in decidual mononuclear cells in first trimester of pregnancy // Abstract Book / Rabatić, Sabina (ur.).Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2008. 28-28 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 463. Sučić, Sonja; Veljković, Danijela; Toševski, Vinko; Saito, Shigeru; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel.Granulysin gene expression in decidual mononuclear cells in early pregnancy // EMBIC abstract book: “Advances in embryo implantation and pregnancy” / Markert, Udo (ur.). Jena : Universitat Friedrich-Schiller Jena, 2008. 39-39 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 464. Vukelić, Petar; Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Haller, Herman; Vlastelić, Ivan; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel.Characterization of ectopic pregnancy NK cells // EMBIC Abstract book: Advances in embryo implantation and pregnancy / Markert, Udo (ur.) . Jena : Universitat Friedrich-Schiller Jena, 2008. 48-48 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 465. Gulić, Tamara, Laškarin, Gordana, Redžović, Arnela, Vukelić, Petar, Rubeša, Željka, Dominović, Marin, Haller, Herman, Rukavina, Daniel. Granulysin expression in tubal ectopic pregnancy // Abstract book / Busslinger, Meinrad, Mathis, Diane, Polic, Bojan, Rajewsky, Klaus, Reth, Michael (ur.). Freiburg, Njemačka : Max-Planck Institute of Immunobiology, 2009. 66-66 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 466. Gulić, Tamara, Laškarin, Gordana, Rubeša, Željka, Haller, Herman, Rukavina, Daniel. Izražavanje apoptotičkog medijatora granulizina u ektopičnoj tubarnoj trudnoći // Zbornik Radova Abstracts Book / Stipić Marković, Asja ; Čvorišćec, Branimir (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju, 2009. 125-126 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 467. Laškarin, Gordana, Redžović, Arnela, Vlastelić, Ivan, Haller, Herman, Rukavina, Daniel. Dendritic cells at the maternal fetal interface // Final Program and Abstract Book / Georgieva, Rayna (ur.).Sofija : Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Acad. Kiril Bratanov, Bulgarian Academy of Sciences, 2009. 44-44 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 468. Laškarin, Gordana; Sršen-Medančić, Suzana; Redžović, Arnela; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel. Međudjelovanje deciualnih stanica NK i CD14+ antigen predočnih stanica pod utjecajem mucina 1 // Zbornik Radova / Abstracts Book / Stipić Marković, Asja ; Čvorišćec, Branimir (ur.). Zagreb, Hrvatska : Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju, 2009. 127-128 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 469. Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Sršen Medančic, Suzana; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel. Utjecaj proteina toplinskog stresa 70 na decidualne dendritičke CD1a+ stanice iz prvog trimestra normalne humane trudnoće // Zbornik Radova / Abstracts Book / Stipić Marković, Asja ; Čvorišćec, Branimir (ur.).Zagreb, Hrvatska : Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju, 2009. 141-142 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 470. Sršen Medančić, Suzana; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel. Decidualne CD14+ antigen predočne stanice jesu alternativno aktivirane // Zbornik Radova Abstracts Book / Stipić Marković, Asja ; Čvorišćec, Branimir (ur.).Zagreb : Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju, 2009. 143-144 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 471. Vukelić, Petar; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Haller, Herman; Rukavina, Daniel. The presence of apoptotic molecules Fas ligand and tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand at the maternal-fetal interface of ectopic pregnancy // Zbornik Radova / Abstracts Book / Stipić Marković, Asja ; Čvorišćec, Branimir (ur.).Zagreb, Hrvatska : Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju, 2009. 148-149 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 472. Redžović, Arnela, Laškarin, Gordana, Haller, Herman, Rukavina, Daniel. Dendritic cells at the tubal implantation site resemble those of uterine decidua stimulated with TAG-72 in vitro. // Book of Abstracts / Rabatić Sabina (ur.).Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2010. 22-22 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 473. Travica Samsa, Dijana, Laškarin, Gordana, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Miletić, Bojan, Rakić, Marijana, Raljević, Damir, Pehar Pejčinović, Vesna, Rukavina, Daniel.Perforin mediated cytotoxicity in the development of non ST-elevation myocardial infarction // Book of Abstracts / Rabatić Sabina (ur.). Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2010. 40-40 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 474. Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Laškarin, Gordana; Mahmutefendić, Hana; Lučin, Pero; Rukavina, Daniel; Šustić, Alan.Modulation of peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with severe brain injury // Abstracts of the 22nd Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine ; u: Journal of Intensive Care Medicine.(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 475. Gulić, Tamara, Laškarin, Gordana, Redžović, Arnela, Rukavina, Daniel.Expression of HSP90 family members and their receptors at maternal fetal interface of early healthy human pregnancy // Book of abstracts / Polić Bojan (ur.).Rijeka : Hrvatsko imunološko društvo, 2011. 45-45 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 476. Veljkovic Vujaklija, Danijela; Gulic, Tamara; Dominovic, Marin; Vejnovic, Danilo; Sucic, Sonja; Rukavina, Daniel.Unlike peripheral blood, first trimester pregnancy decidual NK cells spontaneously release high quantities of granulysin // Book of Abstracts / Polić, Bojan (ur.).Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2011. 35-35 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 477. Dominovic M, Vujaklija DV, Gulic T, Dordević P, Sucic S, Skoda M, Rukavina D. “Granulysin and perforin expression in human early pregnancy. // Book of Abstracts / Polić, Bojan (ur.).Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2011. 41-41 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 478. Dominovic, M1; Veljkovic Vujaklija, D1; Gulic, T1; Milanovic, M2 and Rukavina, D1. Interplay of perforin and granulysin at the maternal-fetal interface. PORES, April 17-20, 2012 Prato Italy. Conference Program & Proceedings, Abstract page 39.
 479. Dominovic M, Veljkovic Vujaklija D, Gulic T,Milanovic M, Rukavina D.: “Intragranular co-localization of granulysin and perforin during decidual lymphocyte activation”. Book of Abstracts, Croatian Immunological Society 2012 Annual Meeting, Marija Bistrica, October 5-6 2012,pp.21-22.
 480. Gulic T, Laskarin G, Redzovic A,Djordjevic P, Rukavina D.:”The role of GP96 and its receptors CD91 and TLR4 at meternal-fetal interface of early human decidua”. Book of Abstracts, Croatian Immunological Society, 2012 Annual Meeting, Marija Bistrica October 5-6 2012, pp. 23-24

Patenti

Rezultati istraživanja za Plivu (zajedno s prof. dr. Biserkom Radošević-Stašić) zaštićeni su patentom Plive-Zagreb: “Primjena peptidoglikan monomera, njegovih metalnih kompleksa i N-acil derivata za korekciju imunosupresivnog i hepatosupresivnog stanja organizma”, koji je prijavljen Državnom zavodu za patente dana 25. rujna 1992. pod brojem P920488A. U Europskom patentnom zavodu registriran je pod naslovom “Preparation of medicaments containing the peptidoglycan monomer or its derivates” (broj 92917699.8) za sljedeće države: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, SE.