Reiser Nikola, akademik

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Reiser Nikola

Rođen:

  • 14. listopada 1918. u Mirnovcu kraj Samobora

Preminuo:

  • 23. ožujka 2010. u Zagrebu

Reiser Nikola, akademik

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

  • akademik

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (11.03.1986. – 23.03.2010.)
  • izvanredni član – Razred za likovne umjetnosti (07.06.1977. – 11.03.1986.)

Spomenica Nikola Reiser : 1918.-2010. / uredio Andrija Mutnjaković