Reiner Željko, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Reiner Željko

Datum rođenja:

 • 28.05.1953

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Klinika za unutrašnje bolesti, Klinički bolnički centar 10000 Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Klinika za unutrašnje bolesti KBC-a Zagreb +385 01 2388 772
 • Razred za medicinske znanosti HAZU +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Reiner Željko, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • akademik (18.05.2006. – …)
 • doktor znanosti (1982. – …)

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju – Medicinskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1997. – …)
 • redoviti član – Kraljevski liječnički zbor, London (2007. – …)
 • potpredsjednik – Hrvatski sabor (14.10.2016. – …)
 • predsjednik – Hrvatski sabor (28.12.2015. – 14.10.2016.)
 • potpredsjednik – Hrvatski sabor (2012. – 2015.)
 • ravnatelj – Klinički bolnički centar Zagreb (2004. – 2012.)
 • ministar – Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (1998. – 2000.)
 • zamjenik ministra – Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (1993. – 1997.)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Odbora – Odbor za aterosklerozu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (18.05.2006. – …)
 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (18.06.1992. – 18.05.2006.)

Životopis

Srednja škola: 

 • Klasična gimnazija u Zagrebu, maturirao 1971.

Dodiplomski studij:

 • 1971. – 1976. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Postdiplomsko usavršavanje:

 • 1976. – 1978. Postdiplomski studij iz Molekulske biologije Sveučilišta u Zagrebu (Mr.sc. 1978.).
 • 1982. Doktorat medicinskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1980. – 1981. Gost istraživač na Internoj klinici Sveučilišne bolnice Eppendorf, Hamburg, Njemačka.

Značajnije znanstvene i nastavne funkcije:

 • 1977. – 1978. Asistent na Zavodu za Farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1981. – 1986. Predavač na postdiplomskom studiju iz endokrinologije i metabolizma Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1983. – Predavač na Postdiplomskom studiju iz dijabetologije (međunarodni), Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1988. – Voditelj Postdiplomskog studija iz fiziologije s patofiziologijom, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1989. – Profesor na Postdiplomskom studiju iz kardiologije, Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1989. – Profesor na Postdiplomskom studiju iz kliničke farmakologije, Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1984. – 1985. Gost-profesor i istraživač u Oklahoma Medical Research Foundation, USA.
 • 1986. – 1988. Docent patofiziologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1988.-1997. Redoviti profesor patofiziologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1997. – Redoviti profesor interne medicine u trajnom zvanju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009. – Redoviti profesor u trajnom zvanju – naslovni, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 2011. – počasni član Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine

Znanstveni projekti:

 • 1980.-1981. Istraživač na znanstvenom projektu Tumorskog centra Hamburg (Njemačka)  “Adjuvantna kemoterapija operabilnog karcinoma želuca”,   financiranog  od SFB,
 • 1983.-1987. Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta “Hormonalni receptori u bolesnika s karcinomom larinksa, hipofarinksa i nazofarinksa”, u sklopu programa V-62/0134 financiranog od SIZ-a V za znanstveni rad Republike Hrvatske,
 • 1987.-1991. Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta “Hormonski i metabolički čimbenici u kroničnim neendokrinim bolestima”, broj: 1.08.03.08.10.,firanciranog od SIZ-a znanosti Republike Hrvatske,
 • 1987.-1991. Istraživač na znanstvenom-istraživačkom projektu “Steroidni receptorski sustavi u malignim bolestima”, broj: 1.08.04.00.12, financiranog od SIZ-a znanosti Republike Hrvatske,
 • 1991.-1996. Glavni istraživač znanstvenog projekta “Metabolički i hormonski čimbenici u razvoju ateroskleroze” – br. 3-01-034, financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,
 • 1996. – 2001. Glavni istraživač znanstvenog projeka “Metabolički i hormonski čimbenici rizika za aterosklerozu” – br. 108187  – financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1988.-1991. predsjednik Projektnog savjeta – najvećeg projekta u Republici Hrvatskoj “Istraživanje etiopatogeneze kroničnih i degenerativnih bolesti te unapređenje njihove dijagnostike i liječenja”
 • 2001-2007 Voditelj projekta “Međuodnos „novih” i „starih” čimbenika rizika za aterosklerozu”
 • 2007.-2012. Voditelj projekta “Percepcija i prevencija čimbenika rizika za aterosklerozu u Hrvatskoj” 108-1080-134-0121 i voditelj programa “Ateroskleroza – od genetike do prevencije”
 • Voditelj projekta: Varijante genotipova u genima povezanim sa porodičnom hiperkolesterolemijom u hrvatskoj populaciji. Br. 1117071
 • Voditelj projekta: Genska analiza u bolesnika sa porodičnom hiperkolesterolemijom i akutnim koronarnim sindromom. Br. 1118090
 • Voditelj projekta: Dijagnostika porodične hiperkolesterolemije u bolesnika u primarnoj i sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Br. 1119085
 • Voditelj projekta: Dijagnostika porodične hiperkolesterolemije u bolesnika u primarnoj i sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Br.  1120086

Iskustvo u struci:   

 • 1976. – 1977.- Liječnički staž – Klinička bolnica “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1978. – 1979.- Služio vojsku kao liječnik.
 • 1979. – 1983.- Specijalizacija iz interne medicine – Klinika za unutrašnje bolesti “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1983. – 1984. i 1985. – 1986. – Liječnik specijalista u Klinici za unutrašnje  bolesti KB “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1986. – 1995.- Pročelnik Kliničkog odjela Klinike za patofiziologiju, Kliničkog bolničkog centra, Rebro Zagreb.
 • 1995. – 2003.- Predstojnik Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb, te ponovno 2011.- 2015.
 • 2003.- Pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb

Značajnije funkcije:  

 • 1976. – 1978. član Skupštine Sveučilišta u Zagrebu i Znanstveno-nastavnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1985. – 1986. član Savjeta KB “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 • 1987. – 1990. Dopredsjednik Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (nakon 1990. član Savjeta).
 • 1989. – Osnivač i član Jugoslavenskog Odbora za lipide koji je 1991.  na njegovu inicijativu rasformiran.
 • 1990. – 1991. član Poslovodnog odbora (Prodekan) Medicinskog fakulteta u Zagrebu, zadužen za međunarodnu suradnju.
 • 1990. – Član Hrvatske medicinske akademije.
 • 1991. – Član Međunarodnog savjeta za lipide.
 • 1991. – 1993. – Zamjenik predsjednika Savjeta Ministarstva zdravstva RH.
 • 1991. – 1993. Predsjednik Vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
 • 1991. – 1993. Glavni tajnik Medicinskog savjeta Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
 • 1992. – 1998. Osnivač i predsjednik Hrvatsko-slovenskog odbora za lipide.
 • 1992. – 2006. Član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti
 • 1992. – 2000. Predsjednik Komisije za lijekove RH (član od 2004.-2008.)
 • 1993. – 1997. Zamjenik Ministra zdravstva Republike Hrvatske
 • 1995.-1998. –  Član Izvršnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), najvišeg upravnog tijela WHO.
 • 1998. – 2000. Ministar zdravstva Republike Hrvatske
 • 1998. – 2000. Predsjednik Povjerenstva za dodjelu naziva primarijus
 • 2000. – 2006. Pročelnik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000. – 2002. Predsjednik Europskog komiteta za borbu protiv pušenja
 • 2004. – 2012. Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb
 • 2005.-2010. Recenzent za Europsku komisiju  znanstvenih projekata u sklopu FP 6 i FP 7 predloženih za financiranje Europskoj Uniji
 • 2005. – član radne skupine za izradu Europskih smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti.
 • 2006. – Glavni inicijator pokretanja nacionalne kampanje za smanjenje unosa kuhinjske soli – Predsjednik CRASH kampanje
 • 1998. – Voditelj Odbora za aterosklerozu HAZU
 • 2006. – Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti
 • 2009. – 2011. Predsjednik radne skupine za izradu Europskih smjernica za liječenje dislipidemije
 • 2008. – 2020.- član Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora.
 • 2010. – član Savjeta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. 2015. – predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća RH (član od 2017.)
 • 2011.- 2012. potpredsjednik Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora (od 2012. – 2020. član)
 • 2012. – 2015. Potpredsjednik Hrvatskog sabora
 • 2015. – 2016.  Predsjednik Hrvatskog sabora
 • 2016. –   Potpredsjednik Hrvatskog sabora

Uredništvo stručnih časopisa:

 • 1971.-1976. – “Medicinar”
 • 1990. -1996. ”Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology”
 • 1992. – “Liječnički vjesnik”
 • 1992. -1998. “Lipidi”
 • 1995.-2000. – “Medicus”
 • 2001. -2010. “HINEKA”
 • Član  uredništava više najuglednijih međunarodnih časopisa („Journal of the American College of Cardiology – JACC”, „Nature – Reviews in Cardiology“, „Nutr Metab Cardiovasc Dis”, “Atherosclerosis”,”Europ J  Cardiovasc Prevent Rehabil” itd.
 • Recenzent najuglednijih svjetskih časopisa  („Lancet”, „Eur Heart J“, „Europ J Prev Cardiol“, „J Cellular Biochem”, „J Am Coll Nutr”,”Fundam Clin Pharmacol”, „Circ Res”, „Ann Nutr  Metab” itd.)

Članstvo u stručnim društvima:

 • 1976. –  Hrvatski liječnički zbor
 • 1976. –  Hrvatsko biološko društvo
 • 1986. –  Hrvatsko endokrinološko društvo
 • 1991. –  Europsko društvo za aterosklerozu
 • 1991.-1996. Međunarodni savjet za lipide (jedini iz jugoistočne Europe)
 • 1992. – 1993. Glavni tajnik Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 1992. –  Hrvatsko društvo za hipertenziju, osnivač
 • 1995. –   Hrvatsko društvo za aterosklerozu, osnivač i predsjednik
 • 1996 –  2006.  Član znanstvenog odbora Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju
 • 2003. – osnivač i potpredsjednik Hrvatskog društva za debljinu
 • 2004. 2012.  predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
 • 2004. –   Član Zajedničkog europskog odbora za prevenciju kardiovaskularnih bolesti
 • 2004. – 2011. član Odbora za program kongresa Europskog kardiološkog društva
 • 2004. – 2008. Član povjerenstva za lijekove HZZO
 • 2005.- 2007. Član radne skupine za izradu europskih smjernica o prevenciji kardiovaskularnih bolesti  u kliničkoj praksi
 • 2002. – 2006. Član izvršnog odbora Europskog društva za aterosklerozu (od 2012.-2016. savjetnik za suradnju sa nacionalnim društvima)
 • 2008. –  Član Odbora za prijevod smjernica za liječenje arterijske hipertenzije ESH 2007.
 • 2008. – 2012.  Predsjednik Odbora za znanost i smjernice Europske udruge za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti
 • 2008. – 2011. Član odbora za smjernice Europskog društva za kardiologiju
 • 2012. –2014.  Član Odbora za izbor novih redovitih članova Europskog kardiološkog društva
 • 2014.- Član Društva hrvatskih književnika
 • 2012. –2016.  Član Upravnog odbora Svjetske udruge za aterosklerozu (International Atherosclerosis Society – IAS)
 • 2018.- Član odbora Europske federacije Svjetske udruge za aterosklerozu

Nagrade: 

 • 1984. Nagrada Međunarodnog endokrinološkog društva za mlade znanstvenike.
 • 1999. Nagrada “Ladislav Rakovac” Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 2007. „Fellow of the Royal Society of Physicians” – FRCP London
 • 2006. „Fellow of the European Society of Cardiology” – FESC.
 • 2008. „Fellow of the American College of Cardiology“ – FACC
 • 2018. „Fellow of the American Heart Association“ – FAHA
 • 2007. izabran je za počasnog građanina grada Korčule
 • 1997.-1998. Bio član tročlanog međunarodnog komiteta za dodjelu jedne od najznačajnijih svjetskih nagrada iz medicine “Leon Bernard Prize”
 • 2010. Nagrada grada Zagreba
 • 2012. Najviše priznanje Akademije medicinskih znanosti Hrvatske – „Laureat“
 • 2020. nagrada „Dubravko Horvatić“ za 2019. – Prva nagrada za pjesništvo

Odličja: Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red bana Jelačića, Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog pletera, Spomenica Domovinskog rata, Medalja Bljesak,  Medalja Oluja, Medalja Ljeto ’95, Spomen medalja Vukovar.

Inozemna odličja: španjolsko odličje Reda Izabele Katoličke, talijansko odličje Reda Talijanske zvijezde, čileansko odličje Reda Bernardo O’Higgins, korejsko Odličje Gwanghwa sa lentom i zvijezdom te papinsko Odličje Reda vitezova Svetoga groba.

Publikacije:  653 stručnih i znanstvenih radova


Bibliografija

Popis objavljenih radova

 1. Reiner Ž. Psihozomimetične droge. Psihijat njega 1970; 5:95-118.
 2.  Reiner Ž. Evolucijsko podrijetlo mitohondrija. Medicinar 1972; 23:29-39.
 3.  Reiner Ž. Tomljenović V. Paraproteinemija. Medicinar 1973; 24:57-67.
 4.  Pasini J, Reiner Ž. Etiopatogenetska podjela cističnih promjena bubrežnog parenhima s posebnim osvrtom na urođene promjene. Medicinar 1973;24:169-182.
 5.  Reiner Ž, Pasini J. Policistična bolest bubrega – Potter tip 3. Medicinar 1973; 24:292-300.
 6.  Pasini J, Reiner Ž, Popijač S. Solitarne i multiple solitarne ciste bubrežnog parenhima. Medicinar 1973; 24:421-427.
 7.  Matković A, Ledinsky M, Reiner Ž. Kompresija kaude ekvine sekvestriranim intravertebralnim diskusom. Medicinar 1973; 24:363-365.
 8.  Kurjak A, Reiner Ž. Pisana i govorna medicinska riječ – problemi tehnike, oblika i stila. Medicinar 1974; 25:109-120.
 9. Knežević N, Reiner Ž. Autoimunizacijski epinefritis. Medicinar 1974; 25:43-51.
 10. Reiner I, Reiner Ž. Akutni virusni hepatitis. Medicinar 1974; 25:187-206.
 11.  Tomljenović V, Reinar Ž, Trnski D. Raspodjela presađenih stanica mijeloidne leukemije označenih pomoću 51 Cr u miševa soja RF. Medicinar 1974; 25:335-339.
 12. Trnski D, Reiner Ž, Tomljenović V. Histološke promjene u miševa soja A nakon presađivanja stanica limfatičke leukemije. Medicinar 1974; 25:447-451.
 13.  Reiner Ž. Određivanje termina porođaja biparijetalnom kefalometrijom s pomoću ultrazvuka. Medicinar 1975; 26:145-152.
 14. Bubić Lj, Reiner Ž. Pokušaj definiranja prolongiranog porođaja na osnovu podataka iz partograma. Acta med stom stud Iug 1976; 1:86-91.
 15.  Kurjak A, Faysal M, Reiner Ž. Određivanje gestacijske dobi serijskom ultrazvučnom kefalometrijom. Elektrofiziologija 1976; 5:46-52.
 16. Polovina J, Popijač S, Reiner Ž. Terapijski efekt pronisona na aktivnost enzima aspartat aminotransferaze, laktat dehidrogenaze i alfa-hidroksi-maslačne dehidrogenaze u eritrocitu i serumu bolesnika simunohemolitičkom anemijom i intravaskularnom hemolizom. Medicinar 1976; 27:197-204.
 17.  Knežević N, Reiner Ž. Klasifikacija metastaza malignih tumora u limfnim čvorovima s obzirom na imunološku aktivnost tkiva tih čvorova. Medicina (Rijeka) 1977; 14:117-121.
 18. Reiner Ž. Svojstva i značenje lipoproteina vrlo male gustoće sa smanjenim sadržajem triglicerida u serumu čovjeka. Magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, veljača 1978.
 19. Labar B, Nazor A, Reiner Ž, Polovina J, Popijač S. Enzimi u eritrocitu bolesnika s indirektnom hiperbilirubinemijom. Liječ Vjesn 1978; 100:615-617.
 20. Labar B, Nazor A, Reiner Ž, Popijač S, Polovina J. Enzimi u eritrocitu bolesnika s hemolizom. Liječ Vjesn 1979; 101:101-104.
 21. Reiner Ž, Marić Z. Svojstva i metabolizam serumskih lipoproteina. Liječ Vjesn 1979; 101:81-87.
 22.  Reiner Ž, Koren E. Trigliceride-poor very low density lipoprotein in human serum. Clin Chim Acta 1979; 94:23-29.
 23. Reiner Ž, Rižnar V, Koren E. Moguće porijeklo povišene koncentracije pre-beta lipoproteina uz normalne koncentracije serumskih lipida. Zbornik radova Drugog simpozijuma o hiperlipoproteinemijama, Novi Sad 1978; Galenika-Beograd 1980; 446-450.
 24. Sakoman S, Žagar K, Reiner Ž. Problem pušenja učenika završnih razreda škole za medicinske sestre općeg smjera. Anali Klin bol “Dr. M. Stojanović” 1979; 18:328-245.
 25. Kes P, Reiner Ž, Klancir S, Samošćanec S: Prikaz 51-godišnjeg bolesnika s muklim bolovima i osjećajem napetosti ispod desnog luka rebara, gubitkom na tjelesnoj težini, hepatomegalijom i ascitesom. Medicinar 1980; 29:141-166.
 26. Alač M, Sekso M, Reiner Ž, Tišlarić D, Petek M, Misjak M. Supresija gonadotropina antiandrogenom terapijom. Endocrinologia Iug 1980; 3:33-39.
 27. Alač M, Benković K, Sekso M, Reiner Ž. Preoperativni i postoperativni rizik u bolesnika s feokromocitomom. Endocrinologia Iug 1980; 3:71-77.
 28. Alač M, Sekso M, Reiner Ž, Tišlarić D, Petek M, Misjak M. Podrijetlo androgene sekrecije u hirzutizmu. Endocrinologia Iug 1980;3:133-142.
 29. Kovačević D, Milić N, Marotti M, Reiner Ž. Mogućnost i domet kompjuterizirane tomografije u dijagnostici malignih limfoma. Bilt hematol transf 1980; 8:469-479.
 30. Kes P, Reiner Ž, Vizner B. Gastrointestinalni hormoni. Anali Klin boln “Dr. M. Stojanović” 1980; 19:143-161.
 31. Reiner Ž, Kes P, Vizner B. Novi gastrointestinalni hormoni, Anali Klin boln “Dr. M.Stojanović” 1981; 20:3-21.
 32. Kes P, Reiner Ž, Vizner B. Kliničko značenje gastrointestinalnih hormona. Liječ Vjesn 1981; 103:37-44.
 33. Kes P, Reiner Ž, Vizner B. Fiziologija i patofiziologija gastrina. Saopćenja 1981; 27:155-167.
 34. Reiner Ž. Učinak lokalno apliciranih antiandrogena i androgena na lučenje lipida iz žlijezda lojnica čovjeka. Disertacija. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prosinac 1981.
 35. Canki N, Reiner Ž. Antikonvulzivi u trudnoći: prikaz slučaja fetalnog hidantoin sindroma. Zbornik radova Prvog jugoslavenskog kongresa perinatalne medicine, Zagreb 1982; str.59-61.
 36. Kes P, Mimica M, Reiner Ž. Veza između bronhalne hipersekrecije i auskultatornih fenomena u bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća. Pluć bol tuberk 1982;34:146-156.
 37. Kes P, Strumberger I, Reiner Ž. Elektrokardiographische Veranderung bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Ztschr Ges Inn Med 1982;37:796-801.
 38. Reiner Ž, Kes P. Građa i funkcija žlijezda lojnica čovjeka. Anali Klin boln “Dr. M. Stojanović” 1982;21:148-169.
 39. Reiner Ž. Žlijezde lojnice – ciljni organ za androgene hormone. Liječ Vjesn 1983;105:481-487.
 40. Canki N, Reiner Ž. Teratogeno djelovanje antikonvulziva s posebnim osvrtom na fetalni hidantoinski sindrom. Jugoslav ginek opstet 1983; 23:29-32.
 41. Vizner B, Reiner Ž, Sekso M. Effect of L-dopa on growth hormone, glucose, insulin and cortisol response in obese subjects. Exper Clin Endocrinol 1983;81:41-48.
 42. Sekso M, Banovac K, Vizner B, Reiner Ž, Solter M. Tests of anterior pituitary function. Period biol (Suppl 1) 1983;85:37-51.
 43. Reiner Ž, Kes P. Djelovanje progesterona i njegovih derivata na čovjekove žlijezde lojnice. Medic vjes (Osijek) 1983; 15/3-4:123-130.
 44. Reiner Ž. Razlike u načinu djelovanja antiandrogena i estrogena na žlijezde lojnice čovjeka. Lij vjes 1984; 106:249-254.
 45.  Rižnar V, Reiner Ž, Rešetić J, Sekso M. Isotachophoresis of human serum lipoproteins. Acta Med Iug 1984; 38:339-350.
 46.  Mušura-Kekić M, Reiner Ž, Orešković M, Ribarić K. Der Einfluss des durch Larm hervorgerufenen Stresses auf den menschlichen Hormonspiegel, u knjizi: Aktuelles in der Otorhinolaryngologie 1984. (Eds. Majer EH, Zrunek M.). Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New York 1985; 232-240.
 47. Koren E, Solter D, Lee DM, Reiner Ž, McConathy WJ, Dashti N, Alaupovic P. Characterization of a monoclonal antibody that binds equally to all apolipoprotein B. I Specificity and binding studies, Biochim Biophys Acta 1986; 876:91-100.
 48. Vizner B, Reiner Ž, Sekso M. Hypothalamo-pituitary-adrenal response to insulin-induced hypoglycemia in subjects with different degrees of obesity. Acta Med iug 1986; 40:71-80.
 49. Čabrijan T, Goldoni V, Misjak M, Reiner Ž. Diabetes insipidus. U knjizi: Poremećaj metabolizma vode, minerala i acidobazne homeostaze (ur. V.Oberiter i M. Kadrnka-Lovrenčić). Medicinska Akademija Hrvatske, Zagreb 1986; str. 147-169.
 50. Sekso M, Vizner B, Reiner Ž, Gnjidić Ž, Škrablin-Kučić S. Razine hormona rasta i prolaktina u serumu prije, tijekom i neposredno nakon transsfenoidalne selektivne adenektomije u bolesnika s akro-megalijom i prolaktinskim tumorima hipofize. Acta Med Iug 1987; 41:229-244.
 51. Reiner Ž, Orešković M, Ribarić K. Endocrine responses to head and neck surgery in men. Acta Oto-Laryng (Stockh) 1987; 103:665-668.
 52. Reiner Ž, Ribarić K, Orešković M, Petek M. Promjene hormonalnog statusa čovjeka za vrijeme “velikih” operativnih zahvata. Symp ORL Iug 1988; 25:5-10.
 53. Reiner Ž. Poremećaji metabolizma lipida, u: Patofiziologija (ur. S.Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić), JUMENA Zagreb 1988; str. 148-163.
 54. Reiner Ž. Poremećaji porfirinskog metabolizma. U: Patofiziologija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić), JUMENA Zagreb 1988; str. 226-231.
 55. Reiner Ž. Gastrointestinalni hormoni i neuropeptidi. U: Patofiziologija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić). JUMENA Zagreb 1988; str. 402-412.
 56.     56.     Reiner Ž. Testiranje aktivnosti endogenih biološki aktivnih tvari. U: Patofizio-logija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić). JUMENA Zagreb 1988; str. 412-415.
 57.     57.     Reiner Ž. Poremećaji metaboličke funkcije jetre. U: Patofiziologija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić). JUMENA Zagreb 1988; str. 991-1000.
 58. Reiner Ž. Poremećaji obrambene funkcije jetre, U: Patofiziologija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić). JUMENA Zagreb 1988; str. 1011:1012.
 59.  Reiner Ž. Utjecaj poremećaja funkcije jetre na druge organe i organske sustave. U: Patofiziologija (ur. S.Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić).  JUMENA Zagreb 1988; 1021-1028.
 60.  Reiner Ž. Poremećaji neurovegetativne regulacije. U: Patofiziologija (ur. S. Gamulin, S.Krvavica, M.Marušić). JUMENA Zagreb 1988; str. 415-437.
 61. Reiner Ž, Cvrtila D, Petric V. Cytoplasmic steroid receptors in cancer of the larynx. Arch Otorhinolaryngol 1988; 245:47-49.
 62. Zjačić-Rotkvić V, Reiner Ž, Goldoni V, Čabrijan T, Sekso M. Secretion of counterregulatory hormones during acute starvation in noninsulin dependent  diabetics. Period biol 1988; 90:25-29.
 63. Čabrijan T, Goldoni V, Misjak M, Zjačić-Rotkvić V, Reiner Ž. Diabetes insipidus kod tumora hipofize. Endocrin Iugoslav 1988; 11:83-88.
 64. Reiner Ž, Salzer B, Kes P. Usporedba učinaka fenofibrata primijenjenog s  hiperlipoproteinemijom tipa IIA, IIB i IV. Acta Med Iug 1988;42: 353-362.
 65. Rapacz J, Reiner Ž, Shui-Quing Y, Hasler-Rapacz J, Rapacz J,  McConathy     WJ. Detection of plasminogen polymorphism in swine. U: Fibrinogen 3. Biochemistry, biological functions, gene regulation and expression (ed. M.W.Mosesson) 1988; Elsevier Publishers str. 351-354.
 66. Rapacz  J, Reiner Ž, Shui-Quing Y, Hasler-Rapacz J, Rapacz J, McConathy WJ. Plasminogen polymorphism in swine. Comp Biochem Physiol 1989; 93B:235-331.
 67. Zjačić-Rotkvić V, Breyer D, Čabrijan T, Reiner Ž, Goldoni V, Sekso M. Secretion of C-peptide and specific binding of insulin during a 72 hour starvation period. Period biol 1989; 91: 241-248.
 68. Reiner Ž. Lipoproteini i patofiziologija ateroskleroze. Bilt jug odb lipid 1989; 1:11.
 69. Reiner Ž. Uloga apoproteina u metabolizmu lipoproteina. Bilt jug odb lipid 1989;2:7.
 70. Rešetić J, Reiner Ž, Ludecke D, Rižnar-Rešetić V, Sekso M. The effects of cortisol, 11-epicortisol and lysine vasopressin on DNA and RNA synthesis in isolated human adrenocorticotropic hormone-secreting pituitary tumor cells. Steroids 1990; 55: 98-100.
 71. Kes P, Reiner Ž. Symptomatic hypomagnesemia associated with gentamicin therapy. Magnesium Trace Elem 1990; 312:1.
 72. Reiner Ž, Kes P. Hormoni hipofize i lučenje žlijezda lojnica. Anali Klin boln “Dr. M.Stojanović” 1984; 23:179.
 73. Reiner Ž. Liječenje hiperkolesterolemije dijetom. Bil jug odb lipid 1990; 3:7
 74. Reiner Ž. Hiperlipoproteinemije i nastanak ateroskleroze. Kardiologija 1990; 11:103-106.
 75. Reiner Ž. Tedeschi-Reiner E. Patofiziologija ateroskleroze. I. Oblici i stupnjevi razvoja aterosklerotičkih promjena. Liječ vjesn 1990;112:118-123.
 76. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Patofiziologija ateroskleroze II. Etiopatogenetski mehanizmi i faktori rizika. Liječ vjesn 1990;112:175-182.
 77. Reiner Ž. Lipidi i kardiovaskularne bolesti. Liječ vjesn 1990;112:243-249.
 78. Reiner Ž. Lijekovi za hiperlipidemije koji se rijeđe koriste. Bilt jug odb lipid 1990; 4:20.
 79. Reiner Ž. Poremećaji metabolizma lipida i bolesti jetre. U: Hepatologija (ur. A.Bilić). Medicinska naklada Zagreb 1991; 101-112.
 80. Reiner Ž. Umor. U: Interna medicina (ur. B.Vrhovac, I.Bakran, M.Granić, B.Jakšić, B.Labar, B.Vucelić). Naprijed Zagreb 1991; str. 123-125.
 81. Reiner Ž, Sučić M. Poremećaji metabolizma lipida i purina U: Interna medicina (ur. B.Vrhovac, I.Bakran, M.Granić, B.Jakšić, B.Labar, B.Vucelić). Naprijed Zagreb 1991; str. 1361-1375.
 82. Reiner Ž. Ateroskleroza. U: Interna medicina (ur. B. Vrhovac, I. Bakran, M. Granić, B. Jakšić, B. Labar, B. Vucelić). Naprijed Zagreb 1991; str. 1384-1389.
 83. Reiner Ž. Liječenje hiperlipidemije. U: Primjena lijekova u starijoj dobi (ur. Z. Duraković). Naprijed Zagreb 1991; str. 161-170.
 84. Mušura-Kekić M, Kekić B, Štajner-Katušić S, Reiner Ž, Alač M. Djelovanje buke kao stresnog faktora na hormonski status čovjeka. Symp otorhinol 1991; 26:91-98.
 85. Reiner Ž. Patofiziologija poremećaja disanja u pretilih osoba, u: Pretilost i apnejički sindrom (ur. T.Čabrijan i V.Durrigl). Medicinska naklada Zagreb 1992; str. 28-33.
 86. Mušura-Kekić M, Kekić B, Štajner-Katušić S, Reiner Ž, Alač M. Djelovanje buke kao stresnog faktora na hormonski status čovjeka (ACTH, kortizol, LH, FSH, PRL, testosteron). Symp Otorhinol 1992; 27:25-32.
 87. Reiner Ž. Fiziološka regulacija egzokrinog lučenja gušterače. U: Bolesti gušterače (ur. A. Bilić). Medicinska naklada Zagreb 1993; str. 5-16.
 88. Kes P, Reiner Ž, Filjak K. Influence of renal functional mass on the catabolism of endogenous gastrin in humans. Renal Physiol Biochem 1993; 16: 268-275.
 89. Kes P, Filjak K, Reiner Ž. Gastrinkonzentration in Serum auf nuchternen Magen und nach einer Reizmahlzeit bei konservativ behandelten Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz. Nieren und Hochdrukkrank 1993; 22: 95-103.
 90. Reiner Ž. Kolika je korist n-3 masnih kiselina u kliničkoj medicini? Pharmaca 1993; 31 (1): 111-116.
 91. Reiner Ž. Lipoprotein (a) – primjer važnosti apoproteina za metabolizam lipo-proteinskih čestica. Lipidi 1994; 4: 3-6.
 92. Reiner Ž, Vrbanec D. Dijagnostičke pretrage prije liječenja raka dojke stadij I-II. Zbornik radova Četvrtog znanstvenog sastanka HAZU – Bolesti dojke. Zagreb, listopad 1994; 1-6.
 93. Reiner Ž, Vrbanec D. Efficacy and safety of fluvastatin in hypertensive patients with hypercholesterolemia. XVII European Congress on Cardio-vascular Dinamics, In extenso radovi, Ljubljana 1995; 29-32.
 94. Pintarić I, Eterović D, Tocilj J, Reiner Ž, Lipovac V. An increase in micro-pulmonary red cell mass in hyperlipidaemic patients. Clin Physiol 1995; 15: 365-376.
 95. Eterović D, Pintarić I, Tocilj J, Reiner Ž. Determinants of plasma viscosity in primary hyperlipoproteinemias. Clin Hemorheol 1995;15:841-850.
 96. Reiner Ž. Oksidacija lipoproteina – ključno zbivanje u razvoju ateroskleroze. Lipidi 1995; 5: 13-17.
 97. Reiner Ž. Znakovi bolesti i tegobe. U: Veliki zdravstveni savjetnik (Ur. Keros P.), Novi Liber Zagreb 1995, str. 163-198.
 98. Reiner Ž. Ateroskleroza. U: Klinička kardiologija (Ur. Čustović F, Goldner V, Čikeš I i sur.), Medicinska naklada Zagreb 1995; str. 471-484.
 99. Reiner Ž. Hiperlipoproteinemije. U: Klinička kardiologija (Ur. Čustović F, Goldner V, Čikeš I i sur.), Medicinska naklada Zagreb 1995; str. 485-503.
 100. Reiner Ž. Učinci androgena i drugih spolnih hormona na serumske lipoproteine. Liječ Vjesn 1996; 118 (supl. 1):33-37.
 101. Reiner Ž. Akutna stanja u hiperlipidemijama. U: Hitna stanja u endokrinologiji (ur: T.Čabrijan, M.Misjak, V.Zjačić-Rotkvić). Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996, str. 93-99.
 102. Vrbanec D, Reiner Ž. Mogućnosti prevencije raka dojke. Zbornik radova Šestog znanstvenog sastanka bolesti dojke, HAZU, Zagreb, 1996, str. 113-116.
 103. Kes P, Reiner Ž, Starčević B, Ratković-Gusić I. Influence of erythropoietin treatment on dialyzer reuse, Blood Purif 1996; 23:196-203.
 104. Reiner Ž. Utjecaj nekih namirnica i dodataka hrani na razine serumskih lipoproteina,Lipidi 1996; 6: 14-20.
 105. Hebrang A, Kisić R, Matijević K, Reiner Ž, Sabljak A, Turek S. Priručnik o zakupu dijelova domova zdravlja, ljekarni i lječilišta, Med-Ekon Zagreb, 1996.
 106. Kes P, Reiner Ž, Ratković-Gusić I. Dialyzer reprocessing with peroxyacetic acid as sole cleansing and sterilizing agent, Acta Med Croat.1997;51: 87-93.
 107. Reiner Ž. Utjecaj prehrane na pojavu preuranjene ateroskleroze i mogućnosti prevencije, U: Prevencija ateroskleroze – dječja dob (Ur.: Luetić V, Reiner Ž, Salzer B, Stavljenić-Rukavina A, Kolaček S.), HAZU Zagreb 1997, str. 7-20.
 108. Reiner Ž, Zrnić T. Chlamydia pneumoniae – mogući čimbenik u patogenezi ateroskleroze, Medicus 1997; 6 (suppl.):51-56.
 109. Reiner Ž. Uloga liječnika opće prakse u dijagnosticiranju i liječenju hiperlipi-demija, Lipidi 1997;  7: 3-8.
 110. Reiner Ž. Utjecaj alkohola na prijevremeni razvitak ateroskleroze, U: Prevencija ateroskleroze – mladenačka dob (Ur.: Luetić V), HAZU Zagreb 1998, str. 37-46.
 111. Reiner Ž. Antiaterosklerotici, U: Novosti na području lijekova – racionalna farmakoterapija (Ur.: Vrhovac B.), Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1998, str. 41-42.
 112. Čubrilo-Turek M, Hebrang A, Ljubičić M, Rak-Kaić A, Prebeg Ž, Reiner Ž,Rudan P, Turek S, Vrhovski-Hebrang D, Hrabar-Žerjavić V: Preliminarni rezultati istraživanja rizičnih čimbenika u općoj populaciji Hrvatske, U: Prevencija ateroskleroze – mladenačka dob (Ur: Luetić V), HAZU Zagreb 1998, str. 69-72.
 113. Stavljenić-Rukavina A, Zrinski R, Sučić M, Reiner Ž, Čubrilo-Turek M, Sertić J, Miličević Z, Užarević B, Salzer B. Genetski čimbenici ateroskleroze u Hrvatskoj. U: Prevencija ateroskleroze – mladenačka dob (Ur: Luetić V), HAZU Zagreb 1998, str. 69-72.
 114. Vrbanec D, Reiner Ž, Belev B, Pleština S. Changes in serum lipid and lipoprotein levels in postmenopausal patients with node-positive breast cancer treated with tamoxifen. Tumori 1998, 84:687-690.
 115. Reiner Ž. Novi hrvatski Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima. Medicus 1998; 7:127-130.
 116. Reiner Ž. Croatian medicines and medical devices act. Regulat Aff J, 1998; vol, str.1-8.
 117. Reiner Ž. WHO and the EU: United will they Stand? Eurohealth 1998/99; 4:2-4.
 118. Reiner Ž. Risk factors in the development of atherosclerosis. Acta clin Croat 1998; 37 (Suppl. 1):78-79.
 119. Vrbanec D, Reiner Ž. Kasne posljedice sistemskog liječenja raka dojke. Zbornik radova 9. znanstvenog sastanka bolesti dojke HAZU, Zagreb 1999; str. 25-29.
 120. Čubrilo-Turek M, Stavljenić-Rukavina A, Reiner Ž, Zrinski R. Plasma lipids, lipoprotein Lp(a), apolipoproteins, and hemostatic risk factors distributions in postmenopausal women. Acta med Croat 1999; 53:61-66.
 121. Kes P, Reiner Ž. Extracorporeal treatment for refractory hyperlipidemia. Acta Med Croatica 1999; 53:83-92.
 122. Reiner Ž. Rizični čimbenici za nastanak ateroskleroze. U: Interna medicina – Izabrana poglavlja iz gastroenterologije i kardiologije Ur.Hadžić N. i Goldner V.), Art Studio Azinović – Zagreb 1999; str. 207-221.
 123. Sučić M, Reiner Ž. Lipidi u starijih osoba. U: Smjernice za zaštitu zdravlja starijih ljudi 1999 (Ur. Tomek-Roksandić S, Budak A.), Akademija medicinskih znanosti Zagreb 1999.
 124. Reiner Ž. Upala i ateroskleroza. U: Prevencija ateroskleroze – zrela dob, (Ur.: Luetić V), HAZU Zagreb 1999, str. 7-19.
 125. Antonić-Degač K, Capak K, Kaić-Rak A, Krmarić D, Ljubičić M, Maver H, Petrović I, Reiner Ž. Croatian food and nutrition policy. Croatian national institute of public health, Zagreb 1999, 1-20.
 126. Reiner Ž. Promjena načina života – ključni čimbenik u liječenju hiperlipidemija. Medicus 2000; 9: 49-58.
 127. Reiner Ž. Da li je ateroskleroza reverzibilna bolest? U: Prevencija ateroskleroze. Sekundarna prevencija – kirurški aspekt, (Ur. Luetić V, Reiner Ž.), HAZU Zagreb 2000; str. 5-16.
 128. Vrbanec D, Reiner Ž. Da li ćemo u 21. stoljeću provoditi kemoprevenciju raka dojke. U: Rak dojke u XXI. stoljeću (ur: Prpić I, Unušić J.), HAZU Zagreb 2000, str. 65-68.
 129. Duraković Z, Reiner Ž. Lijekovi u endokrinologiji – Lijekovi za bolesti štitnjače. U: Klinička toksikologija (ur: Duraković Z.), Grafos Zagreb 2000, str. 305-307.
 130. Reiner Ž. Racionalna dijagnostika i liječenje hiperkolesterolemije. U: Racional-na dijagnostika i liječenje u endokrinologiji (ur: Čabrijan T, Misjak M, Zjačić-Rotkvić V.) Akademija medicinskih znanosti, Zagreb 2000; str. 89-92.
 131. Reiner Ž. Je li ateroskleroza upalna bolest? Lipidi 2000;9(9):17-23.
 132. Reiner Ž, Burek V, Goldner V, Jug M, Zrnić T, Orešković K, Čulig J. Nazočnost protutijela protiv Chlamydia pneumoniae u bolesnika s ishemičnom bolesti srca i akutnim infarktom miokarda. Liječ Vjesn 2000;122:263-269.
 133. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Novije spoznaje o patofiziologiji ateroskleroze. Liječ Vjesn 2001;123:26-31.
 134. Pintarić I, Eterović D, Tocilj J, Reiner Ž, Lušić I. Effect of simvastatin on micropulmonary red cell mass in patients with hyperlipoproteinemia. Atherosclerosis 2001;154:493-496.
 135. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Prehrana u prevenciji moždanog udara. Medicus 2001;10:41-47.
 136. Reiner-Tedeschi E. Estrogeni i rizik nastanka ateroskleroze. Liječ Vjesn 2001; 123:135-141.
 137. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Hiperlipidemije i njihovo kliničko značenje. Farmac tehn 2001;5:5-9.
 138. Reiner Ž. Uvod, U: 80. obljetnica Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb – Spomenica (ur. Ž. Reiner), KBC Zagreb 2001; str. 5-6.
 139. Dugački V., Reiner Ž. Povijest Klinike za unutarnje bolesti, U: 80. obljetnica Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb – Spomenica (ur. Ž. Reiner), KBC Zagreb 2001; str.7-10.
 140. Reiner Ž. Terapija hiperlipidemija danas. U: Racionalna primjena lijekova (ur: B.Vrhovac, I.Francetić), Medicinska naklada, Zagreb 2002; str. 51-56.
 141. Reiner Ž. Povećana količina C-reaktivne bjelančevine u krvi kao čimbenik rizika za aterosklerozu, U: Prevencija ateroskleroze – novi čimbenici rizika (ur. Ž.Reiner), HAZU Zagreb 2002; str. 73-85.
 142. Reiner Ž, Eugenia Tedeschi-Reiner. Vloga statinov v preprečevanju srčno-žilnih bolezni. Krka Med Farm 2002, 23(33), str. 19-32.
 143. Antonić-Degač K, Hrabak-Žerjavić V, Kaić-Rak A, Matasović D, Mayer H, Mesaroš-Kanjski E, Petrović Z, Reiner Ž, Strnad M, Šerman D. Prehrambene smjernice za odrasle. Hrvatski Zavod za javno zdravstvo i Akademija medicinskih znanosti Hrvatske 2002, str.3-16.
 144. Reiner Ž. Uloga i mjesto hipolipemika danas. Medicus 2002;11:37-47.
 145. Reiner Ž. Čimbenici rizika za infarkt srca i moždani udar. Belupo Koprivnica 2002.
 146. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Anić-Milić T. Infection and atherosclerosis – The possible role of antibiotics in coronary heart disease treatment, In: Atherosclerosis: Risk factors diagnosis and treatment (eds. GM Kostner, KM Kostner), Monduzzi Editore 2002; 391-398.
 147. Reiner-Tedeschi E, Reiner Ž. Omega-3 masne kiseline u prevenciji kardio-vaskularnih bolesti. MEDIX 2002; 43:29-30.
 148. Reiner Ž. Patophysiology and classification of cardiovascular diseases caused by atherosclerosis. U: New trends in classification, monitoring and management of cardiovascular diseases – Handbook (Ed. E.Topić). Medicinska Naklada – Zagreb, 2002, str. 1-4.
 149. Reiner Ž. Današnji stavovi o racionalnoj dijagnostici i liječenju hiperkoles-terolemije. U: Racionalna dijagnostika i liječenje endokrinih i metaboličkih bolesti (Ur. M.Solter i M. Vrkljan), AMZH i Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KB “S.milosrdnice, Zagreb 2002, str.123-128.
 150. Kes P, Bobić I, Reiner Ž, Ratković-Gusić I. Učinak liječenja eritropoetinom na koncentraciju serumskih lipoproteina u hemodijaliziranih bolesnika. Liječ Vjesn 2002; 124:146-150.
 151. Kes P, Reiner Ž, Brunetta B. Poremećaji lipoproteina u kroničnom zatajenju bubrega, nefrotskom sindromu i dijalizi. Liječ Vjesn 2002;124:372-377.
 152. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž, Iveković R, Novak-Lauš K. Is lipoprotein(a) a risk factor for atherosclerosis of the retinal arteries? Coll Antropol 2002; 26:609-614.
 153. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž, Iveković R, Novak-Lauš K, Pintarić I. Plasma cortisol in men: relationship with atherosclerosis of retinal arteries. Coll Antropol 2002; 26:615-619.
 154. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner, E. Patofiziologija i čimbenici rizika za perifernu arterijsku opstrukcijsku bolest. U: Prevencija ateroskleroze – Periferna vaskularna bolest (Ur. Ž. Reiner), HAZU, Zagreb, 2003., str. 15-24.
 155. Reiner Ž. Kardiovaskulare Risikofaktoren in Kroatien. U: Pravention von Herzinfarkt und Schlaganfal (ur. P. Schwandt, Haas G.-M.), Stiftung zur Pravention der Arterioskleroze, München 2003., str. 68-70.
 156. Reiner Ž. Statini u primarnoj i sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti. Medicus 2003;12(1):85-90.
 157. Reiner Ž. Statini u prevenciji iznenadne srčane smrti. U: Iznenadna srčana smrt (ur. Petrač D), Alfa, Zagreb, 2003., str. 119-125.
 158. Reiner Ž., Tedeschi-Reiner E, Pintarić I. Statini u prevenciji bolesti srca i mozga. U: Povezanost bolesti srca i mozga (Ur. V. Goldner), HAZU, Zagreb, 2004., str. 33-43.
 159. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž, Sonicki Z. Atherosclerosis and retinal arteries in men: Role of serum lipoproteins and apoproteins. Croat Med J 2004;45:333-337.
 160. Pintarić I, Filipović-Grčić P, Reiner Ž, Matijaca M, Tomić S, Grbić Ž. Čimbenici rizika i karotidna ateroskleroza u bolesnika s tranzitornom ishemijskom atakom. Liječ vjesn 2004;126:57-60.
 161. Reiner Ž. Povećani CRP kao čimbenik rizika kardiovaskularnih bolesti. Tečaj trajnog usavršavanja liječnika “Arterijska hipertenzija – nove smjernice, znače li korak naprijed?” 2004;134-136.
 162. Reiner Ž. Treba li u akutnom koronarnom sindromu započeti liječenje statinima? Acta Med Croat 2004;58:147-150.
 163. Reiner Ž, Laganović M. Metabolički sindrom – međuodnos inzulinske rezistencije, arterijske hipertenzije i mikroalbuminurije. Medicus 2004; 13:193-201.
 164. Reiner Ž, Galić M, Hanževački M, Tedeschi-Reiner E. Učestalost istodobne primjene statina s inhibitorima citokroma P 450 u Hrvatskoj. Liječ vjesn 2005;127:65-68.
 165. Lucić Vrdoljak A, Bradamante V, Radić B, Peraica M, Fuchs R, Reiner Ž. Butyrylcholinesterase activity and plasma lipids in dexamethasone treated rats. Acta Pharm 2005;55:177-185.
 166. Bergman Marković B, Kranjčević K, Reiner Ž, Milaković Blažeković S, Stojanović Špehar S. Drug therapy of cardiovascular risk factors: Guidelines versus reality in primary health care service. Croat Med J 2005;46(6):944-989.
 167. Muačević-Katanec D, Bradamante V, Reiner Ž, Sučić M, Poljičanin T, Bušljeta I, Metelko Ž. Clinical Study on the effect of simvastatin on butyrylcholinesterase activity. Arznei Forsch/Drug Res 2005;55(5): 271-275.
 168. Reiner Ž. Genski poremećaji serumskih lipoproteina. Paediatr Croat 2005;49: 133-139.
 169. Tedeschi-Reiner E, Strozzi M, Skorić B, Reiner Ž. Relation of atherosclerotic changes in retinal arteries to the extent of coronary artery disease. Am J Cardiol 2005; 96:1107-1109.
 170. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Romić Ž. Effects of rice policosanol on  serum lipoproteins, homocysteine, fibrinogen and C-reactive protein in hypercholesterolaemic patients. Clin Drug Invest 2005; 25:701-707.
 171. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Prevencija kardiovaskularnih bolesti u starijih osoba. Medicus 2005;14(2):195-203.
 172. Lovčić V, Kes P, Reiner Ž. Obilježja hiperhomocisteinemije u bolesnika koji su liječeni hemodijalizom. Acta Med Croatica 2006;60:21-26.
 173. Reiner Ž, Mihatov Š, Miličić D, Bergovec M, Planinc D, on behalf of the TASPIC-CRO Study Group Investigators. Treatment and secondary prevention of ischemic coronary events in Croatia (TASPIC-CRO study).Europ J Cardiovasc Prevent Rehabil 2006;13:646-654.
 174. Bradamante V, Krnić Ž, Zrinski R, Konjevoda P, Reiner Ž. Changes in butyrylcholinesterase activity and serum lipids after oxprenolol and glibenclamide treatments in non-diabetic rats. Arznei-Forsch/Drug Res 2006;56(2):64-69.
 175. Reiner Ž. Ksantomi kao paraneoplastični simptom. U: Paraneoplastične kožne bolesti (ur. J. Lipozenčić i A. Pašić). Medicinska naklada 2006; str. 5-8.
 176. Reiner Ž. Uloga aterogeneze u nastanku moždanog udara. Liječ  Vjesn 2006;128  (Suppl. 6): 18-20.
 177. Lovčić V, Kes P, Reiner Ž, Kušec V. Liječenje hiperhomocisteinemije u dijaliziranih bolesnika: folna kiselina ili visokoprotočna membrana? Acta Med Croatica 2006; 60:201-208.
 178. Reiner Ž. Akademija i medicinske znanosti na početku trećeg tisućljeća. U: 45. godišnjica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske 1961.-2006. (ur. Ž. Reiner). Akademija medicinskih znanosti Hrvatske 2006; str. 45-47.
 179. Reiner Ž. Ateroskleroza – bolest od koje obolijeva svaki drugi građanin Hrvatske. U:Thesaurus archigymnasii – zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu (ur. Koprek I.). Klasična gimnazija u Zagrebu 2007; str.586-593.
 180. Bergman Marković B, Bergovec M, Reiner Ž, Sertić J, Vincelj J, Marković M. Deletion polymorphism of the angiotensin I-converting enzyme gene in elderly patients with coronary heart disease. Coll Antropol 2007;31:179-183.
 181. Dumić M., Špehar-Uroić A, Francetić I, Puretić Z, Matišić D, Kes P, Mikecin M, Reiner Ž. Trogodišnji dječak – homozigot za porodičnu hiperkolesterolemiju. Liječ Vjesn 2007; 129:130-133.
 182. Reiner Ž. Prevencija i liječenje ateroskleroze. U: Gerijatrija – medicina starije dobi (Ur. Z. Duraković), C.T. – Poslovne informacije, Zagreb, 2007.,str. 80-85.
 183. Jakovljević M, Reiner Ž, Miličić D. Mental disorders, treatment response, mortality and serum cholesterol: A new holistic look at old data. Psychiatria Danubiana 2007; 19:279-290.
 184. Sertić J, Slaviček J, Božina N, Malenica B, Kes P, Reiner Ž. Cytokines and growth factors in mostly atherosclerotic patients on hemodialysis determined by biochip array technology. Clin Chem Lab Med 2007; 45:1347-1352.
 185. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Rice policosanol does not have any effects on blood coagulation factors in hypercholesterolemic patients. Coll Antropol 2007; 31:315-319.
 186. Mirat J, Bernat R, Majdancić Z, Kolcić I, Galić E, Zeljko H, Bergovec M, Reiner Ž. Abnormal systolic blood pressure during tredmill test and brachial artery flow-mediated vasodilatation impairment. Coll Antropol 2007; 31:517-522.
 187. Merkler M, Reiner Ž. The burden of hyperlipidaemia and diabetes in cardiovascular diseases. Fundament Clin Pharmacol 2007; 21 (Suppl. 2): 1-3.
 188. Bašic-Jukić N, Hršak-Puljić I, Kes P, Bubić-Filipi L, Pasini J, Hudolin T, Kaštelan Ž, Reiner Ž, Kordić M, Brunetta B, Jurić I. Renal transplantation in patients with Balkan endemic nephropathy. Transplant Proc 2007; 39:1432-1435.
 189. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Ž, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte Op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: full text. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14(Supp 2): S1-S113.
 190. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Ž, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte Op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL.European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14(Supp 2):E1-E40.
 191. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Ž, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte Op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL.European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Eur Heart J 2007; 28:2375-2414.
 192. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Ž, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte Op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Atherosclerosis 2007; 194:1-44.
 193. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Učinci biljnih sterola na hiperkolesterolemiju. Liječ Vjesn 2007; 129:276-281.
 194. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Štajminger G. Uloga omega-3 masnih kiselina iz riba u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Liječ Vjesn 2007; 129:350-355.
 195. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Hiperlipidemije kao čimbenik rizika u starijoj životnoj dobi. U: Prevencija ateroskleroze – starija životna dob (Ur. Ž. Reiner), HAZU, Zagreb, 2007., str. 37-50.
 196. Muačević-Katanec D, Bradamante V, Poljičanin T, Reiner Ž, Babić Z, Simeon-Rudolf V, Katanec D. Clinical study on the effect of simvastatin on paraoxonase activity. Arznei-Forsch/Drug Res 2007; 57:647-653.
 197. Reiner Ž. Mogućnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti. Lij Novine 2008; 67 (Supl 1), Zbornik radova simpozija Bolnički liječnici u zdravstvu Republike Hrvatske i očuvanje njihova digniteta, Opatija 7.-9. ožujka 2008, str. 8-10.
 198. Reiner Ž. Hiperkolesterolemija – kako liječenjem postići ciljne vrijednosti? Medix 2008; 14:43-47.
 199. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Mogu li blokatori beta receptora djelovati protuaterosklerotički – primjer nebivilola. Medix 2008; 14:53-57.
 200. Reiner Ž. Autosomno dominantna hiperkolestrolemija. Medix 2008; 14:76-81.
 201. Merkler M, Reiner Ž. Fabryeva bolest u odrasloj dobi. Medix 2008; 14:91-95.
 202. Reiner Ž. Trebamo li se bojati viših doza statina? Aktual kardiol 2008; 1:2-4.
 203. Reiner Z. Statins in heart failure – a failure? Nutr Metab Cardiovasc Dis 2008; 18:397-401.
 204. Graham I., Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Ž, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte Op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL. European practice guidelines on prevention of cardiovascular diseases: executive summary. G Ital Cardiol 2008; 9:11-59.
 205. Jelaković B, Kuzmanić D, Miličić D, Reiner Ž, Aganović I, Bašić-Jukić N, Božikov J, Čikeš M, Dika Ž, Đelmiš J, Galešić K, Hrabak-Žerjavić V, Ivanuša M, Jureša V, Katić M, Kern J, Kes P, Laganović M, Pavlović D, Pećin I, Počanić D, Rački S, Sabljar-Matovinović M, Sonicki Z, Vrcić-Keglević M, Vuletić S, Zaputović L. Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije. Praktične preporuke hrvatske radne skupine i osvrt na smjernice ESH/ESC 2007. Liječ Vjesn 2008;130:115-3.
 206. Reiner Ž. Ateroskleroza i cerebrovaskularne bolesti. Liječ Vjesn 2008; 130 (Supl. 6): 14-17.
 207. Reiner Ž. Ateroskleroza – najvažniji razlog smrtnosti u Hrvatskoj. U: Liječnici u trećoj dobi – Druga knjiga (ur. Kremzir D.), Hrvatsko društvo umirovljenih liječnika HLZ, Zagreb 2008., str. 19-25.
 208. Fruchart J-C, Sacks F, Hermans MP, Assmann G, Brown VW, Ceska R, Chapman MJ, Dodson PM, Fioretto P, Ginsberg HN, Kadowaki T,  Lablanche J-M, Marx N, Plutzky J, Reiner Ž, Rosenson RS, Smith Jr SC, Staels B, Stock JK, PhD, Sy  R, Wanner C, Zambon A, Zimmet P. The Residual Risk Reduction Initiative: A call to action to reduce residual vascular risk in dyslipidemic patients. A position paper by the Residual Risk Reduction Initiative (R3I).  Diabetes Vasc Dis Res 2008; 4:319-35.
 209. Bergovec M, Reiner Z, Miličić D, Vražić H. Differences in risk factors for coronary heart disease in patients from continental and Mediterranean regions of Croatia.. Wien Klin Wochenschr. 2008;120:684-692.
 210. Fruchart JC, Sacks F, Hermans MP, Assmann G, Brown WV, Ceska R, Chapman MJ, Dodson PM, Fioretto P, Ginsberg HN, Kadowaki T, Lablanche JM, Marx N, Plutzky J, Reiner Z, Rosenson RS, Staels B, Stock JK, Sy R, Wanner C, Zambon A, Zimmet P. The Residual Risk Reduction Initiative: a call to action to reduce residual vascular risk in patients with dyslipidemia. Am J Cardiol. 2008;102:1K-34K.
 211. Reiner Ž. Suvremeni pristup prevenciji udruženih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti. Medix 2008; 14: 69-71.
 212. Reiner Ž. Dislipidemije i cerebrovaskularne bolesti. Medix 2008; 14: 114-118.
 213. Reiner Ž. Uloga prehrane u prevenciji i terapiji kardiovaskularnih bolesti. Medicus 2008; 17:93-103.
 214. Reiner Ž. Uloga statina u sekundarnoj prevenciji STEMI i NSTEMI: kada započeti liječenje statinima? Acta Med Croat 2009; 63:75-79.
 215. Reiner Ž, Aganović I, Božikov V, Car N, Jelaković B, Knežević A, Kokić S, Koršić M, Metelko Ž, Miličić D, Polić S, Zaputović L, Zjačić-Rotkvić V. Preporuke hrvatskih stručnih društava o liječenju makrovaskularnih i mikrovaskularnih komplikacija u bolesnika s metaboličkim sindromom i šećernom bolesti tipa 2 – liječenje preostaloga kardiovaskularnog rizika. Liječ Vjesn 2009; l31:l-3.
 216. Reiner Ž. Omega-3 masne kiseline imaju dokazane učinke na srce – važnost istraživanja GISSI-HF. Liječ Vjesn 2009; 131:42-43.
 217. Jelaković B, Kaić-Rak A, Miličić D, Premužić V, Skupnjak B, Reiner Ž. Manje soli – više zdravlja. Hrvatska inicijativa za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli (CRASH). Liječ Vjesn 2009; 131:87-92.
 218.  Tedeschi-Reiner E, Iveković R, Novak-Laus K, Reiner Ž. Endogenous steroid sex hormones and atherosclerosis of retinal arteries in men. Med Sci Monit. 2009;15(5):CR211-216.
 219. Premužić V, Reiner Ž, Jelaković B. Utjecaj povećanog unosa kuhinjske soli na pojavu karcinoma probavnog sustava. Medix 2009; 15:91-92.
 220. Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D, Pyörälä K, Keil U; EUROASPIRE Study Group EUROASPIRE III: a survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European countries. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009;16:121-37.
 221. Kotseva K, Wood D, De Backer G, De De Bacquer D, Pyörälä K, Keil U; EUROASPIRE Study Group. Cardiovascular prevention guidelines in daily practice: a comparison of EUROASPIRE I, II, and III surveys in eight European countries. Lancet 2009;373:929-40.
 222. Jelaković B, Premužić V, Skupnjak B, Reiner Ž. Kuhinjska sol – skriveni otrov u svakodnevnoj hrani. Liječ Vjesn. 2009;131:146-154.
 1. Jelaković B, Premužić V, Vuković I, Mihalić M, Reiner Ž, Tišljar M, Keranović A. Kuhinjska sol i povišeni arterijski tlak – tihi ubojice. Informirajte se i živite duže. Svjetski dan hipertenzije 2009. u Hrvatskoj. Liječ Vjesn. 2009;131:161-162.
 1. Reiner Ž. How to improve cardiovascular diseases prevention in Europe? Nutr Metab Cardiovasc Dis 2009; 19:451-454.
 1. Sertic J, Juricic L, Ljubic H, Bozina T, Lovric J, Markeljevic J, Jelakovic B, Merkler M, Reiner Z. Variants of ESR1, APOE, LPL and IL-6 loci in young healthy subjects: association with lipid status and obesity. BMC Res Notes. 2009 Oct 5;2:203.
 1. Reiner Ž. Combined therapy in the treatment of dyslipidemia. Fundam Clin Pharmacol 2010; 24:19-28.
 1. Whittall RA, Scartezini M, Li K, Hubbart C, Reiner Ž, Abraha A, Neil HA, Dedoussis G, Humphries SE. Development of a high-resolution melting method for mutation detection in familial hypercholestedrolaemia patients. Ann Clin Biochem 2010; 47:44-55.
 1. Boras J, Ljubić S, Car N, Metelko Ž, Petrovečki M, Vucić Lovrenčić M, Reiner Ž. Lipoprotein (a) predicts progression of carotid artery intima-media thickening in patients type 2 diabetes: A four-year follow-up. Wien Klin Wochenschr 2010; 122:159-164.
 1. Reiner Ž, Jelaković B. Manje soli – više zdravlja: mogućnosti prevencije u Hrvatskoj. Acta Med Croatica 2010; 64:79-81.
 1. Jelaković B, Vuković I, Reiner Ž. Arterijska hipertenzija i kuhinjska sol. Acta Med Croatica 2010; 64:105-110.
 1. Jakovljević M, Reiner Ž, Miličić D, Crnčević Ž. Comorbidity, multimorbidity and personalized pyschosomatic medicine: epigenetics rolling on the horizon. Psychiatria Danubiana 2010; 22:184-189.
 1. Reiner Ž. Combination therapy with prescription omega-3acid ethyl esters and statin improves non-HDL-C more effectively than statin alone. Clin Lipidol 2010; 5:325-328.
 1. De Bacquer D, Dallongeville J, Heidrich J, Kotseva K, Reiner Z, Gaita D, Prugger C,. Wellmann J, Wood D, De Backer G, Keil U; on behalf of the EUROASPIRE III Study Group. Management of overweight and obese patients with coronary heart disease across Europe. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010; 17:447-54.
 1. Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D, Pyörälä K, Reiner Z, Keil U; the EUROASPIRE Study Group. EUROASPIRE III. Management of cardiovascular risk factors in asymptomatic high-risk patients in general practice: cross-sectional survey in 12 European countries. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010; 17:530-540.
 1. Reiner Ž, Kaić-Rak A, Pećin I, Premužić V, Jelaković B. Primarna prevencija arterijske hipertenzije – važnost smanjenja prekomjernog unosa kuhinjske soli. Medix 2010; 16: 109-112.
 1. Reiner Ž, Golem A-Z, Medved I. Klinički bolnički centar u Domovinskom ratu, U:Klinički bolnički centar Zagreb (ur.: Ž. Reiner), Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, 2010., str.20-25.
 1. Majnarić-Trtica L, Vitale B, Martinis M, Reiner Z. A view at the future–a dynamical, protocol-based and computationally intensive approach in cardiovascular risk assessment.Coll Antropol. 2010;34:437-445.
 1. Perrone-Filardi P, Achenbach S, Möhlenkamp S, Reiner Z, Sambuceti G, Schuijf JD, Van der Wall E, Kaufmann PA, Knuuti J, Schroeder S, Zellweger MJ. Cardiac computed tomography and myocardial perfusion scintigraphy for risk stratification in asymptomatic individuals without known cardiovascular disease: a position statement of the Working Group on Nuclear Cardiology and Cardiac CT of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2011;32:1986-1993.
 1. Reiner Z, Sonicki Z, Tedeschi-Reiner E. Physicians’ perception, knowledge and awareness of cardiovascular risk factors and adherence to prevention guidelines: The PERCRO-DOC survey. Atherosclerosis. 2010;213:598-603.
 1. Reiner Z, Sonicki Z, Tedeschi-Reiner E. Public perceptions of cardiovascular risk factors in Croatia: The PERCRO survey. Prev Med. 2010;51:494-496.
 1. Nordestgaard BG, Chapman J, Ray K, Borén J, Andreotti F, Watts GF, Ginsberg H, Amarenco P, Catapano A, Descamps OS, Fisher E, Kovanen PT, Kuivenhoven JA, Lesnik P, Masana L, Reiner Z, Taskinen MR, Tokgözoglu L, Tybjærg-Hansen A. for the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J 2010;23:2844-2853.
 1. Sertić J, Skorić B, Lovrić J, Božina T, Reiner Ž. Može li određivanje Lp-PLA2 pomoći u predviđanju ateroskleroze i kardiocerebrovaskularnih bolesti? Acta Med Croatica 2010; 64:237-245.
 1. Muačević-Katanec D, Reiner Ž. Diabetic dyslipidemia or ‘diabetes lipidus’? Expert Rev Cardiovasc Ther 2011;9:341–348.
 1. Muačević-Katanec D, Kekez T, Fumić K, Barić I, Merkler M, Jakić-Razumović J, Krznarić Ž, Zadro R, Katanec D, Reiner Ž. Spontaneous perforation of the small intestine, a novel manifestation of classical homocystinuria in an adult with new cystathionine β-synthetase gene mutations, Coll Antropol 2011;35:181-185.
 1. Reiner Ž, Sonicki Z, Tedeschi-Reiner E. Koliko hrvatski liječnici i opće pučanstvo znaju o čimbenicima rizika za kardiovaskularne bolesti? Kardiolist 2011; 6:39-43.
 1. Reiner Ž. Lijekovi protiv dislipidemija. U: Farmakoterapija u gerijatriji (ur. Duraković Z.), C.T. – Poslovne informacije, Zagreb 2011., str.101-106.
 1. Reiner Ž, Muačević-Katanec D. Impact of treating dyslipidemia on cardiovascular events. In: Nutritional and metabolic bases of cardiovascular disease (Eds. Mancini M, Ordovas JM, Riccardi G, Rubba P, Strazzullo P), Wiley-Blackwell 2011, p. 238-246.
 1. Reiner Ž, Muačević-Katanec D, Katanec D, Tedeschi-Reiner E. Sniženi HDL-kolesterol – važan čimbenik rizika od kardiovaskularnih bolesti. Liječ Vjesn 2011; 133:111-116.
 1. Reiner Ž. Preniski HDL-kolesterol kao čimbenik rizika za koronarnu bolest srca. U: Prevencija ateroskleroze – Smanjeni HDL-kolesterol kao čimbenik rizika (ur. Ž. Reiner), HAZU, Zagreb 2011., str. 13-19.
 1. Vranešić Bender D, Krznarić Ž, Reiner Ž, Tomek Roksandić S, Duraković Z, Kaić-Rak A, Smolej Narančić N, Bošnir J. Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, dio I. Liječ Vjesn 2011; 133:231-240.
 1. Chapman MJ, Ginsberg HN, Amarenco P, Andreotti F, Boren J, Catapano AL, Descamps OS, Fisher E, Kovanen PT, Kuivenhoven JA, Lesnik P, Masana L, Nordestgaard BG, Ray KK, Reiner Ž, Taskinen M-R, Tokgozoglu L, Tybjaerg-Hansen A, Watts GF for the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Triglyceride-rich lipoproteins and high-density lipoprotein cholesterol in patients at high risk of cardiovascular disease: evidence and guidance for menagement. Eur Heart J 2011;332:1345-1361.
 1. Reiner Ž, Catapano AL, De Backer G, Graham I, Taskinen MR, Wiklund O, Agewall S, Alegria E, Chapman MJ, Durrington P, Erdine S, Halcox J, Hobbs R, Kjekshus J, Filardi PP, Riccardi G, Storey RF, Wood D; ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011; 32:1769-1818.
 1. Catapano AL, Reiner Ž, De Backer G, Graham I, Taskinen MR, Wiklund O, Agewall S, Alegria E, Chapman MJ, Durrington P, Erdine S, Halcox J, Hobbs R, Kjekshus J, Filardi PP, Riccardi G, Storey RF, Wood D; ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Atherosclerosis 2011; 217S:1769-1818.
 1. Prugger C, Keil U, Wellmann J, de Bacquer D, de Backer G, Ambrosio GB, Reiner Ž, Gaita D, Wood D, Kotseva K, Heidrich J; for the EUROASPIRE III Study Group. Blood pressure control and knowledge of target blood pressure in coronary patients across Europe: results from the EUROASPIRE III survey. J Hypertens 2011; 29:1641-1648.
 1. Bergman Marković B, Vrdoljak D, Kranjčević K, Vučak J,Kern J, Bielen I, Ivezić Lalić D, Katić M, Reiner Ž. Continental-Mediterranean and rural-urban differences in cardiovascular risk factors in Croatian population. Croat Med J 2011; 52:566-575.
 1. Reiner Ž. New ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias – any controversies behind the consensus? Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2011;18:724-727.
 1. Zannad F, Dallongeville J, Macfadyen RJ, Ruilope LM, Wilhelmsen L, De Backer G, Graham I, Lorenz M, Mancia G, Morrow DA, Reiner Ž, Koenig W. Prevention of cardiovascular disease guided by total risk estimations – challenges and opportunities for practical implementation: highlights of a CardioVascular Clinical Trialists (CVCT) Workshop of the ESC Working Group on CardioVascular Pharmacology and Drug Therapy. Eur J Prev Cardiol. 2012;19(6):1454-64.
 1. Reiner Ž. Što novo donose prve smjernice o liječenju dislipidemija Europskog kardiološkog društva i Europskog društva za aterosklerozu? Kardiolist 2011; 6:119-124.
 1. Krznarić Ž., Vranešić Bender D, Krznarić Ž, Ljubas Kelečić D, Reiner Ž, Tomek Roksandić S, Kekez D, Pavić T. Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, dio II – klinička prehrana. Liječ Vjesn 2011; 133:299-307.
 1. Reiner Ž. Hipertrigliceridemija kao čimbenik rizika za koronarnu bolest srca. U: Prevencija ateroskleroze – hipertrigliceridemija kao čimbenik rizika (ur. Ž. Reiner), HAZU, Zagreb 2011., str. 9-17.
 1. Reiner Ž. Mladen Sekso (1922.-2003.) u: Mladen Sekso 1922.-2003. (ur. Ž. Reiner), HAZU, Zagreb 2011., str. 9-17.
 1. Tomek-Roksandić S, Ljubičić M, Smolej-Narančić N, Krznarić Ž, Vranešić-Bender D, Reiner Ž, Fortuna V, Tomasović Mrčela N, Perko G, Mravak S, Lukić M, Deutch A, Županić M, Šimunec D. Produženje radnog vijeka i veća zaposlenost mlađih u korelaciji s aktivnim zdravim starenjem. Zbornik radova 19. tradicionalnog savjetovanja Hrvatskog društva ekonomista, Opatija 9.-11. 9. 2011, str. 375-409.
 1. Reiner Ž. Metabolički sindrom i dislipidemija. Medix 2011; 17:153-158.
 1. Reiner Ž, Muačević-Katanec D, Katanec D, Tedeschi-Reiner E. Je li hipertrigliceridemija čimbenik rizika od koronarne bolesti srca? Liječ Vjesn 2012; 134:105-111.
 1. Dugački V, Reiner Ž. Povijest Klinike za unutarnje bolesti. U: Devedeset godina Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zgreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ur. Ž. Reiner), KBC Zagreb, Zagreb 2012., str. 9-18.
 1. Jørgensen T, Capewell S, Prescott E, Allender S, Sans S, Zdrojewski T, De Bacquer D, de Sutter J, Franco OH, Løgstrup S, Volpe M, Malyutina S, Marques-Vidal P, Reiner Ž, Tell GS, Verschuren WM, Vanuzzo D. Population-level changes to promote cardiovascular health. Eur J Prev Cardiol. 2013; 20:409-421.
 1. Zannad F, De Backer G, Graham I, Lorenz M, Mancia G, Morrow DA, Reiner Ž, Koenig W, Dallongeville J, Macfadyen RJ, Ruilope LM, Wilhelmsen L; ESC Working Group on CardioVascular Pharmacology and Drug Therapy. Risk stratification in cardiovascular disease primary prevention – scoring systems, novel markers, and imaging techniques. Fundam Clin Pharmacol. 2012; 26(2):163-74
 1. Reiner Ž, Sonicki Z, Tedeschi-Reiner E. The perception and knowledge of cardiovascular risk factors among medical students. Croat Med J. 2012; 15;53(3):278-84.
 1. Vanhees L, Geladas N, Hansen D, Kouidi E, Niebauer J, Reiner Ž, Cornelissen V, Adamopoulos S, Prescott E, Börjesson M; on behalf of the writing group. Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in the management of cardiovascular health in individuals with cardiovascular risk factors: recommendations from the EACPR (Part II). Eur J Prev Cardiol. 2012, 19:1005-1033.
 1. Pećin I, Miličić D, Jurin H, Reiner Ž. A pilot Croatian survey of risk factor (CRO-SURF) management in patients with cardiovascular diesease. Coll Antropol 2012; 36:369-373.
 1. Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Ž, Verschuren WM, Albus C, Benlian P, Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Karadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). Atherosclerosis. 2012;223(1):1-68.
 1. Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Ž, Verschuren WM, Albus C, Benlian P, Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Karadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012).  Europ Heart J 2012:33;1635–1701
 1. Sertić J, Božina T, Skorić B, Lovrić J, Slaviček J, Šimičević L, Jelaković B, Božina N, Miličić D, Reiner Ž. New trends in laboratory dignostics: biomarkers of atherosclerosis; preventive and personalized medicine. Neurol Croat 2012; 61: 137-149.
 1. Reiner Ž. Važnost intenzivnog snižavanja LDL-kolesterola – uloga „jačih“ statina. Cardiologia Croat 2012; 7(5-6):187-194.
 1. Reiner Ž. Što se može poduzeti na razini pučanstva da se smanji rizik za kardiovaskularne bolesti? Cardiologia Croat 2012; 7:234-239.
 1. De Smedt D, Kotseva K, De Bacquer D, Wood D, De Backer G, Dallongeville J, Seppo L, Pajak A, Reiner Ž, Vanuzzo D, Georgiev B, Gotcheva N, Annemans L. Cost-effectiveness of optimizing prevention in patients with coronary heart disease: the EUROASPIRE III health economics project. Eur Heart J. 2012;33(22):2865-72.
 2. Graham I, Cooney MT, Bradley D, Dudina A, Reiner Ž. Dyslipidemias in the prevention of cardiovascular disease: risks and causality. Curr Cardiol Rep. 2012;14(6):709-20.
 3. De Backer G, Catapano AL, Chapman J, Graham I, Reiner Ž, Perk J, Wiklund O. Guidelines on CVD prevention: Confusing or complementary? Atherosclerosis. 2013; 226:299-300.
 4. Pećin I, Whittall R, Futema M, Sertić J, Reiner Ž, Leigh SE, Humphries SE. Mutation detection in Croatian patients with Familial Hypercholesterolemia. Ann Hum Genet. 2013; 77(1):22-30.
 5. Šimić I, Pećin I, Tedeschi-Reiner E, Zrinsćak O, Sućur N, Reiner Z. Risk factors for microvascular atherosclerotic changes in patients with type 2 diabetes mellitus. Coll Antropol. 2013;37:783-7.
 6. Cooney MT, Reiner Ž, Sheu W, Ryden L, Sutter JD, De Bacquer D, De Backer G, Mithal A, Chung N, Lim YT, Dudina A, Reynolds A, Dunney K, Graham I. SURF – SUrvey of Risk Factor management: first report of an international audit. Eur J Prev Cardiol. 2012 Nov 19. [Epub ahead of print]
 7. Reiner Ž. Po čemu se nove Europske smjernice o prevenciji kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi razlikuju od prethodnih? Cardiologia Croat 2012; 7(11-12):309-315.
 8. Reiner Ž. Poremećaji metabolizma serumskih lipoproteina i koža. u: Smjernice u dijagnostici i liječenju najčešćih dermatoza i tumora kože (ur. M. Šitum), Naklada Slap , Zagreb 2012., str. 193-202.
 1. Barić I, Fumić K, Petković Ramadža D, Sperl W, Zimmermann FA, Muačević-Katanec D, Mitrović Z, Pažanin L, Cvitanović Šojat L, Kekez T, Reiner Z, Mayr JA. Mitochondrial myopathy associated with a novel 5522G>A mutation in the mitochondrial tRNA(Trp) gene. Eur J Hum Genet. 2012; 21(8):871-5.
 1. Reiner Ž.Guidelines, position papers and critical reviews: differences and similarities. Eur J Prev Cardiol. 2013;20:3-5.
 1. Pećin I, Šućur N, Reiner Ž. Porodična hiperkolesterolemija – mislimo li dovoljno o ovoj teškoj bolesti? Liječ Vjesn 2013; 135:145-149.
 1. Reiner Ž. Statins in the primary prevention of cardiovascular disease. Nat Rev Cardiol 2013; 10:453-64.
 1. Reiner Ž. Statins for primary prevention: problems with cardiovascular-risk estimation? Nat Rev Cardiol. 2013; 10:547.
 1. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Prevalence and types of persistent dyslipidemia in patients treated with statins. Croat Med J. 2013; 54:339-345.
 1. Reiner Ž. Managing the residual cardiovascular disease risk associated with HDL-cholesterol and triglycerides in statin-treated patients: A clinical update. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013;23(9):799-807.
 1. Reiner Ž. Polypill is not a ‘vaccine-like’ solution for primary cardiovascular disease prevention in all parts of the world. J Epidemiol Community Health. 2013; 67(12):981-2.
 1. Reiner Ž. Ateroskleroza – bolest od koje umire svaki drugi Hrvat. Radovi Zavoda HAZU znan umj rad u Požegi; 2012; 1:169-174.
 1. Božina T, Sertić J, Lovrić J, Jelaković B, Simić I, Reiner Ž. Interaction of genetic risk factors confers increased risk for metabolic syndrome: The role of peroxisome proliferator-activated receptor γ. Genet Test Mol Biomarkers. 2013 Nov 7. [Epub ahead of print]
 1. Reiner Ž, De Bacquer D, Kotseva K, Prugger C, De Backer G, Wood D; EUROASPIRE III Study Group.Treatment potential for dyslipidaemia management in patients with coronary heart disease across Europe: Findings from the EUROASPIRE III survey. Atherosclerosis. 2013;231(2):300-7.
 1. Šimić I, Pećin I, Tedeschi-Reiner E, Zrinšćak O, Šućur N, Reiner Ž. Risk factors for microvascular atherosclerotic changes in patients with type 2 diabetes mellitus. Coll Antropol 2013;37:783-787.
 1. Božina T, Šimić I, Lovrić J, Pećin I, Jelaković B, Sertić J, Reiner Ž. Effects of lipoprotein lipase and peroxisome proliferator-activated receptor-γ gene variants on metabolic syndrome traits. Coll Antropol 2013; 37:801-808.
 1. Reiner Ž, Guardamagna O, Nair D, Soran H, Hovingh K, Bertolini S, Jones S, Corić M, Calandra S, Hamilton J, Eagleton T, Ros E. Lysosomal acid lipase deficiency – An under-recognized cause of dyslipidaemia and liver dysfunction. Atherosclerosis. 2014;235:21-30.
 1. Reiner Ž. Primary prevention of cardiovascular disease with statins in the elderly. Curr Atheroscler Rep. 2014;16:420-426.
 1. Ray KK, Kastelein JJ, Boekholdt SM, Nicholls SJ, Khaw KT, Ballantyne CM, Catapano AL, Reiner Ž, Lüscher TF. The ACC/AHA 2013 guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular disease risk in adults: the good the bad and the uncertain: a comparison with ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias 2011. Eur Heart J. 2014;35(15):960-8.
 1. Catapano AL, Chapman MJ, de Backer G, Taskinen MR, Reiner Ž, Wiklund O. Comment to the position paper on global recommendations for the management of dyslipidemia developed by the International Atherosclerosis Society (IAS). Atherosclerosis. 2014;233(2):508-9.
 1. Reiner Ž. Impact of early evidence of atherosclerotic changes on early treatment in children with familial hypercholesterolemia. Circ Res. 2014;  17;114(2):233-5.
 1. Reiner Ž. Resistance and intolerance to statins. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24:1057-66.
 1. Sacks FM, Hermans MP, Fioretto P, Valensi P, Davis T, Horton E, Wanner C, Al-Rubeaan K, Aronson R, Barzon I, Bishop L, Bonora E, Bunnag P, Chuang LM, Deerochanawong C, Goldenberg R, Harshfield B, Hernández C, Herzlinger-Botein S, Itoh H, Jia W, Jiang YD, Kadowaki T, Laranjo N, Leiter L, Miwa T, Odawara M, Ohashi K, Ohno A, Pan C, Pan J, Pedro-Botet J, Reiner Z, Rotella CM, Simo R, Tanaka M, Tedeschi-Reiner E, Twum-Barima D, Zoppini G, Carey VJ. Association between plasma triglycerides and high-density lipoprotein cholesterol and microvascular kidney disease and retinopathy in type 2 diabetes mellitus: a global case-control study in 13 countries. Circulation. 2014;129(9):999-1008.
 1. Prugger C, Wellmann J, Heidrich J, De Bacquer D, Perier MC, Empana JP, Reiner Ž, Fras Z, Jennings C, Kotseva K, Wood D, Keil U; EUROASPIRE Study Group. Passive smoking and smoking cessation among patients with coronary heart disease across Europe: results from the EUROASPIRE III survey. Eur Heart J. 2014;35(9):590-8.
 1. Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for the Study of Diabetes (EASD), Rydén L, Grant PJ, Anker SD, Berne C, Cosentino F, Danchin N, Deaton C, Escaned J, Hammes HP, Huikuri H, Marre M, Marx N, Mellbin L, Ostergren J, Patrono C, Seferovic P, Uva MS, Taskinen MR, Tendera M, Tuomilehto J, Valensi P, Zamorano JL. ESC guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD – summary. Diab Vasc Dis Res. 2014;11:133-73.
 1. Muačević-Katanec D, Merkler A, Fumić K, Barić I, Merkler M, Reiner Ž. Homocistinurija u odraslih bolesnika – važnost ranog prepoznavanja u dječjoj i adolescentnoj dobi. Paediatr Croat 2014; 58:208-15.
 1. Jelaković B, Reiner Ž. Croatian national programme for reduction of excessive salt intake.  Liječ Vjesn. 2014;136:304-6.
 1. Merkler M, Pećin I, Šimić I, Muačević-Katanec D, Šućur N, Reiner Ž. Fabry disease – guidelines for diagnosis and management of adult patients. Liječ Vjesn. 2014;136:133-5.
 1. Merkler M, Šimić I, Pećin I, Muačević-Katanec D, Šućur N, Reiner Ž. Gaucher disease – guidelines for diagnosis and management of adult patients. Liječ Vjesn. 2014;136:130-3.
 1. Šimić I, Pećin I, Muačević-Katanec D, Šućur N, Reiner Ž. Odgovor autora.  Liječ Vjesn. 2014;136:302-3.
 1. Prugger C, Wellmann J, Heidrich J, De Bacquer D, De Backer G, Périer MC, Empana JP, Reiner Ž, Fras Z, Jennings C, Kotseva K, Wood D, Keil U; on behalf of the EUROASPIRE Study Group. Readiness for smoking cessation in coronary heart disease patients across Europe: Results from the EUROASPIRE III survey.  Eur J Prev Cardiol. 2015;22:1212-9
 1. Petrović I, Pećin I, Prutki M, Augustin G, Nedić A, Gojević A, Potočki K, Reiner Ž. Thigh abscess as an extension of psoas abscess: the first manifestation of perforated appendiceal adenocarcinoma: case report.  Wien Klin Wochenschr. 2015;127:645-8
 1. Šimić I, Reiner Ž. Adverse effects of statins – myths and reality. Curr Pharm Des. 2015;21:1220-6.
 1. Reiner Ž. Are Elevated Serum Triglycerides Really a Risk Factor for Coronary Artery Disease? Cardiology. 2015;131:225-7.
 1. Mazalin Protulipac J, Sonicki Z, Reiner Ž. Cardiovascular disease (CVD) risk factors in older adults – Perception and reality. Arch Gerontol Geriatr. 2015;61:88-92.
 1. Reiner Ž. A comparison of European and US guidelines for familial hypercholesterolaemia. Curr Opin Lipidol. 2015;26:215-20.
 1. Reiner Z. Prim. dr. sc. Marijan Merkler (16.6.1957.-20.12.2013.). Lijec Vjesn. 2015;137:57.
 1. Reiner Ž. Similarities and differences between European and United States guidelines for the management of dyslipidaemias. Kardiol Pol. 2015;73:471-7.
 1. Reiner Ž. Management of patients with familial hypercholesterolaemia. Nat Rev Cardiol. 2015;12:565-75.
 1. De Backer G, Besseling J, Chapman J, Hovingh GK, Kastelein JJ, Kotseva K, Ray K, Reiner Ž, Wood D, De Bacquer D; EUROASPIRE Investigators. Prevalence and management of familial hypercholesterolaemia in coronary patients: An analysis of EUROASPIRE IV, a study of the European Society of Cardiology. Atherosclerosis. 2015;241:169-75.
 1. Heuschmann PU, Kircher J, Nowe T, Dittrich R, Reiner Ž, Cifkova R, Malojčić B, Mayer O, Bruthans J, Wloch-Kopec D, Prugger C, Heidrich J, Keil U. Control of main risk factors after ischaemic stroke across Europe: data from the stroke-specific module of the EUROASPIRE III survey.  Eur J Prev Cardiol. 2015;22:1354-62.
 1. Reiner Ž. PCSK9 inhibitors–past, present and future. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2015;11:1517-21.
 1. Aguiar C, Alegria E, Bonadonna RC, Catapano AL, Cosentino F, Elisaf M, Farnier M, Ferrières J, Filardi PP, Hancu N, Kayikcioglu M, Mello E Silva A, Millan J, Reiner Ž, Tokgozoglu L, Valensi P, Viigimaa M, Vrablik M, Zambon A, Zamorano JL, Ferrari R. A review of the evidence on reducing macrovascular risk in patients with atherogenic dyslipidaemia: A report from an expert consensus meeting on the role of fenofibrate-statin combination therapy. Atheroscler Suppl. 2015;19:1-12.
 1. Pećin I, Muačević-Katanec D, Šimić I, Fumić K, Potočki K, Šućur N, Reiner Ž; Croatian Society for Rare Diseases, Croatian Medical Association. Pompe disease – guidelines for diagnosis and management of adult patients. Lijec Vjesn. 2015;137:216-8.
 1. Muačević-Katanec D, Pećin I, Šimić I, Fumić K, Potočki K, Šućur N, Reiner Ž; Croation Society for Rare Diseases, Croatian Medical Association. Management of mucopolysaccharidosis type VI in adults. Lijec Vjesn. 2015;137:213-5.
 1. Gyberg V, De Bacquer D, De Backer G, Jennings C, Kotseva K, Mellbin L, Schnell O, Tuomilehto J, Wood D, Rydén L, Amouyel P, Bruthans J, Conde AC, Cifkova R, Deckers JW, De Sutter J, Dilic M, Dolzhenko M, Erglis A, Fras Z, Gaita D, Gotcheva N, Goudevenos J, Heuschmann P, Laucevicius A, Lehto S, Lovic D, Miličić D, Moore D, Nicolaides E, Oganov R, Pająk A, Pogosova N, Reiner Z, Stagmo M, Störk S, Tokgözoğlu L, Vulic D; EUROASPIRE Investigators. Patients with coronary artery disease and diabetes need improved management: a report from the EUROASPIRE IV survey: a registry from the EuroObservational Research Programme of the European Society of Cardiology. Cardiovasc Diabetol. 2015;14:133.
 1. Bruthans J, Mayer O Jr, De Bacquer D, De Smedt D, Reiner Z, Kotseva K, Cífková R; EUROASPIRE IV investigators. Educational level and risk profile and risk control in patients with coronary heart disease. Eur J Prev Cardiol. 2016;23:881-90.
 1. Kotseva K, Wood D, De Bacquer D, De Backer G, Rydén L, Jennings C, Gyberg V, Amouyel P, Bruthans J, Castro Conde A, Cífková R, Deckers JW, De Sutter J, Dilic M, Dolzhenko M, Erglis A, Fras Z, Gaita D, Gotcheva N, Goudevenos J, Heuschmann P, Laucevicius A, Lehto S, Lovic D, Miličić D, Moore D, Nicolaides E, Oganov R, Pajak A, Pogosova N, Reiner Z, Stagmo M, Störk S, Tokgözoğlu L, Vulic D; EUROASPIRE Investigators. EUROASPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries. Eur J Prev Cardiol. 2016;23:636-48.
 1. Zhao M, Cooney MT, Klipstein-Grobusch K, Vaartjes I, De Bacquer D, De Sutter J, Reiner Ž, Prescott E, Faggiano P, Vanuzzo D, AlFaleh H, Menown IB, Gait D, Posogova N, Sheu WH, Zhao D, Zuo H, Grobbee DE, Graham IM. Simplifying the audit of risk factor recording and control: A report from an international study in 11 countries. Eur J Prev Cardiol. 2016;23:1202-10.
 1. De Backer G, De Bacquer D, Rydén L, Kotseva K, Gaita D, Georgiev B, Gotcheva N, Mancas S, Miličić D, Pająk A, Reiner Ž, Wood D; EUROASPIRE investigators. Lifestyle and risk factor management in people at high cardiovascular risk from Bulgaria, Croatia, Poland, Romania and the United Kingdom who participated in both the EUROASPIRE III and IV primary care surveys. Eur J Prev Cardiol. 2016;23:1618-27.
 1. Sahebkar A, Pećin I, Tedeschi-Reiner E, Derosa G, Maffioli P, Reiner Ž. Effects of statin therapy on augmentation index as a measure of arterial stiffness: A systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol. 2016;212:160-8.
 1. Sahebkar A, Catena C, Ray KK, Vallejo-Vaz AJ, Reiner Ž, Sechi LA, Colussi G. Impact of statin therapy on plasma levels of plasminogen activator inhibitor-1. A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Thromb Haemost. 2016;116:162-71.
 1. De Smedt D, De Bacquer D, De Sutter J, Dallongeville J, Gevaert S, De Backer G, Bruthans J, Kotseva K, Reiner Ž, Tokgözoğlu L, Clays E. The gender gap in risk factor control: Effects of age and education on the control of cardiovascular risk factors in male and female coronary patients. The EUROASPIRE IV study by the European Society of Cardiology. Int J Cardiol. 2016;209:284-90.
 1. Panel Europeo de Expertos. Versión Española del Grupo de trabajo sobre Dislipemia Aterogénica. Consensus for pharmacologic treatment of atherogenic dyslipidemia with statin-fenofibrate combined therapy. Clin Investig Arterioscler. 2016;28:87-93.
 1. Sahebkar A, Pirro M, Reiner Ž, Cicero A, Ferretti G, Simental-Mendía M, Simental-Mendía LE. A systematic review and meta-analysis of controlled trials on the effects of statin and fibrate therapies on plasma homocysteine levels.  Curr Med Chem. 2016;23:4490-4503.
 1. Sahebkar A, Reiner Ž, Simental-Mendía LE, Ferretti G, Cicero AF. Effect of extended-release niacin on plasma lipoprotein(a) levels: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Metabolism. 2016;65:1664-1678.
 1. Sahebkar A, Reiner Ž, Simental-Mendía LE, Ferretti G, Corte CD, Nobili V. Impact of statin therapy on plasma vitamin D levels: A systematic review and meta-analysis. Curr Pharm Des. 2016 Oct 6.
 1. Kotseva K, De Bacquer D, De Backer G, Rydén L, Jennings C, Gyberg V, Abreu A, Aguiar C, Conde AC, Davletov K, Dilic M, Dolzhenko M, Gaita D, Georgiev B, Gotcheva N, Lalic N, Laucevicius A, Lovic D, Mancas S, Miličić D, Oganov R, Pajak A, Pogosova N, Reiner Ž, Vulic D, Wood D, The Euroaspire Investigators. Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) IV cross-sectional survey in 14 European regions. Eur J Prev Cardiol. 2016; 23:636-48.
 1. Authors/Task Force Members, Catapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H, Hoes AW, Jennings CS, Landmesser U, Pedersen TR, Reiner Ž, Riccardi G, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Verschuren WM, Vlachopoulos C, Wood DA, Zamorano JL. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias: The Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) Developed with the special contribution of the European Assocciation for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Atherosclerosis. 2016;253:281-344.
 1. Prugger C, Wellmann J, Heidrich J, De Bacquer D, De Smedt D, De Backer G, Reiner Ž, Empana JP, Fras Z, Gaita D, Jennings C, Kotseva K, Wood D, Keil U; EUROASPIRE Study Group. Regular exercise behaviour and intention and symptoms of anxiety and depression in coronary heart disease patients across Europe: Results from the EUROASPIRE III survey. Eur J Prev Cardiol. 2017;24:84-91.
 1. Catapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H, Hoes AW, Jennings CS, Landmesser U, Pedersen TR, Reiner Ž, Riccardi G, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Verschuren WM, Vlachopoulos C, Wood DA, Zamorano JL; Authors/Task Force Members.; Additional Contributor. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias: The Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) Developed with the special contribution of the European Assocciation for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016;37:2999-3058.
 1. Derosa G, Maffioli P, Reiner Ž, Simental-Mendía LE, Sahebkar A. Impact of Statin Therapy on Plasma Uric Acid Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis. Drugs. 2016;76:947-56.
 1. Catapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H, Hoes AW, Jennings CS, Landmesser U, Pedersen TR, Reiner Ž, Riccardi G, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Verschuren WM, Vlachopoulos C, Wood DA, Zamorano JL.2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias]. Kardiol Pol. 2016;74:1234-1318.
 1. EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration., Vallejo-Vaz AJ, Akram A, Kondapally Seshasai SR, Cole D, Watts GF, Hovingh GK, Kastelein JJ, Mata P, Raal FJ, Santos RD, Soran H, Freiberger T, Abifadel M, Aguilar-Salinas CA, Alnouri F, Alonso R, Al-Rasadi K, Banach M, Bogsrud MP, Bourbon M, Bruckert E, Car J, Ceska R, Corral P, Descamps O, Dieplinger H, Do CT, Durst R, Ezhov MV, Fras Z, Gaita D, Gaspar IM, Genest J, Harada-Shiba M, Jiang L, Kayikcioglu M, Lam CS, Latkovskis G, Laufs U, Liberopoulos E, Lin J, Lin N, Maher V, Majano N, Marais AD, März W, Mirrakhimov E, Miserez AR, Mitchenko O, Nawawi H, Nilsson L, Nordestgaard BG, Paragh G, Petrulioniene Z, Pojskic B, Reiner Ž, Sahebkar A, Santos LE, Schunkert H, Shehab A, Slimane MN, Stoll M, Su TC, Susekov A, Tilney M, Tomlinson B, Tselepis AD, Vohnout B, Widén E, Yamashita S, Catapano AL, Ray KK. Pooling and expanding registries of familial hypercholesterolaemia to assess gaps in care and improve disease management and outcomes: Rationale and design of the global EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration. Atheroscler Suppl. 2016;22:1-32.
 1. Reiner Ž. Hypertriglyceridaemia and risk of coronary artery disease. Nat Rev Cardiol. 2017;14(7):401-411.
 1. Ferretti G, Bacchetti T, Simental-Mendía LE, Reiner Ž, Banach M, Sahebkar A. Raloxifene Lowers Plasma Lipoprotein(a) Concentrations: a Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials. Cardiovasc Drugs Ther. 2017 Mar 7. doi: 10.1007/s10557-017-6721-6. [Epub ahead of print]
 1. Češka R, Paragh G, Reiner Ž, Banach M, Tokgözoğlu L, Susekov AV, Rašlová K, Freiberger T, Vohnout B, Rynkiewicz A, Goudev A, Dan GA, Gaiţă D, Pojskić B, Pećin I, Kayıkçıoğlu M, Mitchenko O, Ezhov MV, Latkovskis G, Petrulionienė Ž, Fras Z, Tasić N, Mirrakhimov EM, Murataliev T, Shek AB, Tuka V, Tselepis AD, Moubarak EM, Rasadi KA. ScreenPro FH – Screening Project for Familial Hypercholesterolemia in Central, Southern and Eastern Europe: Rationale and Design. Vnitr Lek. 2017;63:43-48.
 1. Češka R, Freiberger T, Susekov AV, Paragh G, Reiner Ž, Tokgözoğlu L, Rašlová K, Banach M, Vohnout B, Rynkiewicz A, Goudev A, Dan GA, Gaiţă D, Pojskić B, Pećin I, Kayıkçıoğlu M, Mitchenko O, Ezhov MV, Latkovskis G, Petrulionienė Ž, Fras Z, Tasić N, Mirrakhimov EM, Murataliev T, Shek AB, Tuka V, Tselepis AD, Moubarak EM, Al Rasadi K. ScreenPro FH – Screening Project for Familial Hypercholesterolemia in Central, Southern and Eastern Europe: Basic Epidemiology. Vnitr Lek. 2017;63:25-30.
 1. Cicero AFG, Colletti A, Bajraktari G, Descamps O, Djuric DM, Ezhov M, Fras Z, Katsiki N, Langlois M, Latkovskis G, Panagiotakos DB, Paragh G, Mikhailidis DP, Mitchenko O, Paulweber B, Pella D, Pitsavos C, Reiner Ž, Ray KK, Rizzo M, Sahebkar A, Serban MC, Sperling LS, Toth PP, Vinereanu D, Vrablík M, Wong ND, Banach M. Lipid-lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert Panel. Nutr Rev. 2017;75(9):731-767
 1. Sahebkar A, Simental-Mendía LE, Reiner Ž, Kovanen PT, Simental-Mendía M, Bianconi V, Pirro M. Effect of orlistat on plasma lipids and body weight: A systematic review and meta-analysis of 33 randomized controlled trials. Pharmacol Res. 2017 Aug;122:53-65.
 1. Sahebkar A, Simental-Mendía LE, Reiner Ž, Kovanen PT, Simental-Mendía M, Bianconi V, Pirro M. Statistical vs clinical significance: A matter of debate for orlistat treatment. Pharmacol Res. 2017;124:158-159.
 1. Panahi Y, Khalili N, Sahebi E, Namazi S, Reiner Ž, Majeed M, Sahebkar A. Curcuminoids modify lipid profile in type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2017;33:1-5.
 1.  Khademi F, Momtazi-Borojeni AA, Reiner Ž, Banach M, Al-Rasadi KA, Sahebkar A. PCSK9 and infection: A potentially useful or dangerous association? J Cell Physiol. 2018;233(4):2920-2927.
 1. Reiner Ž. PCSK9 inhibitors in clinical practice: Expectations and reality. Atherosclerosis. 2018;270:187-188.
 1. Pećin I, Hartgers ML, Hovingh GK, Dent R, Reiner Ž. Prevention of cardiovascular disease in patients with familial hypercholesterolaemia: The role of PCSK9 inhibitors. Eur J Prev Cardiol. 2017;24(13):1383-1401.
 1. Ferrari R, Aguiar C, Alegria E, Bonadonna RC, Cosentino F, Elisaf M, Farnier M, Ferrières J, Filardi PP, Hancu N, Kayikcioglu M, Mello E Silva A, Millan J, Reiner Ž, Tokgozoglu L, Valensi P, Viigimaa M, Vrablik M, Zambon A, Zamorano JL, Catapano AL. Current practice in identifying and treating cardiovascular risk, with a focus on residual risk associated with atherogenic dyslipidaemia. Eur Heart J Suppl. 2016;18(Suppl C):C2-C12.
 1. Reiner Ž. Treatment of children with homozygous familial hypercholesterolaemia. Eur J Prev Cardiol. 2018;25(10):1095-1097.
 1. Katsiki N, Reiner Ž, Tedeschi Reiner E, Al-Rasadi K, Pirro M, Mikhailidis DP, Sahebkar A. Improvement of endothelial function by pitavastatin: a meta-analysis. Expert Opin Pharmacother. 2018;19(3):279-286.
 1. Moulin P, Dufour R, Averna M, Arca M, Cefalù AB, Noto D, D’Erasmo L, Di Costanzo A, Marçais C, Alvarez-Sala Walther LA, Banach M, Borén J, Cramb R, Gouni-Berthold I, Hughes E, Johnson C, Pintó X, Reiner Ž, van Lennep JR, Soran H, Stefanutti C, Stroes E, Bruckert E. Identification and diagnosis of patients with familial chylomicronaemia syndrome (FCS): Expert panel recommendations and proposal of an “FCS score”. Atherosclerosis. 2018;275:265-272.
 1. Sahebkar A, Simental-Mendía LE, Mikhailidis DP, Pirro M, Banach M, Sirtori CR, Ruscica M, Reiner Ž. Effect of statin therapy on plasma apolipoprotein CIII concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Lipidol. 2018;12(3):801-809.
 1. Reiner Ž. The importance of smoking cessation in patients with coronary heart disease. Int J Cardiol. 2018 May 1;258:26-27.
 1. Banach M, Patti AM, Giglio RV, Cicero AFG, Atanasov AG, Bajraktari G, Bruckert E, Descamps O, Djuric DM, Ezhov M, Fras Z, von Haehling S, Katsiki N, Langlois M, Latkovskis G, Mancini GBJ, Mikhailidis DP, Mitchenko O, Moriarty PM, Muntner P, Nikolic D, Panagiotakos DB, Paragh G, Paulweber B, Pella D, Pitsavos C, Reiner Ž, Rosano GMC, Rosenson RS, Rysz J, Sahebkar A, Serban MC, Vinereanu D, Vrablík M, Watts GF, Wong ND, Rizzo M; The Role of Nutraceuticals in Statin Intolerant Patients.International Lipid Expert Panel (ILEP). J Am Coll Cardiol. 2018 Jul 3;72(1):96-118.
 1. Reiner Ž. Triglyceride-Rich Lipoproteins and Novel Targets for Anti-atherosclerotic Therapy. Korean Circ J. 2018 Dec;48(12):1097-1119. doi: 10.4070/kcj.2018.0343.
 1. De Bacquer D, De Smedt D, Kotseva K, Jennings C, Wood D, Rydén L, Gyberg V, Shahim B, Amouyel P, Bruthans J, Castro Conde A, Cífková R, Deckers JW, De Sutter J, Dilic M, Dolzhenko M, Erglis A, Fras Z, Gaita D, Gotcheva N, Goudevenos J, Heuschmann P, Laucevicius A, Lehto S, Lovic D, Miličić D, Moore D, Nicolaides E, Oganov R, Pajak A, Pogosova N, Reiner Z, Stagmo M, Störk S, Tokgözoğlu L, Vulic D, Wagner M, De Backer G; EUROASPIRE Investigators. Eur J Epidemiol. 2019 Mar;34(3):247-258. doi: 10.1007/s10654-018-0454-0. Epub 2018 Oct 23.
 1. De Smedt D, Annemans L, De Backer G, Kotseva K, Rydèn L, Wood D, Amouyel P, Bruthans J, Cifkova R, De Sutter J, Dolzhenko M, Erglis A, Gotcheva N, Gyberg V, Laucevicius A, Lovic D, Oganov R, Pajak A, Pogosova N, Reiner Ž, Stagmo M, De Bacquer D. Cost-effectiveness of optimized adherence to prevention guidelines in European patients with coronary heart disease: Results from the EUROASPIRE IV survey. Int J Cardiol. 2018 Dec 1;272:20-25. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.06.104. Epub 2018 Jun 28.
 1. Sahebkar A, Simental-Mendía LE, Mikhailidis DP, Pirro M, Banach M, Sirtori CR, Reiner Ž. Effect of omega-3 supplements on plasma apolipoprotein C-III concentrations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Med. 2018 Nov;50(7):565-575. doi: 10.1080/07853890.2018.1511919. Epub 2018 Sep 29.
 1. Catapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H, Hoes AW, Jennings CS, Landmesser U, Pedersen TR, Reiner Ž, Riccardi G, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Monique Verschuren WM, Vlachopoulos C, Wood DA, Luis Zamorano J; Additional Contributor, Cooney MT. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2017 Feb;70(2):115. doi: 10.1016/j.rec.2017.01.002
 1. Cicero AFG, Colletti A, Bajraktari G, Descamps O, Djuric DM, Ezhov M, Fras Z, Katsiki N, Langlois M, Latkovskis G, Panagiotakos DB, Paragh G, Mikhailidis DP, Mitchenko O, Paulweber B, Pella D, Pitsavos C, Reiner Ž, Ray KK, Rizzo M, Sahebkar A, Serban MC, Sperling LS, Toth PP, Vinereanu D, Vrablík M, Wong ND, Banach M. Arch Med Sci. 2017 Aug;13(5):965-1005. doi: 10.5114/aoms.2017.69326. Epub 2017 Aug 4.
 1. Vallejo-Vaz AJ, De Marco M, Stevens CAT, Akram A, Freiberger T, Hovingh GK, Kastelein JJP, Mata P, Raal FJ, Santos RD, Soran H, Watts GF, Abifadel M, Aguilar-Salinas CA, Al-Khnifsawi M, AlKindi FA, Alnouri F, Alonso R, Al-Rasadi K, Al-Sarraf A, Ashavaid TF, Binder CJ, Bogsrud MP, Bourbon M, Bruckert E, Chlebus K, Corral P, Descamps O, Durst R, Ezhov M, Fras Z, Genest J, Groselj U, Harada-Shiba M, Kayikcioglu M, Lalic K, Lam CSP, Latkovskis G, Laufs U, Liberopoulos E, Lin J, Maher V, Majano N, Marais AD, März W, Mirrakhimov E, Miserez AR, Mitchenko O, Nawawi HM, Nordestgaard BG, Paragh G, Petrulioniene Z, Pojskic B, Postadzhiyan A, Reda A, Reiner Ž, Sadoh WE, Sahebkar A, Shehab A, Shek AB, Stoll M, Su TC, Subramaniam T, Susekov AV, Symeonides P, Tilney M, Tomlinson B, Truong TH, Tselepis AD, Tybjærg-Hansen A, Vázquez-Cárdenas A, Viigimaa M, Vohnout B, Widén E, Yamashita S, Banach M, Gaita D, Jiang L, Nilsson L, Santos LE, Schunkert H, Tokgözoğlu L, Car J, Catapano AL, Ray KK; Overview of the current status of familial hypercholesterolaemia care in over 60 countries – The EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC). EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration, EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC) Investigators. Atherosclerosis. 2018 Oct;277:234-255. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.08.051.
 1. Moulin P, Dufour R, Averna M, Arca M, Cefalù AB, Noto D, D’Erasmo L, Di Costanzo A, Marçais C, Walther LAA, Banach M, Borén J, Cramb R, Gouni-Berthold I, Hughes E, Johnson C, Pintó X, Reiner Ž, van Lennep JR, Soran H, Stefanutti C, Stroes E, Bruckert E. Characterisation of patients with familial chylomicronaemia syndrome (FCS) and multifactorial chylomicronaemia syndrome (MCS): Establishment of an FCS clinical diagnostic score. Data Brief. 2018 Oct 27;21:1334-1336. doi: 10.1016/j.dib.2018.10.125. eCollection 2018 Dec.
 1. Reiner Ž, Laufs U, Cosentino F, Landmesser U. The year in cardiology 2018: prevention. Eur Heart J. 2019 Jan 21;40(4):336-344. doi: 10.1093/eurheartj/ehy894.
 1.  Kotsev, K, De Backer G, De Bacquer D, Rydén L, Hoes A, Grobbee D, Maggioni A, Marques-Vidal P, Jennings C, Abreu A, Aguiar C, Badariene J, Bruthans J, Castro Conde A, Cifkova R, Crowley J, Davletov K, Deckers J, De Smedt D, De Sutter J, Dilic M, Dolzhenko M, Dzerve V, Erglis A, Fras Z, Gaita D, Gotcheva N, Heuschmann P, Hasan-Ali H, Jankowski P, Lalic N, Lehto S, Lovic D, Mancas S, Mellbin L, Milicic D, Mirrakhimov E, Oganov R, Pogosova N, Reiner Z, Stöerk S, Tokgözoğlu L, Tsioufis C, Vulic D, Wood D; EUROASPIRE Investigators*. Lifestyle and impact on cardiovascular risk factor control in coronary patients across 27 countries: Results from the European Society of Cardiology ESC-EORP EUROASPIRE V registry. Eur J Prev Cardiol. 2019 May;26(8):824-835. doi: 10.1177/2047487318825350. Epub 2019 Feb 10.
 1.  Sahebkar A, Simental-Mendía LE, Katsiki N, Reiner Ž, Banach M, Pirro M, Atkin SL. Effect of fenofibrate on plasma apolipoprotein C-III levels: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMJ Open. 2019 Feb 22;8(11):e021508. doi: 10.1136/bmjopen-2018-021508.
 1. Fogacci F, Banach M, Mikhailidis DP, Bruckert E, Toth PP, Watts GF, Reiner Ž, Mancini J, Rizzo M, Mitchenko O, Pella D, Fras Z, Sahebkar A, Vrablik M, Cicero AFG; Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) Group; International Lipid Expert Panel (ILEP). Safety of red yeast rice supplementation: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pharmacol Res. 2019 May;143:1-16. doi: 10.1016/j.phrs.2019.02.028. Epub 2019 Mar 4.
 1. Reiner Ž. The association between lipid-lowering drugs and circulating concentration of PCSK9. Eur J Prev Cardiol. 2019 Jun;26(9):928-929. doi: 10.1177/2047487319840179. Epub 2019 Mar 28.
 1. De Backer G, Jankowski P, Kotseva K, Mirrakhimov E, Reiner Ž, Rydén L, Tokgözoğlu L, Wood D, De Bacquer D; EUROASPIRE V collaborators; Writing Committee; Scientific Steering/ Executive Committee; Coordinating centre; Diabetes centre; Data management centre; Statistical analysis centre; Central laboratory; Study centres, organisations, investigators and other research personnel (National Co-ordinators in each country are indicated by asterisk. Management of dyslipidaemia in patients with coronary heart disease: Results from the ESC-EORP EUROASPIRE V survey in 27 countries. Atherosclerosis. 2019 Jun;285:135-146. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.03.014. Epub 2019 Apr 24.
 1. Ruscica M, Reiner Z, Sirtori CR. Can we further optimize statin therapy to increase tolerability? Expert Opin Drug Discov. 2019 May 17:1-5. doi: 10.1080/17460441.2019.1615436. [Epub ahead of print]
 1. Fruchart JC, Santos RD, Aguilar-Salinas C, Aikawa M, Al Rasadi K, Amarenco P, Barter PJ, Ceska R, Corsini A, Després JP, Duriez P, Eckel RH, Ezhov MV, Farnier M, Ginsberg HN, Hermans MP, Ishibashi S, Karpe F, Kodama T, Koenig W, Krempf M, Lim S, Lorenzatti AJ, McPherson R, Nuñez-Cortes JM, Nordestgaard BG, Ogawa H, Packard CJ, Plutzky J, Ponte-Negretti CI, Pradhan A, Ray KK, Reiner Ž, Ridker PM, Ruscica M, Sadikot S, Shimano H, Sritara P, Stock JK, Su TC, Susekov AV, Tartar A, Taskinen MR, Tenenbaum A, Tokgözoğlu LS, Tomlinson B, Tybjærg-Hansen A, Valensi P, Vrablík M, Wahli W, Watts GF, Yamashita S, Yokote K, Zambon A, Libby P. The selective peroxisome proliferator-activated receptor alpha modulator (SPPARMα) paradigm: conceptual framework and therapeutic potential : A consensus statement from the International Atherosclerosis Society (IAS) and the Residual Risk Reduction Initiative (R3i) Foundation. Cardiovasc Diabetol. 2019 Jun 4;18(1):71. doi: 10.1186/s12933-019-0864-7.
 1. Reiner Ž, Sirtori CR, Banach M, Ruscica M, Sahebkar A. Methotrexate for Cardiovascular Risk Reduction: The Right Choice? Angiology. 2019 Jun 11:3319719855165. doi: 10.1177/0003319719855165. [Epub ahead of print]
 1. Cífková R, Lánská V, Bruthans J, Mayer O Jr, Kotseva K, Wood D, Lovic D, De Sutter J, Reiner Z, Fras Z, Deckers J, Gotcheva N, Georgiev B, De Bacquer D; EUROASPIRE IV investigators.  Blood pressure distribution and control in coronary patients from 24 European countries in the European Society of Cardiology EURoObservational Research Programme European survey of cardiovascular disease prevention and diabetes. EUROASPIRE IV Registry. J Hypertens. 2019 Jun 24. doi: 10.1097/HJH.0000000000002130. [Epub ahead of print]
 1. Reiner Ž. Can Lp(a) Lowering Against Background Statin Therapy Really Reduce Cardiovascular Risk? Curr Atheroscler Rep. 2019 Mar 7;21(4):14. doi: 10.1007/s11883-019-0773-y.
 1. Hajighasemi S, Mahdavi Gorabi A, Bianconi V, Pirro M, Banach M, Ahmadi Tafti H, Reiner Ž, Sahebkar A. A review of gene- and cell-based therapies for familial hypercholesterolemia. .Pharmacol Res. 2019 May;143:119-132. doi: 10.1016/j.phrs.2019.03.016.
 1. Fruchart JC, Santos RD, Yamashita S, Libby P; International Atherosclerosis Society/R3i Foundation Consensus Panel. Residual vascular risk in diabetes – Will the SPPARM alpha concept hold the key? .Diabetes Metab Syndr. 2019 Jul-Aug;13(4):2723-2725. doi: 10.1016/j.dsx.2019.05.034.
 1. Ray KK, Colhoun HM, Szarek M, Baccara-Dinet M, Bhatt DL, Bittner VA, Budaj AJ, Diaz R, Goodman SG, Hanotin C, Harrington RA, Jukema JW, Loizeau V, Lopes RD, Moryusef A, Murin J, Pordy R, Ristic AD, Roe MT, Tuñón J, White HD, Zeiher AM, Schwartz GG, Steg PG; ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators. Effects of alirocumab on cardiovascular and metabolic outcomes after acute coronary syndrome in patients with or without diabetes: a prespecified analysis of the ODYSSEY OUTCOMES randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Aug;7(8):618-628. doi: 10.1016/S2213-8587(19)30158-5.
 1. Hamedifard Z, Milajerdi A, Reiner Ž, Taghizadeh M, Kolahdooz F, Asemi Z.  The effects of spirulina on glycemic control and serum lipoproteins in patients with metabolic syndrome and related disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytother Res. 2019 Oct;33(10):2609-2621. doi: 10.1002/ptr.6441. Epub 2019 Jul 29
 1. Shafabakhsh R, Milajerdi A, Reiner Ž, Kolahdooz F, Amirani E, Mirzaei H, Barekat M, Asemi Z. The effects of catechin on endothelial function: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(14):2369-2378. doi: 10.1080/10408398.2019.1639037.
 1. Banach M, Bruckert E, Descamps OS, Ellegård L, Ezhov M, Föger B, Fras Z, Kovanen PT, Latkovskis G, März W, Panagiotakos DB, Paragh G, Pella D, Pirillo A, Poli A, Reiner Ž, Silbernagel G, Viigimaa M, Vrablík M, Catapano AL.  The role of red yeast rice (RYR) supplementation in plasma cholesterol control: A review and expert opinion.  Atheroscler Suppl. 2019 Dec;39:e1-e8. doi: 10.1016/j.atherosclerosissup.2019.08.023
 1. Fathizadeh H, Milajerdi A, Reiner Ž, Kolahdooz F, Asemi Z.  The effects of L-carnitine supplementation on glycemic control: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. EXCLI J. 2019 Aug 19;18:631-643. doi: 10.17179/excli2019-1447. eCollection 2019.
 1. Gorabi AM, Kiaie N, Reiner Ž, Carbone F, Montecucco F, Sahebkar A. The Therapeutic Potential of Nanoparticles to Reduce Inflammation in Atherosclerosis. Biomolecules. 2019 Aug 26;9(9):416. doi: 10.3390/biom9090416.
 1. Hoseini A, Namazi G, Farrokhian A, Reiner Ž, Aghadavod E, Bahmani F, Asemi Z.  The effects of resveratrol on metabolic status in patients with type 2 diabetes mellitus and coronary heart disease. Food Funct. 2019 Sep 1;10(9):6042-6051. doi: 10.1039/c9fo01075k.
 1. Mahdavi Gorabi A, Banach M, Reiner Ž, Pirro M, Hajighasemi S, Johnston TP, Sahebkar A. The Role of Mesenchymal Stem Cells in Atherosclerosis: Prospects for Therapy via the Modulation of Inflammatory Milieu. J Clin Med. 2019 Sep 8;8(9):1413. doi: 10.3390/jcm8091413.
 1. Bacquer D, Smedt D, Reiner Ž, Tokgözoğlu L, Clays E, Kotseva K, Rydén L, Wood D, Backer G. Percentage low-density lipoprotein-cholesterol response to a given statin dose is not fixed across the pre-treatment range: Real world evidence from clinical practice: Data from the ESC-EORP EUROASPIRE V Study. Eur J Prev Cardiol. 2019 Sep 9:2047487319874898. doi: 10.1177/2047487319874898.
 1. Cífková R, Lánská V, Bruthans J, Mayer O Jr, Kotseva K, Wood D, Lovic D, De Sutter J, Reiner Z, Fras Z, Deckers J, Gotcheva N, Georgiev B, De Bacquer D; EUROASPIRE IV investigators. Blood pressure distribution and control in coronary patients from 24 European countries in the European Society of Cardiology EURoObservational Research Programme European survey of cardiovascular disease prevention and diabetes. EUROASPIRE IV Registry. J Hypertens. 2019 Oct;37(10):2015-2023. doi: 10.1097/HJH.0000000000002130.
 1. Sahebkar A, Katsiki N, Ward N, Reiner Ž. Flaxseed Supplementation Reduces Plasma Lipoprotein(a) Levels: A Meta-Analysis. Altern Ther Health Med. 2019 Oct 1:AT5760.
 1. Reiner Ž, Simental-Mendía LE, Ruscica M, Katsiki N, Banach M, Al Rasadi K, Jamialahmadi T, Sahebkar A. Pulse wave velocity as a measure of arterial stiffness in patients with familial hypercholesterolemia: a systematic review and meta-analysis. Arch Med Sci. 2019 Oct;15(6):1365-1374. doi: 10.5114/aoms.2019.89450.
 1. Jamialahmadi T, Panahi Y, Safarpour MA, Ganjali S, Chahabi M, Reiner Z, Solgi S, Vahedian-Azimi A, Kianpour P, Banach M, Sahebkar A.  Association of Serum PCSK9 Levels with Antibiotic Resistance and Severity of Disease in Patients with Bacterial Infections Admitted to Intensive Care Units. J Clin Med. 2019 Oct 20;8(10):1742. doi: 10.3390/jcm8101742.
 1. Halajzadeh J, Milajerdi A, Reiner Ž, Amirani E, Kolahdooz F, Barekat M, Mirzaei H, Mirhashemi SM, Asemi Z. Effects of resistant starch on glycemic control, serum lipoproteins and systemic inflammation in patients with metabolic syndrome and related disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019 Oct 29:1-13. doi: 10.1080/10408398.2019.1680950.
 1. Reiner Ž, Sahebkar A. Treatment of children with heterozygous familial hypercholesterolemia. Int J Cardiol. 2020 Apr 1;304:177-178. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.10.055.
 1. Jukema JW, Zijlstra LE, Bhatt DL, Bittner VA, Diaz R, Drexel H, Goodman SG, Kim YU, Pordy R, Reiner Ž, Roe MT, Tse HF, Montenegro Valdovinos PC, White HD, Zeiher AM, Szarek M, Schwartz GG, Steg PG; ODYSSEY OUTCOMES Investigators.  Effect of Alirocumab on Stroke in ODYSSEY OUTCOMES. Circulation. 2019 Dec 17;140(25):2054-2062. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.043826.
 1. Ghaderi A, Asbaghi O, Reiner Ž, Kolahdooz F, Amirani E, Mirzaei H, Banafshe HR, Maleki Dana P, Asemi Z.  The effects of saffron (Crocus sativus L.) on mental health parameters and C-reactive protein: A meta-analysis of randomized clinical trials. Complement Ther Med. 2020 Jan;48:102250. doi: 10.1016/j.ctim.2019.102250.
 1. Asbaghi O, Nazarian B, Reiner Ž, Amirani E, Kolahdooz F, Chamani M, Asemi Z.  The effects of grape seed extract on glycemic control, serum lipoproteins, inflammation, and body weight: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytother Res. 2020 Feb;34(2):239-253. doi: 10.1002/ptr.6518.
 1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group.  2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455.
 1. Jamilian M, Tabassi Z, Reiner Ž, Panahandeh I, Naderi F, Aghadavod E, Amirani E, Taghizadeh M, Shafabakhsh R, Satari M, Mansournia MA, Memarzadeh MR, Asemi Z.  The effects of n-3 fatty acids from flaxseed oil on genetic and metabolic profiles in patients with gestational diabetes mellitus: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2020 Apr 14;123(7):792-799. doi: 10.1017/S0007114519003416.
 1. Katsiki N, Mikhailidis DP, Bajraktari G, Miserez AR, Cicero AFG, Bruckert E, Serban MC, Mirrakhimov E, Alnouri F, Reiner Ž, Paragh G, Sahebkar A, Banach M; International Lipid Expert Panel (ILEP).  Statin therapy in athletes and patients performing regular intense exercise – Position paper from the International Lipid Expert Panel (ILEP). Pharmacol Res. 2020 May;155:104719. doi: 10.1016/j.phrs.2020.104719.
 1. Ferrannini G, De Bacquer D, De Backer G, Kotseva K, Mellbin L, Wood D, Rydén L; EUROASPIRE V collaborators. Screening for Glucose Perturbations and Risk Factor Management in Dysglycemic Patients With Coronary Artery Disease-A Persistent Challenge in Need of Substantial Improvement: A Report From ESC EORP EUROASPIRE V. Diabetes Care. 2020 Apr;43(4):726-733. doi: 10.2337/dc19-2165.
 1. Shafabakhsh R, Reiner Ž, Hallajzadeh J, Mirsafaei L, Asemi Z.  Are anti-inflammatory agents and nutraceuticals – novel inhibitors of PCSK9? Crit Rev Food Sci Nutr. 2020 Feb 23:1-12. doi: 10.1080/10408398.2020.1731678.
 1. Cicero AFG, Colletti A, von Haehling S, Vinereanu D, Bielecka-Dabrowa A, Sahebkar A, Toth PP, Reiner Ž, Wong ND, Mikhailidis DP, Ferri C, Banach M.  Nutraceutical support in heart failure: a position paper of the International Lipid Expert Panel (ILEP). Nutr Res Rev. 2020 Mar 16:1-25. doi: 10.1017/S0954422420000049.
 1. Kotseva K, De Backer G, De Bacquer D, Rydén L, Hoes A, Grobbee D, Maggioni A, Marques-Vidal P, Jennings C, Abreu A, Aguiar C, Badariene J, Bruthans J, Cifkova R, Davletov K, Dilic M, Dolzhenko M, Gaita D, Gotcheva N, Hasan-Ali H, Jankowski P, Lionis C, Mancas S, Milićić D, Mirrakhimov E, Oganov R, Pogosova N, Reiner Ž, Vulić D, Wood D.  Primary prevention efforts are poorly developed in people at high cardiovascular risk: A report from the European Society of Cardiology EURObservational Research Programme EUROASPIRE V survey in 16 European countries. Eur J Prev Cardiol. 2020 Mar 20:2047487320908698. doi: 10.1177/2047487320908698.
 1. Asbaghi O, Eslampour E, Reiner Ž, Badehnoosh B, Kolahdooz F, Moradi S, Hashemi Dizaji S, Asemi Z. Effect of green cardamom on lipoproteins, glycemic control and anthropometric parameters: A meta-analysis of randomized clinical trials. Clin Nutr ESPEN. 2020 Jun;37:24-33. doi: 10.1016/j.clnesp.2020.03.015.
 1. Reiner Ž, Hatamipour M, Banach M, Pirro M, Al-Rasadi K, Jamialahmadi T, Radenkovic D, Montecucco F, Sahebkar A.  Statins and the COVID-19 main protease: in silico evidence on direct interaction. Arch Med Sci. 2020 Apr 25;16(3):490-496. doi: 10.5114/aoms.2020.94655. eCollection 2020.
 1. Kujundžić Tiljak M, Reiner Ž, Klarica M. Is there a better future of healthy aging? Croat Med J. 2020 Apr 30;61(2):75-78. doi: 10.3325/cmj.2020.61.75.
 1. Asbaghi O, Ghanbari N, Shekari M, Reiner Ž, Amirani E, Hallajzadeh J, Mirsafaei L, Asemi Z.  The effect of berberine supplementation on obesity parameters, inflammation and liver function enzymes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr ESPEN. 2020 Aug;38:43-49. doi: 10.1016/j.clnesp.2020.04.010. Epub 2020 May 6.
 1. Banach M, Penson PE, Fras Z, Vrablik M, Pella D, Reiner Ž, Nabavi SM, Sahebkar A, Kayikcioglu M, Daccord M; FH Europe and the International Lipid Expert Panel (ILEP).  Brief recommendations on the management of adult patients with familial hypercholesterolemia during the COVID-19 pandemic. Pharmacol Res. 2020 Aug;158:104891. doi: 10.1016/j.phrs.2020.104891.
 1. Zhubi-Bakija F, Bajraktari G, Bytyçi I, Mikhailidis DP, Henein MY, Latkovskis G, Rexhaj Z, Zhubi E, Banach M; International Lipid Expert Panel (ILEP).  The impact of type of dietary protein, animal versus vegetable, in modifying cardiometabolic risk factors: A position paper from the International Lipid Expert Panel (ILEP). Clin Nutr. 2020 May 26:S0261-5614(20)30251-X. doi: 10.1016/j.clnu.2020.05.017.
 1. Hamedifard Z, Farrokhian A, Reiner Ž, Bahmani F, Asemi Z, Ghotbi M, Taghizadeh M.  The effects of combined magnesium and zinc supplementation on metabolic status in patients with type 2 diabetes mellitus and coronary heart disease. Lipids Health Dis. 2020 May 28;19(1):112. doi: 10.1186/s12944-020-01298-4.
 1. Zivarpour P, Reiner Ž, Hallajzadeh J, Mirsafaei L, Asemi Z.  The effect of nutraceuticals on multiple signaling pathways in cardiac fibrosis injury and repair. Heart Fail Rev. 2020 Jun 3. doi: 10.1007/s10741-020-09980-6.
 1. Shafabakhsh R, Asemi Z, Reiner Z, Soleimani A, Aghadavod E, Bahmani F.
  The Effects of Nano-curcumin on Metabolic Status in Patients With Diabetes on Hemodialysis, a Randomized, Double Blind, Placebo-controlled Trial. Iran J Kidney Dis. 2020 Jul;14(4):290-299.
 1. Adamec I, Reiner Ž, Pećin I, Šućur N, Godan Hauptman A, Barun B, Gabelić T, Habek M.  Acute pancreatitis after ocrelizumab treatment for relapsing remitting multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2020 Jul 7;45:102381. doi: 10.1016/j.msard.2020.102381.
 1. Varmaghani M, Heidari E, Reiner Ž, Sahebkar A.  At a glance: economic impact of industry-sponsored clinical trials of pharmaceutical products.  J Med Econ. 2020 Jul 17:1-3. doi: 10.1080/13696998.2020.1787419.
 1. Bahrami A, Liberale L, Reiner Ž, Carbone F, Montecucco F, Sahebkar A.  Inflammatory Biomarkers for Cardiovascular Risk Stratification in Familial Hypercholesterolemia. Rev Physiol Biochem Pharmacol. 2020 Jul 21. doi: 10.1007/112_2020_26.
 1. Diaz R, Li QH, Bhatt DL, Bittner VA, Baccara-Dinet MT, Goodman SG, Jukema JW, Kimura T, Parkhomenko A, Pordy R, Reiner Ž, Roe MT, Szarek M, Tse HF, White HD, Zahger D, Zeiher AM, Schwartz GG, Steg PG; ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators.  Intensity of statin treatment after acute coronary syndrome, residual risk, and its modification by alirocumab: insights from the ODYSSEY OUTCOMES trial. Eur J Prev Cardiol. 2020 Jul 27:2047487320941987. doi: 10.1177/2047487320941987.
 1. Mirsafaei L, Reiner Ž, Shafabakhsh R, Asemi Z.  Molecular and Biological Functions of Quercetin as a Natural Solution for Cardiovascular Disease Prevention and Treatment. Plant Foods Hum Nutr. 2020 Sep;75(3):307-315. doi: 10.1007/s11130-020-00832-0.
 1. Momtazi-Borojeni AA, Banach M, Reiner Ž, Pirro M, Bianconi V, Al-Rasadi K, Sahebkar A. Interaction Between Coronavirus S-Protein and Human ACE2: Hints for Exploring Efficient Therapeutic Targets to Treat COVID-19.Angiology. 2020 Aug 30:3319720952284. doi: 10.1177/0003319720952284. Online ahead of print.PMID: 32864982
 1. Reiner Ž, De Sutter J, Ryden L, Mirrakhimov E, Pogosova N, Dolzhenko M, Fras Z, Kotseva K, Wood D, De Bacquer. Peripheral arterial disease and intermittent claudication in coronary heart disease patients. D.Int J Cardiol. 2020 Sep 9:S0167-5273(20)33738-4. doi: 10.1016/j.ijcard.2020.09.004. Online ahead of print.PMID: 32918939
 1. Amirani E, Milajerdi A, Reiner Ž, Mirzaei H, Mansournia MA, Asemi.  Effects of whey protein on glycemic control and serum lipoproteins in patients with metabolic syndrome and related conditions: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Z.Lipids Health Dis. 2020 Sep 21;19(1):209. doi: 10.1186/s12944-020-01384-7.PMID: 32958070.
 1. Salehi B, Sharifi-Rad J, Cappellini F, Reiner Ž, Zorzan D, Imran M, Sener B, Kilic M, El-Shazly M, Fahmy NM, Al-Sayed E, Martorell M, Tonelli C, Petroni K, Docea AO, Calina D, Maroyi A. The Therapeutic Potential of Anthocyanins: Current Approaches Based on Their Molecular Mechanism of Action.Front Pharmacol. 2020 Aug 26;11:1300. doi: 10.3389/fphar.2020.01300. eCollection 2020.PMID: 32982731

Sažeci kongresnih priopćenja

 1. Knežević N, Reiner Ž. Autoimunizacijski epinefritis. Zbornik sažetaka XV stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Opatija, 11-13. travanj 1973.
 2. Reiner Ž, Popijač S, Pasini M. Cistične promjene bubrežnog parenhima. Zbornik rezimea radova XVI stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Novi Sad, 20-22. ožujak 1974.
 3. Reiner Ž. Utvrđivanje gestacijske dobi biparijetalnom kefalometrijom s pomoću ultrazvuka. Zbornik rezimea radova XVII stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Niš, 26-29.ožujak 1978.
 4. Bubić Lj, Reiner Ž. Pokušaj definiranja prolongiranog porođaja na osnovu podataka iz partograma. Zbornik rezimejev XVIII strokovni kongres študentov medicine in stomatologije Jugoslavije, Cavtat,  28-31. ožujak 1976.
 5. Reiner Ž, Bubić Lj. Ultrazvučna ispitivanja mogućih uzroka početka spontanog porođaja. Zbornik rezimejev XVIII strokovni kongres študentov medicine in stomatologije Jugoslavije, Cavtat, 28-31. ožujak 1976.
 6. Polovina J, Popijač S, Reiner Ž. Aktivnost enzima GOT, LDH i alfa-HBDH u eritrocitu i serumu bolesnika s intravaskularnom hemolizom. Zbornik sažetaka radova XIX stručnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Zagreb, 26-27. ožujak 1977.
 7. Milić N, Reiner Ž. Prikaz vlastitih bolesnika s Hodgkin limfomom. Zbornik sažetaka VII hematološko-transfuzioloških dana, Split 11-13.lipanj 1980.
 8. Kovačević D, Milić N, Reiner Ž, Marotti M. Doprinos kompjuterizirane tomografije u dijagnostici malignih limfoma. Zbornik sažetaka VII hematološko-transfuzioloških dana, Split 11-13. lipanj 1980.
 9. Desaga U, Reiner Ž, Frahm H. Arginin-vasopressin (AVP) response to cytostatic administration in man. Acta Endocrin 1981; Suppl 243:303.
 10. Reiner Ž, Petric V, Cvrtila D. Cytoplasmic androgen receptor content in cancer of the larynx. Abstracts 7th International Congress of Endocrinology, Quebec City, Excerpta Med, Amsterdam 1984; 1337.
 11. Reiner Ž, McConathy WJ. Detection of apolipoprotein (a) in human plasma. Abstracts, 58th scientific sessions of The American Heart Association, November 11-14. 1985, Washington D C, Circulation 1985; 72: Suppl III-364.
 12. Koren E, McConathy WJ, Keeling J, Reiner Ž, Lacko A. Monoclonal antibody to human plasma lecitin cholesterol acyltransferase. Arteriosclerosis 1985; 5: A504.
 13. Reiner Ž, McConathy WJ. Detection of apolipoprotein (a) in human plasma. Arteriosclerosis 1985; 5: A544.
 14. Koren E, McConathy WJ, Keeling J, Schviede R, Knight GC, Wen G, Reiner Ž. Use of pan monoclonal antibody for quantification of apolipoprotein AII. Arteriosclerosis 1986; 6: A521.
 15. Reiner Ž, McConathy WJ. Various types of apolipoprotein (a) in human and animal plasma. 7. kongres medicinskih biokemičara Jugoslavije, Novi Sad, 16-20. lipanj 1987; Jug med biokem 1987;6: 210.
 16. Reiner Ž, Cvrtila D, Petric V. Cytoplasmic steroid receptors in cancer of the larynx. Abstracts. First European Congress of Endocrinology, Copenhagen 21-25. June 1987; pp 98.
 17. Reiner Ž, Mušura-Kekić M, Ribarić K, Orešković M. Endocrine responses to noise-induced stress in men. Abstracts. First European Congress of Endocrinology, Copenhagen 21-25. June 1987; pp 205.
 18. Reiner Ž, Mušura-Kekić M, Ribarić K, Orešković M. Promjene osovina hipotalamus-hipofiza-ciljne žlijezde zbog stresa izazvanog bukom. Zbornik sažetaka 4. kongresa endokrinologa Jugoslavije, Herceg Novi 19-21.listopad 1988.
 19. Reiner Ž, Salzer E, Tedeshi-Reiner E. Podjednaki učinci liječenja hiper-lipoprteinemija Katalipom u dozi od 3×100 mg i Katalipom Retard u dozi od 1×250 mg dnevno. Zbornik sažetaka 4. kongresa endokrinologa Jugoslavije, Herceg Novi 19-21. listopad 1988.
 20. Reiner Ž, Šoša T, Čulinović R. Endogenous sex hormones and atherosclerosis obliterans of lower extremities. Abstract. International atheroslcerosis congress, Vienna 20-22 April 1989.
 21. Rapacz J, Reiner Ž, Ye SQ, Hasler-Rapacz J, Rapacz J, McConathy WJ. Lipoproteins and plasminogen polymorphism in swine. Abstracts. International atherosclerosis congress, Vienna, 20-22. April 1989.
 22. Reiner Ž. Ateroskleroza i šećerna bolest. Sažeci predavanja, Racionalna dijagnostika i terapija kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Zagreb, 8-9. prosinac 1989.
 23. Reiner Ž. Patofiziološka podloga smetnji disanja u pretilosti. Zbornik sažetaka, Poremećaji ciklusa budnost-spavanje u pretilih osoba s izraženim fenomenom hrkanja, Zagreb 23-24. veljača 1990.
 24. Reiner Ž, Salzer B, Tedeschi-Reiner E. A comparison of the lipid-lowering effects of fenofibrate in doses of 3×100 mg and 1×250 mg daily. Abstracts. 3rd International workshop lipid metabolism, Dijon, France: April 27-28. 1990.
 25. Reiner Ž, Šoša T, Čulinović R. The role of endogenous steroid sex hormones in the etiopathogenesis of arteriosclerosis obliterans of lower extremities. Abstracts. Postprandial lipid metabolism and atherosclerosis. Frankfurt: 10. ožujak 1990.
 26. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž. Retinal arteries atherosclerosis and serum lipoproteins, apoproteins and sex hormone levels in men. XXVI International congress of ophtalmology, Abstracts. Singapore: 18-24. March 1990.
 27. Reiner Ž, Čulinović R, Šoša T, Tedeshi-Reiner E. Endogenous hormones and serum lipoproteins in arteriosclerosis obliterans of lower extremities, Abstracts, 9th International Symposium on Athero-sclerosis, Rosemont, USA, October 6-11 1991; str. 204
 28. Reiner Ž, Bubić Lj, Salzer B. Does the type of membrane influence the lipoprotein and apoprotein profile in dialysis patients; Abstract. 9th International Symposium on Atherosclerosis, Rosemont, USA, October 6-11 1991; str. 30.
 29. Urek R, Karas D, Reiner Ž. Prostaglandins and lipoproteins in patients with chronic coronary heart disease. Abstracts 9th International Symposium on atherosclerosis, Rosemont, USA, October 6-11, 1991; str. 264.
 30. Reiner Ž. Tedeschi-Reiner E. Endogenous sex hormones, lipoproteins and apoproteins in development of retinal arteries atherosclerosis. Abstracts 57th EAS Meeting, Lisbon 22-25 May 1991; str.87.
 31. Reiner Ž, Salzer B, Matić I, Tedeschi-Reiner E. Effects of different lipid-lowering drugs on liver proteins concentrations in human serum. Abstracts 57th European Atherosclerosis Meeting, Lisbon 22-25 May 1991; str- 149.
 32. Salzer B, Reiner Ž, Stavljenić A. A hypolipemic effect of omega-3- fatty acids in type V hyperlipoproteinemia. Abstracts, IX European Congress of Clinical Chemistry, Cracow, September 8-14, 1991; str. 131.
 33. Vrbanec D, Reiner Ž. Hipofunkcija štitnjače i hipertenzija. Sažeci, 4. jugoslavenski endokrinološki dani, Titograd, 17-19. lipanj 1991; str. 8.
 34. Reiner Ž. Utjecaj endogenih i egzogenih spolnih hormona na proces aterogeneze. Zbornik sažetaka, V jugoslavenski simozij o hiperlipo-proteinemijama, Novi Sad 24-26. listopad 1991; str. 17.
 35. Reiner Ž, Vrbanec D, Pezerović Dž. Učinci antiestrogena tamoksifena na razinu lipida i lipoproteina u serumu. Zbornik sažetaka, V jugo-slavenski smpozij o hiperlipoproteinemijama, Novi Sad, 24-26. listopad 1991; str. 112.
 36. Reiner Ž, Salzer B. Učinci kolestipol-hidroklorida na koncentraciju lipida i lipoproteina u krvi bolesnika s hiperlipoproteinemijom tipa IIA i IIB. Zbornik sažetaka, V jugoslavenski simpozij o hiperlipo-proteinemijama, Novi Sad, 24-26. listopad 1991; str. 111.
 37. Vrbanec D, Reiner Ž, Pezerović Dž. The effect of tamoxifen on serum lipid and lipoprotein levels. Abstracts, The Sixth European Conference on Clinical Oncology and Cancer Nursing, Abstracts in: Eur J Cancer, Firenze, 27-31 October 1991; str. 43.
 38. Reiner Ž. Patofiziologija nastanka aterosklerozne lezije, Sažeci Simpozija: Regresija ateroskleroze – želja ili stvarnost, Ljubljana, prosinac 1992; str. 7-4.
 39. Reiner Ž, Dragun D. Effects of lovastatin on serum Lp(a) concentration in hypercholesterolemic patients. Abstracts. The Second International Conference on Lipoprotein (a), New Orleans, November 12-14, 1992; str. 123.
 40. Reiner Ž, Vrbanec D, Pezerović Dž. Antiestrogen tamoxifen reduces lipoprotein (a). Abstracts. The Second International Conference on Lipoprotein (a), New Orleans, November 12-14, 1992; str. 124.
 41. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Elevated Lp(a) is not a risk factor for retinal arteries atherosclerosis. Abstracts, 59th EAS Congress, Nice, May 17-21, 1992; str. 120.
 42. Reiner Ž, Vrbanec D, Pezerović Dž. Tamoxifen reduces total cholesterol and LDL-cholesterol and increases HDL-cholesterol. Abstracts, 59th EAS, Congress, Nice May 17-21 1992; str. 120.
 43. Vrbanec D, Reiner Ž, Pezerović Dž. The effect of adjuvant tamoxifen therapy on serum lipid and lipoprotein levels. Abstracts. 4th International Conference: Adjuvant Therapy of Primary Breast cancer, St.Gallen, February 26-29, 1992; str. 91.
 44. Reiner Ž, Salzer B, Pentz I, Tedeschi-Reiner E. Effects of lovastatin, colestipol and bezafibrate on liver proteins concentrations in human serum. Abstracts. International Symposium on The Lipid Triad (Triglycerides, HDL, LDL) and Cardiovascular Diseases. Milan, July 5-8, 1993; str. 31.
 45. Vrbanec D, Cvrtila D, Reiner Ž, Pezerović Dž, Gjadrov K. Circulating tumor marker levels in diagnosis and follow-up of patients with breast cancer. Abstracts. 10th International Conference on Human Tumor Markers. In: J Tumor Marker Oncol September 8-11, 1993; 8:100.
 46. Kes P, Reiner Ž. Pancreatic enzymes in chronic and end-stage renal failure. Abstracts. XXXth Congress of the European Dialysis and Transplant Association, September 15-18, 1993. Glasgow,Scotland.
 47. Reiner Ž, Salzer B. The effects of omega-3 fatty acids on serum lipoproteins and apoproteins in patients with hyperlipoproteinaemia. Period biol 1993; 95:484.
 48. Vrbanec D, Reiner Ž, Pezerović Dž, Dragun D. Changes in serum lipids in postmenopausal patients with node-positive breast cancer treated with tamoxifen. The Sevent European Conference on Clinical Oncology and Cancer Nursing. In: Europ J Cancer 1993; 29A:S75.
 49. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Ugrinović N, Popović A. Epidemiology of atherosclerosis risk factors in patients with diabetic retinopathy in Croatia. Abstracts. 62nd EAS Congress, Jerusalem September 5-9 1993; str. 33.
 50. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Salzer B. Serum lipoprotein changes in hyperlipidemic patients caused by dietary supplement of medium chain fatty acids. Abstracts. 62nd EAS, Congress, Jerusalem September 5-9, 1993; str. 33.
 51. Reiner Ž, Vrbanec D, Tedeschi-Reiner E. Effects of fluvastatin on plasma Lp (a) concentration in hypercholesterolemic patients. Abstracts. Xth International Symposium on Atherosclerosis. In: Atherosclerosis 1994; 109:293.
 52. Vrbanec D, Reiner Ž, Belev B. Tamoxifen reduces total cholesterol and LDL-cholesterol in postmenopausal patients with node-positive breast cancer. Abstracts. 2nd European Congress of the Senologic Inter-national Society. Wienna, October 2-6, 1994.
 53. Vrbanec D, Reiner Ž, Pezerović Dž, Cvrtila D. Serum tumor markers in monitoring breast cancer patients with bone metastases. Europ Cancer 1994; (suppl 2) 30A:S57.
 54. Reiner Ž, Belev B. Adjuvant tamoxifen therapy reduces total cholesterol and LDL-cholesterol in postmenopausal women with breast cancer. Abstract. 5th International Conference – Adjuvant therapy of primary breast cancer. St.Gallen, March 1-4 1995. In: Anti-Cancer Drugs 1995; 6 (Suppl 2): 63.
 55. Reiner Ž, Pintarić I, Eterović D, Tocilj J, Tedeschi-Reiner E. Effects of Simvastatin on diffusing lung capacity in primary hyper-cholesterolemia. Atherosclerosis 1995; 115 (Suppl) S45:S129-204.
 56. Reiner Ž. Hiperlipoproteinemije i nastanak ateroskleroze. Liječ Vjesn 1995; 117 (suppl 1):9.
 57. Vrbanec D, Belev B, Reiner Ž, Pavlinić-Diminić V. Pezerović Dž, Pleština S. Učinak adjuvantne terapije antiestrogenom tamoksifenom na razinu lipida i lipoproteina u bolesnica s tumorom dojke. Liječ Vjesn 1995; 117 (suppl 1):93.
 58. Reiner Ž, Belev B, Adjuvant tamoxifen therapy reduces total cholesterol and LDL-cholesterol in postmenopausal women with breast cancer. 5th International Conference on Adjuvant Therapy of Primary Breast Cancer. Anti-Cancer Drugs 1995; vol 6 (Suppl 2):63.
 59.  Reiner Ž, Pintarić I, Eterović D, Tocilj J. Plasma viscosity in patients with primary hyperlipoproteinaemia. Abstract Book. 66th Congress of the European Atherosclerosis Society, Florence (Italy) – July 13-17, 1996. p 173.
 60. Vrbanec D, Reiner Ž, Belev B, Pleština S, Pezerović Dž. Effects of adjuvant tamoxifen therapy on lipid and lipoprotein levels in postmenopausal patients with node-positive breast cancer. Abstract. 21st Congress of the European Society for Medical Oncology, Vienna, November 1-5, 1996.
 61. Čubrilo-Turek M, Vrhovski-Hebrang D, Hebrang A, Ljubičić M, Reiner Ž, Rudan I, Rudan P, Sirovicza L, Turek S. Evaluacija rizičnih čimbenika u općoj populaciji Hrvatske. Liječ.Vjesn 1997; 119 (suppl 2), str. 5.
 62. Reiner Ž. Spolni hormoni i ateroskleroza. Liječ. Vjesn. 1997;119 (suppl 2), str. 18.
 63. Zrnić T, Reiner Ž, Burek V, Jug M, Orešković K, Čulig J. Nazočnost protutuijela protiv C.pneumoniae u bolesnika u koronarnom bolesti srca i akutnim infarktom miokarda. Liječ.Vjesn. 1997; 119 (suppl 2), str. 33.
 64. Zrinski R, Užarević B, Reiner Ž, Sučić M, Turek-Čubrilo M, Kunović B, Hrabar A, Stavljenić-Rukavina A. Molekularna dijagnostika hiper-kolesterolemije. Liječ.Vjesn. 1997; 119 (suppl 2), str. 39.
 65. Zrinski R, Juričić M, Ferenčak G, Reiner Ž, Stavljenić-Rukavina A. Vrijednosti anti-oLDL protutijela u hiperlipidemijama. Liječ Vjesn 1997; 119 (suppl 2), str. 43.
 66. Pintarić I, Eterović D, Tocilj J, Reiner Ž. Učinci simvastatina na difuzijski kapacitet pluća u bolesnika s hiperkolesterolemijom. Liječ Vjesn 1997; 119 (Suppl 2), str. 52.
 67. Belev B, Vrbanec D, Reiner Ž. Pleština S. Učinci adjuvantne terapije tamoksifenom na vrijednosti serumskih lipida i lipoproteina u postmenopauzalnih žena s karcinomom dojke uz pozitivne limfne čvorove. Liječ Vjesn 1997; 119 (Suppl 2), str. 52.
 68. Vrbanec D, Pleština S, Reiner Ž. Belev B. Utjecaj adjuvantne terapije tamoksifenom na razinu Lp(a) u postmenopauzalnih žena s rakom dojke. Liječ Vjesn 1997; 119 (Suppl 2), str. 53.
 69. Tedeschi-Reiner E, Ugrinović N, Popović A, Reiner Ž. Čimbenici rizika za aterosklerozu u bolesnika s dijabetičkom retinopatijom. Liječ Vesn 1997; 119 (Suppl 2), str. 58.
 70. Reiner Ž, Šoša T, Čulinović R. Utjecaj koncentracije spolnih hormona u krvi na uznapredovalost obliterativne ateroskleroze arterija donjih udova. Liječ Vjesn 1997; 119 (Suppl 2), str. 72.
 71. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E, Salzer B. Utjecaj masnih kiselina srednje dugih lanaca na promjene serumskih lipoproteina u bolesnika s obiteljskom kombiniranom hiperlipidemijom. Liječ Vjesn 1997;119 (Suppl 2), str. 84.
 72. Pintarić I, Reiner Ž, Eterović D, Tocilj J. Hyperlipidemic patients have an increased micropulmonary red cells mass. Atherosclerosis 1997; 134 (1,2), str. 94.
 73. Reiner Ž, Pintarić I, Tocilj J, Eterović D. Effects of gemfibrozil on gas exchange parameters in hypertriglyceridemic patients. Atherosclerosis 1997; 134 (1,2), str. 94.
 74. Reiner Ž. Privatizacija zdravstva u zemljama u tranziciji. Drugi kongres Management u zdravstvu Zagreb 22-23.svibnja 1997; Zbornik sažetaka.
 75. Reiner Ž. Endogenous sex hormones, lipoproteins and atherosclerosis. Abstracts, 70th European Atherosclerosis Society Congress, Geneva, Switzerland, September 6-9, 1998.
 76. Zrinski-Topić R, Užarević B, Reiner Ž, Sučić M, Čubrilo-Turek M, Kunović B, Miličević Z, Gršković B, Stavljenić-Rukavina A. Molekularna dijagnostika hiperkolesterolemije. Paediatr Croat 1998; vol. 42(Suppl.3), str. 43.
 77. Stavljenić-Rukavina A, Zrinski R, Sučić M, Reiner Ž, Čubrilo-Turek M, Sertić J, Užarević B, Salzer B. Genetski čimbenici ateroskleroze u Hrvatskoj, Knjiga sažetaka, Prvi hrvatski internistički kongres, Liječ vjesn 1998; 120 (Suppl.1), str. 67.
 78. Čubrilo-Turek M, Vrhovski-Hebrang D, Žerjavić-Hrabak V, Hebrang A, Ljubičić M, Prebeg Ž, Rak-Kaić A, Reiner Ž. i Turek S. Drugo izviješće i evaluacija rizičnih čimbenika u općoj populaciji Hrvatske. Liječ vjesn 1998; 120 (Suppl.1), str.58.
 79. Čubrilo-Turek M, Hebrang A, Hrabak-Žerjavić V, Kaić-Rak A, Ljubičić M, Prebeg Ž, Reiner Ž, Turek S. i Vrhovski-Hebrang D. Promicanje zdravlja hrvatskog pučanstva, Zagreb 1998; 1-2.
 80. Reiner Ž. Upala i ateroskleroza. Liječ vjesn 1999; 121 (Suppl 1), str. 5.
 81. Pintarić I, Reiner Ž, Tocilj J. Učinak gemfibrozila na pokazatelje plućne difuzije u bolesnika s hipertrigliceridemijom. Liječ vjesn 1999; 121 (Suppl 1), str. 52.
 82. Vrbanec D, Belev B, Herceg D, Dedić N, Reiner Ž. Promjene serumske razine lipida i lipoproteina u bolesnica liječenih adjuvantno antiestrogenom tamoksifenom. Liječ vjesn 1999; 121 (Suppl 1), str. 54.
 83. Reiner Ž. Statini u prevenciji nagle srčane smrti. Knjiga sažetaka 4. simpozija Radne skupine za aritmije Hrvatskog kardiološkog društva. Nagla srčana smrt – kako otkriti i liječiti rizične bolesnike. Zagreb 2000; str. 20-21.
 84. Reiner Ž. Patofiziologija, oblici i posljedica hiperlipidemija. U: Hiper-lipidemija i hipertenzija – Tečaj stručnog usavršavanja magistara farmacije. Zagreb, lipanj 2000; str. 9-10.
 85. Reiner Ž. Hipertenzija i ateroskleroza – je li aterosklerotski proces reverzibilan. U: Klinička nefrologa i arterijska hipertenzija – novosti na pragu milenija – Tečaj trajnog usavršavanja liječnika s među-narodnim sudjelovanjem, Zagreb, svibanj 2000, str. 1-18.
 86. Reiner Ž, Bergovec M, Gjurašin M, Goldner V, Halle J, Kranjčević S, Mihatov Š, Zrnić T, Čulig J, Tedeschi-Reiner E. Randomized double-blind, placebo-controlled study of azithromycin in C. Pneumoniae Positive Postmyocardial Infarction Patients (CROAATS). Athero-sclerosis 2000; 151 (1), str. 28-29.
 87. Čubrilo-Turek M, Turek S, Žerjavić-Hrabak V, Ljubičić M, Rak-Kaić A, Hebrang D, Hebrang A, Prebeg Ž, Reiner Ž. Risk factors in Croatian population. Atherosclerosis 2000; 151 (1), str. 14.
 88. Reiner Ž. Liječenje hiperlipoproteinemija. U: Racionalna farmakotera-pija (urednici Vrhovac B, Degoricia V). Sveučilište u Zagrebu 2000; str. 21-22.
 89. Bergman-Marković B, Reiner Ž, Bergovec M, Stavljenić-Rukavina A, Ivanković D, Sertić J, Vincelj J. Deletion polymorphism of the angiotensin I-converting enzyme gene in the elderly patients with coronary heart disease. Atheroslerosis 2001; 152(2), str. 58.
 90. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Low endogenous progesteron is a risk factor for atherosclerosis of the retinal arteries. Atheroslerosis 2001; 152(2), str. 76.
 91. Pintarić I, Eterović D, Tocilj J, Reiner Ž. Effect of simvastatin on micropulmonary red cell mass in patients with hyperlipoproteinemia. Atheroslerosis 2001; 152(2), str. 96.
 92. Reiner Ž. Lipid lowering therapy – prevention of cardiovascular disease. Acta Clin Croat 2001; 40, str.53-54.
 93. Reiner Ž. Hrvatsko ispitivanje azitromicina u aterosklerozi (CROAATS). Liječ.vjesn 2001, 123 (suppl.2), str. 7.
 94. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž. Povećani ukupni i LDL-kolesterol te trigliceridi kao čimbenik rizika za aterosklerozu krvnih žila oka. Liječ vjesn 2001, 123 (suppl.2), str. 51.
 95. Pintarić i, Eterović D, Tocilj J, Reiner Ž, Lušić I. Učinak simvastatina na plućni kapilarni volumen eritrocita u bolesnika s hiperlipopro-teinemijom. Liječ.vjesn 2001, 123 (suppl.2), str. 66.
 96. Bergman-Marković B, Reiner Ž, Bergovec M, Stavljenić-Rukavina A, Ivanković D, Sertić j, Vincelj J. Polimorfizam ACE gena u bolesnika s koronarnom bolešću starije životne dobi. Liječ.vjesn 2001, 123 (suppl.2), str. 82
 97. Reiner Ž. Clinical studies with HMG-COA reductase inhibitors. Period. biol 2001; 103 (suppl 1), str. 59.
 98. Reiner Ž. Azithromycin in the Secondary Prevention of Adverse Cardio-vascular Events in C.pneumoniae-positive Post-Myocardial Infarction Patients (CROAATS). Knjiga sažetaka The Sixth International Conference on the Macrolides, Azalides, Streptogramins, Ketolides and Oxazolidinones, Bologna 23-25 January 2002, str.145.
 99. Reiner Ž. Infection, inflammation and cardiovascular risk. 3rd Inter-national Congress of the Central European Vascular Forum, Portoroz 19-23.5.2002. Centr Europ Vasc J 2002; 1:21.
 100. Reiner Ž. Can Calcium Antagonists Prevent Atherosclerosis; 3rd Inter-national congress of the Central European Vascular Forum, Portorož 2002.
 101. Reiner Ž. Značenje liječenja hiperlipidemija pri koronarnoj bolesti srca. Kardiovaskularna škola, Brijuni 14-16. lipanj 2002.
 102. Reiner Ž. Nelipidni antiaterosklerotski (pleiotropni) učinci statina. Kardiovaskularna škola, Hvar 12-14. travanj 2002.
 103. Reiner Ž. Blokatori kalcijevih kanala i ateroskleroza. U: Arterijska hipertenzija – novi aspekti ranijih spoznaja. Tečaj trajnog usavrša-vanja liječnika, Zagreb, 7-8. lipnja 2002.
 104. Reiner Ž. ELSA studija- rezultati i značaj. Knjiga sažetaka: Novi pogled na terapiju hipertenzije i ateroskleroze. Čatež 14-15. lipnja 2002.
 105. Muačević-Katanec D, Bradamante V, Reiner Ž, Sučić M, Metelko Ž. Possible influence of statins on the paraoxonase activity. Athero-slerosis 2002; 3(2), str. 168.
 106. Reiner Ž. Infection and atherosclerosis – the possible role of antibiotics in coronary heart disease (CHD) treatment. Atheroslerosis 2002; 3(2), str. 191.
 107. Reiner Ž. Mediterranean diet and atherosclerosis. Knjiga sažetaka: International Conference on Mediterranean diet and health. Brijuni 12-15. rujna 2002, str. 21.
 108. Reiner Ž. Hiperlipidemija – čimbenik rizika kardiovaskularnih bolesti. Drugi hrvatski internistički kongres, Sažeci – Opatija 4-8. listopad 2002; str. 1.
 109. Reiner Ž. Dislipidemija u bolesnika s hipertenzijom – pristup bolesniku s multiplim čimbenicima rizika.Sažetci. Simpozij o prevenciji kardio-vaskularnih bolesti, Zagreb 11. travnja 2003. str. 5.
 110. Reiner Ž. Patofiziologija ateroskleroze perifernih arterija i mogućnosti prevencije. Simpozij s radionicom “Periferna arterijska bolest”, Zagreb 9.5. 2003, str. 1.
 111. Tedeschi-Reiner E, Iveković R, Reiner Ž. Increased plasma lipoprotein (a) is not a risk factor for atherosclerosis of the retinal arteries in men. Abstracts 3rd Euretina Congress, Hamburg 2003. p.3.
 112. Pintarić I, Filipović-Grčić P, Matijaca M, Reiner Ž. Utjecaj čimbenika rizika za aterosklerozu na hemodinamiku karotičkih arterija. Liječ vjesn 2003; 125 (Suppl.1) str. 64.
 113. Tedeschi-Reiner E, Reiner Ž. Je li povećani lipoprotein(a) čimbenik rizika za aterosklerozu arterija mrežnice. Liječ.vjesn. 2003; 125 (Suppl.1) str. 35.
 114. Čubrilo-Turek M, Hrabač-Žerjavić V, Vrhovski-Hebrang D, Rak-Kaić A, Prebeg Ž, Turek S, Reiner Ž. Rizični čimbenici Hrvatskog pučanstva. Liječ vjesn 2003; 125 (Suppl.1) str. 28.
 115. Reiner Ž. Infekcija, upala i ateroskleroza. Liječ.vjesn. 2003; 125 (Suppl.1) str. 6.
 116. Reiner Ž. Liječimo li dobro hiperlipidemiju u Hrvatskoj? Knjiga sažetaka, Treći hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Plitvička jezera 1-4 lipnja 2003, str. 13.
 117. Reiner Ž. Management of  hyperlipidemia. Abstracts, Symposium –The Cardiovascular Risk Management, WONCA Europe Congress, June 19, 2003, Ljubljana – Slovenia, p. 12-13.
 118. Reiner Ž. Pathophysiology of atherosclerosis and possibilities of prevention, Abstracts, 13th International Symposium Krka, Novo Mesto, Slovenia, 23-24 October 2003., pp.30-31.
 119. Reiner Ž. Croatian Azithromycin in Atherosclerosis Study (CROAATS), Atherosclerosis 2003,  4(2):81.
 120. Tedeschi-Reiner E., Reiner Ž. Cortisol secretion and atherosclerosis of retinal arteries in men, Atherosclerosis (2003),4(2):250-251.
 121. Reiner Ž. Debljina i kardiovaskularne bolesti. Sažeci. Prvi hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, Rabac 3.-6. travanj 2003., str. 16.
 122. Reiner Ž. Atherosclerosis and inflammation – what are the clinical implications? 14th Congres of the Mediterranean league of angiology and vascular surgery, Portorož, Slovenia, June 16-19, 2004; p. 56.
 123. Pintarić I, Reiner Ž, Filipović-Grčić P, Tedeschi-Reiner E. Low endogenous testosterone is a risk factor for TIA in men. Atherosclerosis 2004; 5(Suppl. 1):144. (334)
 124. Reiner Ž. Nuspojave statina – istina ili mit. Knjiga sažetaka, 5. kongresa Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 16.-19. svibnja 2004.
 125. Reiner Ž. Focus on simvastatin in reducing cardiovascular risk. Abstract book, Symposium, 75th EAS Congress, Prague, Czech Republic, April 23-26, 2005.
 126. Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Atherosclerosis of arteries other than carotides and those of lower extremities. Atherosclerosis 2005;6(Suppl.1):181-182.
 127. Čubrilo Turek M, Reiner Ž, Turek S, Crvenković D. Lipid profile in critically ill patients – an overview of hypocholesterolemia. Athero-sclerosis 2005;6(Suppl.1):154.
 128. Pintarić I, Reiner Ž, Filipović-Grćić P, Grbić Ž. The influence of risk factors for atherosclerosis to the haemodynamic responses of carotid arteries. Atherosclerosis 2005;6(Suppl.1):129.
 129. Reiner Ž. Zdravi život – obveza pacijenta. Knjiga izlaganja na V. proljetnom bioetičkom simpoziju Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb, 3. lipnja 2005; str. 19.
 130. Reiner Ž. Stavovi hrvatskih liječnika o prevenciji hiperlipidemija i kardiovaskularnih bolesti. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127 (Suppl.3):23-24.
 131. Bergovec B, Miličić D, Reiner Ž, Mihatov Š. Čimbenici rizika za ishemijsku bolest srca u različitim dijelovima Hrvatske – LIBS V. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127(Suppl.3):40.
 132. Reiner Ž, Barbič-Žagar B. Učinkovitost i neškodljivost simvastatina (Vasilip) u visokorizičnih bolesnika s hiperlipidemijom i kardio-vaskularnom bolesti ili bez kardiovaskularne bolesti: rezultati meta-analize. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127(Suppl.3):62-63.
 133. Čubrilo-Turek M, Crvenković D, Urek R, Reiner Ž. Procjena meta-boličkog sindroma kod životno ugroženih bolesnika hospitaliziranih u jedinici intenzivnog liječenja. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127 (Suppl.3):71.
 134. Pećin I, Laganović M, Jelaković B, Reiner Ž. APO E i ACE genotip u bolesnika s blagim oblicima arterijske hipertenzije i dislipidemijom. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127(Suppl.3):79-80.
 135. Tedeschi-Reiner E, Iveković R, Novak-Lauš K, Reiner Ž. Ima li koncentracija kortizola u plazmi veze s aterosklerozom arterija mrežnice? Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127(Suppl.3):88.
 136. Dumić M, Špehar Uroić A, Francetić I, Puretić Z, Matišić D, Kes P, Reiner Ž. Trogodišnji dječak – homozigot za autosomno dominantnu familijarnu hiperkolesterolemiju. Sažeci, Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Zadar, 21.-24. rujan 2005. Liječ vjesn 2005;127 (Suppl.3):92.
 137. Reiner Ž, Mihatov Š, Miličić D, Bergovec M, Planinc D. TASPIC-CRO: Kardiovaskularni rizični čimbenici i njihovo liječenje u bolesnika s koronarnom bolešću u Hrvatskoj, 1998.-2003. Knjiga sažetaka znanstvenog skupa Prostorna distribucija populacijskih kardio-vaskularnih rizika u Hrvatskoj, 2. prosinca 2005., Zagreb, str. 15.
 138. Bergovec M, Miličić D, Reiner Ž, Mihatov Š, Ivanac I. Hrvatski sjever i jug – postoji li razlika u čimbenicima rizika za koronarnu bolest srca? Knjiga sažetaka znanstvenog skupa Prostorna distribucija populacijskih kardiovaskularnih rizika u Hrvatskoj, 2. prosinca 2005., Zagreb, str. 16.
 139. Reiner Ž. Debljina i ateroskleroza. Knjiga sažetaka. II. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 7.-9. travnja 2006., str. 21.
 140. Pećin I, Laganović M, Sertić J, Reiner Ž. APO E and ACE genes in mild essential hypertension (EH). Atherosclerosis 2006;7(Suppl.3):384.
 141. Čubrilo-Turek M, Reiner Z, Duraković Z, Turek S. The assessment of  minor myocardial damage in the critically ill patients. Atherosclerosis 2006;7(Suppl.3):205
 142. Reiner Ž., Tedeschi-Reiner E. Atherosclerosis – A paradox of Eastern European countries. Atherosclerosis 2006; 7 (Suppl. 3): 461.
 143. Reiner Ž. Atherosclerosis. Biochem Med 2006; 16 (Suppl. 1):S19-S20.
 144. Reiner Ž. Mediteranska prehrana i kardiovaskularna bolest.  Prvi hrvatski kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem. 9.-12. studeni 2006., Zagreb, str. 75-82.
 145. Reiner Ž. Stavovi hrvatskog pučanstva o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i liječenju. Šesti Hrvatski kongres o aterosklerozi, Rovinj, 9.-12. svibanj 2007. Liječ Vjesn 2007;129 (Suppl.2):9
 146. Reiner Ž. Genske hiperlipoproteinemije. Paediatr Croat 2007; 51:139.
 147. Reiner Ž. New European guidelines on CVD prevention in clinical practice. U: Peripheral vessels – a window to the heart. 3rd International Educational Course of the Central European Vascular Forum. Portorož, Slovenia, September 27-29, 2007, str. 53.
 148. Reiner Ž. Dyslipidemia – the most important risk factor for cardiovascular diseases. Liječ Vjesn 2007; 129 (Suppl.6):9.
 149. Reiner Ž. From guidelines to clinical practice. U: Abstracts. 11th International symposium on atherosclerosis and related risk factors, Athens, Greece, 9-10 November 2007, str. 3.
 150. Reiner Ž. Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi. U: Knjiga sažetaka znanstvenog skupa – Kardiovaskularno zdravlje. Javnozdravstveni aspekti sekundarne prevencije i rehabilitacije, 30. studeni 2007., Zagreb, str. 2.
 151. Reiner Ž. New European guidelines for cardiovascular disease prevention in clinical practice – what is really new? Via pract (Suppl. 1) Abstrakty sympoziuma: Nove trendy v prevencii aterosklerozi, 14 Februar 2008., Bratislava, Slovakia, str. 8.
 152. Reiner Ž. Debljina i dislipidemije. U: Knjiga sažetaka. 3 hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, 4.-6. travnja 2008., Opatija, str. 22-23.
 153. Bergovec M, Reiner Z, Milicic D, Vrazic H. Continental versus mediterranean differences in risk factors in Croatian ischemic heart disease patients – TASPIC-CRO V study. Atherosclerosis (Suppl.); 2008;9:262-3.
 154. Prugger C, Heidrich J, De Bacquer D, De Backer G, Ambrosio GB, Reiner Z, Gaita D, Wood D, Keil U. Blood pressure management and control in coronary patients across Europe. Eur J Cardiovasc Prev Rehab (Suppl.) 2008; S36-7.
 155. De Bacquer D, Kotseva K, Dallongeville J, Heidrich J, Montaye M, Reiner Z, Gaita D, Wood D, Keil U, De Backer G. The challenge facing the care of overweigth coronary patients in Europe. Eur J Cardiovasc Prev Rehab (Suppl.) 2008; S85-6. Kotseva K, De Bacquer D, De Backer G, Amouyel P, Gaita D, Jennings C, Keil U, Pajak A, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE Study Group. EUROASPIRE III: Cardiac rehabilitation for patients with coronary heart disease. Lifestyle, risk factor and therapeutic management. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):10.
 156. Dallongeville J, De Bacquer D, Heidrich J, Reiner Z, Amouyel P, De Backer G, Jennings C, Keil U, Kotseva K, Wood D, on behalf of EUROASPIRE Study Group. The challenge facing the care of diabetic coronary patients in Europe: the EUROASPIRE Study. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):11-2.
 157. Jennings C, Amouyel P, De Backer G, De Bacquer D, Gaita D, Keil U, Kotseva K, Pajak A, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE III. Time trends in blood pressure levels in coronary patients across Europe: the EUROASPIRE Study. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):695.
 158. Prugger C, Heidrich J, Amouyel P, De Backer G, De Bacquer D, Jennings C, Keil U, Kotseva K, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE Study Group. The EUROASPIRE III survey.  Reported lifestyle habits and lifestyle changes in coronary patients following a cardiac event. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):696.
 159. Pajak A, Amouyel P, De Backer G, De Bacquer D, Gaita D, Jennings C, Keil U, Kotseva K, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE III Study Group. Depression and anxiety in patients after accute event of coronary heart disease in 22 European countries participating in EUROASPIRE III Study. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):696.
 160. Heidrich J, Prugger C, De Backer G, De Bacquer D, Gaita D, Jennings C, Keil U, Kotseva K, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE Study Group. Smoking cessation after hospitalization for coronary heart disease across Europe. Results from the EUROASPIRE III study.  Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):699.
 161. Reiner Z, Amouyel P, De Backer G, De Bacquer D, Gaita D, Jennings C, Keil U, Kotseva K, Pajak A, Wood D. Treatment of dyslipidaemia in coronary patients in Europe: improving but still inadequate. Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):761-2.
 162. Kotseva K, De Backer G, De Bacquer D, Amouyel P, Gaita D, Jennings C, Keil U, Pajak A, Reiner Z, Wood D, on behalf of EUROASPIRE Study Group. Clinical reality of cardiovascular prevention: a comparison between EUROASPIRE II and III in thirteen European regions.  Europ Heart J 2008; 29 (Abstract Suppl.):763.
 163. Prugger C, Heidrich J, De Bacquer D, De Backer G, Ambrosio GB, Reiner Z, Gaita D, Wood D, Keil U, for EuroAspire Study Group. J Hypertens 2008; 26 (Supplement 1): S97.
 164. Bergovec M, Reiner Ž, Miličić D, Vražić H. Continental vs. Mediterranean risk factor differences in Croatian coronary heart disease patients. Liječ Vjesn 2008; 130 (Suppl 2):9.
 165. Merćep I, Merkler M, Muačević-Katanec D, Pećin I, Reiner Ž. Fabryeva bolest – naša iskustva. Liječ Vjesn 2008; 130 (Suppl 2):32.
 166. Reiner Ž. National programme for the reduction of salt intake in Croatia. Knjiga sažetaka skupa Kardiovaskularno zdravlje – Prehrana i sol, 21. studeni 2008., Zagreb., str. 5-6.
 167. Reiner Ž. Cardiovascular prevention under the burden of cardiovascular diseases: What should be done and what can be done? Abstracts. Advances in cardiovascular drug therapy. Vienna 29-30 November 2008, p. 4-5.
 168. Sertic J, Juricic Lj, Ljubic H, Bozina N, Jelakovic B, Reiner Z. Gene variants in young healthy subjects and their effects on biological variables of lipid status and obesity.  Symposium Abstracts – IFCC – WorldLab Fortaleza 2008, Fortaleza, Brasil, 28 Sep-2 Oct 2008,  Clin Chem Lab Med 2008;46(Special Suppl), S91
 1. Pećin I, Merkler M, Muačević-Katanec D, Reiner Ž. Unos soli i pretilost u hipertoničara. Liječ Vjesn. 2009;131 (suppl.2):77.
 1. Reiner Ž. Što je to ostatni rizik i zašto je važan za prevenciju kardiovaskularnih bolesti? Liječ Vjesn. 2009;131 (suppl.2):40-41.
 1. Reiner Ž. Euroaspire III – Gdje se nalazi Hrvatska u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti? Liječ Vjesn. 2009;131 (suppl.2):20
 1. Ljubić H, Sertić J, Juričić Lj, Božina N, Jelaković B, Merkler M, Reiner Ž. Varijante lokusa ESR, IL-6, LPL i APOE u mladih zdravih ispitanika; povezanost s lipidnim statusom i pretilošću. Liječ Vjesn. 2009;131 (suppl.2):69.
 1. Muačević-Katanec D, Poljičanin T, Reiner Ž, Bradamante V, Katanec D. Pseudokolinesteraza kao pokazatelj stupnja inzulinske rezistencije i rizika od razvitka ateroskleroze. Liječ Vjesn. 2009;131 (suppl.2):68.
 1. Vogrinc Ž, Ljubić H, Trbojević-Čepe M, Božina N, Merkler M, Sertić J, Reiner Ž. Adiponektin i male LDL čestice. Liječ Vjesn. 2009;131 (suppl.2):63.
 1. Erceg I, Jovanović A, Premužić V, Pećin I, Čvorišćec D, Sertic J, Kaić-Rak A, Skupnjak B, Miličić D, Reiner Ž, Jelaković B. Unos kuhinjske soli u Hrvatskoj – rezultati pilot studije u sklopu CRASH inicijative. Liječ Vjesn. 2009;131 (suppl.2):59-60.
 1. Reiner Ž. Ostatni kardiovaskularni rizik – novi važni cilj prevencije kardiovaskularnih bolesti. Zbornik sažetaka 2. simpozija Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara, Zagreb 4.-5. lipnja 2009., str. 3-4.
 1. Merćep I, Muačević-Katanec D, Merkler M, Fumić K, Pećin I, Reiner Ž. Fabry disease-Croatian experiance. Paediatr Croat. 2009;53 (suppl 2):45-46.
 1. Mitrović Z, Muačević-Katanec D, Fumić K, Žarković K, Merkler M, Merćep I, Kisić H, Reiner Ž. Adult Pompe disease with late onset cardiomyopathy. Paediatr Croat. 2009;53 (suppl 2):46.
 1. Muačević-Katanec D, Kekez T, Fumić K, Krznarić Ž, Merkler M, Pećin I, Reiner Ž, Merćep I. Adult patient with homocystinuria and perforation of small intestine. Paediatr Croat. 2009;53(suppl 2):47.
 1. Jennings CS, Kotseva K, Amouyel P, De Backer G, De Bacquer D, Keil U, Reiner Z, Wood on behalf of EUROSPIRE III Study Group. Reported lifestyle habits and lifestyle changes in high risk patients from 12 European regions: The EUROSPIRE III survey in general practice. Eur Heart J. 2009;30 (Abstract Suppl.):508-509.
 1. Kotseva K, Jennings CS, De Backer G, De Bacquer D, Amouyel P, Gaita D, Keil U, Pajak A, Reiner Z, Wood D on behalf of EUROSPIRE III Study Group. EUROSPIRE III: Risk factors and therapeutic management in people at high risk of developing cardiovascular disease from 12 European countries. Eur Heart J. 2009;30 (Abstract Suppl.):303.
 1. Pintarić I, Reiner Ž, Filipović-Grčić P. Testosteron – čimbenik rizika u nastanku tranzitorne ishemijske atake u muškaraca. Sažeci V. hrvatskog neurološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Vukovar 30.9.-4.10.2009, Neurol Croat 2009; 58 (Suppl 3):79
 1. Pećin I, Merćep I, Muačević-Katanec D, Merkler M, Reiner Ž. Salt intake and obesity in hypertensive patients. HINEKA. 2009;24:59.
 1. Ljubić H, Sertić J, Juričić Lj, Bozina N, Jelaković B, Merkler M, Reiner Ž. Variants of ESR1, IL-6, LPL and APOE loci in young healthy subjects; association with lipid status and obesity. Kidney Blood Press Res. 2009;32:329.
 1. Pećin I, Premužić V, Čvorišćec D, Erceg I, Fuček M, Jelaković M, Jovanović A, Kaić-Rak A, Laganović M, Lederer P, Perković M, Reiner Ž, Sertić J, Špišić T, Jelaković B. Salt intake and metabolic syndrome. Croatian action on salt and health (CRASH). Kidney Blood Press Res. 2009;32:324.
 1. Mihalić M, Perković M, Špišić T, Erceg I, Fuček M, Jovanović A, Jelaković M, Kaić-Rak A, Laganović M, Lederer P, Pećin I, Premužić V, Reiner Ž, Jelaković B. Important role of nurses in Croatian action on salt and health (CRASH). Croatian salt mapping. Kidney Blood Press Res. 2009;32:324.
 1. Jelaković B, Premužić V, Čvorišćec D, Erceg I, Fuček M, Jelaković M, Jovanović A, Kaić-Rak A, Laganović M, Lederer P, Pećin I, Perković M, Reiner Ž, Sertić J, Špišić T. Salt mapping in Croatian. Croatian action on salt and health (CRASH). Kidney Blood Press Res. 2009;32:323.
 1. Pećin I, Premužić V, Čvorišćec D, Erceg I, Fuček M, Jelaković M, Jovanović A, Kaić-Rak A, Laganović M, Lederer P, Perković M, Reiner Ž, Sertić J, Špišić T, Jelaković B. Unos soli i metabolički sindrom. Hrvatska nacionalna kampanja za smanjenje unosa kuhinjske soli (CRASH). HINEKA 2009;24:64.
 1. Mihalić M, Perković M, Špišić T, Erceg I, Fuček M, Jovanović A, Jelaković M, Kaić-Rak A, Laganović M, Lederer P, Pećin I, Premužić V, Reiner Ž, Jelaković B. Važna uloga medicinskih sestara u Hrvatskoj nacionalnoj kampanji za smanjenje unosa soli (CRASH). HINEKA 2009;24:64
 1. Pećin I, Merćep I, Muačević-Katanec D, Merkler M, Reiner Ž. Unos kuhinjske soli i pretilost kod hipertenzivnih pacijenata. HINEKA 2009;24:65.
 1. Jelaković B, Premužić V, Čvorišćec D, Erceg I, Fuček M, Jelaković M, Jovanović A, Kaić-Rak A, Laganović M, Lederer P, Pećin I, Perković M, Reiner Ž, Sertić J, Špišić T. Određivanje unosa soli u Hrvatskoj. Hrvatski nacionalni program za smanjenje unosa kuhinjske soli (CRASH). HINEKA 2009;24:62-63.
 1. Ljubić H, Sertić J, Juričić Lj, Bozina N, Jelaković B, Merkler M, Reiner Ž. Varijacije ESR1, IL-3, LPL i APOE lokus u zdravih mladih ispitanika; povezanost s pretilošću i statusom lipida. HINEKA 2009;24:99.
 1. Reiner Ž. Guidelines for CVD prevention and their implementation. Abstracts of the 30 Panhellenic Cardiological Congress – Epikaira kardiologika themata, Athens 29-31 October 2009; str.4.
 1. Reiner Ž. Towards the first European guidelines on management of dyslipidemias in clinical practice – dietary measures. Abstracts. Symposium – New Aspects of Familial Hypercholesterolemia: Genetic Diagnosis and Treatment, November 20-21, 2009., Vienna, Austria, str. 19.
 1. Reiner Ž. Ostatni kardiovaskularni rizik i kako ga možemo smanjiti. Sažetci. Zimska škola hipertenzije. Hrvatsko društvo za hipertenziju. 19.-21.2.2010. Umag, str. 13-14.
 1. Reiner Ž. Dislipidemije. Klinička endokrinologija. Poslijediplomski tečaj prve kategorije. Zagreb 25.-27. ožujak 2010., str.107.
 1. Reiner Ž. Dislipidemija, endotelna disfunkcija i debljina. 4.hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem. Umag 15.-18. travanj 2010. str.11-12.
 1. Muačević-Katanec D, Poljičanin T, Bradamante V, Katanec D, Reiner Ž. Pseudocholinesterase as an additive marker of the risk of atherosclerosis and possible indicator of the degree of insulin resistance in metabolic syndrome. 7th Metabolic Syndrome, Type II Diabetes and Atherosclerosis Congress, Marrakesh, May 12-16, 2010, str. 81.
 1. Karanović S, Vuković Lela I, Premužić V, Fištrek M, Čapkun V, Laganović M, Dika Ž, Kos J, Jurić D, Cvitković A, Bitunjac M, Pećin I, Kuzmanić D, Reiner Ž, Jelaković B. Heart rate is related to diastolic blood pressure. Kidney Blood Press Res. 2010;33:421.
 1. Pećin I, Reiner Ž, Jelaković B. Unos soli, metabolički sindrom i pretilost. Second International Symposium on Hypertension. Transitional Medicine in Hypertension. HINEKA 2010;25:67-68.
 1. Reiner Ž. Patofiziologija ateroskleroze – klasična hipoteza. Zbornik sažetaka simpozija Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju i Odbora za alergologiju i biološke preparate Medicinskog razreda HAZU, Zagreb, 1. travnja 2011., str. 5-7.
 1. Cooney M-T, Reiner Z, Ryden L, de Sutter J, Sheu W, Mithal A, Chung N, Dudina A, Reynolds A, Dunney K, Graham I for the SURF investigators. Risk factors control in Europe and Asia – first results from the SURF project. Liječ Vjesn. 2011;133(suppl 2):17-18.
 1. Reiner Ž. Kako liječiti aterogenu dislipidemiju? Liječ Vjesn. 2011;133(suppl  2):48.
 1.  Reiner Ž. Zašto češće ne postižemo ciljne vrijednosti lipida u naših bolesnika? Liječ Vjesn. 2011;133(suppl 2):55.
 1. Tomek-Roksandić S, Lipovšćak M, Smolej Narančić N, Ljubičić M, Reiner Ž, Vuletić S. Ateroskleroza i potencijalno izgubljene godine života zbog mortaliteta od cirkulacijskih bolesti u Hrvatskoj 2000-2009. Liječ Vjesn. 2011;133(suppl 2):62.
 1. Vogrinc Ž, Trbojević-Čepe M, Sertić J, Reiner Ž. Leptin i aterogeni lipoproteinski fenotip. Liječ Vjesn. 2011;133(suppl 2):66-67.
 1. Mirošević Skvrce N, Božina N, Šimić I, Tomić S, Jelaković B, Reiner Ž. Farmakogenetička predispozicija za nastanak nuspojava statina. Liječ Vjesn. 2011;133(suppl 2):68.
 1. Sertić J, Božina N, Božina T, Jelaković B, Merkler M, Reiner Ž. Uloga genske varijabilnosti u razvoju metaboličkog sindroma. Liječ Vjesn. 2011;133(suppl 2):72-73.
 1. Reiner Ž. Prevention of cardiovascular diseases: The new Joint European guidelines. Cardio Actuality 2012:4.
 1. Reiner Ž. CVD risk assessment and stratification in 2013. Abstracts. Continuing Medical Education – Cardiology, May 24-25, 2013, Prague, Czech Republic, p. 8.
 1. Reiner Ž. European guidelines for CVD prevention 2012 – focus on hypertension. Abstracts. Continuing Medical Education – Cardiology, May 24-25, 2013, Prague, Czech Republic, p. 10.
 1. Reiner Ž. Ateroskleroza kao čimbenik rizika za moždani udar. Sažetci 7. Kongresa Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora, 22.-24. svibnja 2014.
 1. Reiner Ž. Stavovi hrvatskog pučanstva o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i liječenju. Zbornik sažetaka 6. Kongresa o aterosklerozi, Rovinj 9-12. Svibanj 2007, str.9
 1. Sertić J, Božina N, Slaviček J, Kes P, reiner Ž. Citokini I čimbenici rasta određeni biochip array tehnologijom u pacijenata na dijalizi koji boluju od steroskleroze. Zbornik sažetaka 6. Kongresa o aterosklerozi, Rovinj 9-12. Svibanj 2007, str.42
 1. Tedeschi- Reiner E, Strozzi M, Skorić B, Reiner Ž. Aterosklerotičke promjene srterija mrežnice odražavaju uznapredovalost ateroskleroze koronarnih arterija. Zbornik sažetaka 6. Kongresa o aterosklerozi, Rovinj 9-12. Svibanj 2007, str.64.
 2. Muačević- Katanac D, Bradamante V, Poljičanin T, Reiner Ž, Babić Z, Katanec D. Klinička studija utjecaja liječenja simvastatinom na aktivnost serumske paraoksonaze. Zbornik sažetaka 6. Kongresa o aterosklerozi, Rovinj 9-12. Svibanj 2007, str.74
 3. Lovčić V, Reiner Ž, Klobučić M, Kes P. Homocistein I steroskleroza u bolesnika na hemodijalizi. Zbornik sažetaka 6. Kongresa o aterosklerozi, Rovinj 9-12. Svibanj 2007, str.75