Randić Milan

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Randić Milan

Datum rođenja:

  • 1930

Mjesto rođenja:

  • Beograd

E-mail adrese:

Randić Milan

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (30.01.1997. – …)

Životopis

Milan Randić, hrvatski i američki znanstvenik, rođen je 1. listopada 1930. u Beogradu, jedan je od vodećih stručnjaka u području računalne kemije. Diplomirao je fiziku 1953. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1958. na Sveučilištu u Cambridgeu u Engleskoj. Radio je u Institutu Ruđer Bošković (1960.-1965.) te bio redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1965.-1971.). Od 1971. stalno boravi u SAD-u, gdje je predavao na različitim sveučilištima te 1980. postao izvanredni, a 1985. redoviti profesor na Sveučilištu Drake (Des Moines, Iowa, SAD).

Na Institutu Ruđer Bošković 1960. utemeljio je skupinu za teorijsku kemiju i prvi se u Hrvatskoj počeo baviti teorijskom kemijom. Njegov znanstveni put razvijao se preko ranih radova iz molekularne spektroskopije, razvoja metode maksimalnog prekrivanja i računanja molekularnih integrala do radova zrelog znanstvenika iz teorije valentnih struktura i matematičke kemije. U okviru teorije valentnih struktura razvio je model konjugiranih krugova, koji je postao standardni model za studiranje aromatičkih molekula. U području matematičke kemije najvažniji rezultat mu je razvoj indeksa povezanosti, koji se pokazao kao najmoćniji numerički indeks u modeliranju kvantitativnih odnosa strukture i svojstava molekula, te je naišao na veliku primjenu u ekologiji te medicinskoj i farmaceutskoj kemiji. Bavio se i razvijanjem pristupa studiranju globalnog oblika molekula s pomoću koncepcije o molekularnim profilima, koju je sam razvio i koja se između ostalog pokazala vrlo pogodnom za izučavanje procesa smotavanja proteina.

Jedan je od najcitiranijih hrvatskih znanstvenika uopće. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, počasni je član Hrvatskog kemijskog društva, Međunarodne akademije za matematičku kemiju i Nacionalnog kemijskog instituta u Ljubljani. Osnivač je Međunarodne akademije za matematičku kemiju 2005. godine sa sjedištem u Dubrovniku.

Dopisni je član HAZU od 1997. godine.