Ramadan Kristijan

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Ramadan Kristijan

Datum rođenja:

  • 1973

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Ramadan Kristijan

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (16.11.2020. – …)

Kristijan RAMADAN rođen je 1973. u Zagrebu. Svojom opsežnom znanstvenom i stručnom djelatnošću priskrbio si je svjetski prepoznatljiv ugled u međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Rezultati njegova znanstvenog rada omogućili su mu da se, preko patologije kao njegove temeljne stručne i znanstvene discipline, radeći kao istraživač u međunarodnim znanstvenim timovima, dokaže da je vrhunski znanstvenik sposoban realizirati vlastite istraživačke zamisli na području biokemije i molekularne biologije. To ga je, nakon specijalizacije u Švicarskom saveznom tehnološkom institutu (Swiss Federal Institute of TechnologyEidgenössische Technische Hochschule, Zürich, ETH) dovelo na poziciju redovitoga profesora Molekularne medicine i Onkologije u Zavodu za onkologiju, pri Odjelu za medicinske znanosti, Sveučilišta u Oxfordu u Ujedinjenom Kraljevstvu (Department of Oncology, Medical Sciences Division, University of Oxford, UK), gdje je sada voditelj istraživačkog laboratorija za oštećenje i oporavak DNK. Odlikuje se proučavanjem osnovnih mehanizama obrane ljudskih stanica od oštećenja DNK uzrokovanih vlastitim metabolizmom, kemoterapijom i radijacijskom terapijom. Sa suradnicima je otkrio gen čije mutacije dovode do karcinoma jetara u ljudi, otkrio je stanični proces degradacije kromatinskih proteina koji je neizostavan za stabilnost i oporavak ljudskog genoma, zatim mehanizme oporavka oštećenog DNK, a posebno je značajno njegovo otkriće nove bolesti čovjeka (Ruijs-Aalfs Syndrome) uzrokovane mutacijom na genu SPRTN (Spartan). Na osnovi njegovih istraživanja Oksfordsko sveučilište patentiralo je prvi biomarker za predikciju terapije metastatskog karcinoma debeloga crijeva. Rezultate svojih istraživanja objavljuje u prestižnim svjetskim znanstvenim časopisima s visokim IF poput Nature i Nature Review Molecular Cell Biology. Održao je brojna pozvana predavanja u različitim znanstvenim institucijama diljem svijeta i na međunarodnim skupovima. Recenzent je desetak najprestižnijih časopisa iz područja biomedicinskih znanosti. Voditelj je petnaestak međunarodnih znanstvenih projekata. Za dopisnog člana HAZU izabran je 2020.