Rakić Paško

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Rakić Paško

Datum rođenja:

  • 1933

Mjesto rođenja:

  • Ruma

E-mail adrese:

Rakić Paško

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (17.05.1990. – …)

Životopis

Paško Rakić, američki liječnik hrvatskoga podrijetla rođen je 15. svibnja 1933. u Rumi. Medicinski fakultet završio je 1959. u Beogradu gdje je od 1960. do 1961. bio asistent na Katedri za patofiziologiju. Od 1961. do 1962. specijalizirao je neurokirurgiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a zatim kao stipendist boravio na Harvard Medical School u Bostonu (1962. – 1966.). Od 1969. trajno živi u SAD-u, gdje je prvo bio docent neuropatologije na Harvard Medical School u Bostonu, a potom profesor neurobiologije i neurologije na Sveučilištu Yale, gdje je bio predstojnik Odjela za neurobiologiju te ravnatelj Instituta za neuroznanost Kavli (do 2015).

Bavi se razvojnom neurobiologijom proučavajući ustrojstvo, mehanizam razvoja i evoluciju moždane kore. Osobito je značajan njegov doprinos poznavanju razvitka i organizacije moždane kore u primata. Iznimno su utjecajni bili njegovi radovi o načinu i mehanizmu migracije neurona. Na temelju tih rezultata  ponudio je i novu interpretaciju normalnih i patoloških mehanizama neuronske migracije u čovjeka i u miševa u posebnim genetskim mutacijama. Sve to, kao cjeloviti znanstveni opus, omogućilo je P. Rakiću izvršiti analizu načela organizacije i mehanizma razvitka moždane kore na celularnoj i molekularnoj razini, kao i primjenu tih rezultata na istraživanje normalnog i abnormalnog razvitka mozga u čovjeka. Istraživanjima Paška Rakića otvorena su i nova područja za in vitro i in vivo pokuse u drugih sisavaca uz primjenu najmodernijih neurobioloških metoda.

Utjecaj radova P. Rakića izuzetan je za čitavu svjetsku neuro znanost. Prilikom dodjele Lashely Award 1986. godine Paško Rakić opisan je kao „a major architect“ našega sadašnjeg znanja o razvitku mozga primata. Počasni je doktor mnogih sveučilišta i dobitnik brojnih nagrada, a član je National Academy of Sciences USA (od 1985.), Australske akademije znanosti (od 1983., Srpske akademije znanosti i umjetnosti (od 1985.), Norveške akademije znanosti i književnosti (od 2008.).

Za dopisnog člana HAZU izabran je 1990. godine.

Paško Rakić – osobna stranica