Radošević Milan, dr. sc.

Zaposlenici Akademije
Radošević Milan, dr. sc.

Datum rođenja:

  • 29.01.1983

Mjesto rođenja:

  • Pula

Adrese:

  • Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Područna jedinica Pula – Prilaz kod kazališta 2, 52100 Pula

Telefoni:

  • +385 052 216 809

E-mail adrese:

Radošević Milan, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Akademske titule:

  • doktor znanosti (30.01.2013. – …)

Institucije:

  • znanstveni suradnik – Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Rijeka – Područna jedinica Pula

Životopis

Milan Radošević rođen je 1983. u Puli, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju (opći smjer). Akademske godine 2001./2002. upisao je studij Talijanskog jezika i književnosti – Povijesti na Filozofskome fakultetu u Puli, Sveučilišta u Rijeci. Bio je suosnivačem pulskog ogranka Međunarodne organizacije studenata povijesti (ISHA), pokrenuo i uređivao studentski historiografski časopis Epulon te studentski skup “Jadranski susreti studenata povijesti”. Diplomirao je 2007. s temom “Socijalna politika fašizma u Istri 30-ih godina XX. stoljeća” pod mentorstvom prof. dr. sc. Darka Dukovskog. U akademskoj godini 2007./2008. upisuje Poslijediplomski doktorski studij hrvatske moderne i suvremene povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 30. siječnja 2013. godine s temom “Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918.-1940.”, pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene Vranješ-Šoljan.

Od 2008. zaposlen je u zvanju asistenta, od 2013. višeg asistenta, a 2014. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno polje povijest u Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, Područnoj jedinici u Puli. U okviru znanstvenoga i stručnog djelovanja proučava povijest Istre i Kvarnerskog primorja u prvoj polovici XX. st. posebno njezinu socijalnu komponentu s naglaskom na javnozdravstvene procese te političku povijest s naglaskom na antifašizam.

Suautorom je na dvije izložbe, suradnik u tri dokumentarna povijesna filma. Sudjelovao je s priopćenjima na 30 znanstvenih i stručnih skupova, tribina i okruglih stolova u Hrvatskoj i Sloveniji te održao više javnih predavanja.

Bio je  uključen u realizaciju triju međunarodnih bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata:

1.) “Zajednička prošlost za zajedničku budućnost” (2009. – 2010.), u suradnji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli (Hrvatska) i Univerze na Primorskem – Znanstveno-raziskovalnog središča Kopar (Slovenija), u okviru i uz sufinanciranje MZOŠ-a Republike Hrvatske;

2.) „Sjeverni Jadran u komparativnoj perspektivi: Rijeka, Kopar i Trst od 1867. do 1941.“ (2014. – 2015.).; u suradnji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli (Hrvatska) i Univerze na Primorskem – Znanstveno-raziskovalnog središča Kopar (Slovenija), u okviru i uz sufinanciranje MZOŠ-a Republike Hrvatske

3.) „Na marginama Velikog rata: kulturne i prosvjetne prilike u Rijeci, Puli, Ljubljani i Gorici 1914.-1918.“, u suradnji Zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli s Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kojemu je bio voditelj (2016.-2017.)

Voditelj je projekta „Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog“, u sklopu Istarskog povijesnog društva (2017.-)

Suosnivač je i tajnik u prvom mandatu (2010.-2014.) Istarskog povijesnog društva – Societa’ Storica Istriana. Član je  uredništva znanstvenoga časopisa Histria  – godišnjaka Istarskog povijesnog društva, član organizacijskog odbora Stručno-znanstveno skupa „Medulinski zavičajni annale ‘Mate Demarin’“ te član više strukovnih udruženja, među ostalim i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijest.

Sudjelovao u organizaciji i moderirao više znanstvenih i stručnih skupova, okruglih stolova i predavanja. U sklopu Istarskog povijesnog društva koordinator je i suradnik i više domaćih i međunarodnih projekata. Urednik je mrežne stranice Istarskog povijesnog društva (www.ipd-ssi.hr).


Bibliografija

Milan Radošević – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI