Cvitanović Predrag

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Cvitanović Predrag

Datum rođenja:

  • 1939

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Cvitanović Predrag

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (12.05.1994. – …)

Životopis

Predrag Cvitanović, hrvatski fizičar, rođen je 1946. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je fiziku na Massachusetts Institute of Tehnology i doktorirao na Cornell University i zatim radio u nekoliko svjetskih znanstvenih centara kao što su Stanford University i Institute for Advanced Study Institute te NATO Advanced Research Workshop u Kopenhagenu.

Bio je profesor u Institutu Niels Bohr u Kopenhagenu, na Sveučilištu Northwestern u Chicagu, Georgia Technology u Atlanti i Rockefellerovu sveučilištu u New Yorku. Bio je ravnatelj Centra za istraživanje kaosa i turbulencije u Kopenhagenu (1993.– 1998). S japanskim fizičarom Toichirom Kinoshitom proveo je proračun popravki šestoga reda magnetskog momenta elektrona. Iznio je novu konstrukciju iznimnih Liejevih algebri i teoriju Liejevih grupa negativne dimenzije. Kao jedan od pionira teorije kaosa, s američkim fizičarom Mitchellom Feigenbaumom uveo je univerzalnu jednadžbu koja opisuje prijelaze na turbulentnost. Uveo je naziv (engl. pruning front) koji opisuje kaotične (strane) atraktore. Razradio teoriju razvoja po periodičkim orbitama (engl. cycle expansions) pri kvantnim manifestacijama kaosa. Urednik (1985–90) Cambridge University Nonlinear Science Series, a od 1990. glavni urednik za fiziku časopisa Nonlinearity.

Član je Kraljevske danske akademije znanosti i umjetnosti, a za dopisnog člana HAZU izabran je 1994.