Popović Stanko, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Popović Stanko

Datum rođenja:

 • 26.09.1938

Mjesto rođenja:

 • Čitluk, Općina Hrvace

Datum smrti:

 • 17.12.2020

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Adrese:

 • : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385(0)14895-172

E-mail adrese:

Popović Stanko, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (01.10.2008. – 17.12.2020)
 • profesor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (14.06.2011. – 17.12.2020)

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2015. – 31.12.2018.)
 • predsjednik – Znanstveno vijeće za kristalografiju HAZU – Hrvatska kristalografska zajednica (24.06.2006. – 25.01.2017.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (20.05.2004. – 17.12.2020)
 • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (03.12.1992. – 20.05.2004.)

 

Životopis

Doktor fizičkih znanosti, redoviti profesor u trajnome zvanju i professor emeritus na Fizičkome odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te redoviti član HAZU. Rođen u Čitluku (Sinj) 26. rujna 1938., Hrvat (otac Petar, majka Antica, rođ. Radonić). Završio gimnaziju u Zadru 1956. Diplomirao eksperimentalnu fiziku 1961. s temom Određivanje termičkoga koeficijenta rastezanja pomoću rentgenske difrakcije, magistrirao fiziku čvrstoga stanja 1965. s temom Interpretacija Debye-Scherrerovih rentgenograma grafita (mentor prof. K. Kranjc) i postigao doktorat fizičkih znanosti 1968. s temom Studij mikrostrukturnih parametara polikristalnoga grafita (mentor prof. K. Kranjc), sve na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF).

Djelovao od 1961. do 1987. u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu (IRB). Izabran u zvanje znanstveni suradnik 1971., viši znanstveni suradnik 1975. te znanstveni savjetnik 1979. Obnašao dužnost voditelja Rendgenskoga laboratorija, voditelja Znanstvenoga vijeća za fiziku IRB-a, člana Znanstvenoga vijeća IRB-a i člana Savjeta IRB-a. Godine 1987. izabran za redovitoga profesora na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF), te na radno mjesto znanstvenoga savjetnika IRB-a (mjesta s polovicom radnoga vremena). Izabran za redovitoga profesora u trajnome zvanju na PMF-u uz potvrdu Senata Sveučilišta u Zagrebu 1996. Od 1997. djeluje na PMF-u uz puno radno vrijeme. Umirovljen 2008. te izabran od Senata Sveučilišta u Zagrebu u počasno zvanje professor emeritus Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2011.

Predavao na diplomskim (Osnove fizike 1, 2, 3, 4 sa seminarom; Fizika za biologeOdabrana poglavlja opće fizikeVježbe iz fizikeVježbe iz fizike čvrstoga stanjaFizički praktikumi) i poslijediplomskim doktorskim studijima (Interpretacija difrakcijskih slika polikristalnoga i amorfnoga materijalaDifrakcija u polikristalnome materijalu;  Makromolekulske strukture i njihovo određivanjeElektronska mikroskopijaEksperimentalna istraživanja u fizici čvrstoga stanja). Bio gostujući profesor na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (1985.-1986.). Vodio je 25 diplomskih, 4 magistarska rada i 8 doktorskih radova. Kao gostujući znanstvenik boravio na Sveučilištu u Manchesteru (1968.-1969.), u Slovačkoj akademiji znanosti, Bratislava (1972.) te na Sveučilištu Martin Luther u Halleu (višekratno).

Znanstvena djelatnost: fizika i kemija čvrstoga stanja, kristalografija i opća fizika. Primjenom rendgenske i elektronske difrakcije, elektronske mikroskopije i spektroskopije istražuje mikrostrukturu i fazne dijagrame materijala. Dao je doprinos teorijskom i eksperimentalnom razvoju metoda rendgenske difrakcije, te primjeni tih metoda u istraživanju  procesa precipitacije u prezasićenim čvrstim otopinama metalnih slitina i faznih dijagrama metalnih oksida, poluvodiča, minerala i biominerala. Objavio 255 znanstvenih radova, od toga oko 200 znanstvenih radova u časopisima koje navodi Current Contents. Radovi su citirani oko 6950 puta, indeks = 44 (Google Scholar, srpanj 2020). Objavio 38 stručnih radova (npr. u Tehničkoj enciklopedijiMatematičko-fizičkom listuKemiji u industrijiHrvatskom jeziku). Prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji ubraja se među nekoliko vodećih prirodoslovaca u RH. Na znanstvenim (većinom međunarodnim) skupovima podnio oko 250 priopćenja. Održao oko 35 pozvanih predavanja (npr. 2nd European Crystallographic Meeting, Keszthely, 1974; International School of Crystallography, Nesebr, 1989; 1st European Crystallographic School, Pavia, 2014; 29th European Crystallographic Meeting, Rovinj, 2015.). Bio član i predsjednik odbora za pripremu niza domaćih i oko 25 međunarodnih znanstvenih skupova, uključujući i skupove europske razine (13th i 29th European Crystallographic Meeting, 11th i 12th European Powder Diffraction Conference). Bio predsjednik Znanstvenoga vijeća polja fizika u IRB-u (1980.-1983.), predstavnik IRB-a u Savjetu Europskoga fizičkog društva (1983.-1988.), član Matičnoga odbora za područje prirodnih znanostipolje fizika (2005.-2013.), voditelj domaćih znanstvenih projekata i projekta Hrvatska–SAD: Microstructure–property relationships in metallic alloys and compounds. Bio tajnik (1992.-2006.) i predsjednik (2006.-2017.) Znanstvenoga vijeća za kristalografiju HAZU–Hrvatske kristalografske zajednice, te delegat pri prijamu iste u međunarodne udruge (1992.). Bio član Europskoga savjeta za difrakciju u polikristalu (2001.-2012.). Član Uredničkog odbora i recenzent za niz međunarodnih časopisa. Član Uredničkoga odbora  časopisa  Crystals (2019.-). Urednik posebnoga izdanja časopisa CrystalsX-ray Diffraction Methods in Crystallography (2020-2021). Recenzent znanstvenih projekata i udžbenika iz fizike. Bio član Vijeća za školske udžbenike, sudjelovao u izradi Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda te bio voditelj povjerenstva za izradu Nastavnoga plana i programa iz fizike (2004.-2006.). Sudjelovao kao nastavnik na ljetnim školama iz fizike. Urednik nekoliko zbornika radova znanstvenih skupova o školstvu u RH i znanstvenih skupova iz kristalografije koje je priredila HAZU. Suautor Rječnika kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala (englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski) u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2014.). Objavio nekoliko radova o nazivlju u fizici u domaćim časopisima. Izabran za člana suradnika HAZU 1992. te za redovitoga člana HAZU 2004. Dobio Nagradu Grada Zagreba (1974.) i Državnu godišnju nagradu za znanstveni rad (2001.). Član Područnoga znanstvenog  vijeća za prirodne znanosti za razdoblje 2017-2021.

 

Znanstvena djelatnost  ‒ Scientific Achievements

Odabrani radovi – Selected papers

S. POPOVIĆ, A. Tonejc and Ž. Skoko

Contemporary diffraction methods in study of polycrystals

Croatica Chemica Acta 88 (2015) 561-577

S. POPOVIĆ

Unit cell dimension measurements from the pairs of X-ray diffraction lines

Journal of Applied Crystallography 6 (1973) 122-128, 411

S. POPOVIĆ

Unit-cell parameters of single crystals from rotation patterns

Journal of Applied Crystallography 7 (1974) 291-292

POPOVIĆ, M. Šljukić and F. Hanic

Precise unit cell parameter and thermal expansion measurements of single crystals by X-ray diffraction

Physica status solidi (a)  23 (1974) 265-274

D. Balzar and S. POPOVIĆ

Reliability of the simplified integral-breadth methods in diffraction line-broadening analysis

Journal of Applied Crystallography 29 (1996) 16-23

S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and G. Štefanić

Factors affecting diffraction broadening analysis

Zeitschrift für Kristallographie Proc.( 2011 ) 55-62

S. POPOVIĆ and Ž. Skoko

X-ray diffraction broadening analysis

Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 34 (2015) 39-49

S. POPOVIĆ and B. Gržeta-Plenković

The doping method in quantitative X-ray diffraction phase analysis

Journal of Applied Crystallography 12 (1979) 205-208, 16 (1983) 505-507

S. POPOVIĆ

Quantitative Phase Analysis by X-ray Diffraction‒Doping Methods and Applications

Crystals 10(2020, 1) 27

S. POPOVIĆ, A. Tonejc, B. Gržeta-Plenković, B. Čelustka and R. Trojko

Revised and new crystal data for indium selenides

Journal of Applied Crystallography 12 (1979) 416-420

S. POPOVIĆ, B. Gržeta, V. Ilakovac, R. Kroggel, G. Wendrock and H. Löffler

Lattice constant of fcc Al-rich alpha-phase of Al-Zn alloys in equilibrium with GP zones and beta(Zn)-phase

Physica Status Solidi  (a) 130 (1992) 273-292

S. POPOVIĆ, B. Gržeta, H. Löffler and G. Wendrock

A study of Al-Zn alloys at elevated temperatures by X-ray diffraction

Physica Status Solidi  (a) 140 (1993) 341-352

S. POPOVIĆ, B. Gržeta, H. Löffler and G. Wendrock

Lattice constant of the Al-rich fcc alpha-phase in contact with various kinds of precipitates

In Structure and Structure Development of Al-Zn Alloys, Ed. H. Loffler, Akademie Verlag, Berlin, 1995, pp. 212-241

S. POPOVIĆ and B. Gržeta

Precipitation and dissolution phenomena in Al-Zn alloys

Croatica Chemica Acta 72 (1999) 621-643

Ž. Skoko, S. POPOVIĆ and G. Štefanić

Microstructure of Al-Zn and Zn-Al alloys

Croatica Chemica Acta 82 (2009) 405-420

S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and G. Štefanić

Temperature dependence of microstructure of Al – Ag – Zn  alloys

Zeitschift für Kristallographie Suppl. 30 (2009) 309-314

Ž. Skoko and S. POPOVIĆ

Microstructure of Al-Cu, Al-Zn, Al-Ag-Zn and Al-Zn-Mg Alloys

Encyclopedia of Aluminum and Its AlloysTaylor & Francis, New York (2018) 1659-1674

S. POPOVIĆ, M. Ristić and S. Musić

Formation of solid solutions in the system Al2O3-Fe2O3

Materials Letters 23 (1995) 139-142

S. POPOVIĆ, B. Gržeta, G. Štefanić, I. Czakó-Nagy and S. Musić

Structural properties of the system m-ZrO2 – alpha-Fe2O3

J.Alloys and Compounds 241 (1996) 10-15

D. Medaković, S. POPOVIĆ, B. Gržeta, M. Plazonić and M. Hrs-Brenko

X-ray diffraction study of calcification processes in embryos and larvae of the brooding oyster

Ostrea edulis

Marine Biology 129 (1997) 615-623

S. POPOVIĆ

Nikola Tesla, znanstvenik i izumitelj – otkriće X-zraka

Nikola Tesla, scientist and inventor – discovery of X-rays

Zbornik radova Ugledni hrvatski znanstvenici u svijetu – Distinguished Croatian Scientists in the World, svezak 7, urednik J. Herak, Hrvatsko-američko društvo i Hrvatska matica iseljenika,  Zagreb,  2014, str. 122 – 134, pp. 250 – 262

S. POPOVIĆ et al.

Crystallography in Croatia

International Union of Crystallography Newsletter 19 (2011) 7-18

STANKO  POPOVIĆ, Antun Tonejc i Milica Mihaljević

Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala, englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski (244 stranice, 1710 pojmova).

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2014., ISBN 978-953-7967-02-4; CIP zapis:NSK Zagreb 886102

 

Citiranje – Citations

Ukupno uočeno oko 6950 citata; indeks h = 44 (Google Scholar, srpanj 2020)

 

 Urednik ‒ Editor

Pomoćni urednik časopisa Godišnjak Centra za kristalografiju, JAZU (HAZU) (1979-1990)

Jedan od urednika knjige: Structure and Structure Development of Al-Zn Alloys, Akademie Verlag,  Berlin (1995)

Pripremio znanstveni skup u HAZU Stogodišnjica rođenja akademika Mladena Paića (2005); urednik Zbornika radova tog skupa

Pripremio skup u HAZU: Hrvatsko školstvo-sadašnje stanje i vizija razvoja (2008); urednik  Zbornika radova tog skupa

Urednik Zbornika radova skupa u HAZU: Razvoj hrvatskoga školstva u kontekstu Europske unije  (2012)

Pripremio znanstveni skup u HAZU Kristalografija u Hrvatskoj (2012); urednik Zbornika radova tog skupa

Pripremio znanstveni skup u HAZU Suvremena kristalografija u Hrvatskoj (2014); urednik Zbornika radova tog skupa

Urednik Spomenice preminulim akademicima: akademik Boris Kamenar (HAZU, 2013); akademik Drago Grdenić (HAZU 2020)

Urednik posebnoga izdanja časopisa CrystalsX-ray Diffraction Methods in Crystallography (2020-2021)

 

 Recenzije projekata, knjiga, radova ‒ Reviewing activities

– domaći projekti: oko 15

– domaće knjige: oko 15

– radovi u domaćim časopisima: oko 50

– strani projekti: 3

– radovi u međunarodnim časopisima: oko 60

– recenzirao  za časopise J.Appl.Cryst., Phys.Rev., Phys.Stat.Sol.,  J.Physics C, Crystals, Croat.Chem.Acta…

 

 Uvodna / pozvana predavanja ‒ Invited lectures

– na međunarodnim skupovima: 15, npr:

– voditelj rasprave o točnom mjerenju periodičnosti u kristalu tijekom 2nd European

              Crystallographic Meeting, Keszthely (1974)

– nastavnik na International Summer Crystallographic School, Nesebr (1988)

– nastavnik na 1st European Crystallographic School, Pavia (2014)

– 29th European Crystallographic Meeting, Rovinj (2015)

 

– na domaćim skupovima: 20

– oko 30 javnih predavanja u znanstvenim ustanovama i skupovima, npr. kolokviji Instituta           

               Ruđer Bošković, kolokviji Hrvatskoga kemijskog društvaHrvatskoga fizičkog društva,

predavanje na skupu 100 godina od otkrića X-zraka, nekoliko predavanja u HAZU,

predavanja na Ljetnim školama mladih fizičara, uvodno predavanje na Festivalu

znanosti Sveučilišta u Osijeku

 

Mentorstvo ‒ Supervising

1. – voditelj magisterija (MSc):

Vjera Novosel Radović (1976)

Hasan Bunjaku (1990)

Branko Hanžek (1996)

Damir Hršak (1997, suvoditelj dr.sc. M. Ćosić)

 

 1. – voditelj doktorata (PhD):

Dragutin Slovenec (1980, suvoditelj dr.sc. M. Vragović)

Biserka Gržeta (1980)

Davor Balzar (1993, suvoditelj dr.sc. H. Ledbetter)

Mladen Kranjčec (1993, suvoditelj dr.sc. B. Čelustka)

Davorin Medaković (1995, suvoditeljica dr.sc. M. Hrs-Brenko)

Damir Hršak (2001, suvoditeljica dr.sc. Dubravka Matković Čalogović)

Berislav Perić (2004, suvoditeljica dr.sc. N. Brničević)

Željko Skoko (2008, suvoditeljica dr.sc. Anđelka Tonejc)

 

 1. – Doktori znanosti iz prethodne točke sada su vrlo ugledni znanstvenici. Također, dr.sc.

Mira Ristić, dr.sc. Marijan Gotić, dr.sc. Goran Štefanić i dr.sc. Ankica Šarić (čiji je

voditelj bio dr.sc. Svetozar Musić, IRB) izradili su bitne dijelove svojih disertacija,

koji se odnose na primjenu rendgenske disertacije, u suradnji sa S.Popovićem.

 

 Utjecaj na razvoj područja/specijalnosti ‒ Influence in the field of interest

– Znanstveni interes S.Popovića je opća fizika, fizika i kemija čvrstoga stanja, kristalografija. U našoj sredini djeluje od diplomiranja (PMF, Zagreb, 1961.). Primjenom rendgenske i elektronske difrakcije, elektronske mikroskopije i spektroskopije istražuje mikrostrukturu i fazne dijagrame materijala. Dao je doprinos teorijskom i eksperimentalnom razvoju metoda rendgenske difrakcije, te primjeni tih metoda u istraživanju  procesa precipitacije u prezasićenim čvrstim otopinama metalnih slitina i faznih dijagrama metalnih oksida, poluvodiča, minerala i biominerala, koloida…

Iz djelokruga svoje specijalnosti vodio je oko 25 diplomskih radova (dipl.inž. fizike / prof. fizike), 4 magistarska rada, izravno 8 disertacija, te posredno 4 disertacije. Sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi od 1971. do 2018. te je održavao nastavu iz predmeta: Interpretacija difrakcijskih slika polikristalnoga i amorfnoga materijala; Makromolekulske strukture i njihovo određivanje; Elektronska mikroskopija; Difrakcija u polikristalnome materijalu; Eksperimentalna istraživanja u fizici čvrstoga stanja. Član oko 50 povjerenstava pri ocjeni i obrani magistarskih radova odnosno disertacija; član oko 45 povjerenstava pri izboru u znanstvena odnosno znanstveno-nastavna zvanja. Održavao dodiplomsku nastavu iz predmeta Osnove fizike 1, 2, 3, 4, Odabrana poglavlja opće fizike te Fizika za biologe. Bio je član Matičnog odbora za polje fizike. Bio je voditelj Povjerenstva za izradu Hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda iz fizike, te za izradu Nastavnog plana i programa za osnovnu školu. Bio je tajnik i  predsjednik Znanstvenoga vijeća HAZU-Hrvatske kristalografske zajednice, te bio delegat pri prijamu iste u Europsku udrugu kristalografa. Sudjelovao u pripremi oko 35 znanstvenih skupova kristalografa, od toga 25 međunarodnih skupova i četiri europska skupa. Stalni je recenzent međunarodnih časopisa. Bitno sudjelovao u opremanju, obnovi i održavanju opreme u Rentgenskom laboratoriju u IRB, uključujući suvremenu opremu od 1990. (automatski difraktometar); ta oprema se koristi za znanstvenu i nastavnu djelatnost.

 

Priprema  znanstvenih skupova ‒ Organization of Scientific meetings

– međunarodni skupovi:   član odbora za pripremu skupova s  kristalografima iz Italije 1976., 1979., 1982., 1986.; predsjednik Odbora za pripremu skupa s kristalografima iz Italije 1989.; član/predsjednik odbora za pripremu godišnjih Hrvatsko-Slovenskih / Slovensko-Hrvatskih  kristalografskih sastanaka od 1992.; član Odbora za pripremu 13th European Crystallographic Meeting, 1991. u Trstu i 29th European Crystallographic Meeting, 2015. u Rovinju, član Odbora za pripremu European Powder Diffraction Conference, 2006. u Ženevi, te 2009. u Varšavi.

– domaći skupovi: član odbora za pripremu desetak skupova kristalografa u SFRJ, u razdoblju od 1975. do 1990.

 

 Nagrade i priznanja ‒ Prizes

– Nagrada grada Zagreba za znanstveni rad 1974. za pronalazak dviju originalnih metoda točnoga  mjerenja parametara jedinične ćelije kristala

– Delegat Instituta Ruđer Bošković u Savjetu European Physical Society (1983-1988)

– Državna godišnja nagrada za znanost 2000. u području prirodnih znanosti za značajno znanstveno postignuće, posebice za razvoj originalnih metoda za istraživanje kristalnih tvari

– Član European Powder Diffraction CommitteeEPDIC (2001-2012)

– Voditelj povjerenstva za izradu Hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda iz fizike, te  Nastavnoga plana i programa iz fizike, MZOŠ-a (2004-2006)

– Član Matičnoga odbora polja fizika (2005-2013)

– Član Područnoga odbora za prirodoslovlje (2018-)

– Editor časopisa Crystals (2019-)

 

Članstvo u akademiji ‒ Membership in Academy

 

– Član suradnik HAZU od 1992. do 2004.

– Redoviti  član  HAZU od 2004.

 

Voditeljstvo znanstvenih projekata ‒  Liedership of scientific projects:

 

1. domaći projekti (Republički fond za znanstveni rad; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH):

– “Struktura, električna i termička svojstva materijala” (1976-1980)

– “Odnos strukture materijala i njihovih fizičkih i kemijskih svojstava”(1981-1990)

– “Fazne ravnoteže, relaksacije i prijelazi u čvrstom stanju” (1991-1996)

 

2. međunarodni projekt:

– U.S.-Croatia Joint Research Project: “Microstructure-property  relationships in metallic alloys and

compounds” (1995-2000), JF 106,  NIST (USA) – MZT (RH) (ocjena projekta u SAD: 5.0)

 

Primjena vlastitoga otkrića u proizvodnji/gospodarstvu ‒ Application of original achievements in industry

 

Voditelj stručnih projekata s proizvođačima cementa (udruženih u bivšu udrugu JUCEMA, Zagreb), zatim s poduzećima Durolit, Zagreb, Ivasim, Ivanić-Grad (višegodišnji ugovori). Primjenom vlastitih originalnih metoda rendgenske difrakcije (kvantitativna fazna analiza, točno mjerenje periodičnosti u kristalu, veličina kristalnih zrna) obavljeno više stotina analiza i ekspertiza za znanstvene, zdravstvene i gospodarske ustanove (npr. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Institut za metalurgiju, Sisak, INA, Zagreb, Pliva, Zagreb, Klinički bolnički centar, Zagreb, domovi zdravlja (bubrežni i žučni kamenci), Chromos, Zagreb, OKI, Zagreb, Zavod za zaštitu na radu, Zagreb, TEŽ, Zagreb, niz drugih laboratorija/zavoda u IRB i na PMF, te na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu).

 

Važniji radovi ‒ Important papers

 

Originalne difrakcijske metode:

 

a)         točno mjerenje periodičnosti u kristalu 

radovi iz popisa br. 11, 19, 26, 28, 31, 34, 59, 94, 124, 251

 

b)         istraživanje profila difrakcijskih maksimuma

radovi iz popisa br. 1, 5, 6, 40, 60, 123, 141, 234, 235, 242, 245, 251

 

c)         kvantitativna fazna analiza

radovi iz popisa br. 41, 57, 62, 67a, 67c, 135, 200, 246, 251, 255

Primjena originalnih metoda a), b) i c) u istraživanju mikrostrukture metalnih slitina i metalnih oksida, minerala i biominerala (čvrste otopine, procesi participacije, fazne pretvorbe, fazni dijagrami, veličina i kinetika rasta kristalnih zrna, deformacija kristala):

d)         metalne slitine

radovi iz popisa br. 15, 29, 58, 83, 100, 109, 110, 119,  168, 169, 175, 185, 220, 226, 227,

228, 253

e)         metalni oksidi 

radovi iz popisa br. 65, 68, 77, 84, 89, 90, 95, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 112, 113, 117, 121, 125, 131, 132,  134, 138, 139, 141, 145, 147, 152, 159, 160, 162, 165, 170, 172, 174, 176, 177,180, 183, 187, 188, 189, 192, 196, 198, 206, 208, 211, 214, 221, 224, 229, 233, 241

f)         minerali i biominerali

radovi iz popisa br. 6, 39, 49, 64, 80, 120, 137, 138; 151, 167, 194, 203, 218, 232, 236, 244,

g)         sulfidi, selenidi i teluridi aluminijagalija i indija

radovi iz popisa br. 12, 24, 37, 44, 45, 47, 48, 55, 56, 88

h)         koloidne tvari  

radovi iz popisa br 30, 74, 81, 86, 150, 155, 167, 202

 

Popis znanstvenih radova  ‒  List of publications

CC  rad u časopisu citiranom u Current Contents / paper in the journal cited

in Current Contents

PK  poglavlje u knjizi (recenzirano) / chapter in a monograph (reviewed)

OS  rad u časopisu izjednačenom s časopisima citiranim u Current Contents 

(ostali časopisi, s recenzijom) / paper in the journal equivalent to those

cited in Current Contents (reviewed)

MZS  rad u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa (recenziran) / paper

in Proceedings of an international scienfitic meeting (reviewed)

DZS  rad u zborniku domaćeg znanstvenog skupa (recenziran) / paper in

Proceedings of a scientific meeting held in Croatia (reviewed)

CC      1) S. POPOVIĆ

A correction for the effect of a low absorption coefficient on the X-ray line profiles

Croatica Chemica Acta 38 (1966) 91-95

CC      2) S. POPOVIĆ

Unit cell dimensions measurement of less perfectly crystallized artificial graphite

Croatica Chemica Acta 38 (1966) 225-227

CC      3) S. POPOVIĆ

Crystallite size and lattice distortion determination of graphite

Croatica Chemica Acta 38 (1966) 229-234

CC      4) R. Despotović and S. POPOVIĆ

X-ray diffraction analysis of dried AgI prepared by isoelectric coagulation

Croatica Chemica Acta 38 (1966) 321-324

CC      5) S. POPOVIĆ

A mathematical treatment of X-ray line broadening due to doublet separation

Croatica Chemica Acta 39 (1967) 217-223

OS      6) S. POPOVIĆ

X-ray diffraction study of the process of graphitization

Fizika   1 (1969) 183-202

CC      7) R. Despotović, Z. Despotović, M. Jajetić, M. Mirnik, S. POPOVIĆ and Ž. Telišman

X-ray diffraction analysis of differently prepared AgI. III.

Croatica Chemica Acta 42 (1970) 445-456

CC      8) M. Topić, B. Kojić-Prodić and S. POPOVIĆ

AgTh2(PO4)3 – a new case of the non-hydrogen bonded phosphate ferroelectric

Czechoslovak Journal of Physics B20 (1970) 1003-1006

OS      9) S. POPOVIĆ, D.E. Passoja and P. Barrand

X-ray diffraction study of discontinuous precipitation in Al-Cu alloys

Fizika  2  (1970) 231-238

MZS   10) M. Peršin, S. POPOVIĆ, B. Čelustka and A. Peršin

Some structural, electrical and optical properties of indium selenide thin films

Congres International sur les couches minces, Cannes (France)

5-10 Octobre 1970, SFITV, pp. 515-518

CC      11) S. POPOVIĆ

An X-ray diffraction method for lattice parameter measurements from corresponding

alpha and K beta reflections

Journal of Applied Crystallography 4 (1971) 240-241

CC      12) S. POPOVIĆ, B. Čelustka and D. Bidjin

X-ray diffraction measurement of lattice parameters of  In2Se3

Physica status solidi (a)  6 (1971) 301-304

CC      13) D. Bidjin, S. POPOVIĆ and B. Čelustka

Some electrical and optical properties of In2Se3

Physica status solidi (a)  6 (1971) 295-299

CC      14) B. Čelustka, D. Bidjin and S. POPOVIĆ

Conductivity and some photoelectrical properties of pressed In2Se3

Physica status solidi (a)  6 (1971) 699-702

CC      15) S. POPOVIĆ and D.E. Passoja

Precipitation phenomena in Al-Ag-Zn alloys

Journal of Applied Crystallography 4 (1971) 427-434

CC      16) S. POPOVIĆ and M. Tudja

A remark on the paper “Une variete cubique d’oxysulfure d’uranium”

Journal of nuclear materials 41 (1971) 218-220

CC      17) M. Topić, M. Napijalo, S. POPOVIĆ and Z. Zeljić

Temperature dependence of some properties of NaTh2(PO4)3 ferroelectric crystals

Physica status solidi (a)  11 (1972) 787-790

CC      18) R. Despotović, Lj.A. Despotović, Z. Despotović, N. Filipović,  Z.Grabarić and  S. POPOVIĆ

Radiometric determination of AgI – TlI – (131I), AgI – HgI– (131I),  and HgI– TlI – (131I)  systems

Croatica Chemica Acta 44 (1972) 341-349

CC      19) S. POPOVIĆ

Unit cell dimension measurements from pairs of X-ray diffraction lines

Journal of Applied Crystallography 6 (1973) 122-128, 411

MZS   20) S. POPOVIĆ

Precise unit cell dimension measurements from the pairs of X-ray wavelengths

International Congress Use of electronic computers in

            chemical engineering, Societe de Chimie Industrielle, France,

Paris 1973, paper 1, pp. 1-7

CC      21) N. Galešić, S. POPOVIĆ and M. Šljukić

The crystallographic data of potassium-, ammonium-, and rubidium-oxo-bis-oxalato-

bis-aquo-niobates (V) di- and trihydrates

Croatica Chemica Acta 45 (1973) 437-439

CC      22) R. Despotović, Z. Grabarić and S. POPOVIĆ

On silver-thallous iodide suspensions

Kolloid-Zeitschrift und  Zeitschrift für Polymere 251 (1973) 348-352

CC      23) R. Despotović, Z. Grabarić and S. POPOVIĆ

On some properties of silver iodide

Croatica Chemica Acta 45 (1973) 441-446

CC      24) B. Čelustka and S. POPOVIĆ

The synthesis of In5Seand In2Se from InSe by zone-melting process

Journal of Physics and Chemistry of Solids 35 (1974) 287-289

CC      25) M. Peršin, A. Peršin, S. POPOVIĆ and B. Čelustka

Some properties of GaSe thin films formed by the three-temperature method

Thin Solid Film 20 (1974) 75-80

CC      26) S. POPOVIĆ

Determination of unit-cell parameters of single crystals from rotation patterns

Journal of Applied Crystallography 7 (1974) 291-292

CC      27) Ž. Ružić-Toroš, B. Kojić-Prodić, R. Liminga and S. POPOVIĆ

Synthesis and crystal structure of thorium potassium triphosphate, KThP3O10

Inorganica Chimica Acta  8 (1974) 273-278

CC      28) S. POPOVIĆ, M. Šljukić and F. Hanic

Precise unit cell parameter and thermal expansion measurements of single crystals

by X-ray diffraction

Physica status solidi (a)  23 (1974) 265-274

CC      29) D.E. Passoja, S. POPOVIĆ and P. Barrand

A lattice parameter study of the precipitates in Al-rich Al-Ag-Zn alloys

Metallurgical Transactions  5 (1974) 715-721

CC      30) R. Despotović, V. Horvat, S. POPOVIĆ and Z. Selir

The ageing of silver iodide

Journal of Colloid and Interface Science 49 (1974) 147-149

OS      31) S. POPOVIĆ

Precizno mjerenje parametara jedinične ćelije kristala

Kemija u  industriji 25 (1976) 453-466

Sažetak na engleskom jeziku u zbornicima konferencija:

MZS   a) S. POPOVIĆ and M. Šljukić

Comparison of various methods for precise unit cell parameter measurements

Second European Crystallographic Meeting, Keszthely, 1974, European Committee of

Crystallography, pp. 530-531

MZS   b) S. POPOVIĆ

Precise measurement of unit cell parameters of crystals by diffraction methods

8th Hungarian Diffraction Conference, Tihany 1976, Roland Eötvös Physical Society,

pp. 100-101

DZS   32) S. POPOVIĆ

A method for crystal lattice parameter measurement of low symmetry substances

V. Kongres na matematičarite, fizičarite i astronomite na Jugoslavija, Ohrid, 1971.

Zbornik na trudovite, tom  2,  Fizika, Skopje 1972., pp. 287-290

CC      33) S. POPOVIĆ, B. Čelustka and D. Bidjin

A remark on the paper “Phase transitions in In2Se3 as studied by electron microscopy and

electron diffraction”

Physica status solidi (a)  33 (1976) K23-K24

CC      34) S. POPOVIĆ and M. Šljukić

X-ray diffraction measurements of unit cell parameters of differently crystalized samples

Physica status solidi (a) 34 (1976) K91-K95

CC      35) C.L. Cronan, F.J. Micale, M. Topić, H. Leidheiser Jr., A.C. Zettlemoyer

and S. POPOVIĆ

Surface properties of Ni(OH)2 and NiO. Mechanism for the thermal decomposition of

Ni(OH)2 and other  metal hydroxides

Journal of Colloid and Interface Science 55 (1976) 546-557

CC      36) M. Peršin, B. Čelustka, S. POPOVIĆ and A. Peršin

Some electrical and optical characteristics of thin films of Ga2Se3

Thin Solid Films 37 (1976) L61-L62

CC      37) S. POPOVIĆ, B. Čelustka, Ž. Ružić-Toroš and D. Broz

X-ray diffraction study and semiconducting properties of the system Ga2Se3-In2Se3

Physica status solidi (a)  41 (1977) 255-262

CC      38) R. Despotović, Z. Despotović, S. POPOVIĆ, L. Prodanović and B. Tomaš

Heterogeneous exchange of mixed precipitates. (AgI+PbI2)solid in KI solution

Croatica Chemica Acta 49 (1977) 7-14

CC      39) B. Matković, S. POPOVIĆ, V. Rogić, T. Žunić and J.F. Young

Reaction products in magnesium oxychloride cement pastes. System MgO – MgCl2 – H2O

Journal of the American Ceramic Society 60 (1977) 504-507

OS      40) S. POPOVIĆ

Analysis of X-ray diffraction line broadening

Izvještaj Jugoslavenskog centra za kristalografiju 12 (1977) 47-80,

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti,  Zagreb

CC      41) S. POPOVIĆ and B. Gržeta-Plenković

The doping method in quantitative X-ray diffraction phase analysis

Journal of Applied Crystallography 12 (1979) 205-208

OS      42) S. POPOVIĆ, B. Etlinger and B. Gržeta-Plenković

An X-ray diffraction study of the system Al – In – S

Fizika 10 Suppl.2 (1978) 84-88

OS      43) D. Slovenec, S. POPOVIĆ and N. Galešić

An X-ray diffraction investigation of trioctahedral micas

Geološki vjesnik 31 (1979) 273-278

CC      44) S. POPOVIĆ, A. Tonejc, B. Gržeta-Plenković, B. Čelustka and R. Trojko

Revised and new crystal data for indium selenides

Journal of Applied Crystallography 12 (1979) 416-420

CC      45) A. Tonejc, S. POPOVIĆ and B. Gržeta-Plenković

Phases, lattice parameters and thermal expansion of (Gax In1-x)2Se3, 1³x³0, between room

temperature and melting point

Journal of Applied Crystallography 13 (1980) 24-30, 611

OS      46) B. Gržeta-Plenković, S. POPOVIĆ and B. Čelustka

X-ray diffraction line broadening of alpha-In2Se3

Fizika 11 (1979) 153-156

CC      47) B. Gržeta-Plenković, S. POPOVIĆ, B. Čelustka and B. Šantić

Crystal data for AgGaxIn1-xSe2 and  CuGaxIn1-xSe2

Journal of Applied Crystallography 13 (1980) 311-315

CC      48) B. Gržeta-Plenković, S. POPOVIĆ, D. Desnica and U. Desnica

An X-ray diffraction study of the system Al2Se3-In2Se3 in the In-rich region

Journal of Applied Crystallography 13 (1980) 454-458

OS      49) S. POPOVIĆ i D. Slovenec

Točno mjerenje parametara jedinične ćelije filosilikata  na primjeru biotita i muskovita

Geološki vjesnik 33 (1981) 195-202

OS      50) D. Slovenec i S. POPOVIĆ

Mogu li se po rendgenskim difrakcijskim slikama praha sigurno razlikovati politipovi

biotita 1M i 2M1

Geološki vjesnik 33 (1981) 203-208

OS      51) S. POPOVIĆ and B. Kojić-Prodić

An algorithm for calculating the Bragg angles and interplanar spacings for diffraction

maxima compatible with the space group requirements

Fizika 12 (1980) 329-332

CC      52) M. Peršin, S. POPOVIĆ and B. Čelustka

Some properties of Ga2Se3-In2Se3 thin films

Thin Solid Films 82 (1981) L113-L115

OS      53) B. Šantić, B. Čelustka, S. POPOVIĆ and B. Gržeta-Plenković

Synthesis and properties of AgGaxIn1-xSe2 semiconductors

Fizika 12, Suppl. 1 (1980) 80-84

OS      54) D. Desnica, U. Desnica, S. POPOVIĆ, B. Gržeta-Plenković and R. Trojko

Investigation of ternary semiconducting system (AlxIn1-x)2Se3

Fizika 12, Suppl. 1 (1980) 85-89

CC      55) S. POPOVIĆ, B. Gržeta-Plenković and B. Etlinger

An X-ray diffraction study of the system Al2S3-In2S3 in the In-rich region

Journal of Applied Crystallography 15 (1982) 107-111

CC      56) B. Gržeta-Plenković, S. POPOVIĆ, B. Čelustka, Ž. Ružić-Toroš, B. Šantić

and D. Soldo

X-ray diffraction study of the system Ga2Se3-In2Te3

Journal of Applied Crystallography 16 (1983) 415-419

CC      57) S. POPOVIĆ, B. Gržeta-Plenković and T. Balić-Žunić

The doping method in quantitative X-ray diffraction phase analysis. Addendum

Journal of Applied Crystallography 16 (1983) 505-507

CC      58) S. POPOVIĆ

Precipitation phenomena in Al-Ag-Zn and Al-Cu alloys

Crystal Research and Technology 19 (1984) 1351-1358

CC      59) S. POPOVIĆ

Unit-cell parameter measurements of alloys by X-ray diffraction

Crystal Research and Technology 20 (1985) 552-555

CC      60) S. POPOVIĆ

Application of bell-shaped functions in X-ray diffraction broadening analysis

Croatica Chemica Acta 57 (1984) 749-755

CC      61) V. Valković, J. Makjanić, M. Jakšić, S. POPOVIĆ, A.J.J. Bos, R.D. Vis,

K.Wiederspahn and H.Verheul

Analysis of fly ash by X-ray emission spectroscopy and proton microbeam analysis

Fuel 63 (1984) 1357-1362

CC      62) B. Gržeta and S. POPOVIĆ

Semiquantitative X-ray diffraction method for phase analysis using additions of a

foreign component

Journal of Applied Crystallography 18 (1985) 80-84

OS      63) M. Peršin, B. Pivac, N. Urli, S. POPOVIĆ and F. Čavdarbaša

Some electrical properties of an n-InSe/p-CdTe heterojunction

Fizika 16 (1984) 279-284

CC      64) B. Matković, S. POPOVIĆ, B. Gržeta and R. Halle

Phases in the system Ba2SiO-Ca2SiO4

Journal of the American Ceramic Society 69 (1986) 132-134

CC      65) S. Musić, I. Czakó-Nagy, S. POPOVIĆ, A. Vértes and M. Tonković

Mössbauer spectroscopy, X-ray diffraction and IR spectroscopy of oxyde precipitates

formed from FeSO4 solution

Croatica Chemica Acta 59 (1986) 833-851

OS      66) M. Peršin, N. Urli, S. POPOVIĆ, B. Pivac, B. Vlahović, T. Šmuc and F. Čavdarbaša

Some properties of amorphous thin films of Zn3P2

Fizika 18 (1986) 363-369

OS      67a) S. POPOVIĆ, B. Gržeta and T. Balić-Žunić

The doping methods in quantitative X-ray diffraction phase analysis – a review

Godišnjak Jugoslavenskog centra za kristalografiju 21 (1986) 59-83

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

OS      67b) S. POPOVIĆ, B. Gržeta i T. Balić-Žunić

Metode dopiranja u kvantitativnoj rendgenskoj difrakcijskoj faznoj analizi

Kemija u industriji 36 (1987) 1-7

PK      67c) S. POPOVIĆ and B. Gržeta

Dilution and addition methods in quantitative X-ray diffraction phase analysis

Proc. Int. Conf. Advanced methods in X-ray and neutron structure analysis in materials

            science,  Karlovy Vary 1987; Plenum Press, New York, editor J. Hašek, 1989, pp. 29-41

CC      68) S. Musić and S. POPOVIĆ

Mössbauer spectroscopic and X-ray diffraction study of the thermal decomposition of

natural siderite and goethite

Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 111 (1987) 27-41

CC      69) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Gotić

Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction of oxyde precipitates formed from FeSO4

solution. Part II

Croatica Chemica Acta 60 (1987) 661-675

CC      70) Đ. Težak, M. Čolić, V. Hrust, S. POPOVIĆ, S. Prgomet and F. Strajnar

Solubility and phase behaviour of ferric dodecyl benzene sulphonate in aqueous solutions

Progressin Colloid and Polymer Science 74 (1987) 87-92

CC      71) S. Musić, M. Gotić, S. POPOVIĆ and B. Gržeta

Influence of iron ions on the structural properties of some inorganic glasses

Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 116 (1987) 141-157

OS      72) N. Urli, M. Peršin, S. POPOVIĆ, M. Kranjčec and B. Pivac

Anomalous properties of n-InSe/p-ZnTe (thin film) heterojunction

Fizika 19 (1987) 175-183

CC      73) A. Janeković, S. POPOVIĆ, R. Partch and E. Matijević

Structure, chemical properties and thermal decomposition of cadmium methoxide and

cadmium ethoxide

Croatica Chemica Acta 61 (1988) 1-20

CC      74) V. Tomašić, S. POPOVIĆ and N. Kallay

Interaction in multicomponent systems containing surfactants.  System silver iodide –

methylene blue and sodium dodecyl sulphate

Colloid and Polymer Science 266 (1988) 449-454

CC      75) S. Musić, M. Ristić and S. POPOVIĆ

Mössbauer spectroscopic and X-ray diffraction study of the thermal decomposition of

Fe(CH3COO)2 and FeOH(CH3COO)2

Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 121 (1988) 61-71

OS      76) Đ. Težak, S. Heimer, F. Strajnar and S. POPOVIĆ

Association colloids as model systems for biological structure investigations

Farmacevtski vestnik 38 (1987) 223-229

CC      77) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Ristić

X-ray diffraction and 57Fe Mössbauer spectra of the system Fe2O3-Ga2O3

Journal of Materials Science 24 (1989) 2722-2726

CC      78) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Gotić

Influence of iron ions on the structural properties of Zn-borosilicate glasses

Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 130 (1989) 299-310

MZS   79) O. Lahodny-Šarc, S. Musić, S. POPOVIĆ

Mössbauer spectroscopy of lateritic and karst bauxites from different localities

6th International Congress of ICSOBA, Sao Paolo, 1988.

TRAVAUX  Vol. 19 (1989), No. 22, 183-191

CC      80) D. Medaković, M. Hrs-Brenko, S. POPOVIĆ and B. Gržeta

X-ray diffraction study of the first larval shell of Ostrea edulis

Marine Biology 101 (1989) 205-209

CC      81) Đ. Težak, S. Heimer, S. POPOVIĆ and B. Cerovec-Kostanić

Phase equilibria and thermodynamics of liquid and solid crystal phases: formation of

transition metal dodecyl benzenesulfonates

Progress in Colloid and Polymer Science 77 (1988) 86-93

CC      82) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Gotić

Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction of oxide  precipitates formed from

FeSOsolution

Journal of Materials Science 25 (1990) 3186-3190

CC      83) S. POPOVIĆ, H. Löffler, B. Gržeta, G. Wendrock and P. Czurratis

Lattice constant of Al-rich matrix of two Al-(8 and 24) at % Zn alloys in equilibrium with

(metastable) Guinier-Preston zones and beta(Zn) equilibrium phase

Physica status solidi (a)  111 (1989) 417-429

CC      84) S. Musić, M. Gotić and S. POPOVIĆ

Corrosion of stainless steel in contact with the melt of phosphate glasses

Journal of Materials Science Letters 8 (1989) 1389-1390

CC      85) S. Musić, M. Ristić and S. POPOVIĆ

Characterization of the precipitates formed during the denitration of simulated HRLW.

Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 134 (1989) 353-365

CC      86) Đ. Težak, S. POPOVIĆ, S. Heimer and F. Strajnar

Liquid crystallinity in metal ion-dodecylbenzene sulfonate systems: X-ray diffraction

characterization

Progress in Colloid and Polymer Science 79 (1989) 293-296

CC      87) Đ. Težak and S. POPOVIĆ

Structures and textures of crystalline phases and lyotropic  mesophases  of

alkylbenzenesulfonates

Croatica Chemica Acta 62 (1989) 861-869

CC      88) B. Gržeta, S. POPOVIĆ, N. Cowlam and B. Čelustka

Low-temperature X-ray diffraction examination of In2Se3

Journal of Applied Crystallography 23 (1990) 340-341

CC      89) M. Ristić, S. POPOVIĆ, M. Tonković and S. Musić

Chemical and structural properties of the system Fe2O3-In2O3

Journal of Materials Science 26 (1991) 4225-4233

CC      90) M. Ristić, S. POPOVIĆ and S. Musić

X-ray diffraction and Mössbauer spectra of the system Fe2O3-Eu2O3

Journal of Materials Science Letters 9 (1990) 872-875

CC      91) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Metikoš-Huković and V. Gvozdić

X-ray diffraction and Mössbauer spectra of the system Fe2O3-SnO2

Journal of Materials Science Letters 10 (1991) 197-200

CC      92) N. Brničević, Lj. Tušek-Božić, P. Planinić, S. POPOVIĆ, B. Rakvin, M. Požek,

A. Dulčić, G. Leising, K.D. Aichholzer, E. Schweiger and V. Wippel

Stabilization of orthorhombic Ba3YCu3O7-d phase by the 5a group transition metal elements

Journal of the Less-Common Metals 166 (1990) 63-71

OS      93) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Ristić and V. Ilakovac

X-ray powder diffraction study of Fe2O3-M2O3, M=Ga, In, Eu, Gd

a) Vestnik slovenskega kemijskega društva 39 (1992) 383-397

PK      b) In Diffraction Methods in Materials Science, Editor J. Hašek, Nova

Publishing Company, New York (1991), pp. 253-266

MZS   94) S. POPOVIĆ

Accurate measurement of unit-cell parameters by X-ray diffraction (invited lecture)

Proc. Conf. Application of Diffraction Methods in the Material Science and  Practice,

Czechoslovak Crystallographic Association, Editor T. Havlik, Herlany 1991, pp.64-73

CC      95) S. Musić, V. Ilakovac, M. Ristić and S. POPOVIĆ

Formation of oxide phases in the system Fe2O3-Gd2O3

       Journal of Materials Science 27 (1992) 1011-1015

CC      96) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Ristić

Chemical and structural properties of the system Fe2O3-Cr2O3

Journal of Materials Science 28 (1993) 632-638

CC      97) S. Musić, S. POPOVIĆ and S. Dalipi

Formation of oxide phases is the system Fe2O3-NiO

Journal of Materials Science 28 (1993) 1793-1798

CC      98) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Ristić

Thermal decomposition of pyrite

Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 162 (1992) 217-226

CC      99) S. Musić, S. POPOVIĆ, Z. Orehovec and I. Czakó-Nagy

Properties of precipitates formed by hydrolysis of Fe3+ ions in NH4Fe(SO4)2  solutions

Journal of Colloid Interface Science 160 (1993) 479-482

CC      100) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, V. Ilakovac, R. Kroggel, G. Wendrock  and H. Löffler

Lattice constant of fcc Al-rich alpha-phase of Al-Zn alloys in equilibrium with

GP zones and beta(Zn)-phase

Physica status solidi (a)  130 (1992) 273-292

CC      101) S. Musić, M. Gotić and S. POPOVIĆ

X-ray diffraction and Fourier-transform infrared analysis of the rust formed by

corrosion of steel in aqueous solutions

Journal of Materials Science 28 (1993) 5744-5752

CC      102) S. Musić, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and F. Gashi

Formation of oxide phases in the system Fe2O3-Gd2O. Part II

Journal of Materials Science Letters 12 (1993) 869-873

CC      103) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Ristić and B. Sepiol

Chemical and structural properties of the system Fe2O3-Nd2O3

Journal of Materials Science 29 (1994) 1714-1718

CC      104) S. Musić, M. Gotić, S. POPOVIĆ, K. Furić and V. Mohaček

Structural properties of lead vanadate glasses containing La3+ or Fe3+ ions

Journal of Materials Science 29 (1994) 1227-1232

CC      105) S. Musić, Z. Orehovec, S. POPOVIĆ and I. Czakó-Nagy

Structural properties of precipitates formed by hydrolisis of Fe3+  ions in

Fe2(SO4)3 solutions

Journal of Materials Science 29 (1994) 1991-1998

CC      106) M. Gotić, S. POPOVIĆ, N. Ljubešić and S. Musić

Structural properties of precipitates formed by hydrolisis of Fe3+ ions in aqueous

solutions containing NO3 and Cl ions

            Journal of Materials Science 29 (1994) 2474-2480

CC      107) S. Musić, Đ. Dragčević and S. POPOVIĆ

Formation of rust during the corrosion of steel in water and (NH4)2SO4 solutions

Croatica Chemica Acta 66 (1993) 469-478

CC      108) M. Ristić, S. POPOVIĆ and S. Musić

Structural properties of the system Al2O3– Cr2O3

Materials Letters 16 (1993) 309-312

CC      109) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, H. Löffler and G. Wendrock

A study of Al-Zn alloys at elevated temperatures by X-ray diffraction

Physica status solidi (a) 140 (1993) 341-352

CC      110) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, V. Ilakovac, H. Löffler and G. Wendrock

X-ray powder diffraction study of few Al – 4.5 at%Zn –x at%Mg alloys

Physica status solidi (a) 141 (1994) 43-52

CC      111) S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ and A. Turković

Preparation and characterization of transparent gamma-AlOOH films

Materials Letters 18 (1994) 309-312

CC      112) S. Musić, M. Gotić, S. POPOVIĆ and I. Czakó-Nagy

Formation of gamma-Fe2O3  by thermal decomposition of a mixture of Fe(II)- and Fe(III)-

oxalate salts

Materials Letters 20 (1994) 143-148

CC      113) M. Ristić, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and S. Musić

Formation of oxide phases in the system Fe2O3-Sm2O3

Croatica Chemica Acta 67 (1994) 315-326

CC      114) S. Musić, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and S. Dalipi

Characterization of oxide phases generated during the synthesis of NiFe2O4

Croatica Chemica Acta 67 (1994) 337-346

CC      115) S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ and I. Czakó-Nagy

Formation of rust during the corrosion of steel in water and (NH4)2SO4 solutions. Part II.

Croatica Chemica Acta 68 (1995) 315-323

CC      116) M. Gotić, S. POPOVIĆ and S. Musić

Formation and characterization of delta-FeOOH

Materials Letters 21 (1994) 289-295

CC      117) S. POPOVIĆ, M. Ristić and S. Musić

Formation of solid solutions in the system Al2O3 – Fe2O3

Materials Letters 23 (1995) 139-142

PK      118) A. Turković, S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ, M. Ritala, T. Asikainen

and M. Leskelä

Measurements of the electrical properties of transparent gamma-AlOOH films

In Advances in Science and Technology, 3D, CeramicsCharting the

            Future, Ed. Vincenzini, Techna Srl., 1995, pp. 2655-2662

PK      119) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, H. Löffler and G. Wendrock

Lattice constant of the Al-rich fcc alpha-phase in contact with various kinds of precipitates

In Structure and Structure Development of Al-Zn Alloys, Ed. H.Löffler, Akademie Verlag,

Berlin, 1995, pp. 212-241

CC      120) D. Medaković, S. POPOVIĆ, N. Zavodnik, B. Gržeta and N. Plazonić

X-ray diffraction study of mineral component in calcareous algae (Corallinaceae,     

            Rhodophyta)

Marine Biology 122 (1995) 479-485

CC      121) G. Štefanić, S. POPOVIĆ and S. Musić

The effect of mechanical treatment of zirconium (IV) hydroxide on its  thermal behaviour

Thermochimica Acta 259 (1995) 225-234

CC      122) S. Musić, Đ. Dragčević and S. POPOVIĆ

Formation of boehmite via precipitation from aqueous solutions

Materials Letters 24 (1995) 59-64

CC      123) D. Balzar and S. POPOVIĆ

Reliability of the simplified integral breadths methods in diffraction line-broadening  analysis

Journal of Applied Crystallography 29 (1996) 16-23

OS      124) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, H. Löffler and G. Wendrock

Lattice constant of Al-rich alpha-phase in equilibrium with different precipitates in Al-Zn alloys

Fizika  A4 (1995) 529-538

CC      125) G. Štefanić, S. Musić, S. POPOVIĆ and K. Furić

Formation of ZrO2 by the thermal decomposition of zircounium salts

Croatica Chemica Acta 69 (1996) 223-239

CC      126) Lj. Brečević, V. Nöthig-Laslo, D. Kralj and S. POPOVIĆ

Effect of divalent cations on the formation and structure of calcium carbonate polymorphs

Journal of Chemical Society, Faraday Transactions 92 (1996) 1017-1022

MZS   127) M. Ristić, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and S. Musić

Formation of oxide phases in the system Fe2O3 – Eu2O3

Proc.Int.Conf. on the Application of the Mössbauer EffectICAME 95,

Rimini, Sept 10-16, 1995; Editor I. Ortalli, Societa Italiana di Fisica,

Compositori, Bologna 1996, pp. 271-274

MZS   128) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, G. Štefanić, I. Czakó-Nagy and S. Musić

X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy of the system m-ZrO2 – alpha-Fe2O3

Ibid, pp. 193-196

MZS   129) S. Musić, B. Hannoyer, S. POPOVIĆ, M. Lenglet, I. Czakó-Nagy, M. Ristić

and D. Balzar

Formation of solid solutions in the system (CrxFe1-x )2O3, 1³x³0

Ibid, pp. 169-172

MZS   130) S. Musić, M. Gotić, I. Czakó-Nagy, S. POPOVIĆ and D. Balzar

A study of the mechanochemistry of nickel ferrite by Mössbauer spectroscopy

Ibid, pp. 267-270

CC      131) S. Musić, M. Lenglet, S. POPOVIĆ, B. Hannoyer, I. Czakó-Nagy,

M. Ristić, D. Balzar and F. Gashi

Formation and characterization of the solid solutions (CrxFe1-x)2O3 , 1³x³0

 Journal of Materials Science 31 (1996) 4067-4076

CC      132) M. Ristić, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and S. Musić

Formation and characterization of oxide phases in the Fe2O3 – Eu2O3 system

Materials  Letters 27 (1996) 337-341

CC      133) S. Musić, J. Živko-Babić, K. Mehulić, M. Ristić, S. POPOVIĆ and K. Furić

Microstructure of lucite glass-ceramics for dental use

Materials Letters 27 (1996) 195-199

CC      134) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, G. Štefanić, I. Czakó-Nagy and S. Musić

Structural properties of the system m-ZrO2 – alpha-Fe2O3

Journal of Alloys and Compounds 241 (1996) 10-15

CC      135) B. Gržeta, S. POPOVIĆ and H. Toraya

DOP-FIT method for quantitative analysis of multicomponent powders

Materials Science Forum 228-231 (1996) 49-54

CC      136) M. Gotić, M. Ivanda, A. Sekulić, S. Musić, S. POPOVIĆ, A.Turković and K.Furić

Microstructure of nanosized TiO2 obtained by sol-gel synthesis

Materials Letters 28 (1996) 225-229

CC     137) A.M. Tonejc, M. Gotić, B. Gržeta, S. Musić, S. POPOVIĆ, R. Trojko,

A. Turković and I. Mušević

Transmission electron microscopy studies of nanophase TiO2

Materials Science and Engineering B40 (1996) 177-184

CC      138) D. Slovenec, S. POPOVIĆ and N. Tadej

Heating products of glauconitic materials

Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abh.171 (1997) 323-339

CC      139) S. POPOVIĆ, G. Štefanić and S. Musić

A search for solid solutions in the alpha-Al2O3 – m-ZrO2 system  by  XRD

Materials Letters 31 (1997) 19-22

CC      140) S. Musić, M. Gotić, M. Ivanda, S. POPOVIĆ, A. Turković, R. Trojko,

A. Sekulić and K. Furić

Chemical and microstructural properties of TiO2 synthesized by sol-gel procedure

Materials Science and Engineering B47 (1997) 33-40

CC      141) S. Musić, D. Balzar, S. POPOVIĆ, M. Gotić, I. Czakó-Nagy and S. Dalipi

Formation and characterization of NiFe2O4

Croatica Chemica Acta 70 (1997) 719-734

CC      142) S. Musić, J. Živko-Babić, K. Mehulić, M. Ristić, S. POPOVIĆ, K.Furić, D.Selinger-

Kocijan, S.Ćelap and T.Ivaniš

Microstructural properties of leucite-type glass-ceramics for dental use

Croatica Chemica Acta 70 (1997) 703-718

CC      143) S. Musić, Đ. Dragčević, I. Czakó-Nagy and S. POPOVIĆ

FT-IR and Mössbauer study of corrosion of steel in tap and mineral water

Croatica Chemica Acta 70 (1997) 689-702

OS     144 a) A. Turković, A. Tonejc, S. POPOVIĆ, P. Dubček, M. Ivanda, S. Musić and M. Gotić

Transmission electron microscopy, X-ray diffraction and Raman scattering studies of

nanophase TiO2

Fizika A6 (1997) 77-88

CC      144 b) A. Turković , M. Ivanda, S. POPOVIĆ, A. Tonejc, M. Gotić, P. Dubček and

S. Musić

Comparative Raman, XRD, HREM and SAXS studies of grain sizes in nanophase TiO2

Journal of Molecular Structure 410-411(1997) 271-273

CC     145) M. Ristić, S. POPOVIĆ, S. Musić, I. Czakó-Nagy, A. Vértes, M. Maiorov

and A. Petrov

Formation and properties of oxide phases in the system Er2O3 – Fe2O3

Journal of Alloys and Compounds 256 (1997) 27-33

CC      146) M. Gotić, M. Ivanda, S. POPOVIĆ, S. Musić, A. Sekulić, A. Turković and K. Furić

Raman investigation of nanosized TiO2

Journal of Raman Spectroscopy 28 (1997) 555-558

CC      147) G. Štefanić, S. Musić, S. POPOVIĆ and A. Sekulić

FT-IR and laser Raman spectroscopic investigation of the formation and stability of

low temperature t-ZrO2

Journal of Molecular Structure 408-409 (1997) 391-394

CC      148) S. Musić, A. Šarić and S. POPOVIĆ

Effects of urotropin on the formation of beta-FeOOH

Journal of Molecular Structure 410-411 (1997) 153-156

CC      149) M. Ristić, I. Czakó-Nagy, S. POPOVIĆ, S. Musić, A.Vértes, and M.Ivanda

Characterization of oxide phases formed during the synthesis of Er3Fe5O12

Journal of Molecular Structure 410-411 (1997) 281-284

CC      150) N. Filipović-Vinceković, I. Pucić, S. POPOVIĆ, V. Tomašić and Đ. Težak

Solid phase transitions of catanionic surfactants

Journal of  Colloid and Interface Science 188 (1997) 396-403

CC      151) D. Medaković, S. POPOVIĆ, B. Gržeta, M. Plazonić  and M. Hrs-Brenko

X-ray diffraction study of calcification processes in embryos and larvae of the

brooding oyster Ostrea edulis

Marine Biology 129 (1997) 615-623

CC      152) G. Štefanić, S. POPOVIĆ and S. Musić

Influence of pH on the hydrothermal crystallization kinetics and crystal structure of ZrO2

Thermochimica Acta 303 (1997) 31-39

CC      153) A. Šarić, K. Nomura, S. POPOVIĆ, N. Ljubešić and S. Musić

Effects of urotropin on the chemical and microstructural properties of Fe-oxide powders

prepared by the hydrolysis of aqueous FeCl3  solutions

Materials Chemistry and Physics 52 (1998) 214 -220

CC      154) S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ and N. Vdović

Microstructural properties of boehmite formed under hydrothermal conditions

Material Science and Engineering B52 (1998) 145-153

CC      155) V. Tomašić, S. POPOVIĆ, Lj. Tušek-Božić, I. Pucić and N. Filipović-Vinceković

A novel catanionic surfactant: hexadecyltrimethylammonium dodecyl sulphate

Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie 101 (1997) 1942-1948

CC      156) G. Štefanić, S. Musić, B. Gržeta, S. POPOVIĆ and A. Sekulić

Influence of pH on the stability of low temperature t-ZrO2

Journal of Physics and Chemistry of Solids 59 (1998) 879-885

CC      157) M. Gotić, I. Czakó-Nagy, S. POPOVIĆ and S. Musić

Formation of nanocrystalline NiFe2O4

Philosophical Magazine Letters 78 (1998) 193-201

CC      158) B. Hannoyer, M. Ristić, S. POPOVIĆ, S. Musić, F. Petit, B. Foulon and S. Dalipi

Ferritization of Ni2+ ions in mixed hydroxide suspensions

Materials Chemistry and Physics 55 (1998) 215-223

CC      159) G. Štefanić, S. POPOVIĆ and S. Musić

Influence of Cr2O3  on the stability of low temperature t-ZrO2

Materrials Letters 36 (1998) 240-244

CC      160) G. Štefanić, S. Musić, B. Gržeta, S. POPOVIĆ and A. Sekulić

XRD and laser Raman spectroscopy investigation of the stability of low temperature t-ZrO2

Croatica Chemica Acta 71 (1998) 789-806

CC     161) A. Šarić, S. Musić, K. Nomura and S. POPOVIĆ

Microstructural properties of Fe-oxide powders obtained by precipitation from

FeCl3  solutions

Materials  Science and Engineering  B56 (1998) 43-52

CC      162) A. Šarić, S. Musić, K. Nomura and S. POPOVIĆ

Influence of urotropin on the precipitation of iron oxides from FeCl3   solutions

Croatica Chemica Acta 71 (1998) 1019-1038

CC      163) S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ and N. Vdović

Chemical and microstructural properties of Al-oxide phases obtained from AlCl3

solutions in alkaline medium

Materials Chemistry and Physics 59 (1999) 12-19

CC      164) A. Šarić, S. Musić, K. Nomura and S. POPOVIĆ

FT-IR and 57Fe Mössbauer spectroscopic investigation of oxide phases precipitated from

Fe(NO3)3  solutions

Journal of Molecular Structure 480-481 (1999) 633-636

CC      165) G. Štefanić, S. Musić, S. POPOVIĆ and K. Nomura

A study of the ZrO2 – Fe2O system by XRD,  57Fe Mössbauer and vibrational

spectroscopies

Journal of Molecular Structure 480-481 (1999) 627-631

CC      166) M. Ivanda, S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Gotić

XRD, Raman and FT-IR spectroscopic observations of nanosized TiO2   synthesized by the

sol-gel method based on an esterification reaction

Journal of Molecular Structure 480-481 (1999) 645-649

CC      167) V. Tomašić, S. POPOVIĆ and N. Filipović-Vinceković

Solid state transitions of asymmetric catanionic surfactants

Journal of Colloid and Interface Science 215 (1999) 280-289

CC      168) S. POPOVIĆ and B. Gržeta

Precipitation and dissolution phenomena in Al-Zn alloys

Croatica Chemica Acta 72 (1999) 621-643

CC      169) S. POPOVIĆ and B. Gržeta

Phase transitions in the system Al-Zn

Materials  Science Forum  321-324 (2000) 635-640

CC      170) G. Štefanić, B. Gržeta, S. POPOVIĆ and S. Musić

In situ phase analysis of the thermal decomposition products of zirconium salts

Croatica Chemica Acta 72 (1999) 395-412

CC      171) D. Medaković, R. Slapnik, B. Gržeta and S. POPOVIĆ

The shell mineralogy of subterranean snails Zospeum alpestre (Freyer 1855) and Zospeum

isselianum (Pollonera 1886) ( Mollusca: Gastropoda: Carychiidae)

Periodicum Biologorum 101(1999) 143-149

CC      172) S. Musić, A. Šarić, K. Nomura and S. POPOVIĆ

Chemical and microstructural properties of oxide phases obtained by forced hydrolysis

of  Fe3+ ions

Models in Chemistry 136 (1999) 457-476

CC      173) S. Musić, Đ. Dragčević and S. POPOVIĆ

Hydrothermal crystallization of boehmite from freshly precipitated aluminium hydroxide

Materials Letters 40 (1999) 269-274

CC      174) S. Musić, M. Maljković, S. POPOVIĆ and R. Trojko

Formation of chromia from amorphous chromium hydroxide

Croatica Chemica Acta 72(1999) 789-802

OS      175) S. POPOVIĆ,  B. Gržeta, B. Hanžek and S. Hajster

Temperature  dependence  of  microstructure  in  Zn – Al  alloys

Fizika A8 (1999) 173-182

CC      176) M. Ristić, I. Nowik,  S. POPOVIĆ and S. Musić

Formation of oxide phases in the system Eu2O3 – Fe2O3

Croatica Chemica Acta 73 (2000) 525-540

CC      177) S. Musić, A. Šarić, S. POPOVIĆ, K. Nomura and T. Sawada

Forced hydrolysis of Fe3+  ions  in  NH4Fe(SO4)2 solutions containing urotropin

Croatica Chemica Acta 73 (2000) 541-567

CC      178) M. Ristić, B. Hannoyer, S. POPOVIĆ, S. Musić and N. Bajraktaraj

Ferritization of copper  ions  in  the Cu – Fe – O system

Materials Science and Engineering B77 (2000) 73-82

CC      179) M. Ristić, I. Felner, I. Nowik, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and S. Musić

Ferritization of  Y3+  and  Nd3+   ions  in  the  solid  state

Journal of Alloys and Compounds 308 (2000) 301-308

CC      180) M. Gotić, M. Ivanda, S. POPOVIĆ and S. Musić

Synthesis of  tungsten  trioxide  hydrates  and their structural properties

Materials Science and Engineering B77 (2000) 193-201

CC      181) A.A. Kamnev, E. Kuzmann, Yu. D. Perfiliev, A. Vértes, M. Ristić, S. POPOVIĆ

and S. Musić

Composite ferric  oxyhydroxide-containing  phases formed in  neutral  aqueous  solutions

of  tryptophan and indole – 3 – acetic acid

            Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 246 (2000) 123-129

CC      182) S. Sabolek, E. Babić and S. POPOVIĆ

Influence of core current on magnetization processes in  amorphous and nanocrystalline

Fe73.5Cu1Nb3Si15.5 B7 ribbons

Materials Science and Engineering A 226-228 (1997) 507-510

CC      183) A. Šarić, S. POPOVIĆ, R. Trojko and S. Musić

The thermal behaviour  of amorphous  rhodium  hydrous oxide

Journal of Alloys and Compounds 320 (2001) 140-148

CC    184) S. Musić, M. Maljković and S. POPOVIĆ

Chemical and microstructural properties of iron oxide powders obtained from FeCl3

solutions with decomposing urea

Models in Chemistry 136 (1999) 299-316

OS    185) Ž. Skoko and S. POPOVIĆ

Dependence of microstructure of Al-44at%Zn and Al-48at%Zn alloys on temperature

Fizika A 10 (2001) 191-202

CC   186) M. Ristić, M. Ivanda, S. POPOVIĆ and S. Musić

Dependence of nanocrystalline SnOparticle size on synthesis route

Journal of NonCrystalline Solids 303 (2002) 270-280

CC   187) S. Krehula, S. POPOVIĆ and S. Musić

Synthesis of acicular alpha-FeOOH particles at a very high pH

Materials Letters 54 (2002) 108-113

CC   188) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Maljković, K. Furić and A. Gajović

Formation of RuO2 and Ru by thermal decomposition of ruthenium (III)-acetylacetonate

Journal of Materials Science Letters 21 (2002) 1131-1134

CC   189) A. Šarić, S. POPOVIĆ and S. Musić

Formation of crystalline phases by thermal treatment of amorphous rhodium hydrous oxide

Materials Letters 55 (2002) 145-151

CC  190) S. Musić, Đ. Dragčević, M. Maljković and S. POPOVIĆ

Influence of chemical synthesis on the crystallization and properties of zinc oxide

Materials Chemistry and Physics 77 (2002) 521-530

CC   191) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Maljković, K. Furić and A. Gajović

Influence of synthesis procedure on the formation of RuO2

Materials Letters 56  (2002) 806-811

CC   192) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Maljković and Đ. Dragčević

Influence of synthesis procedure on the formation and properties of zinc oxide

Journal of Alloys and Compounds 347 (2002) 324-332

CC    193) S. Musić, S. Krehula, S. POPOVIĆ and Ž. Skoko

Some factors influencing forced hydrolysis of FeClsolutions

Materials Letters 57 (2003) 1096-1102

CC   194) D. Medaković, R. Slapnik, S. POPOVIĆ and B. Gržeta

Mineralogy of shells from two freshwater snails Belgrandiella fontinalis and  B. kuesteri

         Comparative Biochemistry and Physiology A 134 (2003) 121-127

CC   195) M. Ristić, I. Nowik, S. POPOVIĆ, I. Felner and S. Musić

Influence of synthesis procedure on the YIG formation

Materials Letters  57 (2003) 2584-2590

CC   196) M. Gotić, S. POPOVIĆ, M. Ivanda and S. Musić

Sol-gel synthesis and characterisation of V2O5 powders

Materials Letters 57 (2003) 3186-3192

CC   197) M.S. Ellid, Y.S. Murayed, M.S. Zoto, S. Musić  and  S. POPOVIĆ

Chemical reduction of hematite with starch

Journal of  Radioanalitical and  Nuclear  Chemistry 258 (2003) 299-305

CC   198) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Maljković, Ž. Skoko, K. Furić and A. Gajović

Thermochemical formation of IrOand Ir

Materials  Letters 57 (2003) 4509-4514

CC   199) S. Musić, S. Krehula and S. POPOVIĆ

Thermal decomposition of  beta-FeOOH

Materials  Letters 58 (2004) 444-448

CC   200) B. Gržeta, D. Medaković and S. POPOVIĆ

New method for estimation of the magnesium fraction in magnesian  calcite

Materials Science Forum  443-444 (2004) 55-58

CC   201) S. Sabolek, E. Babić, S. POPOVIĆ and Ž. Marohnić

Effect of etching on the soft magnetic properties of nanocrystalline

Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 ribbon

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 261 (2003) 269-276

CC   202) Đ. Težak, N. Jalšenjak, M. Martinis, S. POPOVIĆ, H. Hoffmann, C. Thunig

and W. Ulbricht

Lamellar-inverse hexagonal transition of 4-(1-butyloctyl)benzenesulphonate in

electrolyte/water/octanol solvents: a fractal approach to the homogeneous  nucleation of

the liquid crystalline phase from the solution

Molecular Crystals and Liquid Crystals 404 (2003) 41-56

PK   203) D. Medaković, S. POPOVIĆ and D.T. Manahan

Biominerals in embryos, pluteus and adult Antarctic sea urchins Sterechinus neumayeri

In Antarctic Biology in a Global  Context, Eds. Ad H.L. Huiskes et al.,

Amsterdam, Vrije University, 2003, 140-143

CC   204) S. Musić, S. POPOVIĆ,  M. Maljković and   A. Šarić

Synthesis and characterization of nanocrystalline RuOpowders

Materials Letters 58 (2004) 1431-1436

CC   205) S. Musić, I. Nowik, M. Ristić, Z. Orehovec and S. POPOVIĆ

The effect  of  bicarbonate/carbonate  ions  on  the formation  of  iron  rust

Croatica Chemica Acta 77 (2004) 141-151

CC   206) M. Ristić, S. POPOVIĆ  and S. Musić

Formation and properties of Cd(OH)2 and CdO particles

Materials Letters 58 (2004) 2494-2499

CC   207) N. Šijaković-Vujičić, M. Gotić, S. Musić, M. Ivanda and S. POPOVIĆ

Synthesis and microstructural properties of Fe-TiOnanocrystalline particles obtained by a

modified sol-gel method

Journal of Sol-Gel Science and Technology  30 (2004) 5-19

CC   208) M. Ristić,  S. POPOVIĆ  and  S. Musić

Sol-gel synthesis and characterization of Nb2O5  powders

Materials Letters 58 (2004) 2658-2663

CC   209) S. Musić,  S. Krehula  and  S. POPOVIĆ

Effect of HCl additions on forced hydrolysis of FeClsolutions

Materials Letters 58 (2004) 2640-2645

CC   210) M. Gotić, S. Musić, M. Ivanda, M. Šoufek and S. POPOVIĆ

Synthesis and characterization of bismuth (III) vanadate

Journal of Molecular Structure 744-747 (2005) 535-540

CC   211)  M. Ristić, S. POPOVIĆ and S. Musić

Application of sol-gel method in the synthesis of gallium (III)-oxide

Materials Letters 59 (2005) 1227-1233

CC   212) M. Ristić, S. Musić, M. Ivanda and S. POPOVIĆ

Sol-gel synthesis and characterization of nanocrystalline ZnO  powders

Journal of Alloys and Compounds 397 (2005) L1-L4

CC   213) S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ and M. Ivanda

Precipitation of ZnO particles and their properties

Materials Letters 59 (2005) 2388-2393

CC   214) A. Gajović, K. Furić, N. Tomašić, S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and S. Musić

Mechanochemical preparation of nanocrystalline TiO2  powders and  their  behavior  at

high temperatures

        Journal of Alloys and Compounds 398 (2005) 188-199

OS   215) S. POPOVIĆ, Ž. Skoko, A. Gajović, K. Furić and S. Musić

X-ray diffraction study of thermal properties of titanium dioxide

Fizika A14 (2005) 19-28

CC  216) M. Herak, H. Berger, M. Prester, M. Miljak, I. Živković, O. Milat,

D.  Drobac, S. POPOVIĆ  and   O. Zaharko

Novel spin lattice in Cu3TeO6: an antiferromagnetic order and domain  dynamics

        Journal of Physics: Condensed Matter 17 (2005) 7667-7679

CC  217) S. Krehula, S. Musić and S. POPOVIĆ

Influence of Ni-dopant on the properties of synthetic goethite

Journal of Alloys and Compounds 403 (2005) 368-375

CC  218) D. Medaković, P. Traverso, C. Bottino and S. POPOVIĆ

Shell layers of Ostrea edulis as an environmental indicator of TBT pollution: the contribution

of surface techniques

Surface and Interface Analysis 38 (2006) 313-316

CC   219) S. Krehula, S. Musić,  Ž. Skoko  and  S. POPOVIĆ

The influence of Zn-dopant on the precipitation of alpha-FeOOH in highly alkaline media

Journal of Alloys and Compounds  420 (2006) 260-268

OS   220) Ž. Skoko and S. POPOVIĆ

Temperature dependence of microstructure of (1-x)Al – xZn alloys, = 0.44, 0.48, 0.54

and  0.62

Fizika A 15 (2006) 61-72

CC   221) M. Gotić, S. POPOVIĆ and S. Musić

Influence of synthesis procedure on the morphology  of bismuth oxide particles

Materials Letters 61 (2007) 709-714

 

CC   222) S. Musić, Đ. Dragčević and S. POPOVIĆ

Influence of synthesis route on the formation of ZnO particles and their morphologies

Journal of Alloys and Compounds 429 (2007) 242-249

CC   223) M. Ristić, E. de Grave, S. Musić, S. POPOVIĆ and Z. Orehovec

Transformation of low crystalline ferrihydrite to alpha-Fe2O3  in the solid state

Journal of Molecular Structure 834-836 (2007) 454-460

CC   224) S. Musić, A. Šarić and S. POPOVIĆ

Dependence of the microstructural properties of ZnO particles on their synthesis

Journal of Alloys and Compounds 448 (2008) 277-283

CC   225) M. Gotić, S. Musić, S. POPOVIĆ and L. Sekovanić

Investigation of factors influencing the precipitation of iron oxides  from Fe (II)

containing solutions

Croatica Chemica Acta 81 (2008) 569-578

CC   226) S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and G. Štefanić

Microstructure  of  Al – Ag – Zn  alloys

Acta Chimica Slovenica 55 (2008) 793-800

CC   227) Ž. Skoko, S. POPOVIĆ and G. Štefanić

Microstructure  of Al – Zn  and  Zn – Al   alloys

Croatica Chemica Acta 82  (2009) 405-420

CC   228) S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and G. Štefanić

Temperature dependence of microstructure of Al – Ag – Zn  alloys

        Zeitschift für Kristallographie Suppl. 30 (2009) 309-314

CC   229) M. Ristić, S. POPOVIĆ and S. Musić

Investigation of crystalline phases in the alpha-Fe2O3/alpha-Al2O3 system

Croatica Chemica Acta 82 (2009) 397-404

CC   230) S. Musić, A. Šarić, S. POPOVIĆ and M. Ivanda

Formation and characterisation of nanosize alpha-Rh2O3 particles

Journal of Molecular Structure 924-926 (2009) 221-224

CC   231) S. Musić, M. Ristić and S. POPOVIĆ

Synthesis and microstructure of porous Mn-oxides

Journal of Molecular Structure 924-926 (2009) 243-247

CC   232) D.M. Lyons, D. Medaković, Ž. Skoko, S. POPOVIĆ, S. Rončević, L. Pitarević

Svedružić and I. Karniš

Biomineralization on an ancient sculpture of the Apoxyomenos: effects of a metal-rich

environment on crystal growth in living organisms

Crystal Growth and Design  9 (2009) 3671-3675

CC   233) S. Musić, A. Šarić and S. POPOVIĆ

Formation of nanosize ZnO particles by thermal decomposition of zinc acetylacetonate

monohydrate

Ceramics International 36 (2010) 1117-1123

CC  234) S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and G. Štefanić

Factors affecting diffraction broadening analysis

Zeitschrift für Kristallographie Proc.(2011) 55-62

CC   235) Ž. Skoko, J. Popović, K. Dekanić, V. Kolbas and S. POPOVIĆ

XBroad: program for extracting basic microstructure information from X-ray diffraction

patterns in few clicks

Journal of Applied Crystallography 45 (2012) 594-597

PK   236) D. Medaković and S. POPOVIĆ

Unusual crystal formation in organisms – exceptions that confirm biomineralization rules

In Crystal Growth, Book 2, Crystallization and Materials Science of Modern Artificial and 

        Natural Crystals, Ed. Elena Borisenko,  InTech Open Access Publisher, 2012, 157-181

DZS 237)  S. POPOVIĆ

Hrvatska kristalografska zajednica:  – 1966 – 1991 – 2012

Zbornik radova znanstvenoga skupa Kristalografija u Hrvatskoj, 25.01.2012., Zagreb,

urednik  S. Popović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,  2013., 17-28

DZS 238) Ž. Skoko i  S. POPOVIĆ

Fazne pretvorbe u slitinama aluminija

Ibid, 167-180

DZS 239) S. POPOVIĆ:

Razvoj i primjena rentgenskih difrakcijskih metoda

Ibid, 203 – 214

CC  240) M. Ristić, S.  Musić, S. POPOVIĆ, Đ. Dragčević, M. Marciuš and M. Ivanda

Synthesis and long-term phase stability of Mn3O4 nanoparticles

Journal of Molecular Structure 1044 (2013) 255-261

CC  241) M. Ristić, S. POPOVIĆ, M. Ivanda and S. Musić

A simple route in the synthesis of CdS nanoparticles

Materials Letters 109 (2013) 179-181

CC  242) Ž. Skoko, S. POPOVIĆ and G. Štefanić

Dependence of microstructure on errors in X-ray diffraction profile measurement

Journal of Materials Science and Engineering (USA) A3 (2013) 690-697

CC  243) M. Ristić, S. POPOVIĆ and S. Musić

Formation of oxide phases in the system Pr – Fe – O

Croatica Chemica Acta 86 (2013) 281-285

CC  244) A. M. Tonejc, D. Medaković, S. POPOVIĆ, A. Jaklin, M. Bijelić and I. Lončarek

Biomineralization in the sea hare Aplysia punctata initiated by nano-dolomite

Croatica Chemica Acta 87 (2014) 143-152

CC  245) S. POPOVIĆ and Ž. Skoko

X-ray diffraction broadening analysis

Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering  34 (2015) 39-49

http://dx.doi.org/10.20450/mjcce.2015.642

CC  246) S. POPOVIĆ

Quantitative phase analysis by X-ray diffraction – simple routes

Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering  34 (2015) 33-38

http://dx.doi.org/10.20450/mjcce.2015.643

DZS 247) S. POPOVIĆ, A. Tonejc i Ž. Skoko

Suvremene difrakcijske metode u istraživanju polikristala

Zbornik radova znanstvenoga skupa Suvremena kristalografija u Hrvatskoj, 30.09.2014.,

Zagreb, urednik S. Popović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,  2015., 41-56

DZS 248) A. Tonejc, S. POPOVIĆ i Ž. Skoko

Kratki osvrt na razvoj rendgenske difrakcije u polikristalu

Ibid, 57-67

DZS 249) A. M. Tonejc, D. Medaković, S. POPOVIĆ, A. Jaklin, M. Bijelić i I. Lončarek

Strukturna istraživanja biomineralizacije morskoga zekana Aplysia punctata metodama

elektronske mikroskopije i difrakcije

Ibid, 95-108

DZS 250) Ž. Skoko, S. POPOVIĆ i J. Popović

Analiza proširenja rendgenskih difrakcijskih linija – kako odrediti mikrostrukturu

Ibid, 69-80

CC  251) S. POPOVIĆ, A. Tonejc and Ž. Skoko

Contemporary diffraction methods in study of polycrystals

Croatica Chemica Acta 88 (2015) 561-577

CC  252) B. Hanžek, S. POPOVIĆ

Bernardo Brixy, the first Laue’s follower in Croatia

Zeitschrift für Kristallographie‒ Crystalline Materials233 (2018) no. 8, 587-590

PK  253) Ž. Skoko, S. POPOVIĆ

Microstructure of Al-Cu, Al-Zn, Al-Ag-Zn and Al-Zn-Mg Alloys,

In: Encyclopedia of Aluminum and Its Alloys, Ed. George E. Totten, Taylor & Francis, New York, 2018, pp. 1659-1674

CC  254) S. Musić, M. Marciuš, S. Krehula, S. POPOVIĆ, E. Kuzmann, Z. Homonnay

Some microstructural properties of zinc borosilicate glass as a possible matrix in the immobilization of various wastes

Croatica Chemica Acta 92(3) (2019) 429–433  doi: 10.5562/cca3574

CC   255) S. POPOVIĆ

Quantitative Phase Analysis by X-ray Diffraction—Doping Methods and Applications Crystals 2020, 10(1), 27; doi: 10.3390/cryst10010027

 

Professional papers / Stručni radovi

S1.      S. POPOVIĆ

Utjecaj neutronskog zračenja na strukturna i električna svojstva grafita

Nuklearna energija, god. III, br. 5 (1966) 19-24

S2.      R. Despotović,  Z. Despotović,  M. Jajetić, S. POPOVIĆ i Ž. Telišman

Rendgenska difrakcijska analiza srebrnog jodida pripremanog pod različitim uvjetima

Kemija u industriji 17 (1968) 197-204

S3.      S. POPOVIĆ

Ispitivanje strukturnih karakteristika reaktorskog grafita rendgenskim metodama

II. Jugoslavenski simpozij o reaktorskim materijalima, Herceg-Novi,

1965 (rad 3-7)

S4.      S. POPOVIĆ

Elektronska optika

Tehnička enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb,

svezak 5 (1976) 1-6

S5.     S. POPOVIĆ

Elektronski mikroskop

Tehnička enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb,

svezak 5 (1976) 6-15

S6.     S. POPOVIĆ

Istraživanje polimera rendgenskom i elektronskom difrakcijom i elektronskom

mikroskopijom

Zbornik Simpozija Metode ispitivanja polimernih materijala, Savez kemičara i

tehnologa Hrvatske, Zagreb, 1976, rad 23-04/08

S7.     S. POPOVIĆ i T. Žunić

Nova metoda kvantitativne fazne analize mineralnih sirovina

Savjetovanje Nove metode geoloških istraživanja i oprema, Opatija 1976.,

Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije

str. 335-340

S8.     S. POPOVIĆ i M. Topić

Kristalografija

Tehnička enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb,

svezak 7 (1980) 370-380

S9.     S. Čović-Horvat, D. Fleš, S. POPOVIĆ, M. Šateva i Ž. Bantić

Primjena organofilnih bentonita u formulaciji specijalnih mazivih brtvila

Nafta 30 (1979) 149-152

S10.    M. Luić, B. Matković i S. POPOVIĆ

Dikalcijev silikat stabiliziran dodatkom V2O5

Cement (Zagreb) 21 (1979) 73-76

S11.    M. Peršin, S. POPOVIĆ i B. Čelustka

Tanki slojevi Ga2Se3-In2Se3

Zbornik radova, 8. vakuumski kongres, Bled 1979.;

Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, Bilten 17, str. 221-225

S12.    S. POPOVIĆ

Primjena rendgenske i elektronske difrakcije i elektronske mikroskopije u

istraživanju polimera

Zbornik radova,  Identifikacija polimernih materijala, Savez kemičara i

tehnologa Hrvatske, Zagreb, 1983, str. 65-76

S13.    R. Halle, B. Matković, S. POPOVIĆ i B. Gržeta

Sistem Ca2SiO4 – Ba2SiO4, fazni sastav i hidraulička svojstva

12. Savjetovanje o suvremenim dostignućima u proizvodnji cementa i azbest

            cementa, Rogaška Slatina, 1986.; Zbornik radova, JUCEMA, Zagreb, str. 15-20

S14.    S. POPOVIĆ

Elektronski mikroskop

Matematičko-fizički list, Zagreb, 37, br. 4 (1987) 113-118

S15.    S. Musić, M. Gotić i S. POPOVIĆ

Korozija čelika u kontaktu s talinom fosfatnog stakla

Zbornik radova, 15. Jugoslavenski simpozij za zaštitu od zračenja,Priština, 1989.,

Jugoslavensko društvo za zaštitu od zračenja

S16.    D. Medaković, M. Hrs-Brenko, S. POPOVIĆ i B. Gržeta

Kalcifikacija ljušturica ličinki kamenica (Ostrea edulis, Linnaeus)

Priroda 80 (1990) br.3, 14-16

S17.    D.Medaković, B.Gržeta, S. POPOVIĆ and M. Hrs-Brenko

Mineral composition of some bivalve mollusc shels in the north Adriatic Sea

Arhiv bioloških nauka 43 (1991) 39-47

S18.  S. POPOVIĆ

Hrvatska kristalografska zajednica

Kemija u industriji  59 (2010) 516-520

S19.  S. POPOVIĆ et al.

Crystallography in Croatia

International Union of Crystallography Newsletter 19 (2011) 7-18

S20.  S. POPOVIĆ i M. Mihaljević

O nazivima u fizici

Matematičko fizički list 62, br. 1(2011/2012) 3-9

S21.  S. POPOVIĆ

Neki problemi školstva u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na fiziku

Zbornik radova,  Hrvatsko školstvo, sadašnje stanje i vizija razvoja,

urednik S. Popović

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008., str.  83 – 86

S22.  S. POPOVIĆ

Uvodne napomene; Izjava

Zbornik radova,  Razvoj hrvatskoga školstva u kontekstu Europske unije,

urednik S. Popović

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012., str.  1-5, 73-74

S23.  S. POPOVIĆ, M. Mihaljević, A. Tonejc i D. Veža

O projektu STRUNA fizika

Kemija u industriji 62 (2013) 94 – 98

S24.   S. POPOVIĆ, M. Mihaljević, A. Tonejc i D. Veža

Projekt  STRUNA fizika  nije završen

Matematičko fizički list 63, br. 4(2012/2013) 239 – 249

S25.   S. POPOVIĆ

Professor emeritus Boris Kamenar, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

predsjednik i počasni predsjednik Hrvatske kristalografske zajednice,

Boris Kamenar, 1929 – 2012, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica

preminulim akademicima, svezak 185; urednik Stanko Popović; 2013; str. 23-37

S26.   S. POPOVIĆ

Kristalografija u Hrvatskoj – Kristalografija je važna

Kemija u industriji 63 (2014) 217 – 225

S27.   S. POPOVIĆ

Nikola Tesla, znanstvenik i izumitelj – otkriće X-zraka

Matematičko fizički list 64, br. 4(2013/2014) 241 – 250

S28.   S. POPOVIĆ

Nikola Tesla, znanstvenik i izumitelj – otkriće X-zraka

Nikola Tesla, scientist and inventor – discovery of X-rays

Zbornik radova, Ugledni hrvatski znanstvenici u svijetu – Distinguished Croatian   

           Scientists in the World, svezak 7, urednik J. Herak

Hrvatsko-američko društvo i Hrvatska matica iseljenika,  Zagreb,  2014,

str. 122 – 134, 250 – 262

S29.   S. POPOVIĆ i A. Višnjevac

Kristalografija u Hrvatskoj – u povodu Međunarodne godine kristalografije

Priroda  104, br. 1035/6 (2014) 25 – 31

S30.   S. POPOVIĆ

Kristalografija u Hrvatskoj – u povodu Međunarodne godine kristalografije 2014.

Kristalografija je važna! Međunarodna godina kristalografije 2014.

Zbornik radova znanstvenoga skupa Suvremena kristalografija u Hrvatskoj, 30.09.2014.,

Zagreb, urednik S. Popović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015., 305-327

S31.   S. POPOVIĆ

Recenzija prijedloga Cjelovite kurikularne reforme i nacionalnih kurikuluma nastavnih

predmeta fizika i kemija

Zbornik radova, Prilozi za raspravu o Cjelovitoj kurikularnoj reformi, urednik

V. Bermanec, Sveučilište u Zagrebu 2016. (ISBN  978-953-6002-93-1), str. 115-128

S32.  S. POPOVIĆ

Crystallography in Croatia ‒ on occasion of the 25th anniversary of the foundation of

the Croatian Crystallographic Association

Croatica Chemica Acta 89 (2016) 367-370

S33.  S. POPOVIĆ

Jezik nije matematika – hrvatski jezik očima fizičara

Hrvatski jezik 4, br. 3 (2017) str. 1 –9, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

S34.   S. POPOVIĆ

Kratak osvrt na Cjelovitu kurikularnu reformu

Zbornik radova, Prilozi za raspravu o obrazovnoj i kurikulnoj reformi – kritike i vizije,

Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb, 2017., urednici V. Paar, N. Šetić (ISBN

978-953-6134-71-7) str. 54, 172-178

S35.   A. Dujella i S. POPOVIĆ

Razred za matematičke, fizičke i  kemijske znanosti HAZU –

The Department of Mathematical, Physical and Chemical Sciences of the Croatian

Academy of Sciences and Arts

Glasnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  1, br. 2 (2015) 17-19

S36.   S. POPOVIĆ

Dvadeset peta obljetnica osnutka Hrvatske kristalografske zajednice

25th anniversary of the foundation of the Croatian crystallographic association

Glasnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 4, broj 6 (2017), 52-55

S37.   S. POPOVIĆ

Akademik Drago Grdenić, professor emeritus‒ utemeljitelj suvremene kristalografije u Hrvatskoj

Drago Grdenić 1919.-2018., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica

preminulim akademicima, svezak 233; urednik Stanko Popović; 2020;  str. 47-66

S38.   S. POPOVIĆ

Nazivlje u prirodoslovlju i fizici – projekt Struna fizika nije završen

          Terminology in science and physics – project Struna physics has not been completed

Okrugli stol Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja, Institut za

hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 09.05.2019.

Terminološki visnik (2020)

 

Ostali radovi

 1. S. POPOVIĆ

O Hrvatskoj televiziji – staro jednoumlje u novom dizajnu

Hrvatsko slovo br. 569 (2006.) str. 14

 1. S. POPOVIĆ

Monstruozna optužnica

Zbornik radova, Stručno-znanstveni skup Haaški sud – zajednički zločinački pothvat-

      što je to?, Zagreb, 08.12.2006. Hrvatsko kulturno vijeće, Zagreb, 2007., str.  115-118

3.  S. POPOVIĆ

Stradanja Hrvatske i Hrvata u bliskoj prošlosti – zadatci Republike Hrvatske

do pune suverenosti

Zbornik radova, 3. stručno-znanstveni skup Dani dr. Franje Tuđmana – Hrvati kroz stoljeća, 15.05.2010.; Općina Veliko Trgovišće 2010., str. 105-126, ISSN 1846-9337

 1. S. POPOVIĆ

Zar povući tužbu Republike Hrvatske protiv Srbije?

Hrvatsko slovo br. 813 (2010.) str. 5

 1. S. POPOVIĆ

Republika Hrvatska na raskrižju – kao suverena država u Europskoj uniji ili u

balkansko igmanskoj jugosferi

Zbornik  radova, 4. stručno-znanstveni skup Dani dr. Franje Tuđmana – Hrvati kroz

     stoljeća, 15.05.2011.; Općina  Veliko Trgovišće 2011., str. 37-60, ISSN 1846-9337

 1. S. POPOVIĆ

Specijalni rat Srbije protiv Hrvatske

Hrvatsko slovo  br. 852 (2011.) str. 5-6; br. 853 (2011.) str. 4-6

 1. S. POPOVIĆ

Do kada ćemo podnositi Trg maršala Tita?

Hrvatsko slovo  br. 870 (2011.) str. 14

8. S. POPOVIĆ

Razgovor

Hrvatsko slovo  br. 881 (2012.) str. 3-5, 11

 1. S. POPOVIĆ

Izlazak iz genitiva, izlazak iz posvojnoga pridjeva, konačni rastanak od

zapadnoga balkana

Hrvatsko slovo  br. 1025 (2014.) str. 4-5; br. 1026 (2014.) str. 4-5;

br. 1027 (2014.) str. 5, 11; br. 1028 (2015.) str. 5, 10

 1. S. POPOVIĆ

Izlazak iz genitiva, izlazak iz posvojnoga pridjeva, konačni rastanak od

zapadnoga balkana

      Zbornik radova, 7. stručno-znanstveni skup Dani dr.  Franje  Tuđmana – Hrvati  kroz   

      stoljeća, 16.05.2014.; Općina  Veliko Trgovišće 2015., str. 11-30. ISSN 1846-9337

 1. S. POPOVIĆ

Nastojanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u unaprjeđenju obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Zbornik radova, 8. stručno-znanstveni skup Dani dr.  Franje  Tuđmana – Hrvati  kroz 

stoljeća,  15.05.2015.; Općina  Veliko Trgovišće 2017., str. 9-35, ISSN 1846-9337

 1.  S. POPOVIĆ

Haaški sud i tzv. zajednički zločinački pothvat

Zbornik  radova, 9. stručno-znanstveni skup Dani dr.  Franje  Tuđmana – Hrvati  kroz   

        stoljeća, 13.05.2016.; Općina  Veliko Trgovišće 2017., str. 293-299, ISSN 1846-9337

13)    S. POPOVIĆ

Cjelovita kurikularna reforma – Ubrzana reforma, metodološki promašaji,

neusustavljeno nazivlje, opasan pokus

            Hrvatsko slovo br. 1155 (2017.) str. 12-13, 28

14)    S. POPOVIĆ

Zašto se u javnom govoru ne rabi hrvatski standardni jezik ?

Uputnik za političare i novinare

Hrvatsko slovo, broj 1183 (2017) str. 14

15)     S. POPOVIĆ

Stranputice reforme školstva  – Od HNOS-a preko CKR-a do “Škole za žitvot”

Hrvatsko slovo, br. 1244 (2019.) str. 14; br. 1245 (2019.) str. 14, 15, 27

           S.  POPOVIĆ

           Političari i novinari ne rabe hrvatski standardni jezik

11. stručno-znanstveni skup Dani dr. Franje TuđmanaHrvati kroz stoljeća,

11. svibnja 2018.; Općina Veliko Trgovišće…(4 str)

S.  POPOVIĆ

Vladajuće elite u Republici Hrvatskoj

          12. stručno-znanstveni skup Dani dr. Franje TuđmanaHrvati kroz stoljeća,

10. svibnja 2019.; Općina Veliko Trgovišće…(25 str)

 

Uredništvo i knjige

 1. 100. obljetnica rođenja akademika Mladena Paića

Zbornik radova sa znanstvenoga  skupa održanog  u HAZU 13. prosinca 2005.; urednici Ksenofont Ilakovac i Stanko Popović; HAZU  2008.

ISBN 978-953-154-807-6; 108 str.

 1. Hrvatsko školstvo-sadašnje stanje i vizija razvoja

Zbornik radova Okrugloga stola održanog u HAZU 22. siječnja 2008.; urednik  Stanko Popović; HAZU 2008.

ISBN 978-953-154-806-9; 138 str.

 1. Razvoj Hrvatskoga školstva u kontekstu Europske unije

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa  održanog u HAZU 10. lipnja 2011.; urednik Stanko Popović; HAZU i HPKZ 2012.

ISBN 978-953-154-133-6; 76 str.

 1. Kristalografija u Hrvatskoj

Zbornik radova  sa znanstvenog skupa  održanog u HAZU 25. siječnja 2012.; urednik Stanko Popović; HAZU 2013.

NSK Zagreb 828644; ISBN 978-953-154-157-2; 428 str.

 1. STANKO  POPOVIĆ, Antun Tonejc i Milica Mihaljević

Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala, englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski

Urednik Antun Halonja; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2014.

NSK Zagreb 886102, ISBN 978-953-7967-02-4; 244 str.

 1. Suvremena kristalografija u Hrvatskoj

Zbornik radova  sa znanstvenog skupa  održanog u HAZU 30. rujna 2014.; urednik Stanko Popović; HAZU 2015.

NSK Zagreb 000909310; ISBN 978-953-347-040-5; 336 str.

 1. Dvadeset peta obljetnica osnutka Znanstvenoga vijeća za kristalografiju HAZU – Hrvatske kristalografske zajednice

Sažetci priopćenja na seminaru Suvremena kristalografija u Hrvatskoj, Poreč 2017; urednici Dubravka Matković-Čalogović, Marijana Đaković, Stanko Popović; HAZU 2017. ISBN 978-953-347-169-3.

 1.  Boris Kamenar 1929.-2012.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica preminulim akademicima, svezak 185; urednik Stanko Popović; HAZU 2013. ISBN 978-953-154-210-4; ISSN 1330-0865.

 1. Drago Grdenić 1919.-2018.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica preminulim akademicima, svezak 233; urednik Stanko Popović; HAZU 2020. ISBN 978-953-347-311-6; ISSN 1330-0865.