Petricioli Ivo, akademik

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Petricioli Ivo

Datum rođenja:

 • 09.03.1925

Mjesto rođenja:

 • Zadar

Datum smrti:

 • 28.05.2009

Petricioli Ivo, akademik

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

 • akademik
 • profesor doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet u Zadru
 • professor emeritus – Sveuciliste u Splitu (2009. – 28.05.2009)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (03.12.1992. – 28.05.2009)

 

Obrazovanje

 • Klasična gimnazija – Split, 1943. god. ;
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (St. grupa: Povijest umjetnosti s klasičnom arheologijom i hrvatska povijest), 1950. god.
 • Doktorat znanosti na istom Fakultetu 1957. god.

Zaposlenja:

 • Od prosinca 1949. do kraja 1954. god. – Arheološki muzej – Zadar;
 • od 1955. do 1958. stručni suradnik – Institut za historijske nauke Filozofskog fakulteta u Zagrebu sa sjedištem u Zadru;
 • od 1958. do umirovljenja 1994. god. – Filozofski fakultet u Zadru.;
 • 1976. god. v. d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zadru.

Znanstveno nastavna zvanja:

 • God. 1958. docent (znan. suradnik),
 • 1963. izvan. profesor (viši znan. suradnik),
 • 1969. red. profesor (znan. savjetnik),
 • 1992 akademik.

Članstvo u znanstvenim i stručnim društvima

 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (redoviti član),
 • Matica Hrvatska,
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske,
 • Hrvatsko arheološko društvo,
 • ICOMOS – Sekcija za Hrvatsku.

Nagrade:

 • God. 1966. godišnja nagrada grada Zadra;
 • god. 1973. republička nagrada za knjigu “Umjetnička obrada drveta u Zadru u doba gotike”;
 • god. 1997. državna nagrada za životno djelo;
 • god. 1999. nagrada grada Zadra za životno djelo ;
 • god. 2000. “professor emeritus” Sveučilišta u Splitu.

Znanstveni i stručni skupovi:
Sudjelovanje i predsjedavanje u sesijama:

 • God. 1993. – Ancona : “Homo Adriaticus”
 • God. 1994. travanj – Motovun : “Prijelaz između kasne antike i ranog srednjeg vijeka”
 • God. 1994. rujan – Split – Poreč : “XIII međunarodni kongres kršćanske arheologije”
 • God. 1995. – Motovun : “Kontinuitet i inovacije u umjetnosti srednjeg vijeka”
 • God. 1996. – Motovun : “Karolinško i otonsko doba”
 • God. 1997. – Korčula : “Dani Cvite Fiskovića”.
 • God. 1999. – Zadar : ” IX Međunarodni simpozij obzidanih gradova”

Znanstveni projekti

 • “Zadarski kraj od kasne antike do renesanse” pri Filozofskom fakultetu u Zadru.

Nastavna djelatnost:

 • Predavanja na Filozofskom fakultetu u Zadru do kraja šk. god. 1995 – 96.

Voditeljstvo teza

Filozofski fakutet – Zadar 1992: doktorske teze

 • E. Hilje, “Gotičko slikarstvo u Zadru”,
 • P. Vežić, “Episkopalni kompleks u Zadru”.

Komisije za obranu teza:

 • God. 1993: Obrana navedenih doktorskih teza E. Hilje i P. Vežića.
 • God. 1995: Obrana doktorske teze Ž. Pekovića, “Dubrovnik, urbanistički razvoj” na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
 • God. 1996: Obrana magistarkog rada K. Marasović, “Kaštel Stari, razvoj naselja” na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.