Petricioli Ivo, akademik

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Petricioli Ivo

Rođen:

  • 09. ožujka 1925. u Zadru

Preminuo:

  • 28. svibnja 2009. u Zadru

Petricioli Ivo, akademik

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

  • akademik
  • professor emeritus
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet u Zadru
  • professor emeritus – Sveučilište u Splitu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (03.12.1992. – 28.05.2009.)

Spomenica Ivo Petricioli : 1925.-2009. / uredio Andrija Mutnjaković

 

Akademik Ivo Petricioli, jedan od najuglednijih i najistaknutijih hrvatskih povjesničara umjetnosti, rodio se 9. ožujka 1925. u Zadru. Klasičnu gimnaziju završio je u Splitu. Diplomirao je 1950. godine grupu povijest umjetnosti i kulture s klasičnom arheologijom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na kojem je 1957. i doktorirao. Radio je od 1949. do 1954. u Arheološkom muzeju u Zadru, od 1955. do 1957. u Institutu za historijske nauke u Zadru, a od 1958. na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je bio docent, izvanredni profesor i niz godina redoviti profesor povijesti umjetnosti srednjeg vijeka. Bio je i dekan Filozofskog fakulteta u Zadru i prorektor Sveučilišta u Splitu. Od godine 1996. bio je predsjednik Vijeća Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru.

Akademik Ivo Petricioli poznat je i izvan granica Hrvatske: svoje radove objavljivao je u inozemstvu, a zapaženim priopćenjima sudjelovao je na mnogobrojnim svjetskim kongresima povjesničara umjetnosti. Svoj je nezaobilazni doprinos dao hrvatskoj umjetnosti od antike do 19. stoljeća s posebnim obzirom na razdoblje srednjega vijeka. U svom dugom i plodnom radu provodio je istraživanja na starokršćanskim i srednjovjekovnim arhitektonskim spomenicima u Zadru i okolici. Sustavno je proučavao i obrađivao razvoj umjetnosti u Dalmaciji od 11-18. stoljeća, zatim dalmatinsku plastiku 11. stoljeća, zlatarstvo i drvorezbarstvo 14. i 15. stoljeća u Zadru, slikarstvo na drvu, arhitekturu srednjega vijeka u Zadru i okolici te zadarski urbanizam. Njegov dugi i plodni rad osnivao se na poznavanju terena, stilskim i komparativnim analizama, atribucijama slika i skulptura, arhivskim istraživanjima i arheološkim iskopavanjima, a poznavanje znanstvenih rezultata Ive Petriciolija temelj je za proučavanje razvoja starohrvatske umjetnosti.

Organizirao je više izložbi te sudjelovao na mnogim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Surađivao je u brojnim domaćim i stranim stručnim časopisima, kao i zbornicima iz arheologije i povijesti umjetnosti.

Ivo Petricioli objavio je 20 knjiga i više od 80 znanstvenih radova o hrvatskoj i zadarskoj srednjovjekovnoj kulturnoj, spomeničkoj i umjetničkoj baštini, a posebno se ističu djela „Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji“ (1960), „Umjetnička obrada drveta u Zadru u doba gotike“ (1972), „Tragom srednjovjekovnih umjetnika“ (1983), „Škrinja sv. Šimuna u Zadru“ (izdanje na hrv., engl. i njem. jeziku) (1983), „1000 godina umjetnosti u Zadru“ (1988), „Od Donata do Radovana“ (1990), „Umjetnička baština Zadra“ (2004).

Ivo Petricioli dobitnik je brojnih priznanja i nagrada: godišnja nagrada grada Zadra 1966., republička nagrada za knjigu “Umjetnička obrada drveta u Zadru u doba gotike” 1973., državna nagrada za životno djelo 1997., nagrada grada Zadra za životno djelo 1999., a 2000. godine postao je professor emeritus Sveučilišta u Splitu.