Petlevski Sibila, akademkinja

Redoviti članovi VI. Razred za književnost
Petlevski Sibila

Datum rođenja:

 •  11.05.1964.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 5, 10000 Zagreb
 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za književnost HAZU: +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Petlevski Sibila, akademkinja

Redoviti članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

 • doktorica znanosti
 • akademkinja

Institucije:

 • redovita profesorica u trajnom zvanju – Odsjek dramaturgije, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
 • dopisna članica – Académie Mallarmé, Paris

Funkcije u Akademiji:

 • član Odbora za nagrade HAZU  (26.02.2023.– …)

Članstvo u Akademiji:

 • redovita članica – Razred za književnost (19.05. 2022. – )

Životopis

Sibila Petlevski, rođena 11. svibnja 1964. godine u Zagrebu, nagrađivana je novelistica, pjesnikinja i dramatičarka, libretistica, autorica knjiga s područja teatrologije i interdisciplinarne znanosti, redovita profesorica u trajnome zvanju na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, književna prevoditeljica i urednica u književnim i znanstvenim publikacijama.

Diplomirala je komparativnu književnost i engleski jezik s književnošću na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine; stekla je magisterij s područja filologije 1991. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši rad pod naslovom «Teorijska sistematizacija Branka Gavelle», a na istom je fakultetu 1996. obranila doktorat humanističkih znanost, znanstveno polje jezikoslovlje pod naslovom «Modernizam, primjeri iz hrvatskog kazališta i drame i njihov srednjoeuropski kontekst». Od 1996. godine stalno je zaposlena na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu gdje od 2009. godine predaje u znanstveno-nastavnom zvanju redovite profesorice. Izabrana je u trajno zvanje 2015. godine.

Objavila je dvadeset i pet knjiga različitih književnih i znanstvenih žanrova, osam uredničkih knjiga, antologiju američke poezije koju je uredila, prevela i popratila znanstvenom studijom, a u javnosti je predstavila i šest dramskih djela (od kojih dvije međunarodno nagrađene drame, te nekoliko glazbenih drama/opernih libreta).

Dopisna je članica znamenite francuske književne akademije L’Académie Mallarmé (jedina iz Hrvatske i jedna od rijetkih žena članica u čitavoj povijesti djelovanja te francuske pjesničke Akademije). Članica je L’Académie Européenne de Poésie, te čitavog niza uglednih strukovnih udruga poput Hrvatskog društva pisaca, Međunarodnog društva za anglističke studije, Hrvatskog centra IT-UNESCO, Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa i Međunarodnog PEN-a  gdje je bila predsjednicom Hrvatskoga centra i dva mandata u sedmeročlanoj Međunarodnoj upravi. Članica je međunarodnog uređivačkog odbora Interpretations, European Journal of Poetics and Hermeneutics Makedonske akademije znanosti i umjetnosti MASA i međunarodnog uređivačkog savjeta časopisa za sistemsku teoriju Interdisciplinary Description of Complex Systems – INDECS Journal.

Uz već spomenuta članstva u savjetima međunarodnih znanstvenih publikacija, bila je i urednicom domaćih i stranih književnih časopisa. Od godine 1993. do 2015. bila je članica uredništva i operativna urednica časopisa za književnost Republika (preimenovanog u Književna republika). Jedna je od utemeljitelja Matičina lista za književnost, umjetnost i znanost Vijenac čije je književne stranice uređivala od 1993. do 1995. godine. Od  2001. do 2004. godine bila je urednicom hrvatske poezije u međunarodnom elektroničkom časopisu ugledne europske pjesničke zaklade The Poetry International Foundation u Rotterdamu. Od 2003. godine članica je međunarodnog uredništva Sarajevskih sveski.

Dobitnica je godišnje Nagrade Vladimir Nazor (1993), Nagrade grada Zagreba za doprinos znanosti i književnosti (2015), Nagrade Petar Brečić za teorijsku dramaturgiju (2001), Nagrade T-portala za najbolji hrvatski roman 2010, međunarodne nagrade Poeteka za poeziju 2004. godine. Drama «Ledeni general» nagrađena je europskom selekcijom Berliner Festspiele Stückemarkt 2005, a drama „Lyrebird“ nagrađena je selekcijom na međunarodnom natječaju 10th Women Playwright’s International 2015. godine. Godine 2020 nagrađena je međunarodnom pjesničkom nagradom Crystal Vilenica Award (Slovenija). Godine 2000. njena glazbena drama „Cagliostro Forever“ ušla je u finale međunarodnog natječaja za poeziju i operu UNESCO-a i grada Verone.

Prevođena je i antologizirana, zastupljena u nacionalnim i međunarodnim antologijama. Soneti izvorno pisani na engleskom jeziku uvršteni su joj u antologiju 50: A Celebration of Sun & Moon Classics, Los Angeles, 1995. godine, u selekciji svjetskih klasika kao što su Andre du Bouchet, Tristan Tzara, Mohamed Choukri, Raymond Queneau, Liliane Giraudon, Armand Gatti, F. T. Marinetti, Milo de Angelis, Rosita Copioli, Alfredo Giuliani, Friederike Mayrocker, Kurt Schwitters, Heimito von Doderer i Paul Celan. Uvrštena je i u nekoliko antologija hrvatske poezije objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu, te nekoliko antologija suvremene europske i svjetske poezije poput antologije Europske pjesničke akademije (the European Academy of Poetry) Poetry Europe objavljene u izdanju Dedalus Press 2009. godine u Dublinu, te antologije svjetske poezije Anthologie de la poésie mondiale, objavljene 2020. godine u Parizu, u izdanju Editions Caractères.

Uz beletrističke naslove, objavila je i više znanstvenih knjiga, te 70-ak znanstvenih radova, od kojih veći dio pripada kategoriji izvornih znanstvenih radova s područja znanosti o umjetnosti i filologije s posebnim interesom za interdisciplinarnu teoriju izvedbenog fenomena i kazališnu estetiku.

Bila je predsjednica Područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti. Na Akademiji je obnašala dužnost predstojnice Odsjeka dramaturgije, bila je članicom Vijeća umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu.

Vodila je tri međunarodna znanstvena projekta od kojih valja istaknuti četverogodišnji projekt «Kako praksom vođeno teorijsko istraživanje u umjetničkoj izvedbi može doprinijeti hrvatskoj znanost” (2015-2019) poduprt od Hrvatske zaklade za znanost.

Osim navedenog, vodila je i projekt poduprt od Ministarstva znanosti («Diskurzivni identitet u Izvedbenim umjetnostima: tijela, persone, intersubjekti (2006-2011), te projekt Sveučilišta u Zagrebu «Theatrum mundi: istraživanje na razmeđu umjetnosti i znanosti» (2014). Bila je u statusu istraživača uključena u još pet znanstvenih projekata (tri nacionalna i dva internacionalna).

Uz bogatu književnu bibliografiju, objavila je i četiri monografske znanstvene knjige s područja filoloških i teatroloških znanosti, osam uredničkih knjiga, jednu antologiju s uvodnom studijom, jedan školski priručnik. Priredila je izbor iz djela nobelovke Nadine Gordimer; izbor iz djela Branka Gavelle, a recentno je kao urednica i autorica znanstvenih studija obradila i revitalizirala znanstveno-dramaturški opus Vladana Švacova.

Suuredila je i izbor znanstvenih radova posvećenih životu i djelu akademika Nikole Batušića: Trajnost čina : zbornik u čast Nikoli Batušiću / urednici B. Senker, S. Petlevski, M. Blažević/, Hrvatski centar ITI, Zagreb 2011. Autorica je kritički komentirane antologije američke poezije. Uz spomenuto, uredila je i četiri zbornika radova s međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

Održala je pozvana predavanja na: Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (2017); Faculty of Philosophy/ University of Ljubljana, Slovenia (2017); Institute d’étudees slaves, Paris, France (2006); Faculty of Dramatic Arts, Skopje, Macedonia (2006); Faculteit der Letteren – ALW Amsterdam, Netherlands (2000); Queen Margaret University College, Edinburgh, UK (1998). Bila je profesorica u svojstvu vanjskoga suradnika na postdiplomskom studiju Akademije likovne umjetnosti Sveučilišta u Ljubljani, a predaje i na Poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te mentorira na doktorskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru.

Kao dugogodišnja umjetnička direktorica književnog festivala „Književnost uživo – Literature Live“ u Hrvatsku je dovela nekoliko stotina inozemnih autora predstavivši uživo i edicijom publikacija plejadu uglednih književnika, među kojima i nekoliko nobelovaca. Svojom javnom djelatnošću aktivno je doprinijela ugledu hrvatske kulture u inozemstvu.

Od 1989. godine nadalje nastupala je na mnogobrojnim svjetskim književnim festivalima, a kontinuirano sudjeluje i na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Međunarodni književni nastupi:

 • Struga Evenings of Poetry (Makedonijaa 1989, 2001);
 • Vilenica International Literary Prize (Slovenija 1995, 2020);
 • Cambridge Seminar on Contemporary British Writing (UK 1996);
 • Poetry at Porto Santo (Portugal 1998);
 • The Maastricht International Poetry Nights (Nizozemska 1998);
 • Festival of Central European Culture (London, UK 1998);
 • Poésie à Lisbonne – La Casa Fernando Pessoa (Portugal 1998);
 • Festival Literair Paspoort : Dichter aan huis  (Den Haag, Nizozemska 1998);
 • Villa Waldberta” International Munich Artists’ Center (Feldafing, Njemačka 1999);
 • The International Poetry Festival of Barcelona (Španjolska 2000);
 • Trnovski terceti –  Poetry Festival in Ljubljana” (Ljubljana, Slovenija 2000);
 • Nieuw Letteren Podium (Prinses Theater, Rotterdam, Nizpzemska2001);
 • Marché de la Poésie  (Paris, Francuska 2001);
 • Festival internationale di poesia , (Genova, Italija 2001);
 • Voix de la Méditerrané  (Lodève, Francuska 2001, 2007);
 • Poetry International Rotterdam . Seminar for Editors Rotterdam, Nizozemska 2001);
 • Ian Smrek International Festival (Bratislava, Slovačka, 2002);
 • Hermann Hesse Festival 2002 (Calw, Njemačka2002);
 • Arteplage Mobile du Jura – Expo 2002 (Murmures du monde: Das längste Poesiefestival der Welt) Projekt der AMJ. Projektleitung Pascal Rebetez (Neuchâtel, Švicarska 2002;
 • 19e Festival International de la Poésie Trois-Rivières (3-12 October 2003, Trois-Rivières, Kanada);
 • 3rd International Poetry Biennale Moscow, October 2003, Rusija;
 • Journée Mondiale de la Poésie, (Frascati, Italija, 2004);
 • Poeteka International Poetry Festival (Durres, Albanija 2005);
 • Berliner Festspiele TT Stückemarkt, (Berlin, Njemačka 2005);
 • Festival della modernità. Università internazionale del secondo rinascimento. (Villa San Carlo Borromeo, Milano, Italija 2007);
 • Leipziger Buchmesse (2010, Njemačka);
 • Ex Ponto (2010, Slovenija);
 • Festival Internazionale di Poezia di Genova (2010, Italija);
 • PassaPorta (2010, Belgija);
 • Druskinkai Poetic Fall (2011, Litva);
 • Alte Schmiede Kunstverein (2017, Beč, Austrija)

Institucionalne funkcije: 

 • 2012 – 2014. – Predsjednica Područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti/ Republika Hrvatska
 • 2011 – 2014. – Pročelnica Katedre za teoriju, povijest i anallitiku/ Akademija dramske umjetnosti Sveučilištra u Zagrebu
 • 2002 – 2005. – Predstojnica Odsjeka dramaturgije/ Akademija dramske umjetnosti Sveučilištra u Zagrebu
 • 2013 – Članica Radnoga povjerenstva za strategiju znanstvenog istraživanja, transfer tehnologija i inovacije/ Sveučilište u Zagrebu/ Hrvatska
 • 2010 – 2011 – Članica Etičkog povjerenstva ADU/ Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu/ Hrvatska
 • 2007 – 2008 – Članica Vijeća Umjetničkog područja/ Sveučilište u Zagrebu/ Hrvatska

 Članstva u znanstvenim i stručnim udrugama: 

 • The European Society for the Study of English ESSE (članica)
 • The Croatian-Canadian Academic Society HKAD (članioca)
 • The International Theatre Institute – Hrvatski centar ITI-UNESCO (članica)
 • Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa (članica)
 • Hrvatsko društvo pisaca (članica)
 • Hrvatski PEN centar

 Članstva u međunarodnim književnim akademijama i umjetničkim udrugama:

 • L’ Académie Mallarmé
 • L’Académie Européenne de Poésie
 • International „Poet’s Circle“ Athens
 • International P.E.N. Centre (International Board member)

Nagrade i stipendije:

 • 2020. – Crystal Vilenica Award za poeziju
 • 2015. – Nagrada grada Zagreba za doprinos znanosti i književnosti
 • 2014. – 10th Women Playwrights’ International za dramu „Lyrebird“
 • 2010. – Passa Porta Auteurs étrangers à Bruxelles (književna stipendija)
 • 2005. – Berliner Festspiele TT Stückemarkt selekcijska nagrada za dramu
 • 2002. – Nagrada «Petar Brečić» za doprinos teorijskoj dramaturgiji
 • 2002. – Research Fellow, Department of Philosophy, CEU, Budimpešta
 • 1999. – Villa Waldberta International Munich Artists’ Center (književna stipendija)
 • 1993. – Nagrada «Vladimir Nazor» za knjigu poezije „Sto aleksandrijskih epigrama“
 • 1991. – Fulbright doktorska stipendija (neiskorišteno zbog rata)

Bibliografija (izbor)

 Poezija (knjige):

 • 1988. Kristali. Zagreb: Zbirka Biškupić.
 • 1990. Skok s mjesta. Split: Logos.
 • 1993. Sto aleksandrijskih epigrama. Zagreb: Studio grafičkih ideja.
 • 2000. Babylo Multijezično bibliofilsko izdanje s grafikama Nevenke Arbanas. Jezici: hrvatski, engleski, njemački, talijanski, portugalski, slovenski i nizozemski. Zagreb: Pandora.
 • 2000. Heavy Sleeper Biblifolsko izdanje na engleskom s grafikama Nevenke Arbanas. Zagreb: Pandora.
 • 2002. Libitina. Bibliofilsko izdanje na engleskom s grafikama Nevenke Arbanas. Zagreb: Canvas.
 • Koreografija patnje. Zagreb: Konzor. Dvojezična poezija na hrvatskom i engleskom.
 • Spojena lica. Zagreb: HDP: Durieux.
 • Joined Faces/Spoeni lica/Spojena lica. Trojezično izdanje, prev. s engleskog S. Petlevski i M. Kovaćićek, prev. na makedonski Igor Isakovski. Traduki: Eva Tass.
 • Les mots de passe de l’oubli. Prev. na francuski Martina Kramer i Brankica Radić. Rustrel: Galerie Librerie L’Ollave.
 • La oración azteca Caras unidas. Prev. na španjolski Željka Lovrenčić. Tlaquepaque, Jalisco: La Zonámbula.
 • Prljavi od zemlje, pijani od zraka. Zagreb: Litteris.

Proza (knjige):

 • Francuska suita. Zagreb:Meandar. Roman.
 • Koreografija patnje. Zagreb: Konzor. Romaneskni okvir za poeziju.
 • Noćni trening. Zaprešić: Fraktura. Roman.
 • Moj Antonio Diavolo. Zaprešić: Fraktura. Roman.
 • Vrijeme laži – Tabu I. Zaprešić: Fraktura. Roman.
 • Bilo nam je tako lijepo! – Tabu II. Zaprešić: Fraktura. Roman.
 • Stanje sumraka – Tabu III. Zaprešić: Fraktura. Roman.

Dramska djela i glazbena drama:

 • 2005. Ledeni general (Eisgeneral).
  Berliner Festspiele Stückemarkt – Selekcijska nagrada za novu europsku dramu 2005. godine.
  Hrvatski izvornik u prijevodu na njemački A. Bremer, Premijera: Hrvatsko narodno Kazalište Varaždin 28. 02. 2007 (scensko čitanje, A. Armanini i K. Krčar);
  Radijska praizvedba HRT 3 (2006 Režija  R. Mesarić;
  Njemačka verzija drame u prijevodu A. Bremer: Relations (3-4, 2006),str. 152-185.
  Hrvatska verzija prvi puta objavljena u časopisu Forum 2010. 1-3,str. 213-283.
 • 2000, 2007. Cagliostro Forever, Drama u stihu. Libreto za operu.
  Izvorno pisano na engleskom. Autoričin prepjev na hrvatski jezik objavljen u časopisu Kolo. Časopis Matice hrvatske 1, proljeće 2000. str. 275-433 s uvodnim tekstom akademika Nedjeljka Fabria.
 • Rimbaud’s House (Rimbaudova kuća) Drama.
  Drama izvorno pisana na engleskom. Autoričin prijevod na hrvatski jezik premjerno je izveden kao radio-drama na HRT3, 19.06.2008.
 • 2015. Lyrebird (2015) Dama.
  Izvorno pisano na engleskom. Selekcijska nagrada i scensko čitanje na 10th Women Playwrights International Conference in Cape Town 2015.
 • 2016 Astečka molitva (Mexicana), Tonska pjesma / Libreto.
  Pisano na hrvatskom. Komponirao Mladen Tarbuk pod naslovom „Mexicana“. Premijerno izvedeno 8.11. 2016. godine Zbor HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka – Dvorana Blagoja Berse. Zagreb. Snimka koncerta iz ciklusa Sfumato. HRT 3 uživo 8.11. 2016.
 • 2019. Cagliostro Forever. Libreto za mjuzikl.

Znanstvene knjige (monografske):

 • 2000. Simptomi dramskog moderniteta, Mansioni. Zagreb: Hrvatski centar ITI-UNESCO. (Nagrada «Petar Brečić» za teorijsku dramaturgiju)
 • 2001 Kazalište suigre. Gavellin doprinos teoriji (2002). Zagreb: Antibarbarus. (Nagrada «Petar Brečić» za teorijsku dramaturgiju)
 • 2008. Drama i vrijeme. Znanstveni ogledi i kazališne kritike.  Zagreb: Mansioni, Hrvatski centar ITI-UNESCO.  (U finalu nagrade «Marko Fotez» Zavoda za književnost i teatrologiju HAZU)
 • 2015. Kazalište srama. Novoteatrološki ogledi. Zagreb: Leykam International.

Stručne knjige i antologije:

 • 1991 Spin-off. Antologija novije američke poezije. Zagreb: nakladni zavod Matice hrvatske. (Autorica izbora, prijevoda, kritičkih komentara i uvodne studije)
 • Knjiga o vodi. Stručna knjiga s područja ekologije i mitologije vode za srednju školu s ilustracijama Biserke Baretić. Zagreb: Kigen.

 Uredničke znanstvene i stručne knjige:

 • 1994. Velika Europa – mali narodi. Zagreb: AGM.
 • Metaphors of Progress. Literature and Globalization. 24. Zagrebački književni razgovori. Zagreb: DHK-PEN.
 • 2011. Spaces of Identity in the Performing Sphere. Zagreb: Fraktura: ADU.  Suuredila s Goranom Pavlićem.
 • Trajnost čina : zbornik u čast Nikoli Batušiću. Zagreb: Hrvatski centar ITI. Suuredila s Marinom Blaževićem i Borisom Senkerom.
 • Theatrum Mundi. Interdisciplinarne perspektive, Zagreb: ADU. Suuredila s Goranom Pavlićem,

Komentirana i znanstvenim studijama popraćena urednička izdanja:

 1. Nadine Gordimer: Priča moga sina. Petlevski Sibila (ur.) (1994) Biblioteka Nobelovci, Knj. 2, Školska knjiga, Zagreb. (Priredila, izabrala i popratila znanstvenom studijom izbor iz djela južnoafričke književnice Nadine Gordimer, djelomice i prevela s engleskog)
 2. Branko Gavella: Dvostruko lice govora. Petlevski, Sibila (ur.) (2005) Zagreb: Centar za dramsku umjetnost. (Izbor iz ostavštine Branka Gavelle Priredila, izabrala i popratila znanstvenom studijom pod naslovom «Prostor razmjene; studija o Gavellinoj potrazi za metodologijom kulturalne povijesti» )
 3. Vladan Švacov: Temelji dramaturgije. Petlevski, Sibila (ur.) (2018). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada/ Akademija dramske umjetnosti. (Urednica i autorica uvodne znanstvene studije)

Znanstveni radovi (izbor):

 1. Petlevski, S. (2021) „Bijeg od filozofije . Povratak Saturnu. nekoliko misli o pjesništvu Katice Kulavkove“. U: Kulavkova,  Katica. Mitevski,  Vitomir,  Marković,  Marjan (ur.) ПРИЛОЗИ CONTRIBUTIONS XLVI 2. Contributions of the Department of Linguistics and Literary Science of the Macedonian Academy of Sciences and Arts (OLLN).. Skopje, Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA), str. 315-328.
 2. Petlevski, S. (2021) „Odustajanje od Metafizike“. U: Paljetak, Luko (2021) Odustajanje od dana. Split: Naklada Bošković. 83-91.
 3. Petlevski, S. & Gazarov, D. (2020) „Prekogranična estetika: inovativne metodologije proučavanja žive baštine“. U: Malczak, L. & Abrasowicz, G. (ur.) Od mobilnosti do interakcije. dramsko pismo i kazalište u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, na Kosovu, u Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 311-332 doi:10.31261/pn.3977.19.
 4. Petlevski, S. (2019) „A Strange-face-in-the-mirror Illusion in Art Perception and Artistic Self-perception“. Međunarodna recenzija, audio/video zapis. “Mirror, Mirror: Perceptions, Deceptions, and Reflections in Time” International Conference 9 March, 2019. Birkbeck College, University of London organised by London Centre for Interdisciplinary Research. doi:10.13140/RG.2.2.24959.66726.
 5. Petlevski, S. (2018) „Modeling the Model: the World Beyond the Immediate Sensorium“. U: Markič, O., Strle, T., Kolenik, T., Kordeš, U. & Gams, M. (ur.) Proceedings of the 20th International Multiconference INFORMATION SOCIETY — IS 2017 Volume B Cognitive Science. Ljubljana, Information Society, str. 44-47.
 6. Stepanić, J. & Petlevski, S. (2018) „Contribution of the Knowledge Competitions in Education related to Systems Science“. Book of Abstracts of the 5thBusiness Systems Laboratory International Symposium “Cocreating Responsible Futures in the Digital Age”.
 7. Petlevski, S. (2017) „Choreomanic NeuroDance and Its Aesthetics: Dance Research and Controversies Connected to Cognitive Neuroscience and Meme Theory“. U: Dalila Honorato, A. (ur.) TABOO-TRANSGRESSION-TRANSCENDENCE in Art and Scienc. Corfu, Ionian University Department of Audio and Visual Arts, str. 650-674.
 8. Petlevski, S. (2017) „An Early Concept of the Theatre of Interplay: The Relevance of Branko Gavella’s Theory for the Development of Performance Philosophy.“ Performance Philosophy Journal, 3 (1),  216-232.
 9. Petlevski, S. (2017) „FILOZOFIJA METODOLOGIJE: kako kvalitativno istraživanje u humanistici i praksom vođeno istraživanje umjetnosti može doprinijeti promjeni znanstvene paradigme“. U: Grgić,  Filip,  Martinović,  Ivica (ur.) Smisao humanističkih znanosti. Zagreb, Institut za filozofiju, str. 121-135.
 10. Petlevski, S. (2017) „NEW INSIGHTS INTO THE CONCEPT OF DECADENCE“. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LIX (3-4),  261-295.
 11. Petlevski, S. (2017) „Eksplanacija kao unifikacija i eksplanatorni pluralizam: redukcija, asimilacija ili dinamička sinteza?“. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 54 (2),  7-26 doi:10.15176/vol54no201.
 12. Petlevski, S. (2015) „Fikcionalizacija povijesti i beletrizacija ‘Velikog rata'”. U: Senker, B. & Glunčić-Bužančić, V. (ur.) Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju. Dani Hvarskog kazališta. Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb-Split, HAZU ; Književni krug Split, str. 74-105.
 13. Petlevski, S. (2015) „Redefining ‘Spontaneity'”. U: Petlevski, S. & Pavlić Goran (ur.) THEATRUM MUNDI. Interdisciplinarne perspektive. Zagreb, ADU Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, str. 23-49.
 14. Petlevski, S. (2015) „Matoševa simptomatologija moderniteta: modernizam, bodelerizam, dekadencija“. U: Vrhovac, Y. (ur.) Matoš u Parizu. Zagreb, FF-press ; Filozofski fakultet u Zagrebu, str. 67-82.
 15. Petlevski, S. (2014) „Beyond Identity: the Dynamic Self at the Intersection of Performance Philosophy and the Philosophy of Science“. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 12 (3),  187-209 doi:10.7906/indecs.12.3.1.
 16. Petlevski, S. (2014). Uvodna studija. U: V. Švacov (2014) Klasična dramaturgija; antropografija antičke drame. ArTrezor, Zagreb, 5-36.
 17. Petlevski, S. (2014) «Metafizika svakodnevice». Nova pristutnost/ New Presence: Review for Intellectual and spiritual questions, Vol. XII No1, March 2014, 171-175.
 18. Petlevski, S. (2014) «Tragom Vladana Švacova: antička dramaturgija u postdramskom vremenu» Dani hvarskog kazališta./ Dani Hvarskog kazališta, Vol.40 No.1. April 2014 , 297 – 324.
 19. Petlevski, S. (2012) „Tipologija prostornosti u Gavellinom teorijskom sistemu i njeni poticaji za istraživanje u izvedbenoj praksi danas“. U: Dani Hvarskog kazališta. Hvar, književnost i kazalište / [Ur. Jelčić, Senker, Glunčić-Bužančić]. Zagreb; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug, 2012. pp. 171-218.
 20. Petlevski, S. (2012) „Redefining Spontaneity“. U: Medenica, I. (ur.) The Actor is Dead – Long Live the Actor. Sterijino Pozorje, Novi Sad and International Association of Theatre Critics (IATC) 14th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THEATRE CRITICS’ & SCHOLARS. Novi Sad, Serbia, Sterijino pozorje/International Association of Theatre Critics (IATC).
 21. Petlevski, S. (2012“Politika dokolice – umjetnost dokoličarenja“. Nova Istra. Br. 3-4. Dokolica. Posebni otisak časopisa. Istarski ogranak DHK:Pula, 3-4 (godište XVII. – sv. 46.),  33-41.
 22. Petlevski, S. (2012) „Likovnost i poezija“. Književna republika : časopis za književnost, 1-3,  76-90.
 23. Petlevski, S. (2012) „Peti red balkona – Fran Galović kao kroničar hrvatskog glumišta“. U: Hećimović, B. (ur.) Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari : Drugi dio/Krležini dani u Osijeku 2011.. Zagreb-Osijek, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta:Hrvatsko narodno kazalište : Filozofski fakultet, str. 92-110
 24. Petlevski (2012) «Perennial Modernity».  U:  Jereb (Ed.) Perrenial Modernity. 44th International Bled Conference, Bled May, 8th – 12th. Objavljeno pozvano izlaganje: Slovene PEN: Bled. 2012. 58-67.
 25. Petlevski (2012) Redefining Spontaneity. 14th International Symposium of Theatre Critics & Scholars. Novi Sad, May 26th – 27th. Organizator: International Association of Theatre Critics (IATC) Objavljeno elektronski. Dostupno na: http://www.pozorje.org.rs/2012/simpozijumeng.htm/
 26. Petlevski, S. (2011) „Virulent Ideas, Memetic Engineering, Memeoid Identity, Aesthetic Warfare“. U: Petlevski, S. & Pavlić, G. (ur.) Spaces of Identity in the Performing Sphere. Zagreb, Fraktura, ADU, str. 15-49.
 27. Petlevski, S. (2011)“ Zaboravljeno lice moderne: Viktor Tausk kao dramski pisac“. U: Hećimović, r. (ur.) Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari : prvi dio : u spomen Nikoli Batušiću / Krležini dani u Osijeku 2010. Zagreb/Osijek, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU): Hrvatsko narodno kazalište: Filozofski fakultet, str. 67-78.
 28. Petlevski, S. (2010)“ Dramski diskurs i istina. Parrhesia u suvremenom hrvatskom kazalištu“. U: Hećimović, B. (ur.) Hrvatska drama i kazalište i društvo: Krležini dani u Osijeku 2009. Osijek/Zagreb, HAZU, str. 206-217.
 29. Petlevski, S. (2010). „Literary Search for Lost Justice and Identity“. Ruski prijevod hrvatskog izvornika: Književno istraživanje izgubljene pravde i identiteta // Sinii divan : filosofsko-teoreticheskii zhurnal. Blue sofa: Philosophical and theoretical journal. Issue 15 / Elena Petrovskaja (ur.) Moskva : Trikvadrata, 2010. 157-167.
 30. Petlevski, S. (2010). „Postavljanje vremena na scenu“. U: Drama i vrijeme – vrijeme kao dramska tema i dramsko sredstvo, forme vremena i slike vremena / Bašović, Amir, Anđelković, Sava (ur.) Sarajevo : Dobra knjiga, 2010. str. 177-191.
 31. Petlevski, S. (2009) „Politika izvedbe/ Izvedba politike“. U: Dani hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana / Batušić,; Bogišić; Pavličić,; Moguš, (ur.) Zagreb ; Split : HAZU ; Književni krug, 2009. 302-320
 32. Petlevski, S. (2008) „Freedom, Obstacle and Time“. U: Verdiglione, A. (ur.) La libertà. Atti del Festival della modernità. Milano, Spirali – Università internazionale del secondo rinascimento, str. 253-263.
 33. Petlevski, S. (2008) „Intellectual Politics: European consciousness: literary, cultural and civilisational aspects“. U: Jereb, E. (ur.) 40th INTERNATIONAL BLED CONFERENCE: “European consciousness”. Ljubljana/Bled, Slovenski centar PEN-a, str. 79-84.
 34. Petlevski, S. (2008) “Počeci sustavnog teorijskog promišljanja kazališne režije – problemi i dosezi”.. U: Batušić, N., Bogišić, R., Pavličić, P. & Moguš, M. (ur.) DANI HVARSKOG KAZALIŠTA. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb ; Split, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, str. 183-196.
 35. Petlevski, S. (2008) “Recycling Memories” into Theatrical Concepts : the Politics of Memory. U: Kulavkova, K. (ur.) “Memory and Interpretation”. Interpretations. European Research Project for Poetics & Hermeneutics. Volume No. 2. (2008). Skopje, Macedonian Academy of Sciences and Arts, str. 215-231.
 36. Petlevski (2008) “Intellectual Politics Today”. U: Verdiglione, A. (ur.) La Politica. Festival della modernità. Milano 29 novembre-2 dicembre 2007. Milano, Spirali, str. 163-172.
 37. Petlevski, S. (2007) „’Recycling’ memories into Theatrical Concepts : the Politics of Memory.“ U:  Scientific Conference “Memory and Interpretation”. European Research Project and Framework for Poetics & Hermeneutics of Interpretations : proceedings. Skopje, Makedonija.
 38. Petlevski, S. (2007) „Branko Gavella: the Director as Thinker“. U: Cornis-Pope, M. & Neubauer, J. (ur.) History of the Literary Cultures of East-Central Europe Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries Volume III: The making and remaking of literary institutions. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, str. 215-217.
 39. Petlevski, S. (2007) „’Tendem’, Vujčićeva drama za neizvođenje“. U: Batušić, N. (ur.) Dani Hvarskog kazališta, Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb ; Split, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, str. 518-526.
 40. Petlevski, S. (2007) “Katarza smijehom. Obljetnica Ive Brešana.”// Književna republika. IV (2006), 11-12; 29-36.
 41. Petlevski, S. (2007) „Violence in Arts : Performing and Witnessing“. U: Kulavkova, K. (ur.) Interpretations. Violence & Art. Skopje, Macedonian Academy of Sciences and Arts, str. 215-231.
 42. Petlevski, S. (2007) „Govor glume – recentna scena“. U: Anđelković, S. & Senker, B. (ur.) Govor drame – govor glume : Zbornik radova sa simpozija Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj te Srbiji i Crnoj Gori. Zagreb, Disput, str. 173-197.
 43. Petlevski, S. (2006) “‘Mesnate mimoze‘ : rasap tijela, primjer iz hrvatskog dramskog ekspresionizma“. U: Hećimović, B. (ur.) Krležini dani u Osijeku : Tijelo, riječ i prostor u hrvatskoj drami i kazalištu. Zagreb, Osijek, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište : Filozofski fakultet, str. 154-165.
 44. Petlevski, S. (2006) „Introductory Notes to the Topic of Discursive Identity in Performing Arts“. U: Lužina, J. (ur.) Theatre and Identity. Skopje, Faculty of Dramatic Art, str. 49-61.
 45. Petlevski, S. (2006) “Small Form in the New Croatian Drama.” // Revue des études slaves. 77 (2006), 2-3; 43-54
 46. Petlevski, S. (2005) „Prostor razmjene. Uvodna studija o Gavellinoj potrazi za metodologijom kulturne povijesti“. U: Petlevski, S. (ur.) Branko Gavella/Dvostruko lice govora. Zagreb, Centar za dramsku umjetnost, str. 7-38.
 47. Petlevski, S. „Bezbrižan kao djetinjstvo“. U: Miljenko Kovačićek; Izabrani prozori. Menadar, Zagreb 2005, str. 87-92.
 48. Petlevski, S. (2004) « Mala forma u novoj hrvatskoj drami ». U: Anđelković, S. (ur.) Dramski tekst danas u Bosni i hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Međunarodni simpozijum univerzitetskih predavaća, teatrologa i pozorišnih kritičara Universite Paris IV – Sorbonne, 15. i 16. novembar 2003.. Novi Sad, Sterijino pozorje i Međinarodna asocijacija pozorišnih kritičara (AICT), str. 31-41.
 49. Petlevski, S. (2003) « Kazalište riječi Ivana Slamniga ». U: Rem, G. (ur.) O Slamnigu. Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig & Boro Pavlović. Osijek, Pedagoški fakultet u Osijeku, str. 275-284.
 50. Petlevski, S. (2003) « »Bijesno pseto dvadesetih ». U: Batušić, N. (ur.) Dani hvarskog kazališta/ Hrvatska književnost i kazalište dvadesetih godina 20. stoljeća. Zagreb-Split, HAZU-Književni krug, str. 160-173.
 51. Petlevski, S. (2003) «Jezik glume» U: Barbarić, D. (ur.) Promišljanje umjetnosti. Varaždin, Hrvatska, Udruga za promicanje filozofije, UPF. Petlevski, S. (2003) “Jezik drame” u: Zagonetka umjetnosti / priredio Damir Barbarić. – Zagreb : Demetra, 2003. (Demetra. Filosofska biblioteka Dimitrija Savića, Posebna izdanja) znanstveni rad s prethodnim priopćenjem objavljen kao poglavlje u knjizi.
 52. Petlevski, S. (2002) „Gavella u svjetlu recentnih teorija glume“. U: Hećimović, B. (ur.) Krležini dani u Osijeku. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, II. dio. Zagreb – Osjek, Zavod za pov. hrv. knj. HAZU ; HNK, Osjek, str. 157-166.
 53. Petlevski, S. (2002) “Na strani jačega: o dramskoj poetici Tomislava Durbešića”. Kazalište God. V, 2002, br. 9-10; Zagreb : AGM, str. 84-87. Prošireni tekst je objavljen kao pogovor izabranim dramama. U: Tomislav Durbešić, Drames choisis, Hrvatski centar ITI-UNESCO, Zagreb 2002.
 54. Petlevski, S. (2002) „Avangardizmi i anakronizmi hrvatske dramske moderne“. U: Batušić, N. (ur.) Dani hvarskog kazališta. Književnost i kazalište hrvatske moderne- bilanca stoljeća, II.. Zagreb – Split, HAZU, Književni krug Split, str. 96-107.
 55. Petlevski, S. (2002) „Veliko šetalište“. U: Donat, B. (ur.) Književna kritika o Slavku Mihaliću. Zagreb, Dora Krupićeva, str. 216-219.
 56. Petlevski, S. (2002) „Der achttfache Weg meiner Hesse-Lektüre“. U: Uli Rothfuss (ur.) Mein Hermann Hesse. Eine Hommage. Berlin, Ed. q in der Quintessenz-Verl.-Ges., str. 162-171.
 57. Petlevski, S. (2001) „Dvije Krležine godine: Dramaturgija utopije i dramaturgija vizije“. U: Hećimović, B. (ur.) Krležini dani u Osijeku. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, I. dio. Zagreb – Osijek, Zavod za pov. hrv. knj., kaz. i gl., HAZU ; HNK, Osijek, str. 164-173.
 58. Petlevski, S. (2001) «A Moving Target: Theatre Criticism and its Audience», Theatre criticism today : Pula 1998, Pula 1999, Zagreb 2000 : a selection of papers from three years of international Theatre Forum in Croatia / edited by S. Nikčević. Zagreb: Croatian Centre of ITI-UNESCO, 2001.
 59. Petlevski, S. (2001) «Mate Matišić: dijalog s jezičnim kodovima», tekst pročitan na međunarodnom znanstvenom savjetovanju «Suvremena hrvatska komedija» 9-11 ožujka 2001  «Hrvatska drama» /Matica hrvatska, Zagreb 2001. Kazalište 2001, br. 5-6
 60. Petlevski, S. (2001, 2007) “Slobodan Šnajder: Zaručnica od vjetra”, zbornik međunarodnog znanstvenog savjetovanja Suvremena hrvatska drama u osamdesetim i devedesetim godinama, 9-11 ožujka 2000 Matica hrvatska, Zagreb 2007. I u: Petlevski, S. Drama i vrijeme. ITI 2007, str. 156-162.
 61. Petlevski, S. (2000) «Književnoteorijski izazov libreta», Krležini dani u Osijeku 1999. Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, Zavod za povijest hrvatske književnosti i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb, HNK u Osijeku, pedagoški fakultet, Osijek, Zagreb-Osijek 2000. 134-141.
 62. Petlevski, S. (1999) “Razvojnopoetičke spojnice Gavella i Jhering – teoretičari povijesti glumišta”. U:  Krležini dani: Hrvatska drama u europskom kontekstu, Knjiga I. Zagreb-Osijek, HNK Osijek, Pedagoški fakultet Osijek, itd., str. 54-63.
 63. Petlevski, S. (1998) “George Bernard Shaw u hrvatskom ozračju”. U: Krležini dani u Osijeku.  HNK u Osijeku, Pedagoški fakultet u Osijeku. 185-192.
 64. Petlevski, S. (1998) «Antun Šoljan – iskustvo zbilje» u: Književna kritika o Antunu Šoljanu, ur. Branimir Donat, Zagreb: Dora Krupićeva, str. 287-295.
 65. Petlevski, S. (1998) «Nepobjediva lađa na Panonskom moru», Krležini dani u Osijeku 1996, Osijek i Slavonija – hrvatska dramska književnost i kazalište, Znanstveno savjetovanje u čast 90. obljetnice Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, HNK u Osijeku, pedagoški fakultet Osijek, Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU, Osijek-Zagreb 1998.
 66. Petlevski, S. “It is Not Theatre”. Most. n/a (1997) 1-2; 128-138.
 67. Petlevski, S. (1997) “Slobodan Šnajder: Kamov. Smrtopis“. U: Branko Hećimović i Boris Senker (ur.) Krležini dani u Osijeku, Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968/1971. do danas, Druga knjiga. -, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Pedagoški fakultet, Osijek, str. 94-106.
 68. Petlevski, S. (1997) “Antun Šoljan – navigacija žanra», Nova Istra, br. 4, 1997. (Tekst prethodno pročitan na simpoziju «Šoljanovi dani»)
 69. Petlevski, S. (1997) Nadine Gordimer – Bringing European Ideas back to African Reality», Međunarodni simpozij, zbornik English Studies in Croatia, Zagreb 1995, Hrvatsko društvo za anglističke studije, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, (0039-3339) XLII (1997); 285-298
 70. Petlevski, S. (1994) «Nadine Gordimer – Stvaranje vlastitog poretka u kaosu», u: NADINE GORDIMER, Školska knjiga, Zagreb 1994, str. 343-361
 71. Petlevski, S. (1993) “Literature and Identity», Balkan Forum, An International Journal of Politics, Economics and Culture, Vol 1. No. 5, December 1993, str. 69-85.
 72. Petlevski, S. (1992) «Antun Šoljan, iskustvo zbilje», Republika, br. 11-12, 1992, 46-53.
 73. Petlevski, S. (1991) «Ujevićev Perivoj na razmeđu unutrašnjeg i vanjskog pejzaža», Dubrovnik, br. 3-4, Dubrovnik 1991.  str. 172-188.
 74. Petlevski, S. (1991) «Strandova tehnika nepripovijedanja», Republika, br. 9-10, Zagreb 1991, 131-142.
 75. Petlevski, S. (1990) «Pogled na novije američko pjesništvo», Republika, br. 9-10, Zagreb 1990. 137 – 152
 76. Petlevski, S. «Poetic Sign, Sound and Meaning»- In:  International Symposium on Poetry. Struga Poetry Festival Proceedings, Skopje: The Third Program Radio Skopje. 133-145.

ZNANSTVENI PROJEKTI:

Suradnica na domaćim znanstvenim projektima:

 • 2007 – 2010
  Kazališna kritika kao povijest suvremenog hrvatskog glumišta
  Svojstvo: Suradnia na projektu. Šifra projekta: 130797. Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Nikola Batušić
 • 1997 – 2005
  Branko Gavella: povijest, teorija, kritika, kultura teatra
  Svojstvo: Suradnica na projektu. Šifra projekta: 0130497. Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Nikola Batušić. Ustanova: Akademija dramske umjetnosti, Zagreb
 • 1996 – 2002
  Suodnosi hrvatske i anglofonih književnosti u 20. stoljeću
  Svojstvo: Suradnica na projektu. Šifra projekta: 130714. Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Sonja BašićUstanova: Filozofski fakultet u Zagrebu

 Suradnica na međunarodnim znanstvenim projektima:

 • 2001-2002
  National Learning: Scholars and Cultural Nationalism in the Nineteenth Century
  Huizinga Institut/ Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam.
  Svojstvo: Suradnica na projektu. Voditelj projekta: Prof. dr. sc. J. Th. Leerssen
 • 1996-2001; 2001-2007
  History of the Literary Cultures of East-Central Europe.
  Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries
  Faculteit der Letteren –ALW. Svojstvo: Suradnik na projektu. Voditelji projekta: Marcel Cornis-Pope & John Neubauer.

 Voditeljica međunarodnih znanstvenih projekata:

 • 2015. – 2019.
  Međunarodni znanstveno-istraživački projekt  Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) How Practice-led Research in Artistic Performance Can Contribute to Croatian Science. / Kako praksom vođeno istraživanje u umjetničkoj izvedbi može doprinijeti hrvatskoj znanosti. Svojstvo: Voditeljica projekta. Project number: IP-2014–09-6963. Ustanova: Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta i Zagrebu.
 • 2oo6. – 2012.
  Znanstveno-istraživački projekt Discursive Identity in Performing Arts; Bodies, Personae, Inter-subjects / „Diskurzivni identitet u izvedbenim umjetnostima; tijela, osobe, intersubjekti“.  Project ID: 264-1890666-2646. Svojstvo: voditeljica projekta. Ustanova: Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta i Zagrebu. Poduprt od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.