Peršić Nikola

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Peršić Nikola

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (04.06.1981. – 11.07.2009)