Peharda Uljević Melita

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Peharda Uljević Melita

Datum rođenja:

  • 1975.

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split

E-mail adrese:

Peharda Uljević Melita

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstvena savjetnica – Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (16.5.2024. – …)

Životopis

Melita Peharda Uljević rođena je u Zagrebu 14. lipnja 1975. godine. Diplomski studij iz područja humane ekologije završila je 1997. godine na College of the Atlantic (SAD). Nakon povratka u Hrvatsku zapošljava se na Institutu za oceanografiju i ribarstvo gdje radi do 2000. godine u Dubrovniku,  nakon čega prelazi u Split. Magisterij znanosti iz područja Oceanologije obranila je 2000. godine, a doktorat znanosti iz područja biologije 2003. godine; oba na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. U prosincu 2017. godine izabrana je u znanstvenu savjetnicu u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija.

U svojem znanstvenom radu bavi se istraživanjima biologije i ekologija školjkaša, uključujući sklerokronologiju. U istraživanjima primjenjuje interdisciplinarni pristup i redovito surađuje s geofizičarima, geolozima te biolozima i ekolozima iz matične i drugih nacionalnih i inozemnih znanstvenih institucija. Autorica je više od 90 znanstvenih radova od kojih su mnogi objavljeni u vodećih znanstvenim časopisima iz područja znanosti o moru, uključujući časopise Aquaculture, Chemical Geology, Marine Biology, Marine Environmental Research, Marine Pollution Bulletin, Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, itd. U svojstvu prvog autora je objavila više od 30 radova.  Autorica monografije „Biologija, ekologija i raznolikost jadranskih školjkaša“ koju je objavio Institut za oceanografiju i ribarstvo, 2022. godine.

Voditeljica dva istraživačka projekta koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost; BivACME, (2020-2024) i SCOOL (2015-2019).  Partner na EU Marie Curie ITN projektu ARAMACC. Voditeljica projekta za mlade znanstvenike koji je financirao Fond Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF). Pored navedenog, sudjelovala je brojnim znanstvenim i stručnim projektima koji se provode na Institutu za oceanografiju i ribarstvo.

Dobitnica Fulbright stipendije za gostujuće znanstvenike (2015/2016) koju je provela na University of Texas at Austin, Marine Science Institute (SAD). Druga usavršavanja uključuju kraće boravke na Johannes Gutenberg Universität Mainz (Njemačka), School of Ocean Sciences, Bangor University, Wales (Ujedinjeno Kraljevstvo), te na Woods Hole Oceanographic Institution (Woods Hole, SAD).

Članica međunarodnih znanstvenih odbora International Sclerochronology Conferences održanih 2013. godine u Velikoj Britaniji i 2023. godine u Japanu, te kongresa koji se održava 2026. godine u Kanadi. Predsjednica organizacijskog i znanstvenog odbora međunarodnog sklerokronološkog kongresa održanog 2019. godine u Splitu. Pored navedenog sudjelovala je u organizaciji i drugih znanstvenih i stručnih sastanaka, te radionica i tečajeva.

Dr. sc. Peharda Uljević od 1999. godine sudjeluje na nastavi, prvo kao predavač i nositelj kolegija na Američkoj visokoj školi za management i tehnologiju (ACMT-RIT) u Dubrovniku. Od 2002. do 2015. godine predaje izborne diplomske kolegije na Sveučilišnom odjelu za studije mora, Sveučilišta u Splitu. Od 2007. do 2015. godine predavala je obavezni kolegij Metode znanstvenog rada na poslijediplomskom studiju Primijenjenih znanosti o moru. U naslovno zvanje redovitog profesora (biologija) izabrana je 2013. godine na Sveučilištu u Splitu. Od 2014. godine predaje na poslijediplomskom studiju Oceanologije, PMF, Sveučilište u Zagrebu, a od 2020. godine je na istom studiju član Vijeća poslijediplomskog studija. Za razdoblje od 2023. do 2026. godine izabrana je za Affiliate Graduate Faculty na poslijediplomskom studiju na University of Alabama (SAD).

Pod njezinim mentorstvom uspješno je obranjeno 8 doktorskih disertacija i više od 20 diplomskih radova. Većinu znanstvenih radova objavila je u koautorstvu s diplomskim i doktorskim studentima, iz čega je jasno vidljiva kvaliteta rada sa studentima i značajan doprinos razvoju karijera mladih istraživača. Aktivno sudjeluje u popularizaciji znanosti putem održavanja interaktivnih radionica u osnovnim školama, te sudjelovanja u Festivalima znanosti i Noćima istraživača.

Glavna gostujuća urednica posebnog broja Sclerochronology research: Opportunities and Challenges” objavljenog 2020. godine u časopisu Estuarine, Coastal and Shelf Science, te posebnog broja Reading in the diaries of life – current advances of sclerochronological research objavljenog 2021. godine u časopisu Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Član uredničkih odbora znanstvenih časopisa Estuarine, Coastal and Shelf Science (od 2021. godine) i Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (od 2022. godine). Jedna od gostujućih urednika posebnog broja Expanding the Horizons of Sclerochronology u časopisu Limnology and Oceanography Letters (2023/2024. godina). Glavna urednica časopisa Acta Adriatica (od 2023. godine).

Evaluator međunarodnih projektnih prijedloga uključujući projekte prijavljene na Horizon 2020, Horizon EUROPE, Swiss National Science Foundation, i National Science Foundation (SAD) natječaje. Evaluator izvještaja HRZZ projekata, član panela na natječaju za doktorande te Član panela HRZZ Znanosti o životu (ZŽ4; od 2020.-2023. godina). Članica European Marine Boarda od 2021. godine.

Dobitnica godišnje nagrade HAZU za doprinos na području prirodnih znanosti za 2022. godinu.

Melita Peharda Uljević – osobna stranica

Melita Peharda Uljević – Google Scholar

Melita Peharda Uljević – CroRIS