Padovan Ivo, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Padovan Ivo

Rođen:

 • 11. veljače 1922. u Blatu na Korčuli

Preminuo:

 • 19. prosinca 2010. u Zagrebu

Padovan Ivo, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • dopisni član – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (14.05.2002. – 19.12.2010.)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.1998. – 31.12.2003.)
 • potpredsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.1992. – 31.12.1997.)
 • tajnik – Razred za medicinske znanosti (01.01.1989. – 31.12.1991.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (09.06.1983. – 19.12.2010.)
 • izvanredni član – Razred za medicinske znanosti (06.06.1975. – 09.06.1983.)

Spomenica Ivo Padovan : 1922.-2010. / uredio Marko Pećina

 

Akademik Ivo Padovan, istaknuti medicinski stručnjak, otorinolaringolog,  rodio se 11. veljače 1922. u Blatu na Korčuli gdje je završio osnovnu školu. Klasičnu gimnaziju polazio je u Dubrovniku i Zagrebu, a medicinu je studirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1950. godine specijalizirao otorinolaringologiju. Od 1952. godine radio je na ORL odjelu Opće bolnice „Dr. Mladen Stojanović“ (danas Bolnica Sestara milosrdnica), a od 1966. do 1988. godine bio je predstojnik ORL klinike Medicinskog fakulteta u toj bolnici. Usavršavao se na brojnim klinikama u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Velikoj Britaniji, SAD, Kanadi i Rusiji.

Stečena znanja i iskustva na najbolji je način nastojao primijeniti u kliničkom radu: bio je jedan od utemeljitelja kliničke audiometrije, a bavio se dijagnostikom i terapijom malignih tumora te plastično-rekonstruktivnom kirurgijom. Izradio je pilot projekt prema kojemu je 1966. godine u Hrvatskoj osnovana Liga za borbu protiv raka. Jedan je od osnivača Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti otvorenog 1968. godine u Zagrebu. Prema projektima na kojima je radio izrađen je aparat AUDIOSTROB-PADOVAN za dijagnostiku respiratornih organa i fiziologiju generatora glasa. Kao pokretač i organizator u rješavanju stručnih medicinskih i općezdravstvenih problema, profesor Padovan bio je suosnivač Instituta za proučavanje i zaštitu uha i dišnih organa 1961. godine i prvog Zavoda za talasoterapiju i liječenje dišnih organa u Crikvenici.

Akademik Padovan bio je članom mnogih prestižnih stručnih i znanstvenih organizacija u SAD-u, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Švicarskoj, a punih osam godina bio je i članom Vijeća Međunarodne lige protiv raka.

1975. godine postao je izvanredni član, a od 1983. godine bio je redoviti član u Razredu za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1989. bio je tajnik Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije, od 1991. do 1997. godine potpredsjednik, a u dva mandata, u periodu od 1998. do 2004. godine, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Akademik Padovan objavio je više od 120 znanstvenih i oko 200 stručnih radova te osam knjiga iz područja otorinolaringologije i plastične kirurgije glave i vrata. Bio je glavnim urednikom Medicinske enciklopedije, Medicinskog leksikona i Medicinskog rječnika, osnivač i glavni urednik znanstvenih časopisa Symposia Otorhinolaryngologica i Libri Oncologici.

Za svoje iznimne zasluge u medicinskom i istraživačkom radu akademik Padovan dobio je Nagradu za životno djelo 1983. godine, a za doprinos na području rinoplastike dobio je nagradu Svjetskog kongresa otorinolaringologa.