Faltinsen Odd Magnus

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Faltinsen Odd Magnus

Rođen:

  • 09. siječnja 1944. u Stavangeru, Norveška

E-mail adrese:

Faltinsen Odd Magnus

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za tehničke znanosti (15.05.2014. – …)

Životopis

Odd Magnus Faltinsen, redoviti je profesor na norveškome Sveučilištu znanosti i tehnologije (Norwegian University of Science and Technology) u Trondheimu. Rođen je 1944. u norveškom gradu Stavangeru. Diplomirao je primijenjenu matematiku na Sveučilištu u Bergenu 1968. godine, a stupanj doktora brodogradnje i brodostrojarstva stekao je 1971. na Sveučilištu u Michiganu. Godine 1974. izabran je za izvanrednog profesora, a 1976. za redovitog profesora na norveškome Sveučilištu znanosti i tehnologije (Norwegian University of Science and Technology) za područje brodske hidrodinamike, s valnim opterećenjem na svim vrstama pomorskih objekata i hidroelastičnošću kao osnovnim područjem istraživanja.

Na dugoj listi referencija potrebno je istaknuti sudjelovanje u radu skupova International Towing Tank Conferences (ITTC) i rad u tehničkim komitetima za valno opterećenje u okviru rada međunarodnih kongresa na temu brodskih i priobalnih struktura (International Ship and Offshore Structures Congresses – ISSC). Bio je gostujući profesor na MIT-u u SAD-u u tri jednogodišnja razdoblja, a tri mjeseca predavao je u Istraživačkom institutu za primijenjenu mehaniku Sveučilišta u Kyushuu (Research Institute of Applied Mechanics, Kyushu University) u Japanu. Bio je domaćin više od deset istraživača iz Japana, Francuske, Italije, SAD-a i Hrvatske.

Profesor Faltinsen autor je vrlo poznatih knjiga Sea Loads on Ships and Offshore Structures, Cambridge University Press, 1990., i Hydrodynamics of High-speed Marine Vehicles, Cambridge University Press, 2005., koje se kao udžbenici upotrebljavaju na mnogim sveučilištima. Zajedno s prof. Alexanderom N. Timokhom, članom Nacionalne akademije znanosti Ukrajine, objavio je knjigu Sloshing u izdanju Cambridge University Press, 2009. Autor je više od 170 članaka u znanstvenim časopisima, zbornicima i knjigama. Održao je više od 15 pozvanih i počasnih predavanja. Sudjelovao je u organizaciji većeg broja međunarodnih konferencija o brodskoj hidrodinamici. Profesor Faltinsen danas je vodeći znanstvenik na području hidrodinamike brodskih i pomorskih konstrukcija. Redoviti je član Norveške akademije tehničkih znanosti (Norwegian Academy of Technical Sciences), Norveške akademije znanosti i umjetnosti (Norweigian Academy of Sciences and Letters), Kraljevske norveške akademije znanosti i umjetnosti (The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters) te dopisni član Nacionalne akademije inženjerstva (National Academy of Engineering) SAD-a i Kineske akademije znanosti.

Prof. Faltinsen surađuje i s hrvatskim znanstvenicima i stručnjacima te pruža podršku mladim istraživačima na području brodske hidrodinamike. Bio je gost HAZU 2007. godine i tom je prigodom održao pozvano predavanjeChallenges in Hydrodynamics of Ships and Ocean Structures, koje je objavljeno u Biltenu Razreda za tehničke znanosti. Za dopisnog člana HAZU izabran je 2014.

Odd Magnus Faltinsen – osobna stranica