Nikolić-Hoyt Anja, dr. sc.

Zaposlenici Akademije
Nikolić-Hoyt Anja, dr. sc.

Datum rođenja:

 • 22.09.1963

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4698 268

E-mail adrese:

Nikolić-Hoyt Anja, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Akademske titule:

 • doktor znanosti (2001. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • upraviteljica – Zavod za lingvistička istraživanja u Zagrebu (01.01.2019. – …)

Životopis

Osobni podaci

 • rođena 1963. u Zagrebu

Obrazovanje

 • 1989. diplomirala komparativnu književnost i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diplomski rad Znak u umjetnosti)
 • 1995. obranila magistarski rad iz opće lingvistike (Semantika idiolekta) te stekla akademski stupanj magistra društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja filologije, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001. obranila doktorsku disertaciju iz opće lingvistike (Izrada tezaura) te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, znanstveno polje jezikoslovlje, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • od 1992. zaposlena u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU

Znanstveno-nastavna zvanja

 • 2004. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
 • 2009. izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika
 • 2014. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika
 • 2019. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju

Znanstveni projekti

 • 1992.-1996. suradnik na projektu Hrvatski rječnik
 • 1998.-2001. voditelj poticajnog projekta Izrada tezaurusa hrvatskoga jezika
 • 1997.-2005. suradnik na projektu Hrvatski u dodiru s europskim jezicima
 • 2007.-2008. suradnik na projektu Konstrukcija i struktura jezičnog identiteta
 • 2008. do danas suradnik na projektu Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
 • 2008. do danas voditelj projekta Strukturiranje semantičkih mreža u funkciji izrade tezaurusa hrvatskoga jezika (od 2015. pod nazivom Somatski tezaurus hrvatskoga jezika)
 • 2017. do danas suradnik projekta Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu
 • 2019. voditelj projekta Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića

Članstvo

 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
 • Hrvatsko filološko društvo

Znanstveni i stručni skupovi

 • Izlagala je na pedesetak znanstvenih domaćih i međunarodnih skupova

Nagrade i priznanja

 • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2022. godinu, za područje filoloških znanosti, za metodološku obnovu i izradu novih svezaka te poglavito za 15. svezak Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića (ta-uljudba)

Bibliografija

Anja Nikolić-Hoyt – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI