Ban Nenad

Dopisni članovi III. Razred za prirodne znanosti
Ban Nenad

Datum rođenja:

  • 1966

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Ban Nenad

Dopisni članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za prirodne znanosti (20.05.2010. – …)

Životopis

Nenad Ban, hrvatski molekularni biolog, rodio se u Zagrebu 3. svibnja 1966. Završio je studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. redoviti je profesor strukturne molekularne biologije na Saveznoj tehničkoj visokoj školi u Zürichu (ETH),
Radeći na strukturnoj imunologiji i riješivši strukturu kompleksa idiotip-antiidiotip, stekao je doktorat znanosti na Kalifornijskom sveučilištu. Godine 1995. već je bio kristalografski stručnjak s više od deset radova u vrhunskim časopisima. Odlučio je posvetiti se procesu translacije genetske poruke ili, rečeno biokemijskim rječnikom, biosintezi proteina. To ga je ujesen 1995. dovelo na Odjel molekularne biofizike i biokemije Sveučilišta Yale, odnosno u laboratorij profesora Thomasa Steitza. Tamo je započeo rad na strukturi velike ribosomske podjedinice. Bila je to najveća i najsloženija biološka struktura s kojom se neki kristalograf ikada uhvatio u koštac, a sadržava oko sto tisuća atoma. Struktura je bila riješena u proljeće 2000.

Banova struktura velike ribosomske podjedinice pružila je prvi uvid u građu neke stanične ribonukleoproteinske čestice. Razotkrila je da je aktivno mjesto ribosoma građeno isključivo iz RNA, pa je ribosom zapravo ribozim. Za to je otkriće prof. Ban jedan od dobitnika Nagrade Newcomb-Cleveland, koju dodjeljuje Američko društvo za unapređenje znanosti. Njegovi se rezultati smatraju prekretnicom u istraživanju sinteze proteina.

Ubrzo nakon što je otkriće objavljeno, ujesen 2000., Nenad Ban preselio se u Zürich gdje je 2007. u dobi od samo 41 godine postao redoviti profesor na ETH. Biokemijskim, elektronskomikroskopskim i kristalografskim metodama istražuje ribosome, velike enzime i druge stanične supramolekularne strukture. Banova grupa mlada je i vrlo produktivna – tijekom devet godina na ETH-u objavila je 13 radova samo u časopisima Nature i Science, a slike njezinih struktura pojavljuju se na naslovnim stranicama tih najuglednijih znanstvenih časopisa.

Profesor Ban čest je posjetitelj laboratorija u Hrvatskoj, predavač na sastancima, partner i savjetnik na našim istraživačkim projektima i domaćin hrvatskim znanstvenicima koji dođu u njegov laboratorij obaviti eksperimente koji se ne mogu izvesti u Hrvatskoj.

Nenad Ban – osobna stranica