Moguš Milan, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti
Moguš Milan

Datum rođenja:

 • 25.04.1927

Mjesto rođenja:

 • Senj

Datum smrti:

 • 19.11.2017

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Moguš Milan, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti (1962. – 19.11.2017)
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • počasni doktor – Sveučilište u Rijeci (08.12.1985. – 19.11.2017)
 • počasni doktor – Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku (1997. – 19.11.2017)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za lingvistička istraživanja u Zagrebu (01.03.2012. – 19.11.2017.)
 • voditelj – Zavod za lingvistička istraživanja u Zagrebu (2005. – 2011.)
 • predsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2004. – 31.12.2010.)
 • potpredsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.1998. – 31.12.2003.)
 • glavni tajnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (21.11.1991. – 31.12.1997.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (11.03.1986. – 19.11.2017)
 • izvanredni član – Razred za filološke znanosti (07.06.1977. – 11.03.1986.)
 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (06.06.1975. – 07.06.1977.)

 

Životopis

Rođen je 25. travnja 1927. u Senju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Šk. god. 1948/49. upisao se na Filozofski fafakultet u Zagrebu (VIII. grupa: za narodni jezik i književnost). Diplomirao je 1953. Iste je godine izabran za asistenta u Akademijinu Institutu za jezik. Godine 1956. prelazi kao asistent na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 1961. do 1963. bio je lektor hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Varšavi. Doktorat filoloških znanosti stekao je 1962. na Sveučilištu u Zagrebu.Godine 1964. izabran je za docenta, 1969. za izvanrednoga profesora, a 1975. za redovitoga sveučilišnoga profesora. Od 1965. do umirovljenja 1992. godine bio je šef Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika. Šk. god. 1970/71. i 1971/72. bio je prodekan Filozofskoga fakulteta. Na istom fakultetu od 1976. predavao je na poslijediplomskom studiju smjera lingvistike, a od 1979. do 1985. bio je voditelj toga poslijediplomskoga studija. Od 1983. do 1992. predstojnik je Zavoda za lingvistiku Filozofskoga faklulteta.

Šk. god. 1969/70. i 1973/74. predavao je kao gostujući profesor na sveučilištu u Kölnu, a 1987/88. na sveučilištu u Mannheimu. Kao profesor dijalektologije i povijesti hrvatskoga jezika predavao je niz godina na Filološkom fakultetu u Osijeku i na Filozofskom fakultetu u Rijeci.Sudjelovao je na mnogim domaćim i međunarodnim slavističkim i onomastičkim znanstvenim skupovima i kongresima (Prag, Sofia, Varšava, Bern, Zagreb, Krakov, Skopje, Ljubljana, Bratislava, Berlin, Leipzig, Beograd, Helsinki, Santiago de Compostela, Washington). Bio je dugogodišnji član Međunarodnoga komiteta za onomastičke znanosti u Leuvenu, član Međunarodnoga komiteta za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika u Moskvi i predsjednik Međuakademijskoga odbora za onomastiku (Zagreb). Godine 1997. izabran je za člana Central European Academy of Science and Art.

Godine 1977. izabran je za izvanrednoga, a 1986. za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1985. do 1991. obavljao je dužnost tajnika Akademijina Razreda za filološke znanosti. Od 1991. do 1997. bio je glavni tajnik Akademije, a od 1998. do 2003. obavljao je dužnost potpredsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 01.01. 2004. obavlja dužnost predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Godine 1995. dodijeljen mu je počasni doktorat Sveučilišta u Rijeci, a 1997. počasni doktorat Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.Godine 1990. dobio je nagradu Božidar Adžija za značajnu znanstvenu djelatnost,1994. dobio je Nagradu grada Senja, 1996. odlikovan je za znanstveni rad Ordenom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, a 1998. dobio je Hrvatsku državnu nagradu za životno djelo. Godine 1998. odlikovala ga je Republika Poljska Časničkim križem za zasluge (Krzyž oficerski orderu zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej), a Slovačka akademija znanosti Zlatnom medaljom Ljudovita Štura . Godine 2001. dodijeljen mu je Zlatni grb grada Splita, 2004. godine proglešen je počasnim građaninom grada Senja. Godine 2005. nagrađen Zlatnim dukatom Vukovarsko – srijemske županije. Iste je godine dobio nagradu za životno djelo Čakavskoga sabora u Puli. 2007. godine odlikovan je Redom kneza Branimira s ogrlicom, a 2009. Redom Ante Starčevića za doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, uspostavom i izgradnjom suverene hrvatske države. 2010. godine imenovan je počasnim članom Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu

Od 1998. do 2002. bio je predsjednikom Hrvatskoga povjerenstva za UNESCO.  Od 2004. član je Odbora za znanost i obrazovanje Hrvatskoga sabora, te predsjednik Odbora “Nagrade Vladimir Nazor”. Od 2009. član je Nacionalnog vijeća za znanost. Objavio je sam ili u suautorstvu (kratica s) a) znanstvene monografije: Današnji senjski govor, Fonološki razvoj hrvatskoga jezika, Čakavsko narječje, Antun Mažuranić, Azbukoprotres Save Mrkalja (s), Križanićeva hrvatska gramatika, Zakon trsatski (s), Povijest hrvatskoga književnoga jezika (3 hrvatska izdanja, jedno englesko i jedno njemačko), Hrvatski jezik u Hrvatskom saboru (s) (hrvatsko i englesko izdanje), Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića (s); b) 4 kompjutorske konkordancije djela hrvatskih pisaca (s); c) 6 rječnika: hrvatsko-engleski (s), hrvatsko-francuski (s), Hrvatski čestotni rječnik (s), Rječnik Marulićeve Judite, Slownik polsko-chorwacki (s), Senjski rječnik; d) kritička izdanja dvaju Marulićevih djela (Judita i Naslidovanje); e) priručnik Hrvatski pravopis (s): (do sada 8 izdanja);  priručnik Hrvatski školski pravopis (do sada 3 izdanja); f) Povijesna fonologija hrvatskoga jezika; g) oko 270 znanstvenih i stručnih rasprava i članaka iz područja hrvatske i slavenske filologije i lingvistike u preko 60 domaćih i stranih časopisa. Bio je glavni urednik ili suurednik nekoliko časopisa i edicija, kao Bilten Zavoda za lingvistiku Filozofskog fakulteta, Bulletin scientifique, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Hrvatski dijalektološki zbornik, Jezik, Stari pisci hrvatski, Djela Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Pavlinki zbornik, Senjski glagoljaški krug 1248.-1508., Cithara octochorda. Kao glavni tajnik Akademije bio je urednik Ljetopisa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1992.-1998.), a kao potpredsjednik Spomenica: 140 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Urednik je lingvističke struke u Hrvatskom biografskom leksikonu te suurednik Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića i Sabranih djela Marka Marulića.Do umirovljenja 1992. godine vodio je kao glavni istraživač u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta znanstveni projekt: Proučavanje hrvatskoga književnoga jezika. Sada vodi kao glavni istaživač znanstveni projekt: Istraživanje hrvatskih dijalekata u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.