Mitra Sanjit Kumar

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Mitra Sanjit Kumar

Rođen:

  • 28. studenog 1935. u Kalkuti, Indija

E-mail adrese:

Mitra Sanjit Kumar

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti
  • professor emeritus

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za tehničke znanosti (16.05.2002. – …)

Životopis

Sanjit Kumar Mitra, rođen 26. studenoga 1935. u Kalkuti, svjetski je poznati znanstvenik i profesor Kalifornijskog sveučilišta u Santa Barbari. Završio je Elektrotehnički fakultet u Indiji, magistrirao i doktorirao na Berkleyu, SAD. Radio je u Bellovim laboratorijima i na sveučilištima Cornell, UC Davis i UC Santa Barbara gdje je i sada.

Urednik je i član vijeća više profesionalnih časopisa i ocjenjivač projekata za National Science Foundation te ocjenjivač za više sveučilišta u svijetu. Organizirao je mnoge profesionalne konferencije, te napisao 12 knjiga. Ima pet patenata i oko 500 znanstvenih radova u području analogne i digitalne obrade signala i slike.

Bio je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu  1986. i od tada sudjeluje u fakultetskim istraživačkim projektima i organizaciji konferencija i simpozija.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2002.

Sanjit Kumar Mitra – osobna stranica