Mirković Ivan

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Mirković Ivan

Datum rođenja:

  • 1954

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Mirković Ivan

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2018. – …)

Životopis

Ivan Mirković rođen je 1954. u Zagrebu, gdje je diplomirao teorijsku matematiku (1977.) i magistrirao (1981.) na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Nakon magisterija odlazi na doktorski studij na Sveučilište države Utah (University of Utah), gdje 1986. doktorira. U razdoblju 1986. – 1993. docent je, najprije na Sveučilištu Brandeis (Brandeis University) u Bostonu (do 1989.), a nakon toga na Sveučilištu države Massachusets (University of Massachusets) u Amherstu. Na istome je sveučilištu izvanredni profesor (1993. – 2000.) te redoviti profesor od 2000. do danas. Bio je član Instituta za napredne studije (Institute for Advanced Study) u Princetonu tijekom više akademskih godina, zatim je 2010. postao član Instituta za napredne studije (Institute for Advanced Study) u Jeruzalemu te profesor (Eisenbud Professor) i gostujući profesor (Simons Visiting Professor) na Institutu za istraživanje matematičkih znanosti (Mathematical Sciences Research Institute) u Berkeleyu. Dobitnik je nagrade Simons Fellowship in Mathematics, kojom je sufinancirana njegova slobodna studijska godina (sabbatical).

Ivan Mirković surađuje s matematičarima u Hrvatskoj. Bio je pozvani predavač na Hrvatskome matematičkom kongresu 2008. te plenarni predavač 2016. Sudjeluje na matematičkim konferencijama koje se održavaju u Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku. Držao je predavanja na poslijediplomskom studiju matematike u Zagrebu. Član je uredništva hrvatskog matematičkog časopisa Glasnik matematički.

Prof. dr. sc. Ivan Mirković vrhunski je znanstvenik koji se izuzetno uspješno bavi jednom od tehnički najzahtjevnijih disciplina matematike i algebarske geometrije, koja je u centru interesa današnje matematike. Njegov znanstveni interes kreće se u rasponu od teorije brojeva do matematičke fizike, a centralna mjesta zauzimaju algebarska geometrija i teorija reprezentacija. Glavni interes Ivana Mirkovića jest tematika povezana s geometrijskim Langlandsovim programom. Ključni objekt te teorije jest geometrijska Langlandsova korespondencija, koja bi trebala biti analogija Langlandsove korespondencije iz slučaja kada se polje algebarskih brojeva zamijeni s poljem racionalnih funkcija u jednoj varijabli nad konačnim poljem i dalje s poljem racionalnih funkcija na kompleksnim krivuljama.

Ivan Mirković jedan je od vodećih istraživača u tom fundamentalnom i iznimno tehnički kompliciranom području. Tehnike kojima se koristi u svojim istraživanjima uključuju najsofisticiranije konstrukcije današnje algebarske geometrije, zasnovane na teoriji snopova i kohomologiji. Svoje znanstvene rezultate publicira u najboljim matematičkim časopisima. Tu posebno izdvajamo najpoznatiji i najprestižniji matematički časopis Annals of Mathematics, u kojem je objavio tri vrlo opsežna rada.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2018.

Ivan Mirković – osobna stranica