Damaška Mirjan

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti
Damaška Mirjan

Datum rođenja:

  • 1931

Mjesto rođenja:

  • Brežice

E-mail adrese:

Damaška Mirjan

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • profesor emeritus

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za društvene znanosti (16.05.2002. – …)

Životopis

Mirjan Damaška, hrvatski pravnik, rođen je u Brežicama u Sloveniji 8. listopada 1931. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Ljubljani 1958. Predavao je kazneno procesno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1956–72); od 1972 do 1976 bio je profesor na Sveučilištu Pensilvania, a od 1976. na pravnom fakultetu Sveučilišta Yale (Yale Law School); profesor emeritus.

Član je međunarodne Akademije za komparativno pravo (Pariz) i američke Akademije znanosti i umjetnosti (Boston); počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu (2012).

Objavio je mnogobrojne radove u inozemnim časopisima, uglavnom iz područja kaznenog prava i postupka, građanskog postupka, pravne povijesti, poredbenog prava i pravne teorije.

Posebnu su pozornost u znanstvenim krugovima izazvali njegovi ogledi o modelima sudskog postupka.

Glavna djela: Okrivljenikov iskaz kao dokaz u suvremenom krivičnom procesu (1962), Rječnik krivičnog prava i postupka (koautor, 1966), Lica pravde i državna vlast: poredbeni pristup pravnomu postupku (Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process, 1986; hrvatski prijevod 2008), Poredbeno pravo (Comparative Law, koautor, 1988), Dokazno pravo u lutanju (Evidence Law Adrift, 1997). Objavio  je autobiografiju Domovina (2019).

Od 2002. godine dopisni je član HAZU.