Damaška Mirjan

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti
Damaška Mirjan

Datum rođenja:

  • 1931

Mjesto rođenja:

  • Brežice

E-mail adrese:

Damaška Mirjan

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za društvene znanosti (16.05.2002. – …)

Mirjan DAMAŠKA, hrvatski pravnik, rođen je u Brežicama u Sloveniji 8. listopada 1931. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani (1958). Predavao kazneno procesno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1956–72); od 1972. do 1976. profesor na Pensilvanijskom sveučilištu, a od 1976. na pravnom fakultetu Sveučilišta Yale (Yale Law School); profesor emeritus. Član međunarodne Akademije za komparativno pravo (Pariz) i američke Akademije znanosti i umjetnosti (Boston); počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu (2012). Objavio mnogobrojne radove u inozemnim časopisima, uglavnom iz područja kaznenog prava i postupka, građanskog postupka, pravne povijesti, poredbenog prava i pravne teorije. Posebnu su pozornost u znanstvenim krugovima izazvali njegovi ogledi o modelima sudskog postupka. Glavna djela: Okrivljenikov iskaz kao dokaz u suvremenom krivičnom procesu (1962), Rječnik krivičnog prava i postupka (koautor, 1966), Lica pravde i državna vlast: poredbeni pristup pravnomu postupku (Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process, 1986; hrvatski prijevod 2008), Poredbeno pravo (Comparative Law, koautor, 1988), Dokazno pravo u lutanju (Evidence Law Adrift, 1997). Objavio autobiografiju Domovina (2019). Za dopisnog člana HAZU izabran je 2002.

Za više podataka: Tko je tko u hrvatskoj znanosti