Milas Luka

Dopisni članovi III. Razred za prirodne znanosti
Milas Luka

Datum rođenja:

  • 1939

Mjesto rođenja:

  • Zmijavci kod Imotskog

Milas Luka

Dopisni članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za prirodne znanosti (30.01.1997. – …)

Životopis

Luka Milas, profesor eksperimentalne radio-terapije, rođen je 17. listopada 1939. u Zmijavcima kod Imotskog. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1963. Magistrirao je eksperimentalnu biologiju 1965. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu te doktorirao 1966. Radio je u Odjelu za biologiju Instituta Ruđer Bošković od 1963. do 1972., zatim u Institutu za tumore od 1975. do 1980., a u tom periodu bio je i profesor imunologije na postdiplomskom studiju iz eksperimentalne biologije Sveučilišta u Zagrebu. Od 1980. stalno boravi i radi u SAD-u u M. D. Anderson Cancer Center u Houstonu i ubrzo postaje predstojnikom Zavoda za eksperimentalnu onkologiju i profesorom eksperimentalne onkologije u U. T. M. D. Anderson Cancer Center, Houston. Od 1986. također je i profesor na Graduate School of Biomedical Sciences, Houston.

Znanstvena istraživanja dr. Milasa obuhvaćaju područja: interakcija tumora s imunološkim sustavom, biologija metastaziranja zloćudnih tumora, prostaglandini i tumor te apoptoza (programirana smrt stanice). Rezultate svojih istraživanja objavio je u brojnim znanstvenim radovima mahom u renomiranim međunarodnim časopisima, održao je niz predavanja na poznatim sveučilištima, institutima i konferencijama.

Za svoja dostignuća dobio je dvije međunarodne nagrade i postao počasnim profesorom na tri sveučilišta izvan SAD-a i jednom u SAD-u. Ostao je trajno povezan sa znanstvenicima i znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj, vrlo je aktivan u promicanju hrvatske misli među iseljeništvom i sudjelovao je u brojnim akcijama pomoći Hrvatskoj i promidžbi Hrvatske u svijetu.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 1997.