Mihanović Ante

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti
Mihanović Ante

Datum rođenja:

 • 26.11.1948.

Mjesto rođenja:

 • Donje Sitno općina Split

E-mail adrese:

Mihanović Ante

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • Professor emeritus – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
 • redoviti profesor – Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (30.01.1997. – …)

Životopis

Ante Mihanović, dipl. ing. građ., redoviti profesor u miru Građevinskoga fakulteta u Splitu, rođen je 26. studenog 1948. godine u Donjem Sitnom općina Split. Srednju tehničku građevinsku školu završio je 1967. u Splitu, a diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. god. Na istom fakultetu je magistrirao 1977. god., a potom 1981. godine i doktorirao. Od jeseni 1972. godine neprekidno je zaposlen na današnjem Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Od 2001. godine nalazi se u trajnom zvanju redovnog profesora, kao i zvanju znanstvenog savjetnika s matičnim brojem 030725. Utemeljitelj je te glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa Engineering modelling od 1987. godine do danas. Do sada je objavio 112 znanstvenih radova od čega 6 u CC i SCI časopisima, 17 u ostalim časopisima te 39 na međunarodnim skupovima. Autor i suautor je 5 knjiga. Uže područje znanstvenog djelovanja je numeričko modeliranje mehanike građevinskih konstrukcija. Nositelj je 10 patentiranih izuma i još 15 patentnih prijava.  Područje patentiranja su predgotovljene betonske i lakobetonske konstrukcije i elementi. Bio je voditelj za preko 50 diplomskih radova, 7 magistarskih radova i 5 doktorskih radova.

Uz znanstveno nastavnu, bavio se je i stručno-inženjerskom aktivnosti dominantno u području projektiranja u zemlji i inozemstvu i revidiranja projekata građevnih konstrukcija. Stručni ispit je položio 1978. godine.  Od samog osnutka Hrvatske komore građevinskih inženjera njen je ovlašteni inženjer. Ovlašteni je revident Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, za područje Mehaničke otpornosti i stabilnosti, Uštede energije i toplinske zaštite te Zaštite od buke.

U organizacijskim aktivnostima obavljao je dužnosti; predstojnika zavoda 10 godina, prodekana, 2 godine, dekana 10 godina. Članom Znanstvenog Vijeća Ministarstva znanosti bio je od 1990.-1992. god. te članom Nacionalnog Vijeća za visoku naobrazbu 1994-1998. god.

Godišnjom nagradom za razvoj Sveučilišta u Splitu nagrađen je 2007. godine.

Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i redovni član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.


Bibliografija

Ante Mihanović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Dvadeset najznačajnijih radova:

Knjige

 1. Mihanović, Ante: Dinamika konstrukcija. Split : Građevinski fakultet, 1995 (udžbenik).
 2. Mihanović, Ante: Stabilnost konstrukcija. Zagreb : Društvo hrvatskih građevinskih konstruktora, 1993 (monografija).
 3. Mihanović, Ante; Marović, Pavao; Dvornik, Josip: Nelinearni proračuni armirano betonskih konstrukcija. Zagreb : Društvo hrvatskih građevinskih konstruktora, 1993. (monografija).
 4. Mihanović, Ante; Rak, Zvonko:  Potpuno armirane lakobetonske konstrukcije. Split : Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu (monografija).
 5. Mihanović, Ante; Trogrlić, Boris: Građevna statika I. Split: Građevinsko-arhitektonski fakultet, 2011, (udžbenik).

Radovi u CC i SCI časopisima

 1. Nikolić Ž. and A. Mihanović: Non-linear finite element analysis of post-tensioned concrete structures. // Engineering Computations, Vol. 14., No. 5, 1997. p. 509-528. (CC)
 2. Nikolić Ž.,  A. Mihanović and P. Marović: Finite element solution improved by full clamping element functions. // Engineering Computations, Vol. 18, No. 5/6. 2001, pp. 786-801. (CC)
 3. Trogrlić,  Boris; Mihanović, Ante: The comparative body model in material and geometric nonlinear analysis of space R/C frames. // Engineering Computations. 25 (2008) , 1-2; 155-171 (CC).
 4. Trogrlić, Boris; Harapin, Alen; Mihanović, Ante: The null configuration model in limit load analysis of steel space frames. // Material Science and Engineering Technology,    Vol. 42, No. 5. 2011, pp. 417-428. (CC)
 5. Štimac Grandić, Ivana; Mihanović, Ante; Kožar, Ivica: Otkrivanje oštećnja ploča usporedbom zakrivljenosti utjecajnih ploha progiba. // Gradevinar. 61 (2009) , 3; 231-241 (SCI-expanded).
 6. Mihanović, Ante; Nikolić, Željana; Trogrlić, Boris: Opterećenje vjetrom na temelju izravnih mjerenja sila. // Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. 62 (2010) , 2; 105-112 (SCI-expanded).
 7. Trogrlić, Boris; Mihanović, Ante: Nelinearni model prostornih konstrukcija s primjenom na potresnu otpornost. // Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. 63 (2011) , 2; 111-124 (SCI-expanded).

Radovi u ostalim časopisima

 1. Mihanović A.: Grilled lightweight concrete masonry ceiling. World intellectual patent organization, WO 98/59126, 30.12.98.
 2. Mihanović, Ante; Nikolić, Željana: Numerical Model for Posttensioning Concrete Structures. // International journal for engineering modelling. 6 (1993) , 1-4; 35-43 (članak, znanstveni).
 3. Kožul, Mladen; Mihanović, Ante; Nikolić, Željana.: Quasi-nonlinear method for stability analysis of R/C frame structures. // International Journal for Engineering Modelling. 12 (1999) , 1-4; 9-16 (članak, znanstveni).
 4. Jurić, Aleksandar; Mihanović, Ante: Proračun čeličnih konstrukcija kvazinelinearnim postupkom. // Građevinar. 51 (1999) , 7; 451-458 (članak, znanstveni).
 5. Jurić, Aleksandar; Mihanović, Ante: Bearing capacity spectra for steel structures. // Engineering Modelling. 14 (2001) , 1-4; 45-53 (članak, znanstveni).
 6. Radić, Jure; Mihanović, Ante; Mandić, Ana: Constructive systems of fully reinforced lightweight concrete bridges. // International journal for engineering modelling. 16. (2003.) , 3-4; 129-136 (članak, znanstveni).
 7. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica; Mihanović, Ante: Otkrivanje oštećenja greda s pomoću utjecajnih linija progiba. // Građevinar. 59 (2007) , 12; 1053-1066 (članak, znanstveni).
 8. Mihanović, Ante; Nikolić, Željana; Smoljanović, Hrvoje: Response Spectrum of the Jugo Wind Force. // International Journal for Engineering Modelling. 21 (2008) , 1-4; 15-26 (članak, znanstveni).