Meštrov Milan, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Meštrov Milan

Datum rođenja:

 • 12.09.1929

Mjesto rođenja:

 • Tisno, otok Murter

Datum smrti:

 • 08.10.2010

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Meštrov Milan, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (01.02.2000. – 08.10.2010.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – 08.10.2010)
 • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (15.11.1979. – 24.07.1991.)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (06.06.1975. – 15.11.1979.)

Godina / mjesto rođenja

 • 12.09.1929. Tisno, otok Murter.

Obrazovanje

 • Maturirao je na klasičnoj gimnaziji u Dubrovniku god. 1948.
 • Studij biologije na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 1954. G.
 • 1955. izabran je za asistenta u Zoologijskom zavodu. Doktorsku disertaciju Ekološka istraživanja faune podzemnih voda Savske nizine obranio je 1959.
 • Bio je više puta na specijalizaciji i usavršavanju u inozemnim institutima (Toulouse, Paris, Lile).

Zaposlenja / Znanstveno-nastavna zvanja

Prirodoslovno – matematički fakultet   u Zagrebu

 • docent 1962.
 • izvanrednog profesor 1968.
 • redoviti profesor 1973 .
 • tri puta pročelnik Biološkog odjela PMF-a,
 • predsjednik Upravnog odbora,
 • dva puta prodekan
 • dekan ( 1972 – 1974) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1980. – 1992. predstojnik   Zoologijskog zavoda.
 • predsjednik Izvršnog odbora Sveučilišta u Zagrebu,
 • potpredsjednik Savjeta za zaštitu prirode Hrvatske,
 • predsjednik Hrvatske sekcije Društva ekologa,
 • osnivač Hrvatskog ekološkog društva,
 • tajnik Hrvatskog prirodoslovnog društva,
 • potpredsjednik nacionalnog komiteta za program čovjek i biosfera,
 • predsjednik Zajednice bioloških znanstvenoistraživačkih institucija Hrvatske,
 • predsjednik znanstvenog vijeća Instituta za biologiju Sveučilišta u Zagrebu.

Članstva i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • 1975. izabran za člana suradnika JAZU
 • 1979. izabran za izvanrednog člana JAZU
 • sada je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • član je Akademije znanosti u New York-u.
 • Više godina je predsjednik Znanstvenog savjeta za zaštitu prirode Akademije i međuakademijskog odbora za zaštitu prirode.
 • Od 1987. šest je godina voditelj Zavoda za Ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • Od 1998. je tajnik Razreda za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i član Predsjedništva.
 • član je Francuskog zoološkog društva, INTECOL-a,
 • član Hrvatskog ekološkog društva,
 • član Društva za zaštitu voda,
 • član Hrvatskog speleološkog društva,
 • član Hrvatskog prirodoslovnog društva i dr.

Nagrade

 • U nekoliko navrata bio je član komisije za dodjelu republičke nagrade “Ruđer Bošković” i za životno djelo.

Dodijeljena su mu priznanja za znanstvenu i druge djelatnosti:

 • Republička nagrada za znanstveni rad Ruđer Bošković , l982. godine,
 • Sveučiliste u Zagrebu u povodu 320. obljetnice, priznanje zaslužnom profesoru, 1989. godine,
 • Plaketa pedagoškog fakulteta u Osijeku za doprinos razvoju Pedagoškog fakulteta u Osijeku povodom 10. godišnjice osnivanja Fakulteta 1978. god,
 • Zlatna plaketa za izuzetni doprinos akciji unapređivanja i zaštite okoliša, 1982.
 • Plaketa Hrvatskog ekološkog društva kao osnivaču Društva, povodom desetgodišnjice osnutka, 1986. i
 • Nacionalna komisija za UNESCO, priznanje za plodnu i uspješnu djelatnost u poslovima Komisije, 1976.
 • Državna nagrada za životno djelo,1994.
 • Od 1. veljače 2000. professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu
 • Plaketa, priznanje za poseban doprinos u radu Hrvatskog biološkog društva, Hvar, 26. rujna 2001.
 • Nagrada za životno djelo : Općinsko vijeće Tisno, Šibensko-kninska županija, 2002.
 • Dodijeljen mu je počasni doktorat znanosti Sveučilišta J. Juraj Strossmayer u Osijeku

Znanstveni i stručni skupovi

 • Sudjelovao na 30-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova s referatima. Na nekima presjedavao.
 • Organizirao 10 znanstvenih skupova.

Znanstveni projekti

 • Kontinuirano vodio niz znanstvenih projekata financiranih od Mimistarstva znanosti i tehnologije i privrednih organizacija.

Nastavna djelatnost

 • Glavni kolegiji na dodiplomskoj nastavi koje je vodio M. Meštrov su iz područja ekologije životinja, zoogeografije, biocenologije i zaštite prirode. Uveo je i uhodao nove kolegije na dodiplomskoj nastavi s terenskom nastavom i s praktikumima te seminarima koji prije nisu postojali. Kao predstojnik Zavoda tijekom 12 godina uredio je i opremio laboratorije, praktikume, radne kabinete i ostale prostore za nastavu i znanstveno istraživački rad te je tako značajno unaprijeđen znanstveno – istraživački i nastavni rad iz područja zoologije, posebno ekologije.
 • Na postdiplomskoj nastavi iz područja biologije, bio je voditelj smjera Ekologija. Sudjelovao je u formiranju nastavnih planova i programa na dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi. Na postdiplomskoj nastavi predavao je predmete: Koncept ekosistema (smjer Antropologija), Energetski i trofički odnosi u ekosistemima, Metodologija izrade ekoloških studija, Biologija voda na kopnu, Biologija onečišćenih voda (Smjer Ekologija). Osim na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, odnosno Sveučilištu u Zagrebu, sudjelovao je u izvođenju postdiplomske nastave na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Građevnom fakultetu univerziteta u Sarajevu te Arhitektonskom fakultetu (Urbanizam i prostorno planiranje), Tehnološkom fakultetu (Ekološko inženjerstvo), Građevinskom fakultetu (Sanitarna hidrotehnika) i Medicinskom fakultetu (Zdravstvena ekologija) Sveučilišta u Zagrebu s kolegijima adekvatnih sadržaja iz područja ekologije.
 • Pod vodstvom prof. M. Meštrova izrađeno je i obranjeno 13 magistarskih radova a bio je član komisije za ocjenu i obranu 61 magistarskog rada.
 • Prof. M. Meštrov odgojio je nekoliko generacija biologa, ekologa koji sada uspješno rade u nastavnim, znanstveno – nastavnim i znanstvenim institucijama diljem Hrvatske i izvan nje.
 • Kao predsjednik ili član komisije za izradu programa iz biologije za osnovne i srednje škole unaprijedio je nastavni rad i u tim razinama obrazovanja u Hrvatskoj.

Voditeljstvo teza

 • Vodio izradu 70-ak diplomskih radova, 13 magistarskih radova i 12 doktorskih disertacija.

Komisije za obranu teza

 • Bio član odnosno predsjednik stotinjak komisija za obranu teza.

Uređivanje publikacija

 • Član uredništva 4 znanstvena domaća časopisa i 1 međunarodnog.