Matković Vladimir, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Matković Vladimir

Datum rođenja:

 • 28.10.1915

Mjesto rođenja:

 • Belišće

Datum smrti:

 • 13.04.2005

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Matković Vladimir, akademik

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (24.07.1991. – 13.04.2005)
 • izvanredni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (23.06.1966. – 24.07.1991.)

 

Biografija

Vladimir Matković rođen je 1915. godine u Belišću.  Gimnaziju je pohađao u Osijeku i maturirao 1933. godine. Vojnu akademiju pohađao je od 1934. do 1937. godine u Beogradu i završio kao inženjerski potporučnik. Studirao je na tehničkm fakultetima u Beogradu i Zagrebu, a diplomirao 1943. godine u Zagrebu.
Radi u Telefonsko-telegrafskoj sekciji i Direkciji PTT u Zagrebu. Prvi njegovi radovi nastali u toj sredini vezani su za višestruko iskorištenje telefonskih veza. Potom vodi projektiranje i montažu automatskih telefonskih centrala u nekoliko naših velikih gradova.

Na Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu dolazi 1947. godine najprije u svojstvu honorarnog nastavnika na predmetima Elektroakustika i Visokofrekvencijski uređaji da bi godine 1951. godine bio izabran za docenta. Doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1958. godine. Za izvanrednog profesora izabran je 1959. godine, a 1962. za redovitog profesora. Za redovitog člana Akademije izabran je 1991. godine.

Osnovao je 1951. godine Zavod za telekomunikacije i bio njegovim predstojnikom šesnaest godina. Prvi je uveo u nastavu znanstvene discipline kao što su Teorija informacija i Logička algebra, pa se na tim osnovama razvio današnji smjer studiranja Telekomunikacije i informatika na Fakultetu elektrotehnika i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Napisao je više materijala i skripata za potrebe nastave među kojima se ističe udžbenik Teorija informacija iz 1984. godine.

U godini 1949. objavljuje rad Nove tendencije u teleprinterskoj tehnici i budući razvoj naše telegrafske mreže u kojem iznosi prijedloge za reviziju postupaka mjerenja količine frekvencije. Taj je rad uvod u njegov daljnji znanstveni rad na području telekomunikacija. Profesor Vladimir Matković svoje rane radove objavljuje u Glasniku matematičko-fizičkom i astronomskom a u koautorstvu s Vladimirom Vranićem piše Mathematical theory of the syllabic structure of Croato-serbian (Rad JAZU, 331. knjiga, 1965.) i Contribution to a statistical tehory of Croato-serbian (Rad Jazu, 334. knjiga, 1968.)

Znanstveni su interesi akademika Matkovića u sedamdesetim i osamdesetim godinama informacijske mreže i integrirane komunikacijske mreže te opći problemi prometa i transporta.

Nakon uspostave samostalne Republike Hrvatske s velikim žarom predlaže i vodi znanstveni skup Telekomunikacije u Hrvatskoj koji se organizira u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u lipnju 1992. godine pod pokroviteljstvom Vlade. Skup je zaključen preporukama za daljnji razvitak telekomunikacija u Hrvatskoj.

Akademik Matković zaslužan je što telekomunikacije u Hrvatskoj imaju tradiciju i to, kako u znanosti i obrazovanju, tako i u proizvodnji i primjeni.

 

Priredio akademik Leo Budin