Matković Vladimir, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Matković Vladimir

Rođen:

  • 28. listopada 1915. u Belišću

Preminuo:

  • 13. travnja 2005. u Zagrebu

Matković Vladimir, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • professor emeritus
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (24.07.1991. – 13.04.2005.)
  • izvanredni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (23.06.1966. – 24.07.1991.)

Spomenica Vladimir Matković : 1915.-2005. / uredio Stjepan Jecić

 

Akademik Vladimir Matković, hrvatski inženjer elektrostrojarstva, rođen je 1915. godine u Belišću. Gimnaziju je pohađao u Osijeku i maturirao 1933. godine. Vojnu akademiju pohađao je od 1934. do 1937. godine u Beogradu i završio kao inženjerski potporučnik. Studirao je na tehničkm fakultetima u Beogradu i Zagrebu, a diplomirao 1943. godine u Zagrebu.

Radi u Telefonsko-telegrafskoj sekciji i Direkciji PTT u Zagrebu. Prvi njegovi radovi nastali u toj sredini vezani su za višestruko iskorištenje telefonskih veza. Potom vodi projektiranje i montažu automatskih telefonskih centrala u nekoliko naših velikih gradova.

Na Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu dolazi 1947. godine najprije u svojstvu honorarnog nastavnika na predmetima Elektroakustika i Visokofrekvencijski uređaji da bi godine 1951. godine bio izabran za docenta. Doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1958. godine. Za izvanrednog profesora izabran je 1959. godine, a 1962. za redovitog profesora. Za redovitog člana Akademije izabran je 1991. godine.
Osnovao je 1951. godine Zavod za telekomunikacije i bio njegovim predstojnikom šesnaest godina. Prvi je uveo u nastavu znanstvene discipline kao što su Teorija informacija i Logička algebra, pa se na tim osnovama razvio današnji smjer studiranja Telekomunikacije i informatika na Fakultetu elektrotehnika i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Napisao je više materijala i skripata za potrebe nastave među kojima se ističe udžbenik Teorija informacija iz 1984. godine.
U godini 1949. objavljuje rad Nove tendencije u teleprinterskoj tehnici i budući razvoj naše telegrafske mreže u kojem iznosi prijedloge za reviziju postupaka mjerenja količine frekvencije. Taj je rad uvod u njegov daljnji znanstveni rad na području telekomunikacija. Profesor Vladimir Matković svoje rane radove objavljuje u Glasniku matematičko-fizičkom i astronomskom a u koautorstvu s Vladimirom Vranićem piše Mathematical theory of the syllabic structure of Croato-serbian (Rad JAZU, 331. knjiga, 1965.) i Contribution to a statistical tehory of Croato-serbian (Rad Jazu, 334. knjiga, 1968.)
Znanstveni su interesi akademika Matkovića u sedamdesetim i osamdesetim godinama informacijske mreže i integrirane komunikacijske mreže te opći problemi prometa i transporta.
Nakon uspostave samostalne Republike Hrvatske s velikim žarom predlaže i vodi znanstveni skup Telekomunikacije u Hrvatskoj koji se organizira u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u lipnju 1992. godine pod pokroviteljstvom Vlade. Skup je zaključen preporukama za daljnji razvitak telekomunikacija u Hrvatskoj.
Akademik Matković zaslužan je što telekomunikacije u Hrvatskoj imaju tradiciju i to, kako u znanosti i obrazovanju, tako i u proizvodnji i primjeni.