Matković-Čalogović Dubravka

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Matković-Čalogović Dubravka

Datum rođenja:

 • 19.11.1957.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Horvatovac 102A, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4606 345

E-mail adrese:

Matković-Čalogović Dubravka

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redovita profesorica u trajnom zvanju – Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednica – Znanstveno vijeće za kristalografiju HAZU – Hrvatska kristalografska zajednica (25.01.2017. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (12.05.2016. – …)

Životopis

Dubravka Matković-Čalogović rođena je 19. studenog 1957. u Zagrebu. Diplomirala je 1980. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (voditelj: akademik prof. dr. sc. Boris Kamenar). Spomenute godine upisala je poslijediplomski studij iz Anorganske i strukturne kemije te redom stekla akad. stupnjeve magistra znanosti 1985. (naslov: Kristalna i molekulska struktura trimerkuriranih derivata acetaldehida; voditelj: akademik prof. dr. sc. Drago Grdenić) te doktora prirodnih znanosti iz područja kemije 1994. godine (naslov rada: Kristalokemijsko istraživanje merkuriranih alifatskih spojeva;  voditelj: akademik prof. dr. sc. Drago Grdenić). Od 1980. godine zaposlena je u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje neprekidno radi do danas. U razdoblju od 1980. do 1996. radi kao asistent, 1996. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent, 1999. godine unaprijeđena je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog a 2004. godine u redovitog profesora te 2010. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

Usavršavala se u inozemstvu na Sveučilištu u Kansasu od 2007. do 2008. godine (University of Kansas Medical Center, Kansas City, KS, SAD; Fulbrightova stipendija; kloniranje, pročišćavanje i kristalizacija membranskih proteina); na Sveučilištu u Yorku od 2001. do 2002. (University of York, York, UK; pročišćavanje i kristalizacija proteina, proteinska kristalografija); na Sveučilištu u Padovi od 1997- do 1998. g. (Università degli Studi di Padova, Padova, Italija; proteinska kristalografija).

Glavna područja znanstvenog interesa su kristalografija malih molekula i proteina (inzulin, proteini iz H. Pylori te PKD1 i PKD2), bioanorganska kemija i kemija čvrstog stanja.

Dubravka Matković-Čalogović – osobna stranica


Bibliografija

Dubravka Matković-Čalogović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Izabrane publikacije

 • D. Grdenić, B. Korpar-Čolig and D. Matković-Čalogović: Synthesis and crystal structures of tetrakis(nitratomercurio)methane monohydrate and bis(sulphatomercurio)-bis(aquamercurio)methane, J. Organomet. Chem. 552 (1996) 297-302.
 • D. Matković-Čalogović, A. Loregian, M.R. D’Acunto, R. Battistutta, A. Tossi, G. Palù and G. Zanotti: Crystal structure of the B subunit of human E. coli heat-labile enterotoxin carrying peptides with anti-HSV activity, J. BiolChem. 274 (1999) 8764-8769.
 • D. Milić, D. Matković-Čalogović, T. V. Demidkina, V. V. Kulikova, N. I. Sinitzina, A. A. Antson: Structures of apo and holo tyrosine phenol-lyase reveal a catalytically critical closed conformation and suggest a mechanism for activation by K+ ions, Biochemistry 45 (2006) 7544-7552.
 • K. Užarević, I. Đilović, D. Šišak, D. Matković-Čalogović, M. Cindrić: Anion-directed self-assembly of flexible ligands into anion-specific and highly symmetrical organic solid, Angewandte Chemie,  Int. Ed. 47 (2008) 7022-7025.
 • D. Milić, T. V. Demidkina, N.  Faleev, D. Matković-Čalogović, A. A. Antson: Insights into the catalytic mechanism of tyrosine phenol-lyase from X-ray structures of quinonoid intermediatesJ. Biol. Chem283 (2008) 2920629214.
 • B. Prugovečki, E. J. Dodson, G. G. Dodson, D. Matković-Čalogović: Structure of the T6 human nickel insulin derivative at 1.35 Å resolution, Croat. Chem. Acta 82 (2009) 433-438.
 • Đilović, F. Gliubich, Giorgio Malpeli, Giuseppe Zanotti, Dubravka Matković-Čalogović: Crystal structure of bovine 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase, Biopolymers 91 (2009) 1189-1195.
 • D. Milić, T. V. Demidkina, N. Faleev, R. Phillips, D.Matković-Čalogović, A. A. Antson, Crystallographic Snapshots of Tyrosine Phenol-lyase Show that Substrate Strain Plays a Role in C–C Bond Cleavage, J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 16468-16476.
 • K. Užarević, I. Halasz, I. Đilović, N. Bregović, M. Rubčić, D. Matković-Čalogović i V. Tomišić, Dynamic molecular recognition in solid state for separating mixtures of isomeric dicarboxylic acids,  Angew. Chem. Int. Ed. 52 (2013) 5504-5508.

Izabrani projekti

Voditelj projekta

 • Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije (119-1193079-1084) (2007.–2013.)
 • Strukturno istraživanje bioloških makromolekula; bioinformatika (0119632) (2002.–2007.)
 • Istraživač na 4 projekta MZOS-a od 1980 do 2003.:

(1-07-019) Spojevi od posebnog interesa. Sinteza i struktura;

(119408) Kemija žive u molekulama od biološkog interesa;

(119407) Novi kemijski spojevi od katalitičkog i biološkog interesa;

(119420) Dizajniranje molekula na strukturnim osnovama

 • Koordinatorica za Hrvatsku Ceepus projekta Teaching and Learning Bioanalysis: H0076-04/05 (2004 – 2005), CII-HU-0010-01-0607  (2006-2007), CII-HU-0010-02-0708 (2007-2008), CII-HU-0010-03-0809 (2008-2009), CII-HU-0010-04-0910 (2009-2010), CII-HU-0010-05-1011 (2010-2011), CIII-HU-0010-06-1112 (2011-2012)