Matković-Čalogović Dubravka

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Matković-Čalogović Dubravka

Datum rođenja:

 • 19.11.1957

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • posao: Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Horvatovac 102A, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • posao: +385 (0)1 4606 345

E-mail adrese:

Matković-Čalogović Dubravka

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redovita profesorica u trajnom zvanju – Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednica – Znanstveno vijeće za kristalografiju HAZU – Hrvatska kristalografska zajednica (25.01.2017. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (12.05.2016. – …)

 

Životopis

 

Dubravka MATKOVIĆ-ČALOGOVIĆ, redovita profesorica u trajnom zvanju Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predlaže se za članicu suradnicu HAZU. Stupanj doktora kemije stekla je pod mentorstvom akademika Drage Grdenića. Usavršavala se na sveučilištima u Padovi, Yorku (stipendija Kraljevskog društva) i Kansasu (Fulbrightova stipendija). Njezin znanstveni interes jest kristalografija malih molekula i proteina, bioanorganska kemija i kemija čvrstoga stanja. Osnovala je i vodi Grupu za proteinsku kristalografiju. Nositeljica je nekoliko kolegija diplomskog i doktorskog studija. Vodila je 60 diplomskih, jedan magistarski i pet doktorskih radova.

Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih društava. Objavila je 140 radova (koji se navode u CC-u) citiranih 1.350 puta uz h-indeks = 17. Podnijela je 60 priopćenja na domaćim i 110 priopćenja na međunarodnim skupovima te 12 pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima i u školama. Recenzentica je radova u nizu međunarodnih časopisa. Dobitnica je Nagrade HAZU za znanstvena postignuća. Članica je Matičnog povjerenstva za kemiju. Bila je glavni istraživač nekoliko domaćih znanstvenih projekata te koordinator za Hrvatsku CEEPUS projekta Teaching and Learning Bioanalysis. Vodi EU projekt Structure-function studies on different proteins related to diseases.

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  IZBORNA SKUPŠTINA – 12. svibnja 2016.

 


 

Dubravka Matković-Čalogović rođena je 19. studenog 1957. u Zagrebu. Diplomirala je 1980. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (voditelj: akademik prof. dr. sc. Boris Kamenar). Spomenute godine upisala je poslijediplomski studij iz Anorganske i strukturne kemije te redom stekla akad. stupnjeve magistra znanosti 1985. (naslov: Kristalna i molekulska struktura trimerkuriranih derivata acetaldehida; voditelj: akademik prof. dr. sc. Drago Grdenić) te doktora prirodnih znanosti iz područja kemije 1994. godine (naslov rada: Kristalokemijsko istraživanje merkuriranih alifatskih spojeva;  voditelj: akademik prof. dr. sc. Drago Grdenić). Od 1980. godine zaposlena je u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje neprekidno radi do danas. U razdoblju od 1980. do 1996. radi kao asistent, 1996. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent, 1999. godine unaprijeđena je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog a 2004. godine u redovitog profesora te 2010. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

Usavršavala se u inozemstvu na Sveučilištu u Kansasu od 2007. do 2008. godine (University of Kansas Medical Center, Kansas City, KS, SAD; Fulbrightova stipendija; kloniranje, pročišćavanje i kristalizacija membranskih proteina); na Sveučilištu u Yorku od 2001. do 2002. (University of York, York, UK; pročišćavanje i kristalizacija proteina, proteinska kristalografija); na Sveučilištu u Padovi od 1997- do 1998. g. (Università degli Studi di Padova, Padova, Italija; proteinska kristalografija).

Glavna područja znanstvenog interesa su kristalografija malih molekula i proteina (inzulin, proteini iz H. Pylori te PKD1 i PKD2), bioanorganska kemija i kemija čvrstog stanja.

Dr. Matković-Čalogović je nositeljica nekoliko kolegija KO PMF-a u okviru diplomskog studija kemije i to: Kristalokemija, Kemija čvrstog stanja, Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura, Proteinska kristalografija, dok je u okviru Sveučilišnog poslijediplomskog studija iz prirodnih znanosti, polja Kemije nositeljica kolegija Rentgenska strukturna analiza i Odabrana poglavlja bioanorganske kemije. Do sada je bila voditeljica slijedećih obranjenih radova: 56 diplomskih radova, tri disertacije i jednog magistarskog rada. Trenutno je mentorica pri izradi dvije disertacije.

Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatske kristalografske zajednice (dopredsjednica), Evropske kristalografske zajednice (European Crystallographic Association) i Američkog kemijskog društva (American Chemical Society).

Objavila je ukupno 137 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom koje indeksira Current Contents te tri rada u ostalim časopisima. Radovi su joj citirani (podaci od 27. studenog 2015.) 1327 puta prema bazi Scopus, odnosno 1273 prema Web of Science. H indeks je 17. Sudjelovala je s 57 priopćenja na domaćim te s 107 priopćenjem na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Održala je kao pozvani predavač predavanja na dva međunarodna znanstvena kristalografska skupa, u Krakowu, 2001. (20th European Crystallographic Meeting), i Bohinju 2002. (plenarno predavanje, Eleventh Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting) te na XVIII. Hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera u Zagrebu 2003. Bila je pozvani predavač na ljetnim školama, 2005. godine u Pragu i 2009. u Blagoevgradu i na tečaju kristalizacije proteina 2008. godine (Brookhaven National Laboratory). Održala je kao pozvani predavač predavanje na četiri sveučilišta (Pečuh (University of Pécs) 2005., Sofija (Sofia University St. Kliment Ohridski), 2007., Kansas City (University of Kansas Medical Center) 2008. i Padova (University of Padua) 1998. i 2012.).

Sudjelovala je u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova (XIX. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Opatija, 2005.; Eighteenth Croatian-Slovenian crystallographic meeting, Varaždin, 2009.; Twentieth Croatian-Slovenian crystallographic meeting, Baška, 2011.; Twenty first  Slovenian-Croatian crystallographic meeting, Pokljuka, Slovenija, 2012.; Twenty-second Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Biograd, 2013.).

Bila je predstojnica Zavoda za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (2004.–2007; 2009.–2013.). Članica je Vijeća doktorskog studija kemije na PMF-u i Matičnog povjerenstva za kemiju (od 2013.)

Dobitnica je nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području Prirodnih znanosti i matematike (2009.) i Prvomajske nagrade Sveučilišta u Zagrebu za najbolji studentski rad (1980.).

Bila je gost-urednik specijalnog broja časopisa Croatica Chemica Acta (3, 2011.), članica uredništva časopisa Structural Chemistry (2008.–2011.) i časopisa Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences (2014.–   ).

 

Iz: web stranica Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


 

Bibliografija

 

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI

 

Izabrane publikacije

 • D. Grdenić, B. Korpar-Čolig and D. Matković-Čalogović: Synthesis and crystal structures of tetrakis(nitratomercurio)methane monohydrate and bis(sulphatomercurio)-bis(aquamercurio)methane, J. Organomet. Chem. 552 (1996) 297-302.
 • D. Matković-Čalogović, A. Loregian, M.R. D’Acunto, R. Battistutta, A. Tossi, G. Palù and G. Zanotti: Crystal structure of the B subunit of human E. coli heat-labile enterotoxin carrying peptides with anti-HSV activity, J. Biol. Chem. 274 (1999) 8764-8769.
 • D. Milić, D. Matković-Čalogović, T. V. Demidkina, V. V. Kulikova, N. I. Sinitzina, A. A. Antson: Structures of apo and holo tyrosine phenol-lyase reveal a catalytically critical closed conformation and suggest a mechanism for activation by K+ ions, Biochemistry 45 (2006) 7544-7552.
 • K. Užarević, I. Đilović, D. Šišak, D. Matković-Čalogović, M. Cindrić: Anion-directed self-assembly of flexible ligands into anion-specific and highly symmetrical organic solid, Angewandte Chemie,  Int. Ed. 47 (2008) 7022-7025.
 • D. Milić, T. V. Demidkina, N.  Faleev, D. Matković-Čalogović, A. A. Antson: Insights into the catalytic mechanism of tyrosine phenol-lyase from X-ray structures of quinonoid intermediates, J. Biol. Chem. 283 (2008) 29206-29214.
 • B. Prugovečki, E. J. Dodson, G. G. Dodson, D. Matković-Čalogović: Structure of the T6 human nickel insulin derivative at 1.35 Å resolution, Croat. Chem. Acta 82 (2009) 433-438.
 • Đilović, F. Gliubich, Giorgio Malpeli, Giuseppe Zanotti, Dubravka Matković-Čalogović: Crystal structure of bovine 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase, Biopolymers 91 (2009) 1189-1195.
 • D. Milić, T. V. Demidkina, N. Faleev, R. Phillips, D.Matković-Čalogović, A. A. Antson, Crystallographic Snapshots of Tyrosine Phenol-lyase Show that Substrate Strain Plays a Role in C–C Bond Cleavage, J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 16468-16476.
 • K. Užarević, I. Halasz, I. Đilović, N. Bregović, M. Rubčić, D. Matković-Čalogović i V. Tomišić, Dynamic molecular recognition in solid state for separating mixtures of isomeric dicarboxylic acids,  Angew. Chem. Int. Ed. 52 (2013) 5504-5508.

 

Izabrani projekti
Voditelj projekta

 • Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije (119-1193079-1084) (2007.–2013.)
 • Strukturno istraživanje bioloških makromolekula; bioinformatika (0119632) (2002.–2007.)
 • Istraživač na 4 projekata MZOS-a od 1980 do 2003.:
  • (1-07-019) Spojevi od posebnog interesa. Sinteza i struktura;
  • (119408) Kemija žive u molekulama od biološkog interesa;
  • (119407) Novi kemijski spojevi od katalitičkog i biološkog interesa;
  • (119420) Dizajniranje molekula na strukturnim osnovama
 • Koordinatorica za Hrvatsku Ceepus projekta Teaching and Learning Bioanalysis: H0076-04/05 (2004 – 2005), CII-HU-0010-01-0607  (2006-2007), CII-HU-0010-02-0708 (2007-2008), CII-HU-0010-03-0809 (2008-2009), CII-HU-0010-04-0910 (2009-2010), CII-HU-0010-05-1011 (2010-2011), CIII-HU-0010-06-1112 (2011-2012)

 

Iz: web stranica Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu