Matijašić Robert

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti
Matijašić Robert

Datum rođenja:

  • 26.07.1957

Mjesto rođenja:

  • Pula

Adrese:

  • Sveučilište J. J. Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula

Telefoni:

  •  +385 099 2857 302

E-mail adrese:

Matijašić Robert

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • rektor – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2009. – 2013.)
  • redoviti profesor – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (15.05.2014. – …)

Životopis

Robert Matijašić rođen je u Puli 26. srpnja 1957. Diplomirao je arheologiju (A) i engleski jezik i književnost (B) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu godine 1979. Od veljače iste godine radio je u Arheološkom muzeju Istre u Puli.

U lipnju 1985. godine završio je poslijediplomski studij Kulturna povijest istočne jadranske obale pri Centru za postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, u Dubrovniku, obranom magistarskog rada: Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća (mentor akademik Duje Rendić Miočević).

Doktorirao je u siječnju 1994. (disertacija: Gospodarska povijest antičke Istre: arheološki izvori za poznavanje društveno gospodarskih odnosa u Istri u antici, I-III st. u Zavodu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu; mentor prof. dr. sc. Marin Zaninović).

U listopadu godine 1991. imenovan je ravnateljem Arheološkog muzeja Istre u Puli. U ožujku 1991. godine uključen je u visokoškolsku nastavu kao vanjski suradnik, predavač predmeta Umjetnost starog vijeka na Odjelu za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta (danas Filozofski fakultet) u Rijeci Sveučilišta u Rijeci. U dva mandata bio je dekan Filozofskog fakulteta u Puli (2002. – 2004. i 2004. – 2006.).

Nakon osnutka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u prosincu 2006. godine obnašao je vodeće upravne dužnosti na tome sveučilištu, da bi bio izabran za njegova rektora za razdoblje 2009. – 2013.

Objavio je 8 knjiga i velik broj znanstvenih radova. Posebnu vrijednost ima dvotomna sinteza pod naslovom Povijest hrvatskih zemalja u antici, Zagreb, 2009. i 2012.


Bibliografija

Robert Matijašić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI