Matešić Josip

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Matešić Josip

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor slavistike – Sveučilištu u Mannheimu

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (19.05.1988. – 25.03.2020)